Aleksander Sowa: Jeszcze jeden dzien w raju

Sowa-DzienRaju-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20200213-20200225 140 4* (20201005-2104)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
My first Polish bilingual o Amazon
Ensimmäinen puolan kaksikielinen kirjani
Mój pierwszy polski dwujęzyczny

My first Polish bilingual

... and stays also my last bilingual from Amazon, unless the whole concept wil be renewed. There are three points to be improved: 1. Translation 2. Page numbering 3. Layout of translation.

Translation should not be left without human check after automatic translation as was the case here. Result full of small and big translation errors, unworty of Kindle quality. Translation should have an ordinary page numbering, nlt just one number like here. Impossible to find the translation. Translation should be placed as a second column running along the original text, not as one block at the end of the book.

I chose this book to refresh my Polish language. Despite the above remarks, this purpose was well served. Consider buying another book by this author with such fresh and surprising approach.

As to the text itself: a fresh surprise, an unprecedented way of telling a love story. Psychic an physic told completely intermingled still added with everyday modern life with computers and SMS. At first sounded strange, but soon familiar reality, if not just in this context. Very good dialogizing all over. A fine idea of telling, showing the whole cycle of the love story from ignition to extinction. An additional refinement: a double story, one continuing over the cycle of the other. Equally strong in the middle. Sounded quite probable in real life, certainly awakening memories any readers, including thlse from my own youth more than fifty years ago.

Despite of the freshness and genuine feeling only four stars, because of not corresponding completely my expectations as to the general genre of old man's suitable reading.

Ensimmäinen puolan kaksikielinen kirjani

... ja pysyy myös viimeisenä Amazonin kaksikielisenä, ellei koko konseptia uusita. Parannettavia asioita on kolme: 1. Käännös 2. Sivunumerointi 3. Käännöksen asettelu.

Käännöstä ei pidä jättää ilman inhimillistä tarkistusta automaattisen käännöksen jälkeen, kuten tässä tapauksessa. Tulos täynnä pieniä ja suuria käännösvirheitä, sopimattomia Kindle-laatuun. Käännöksellä tulisi olla tavallinen sivunumerointi, nyt vain yksi sivunumero kuten tässä. Mahdotonta löytää käännöstä. Käännös tulisi asettaa toiseksi palstaksi, joka kulkee alkuperäisen tekstin vieressä, ei yhtenä kappaleena kirjan lopussa.

Valitsin tämän kirjan päivittääkseni puolan kieltäni. Edellä mainituista huomautuksista huolimatta tämä tarkoitus saavutettiin hyvin. Harkitsen tämän kirjoittajan uuden kirjan ostamista hänen tuoreen ja yllättävän lähestymistapansa ansiosta.

Mitä tulee itse tekstiin: tuore ja yllättävä, ennennäkemätön tapa kertoa rakkaustarina. Psyyk fyys kerrottu täysin sekoittuneena, siihen edelleen lisätty jokapäiväistä nykyelämää, tietokoneita ja tekstiviestejä myöten. Aluksi vaikutti oudolta, mutta pian tutulta todellisuudelta, ei vain tuttua tässä yhteydessä. Erittäin hyvää dialogia läpi koko tekstin. Hieno idea kertoa, näyttää rakkaustarinan koko sykli syttymisestä sen sammumiseen. Lisähienous: kaksinkertainen tarina, toinen jatkuu koko toisen syklin ajan. Yhtä vahvoja keskellä. Kuulostaa hyvinkin todennäköiseltä tosielämässä, herättäen varmasti lukijoille muistoja, mukaan lukien omasta nuoruudestani yli 50 vuotta sitten.

Tuoreudesta ja aidosta tunteesta huolimatta vain neljä tähteä, koska se ei vastaa täysin odotuksiani vanhalle miehelle sopivasta lukemisesta.

Mój pierwszy polski dwujęzyczny

... i pozostaje moją ostatnią dwujęzyczną z Amazon, chyba że cała koncepcja zostanie odnowiona. Do poprawienia są trzy punkty: 1. Tłumaczenie 2. Numeracja stron 3. Układ tłumaczenia.

Tłumaczenie nie powinno być pozostawione bez sprawdzania przez człowieka po tłumaczeniu automatycznym, jak miało to miejsce w tym przypadku. Wynik pełen małych i dużych błędów tłumaczenia, nielicznych jakości Kindle. Tłumaczenie powinno mieć zwykłą numerację stron, a nie tylko jedną liczbę jak tutaj. Nie można znaleźć tłumaczenia. Tłumaczenie powinno być umieszczone jako druga kolumna biegnąca wzdłuż oryginalnego tekstu, a nie jako jeden blok na końcu książki.

Wybrałem tę książkę, aby odświeżyć mój język polski. Pomimo powyższych uwag cel ten został dobrze zrealizowany. Zastanów się nad zakupem kolejnej książki tego autora z takim świeżym i zaskakującym podejściem.

Jeśli chodzi o sam tekst: świeża niespodzianka, bezprecedensowy sposób opowiadania historii miłosnej. Wróżka, o której mówi fizyka, przeplata się z codziennym życiem z komputerami i SMS-ami. Z początku brzmiała dziwnie, ale wkrótce znajomość, choć nie tylko w tym kontekście. Bardzo dobre dialogi w całym tekście. Świetny pomysł na opowiadanie, pokazujący cały cykl historii miłosnej od zapłonu do wyginięcia. Dodatkowe udoskonalenie: podwójna historia, jedna kontynuuje cykl drugiej. Równie silny w środku. Brzmiało to całkiem prawdopodobne w prawdziwym życiu, z pewnością budząc wspomnienia każdego czytelnika, w tym także mojej młodości sprzed ponad pięćdziesięciu lat.

Pomimo świeżości i prawdziwego uczucia tylko cztery gwiazdki, ponieważ nie odpowiadają całkowicie moim oczekiwaniom co do ogólnego gatunku odpowiedniego czytania starca.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

20200223

That's what it was almost 60 years ago, young love, psy & phy. Just never put in words like here. Not bad at all. Level of understanding language about the same as in Hungarian. About one third of learning and trouble.

20200214-Kindle

Fantastic! New opening for me: Kindle bilingual book, just right for a weak language as Polish! And in just the right way! A simple google translation with all flaws. Not necessary a complete finished work, which would rise the price to heavens. Rapid bookmark transition between the original and translation. Also the possibility to use of translation notes if so wished, and all other Kindle features. - Praise and hoorray to Kindle!

20200215-Kindle

I change my mind. Everything has limits. This, too. The translation is completely foolish and false as well as the page numbering of the translation. A mere bricbrac of letters and spaces. No use of them, at all. Will not use any more, but the Goog!e translator or whatever is used by Kindle. Will give more rapid and trustworthy results. Wonder how Kindle can accept this level of performance smear its good reputation!
20200225-Kindle
My first Polish bilingual

... and stays also my last bilingual from Amazon, unless the whole concept wil be renewed. There are three points to be improved:

1. Translation. It cannot be left untouched after automatic translation. Automate cannot choose proper synonyms. There are some structural features of the language which automatic translation cannot successfully handle..

2. There is a big blunder in page numbering. It stops at 140, although another 140 follow. Here the translation has only one page number, 140. A strange contoversy: calculated percentages of total pages are correct, showing percentages of the real number of pages, in this case 280. No help of 140 for trying to find the corresponding page in the translation. Two solutions possible. Numbering continuing upon 140, as it has been done by calculating the percentages in this case. Or providing a new page numbering for the translation. There further two possobilities: according to the amount of the text in translation. Or following the numbering of the text to be translated. In an ebook the latter would be preferable allowing the reader to find the translation on the direct numbering of the original.

3. The translation should not be put in one bloc after the original, but page by page, at the side of the original, or still better: paragraph by paragraph as a second column at the side of the original as I have done it in all my bilingual texts. Then no extra trouble finding and following immediately the translation along the original. Pagetop

Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Sowa-DzienRaju-ajk,$0#enfipo???
2. 1,140,140,nof,pol,20200213,20200225,4,Aleksander Sowa: Jeszcze jeden dzien w raju???
3. Amazon Link to source of purchased ebook...???
4. eng Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Sowa-DzienRaju-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

30001 1. ​Dworce są bardzo do siebie podobne.
50002 2. ​Słowa te niech będą testamentem mojej miłości, mej duszy, pożogi lędźwi, grzechu, namiętności i żądzy.
70003 3. ​Zadzwonił domofon.
100004 4. ​W biurze panował popołudniowy spokój.
200005 5. Wnętrze czerwonego volkswagena garbusa nagrzało się od kwietniowego słońca.
260006 6. Beatka stała przed lustrem i czesała piaskowe włosy.
260007 7. ​Rankiem zadzwoniła Malwina.
300008 8. ​Nagle słoneczko się zaświeciło.
340009 9. ​Malwina odebrała telefon i po nietrwającej nawet minutę rozmowie odłożyła słuchawkę.
430010 10. ​Beatka weszła do biura.
450011 11. ​Spotkał się z nią.
470012 12. ​Miał dziś bardzo pracowity dzień.
500013 13. ​W Pożegnaniu z Afryką panował półmrok.
500014 14. ​Kiedy odpowiedział, jakiej stacji słuchał, podeszła do radioodbiornika i nastawiła falę na identyczną.
520015 15. ​Wrócił do mieszkania i ugotował obiad.
530016 16. ​Malwina, wracając do domu, zrobiła zakupy.
540017 17. ​Przebudził się przed ósmą.
590018 19. ​Nie mogła się skupić na wykładzie. (19. Hän ei voinut keskittyä luentoon.)
640019 20. ​Telefon zawibrował, a na ekranie pojawił się symbol koperty.
650020 21. Szef dłuższą chwilę uważnie mu się przyglądał, po czym uśmiechnął się i bezceremonialnie, prosto i zupełnie szczerze, skwitował widok swojego pracownika na motocyklu:
680021 22. ​Była jak kot. Kiedy go zawołasz, zwykle nie przyjdzie.
690022 23. Sobota była najbardziej znienawidzonym dniem w jego pracy.
730023 24. ​Przekroczył grube mury z drżącym biciem serca.
740024 25. ​Pokój oświetlony ciepłym światłem świec wypełniały ich ciche, miarowe oddechy.
770025 26. ​Była już prawie gotowa do wyjścia.
800026 27. ​Bruno kilka dni wcześniej zaczął sezon
860027 28. Zapukała, tak jak się umówili.
870028 29. ​Wciąż płakała.
910029 30. Bruno przyszedł do Aqarium jak zwykle, kiedy coś mu doskwierało.
940030 31. ​Zasłonięte okna nie wpuszczały do sypialni światła.
980031 32. ​Usłyszał pukanie.
1000032 33. ​W jej biurze cicho śpiewa radio
1020033 34. ​Malwina zawsze uwielbiała popołudnia.
1040034 35. Leżą nadzy na niebieskiej pościeli.
1060035 36. ​Wiosenne dni mijały niepostrzeżenie.
1120036 37. Malwina siedziała na ławce przy placu Wolności.
1140037 38. Przeszli przez Mostek Groszowy i po kilku minutach szli parkiem nad rzeką.
1170038 39. Wykręciła numer, przygotowana na rozmowę z kochanką Brunona.
1180039 40. ​Bruno pożyczył od kolegi zdezelowanego malucha.
1210040 41. ​W czasie, kiedy Beatka była w Niemczech, a przynajmniej myślała, że Bruno tak sądzi, przemyślał jej postępowanie.
1230041 42. Był bliski załamania, choć nie zdawał sobie z tego sprawy.
1240042 43. Strumienie ciepłej, prawie gorącej wody spływały po jego ciele.
1290043 44. ​Siedziała oszołomiona, nie do końca rozumiejąc, co się stało.
1300044 45. ​Nie może jej tego zrobić!
1320045 46. Bruno wszedł do pustego domu.
1330046 47. ​Miał pecha.
1350047 48. ​Na komisariacie musieli złożyć zeznania.
1390048 O autorze: Aleksander Sowa (ur. 1979 r. w Paczkowie), autor niezależny, bloger, self-publisher, autor Web 2.0.
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (104)
Gyöngyhajú lány – wypowiada w oryginale z uśmiechem. – Co? Bruno! W jakim to języku jest? – Po węgiersku. – O czym?

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 Zdrajca (4)
petturi
2 Złość (4)
viha
3 włosach. (5)
hiukset.
4 ciążące (5)
vakiintunut
5 strąki. (5)
palkoja.
6 zginąć. (5)
kuolla.
7 brzegu. (6)
shore.
8 piorun. (6)
salama.
9 kwietnia. (11)
huhtikuuta.
10 Zdrobnienie (20)
Lyhenne
11 Pszczółka. (20)
Bee.
12 lodówce (25)
jääkaappi
13 włączy (26)
käännä
14 powstrzymać. (26)
pysähtyä.
15 zepsuty (26)
pilaantunut
16 garbim (28)
17 pożegnać. (28)
hyvästellä.
18 ryzykował. (28)
vaarassa.
19 zabierze. (29)
kestää.
20 hamować, (29)
lukitus,
21 zdjęcie (32)
kuva
22 kominów (34)
savupiiput
23 samotności. (34)
yksinäisyys.
24 węgiel (34)
kivihiili
25 zdradzasz (36)
huijaaminen
26 dziadek (38)
isoisä
27 wujaszek (39)
setä
28 wyspiarzy (40)
saarelaiset
29 zagubiona (41)
sekoittaa
30 stworzony (42)
luotu
31 podejrzewał (42)
epäillään
32 tajemniczy (43)
salaperäinen
33 dziewiątkę (44)
dziewiątkę
34 liczbie (45)
numero
35 zdjęciami. (45)
valokuvia.
36 popełniłaś (47)
Olet syyllistynyt
37 skrzynk (47)
postilaatikko
38 dziwne. (49)
outoa.
39 rówieśnicy. (49)
ikäisensä.
40 zapowiadało (52)
ennustettu
41 najcenniejszemu (52)
42 skarbowi, (52)
treasury,
43 skrzywdzić. (57)
satuttaa.
44 18. ​Ból jest najbardziej dotkliwym uczuciem, które targa człowiekiem, kiedy zostaje nagle sam – pisał. (58)
45 skutkiem (60)
46 skrzywdzisz (63)
satuttaa
47 krzywdy (64)
vääryydet
48 Wątpię! (65)
Epäilen sitä!
49 odezwałaś. (70)
hän sanoi
50 Stosunkowo? (81)
Suhteellisen?
51 uwierzyć! (96)
uskoa sitä!
52 aksamitne (102)
sametti
53 nagle (103)
yhtäkkiä
54 Podobało. (105)
Pidin.
55 korytarzu, (111)
käytävä
56 naleśników (112)
pannukakut
57 kieliszkach (116)
lasit
58 chłopaka (116)
poikaystävä.
59 postępowanie (121)
käytös
60 filiżanka, (126)
kuppi,
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 trzewi, kończyn i płuc (5)
sisäelimet, raajat ja keuhkot
2 żądza, pożądanie, fascynacja, nienawiść, zazdrość i… miłość? (6)
himo, himo, kiehtovuus, viha, kateutta ja ... rakkautta?
3 Czysty jak niemowlę. (7)
Puhdas kuin vauva.
4 Ale dziś nuda (11)
Mutta tänään ikävystyminen
5 Jesteś błogosławiona bądź w stanie błogosławionym? (17)
Oletko siunattu vai siunattu?
6 Uwielbiał drogę powrotną (20)
Hän rakasti paluutietä
7 miłosnym uścisku, (28)
rakkaus omaksua,
8 Nie martw się. (30)
Älä huoli.
9 wystukując wiadomość. (30)
napauttamalla viestiä.
10 liczbę dziewięć. (32)
numero yhdeksän
11 Miała wyrzuty sumienia. (34)
Hän tunsi syyllisyyttään
12 Szlochała i łkała. (47)
Hän nyökkäsi ja nyökkäsi.
13 wymownymi spojrzeniami nocnych stróżów. (69)
yönvartijoiden kaunopuheiset silmät.
14 wsunęła dłoń w bieliznę. (69)
laittaa kätensä alusvaatteisiinsa.
15 Zdziwiło, owszem. (72)
Se yllättyi kyllä.
16 Jeszcze w kościele. (78)
Vielä kirkossa.
17 Stukniemy się? (78)
Napautammeko?
18 Nie zgadzam się. (85)
En ole samaa mieltä.
19 słono zapłacić. (87)
maksaa kalliisti.
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120200213+3p=4p3%**
220200214+16p=20p14%*******
320200215+5p=25p18%*********
420200217+24p=49p35%******************
520200222+16p=65p46%***********************
620200223+29p=94p67%**********************************
720200224+27p=121p86%*******************************************
820200225+18p=139p99%**************************************************
Pagetop

Sowa-DzienRaju-ajk.txt

Asko Korpela 20201005 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting