Rejtő Jenő: Az ellopott század

Rejto-Ellopott-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20200821-20200823 127 3* (20201005-2104)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.SanastoVocabularyСловарь
w
4.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
5.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
6.KuvatPicturesфотографии
k
Varastettu lukija
Stolen reader
Ellopott olvasó

Varastettu lukija

Jos olisin ajatellut paremmin, en ehkä olisi valinnut tätä kirjaa. Tärkein syy siihen, miksi otin sen, oli kirjan nimen virheellinen tulkinta. Ajattelin, että 'Ellopott század' tarkoittaa 'varastettua vuosisataa' - historiakirjaa 'varastetun komppanian' sijasta - tavallista Rejtő-seikkailua Afrikassa, joita olen jo lukenut kaksi tai kolme (6! http://www.askokorpela.fi/AjkMye/ajk/MyeBooksAbc.htm). Kuinka hän voisi siirtyä omasta genrestään toiseen! Ongelmana on, että Rejtő on minulle ensimmäisen luokan kertoja ja kielenopettaja. Helppo nähdä unkarilaisten sanojen muistiinpanoista.

Tarinan idea on, että kaksi seikkailijaa ottaa vahingossa (muihin tarkoituksiin sotilasasuihin pukeutuneina) komentoonsa sotilasosasron. Sitten vie heidät vääriin kohteisiin, lopulta kuoleman vaaraan - veden puute keskellä kuivaa autiomaata. Koko tarinan kuvaus on viimeinen repliikki: "Maguk csak szidnak ... Pedig talán egy század katonát sem tudnának ellopni tässäkülem." = Sinä vain huudat ... Ja ehkä sataa sotilasta ei olisi voitu varastaa ilman minua.

Oikeastaan voisin antaa neljä tähteä, jopa viisi kielelle, mutta koska olen pettynyt aiheeseen, loukkaantuneen itsevarmuuden takia, kostoni on kolme tähteä.

Stolen reader

If I had thought better, maybe I had not chosen this book. The main reason, why I took it was the misinterpretation of the book title. I thought that 'Ellopott század' means 'Stolen century' - a history book, instead of 'Stolen company' - an usual Rejtő adventure in Africa, of which I have already read two or three. How could he go over from his own genre to a different one! The problem is that Rejtő is first class narrator and language teacher for me. Easily seen in my notes for Hungarian words.

The idea of the story is that two adventurers by mistake take (in other purpose dressed in military uniforms) into their command a company of soldiers. Then lead them to false destinations, finally to danger of death - by lack of water in the midst of dry desert. Descriptive of the whole story is the last replique: 'Maguk csak szidnak... Pedig talán egy század katonát sem tudnának ellopni nélkülem.' = You're just scolding ... And maybe a hundred soldiers couldn't be stolen without me.

Actually I could well give four stars, even five for the language, but being disppointed of the topic, because of hurt selfconfidence, my revenge is three stars.

Ellopott olvasó

Ha jobban gondoltam volna, akkor talán nem ezt a könyvet választottam. A fő ok, amiért én ezt úgy vettem, a könyv cím téves értelmezése volt. Arra gondoltam, hogy az „Ellopott század” „ellopott századot” jelent - történelem könyvet a „Lopott század” helyett - egy szokásos Rejtő-kalandot Afrikában, melyből már kettőt vagy hármat olvastam. Hogyan lehet átmenni a saját műfajából egy másikba? A probléma az, hogy Rejtő számomra első osztályú narrátor és nyelvtanár. Könnyen látható a magyar szavak jegyzeteimben.

A történet elképzelése az, hogy két kalandor tévedésből (más célból katonai egyenruhába öltözve) katonák társaságát veszi a parancsnokságra. Ezután hamis rendeltetési helyekre, végül halálos veszélyre vezesse őket - vízhiány miatt a száraz sivatag közepén. Az egész történet leírása az utolsó replikáció: "Maguk csak szidnak ... Pedig talán egy század katonát sem tudnának ellopni egykülem." Valójában négy csillagot adhattam volna meg, akár öt is a nyelv számára, de mivel csalódott vagyok a témában, mert a sérült önbizalom miatt bosszút állok három csillag.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Word & Kindle

Juuri luettuani unkarilaisen e-kirjan, en voi muuta kuin ylistää maasta taivaaseen tätä Wordin lukumoodia. (Unkarilaiset tekstit lataan Unkarin MEK könyvtárista Word-muodossa). Voittaa mennen tullem Kindlen, vaikka ei sekään huono ole, mutta kun itsepäisesti pitää kiinni eräista helposti korjattavissa olevista pöhköyksistä.

Word & Kindle

Just after reading a Hungarian e-book, I can only praise this Word reading mode from earth to heaven. (Hungarian texts are downloaded from the Hungarian MEK directory in Word format). Surpassing Kindle by going and coming, though not bad either, but when they stubbornly stick to some easily fixable nonsense.

Word & Kindle

Csak a magyar e-könyv elolvasása után csak dicsérni tudom ezt a Word olvasó módot a földtől a mennyig. (A magyar szövegek Word formátumban letölthetők a magyar MEK könyvtárból). Győzelem szerint a Kindle-hez jutok, bár nem is rosszul, de amikor makacsul tartok valami könnyen javítható ostobaságokot. Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Rejto-Ellopott-ajk,0$#enfihu???
2. 1,138,127,fic,hun,20200821,20200823,3,Rejtő Jenő: Az ellopott század???
3. MEK Link to source of purchased ebook...???
4. hun Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Rejto-Ellopott-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

60001 ELSŐ FEJEZET
170002 MÁSODIK FEJEZET
420003 HARMADIK FEJEZET
520004 NEGYEDIK FEJEZET
670005 ÖTÖDIK FEJEZET
810006 HATODIK FEJEZET
900007 HETEDIK FEJEZET
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 Menjen a fenébe (8)
Mene helvettiin
2 Szédelegve (8)
pyörryksissä
3 vonzalom (18)
vetovoima
4 vezényelt (24)
käski
5 teve¬nyerget (34)
kamelin satula
6 elhűlten (48)
jäähdytetty
7 sajtó (48)
Lehdistö
8 szélhámos (48)
veijari
9 peckesen (48)
10 üldözőbe (52)
kyytipoika
11 szerelvényekkel (52)
varusteilla
12 szpáhik (53)
13 csatlako¬zott (58)
liittyi
14 elszökik (58)
pakenee
15 felkötnek (59)
he sitovat
16 módosításokkal (60)
tarkistuksilla
17 zab (64)
kaura
18 főzött (67)
kaurapuuro
19 fuvaros (67)
rahti
20 fertőződik (70)
tarttuu
21 tiszteleg (73)
tervehdys
22 felderítsem (77)
Aion tutkia
23 ebtenyésztő (81)
kasvattaja
24 töprengett (87)
hän pohti
25 szaggatott (87)
romutti
26 köpcös (89)
pönäkkä
27 megmakacsodtak (90)
he itsepäisesti
28 tülökorrú (91)
hankala
29 Hatökör (94)
laajuus
30 meglincsellek (95)
Järjestän sinut
31 szétlibbent (110)
hajonneita
32 sértetlen (120)
vahingoittumaton
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 szivarra gyujtani (81)
sytyttää sikari
2 Cipész vagy pék (94)
Suutari tai leipuri
3 Tőmondatok. Bővíték (97)
Lauseet. laajentaminen
4 Maguk csak szidnak... Pedig talán egy század katonát sem tudnának ellopni nélkülem. (127)
Sinä vain huudat ... Ja ehkä sataa sotilasta ei olisi voitu varastaa ilman minua.
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120200821+36p=37p29%**************
220200822+72p=109p86%*******************************************
320200823+18p=127p100%**************************************************
Pagetop

Rejto-Ellopott-ajk.txt

Asko Korpela 20201005 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting