Afrikai: Meszék

Afrikai-Mesek-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20200305-20200306 39 4* (20201005-2104)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.SanastoVocabularyСловарь
w
4.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
5.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
agogic stories
agógiai történetek
агогические истории
agogiset tarinat

agogic stories

Education through examples and parables from various parts of Africa. A good parable seems to be an effective means of education. Particularly suitable, if the student is analfabetic as can be expected of the inhabitants of the native villages of black Africa represented by the origins of these well-formulated stories. At present there is much ado about youngsters leaving school without knowledge of reading. One can only ask, how important is the skill of reading? So large part of all information is obtained, available in pictures and icons. A picture is worth thousand words goes an old proverb. Information through pictures is good also in all languages of the world. What is the value of this simple truth?

Four stars for these entertaining drops of truth and wisdom. Also five would not be too much.

agógiai történetek

Oktatás példák és példázatok révén Afrika különféle részeiről. A jó példázat úgy tűnik, hogy az oktatás hatékony eszköze. Különösen alkalmas, ha a hallgató analfabetikus, amint elvárható a fekete-afrikai natív falvak lakosaitól, akik e jól megfogalmazott történetek eredetét képviselik. Jelenleg nagyon sok az a vélemény, hogy a fiatalok az olvasás ismerete nélkül hagyják el az iskolát. Csak azt lehet megkérdezni, hogy mennyire fontos az olvasási készség? Minden információ oly nagy részét nyerik el, amely képekben és ikonokban érhető el. Egy kép, amely több ezer szót ér, egy régi közmondás. A képeken keresztüli információ a világ minden nyelvén is jó. Mi az ennek az egyszerű igazságnak az értéke?

Négy csillag eme szórakoztató igazság és bölcsesség cseppért. Szintén öt nem lenne túl sok.

агогические истории

Обучение через примеры и притчи из разных частей Африки. Хорошая притча кажется эффективным средством обучения. Особенно подходит, если ученик так болен, как можно ожидать от жителей родных деревень черной Африки, представленных истоками этих хорошо сформулированных историй. В настоящее время много говорят о том, что подростки покидают школу без знания чтения. Можно только спросить, насколько важен навык чтения? Так что большая часть всей информации получается, доступна в картинках и иконках. Картина стоит тысячи слов, идет старая пословица. Информация через картинки хороша и на всех языках мира. Какова ценность этой простой истины?

Четыре звезды за эти занимательные капли правды и мудрости. Также пять не будет слишком много.

agogiset tarinat

Opetusta esimerkkeinä ja vertauksina Afrikan eri puolilta. Hyvä vertaus näyttää olevan tehokas koulutusväline. Erityisen sopiva, jos opiskelija on lukutaidoton, kuten voidaan odottaa mustan Afrikan alkuasukaskylien olleen, joita näiden hyvin muotoiltujen tarinojen alkuperä edustaa. Tällä hetkellä on huolestuttavaa, että nuoret lopettavat koulun lukutaidottomina. Voidaan vain kysyä, kuinka tärkeä lukutaito on? Niin suuri osa kaikesta tiedosta saadaan kuvina ja kuvakkeina. Kuva on tuhannen sanan arvoinen, sanoo vanha sananlasku. Tiedot kuvien kautta ovat tulkitsematta päteviä myös kaikilla maailman kielillä. Mikä on tämän yksinkertaisen totuuden arvo?

Neljä tähteä näille viihdyttäville totuuden ja viisauden pisaroille. Myöskään viisi ei olisi liikaa.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Afrikai-Mesek-ajk,$0#huenfi???
2. 1,143,39,fic,hun,20200305,20200306,4,Afrikai: Meszék???
3. ama Link to source of purchased ebook...???
4. eng Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Afrikai-Mesek-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 A SZIVÁRVÁNY (Etiópia) 3
40002 LOKITOYO (Kenya) 6
80003 AZ ÖREGASSZONY MEG AZ OROSZLÁN (Szomália) 9
100004 FATIMA LEGENDÁJA (Csád) 11
140005 MI TÖRTÉNIK A VÉN HOLDDAL?
140006 (Tunézia)
160007 AZ USIRI TŰZ (Kongói Demokratikus Köztársaság)
190008 A LEOPÁRD MEG A SAKÁL (Kongói Demokratikus Köztársaság)
220009 A SZÁJ MEG A KÉZ (Elefántcsontpart - bété)
280010 MIÉRT NEM KÜLÖNBÖZNEK MÁR AZ EMBEREKTŐL A VARÁZSLÓK? (Elefántcsontpart - djula)
310011 A SZÉP ÉS A BESTIA (Burkina Faso)
360012 MAWU ÉS AZ Ő HÁROM GYERMEKE (Togo)
380013 A VADÁSZ MEG A PÁRDUC (Togo)
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 szertefoszlik (1)
haihtuu
2 Szakadatlanul (1)
lakkaamatta
3 szellemek (2)
kummituksia
4 bozótosban (3)
pusikko
5 menedéket (3)
suoja
6 rémületben (4)
kauhu
7 bozót (5)
kauhu
8 Utasítalak (5)
tilaan
9 hangya (6)
muurahainen
10 giliszta (7)
mato
11 tevét (9)
kamelit
12 fuvallatára, (16)
tuuli ja
13 varázslókhoz (29)
velhot
14 tumènimè (30)
15 takács (31)
kutoja
16 rútságban (34)
rumuus
17 gúnyolta (34)
pilkattu
18 megbántották (34)
satuttaa
19 bozóterdőbe (34)
20 bájad (36)
viehätys
21 párduc (38)
pantteri
22 párducot (38)
pantteri
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 Száj meg Kéz (22)
Suu asetettu käsi
2 ragyogott a bájosságtól és gyengédségtől. (34)
hän loisti viehätys ja arkuus.
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120200305+10p=10p26%*************
220500305+9p=19p49%************************
320200306+20p=39p100%**************************************************
Pagetop

Afrikai-Mesek-ajk.txt

Asko Korpela 20201005 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting