Pezenhoffer Antal: A Magyar nemzeti törtenelme

Pezenhoffer-Magyar01-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc (20200119-0253)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b

Huomautukset Remarks Замечания

Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Pezenhoffer-Magyar01-ajk#huenfi???
2. 1,4192,587,his,hun,20190421,20190425,5,Pezenhoffer Antal: A Magyar nemzeti törtenelme???
3. ama Link to source of purchased ebook...???
4. hun Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Pezenhoffer-Magyar01-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 ELŐSZÓ 5
10002 Nem lett volna-e jobb hallgatni? 6
10003 de a magyar közvélemény részéről tárgyilagosságra mégse számíthatunk 12
14000301 A kérdést az dönti el, kinek van igaza 18
18000302 Tulajdonképpen a jó és a rossz harcáról van itt szó 23
23000303 Az új magyar történelem és a protestantizmus 27
30000304 Mi az oka, hogy annyira gyűlöltük, sőt gyűlöljük még ma is a Habsburgokat és híveiket? 33
390004 II. LAJOS HALÁLA 78
390005 II. Lajos meggyilkoltatásának meséje 79
390006 II. Lajost nem gyilkolták meg 86
390007 A Habsburgok semmiképpen se gyilkoltathatták meg II. Lajost 93
390008 A KETTŐS KIRÁLYVÁLASZTÁS 102
390009 Bevezetés 103
390010 Bitorló volt-e a magyar trónon I. Ferdinánd? 106
390011 Hozzátartozik-e a szabad királyválasztás a magyar alkotmányhoz? 112
390012 A családi szerződések 116
390013 A mohácsi vész előtti magyar köznemesség 119
390014 A rákosi végzés 124
390015 Nemzeti király volt-e vagy akart-e lenni Mátyás vagy Zápolya? 131
390016 Kellett-e az országnak Zápolya? 135
390017 Melyik királyjelölt támogatását kívánta a nemzeti érdek? 142
390018 Miért nem váltak a Habsburgok magyarrá? 150
390019 „Hazafias” elfogultságok 154
390020 vagy csak a Habsburgoknak? 164
390021 ZÁPOLYA JÁNOS, IZABELLA, JÁNOS ZSIGMOND 173
390022 Zápolya János (1526-1540) 174
390023 mint ember 174
390024 mint király 176
390025 János szomorú szerepének méltatása 186
390026 A „nemzeti” királyság János halála után 188
390027 Izabella (1519-1559) országlása (1540-1559) 196
390028 MAGYARORSZÁG FÜGGETLENSÉGE
390029 Hogyan és miért vesztette el függetlenségét hazánk a Habsburgok alatt? 238
390030 Nem lehet a Habsburgok bűneiről beszélni 239
390031 Miért nem csonkult meg függetlenségünk még jobban? 242
390032 hogy bennünket a török ellen segítettek? 247
390033 Hogyan védtük a bőrünket közvetlenül a mohácsi vész előtt? 254
390034 Fényűzésre költötték-e a Habsburgok Magyarország bevételeit? 259
390035 I. FERDINÁND, MIKSA ÉS RUDOLF URALKODÁSA 272
390036 Miért éheztek a végváriak és a nálunk harcoló zsoldosok? 273
390037 az rendelkezik 283
390038 Miért idegen zsoldosokat és hadiszereket alkalmaztak itt a Habsburgok? 290
390039 I. FERDINÁND (1526-1564) 295
390040 Nálunk nem méltatott nagy érdemei 296
390041 Ferdinánd sorozatos kudarcai a törökökkel szemben 302
390042 Béke a törökkel 313
390043 az ember 317
390044 A Habsburg-uralkodótípus 330
390045 Kifogások Ferdinánd ellen 334
390046 idegenben lakás 334
390047 „Törvénytelen” bebörtönzések Basó Mátyás és társai 350
390048 Perényi Péter 351
390049 Pekry Lajos 357
390050 Ferdinánd „tehetségtelen” környezete 362
390051 Ma már ellenszenves egy becsületes király 367
390052 A „Tolnai Világtörténelme” 370
390053 MIKSA (1564-1576) 373
390054 Miksa protestáns érzelmei 374
390055 A Habsburg-ház nemes hivatása 380
390056 Miksa (s a Habsburgok) „magyargyűlölete” 386
390057 a szigetvári hős 397
390058 az uralkodó és ember 408
390059 RUDOLF (1576-1608) 414
390060 Rudolf 415
390061 „Nemzetiek vagy „idegenpártiak” voltak-e a XVI. század legnagyobb magyarjai? 422
390062 A század legnagyobb magyarjai 423
390063 Jurisics Miklós 423
390064 Zrínyi Miklós 424
390065 Losonczy István 424
390066 Szondi György 426
390067 Dobó István 426
390068 A Dugovicsok 426
390069 Thury György 427
390070 Prépostvári Bálint 433
390071 Zay Ferenc 434
390072 Zolthay István 436
390073 Balassa János 438
390074 Milyen magyarok voltak a „nemzeti” király hívei? 440
390075 Werbőczy István 440
390076 Bodó Ferenc 440
390077 Forgách Ferenc 443
390078 Gyulaffy László 445
390079 Huszár Péter 449
390080 A PROTESTANTIZMUS 452
390081 Katolicizmus és protestantizmus 453
390082 érzelmi vallás 470
390083 Milyennek kell lennie az igazságvallásnak? 473
390084 A protestantizmus lényegében az emberi gyarlóság terméke 482
390085 A hitújítás erőszakos forradalom volt 495
390086 Milyen jellemek voltak az új hit első nagy emberei? 508
390087 a kultúra és a földi jólét 522
390088 A középkori papok „romlottsága” 525
390089 A hajdani „bűnös” főpapok 538
390090 ###
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (24)
csak két élő és jövőre képes világnézet vagy erő található a modern társadalomban: a katolicizmus. Harmadik lehetőség nincs számára.

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 letompíthatták (14)
himmenee
2 hazafias (14)
isänmaallinen
3 tárgyilagos (14)
puolueeton
4 bokrot (15)
pensas
5 csakugyan (15)
todellakin
6 üdvös (15)
hyödyllinen
7 megfosztani (15)
riistää
8 tűrhetetlen (15)
sietämätön
9 tisztázásáról (16)
selkeytetään
10 elintézni (17)
huolehtia
11 leleplezhessen (17)
paljastaa
12 zúdítani (18)
rakeet
13 kiküszöbölje (18)
poistaa
14 csírája (21)
alkio
15 cáfolja (22)
vääräksi
16 jómódúak (22)
varakas
17 csatlakozás (24)
yhtyä
18 szenvedniük (26)
kärsiä
19 zöme (29)
useimmat
20 elárulták (34)
petti
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 egyenesen kérniük kellene (16)
heidän pitäisi kysyä suoraan
2 bomlás csíráját (17)
hajoamisalkio
3 tehertétel és szégyen (23)
kuormitus ja häpeä
4 mint az átlagemberek ezrei együttvéve (28)
kuin tuhannet keskimääräiset ihmiset yhdessä
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120190425+39p=39p7%****

Pezenhoffer-Magyar01-ajk.txt

Asko Korpela 20200119 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting