Benedek Elek: Édes Anyaföldem!

Benedek-Anyafoldem2-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20191231-20200119 250 4* (20201005-2104)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
7.GmapsGmapsGmaps
g
A praiseworth reading experience
Dicséretes olvasási élmény
Похвальный опыт чтения
Kiitettävä lukukokemus

A praiseworth reading experience

At first I had difficulties to understand the text and was obliged to frequently use of dictionary. Then got used or the author changed to matters better known for me. The scope of this book is the whole adult age life of the author in his family and home life surroundings in Hungary from before and after the First World War. Big changes from prosperity and atmosphere of love and wellbeing to chaos and evacuated life in outright hunger and distress in hamsize folkdemocratic Hungary. At the end there is a diary of the last weeks of the sixty years old author. Reading the first part of happy life was also pleasant and easy, informative reading, the latter part in stead mere suffering and also uninteresting. Not even the diary did fetch my interest and not even compassion. Led, however, me to consider my present corresponding situation, last days of my life and bequeth to my dearest and close friends. I must review my pages of memories and KunKuolen (WhenIDie) in the computer, eve send the to my family members.

The gloomy end notwithstanding four stars seems to me the proper doom.

Dicséretes olvasási élmény

Eleinte nehezen értettem a szöveget, és kötelességem volt a szótár gyakori használata. Aztán megszoktam, vagy a szerző megváltozott nekem jobban ismert dolgokon. A könyv tárgya a szerző teljes felnőttkori élete a családi és otthoni környezetében az első világháború előtti és utáni időszakban. Nagy változások a jólét és a szeretet és a jólét légkörében a káoszig és az evakuált élethez egyenes éhség és szorongás formájában, a népi demokrata Demokratikus Köztársaságban. Végül egy napló található a hatvanéves szerző utolsó heteiből. A boldog élet első részének olvasása szintén kellemes és egyszerű, informatív volt, az utóbbi puszta szenvedés helyett és érdektelen is. Még a napló sem hozta fel érdeklődésem, és még az együttérzés sem. Megállapítottam ugyanakkor, hogy fontolja meg a jelenlegi helyzetét, az életem utolsó napjait, és hagyja el legkedvesebb és közeli barátaimnak. Felül kell vizsgálnom az emlékezetem oldalait és a KunKuolen-t (WhenIDie) a számítógépen, el kell küldenem a családtagjaimnak.

A komor vége ellenére négy csillag számomra megfelelő végzet.

Похвальный опыт чтения

Сначала я испытывал трудности с пониманием текста и был вынужден часто пользоваться словарем. Потом привык, или автор перешел к более известным для меня вопросам. Объем этой книги - вся взрослая жизнь автора в его семейной и домашней жизни в Венгрии до и после Первой мировой войны. Большие изменения от процветания и атмосферы любви и благополучия к хаосу и эвакуации жизни из-за прямого голода и страданий в народной демократической Венгрии. В конце есть дневник последних недель шестидесятилетнего автора. Чтение первой части счастливой жизни было также приятным и легким, информативное чтение, последняя часть вместо простых страданий, а также неинтересная. Даже дневник не вызвал у меня интереса и даже не сострадания. Тем не менее, он заставил меня задуматься о моей нынешней ситуации, о последних днях моей жизни и о моих дорогих и близких друзьях. Я должен просмотреть свои страницы воспоминаний и KunKuolen (WhenIDie) в компьютере, канун отправить членам моей семьи.

Несмотря на мрачный конец четыре звезды кажется мне надлежащей суд.

Kiitettävä lukukokemus

Aluksi minulla oli vaikeuksia ymmärtää tekstiä ja olin pakotettu käyttämään usein sanakirjaa. Sitten totuin tai kirjoittaja vaihtoi minulle tunnetuimpiin asioihin. Tämän kirjan aiheena on kirjailijan koko aikuisikä elämässään perhe- ja kotiympäristössä Unkarissa ennen ensimmäistä maailmansotaa ja sen jälkeen. Suuret muutokset vauraudesta, rakkauden ja hyvinvoinnin ilmapiiristä kaaokseen ja evakuoituun elämään suorassa nälässä ja ahdistuksessa Sonka kinkku -kansandemokraattisessa Unkarissa. Lopussa on päiväkirja kuusikymmentä vuotta vanhasta kirjailijasta. Onnellisen elämän ensimmäisen osan lukeminen oli myös miellyttävää ja helppoa, informatiivista lukemista, jälkimmäinen osa oli pelkkää kärsimystä ja myös mielenkiinnotonta. Edes päiväkirja ei herättänyt kiinnostustani eikä edes myötätuntoa. Veti kuitenkin minun pohtimaan omaa nykyistä vastaavaa tilannetta, elämäni viimeisiä päiviä ja henkistä perintöäni (aineellinen jo hoidettu) rakkaimmilleni ja läheisille ystävilleni. Minun on tarkistettava muistelmasivuni ja KunKuolen sivustoa tietokoneella, lähetettävä se myös perheenjäsenilleni.

Synkästä lopusta huolimatta neljä tähteä tuntuu oikealta tuomiolta.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Source

This book I have downloaded from the Gutemberg free ebook library. An alternative source for Hungarian ebooks is MEK Magyar Elektronikus Könyvtár.
https://mek.oszk.hu/katalog/
Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Benedek-Anyafoldem2-ajk,$0#huenfi???
2. 1,712,250,fic,hun,20191231,20200119,4,Benedek Elek: Édes Anyaföldem!???
3. hek Link to source of purchased ebook...???
4. hun Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Benedek-Anyafoldem2-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

40001 ELSŐ FEJEZET (Első fejezet.= Ebben a tékozló fiu uj életet kezd s igen szép álmot lát a csángó magyarok földjén, husvét hajnalán 3)
190002 (Második fejezet.= Ebben szó lesz ifju óriásokról, egy rövid, de igen)
190003 ezzel kapcsolatosan a fészekrakásról 23
430004 (Harmadik fejezet.= Ebben az igen hosszu fejezetben az iróember két nagy ellenségéről: az ujságszerkesztésről s a honatyaságról lesz szó 49)
860005 (Ötödik fejezet.= Ebben igen közönséges dolgokról lesz szó, nevezetesen: házépitésről, faültetésről, mezei és falusi életről 98)
1240006 (Hatodik fejezet.= Ebben meghal nagyapó és nagyanyó igen szép, s meghal egy könyv igen csuf halállal 137)
1420007 (Hetedik fejezet.= Ebben folytatódik a csendes falusi élet, de hirtelen-váratlan megszakitja ezt égnek, földnek megrendülése, ami közönségesen világháborunak neveztetik 157)
1940008 (Nyolcadik fejezet.= Ebben folytatódi előreláthatóan következik a nagy összeomlás 214)
2020009 (Kilencedik fejezet.= Ebben oly szomoru dolgokról lesz szó, amikről az)
2020010 de kénytelen beszélni 224
2240011 (Tizedik fejezet.= Ebben naplószerü feljegyzések, soha el nem küldött levelek lesznek, s az igen hosszura nyult könyv befejeződik 250)
2500012 end
2590013 End of Project Gutenberg's Édes anyaföldem! (2. kötet), by Elek Benedek
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (164)
Ime, sóhajtozom, hány „félbemaradt drótsövény“ csak ebben a kis faluban! Hány ilyen félbemaradt drótsövény lehet az országban s mindazokban az országokban, ahol ölik, gyilkolják egymást az emberek. Emberek, akik a gyilkosság pillanatában találkoztak először – s azért találkoznak, hogy egyik a másikat megölje.
2 (164)
Ugy tetszik nekem, hogy az egész világ összevissza van kertelve drótsövénnyel, mégpedig két fajtával: félbemaradt drótsövény az egyik, mely a megfeneklett kulturát jelképezi, a másik ama bizonyos, nagy gonddal font drótsövény, mely mögül gyilkos golyók röpülnek egy másik drótsövény mögé. Bármerre nézzek, gondoljak, mindenütt az én félbemaradt drótsövényem mását látom, és azt a másikat, a vérrel áztatottat.
3 (243)
Azt irnám, azt. De én már nem irok több Testamentumot. Megirtam az utolsót: Szüleim mellé temessetek.
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 tékozló (2)
tuhlaajapoika
2 Gőzparipán (2)
höyryratsuni
3 sertést (4)
siat
4 tárcát (7)
taskukirja
5 vala (8)
jotenkin
6 aggastyán (11)
aataminaikainen
7 ragad (12)
kiinni
8 pörnek (12)
porno
9 tiszaeszlári pert (12)
oikeudenkäynnit Tiszaeszláris
10 csángó nép (15)
11 nyájas (15)
rakastettava
12 cókmókját (15)
tavarat
13 kaszát, kapát, ásót, villát, fejszét (16)
viikate, kuokka, lapio, haarukka, kirves
14 báránybőr-kucsma (18)
lampaan-karvalakki
15 fészekrakásról (19)
pesintä
16 pattanni (20)
napsahtaa
17 hozománya (20)
myötäjäiset
18 fölfedezett (22)
löydetty
19 tarisznyára (28)
rapu
20 kőmives (42)
muurareita
21 sajtó (43)
lehdistö
22 halássza (44)
23 lándzsára (44)
keihäs
24 éhezik (48)
nälkä
25 kor költőinek seregében (51)
ikä runoilijoita
26 székely legényt (52)
Szekler kaveri
27 Székelyországot (52)
Szekely tasavalta
28 megannyi sóbálvány. (56)
niin monta alkalia.
29 csapat (57)
joukkue
30 közoktatás (57)
julkisen koulutuksen
31 kuruc (58)
32 tüntetéseknek, verekedéseknek (60)
mielenosoitukset, taistelut
33 ocsmány szavak (62)
ruma sanoja
34 közoktatás (64)
julkisen koulutuksen
35 irgalmas (74)
armelias
36 szolgabirónak (77)
poliisituomari
37 botránkoznak (80)
loukkaantunut
38 terjed (83)
leviäminen
39 megrikatott (83)
itkettää
40 iv (84)
41 Jövevény (84)
tulokas
42 ,garádics (89)
43 szekér (91)
sotavaunut
44 küszöb (93)
kynnys
45 ragaszkodnak (97)
takertua
46 Mogyorósoldalt (100)
pähkinäinen puolella
47 épkézláb (102)
työkykyinen
48 cselédember (102)
mies piika
49 cipó (103)
leipä
50 eke (103)
aura
51 barázda (103)
ura
52 cséplőgép (104)
puimakone
53 mélabúsan (104)
synkästi
54 szomorkodik (108)
jurottaa
55 ugorni (116)
hyppy
56 patkószeggyár (116)
hevos
57 roskadott (126)
romahti
58 nyelét (126)
varsi
59 tündére (131)
keijukainen
60 iv (131)
61 enyhités (139)
helpotus
62 Felindultnak (141)
järkyttää
63 borongásnak (146)
boori
64 szenderegni (147)
uni
65 sebtiben (151)
hätäisesti
66 szérüskertben (155)
selkäsauna lattia
67 fejérnépeket (162)
Fejér kansakunnat
68 fénkő (166)
hioa
69 oláh (173)
Vlach
70 bujdosó (190)
maanpaossa
71 bab (196)
papu
72 aknamunkát (203)
kaivoksiin
73 cégérnek (203)
nimikyltti
74 ornátusban (204)
messupuku
75 karfának (207)
käsinojat
76 szabásu (208)
asteikko
77 gyáva (210)
pelkuri
78 báránykák (213)
karitsat
79 dögöljek (218)
pahuksen
80 vezérigazgatójával (219)
toimitusjohtaja
81 gólya (224)
kattohaikara
82 Kapálgatom (244)
??
83 fészek (244)
pesä
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 vegyes rovatát (8)
sekoitettu laatikko
2 lantjának hangja hol harci riadó, hol altató dajkadal. (12)
missä hänen lutan ääni taistelee hälyttää missä nukkuva sairaanhoitaja. ?
3 félurias a belseje (14)
puolivälissä sisällä
4 melyik dülőjére terelődöm (20)
mihin majataloon olen menossa
5 mesebeli mogyorócska héjacskája (21)
keiju maapähkinänkuori
6 virágokat himez (22)
hän kantaa kukkia
7 székely kancsó: bokréta (25)
Szekler syöttäjä: pensas
8 családok, züllenek, kallódnak az ősökhöz méltatlan unokák (40)
perheet, roistot, ovat roikkuu esi-isien kelvottomia lapsenlapsia
9 minden szabály alól van kivétel. (44)
10 első közleményben egy ocsmány nótát dalol a pacsirta (45)
Ensimmäisessä numerossa hän laulaa saastaisen kappaleen kiuru
11 plajbász kitörülni (45)
kellu puhdistaaksesi
12 csalódottan biggyesztik félre eperajkukat; ha van: elébe szaladnak, kitépik kezéből az ujságot. (46)
he ovat turhautuneita suuresta panettelusta eperajkukat; jos he ovat: he juoksevat edessään ja ottavat sanomalehden käsistään.
13 bizalomkeltő cégér (47)
luottamusta lisäävä merkki
14 atyafiságot a tárcák (47)
isänmaallisuus lompakoissa
15 A korteseim megfenyegetik a véremből való vért, akinek „a szive majd megszakad“ (74)
Aikakaverini uhkaavat ottaa verta verestäni, jonka sydän on sitten se keskeytetään”
16 fedésben legjáratosabb (94)
päällekkäisyys legjáratosabb
17 Elek apó (105)
Elek, isä
18 patkócsizmás, bokrétás (106)
hevosenkenkäsaappaat
19 Jőnek, jőnek. Vidám csengetéssel fordul be a szekér. (112)
He tulevat, he tulevat. Vaunu kääntyy iloiseen renkaaseen.
20 éktelen csuf (199)
julma chuff
21 annakidején (182)
22 Két karéj kenyér (230)
Kaksi leipää
23 kitünt: én voltam a világ legostobább embere! (238)
Erinomainen: Olin typerin maailmassa mies!
24 Ó, erő, erő, hová levél! Én hatvan éves vagyok s már ezt sóhajtozom. (239)
Voi, voima, voima, missä kirjain on! Olen kuusikymmentä vuotta vanha ja jo minä huokaa tämän.
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120191231+43p=43p17%********
220200103+5p=48p19%**********
320200103+12p=60p24%************
420200103+0p=60p24%************
520200105+26p=86p34%*****************
620200107+7p=93p37%******************
720200107+18p=111p44%**********************
820200111+15p=126p50%*************************
920200113+8p=134p54%***************************
1020200115+13p=147p59%******************************
1120200117+36p=183p73%************************************
1220200117+41p=224p90%*********************************************
13+35p=259p104%****************************************************
Pagetop

Gmaps Gmaps Gmaps (Code: g)

1. Hadikfalva=Dornești Romania
2. Magyar-hegy Aszaló, 3841 Unkari
3. hámoros Hámor stny. Miskolc, 3517 Unkari
Pagetop

Benedek-Anyafoldem2-ajk.txt

Asko Korpela 20201005 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting