Juha Hurme: Niemi

MyeBooks 20180520-0248
Hurme-Niemi-ajk.txt (* txt -> HTML)
1,361,361,his,fin,20180419,20180422,5,Juha Hurme: Niemi
20180419-20180422, 361 pages, 5* No SalesInfo.

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.HuomautuksetRemarksЗамечания
@@@
3.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
4.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
5.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Juha Hurme: Niemi

Loistoteos

20180420 Lukioon uskonnon tilalle uusi oppiaine: avarakatseisuus. Tästä siihen oppikirja, pakolliseksi tentittäväksi ylioppilaskirjoituksissa. Tunnustukselliset uskonnot kiellettävä tosissaan otettavina.

20180422 Tarkoitin kertoa, että olen täysin tyrmätty ryhdyttyäni lukemaan ensimmäistä oikeata suomalaista sähkökirjaa, elisan Juha Hurmeen Niemi kirjaa Finlandia voittajaa. Hurme on tähän asti ollut Palo luokan näyttelijä yhdellä esityksellään 2000 kesällä Volter Kilven Kaaskerin Lundström. Nyt tunkee historioitsijana Hararin ja Schainkmanin (ks lukemani sähkökirjat) rinnalle ja tämäkään ei riitä, vaan kielimiehenä Agricolan ja Kiven häntään. Katso mitä olen panemasssa MyeBooksiin kielillä fienru

20180422 Tämä on vielä paljon enemmän: kilpailee Volter Kilven kanssa kolmannesta sijasta suomen kielen taiturina Agricolan ja Kiven jälkeen. Aivan uskomaton mestari. Selkäpiitä karmivalla tavalla puhkaisee kokonaan uuden uran kielenkäytössä. Tuo kahden edeltävän mestarin tapaan kansankielen kirjoitettuun muotoon. Että tämäkin piti ennen eksittiä vielä nähdä!

Paras kirja, mitä olen aikoihin lukenut, ettei olisi paras ikinä kolmesta painavasta edelä mainitusta syystä. Se ei ole vähän yli tuhannesta luetusta! 5 tähteä arvelematta

Brilliant

20180420 A new discipline replaces religion in the classroom: open-mindedness. This is a textbook for compulsory examinations for student texts. Recognizing religions must be banned seriously.

20180422 I meant to tell you that I'm completely knocked out serving as a Member to read the first e-book right Finns, Juha Hurme elisa Niemi record Finlandia winners. Hurme has so far been a Palo class actor with one of his performances in 2000 in the summer of Kaaskerin Lundström by Volter Kilpi. Now he is a historian with Harari and Schainkman level performance. And even this is not enough. Now he turns out as a linguist to the group of great innovators. (See MyeBooks)

20180422 This is a lot more: competing with Volter Kilpi in the third place as a hub of the Finnish language after Agricola and Kivi. It's an incredible master. The spine in a winding way pierces a whole new career in language. Bring after the two previous masters to the written form of folk language. That this too must have been seen before the exit!

The best book I've read times, if not the best ever, for the three weighty reasons mentioned above. It's not little of more than a thousand I have read! 5 stars with no hesitation.

Блестящий

20180420 Новая дисциплина заменяет религию в классе: открытость. Это учебник для обязательных экзаменов для текстов студентов. Признание религий должно быть серьезно запрещено.

20180422 Я хотел вам сказать, что я полностью выбит, выступающим в качестве члена, чтобы прочитать первую электронную книгу правых финны Юх Hurme Ниой записи ИФ Finlandia победителей. Hurme до сих пор был актером класса Пало с одним из своих выступлений в 2000 году летом Вольтера Килвена Кааскерина Лундстрема. Теперь он историк с Харари и Шайнкманом (см. прочтенных мной ebooks), и этого недостаточно, но как лингвист в хвосте Агрикола и Киви. Смотрите, что я panemasssa MyeBooksiin погоды fienru

20180422 Это все еще намного больше: соревнование с Вольтером Килпи на третьем месте в качестве центра финского языка после Агриколы и Киви. Это невероятный мастер. Позвоночник на извилистом пути пронизывает совершенно новую карьеру на языке. Принесите после двух предыдущих мастеров письменную форму народного языка. Это тоже должно было быть замечено перед выходом!

Лучшая книга, которую я читал раз, а не только быть лучшим когда-либо, по трем веским причинам, упомянутым выше. Это не мало от тысяча прочтенных! 5 свезд без сомнений

Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания (Code: @@@)

Ei lopu ajatusten tulva

Ei lopu ajatusten tulva tämän mainion teoksen tultua luetuksi. Pitäisikö ihan uudestaan lukea? Yhä selväpiirteisemiltä tuntuvat Hurmeen ansiot. Onko itsekään tullut ajatelleeksi, mitä on tehnyt? Ei ainakaan kirjassaan sitä korosta, vaan antaa mennä täyttä häkää. Todellakin tuntuu, sttä vain Agricola ja Kivi ovat tehneet vähintään hänen veroisensa tempun, panneet kansan puheen tekstiksi. Kolmas samassa asiassa ennen Hurmetta ansioitunut on Volter Kilpi. Kaikkia näitä ihailen ja arvostan suuresti. On niitä muitakin, mutta niissä on ikään kuin erikoisuuden tavoittelun sivumaku. Etteivät melkein anteeksi pyytelisi. Hurme ei pyydä mitään, senkun panee tulemaan tuutin täydeltä. Suurmieheksi arvostan. Mutta ettei ylpistyisi, niin vielä suurempina pidän Agricolaa ja Kiveä ja vielä suomalaisen kirjallisuuden kunkkuna ihan eri miestä, nimittäin Waltaria. Mutta hän esiintyy ihan eri tehtävässä. Ei ole kielen uudistaja, vaan syleilee koko maailmaa, ihmiskuntaa tämän pienen Suomen puolesta.

Otan kaiken lukemani hyvin henkilökohtaisesti ja ikään kuin luonnostaan etsin tai näen yhtymäkohtia omaan elämääni. Viimeksi tällainen koko kirjan pituinen elämys oli Williamsin Stoner. Kuin itsestäni kirjoitettu, tietyin selvin poikkeuksin. Suureksi osaksi yhtäläisyydet ovat muodollista laatua, eli sama elinympäristö: akateeminen maailma. Hurmeessa kiehtoo ja puraisee nyt tämä kieliasia. Olen suuri murteiden ihastelija, vaikka yhtäkään en käytä enkä osaa, en omaa alkuperäistäkään, 60 vuoden takaista Virolahden murretta. En mitään muutakaan, mutta mielestäni ymmärrän kaikkia. Suurta herkkua ovat Nilsiän savo ja Pohjanmaan murre. Näitä kahta kuulen jatkuvasti. Kirjoitettuna en näe enkä välitäkään. Mitään ei ole stadiakaan vastaan. Sanaakaan ei kuitenkaan ole omaan suuhun tarttunut, vaikka yli 50 vuotta olen paikkakunnalla asunut. Asuminen ei riitä. Sen sijaan olen pahasti haksahtanut ulkomaan kieliin. Minun kohdallani voidaan kysyä syvä filosofinen kysymys: kumpi oli ensin: muna vai kana. Tarttuiko minuun kielten opiskelu ja stä kautta maailmankylän idea vai oliko päin vastoin. En osaa vastata, vaikka yhteys on olemassa. Koulupoikana keksin, että diplomaatiksi ryhdyn, kun kielistä olin innostunut. Diplomatiaa ei koskaan tullut, mutta kieliharrastus jäi.

Tästä vielä tiukka piikki Hurmeen kirjaan. Se pitäisi kokonaan syöttää tiedostoon, jossa on päällä ominaisuus 'sorted'. Se ottaa vastaan sanat vain yhden kutakin. Nähtäisiin mikä tavanomaiseen verrattuna moninkertainen sanavarasto on Hurmeella käytössä. Kirjan täysin poikkeuksellista avarakatseisuutta kuvastaa pätevästi myös loppuun liitetyn henkilöhakemiston pituus. Enpä muista ennen mokomaa nähneeni. Puhuu selvää kieltä tekijän puolesta ilman että hänen itsensä tarvitsee asiasta elämöidä kuten ei teekään.

Olenko sittenkin kokonaan metsässä?

20180428 Hurmeen Niemi tuli puheeksi Maltan mainiossa ruokapöydässä. Tuula ystävämme oli täsmälleen päinvastaista mieltä kaikista esittämistäni Hurmeen ansioista. Erikoisuuden tavoittelua, asian vierestä puhumista, jäykkää teeskentelyä. Huonomuistisena en uskalla siteerata enempää. Nuokin voivat olla vikasanoja, mutta yleisesti ottaen aiva eri mieltä kuin minä yllä esitän. Sai minutkin horjumaan. Voisiko sen niinkin ajatella? Mitä mieltä mahtavat muut olla? Mitähän fb kirjallisuuspiirissä sanottaisiin?

Do I still have to be in the woods?

20180428 Niemi by Hurme came to speak at Malta's main dining table. There Tuula, one of our friends was exactly the opposite of all of my presentations on the merits of Hurme. To strive for specialty, to talk to the subject, tough pretense. I'm afraid I can not cite more than that. There may be jokes, but generally speaking, there is a disagreement with what I am saying above. Got me to shudder. Could one even think so? What do you think other people are like? What would you say in the fb literature circuit?

Я все еще должен быть в лесу?

20180428 Ниеми вышла на главный обеденный стол Мальты. Tuula, одна из наш была совершенно противоположным всем моим выступлениям по заслугам Hurme. Стремиться к специальности, поговорить с предметом, жестко притворствовать. Боюсь, я не могу больше ссылаться. Могут быть шутки, но, вообще говоря, есть несогласие с тем, что я говорю выше. Постарался содрогнуться. Могло ли это так думать? Как вы думаете, другие люди? Что бы вы сказали в литературном круге fb?

Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

40001 esipuhe
70002 ENSIMMÄINEN LUKU. Maailmankaikkeuden synty, kosminen ja biologinen evoluutio. Ihmislajien kehitys. Neandertalin ihminen. Nykyihmisen synty.
230003 TOINEN LUKU. Niemi asutetaan. Kirjoitus- ja laskutaito syntyy maailmalla. Mesopotamialainen tähtitiede. Suomen kielen tulo niemelle. Runolaulu. Syntymyytit.
420004 KOLMAS LUKU. Suuret maailmanuskonnot. Antiikin tiede, kirjallisuus ja draama. Niemen karhunpeijaiset. Itämerensuomalaisten kosmos. Intian teatteri ja tamilinkielinen runous.
630005 NELJÄS LUKU. Runolaulun ihme. Tacituksen Germania ja Ptolemaioksen Almagest. Kansanrunouden naiskapina.
780006 VIIDES LUKU. Augustinus tunnustaa kaiken. Merovingi- ja viikinkiaika. Sankari- ja saarelaisepiikka. Islamin synty. Keskiaikainen tiede ja islamilainen kulttuuri. Kristinuskon ja kirjainten tulo niemelle.
1050007 KUUDES LUKU. Sveariket ja Österlandet. Henrik ja Lalli.
1320008 SEITSEMÄS LUKU. ”Ristiretket”. Humanismi ja renessanssi. Koululaitos. Keskiaikainen kansanrunous.
1540009 KAHDEKSAS LUKU. Hansakauppa. Annikaisen virsi. Nainen kertojana ja kerronnan keskushahmona. Piae Cantiones.
1710010 YHDEKSÄS LUKU. Machiavellismi. Koppernigk. Agricola. Ei pillu ole pahoista tehty. Montaigne. Olaus Magnus.
1960011 KYMMENES LUKU. Jos mun tuttuni tulisi. Jakobus Finno. Elinan surma.
2090012 YHDESTOISTA LUKU. Kuningasnäytelmä. Stella nova. Nuijasota. Skogsfinnar. Puhdasoppisuuden aika.
2240013 KAHDESTOISTA LUKU. Sigfrid Aronus Forsius.
2420014 KOLMASTOISTA LUKU. Hemmingius Henrici ja Ericus Erici. Turun kuninkaallinen akatemia. Suurvalta. Newton. Antikviteettikollegio.
2630015 NELJÄSTOISTA LUKU. Kristinan filosofit. Lapponia. Florinuksen sananlaskut.
2820016 VIIDESTOISTA LUKU. Daniel Juslenius. Isoviha. Daniel Medelplan. Gulliverin retket. Hatut ja myssyt.
3110017 KUUDESTOISTA LUKU. Valistus. Neekerit. Kristfrid Ganander. Henrik Porthan. Peruna. Achreniukset. Ukko Nooa.
3370018 SEITSEMÄSTOISTA LUKU. Chydeniuksen nuotit. Kustavilainen aika. Döbeln. Minna Canthin odotus.
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (4)
Oletetaan, että vuonna 2017 syntyi jonnekin päin Suomea virkeä tyttövauva, Aino.
2 (10)
Me tiedämme aika hyvin, miten kaikki on tapahtunut. Aivan toisenlaatuinen kysymys on, miksi näin on tapahtunut. Kosmologi, paras asiantuntija, vastaa tähän: ”Muuten vain.” Tai niin kuin sisar venäläinen sanoisi: ”Kakaja raznitsa – mitä väliä sillä on?” Minusta nämä ovat aivan riittäviä vastauksia.
3 (36)
Sana ’suomi’ on todennäköinen balttilaina, johdannainen maata tarkoittavasta sanasta ’zheme’ (sämä, soome), josta juontuvat myös ’häme’ ja ’saame’. Tämän kauniin teorian mukaan kaikki Niemen rautakautiset porukat, suomalaiset, hämäläiset ja saamelaiset, saivat nimensä samasta sanasta.
4 (42)
Niemellä olimme suunnilleen planeetan viimeinen rupusakki, joka oppi omalla kielellään lukemaan, niin tuommoista elämän ja ilon kieltävää moskaa tarjoiltiin! Ei ihme, että osa kantaväestöstä yhä synkistelee turhan tähden ja äänestää vaaleissa väärin, suhtautuu kaikkeen uuteen ja muuttuvaan väkivaltaisen torjuvasti ja palvelee baareissa kohtuuttoman töykeästi hienostuneiden alkoholijuomien kohtuullista ystävää.
5 (44)
Parhaimmillaan buddhalaisuus on kuitenkin rationaalista, oppimiseen rohkaisevaa filosofiaa: ”Ihminen, joka ei opi, vanhenee niin kuin härkä: lihat lisääntyvät vaan ei tieto.” - Jo pitemmän aikaa olen ollut tietoinen ja arvostanut.
6 (50)
Todellinen taito syntyy vasta oman taitamattomuuden ja todellinen tieto oman tietämättömyyden oivaltamisesta. Vasta se, joka käsittää oman tietonsa ja taitonsa puutteellisuuden, voi pyrkiä todelliseen tietoon. Sokrateella oli myös erittäin miellyttävä taipumus ajatella, että oikean tiedon leviämisellä on jonkinlainen yhteys vääryyden vähenemiseen.
7 (52)
Vasta Galilein ja Tyko Brahen havainnot ja päätelmät iskivät Aristoteleen kristallipallot mäsäksi samaan aikaan, kun Shakespeare viimeisteli Hamletin monologeja, ja alle 50 vuotta ennen kuin Turkuun saatiin vihoviimein se yliopisto, jossa ensi alkuun ei professorikunnasta aurinkokeskisyyteen tosin kukaan uskonut.
8 (74)
Roomalainen historioija Publius Cornelius Tacitus esittää Germania-teoksessaan vuonna 98 jaa. hauskan ja sarkastisen näkemyksen Niemen asukkaiden, fennien, elämänmenosta. Nämä ovat jumalten ja ihmisten hylkäämät metsäläiset ovat päässeet hämmästyttävään ja harvinaiseen onnellisuuden ääritilaan!
9 (80)
Voidaan jopa ajatella asia niin päin, että suomen kieli on pohjoisten indoeurooppalaisten kielten koulimaa ja korruptoimaa saamen kieltä!
10 (96)
Kramsun Väinämöisen suuhun upottamat rivit, tihkuvat feuerbachilaisen ateismin raikasta sitruunahappoa. Nyt tuopi vieras uskontonsa uuden:
12 (96)
Se orjia vaan vaatii itselleen.
14 (96)
Mut palvelusta ihmishourehille.
15 (96)
Se laulun vapaan vaihtaa rukoukseen.
16 (99)
Täten muodostunut väliinputoajien sakki tunnetaan savolaisina; ihmisinä, jotka eivät oikein tunnu tietävän paikkaansa maailmassa ja jotka ehkä juuri siitä syystä ovat alusta alkaen olleet kykenemättömiä antamaan yksinkertaiseenkaan kysymykseen yksiselitteistä vastausta.
17 (170)
Maailman epäkohdat voidaan ryhmitellä seitsemään pääjaksoon:
18 (1)
villiintynyt nykyaika rakastaa kummallisia ja käsittämättömiä asioita
19 (1)
2) kaikki oli ennen paremmin; maailma huononee huononemistaan
20 (1)
3) vanhoja hyviä tapoja ei enää noudateta
21 (1)
4) väkivalta ja tyhmyys hallitsevat oikeuden ja viisauden sijasta
22 (5)
sota uhkaa
23 (5)
6) korruptio leviää
24 (5)
7) tuloerot kasvavat
25 (182)
Kaunista! Alkuperäinen kirjoitusasu oli kimurantimpi. Agricola ei latinan, ruotsin ja saksan pohjaltaan keksinyt, että sama äänne pitäisi aina merkitä samalla kirjaimella ja että kutakin kirjainta kannattaisi käyttää vain yhden äänteen merkitsemiseen. Niinpä hän käytti joitakin kirjainmerkkejä useamman äännelaadun ilmaisemiseen, ja, toiseen sekoittavaan suuntaan, merkitsi eräitä äänteitä monella eri tavalla. Vielä hän viis veisasi lyhyen ja pitkän keston erottamisesta. Nyrkkisääntö hänen lukemisessaan on, että yrittää ääntää erikoiset merkinnät mahdollisimman ymmärrettäväksi suomeksi.
26 (183)
Agricolan tuotanto loi lounaismurteisen, kömpelön mutta tukevan perustan suomen kirjakielelle. Agricolan yhdeksän julkaisua 1543–1552, yhteensä 2 500 sivua Tukholmassa mestari Amundin kirjapainossa painettua tekstiä, aloittivat painetun suomenkielisen kirjallisuuden.
27 (184)
1543 ABCKIRIA, 1544 RUCOUSKIRIA, 1548 SE WSI TESTAMENTTI, 1549 KÄSIKIRJA, MESSU, SE MEIDEN HERRAN JESUSEN CHRISTUSEN PINA, 1551 DAVIDIN PSALTARI, WEISUT IA ENNUSTOXET, 1552 NE PROPHETAT
28 (202)
Muutenkin nämä Raamatun puoliskot ovat häiritsevän erilaiset; onhan ne kirjoitettu eri kielillä aivan eri aikoina, vanha hepreaksi ja uusi kreikaksi.
29 (204)
Gustav Vasa halusi vahvistaa myös Niemen etelärantaa ja perusti Helsingin pitäjään Vandaforsin paikkeille uuden kaupungin, jonka nimeksi fuusioitiin Helsingfors. Ei kukaan olisi halunnut mennä sinne, mutta viranomaiset pakottivat Ulvilan ja Porvoon porvarit muuttamaan tähän keinotekoisesti luotuun, suunniteltuun kaukoviennin keskukseen. Helsingforsin piti lyödä vastarannan Tallinna laudalta, mutta kun Pohjois-Viro siirtyi 1561 Ruotsin haltuun, Helsingforsin merkitys romahti ja se jäi kitumaan omaan pienuuteensa ja turhuuteensa pariksisadaksi vuodeksi.
30 (212)
Tämä on niin hauskaa, pätevää ja valmista materiaalia, että jos viitsisin, kirjoittaisin tästä näytelmän, joka rullaisi sekä Suomen Kansallisteatterissa että Stockholmin Dramatenissa vuositolkulla, ja sen päälle vielä kymmenen kautta taidokkaasti banalisoituna versiona Tampereen Pyynikin kesäteatterin näyttämöllä pyöriville, täysille katsomoille satoi tai paistoi. Todellisuus on tarua perverssimpää!
31 (218)
Joukko metsäsuomalaisia joutui huomattavasti lännemmäksi kuin aikomus oli alun perin ollut, sillä heidät lähetettiin pakolla vuonna 1641 Pohjois-Amerikkaan Uuden Ruotsin siirtokuntaan Delaware-joen varrelle. Heidän mukanaan siirtyi savolaista teknistä ydinosaamista eli hirsisalvosrakenne uuteen, uljaaseen maailmaan.
32 (245)
Useita räähkävirsien laatijoita tuomittiin kuolemaan ”muille kauhuksi ja pelotukseksi”. Kunnia oli yksilön kovaa pääomaa ja sen menettäminen katastrofi. Sen vuoksi jo keskiajalla tunnetut häpeärangaistukset, jalkapuut ja kaakinpuut, olivat yhä erittäin ankaria rangaistuksia.
33 (247)
Ajankohtaissatiiri ja huumori olivat taattuja myyntiartikkeleita. Ihan samat asiat myivät siis kuin nykyisinkin. Jengi kaipasi sensaatioita, väkivaltaa, pornoa, huumoria ja viihdettä.
34 (264)
Kaiken inhimillisen epäilyn kannattelijana on Descartesilla kuitenkin vielä hyväntahtoinen Jumala, koska emme voisi olla näin fiksuja epäilijöitä ilman Häntä!
35 (269)
Näin ollen syntisen on viisainta lakata ajattelemasta ja heittäytyä vain reporankana Jumalan armon varaan. Olisivatpa Hasselqwist ja seurakunta tienneet, että samaan aikaan Englannissa Halley ja Newton aseistariisuivat nämä Jumalan ohjukset normaaleiksi taivaankappaleiksi.
36 (279)
Ei se jouda raamattui tutkiin, joka härkää perseeseen hutkii. Rikas pääsee rahallansa, köyhä selkänahallansa. Katso kalus, muista murus, ajattele asias! Sui koira, pese koira, koira koira kumminkin on. Ilo meillä: muori kuoli, lihaa, papuja keitetään! Nälkä syömättä tulevi, paha karva katsellessa. Rohkea ruokan saa, kehno nälkään kuolee. Kalja nauraa oluen töitä. Humala on toinen mies. Oluessa ollessani kalua minulla kyllä; olut päästä olkenee, kalu kauas
37 (281)
Ilmiö oli yleiseurooppalainen. Pitkin Eurooppaa säädettiin jo 1600-luvulla ylellisyysasetuksia, jotka tehostivat määräyksiä säädynmukaisesta pukeutumisesta. Pönkkähameet, muhvit, turkikset, silkki ja sametti kiellettiin Ruotsissa rahvaannaisilta kokonaan. Silkkimyssyn käytöstä saattoi joutua jalkapuuhun. Tässä oli myös kansantaloudellinen näkökohta: vain piskuisella vähemmistöllä oli asetusten mukaan oikeus käyttää kalliita tuontikankaita.
38 (282)
Juslenius esitteli myös ensimmäisenä latinaa taitavalle kansainväliselle tiedeyhteisölle mielipiteet jyrkästi jakavan niemeläisen perinneruuan ja kytki siihen kiinnostavan, luterilaisittain korrektin teologisen merkityksen: ”Meillä on myös erikoinen ruokalaji, jota ei muualla tavata. Se keitetään ruismaltaista ja paistetaan sitten uuninlämmössä leivän tavoin, kuitenkin niin, että se pannaan ensin tuohiropposeen. Tämä ruoka on väriltään tummaa, mutta tavattoman makeaa. Sitä sanotaan mämmiksi ja syödään pääsiäisenä happamattoman leivän muistoksi.” Jäitä hattuun, Juslenius! Muista sisarenpoikani Danielin viisaat sanat: ”Det ser ut som skit och det smakar skit.”
39 (284)
Ruotsi ajautui 1700 suureen Pohjan sotaan nuoren Karl XII:n rämäpäisellä johdolla. Jätkä funtsasi, että kun pappa ja fafa olivat hallinneet suhtkoht iisisti, niin nyt oli aika panna haisemaan! Vastassa olivat kaikki naapurit: Tanska, Saksi, Puola ja Venäjä!
40 (290)
Keskellä isonvihan surkeinta kurimusta 62-vuotias Daniel Medelplan kaiversi Pälkäneen papiston kehotuksesta tervaleppäpuusta Johannes Gezelius vanhemman aapisen painolaatat, rakensi puusta painokoneen, keitti lampaanrasvasta, tärpätistä ja noesta painovärin, painoi präntin paperille ja sitoi ehkä sata kappaletta aapisia, jottei sodan runtelemasta maasta häviäisi tyystin lukutaito. Tehtävä oli kaikin tavoin ylivoimainen, mahdoton. Mutta vanha kunnon Medelplan ei onneksi tiennyt sitä! Tulos, Lasten Paras Tawara, elli ABC-Kirja, joca on suuren tarpen tähden leicattu Puuhun ja Pälcänen seuracunnan saarnamiesten toimituxen cautta, Prändätty Pälcänellä Daniel Medelplanilda Tauralan kylässä 1719 tuotti ainakin isonvihan jälkeisien aikojen piispaintarkastuksissa kiitosta Pälkäneen rahvaalle hyvästä sisälukutaidosta. Medelplan oli painanut ulkomaisten esikuvien mukaan aapisensa sisäsivulle kukon, suojelevan symbolieläimen, kuvan, ensimmäistä kertaa Niemellä.
41 (290)
Giuseppe Acerbi arvioi miellyttävän jyrkkään tapaansa 1802, että akatemian kirjaston ainoa todella mielenkiintoinen teos oli tämä puulaatoilla painettu kirja. Daniel Medelplanin aapinen haihtui savuna ikuiseen kiertoon Turun palossa 1827.
42 (309)
Niemellä vierailevat ryhmät esiintyivät tilapäisissä tiloissa, laitakaupunkien ladoissa ja makasiineissa. Viipuriin remontoitiin pysyvä teatteritalo 1770-luvulla jostain varastosta.
43 (353)
Tahtohistorian ja äijäkulttuurin edustajan kenraali Georg von Döbelnin puheessa ruotsalaisille ja suomalaisille sotilaille Umeåssa syyskuussa 1809 on aitoa paatosta ja kohtalokasta tuntua; nolo sota oli kertakaikkisesti hävitty ja Ruotsin ja Niemen 700-vuotinen liitto purkautunut. Ollaan uuden ja tuntemattoman edessä hämmentyneinä, kirvelevin mielin ja haavoin:u ”Ruotsalaiset! Olkaa ylpeitä siitä, että olette nähneet nämä suomalaiset rippeet! Muistakaa heitä! Kunnioittakaa heitä! – Katsokaa heidän kuihtuneita ruumiitaan, heidän kalpeita kasvojaan, – niissä on merkkejä heidän uskollisista, vaikkapa hyödyttömistä ponnistuksistaan synnyinmaansa vapauttamiseksi kuluneina vuosina! Ja te suomalaiset! Tullessanne takaisin synnynseuduillenne, ilmaiskaa siellä Ruotsin kansan kiitollisuus kansakunnallenne. Tietäkää, että vaikka palaatte kulunein vaattein, läpiammutuin tai katkotuin jäsenin, kuitenkin viette mukananne rehellisen soturisielun kallisarvoisen kaunistuksen. Ruotsalaisen emämaan vihollisia ei teistä koskaan voi tulla, siitä olen varma; mutta pysykää kaikkina aikoina sen ystävinä! Jos uuden ylivallan voima estäisi toiveitanne ja tahtonne täyttämistä, niin antakaa siunauksenne tulla emämaalle sydämenne ja ajatuksenne hiljaisella kielellä. Muistuttakaa tätä lapsillenne!”
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120180419+36p=37p10%*****
220180419+4p=41p11%******
320180420+57p=98p27%**************
420180421+55p=153p42%*********************
520180422+70p=223p62%*******************************
620180423+87p=310p86%*******************************************
720180424+51p=361p100%**************************************************
Pagetop

Hurme-Niemi-ajk.txt o MyeBooks o 20180419-20180422, 361 pages, 5* No SalesInfo.

Asko Korpela 20180520 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
AA o BB o CC o DD o EE o FF