М. М. Зощенко: Аристогратка

Zotsenko-Aristokratka-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20191023-20191028 55 5* (20201005-2104)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
Какая милая книжечка! o Amazon
What a nice little book!
Mikä mukava pieni kirja!
Mikä mukava pieni kirja!

Какая милая книжечка!

  Киндл уже давно предложил эту книгу Аристократка для меня как пригодную для следующего чтения. Наконец то я его забрал и не жалею. Я думал, что это будет как-то сексуально предвзятая история, написанная женщиной. Вовсе нет, что это было бы причиной не выбирать книгу. Скорее наоборот. Не из-за сексуальной предвзятости, а из-за истории женщины, написанной женщиной, из-за их редкости. Украинская форма фамилии автора не показывает, является ли она или он. Насколько я заметил правильно это он. И история имеет сексуальное предубеждение, но в правильном смысле, очень приятным способом. Это сборник рассказов, некоторые из которых очень короткие, и в каждом из них есть женщина-герой, так или иначе. Главное, однако, что общий дух этой книги настолько позитивен и оптимистичен. Никаких черт жениха, никакой чрезмерной фантазии, но повседневный жизненный радость, по крайней мере, так может быть.

  Хорошим примером этого является история под названием СЕРДЦА ТРЕХ, история трех счастливых сердец. В этой истории речь идет об одном мужчине и двух женщинах. Не раскрывая очень достоверных деталей, даже не вспоминая их точно, женщина появляется в жизни супружеской пары. Но вместо трагедии ревности есть гармоничная история дружбы. Будь то правда или выдумка, так аккуратно сказано, что вы можете принять это только как истинное или, по крайней мере, возможное.

  Все короткие рассказы в этой книге рассказываются простым и понятным способом, за которым очень приятно следить. Неудивительно, что пять звезд - моя единственная возможная оценка.

What a nice little book!

Kindle has already long time suggested this book Aristokratka for me as suitable next reading. Finally I took it and do not regret. I thought that it would be somehow sexually biased story written by a woman. Not at all that this would have been a reason not to choose the book. Sooner on the contrary. Nor because of sexual bias, but because of the story of woman written by a woman, because of their rarity. The Ukrainian form of the author's family name does not reveal whether it is she or he. As far as I observed correct it is he. And the story has a sexual bias, but just in the right way, very pleasant way. It is a collection of short stories, some very short and in each of them there is a woman hero, in a way or other. The main thing is, however, that the over all spirit of this book is so positive and optimistic. No groom features, no overdosed fantasy either, but everyday lifeglad realism, at least it could be.

As a good example of it, there is a story by the title СЕРДЦА ТРЕХ, the story of three happy hearts. In this story one man and two women are concerned. Without revealing the very credible details, not even remembering them exactly, a woman appears into the life of a married couple. But instead of a jealousy tragedy there is a harmonious friendship story. Whether it is true or invented, it is so neatly told that you can only accept it as true or at least possible.

All short stories in this book are told in a straightforward simple way, very pleasant to follow. No wonder, five stars is my only possible assessment.

Mikä mukava pieni kirja!

  (Ajk korjannut Googlen alun perin englannista kääntämän tekstin) Kindle on jo kauan ehdottanut tätä Aristokratka-kirjaa minulle sopivaksi seuraavaksi luettavaksi. Viimeinkin otin enkä kadu. Ajattelin, että se olisi jotenkin seksuaalisesti puolueellinen tarina, jonka nainen on kirjoittanut. Ei ollenkaan, että tämä olisi ollut syy jättää kirja valitsematta. Ennemmin päinvastoin. Eikä seksuaalisen puolueellisuuden vuoksi, vaan siksi valita luettavaksi, että naisen kirjoittama naisen tarina, niiden harvinaisuuden takia. Kirjoittajan sukunimen ukrainalainen muoto ei paljasta onko kyse miehestä vai naisesta. Sikäli kuin huomasin oikein, hän on mies. Tarinassa on seksuaalinen bias, mutta aivan oikealla, erittäin miellyttävällä tavalla. Se on novellikokoelma, jotkut hyvin lyhyitä, ja jokaisessa niistä on tavalla tai toisella nainen sankarina. Tärkeintä on kuitenkin, että tämän kirjan yleinen henki on niin positiivinen ja optimistinen. Ei mitään synkkiä sävyjä (onkohan groom väärä sana?), ei myöskään ylimääräistä fantasiaa, vaan jokapäiväisessä elämässä pitäytyvä tyyli, realismi, ainakin sitä se voisi olla.

  Hyvänä esimerkkinä siitä on tarina nimeltä СЕРДЦА ТРЕХ, tarina kolmesta onnellisesta sydämestä. Tässä tarinassa on kyse yhdestä miehestä ja kahdesta naisesta. Paljastamatta erittäin uskottavia yksityiskohtia, edes muistamatta niitä tarkalleen, nainen ilmestyy avioparin elämään. Mutta mustasukkaisen tragedian sijasta on harmoninen ystävyystarina. Olkoon totta tai keksitty, se on sanottu niin nätisti, että sen voi hyväksyä totuutena tai ainakin mahdollisena.

  Kaikki tämän kirjan novellit kerrotaan suoraviivaisella ja yksinkertaisella tavalla, erittäin miellyttävää seurata. Ei ihme, viisi tähteä on ainoa mahdollinen arvioini.

Mikä mukava pieni kirja!

  (Korjaamaton G käännös) Kindle on jo kauan ehdottanut tätä Aristokratka-kirjaa minulle sopivaksi seuraavaksi lukemiseen. Viimeinkin otin sen ja en valitettavasti. Ajattelin, että se olisi jotenkin seksuaalisesti puolueellinen tarina, jonka nainen on kirjoittanut. Ei ollenkaan, että tämä olisi ollut syy olla jättämättä kirjaa valitsematta. Ennemmin päinvastoin. Eikä seksuaalisen puolueellisuuden vuoksi, vaan naisen kirjoittaman naisen tarinan takia heidän harvinaisuudestaan. Kirjoittajan sukunimen ukrainalainen muoto ei paljasta onko kyse hänestä. Sikäli kuin huomasin oikein, hän on hän. Ja tarinassa on seksuaalinen puolueellisuus, mutta aivan oikein, erittäin miellyttävällä tavalla. Se on novellikokoelma, jotkut hyvin lyhyet, ja jokaisessa niistä on tavalla tai toisella naiskankari. Tärkeintä on kuitenkin, että tämän kirjan yleinen henki on niin positiivinen ja optimistinen. Ei sulhasenominaisuuksia, ei myöskään ylimääräistä fantasiaa, mutta jokapäiväisessä elämässä tyyli realismi, ainakin se voisi olla.

  Hyvänä esimerkkinä siitä on tarina nimeltä СЕРДЦА ТРЕХ, tarina kolmesta onnellisesta sydämestä. Tässä tarinassa on kyse yhdestä miehestä ja kahdesta naisesta. Paljastamatta erittäin uskottavia yksityiskohtia, edes muistamatta niitä tarkalleen, nainen ilmestyy avioparin elämään. Mutta mustasukkaisen tragedian sijasta on olemassa harmoninen ystävyystarina. Onko se totta vai keksitty, se on sanottu niin siististi, että voit hyväksyä sen vain totta tai ainakin mahdollista.

  Kaikki tämän kirjan novellit kerrotaan suoraviivaisella ja yksinkertaisella tavalla, erittäin miellyttävää seurata. Ei ihme, viisi tähteä on ainoa mahdollinen arvioini.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

20191029-Amazon

Kokeilinpa kepillä jäätä. Laitoin Amazonille venäjänkielisen kirja-arvion venäjänkielisestä kirjasta. Kaksi kertaa aikaisemmin olen yrittänyt, ei ole kelvannut, on sitten englaniksi kyllä. Oikeastaan en ihmettele. Näitä kyllä myydään venäjänkieelisin selostuksin, mutta että arviot! Se on jo sentään liikaa - ehkä. Pian nähdään. Laitan sitten englanniksi, jos ei venäjäksi käy. Tekstissä ei ainakaan vikaa pitäisi olla. Aivan ihastuttava kirja Aristokratka - Aristokraatti, nainen, miehen kirjoittama. Vain 55 sivua 2-10 sivun pituisia erillisiä kertomuksia, joissa kaikissa nainen on pääosassa, juuri ja juuri, ei korostetusti.

Istu ja pala! Saman tien tuli kiitos ja linkki Amazonin sivulle, jolla on minun venäjänkielinen arvioni! Muuten jo seitsemäs kieli arvioissani, kuukkelin ansiosta tietenkin - eikä suomeksi ole yhtäkään.

https://www.amazon.com/review/R1B1E78AOZ6KUN/ref=pe_1098610_137716200_cm_rv_eml_rv0_rv Pagetop

Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Zotsenko-Aristokratka-ajk,$0.54#enrufi???
2. 1,1331,55,fic,rus,20191023,20191028,5,М. М. Зощенко: Аристогратка???
3. Amazon Link to source of purchased ebook...???
4. rus Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Zotsenko-Aristokratka-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

1000001 АРИСТОКРАТКА
4000002 АГИТАТОР
6000003 БАБЬЕ СЧАСТЬЕ
7000004 ГРИМАСА НЭПА
22000005 ЗАСЫПАЛИСЬ (Nukkua)
23000006 МАДОННА
34000007 ПЛОХАЯ ВЕТКА
35000008 МОКРОЕ ДЕЛО
37000009 РАССКАЗ ПЕВЦА
39000010 СВИНСТВО
42000011 СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
44000012 СЕРДЦА ТРЕХ
49000013 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
50000014 ЧУДНЫЙ ОТДЫХ
52000015 ШУМЕЛ КАМЫШ (MELU KAMYSH)
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 стойка (2)
teline
2 скрутило, (6)
kierretty,
3 огребает. (7)
4 тюками (7)
paaleissa
5 румынка. (10)
Romania.
6 украдкой (11)
vaivihkaa
7 расстёгнутый ворот, (13)
avoin portti
8 выпытывать, (14)
harkita
9 настурцией (15)
koristekrassi
10 пайщик (24)
osakas
11 щебечут, (25)
visertää,
12 Нажрёт, (25)
13 буржуйкиpotbelly uunit (26)
14 бревно. (26)
log.?
15 корыстные (27)
itsekäs
16 плохая ветка (34)
HAMMAKAUPPA
17 узка. (36)
kapea.
18 башка (36)
ryyppy
19 вытряхнет (36)
ravistaa ulos
20 дёргать. (36)
vetää
21 барашковый. (37)
siipi.
22 кустари (38)
käsityöläiset
23 босяцкие (38)
24 отбавляй. (40)
enemmän kuin tarpeeksi.
25 паршиво (40)
kurja
26 башку (40)
pää pois
27 плашмя (40)
tasainen
28 Замётано... (41)
Huomaa ...
29 торчать (43)
roikkua
30 жакт, (46)
?
31 упёрся (46)
levännyt
32 бестолочь (48)
typerys
33 Дерётся. (49)
Taistelee.
34 говела (52)
paastosi
35 колесницу. (53)
vaunuihinsa.
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 развратной походкой к блюду и цоп с кремом, и жрёт (2)
suolainen kulku astiaan ja kerma kermalla, ja syö.
2 круглыми щёчками (10)
pyöreät posket
3 был реалистом и на спине носил школьный ранец. (11)
Hän oli realisti ja kantoi koululaukkua selällään.
4 брюки со штрипками. (11)
housut punoksilla.
5 новая жизнь победно шествовала по городам и сёлам. (16)
6 обрюзгший вид. (17)
hopea näyttää.
7 побежал Иван Петрович с перепугу к заведывающему. (41)
Ivan Petrovich juoksi pelkoillaan managerille.
8 Выручайте, кричит, вы меня подкузьмили! (41)
Auta, huutaa, sinä podzumili minua!??
9 Пять дней домой не являлся, а как явился, (41)
10 на кухне бросили стряпать... Без плиты обходимся. (42)
keittiössä he heittivät sen keittämään ... Teemme ilman liesi.
11 почувствовал к ней пылкую любовь. (44)
tunsi intohimoista rakkautta häntä kohtaan.
12 А спина была худая, рваная. И жёлтая вата торчала кусками. (50)
Ja takaosa oli ohut, rypistynyt. Ja keltainen puuvillavaunu juuttui paloiksi.
13 захоронения усопших. (55)
kuolleen hautaaminen.
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

150191024+9p=9p16%********
250191025+22p=31p56%****************************
350191026+6p=37p67%**********************************
420191028+18p=55p100%**************************************************
Pagetop

Zotsenko-Aristokratka-ajk.txt

Asko Korpela 20201005 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting