20220331-1842

Asko Korpela:
Reviews in review language order

PaperBooks (880, 1965-2015: 123 o abc o lan o gen)
MyeBooks (643, 2011-2022)
123Reviews in time order
AbcReviews in alphabetic author name order
GenReviews in genre order
BstReviews in 1-5 stars order
AmaajkReviews published at Amazon site
Finnish177Swedish28German10English221French8Russian117Italian17
Spanish15Estonian10Polish5Hungarian28Portuguese6Afrikaans1

MyeBooks Reviews in 1-5 stars order

bst ordered by 1-5 stars

Skip menu to Beginning of Reviews

1. 2021100965
eng
1* Gilad E. Tsur Mayer: Java
2. 20211227148
rus
3* Leon Aron: Putin's Russia
3. 20211232134
eng
3* John Marshall: A Short History of Greek Philosophy
4. 2021100928
eng
3* Gilad E. Tsur Mayer: CSS
5. 20210621221
eng
3* William D. Willis: The History of United States
6. 20180128189
dan
4* Hans Christian Andersen: Nye Eventyr og Historier
7. 20180121293
nor
4* Mette Barfelt: Urimelige forventninger
8. 20221232119
eng
4* Matt Clayton: A Captivating Guide to the History of Europe
9. 20211232207
eng
4* Anthony M. Criniti: The Necessity of Finance
10. 20211232272
eng
4* Anthony M. Criniti: The Most Important Lessons in Economics and Finance
11. 20210418695
eng
4* DK: The Literature Book Big Ideas
12. 20221232298
hun
4* Hédin Sven: Ázsia Szívében 2
13. 20211102215
por
4* Machado de Assis: Memórias Póstumas de Brás Cubas
14. 20211232183
eng
4* William Minto: Deductive
15. 20220304424
hun
4* JókaiMor: Török Világ Magyarországon
16. 2021110569
eng
4* James R. Otteson: The Essential Adam Smith
17. 2021123247
eng
4* Sobel & Clemens: The Essential Joseph Schumpeter
18. 20210704337
ita
4* Matteo Strukul: I Medici. Un uomo al potere
19. 20210711325
ita
4* Matteo Strukul: I Medici. Una regina al potere
20. 20210725386
ita
4* Matteo Strukul: Decadenza di una famiglia
21. 201809081024
spa
5* Ken Follett: La Caída de los Gigantes
22. 2021123232
eng
5* Hourly: Age of Enlightenment
23. 20150523346
swe
5* Selma Lagerlöf: Gösta Berlings saga
24. 2021123254
eng
5* Steven Landsburg: The Essential Milton Friedman
25. 20210625115
eng
5* Raymond Nelson: China History of China - History of an Empire
26. 20211005129
eng
5* Rob Anthony O'Rourke: Guide
27. 201602286
fin
5* Pekka Pihlanto: Parkinkokous istuu Alastalon salissa
28. 20150425236
swe
5* Mikael Schainkman: Sveriges historia

Pagetop PageBottom


I usually write the summary in English and use Google Translate for other languages. Expose after correcting the machine language blunders. G translates excellently only not always into and from Finnish.

amaHelpful = number of persons who found ajkReviews helpful. Total number of amaHelpfuls =150

Reading a paper book is like riding a horse-carriage, an e-book like driving a car.


1. Gilad E. Tsur Mayer: Java*

20211008-20211009, 65p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Ingen deal. Det är inte så jag lär mig Java

... eller något annat, för den delen.
Inte genom en detaljerad förklaring. Min metod är att visa en färdig fil alternativt i anteckningsblock och i en webbläsare, göra en liten ändring i anteckningsblock och titta på resultatet i webbläsaren. På detta sätt fortsätta steg för steg hela kursen.
Förlåt, min nedsta vitsord är en stjärna.
***
Mayer, Gilad Tsur; Programming, JavaScript. JavaScript: JavaScript Awesomeness Book (Awesomeness Books 3) (p. 64). JavaScript. Kindle Edition.
Pagetop o PageBottom

2. Leon Aron: Putin's Russia***

20211225-20211227, 148p, rus, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Ganska ojämn insamling av fakta och åsikter

Författaren Leon Aron tycks ha gjort en stor insats i att samla artiklar om ett dussintal ryska studier på hög nivå i en volym. Egentligen nämner han att uppgiften, till hans förvåning, inte alls var svår. Alla han vände sig till accepterade genast hans inbjudan. Många av de monografier som publicerats här producerades inte för detta tillfälle utan var tal som hölls vid andra tillfällen. De flesta av dem innehåller sammanfattningar av statistiska undersökningar, några från officiella ryska institutioner, några från inofficiella jämförande källor. I de flesta av dem utgör de distinkta faserna av ekonomisk utveckling och kriser på Putins tid, åren sedan millennieskiftet, skelettet i berättelsen. Andra indelningar utöver tidsfaserna är rumsliga beroende på storleken på den sociala sfären: en miljon städer plus tre andra storlekar ner till efterblivna bybebyggelser långt borta från befolkningscentra. Ännu en analytisk aspekt är uppdelning efter samhällsklasser.
Mycket text och mycket information, och den allmänna attityden hos de enskilda författarna är kritisk. Enligt min mening kombinerar Leon Aron med framgång innehållet i de enskilda texterna i sina allmänna slutsatser till en mycket kort sammanfattning: "Som författarna till dessa mästerliga kapitel har visat, i dag skymd av krigets dimma och framkallad patriotisk frenesi, de strukturella problemen är ganska verkliga och kommer bara att växa sig bredare och djupare, potentiellt omvandlas till flera konvergerande kriser."
Ur min personliga synvinkel när jag läste nådde den här boken inte ens samma nivå som en annan Putin-bok, en 300-sidig monografi Vladimir Putin: The Whole Story av Arvo Tuominen, också publicerad på Amazon.
Kanske annars 4 stjärnor till denna Aron-bok, men jämförelse med Tuominens bok sänker denna bok till rangen endast 3 stjärnor.
***
Dmitriev, Mikhail; Gontmakher, Evgeny; Gudkov, Lev; Guriev, Sergei; Makarenko, Boris; Malashenko, Alexey; Oreshkin, Dmitry; Rogov, Kirill; Zubarevich, Natalia. Putin's Russia: How It Rose, How It Is Maintained, and How It Might End (p. 131). American Enterprise Institute. Kindle Edition.

Pagetop o PageBottom

3. John Marshall: A Short History of Greek Philosophy***

20210824-20211232, 134p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Ganska tråkig läsning.

Nästan alla namn är bekanta, men bidrag förvirrade, förutom naturligtvis huvudtankarna hos Sokrates, Platon och Aristoteles. Även texten i den här boken om de tre var inte för tråkig, men till viss del inspirerad. Jag förväntade mig mer av Aristoteles som grundare av empirisk vetenskap, men var kanske redan för dämpad för att snabbt läsa som min behandling av tråkig text. Resultat: även väsentligt kan sedan förbli utan uppsikt, utan koppling som vatten från gåsryggen. Eller så är jag inte lämplig för gammal grekisk kultur. Kom ihåg min fullständiga besvikelse, särskilt till Iliadens strider och blodsutgjutelse. Inte heller nådde nästan det nationella eposet i Odyssey nivån för vår egen Kalevala, som sannerligen också öppnades för mig bara när jag läste den i översatt spansk prosaversion.
Sammantaget bara tre stjärnor istället för de vanliga fyra eller fem.
***
CONTENTS CHAP.
I.—THE SCHOOL OF MILETUS—
I. Thales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. Anaximander . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
II.—THE SCHOOL OF MILETUS (concluded)—
III. Anaximenes . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
IV. Heraclitus . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
III.—PYTHAGORAS AND THE PYTHAGOREANS . . . . . . . . . 22
IV.—THE ELEATICS—
I. Xenophanes . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
II. Parmenides . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
V.—THE ELEATICS (concluded)—
III. Zeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
IV. Melissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
VI.—THE ATOMISTS—
I. Anaxagoras . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
VII.—THE ATOMISTS (continued)—
II. Empedocles . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
VIII.—THE ATOMISTS (concluded)—
III. Leucippus and Democritus . . . . . . . . . . 74
IX.—THE SOPHISTS—
I. Protagoras . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
X.—THE SOPHISTS (concluded)—
II. Gorgias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
XI.—SOCRATES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
XII.—SOCRATES (concluded) . . . . . . . . . . . . . . . 116
XIII.—THE INCOMPLETE SOCRATICS—
I. Aristippus and the Cyrenaics . . . . . . . . 124
II. Antisthenes and the Cynics . . . . . . . . . 128
III. Euclides and the Megarics . . . . . . . . . . 132
XIV.—PLATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
XV.—PLATO (continued) . . . . . . . . . . . . . . . . 146
XVI.—PLATO (continued) . . . . . . . . . . . . . . . . 154
XVII.—PLATO (concluded) . . . . . . . . . . . . . . . . 162
XVIII.—ARISTOTLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
XIX.—ARISTOTLE (continued) . . . . . . . . . . . . . . 187
XX.—ARISTOTLE (concluded) . . . . . . . . . . . . . . 199
XXI.—THE SCEPTICS AND EPICUREANS . . . . . . . . . . . . 210
XXII.—THE STOICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Marshall, John. A Short History of Greek Philosophy (p. 10). Kindle Edition.
Pagetop o PageBottom

4. Gilad E. Tsur Mayer: CSS***

20211007-20211009, 28p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Jag har klåda

... att allt är ok och till och med nödvändigt, en komplett verktygslåda med makron. Här är nu verktygslådan och jag borde lära mig att använda den. Kanske har jag till och med använt några, men inte medvetet. I vissa fall har jag till och med haft ett medvetet behov av den här typen av verktyg, men har inte vågat gå ut från min nivå fyra i HTML. Och jag har mitt elverktyg från Delphi som jag gör det mesta av råjobbet med.
Jag känner mig helt ok om skämtets sätt att KM presenterar de torra fakta ...
Men ändå har jag bara klåda och kan inte ge den här kursen mer än två, kanske tre stjärnor, bara för den avslappnade presentationen. Inget förlorat förtroende: näst Java på ett fantastiskt sätt ...
***
Tsur Mayer, Gilad E.. CSS: CSS Awesomeness Book. CSS Awesomeness Courses and Books. Kindle Edition.
Copyright © 2016 by Gilad E. Tsur Mayer

Tsur-Mayer, Gilad E. CSS: CSS Awesomeness Book (Awesomeness Books 2) . UNKNOWN. Kindle Edition.
Pagetop o PageBottom

5. William D. Willis: The History of United States***

20210616-20210621, 221p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Precis rätt mängd information

.. i rätt ordning och betoning, men i en helt obegriplig förklädnad av rubricering. Hittade ingen hierarki av rubriker under 8 kapitel, även om det var flera storlekar och teckensnitt.
Redan i det första kapitlet visade det sig att upptäckten av Amerika har varit en mer mångsidig verksamhet än Leif Eriksson och Christoffer Columbus. Ett annat intressant inslag i denna bok är de många kartorna som illustrerar den gradvisa sammansättningen av slutresultatet som USA är idag. Inblandade var inte bara omgivande gamla koloniala regeringar utan också flera indiska territorier. Och inte alltid förvärvades nya förvärv genom strider från väpnade styrkor men också genom fredliga medel för förhandlingar och handel. Jag visste bara om Alaskan-affären med det ryska imperiet. Vem vet vad som skulle ha hänt utan denna affär? Sedan uppstod unionen som förenar de många olika intressena och konstitutionerna för det ständigt ökande antalet enskilda stater. Samma typ av integrationsprocesser är kända både före och efter amerikanerna i t.ex. Tyskland, Italien och nu nyligen i en nödsituation från Europeiska unionen. Behandlingen av slaveriet visade sig vara en större och smärtsammare fråga än vad som kunde förväntas med en bakgrund av rasen ensidigt samhälle. Amerikanskt deltagande i världsomfattande krig är istället en mer bekant sak här i närheten av det stora Ryssland.
Sammantaget är denna Willis-historia ett mycket välkommet utbildningspaket och förblir inte det sista i detta slag för mig. Har redan prenumererat på några andra av detta slag. Jag kan inte förneka alla fem stjärnorna trots de strukturella svagheterna, dock lindrade av nya aspekter av ögonvittnesvittnen och pedagogiska spekulationer om alternativa möjligheter.
***
Willis, William D.. American History: US History: An Overview of the Most Important People & Events. The History of United States: From Indians, to "Contemporary" History ... Native Americans, Indians, New York Book 1) (p. 5). William D. Willis. Kindle Edition.
Pagetop o PageBottom

6. Hans Christian Andersen: Nye Eventyr og Historier****

20180124-20180128, 189p, dan, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: En av de märkligaste

Efter att ha läst nästan hälften av boken hade jag förstått nästan ingenting. Inte att jag inte skulle förstå tillräckligt med danska språket, på grundval av svenska. Faktum är att jag från början var helt medveten om varför jag inte förstod: texten var komplett abrakadabra, en bäck av ord som du ibland hör av barnens mun. Så roligt att läsa som att höra. Ingen riktig mening. Men sen ... några mycket underhållande sagor. Många av dem också ganska långt ifrån världen (av vuxna och ännu mera av de gamla). I den här boken är djur minst lika kloka som människor, ofta mer än så. Men det finns också mycket lärorika berättelser om det verkliga mänskliga livet. I själva verket läste jag den här boken helt av anledningen att lägga till ett annat, redan från ungdom bekanta språket till listan av mina ebook-språk, inget ord att jag skulle kunna skriva denna recension på danska.
Fyra stjärnor. Skulle det inte vara något preposterous fem given av ett 80-årigt barn?
***
Pagetop o PageBottom

7. Mette Barfelt: Urimelige forventninger****

20180117-20180121, 293p, nor, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Ett snyggt familjedrama

Jag gillade verkligen den här boken, även om det inte är riktigt min genre. Boken valdes inte för sin genre, men på grund av det norska språket. Det ökade inte min totala repertoar av språk på 20 definierad av minst en bok läst på ett språk. Men norska är mitt 16:e språk i e-böcker. Vid 80 års ålder fortsätter jag som en passionerad språklärare. Och mitt system med analyserade och syntetiserade anteckningar MyeBooks har bara ökat mitt iver. Norska är en av dem ungefär tio språk på min lista, som jag lätt kan läsa på grund av deras relativa språk utan ordinarie språkstudie. Några av dem jag definitivt inte förstår talade, inte att tala om att producera mig själv.
Utan att egentligen tänka mig har jag nyligen läst tre anmärkningsvärda familjedrama böcker. De andra två är Storia del nuovo cognome av Elena Ferrante och Stoner av John Williams. Stoner är en livslång historia om en akademisk person. Dessa två andra omfattar kortare livsperioder. Alla dessa har jag läst främst av språkliga skäl. Stoner erbjuder också intresse från min egen akademiska karriär. Ferrante och Barfelt är koncentrerade till det faktiska familje livet. Min korta resumé av Ferrante är att det är en berättelse om väldigt annorlunda slags liv än vad som är vanligt i dessa lattgrader i Nordeuropa, fullt med kyss och örfiler, medan den här norska versionen lika bra kunde vara från min egen omgivning i Finland .
Det är en glädje att läsa tydlig text i den här boken, skriven vaken, utan tvetydigheter eller onödig användning av uttryck i låg stil. Särskilt uppskattar jag bokens positiva och livliga och optimistiska övertygelse. Inget behov av att frukta det värsta, men förvänta sig det slutliga glada slutet. Författaren har lyckats måla med mycket stark och särskiljande karaktäristika om ett halvt dussin intressanta personligheter med en mängd olika andliga kryddor. Stort nöje att delta i deras liv.
Fyra stjärnor som en allmän bedömning. den femte fattas bara för min olägenhet med denna specifika genre av litteratur.
Pagetop o PageBottom

8. Matt Clayton: A Captivating Guide to the History of Europe****

20220114-20221232, 119p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: En riktigt fängslande bok!

Redan från början känslan av att här en verklig expert berättar historien flygande i luften över det stora fältet av fakta, över fakta, men sann mot dem. Denna breda perspektiv känsla fortsatte till slutet av boken, bara avbröts tillfälligt vid några få kapitel utan entusiastiska anteckningar från min sida.
Rikligt uppfylldes läsarens önskan att finna ny upplysning om några redan sedan länge välbekanta allmänna uppfattningar. Här är särskilt några sekvenser av uppfinningar från små början av individer till breda tillämpningar av hela samhällen. Flera sådana efterföljande processer beskrivs i industrialiseringen, kläder från vävare till stora fabriker, en uppfinning av ångenergi till nuvarande former av kraftförsörjning. Samma konsekventa kedja av fenomen observeras här också i sociala och politiska sammanhang. Den kumulativa processen att samla in kunskap: inget tidigare glöms bort, nya nyttiga idéer och uppfinningar läggs till en efter en. Processen med två steg framåt, ett bakåt fortsätter. Vi lever ett bättre och rikare liv än våra förfäder för hundra, för att inte tala om tusen år sedan. Akta dig bara för om vår omgivande natur och konstanta fysiska resurser tål denna utveckling.
Sammantaget förtjänar den oavslöjade författaren till denna fascinerande text alla fem stjärnor. Fler av det här slaget kommer utan tvekan att följa.
***
History, Captivating. European History: A Captivating Guide to the History of Europe, Starting from the Neanderthals Through to the Roman Empire and the End of the Cold War (Captivating History) (p. 1). Kindle Edition.
Pagetop o PageBottom

9. Anthony M. Criniti: The Necessity of Finance****

20211011-20211232, 207p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Efter att ha gått en föreläsningskurs för en framstående lärare

"Att ha gått" är viktiga ord i rubriken. Detta är inte bara en föreläsningskurs, ännu mindre bara en bok. Men när du läser har du en känsla av att föreläsaren är närvarande och talar bara till dig, vilket hela tiden kräver att du följer med full uppmärksamhet. Så jag gjorde, och är stolt över att ha kunnat följa och som professor i ekonomi, en makroekonom, förstå de första två tredjedelarna av texten. Men sedan var den närmare behandlingen av finansvetenskapen mer krävande för mig, många obekanta begrepp, inte så mycket terminologin som dess innehåll och betydelse. Så jag har introducerat ett rekordantal definitioner till mina läsanteckningar. Detta var inte svårt, eftersom författaren lovvärt har koncentrerat sitt budskap på definitioner.
Dr Criniti har lyckats övertyga mig om att jag, precis som alla andra, behöver denna finansekonomiska aspekt av att titta på saker i vårt dagliga liv. Övertyga oss om att det är en fråga om överlevnad. På sätt och vis, förstås. Men han har inte lyckats övertyga mig om att jag hela tiden måste maximera min ekonomiska förmögenhet. För mig är det och har alltid varit, till min nuvarande ålder av 84, tillräckligt för att ta hand om rikedomen i tillräcklig grad. Skillnaden mellan hans maximering och min just optimering förstås till exempel av våra olika levnadsförhållanden. Han lever i ett ultimat kapitalistiskt samhälle, där alla livsvillkor är beroende av privata initiativ, privata försäkringar är den viktigaste garantin för välfärd. Jag lever i ett skandinaviskt, nordligt välfärdssamhälle som tar hand om allas grundläggande behov. Men detta är naturligtvis inte hela förklaringen. Personlig inställning till rikedom kan vara viktigare.
Hur som helst, denna föreläsningsserie har varit ett stort nöje, värt alla fem stjärnor. Har redan laddat ner och kommer att gå samma författares nästa kurs i Economics and Finance, mycket lovande för mig som pensionerad lektor i ekonomi. 😁
***
Criniti IV, Dr. Anthony M.. The Necessity of Finance . Criniti Publishing. Kindle Edition.
Pagetop o PageBottom

10. Anthony M. Criniti: The Most Important Lessons in Economics and Finance****

20211019-20211232, 272p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Ett annat fäste för praktisk erfarenhet

I början uppmanar författaren Anthony Criniti läsaren att göra anteckningar. Den här gången tog jag det för allvarligt följande författarens systematik. Började bygga en fullständig lista över principerna för sunt förnuft så fast baserat på vardagliga erfarenheter och fint formulerade av författaren. Jag kunde inte förvänta mig att det enorma antalet av dem skulle vara över tvåhundra. Redan hälften av listan slog mig till den maximala gränsen för urklippsanteckningar som tillåts av utgivaren, andra gången när jag läste Amazons e-böcker. Denna gång plötsligt utan förvarning i förväg. Mitt fel. Jag klandrar verkligen inte utgivaren. Rimliga gränser för att kopiera text är helt ok. Men hur ska man välja vilken av alla lika rimliga principer? Förra gången fortsatte jag att kopiera genom att ta skärmdumpar. Även denna gång var det förhindrat. Vad jag än försökte blev det ett helt stopp för att kopiera. Som tur är inget stopp för läsning och rörelse fram och tillbaka i texten. Så jag fortsatte att njuta.
Redan när jag läste min första Criniti The Necessity of Finance blev jag övertygad om att det finns en tydlig uppdelning mellan ekonomi och finans, båda är viktiga vetenskaper om mänskligt beteende. Jag som pensionär, nu 84 år gammal, traditionell professor i ekonomi, aldrig utbildad eller seriöst praktiserande inom finans, även om jag förvaltade mitt eget lilla tvåmansföretag som sålde 27 upplagor av mina läroböcker, fann jag en fascinerande ny vinkel relaterad till ekonomi inom denna Criniti-utläggning av finans som en separat vetenskap, som syftar till att maximera och ta hand om rikedom som ett medel för inte mindre än överlevnad!
Men 218 vattentäta principer var dock för mycket. Jag tröttnade på ungefär två tredjedelar av totalen, ökade läshastigheten, men slutade aldrig vara intresserad eller släppa en enda. Varför inte? För alla verkar sunt förnuft och välgrundade. Inga svårigheter att förstå dem vid första anblicken. Mina mest uppriktiga grattis till författarens perspektiv! I slutändan hittade jag till och med ett sätt att korsa kopieringsgränsen! Ta skärmbilder och använda den anslutna UCR-funktionen för att omvandla bildtext till redigerbar på ett ögonblick direkt till en anteckningsblocksfil. Åh, denna moderna teknik! Att sedan ta mer än hundra skärmbilder skulle vara för tråkigt, men också etiskt orättvist. Denna aspekt av etiskt beteende är en av de viktigaste i den här boken och väcker min fulla respekt. Det ges inte som en yttre begränsande regel, utan som en nödvändig förutsättning för fortsatt framgång i affärer och finans.
Allt som allt skulle den här boken förtjäna alla fem stjärnor, men för att visa att jag föredrar den tidigare Criniti of the Necessity of Finance som jag så lätt kunde svälja "bite, hook and line" medan jag här nästan blev strypt av den enorma mängden mat som ska smälta. Så bara fyra stjärnor för äktenskapet mellan finans och ekonomi.
***
Criniti IV, Dr. Anthony M.. The Necessity of Finance . Criniti Publishing. Kindle Edition.
Asko's Kindle for PC 2 - The Most Important Lessons in Economics and Finance: A Comprehensive Collection of Time-Tested Principles of Wealth Management
Many of the principles in this book were also derived from past qualitative as well as quantitative analysis done by other economists, financialists, and economic and financial managers, both directly and indirectly. Each principle was structured for future survey research and data analysis to eventually improve the limited quantitative analysis done di rectly by the author and to complement the qualitative field research already used, in addition to the possible use of other scientific methods, such as case studies or experiments, to in crease the overall validity of these principles.
There are several limitations to consider from the material presented in this book. First, there are so many important
96% Page 257 of 272 Location 2225 of 2336
lessons to learn from economics and finance that it was very difficult to determine specifically which ones are the most sig nificant. Second, it is difficult to scientifically prove the validity of this book's principles in the absolute sense. Third, it is written by a financialist. Fourth, very little quantitative analysis was used by the author to form the principles in this book. Fifth, it is difficult to accurately calculate the probability of the principles listed here to be applicable within the designated arbitrary range of time of two thousand years minus or plus from the present. Sixth, this book is limited in that it is a human's attempt to capture natural laws in economics or fi nance. Seventh, each of the principles is analyzed very briefly.
96% Page 258 of 272 . Location 2230 of 2336
Eighth, these principles may overlap with each other in various degrees. Finally, this book is limited because it is not com plete. That is, it is a work in progress.
It is hoped that you can consider the difficulties in writing a book of this magnitude in order to excuse the limitations listed above (and any others not mentioned). Unfortunately, limited resources, such as money, space, and time, impeded this current study from gathering more quantitative supporting data. Despite these limitations, this book teaches many better ways to manage wealth formed mainly from an often underap preciated qualitative methodology, which includes many years of a variety of experiences in the financial world. In addition, I
96% Page 258 of 272 Location 2235 of 2336
Pagetop o PageBottom

11. DK: The Literature Book Big Ideas****

20210409-20210418, 695p, eng, ajkNotes, available: ama

ajk: En motorväg till litteraturläsning

Denna litteratur är min sjätte revolutionerande DK Big Ideas-bok efter filosofi, politik, ekonomi, religioner, matematik. Filosofi Jag har studerat flitigt de senaste 20 åren sedan min pensionering som lektor (professor) i ekonomi. Så i dessa två discipliner förväntade jag mig att vara så väl aktuell i ämnet att jag inte kunde lära mig mycket nytt, utan bara kontrollera vad som inkluderades, vad inte. Men jag blev förvånad: lärde mig massor av nya saker så väl presenterade, framför allt i pedagogisk mening. Hundratals, kanske tusentals interna tvärbindningar gör dessa DK-böcker till utmärkta läroböcker, uppslagsverk, populära upplysningsmedel både för lekmän och för yrkesverksamma. Jag förväntade mig inte att jag kunde smälta eller förstå tillräckligt med matematik, men överraskade igen. Förutom bara i vissa fall av riktigt djupgående nötknäppningsspecialiteter inom talteorin kände jag mig bara en tittare. Istället hittade solida grundvalar för det smala men viktiga matematikfält som jag hade lärt mig när jag föreläste tjugo år och lärde mig själv matematisk ekonomi, differentiell och integrerad beräkning och dynamik i ekonomiska och ekonometriska modeller. Inga svårigheter att förstå politik och religion, även om det bara är vardagens kontakt med dessa frågor. Jag förväntade mig inte så neutral och balanserad text om ett sådant sentimentalt ämne som religion. Fantastiska färgglada detaljer. Till slut, när jag berättade om mina läsupplevelser, kom jag att namnge mina tre favoritreligioner, varav två var okända för mig innan jag läste DK Religions.
Så långt om andra DK-böcker, alla förtjänar hela fem stjärnor som min bedömning. Men hur är det med litteratur? Jag är trots allt en ivrig läsare - och en dåraktig statistiker - som har gjort en lista över alla över tusen böcker jag har läst under de senaste 55 åren, nästan 1000 pappersböcker med bedömning 1-3 stjärnor, och nu mer än 200 e-böcker med skalan 1 till 5 stjärnor och mer än 130 recensioner för att lära sig språk, gjort så enkelt och trevligt med e-böcker. Återigen, inga svårigheter med faktisk förståelse. Den första delen, de första 500 sidorna, alla kända klassiker kryddade med många kända av titlar, uppstår en önskan att förvärva och läsa, ok, introducera några principer för uppdelning i genreklassificering. Men sedan, den sista delen, historien sedan 1900, ungefär, i allmänhet, naturligtvis med många undantag, inspirerade mig inte och släppte mina stjärnor till fyra istället för fem. Modernism och post-modernism har inte fått mitt samtycke. Jag har provat några men har upplevt bittra besvikelser, även i händelser av allmän beundran. Här hittar jag ett lämpligt sammanhang för att uttrycka min stora oenighet med Nobelkommittén. Från och med Joyce, Gárcia, Llora och andra som inte i skolan har lärt sig ämnespredikatmeningar och skiljetecken. Jag anklagar också våldsamt Nobelkommittén för att inte ge priset till vår Mika Waltari för sin Sinuhe eller den estniska mästaren Jaan Kross. Mina favoriter är böcker med en dokumentär inställning till ett stort antal mänskliga liv, historia, vetenskap, romantik, vardagsliv. Istället ingen scifi, varken krig eller våld.
Dessa stora idéer om litteraturhistoria, fyra stjärnor.#est
Pagetop o PageBottom

12. Hédin Sven: Ázsia Szívében 2****

20220122-20221232, 298p, hun, ajkNotes

ajk: Sympatisk reseberättelse i realtid

Det har varit ett nöje att följa denna resa av en berömd och meriterad upptäcktsresande med en känsla av realtid. Realtid eftersom själva berättelsen inte är en samling distraherade minnen, utan skriven längs resans fortskridande. En annan intressant egenskap är det mycket begränsade mikrokosmos med minimal kontakt med omvärlden, ofta veckor bara framåt på ett spår utan tydlig väg och karta. Men han har kontinuerligt ritat kartan över sin framgång. Som en komplett lekman undrar jag bara hur detta går till och med vilken precision utan den moderna GPS:en. Jag skulle gissa att hemligheten är en sextant, men detta ord nämns aldrig, även om lokalitetsmätning och nödvändiga beräkningar görs kontinuerligt. Så det finns en komplett karta över denna resa som tar ett helt år. Solsken och regn, storm och vindstilla i temperaturer varierande från över +30 till under -30, på höjden upp till 5000 meter över havsytan. Även om kartläggning är en av huvudidéerna för det hela och en komplett karta över denna resa finns förenad i bilagan, blev jag disppointed just i kartan. Det går inte att följa resans förlopp på kartan. Tillsammans med den tunna svarta linjen med alla sina svängar borde det ha funnits en karta med speciellt markerade hållplatser och en speciell stor linje som går från hållplats till hållplats som det är vanligt i moderna reseberättelser.
Transportmedlen är kameler och hästar, inga vagnar utan kamelrygg och häst och båtar. Båtar eftersom det finns floder och sjöar längs vägen. Båtarna är lätta, för de måste också bäras av kamelerna, själva öknens båtar som de kallas. Inte bara båtarna utan även bostäderna, det vill säga tälten eller jurtorna med all utrustning ska bäras med. Likaså kontoret med alla nödvändiga instrument och verktyg.
Denna typ av husvagnslivsstil, perpetuum mobile, innebär hög energiförbrukning. Vad sägs om utbudet av mat och dryck för människa och djur. Måste till stor del också bäras med. Visst pågår fiske och jakt hela tiden, men är inte en oavbruten process i en öken. Och ett av de allvarligaste problemen är vattnet. Det verkar som om mer än hälften av vattnet som hittas är oanvändbart saltvatten. Hittills har jag trott att endast havsvatten är oanvändbart att dricka på grund av salt. Men saltvatten finns också i öknar.
Ännu en anteckning om deltagarna i husvagnsresan och människorna som möttes på vägen. Det är en färgstark samling av olika nationaliteter och annan bakgrund med mer än tio personer. Fyra personer begravs under året. Vissa kameler arbetar som sjukhus, särskilt i slutet, och bär sjuksängar med patienter.
Målet med resan var ursprungligen Tibet, men det visade sig att Tibet inte tog emot den här typen av främmande besökare. Så hela historien hamnar hos Sven Hedin, som redan då är en världsberömd upptäcktsresande och tas emot som hedersgäst hos höga myndigheter deporteras med sitt sällskap från Tibet innan han når Lhasa, det slutliga målet för den stora resan.
För mig var den här boken två flugor i ett slag, i första hand en lärobok i ungerska som vanligt, och bara i andra hand en superintressant reseberättelse. Förtjänade alla fem stjärnor i båda avseenden.
***
8
KÉPEK JEGYZÉKE.
Lap
«Még egy lépést tovább — és fejetekbe kerülín
Ciinkép
Az Akato-tag nyergére vezető völgy 7
Tanya a homoksivatagban 17
Kutunk, melyet Sagdur és Khodai Kullu az utolsó oázisban ásott 19
Khodai Kullu vad tevéje 29
Lou-lani rézlámpa 35
Kilátás a tóráról 37
A nagy agyagtorony (Tóra) 41
Nyárfa-faragások. Jobboldalt Buddha képe, alul hal 44
Höüiokforgetegbejtt^0
Iszlám bej 80
Tanyánk Unkurlukban 95
Tibet középső részének térképe 112
Utat vágunk a jégrögről a folyó felé 131
Mongol ruhában 138
A három zarándok tanyája 152
Fiatal tibeti pásztor 100
Tibetiek 169
A lámák harsonái 193
Olvasó láma 195
Tibeti lövészek 200
Tibeti nők 208
Kalpet temetése 235
Hladse Cering és Junduk Cering kormányzók 244
A Csargut-có partján 248
Tibeti hegyvidék 258
A noh-i templom és falucska 268
A Có-ngombó középső része 272
Szánként szolgáló ladikunk a Có-ngombó jegén 274
(lulang Hiraman, a ladaki helytartó követe, kíséretéve 277
Tikkszei lámák perjelökkel 279
A tikkszei kolostor udvara 280
Buddha-templom Tankszi szikláin 284
Ladaki fiatal nő ,,,,,,,, 28
298
GYAKRABBAN ELŐFOBDULÓ ÁZSIAI KIFEJEZÉSEK
MAGYARÁZATA.
Akszakál = konzuli ügynök
Ambán = kerületi előljáró
Árba = szekér, kocsi
Arkhari = vad juh
Bughra = hím teve
Burán = homokt'ergeteg
Burkhán = szentkönyv, halvány
Cámba = tibeti étel (főtt
birkahús zsírral és vajjal)
Csapán = köpönyeg
Dsigit = küldönc, postaküldönc
Gávó = amulett-tok
.Iámba, khinai pénz turki
neve = 188 korona
Jámen = khinai hivatali
helyiség
Jardang = agyagterrasz
Jurta ~ kirgiz sátor
Karnis = káka, sás
Kara-burán = (fekete) homokfergeteg
Karaván-basi = a karaván
vezetője
Korié = tibeti imamalom
Kulán = vad szamár
Obo = kőrakás
Pao-taj = khinai mérföldkő
Szazauskl, középázsiai sóstalajú növény, — Anabasis ammodeiidron
Szór, khinai pénz — 33/4 korona
Szeráj = szállás, fogadó
Tagár = víztartó
Tálkán = pirított búzaliszt
Teszildár = bennszülött indiai kerületi főnök
Tograk = nyárfa
Tonga = indiai kétkerekű
kocsi
Tóra = agyagtorony
Tulum = víztartó, tömlő
Tutek = hegyibetegség
Yámen = khinai hivatali
helyiség
BETŰRENDES NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
Ahdall 1, 4, 13, 18, 60, 64,
72, 81—83
Abdu Rehim 25—27
Acsik-kuduk 18
Addan-có 254, 256, 258
Adsi-conjak 273
Ágra 286
Agyagvölgybe szorulva 5
Ahmed 2,' 13, 266, 282
Akato-tag 4, 6
Ak-köll 71
Akszu 64, 78
Aidát 76, 113
Ali Ahun l
Alla-szangpo 232
Almász 117, 250, 261, 266,
282
Altimis-bulak 4, 21, 22, 25,
27-32
Amber 290
Amdó 170, 209
Amgon láma 182
Amrik-va 263
Anambaruin-gol 8, 9, 13
Anambai'uin-ula 4 8, !>, 11,
12, 64
Aado-mocsu 165
André, sarkulazó 120
Anmai- Dsu 276, 278
Anna Cering 201, 206, 209
Anülope Cuvieri 217
Antilopok 16
Árka-tag 76, 101, 105—108,
110 112, 130, 136
Arkhari (vad juh) 9
Asztin-joll 18, 22
Asztin-tag 3, 6-8, 11, 13,
16, 19, 77, 82
Asztrakhán 174, 292
Bagras-köll 56
Bag-tokai 79, 82
Bajkál 292
Baltái S84
Bancsing-Bogdo 218
Baramulláh 285, 286
Barrakpore 288
Benaresz 286, 287 ™
Ben Nurszu 184
Boggcang-szangpo 258
Bomba 264
Bombay 290
Bonin 19
Bonvalot 160
Bower 258, 269
Brahmaputra 163
Buddha-szobor 40
Bughra (teve) 99
Bulungir-nor 10, 11
Burán 23, 44, 54, 56, 60, 72
Burkhán 247, 248
Cagan-ula 14
Cájdám 6, 84, 91, 167
Cámur 209
Cange Khutuktu 239
Cejlon 290
Cering Dasi 259, 261, 264
Cin dinasztia 47
Colla-ring-có 268
Có-nekk tó 170, 201
Có-ngombo 272, 273, 275
Curzon lord alkirály 79, 281,
288, 289
Csakkande bokor 15
Csangér-sár 271
Csang-la 202, 278
Csargut-có 249, 251, 253,
255, 258, 259
Csarklik 2, 4, 61, 64, 72, 75,
76, 82, 86, 94, 95, 99, 105,
106, 136, 137, 240,261, 271,
281
Csarklik-szu(folyó)79,91, 92
Cseggelik-uj 83
Csercsen 76
Csercsen sivatag 87, 271
Cserdon l, 13, 74, 79, 81, 82,
95, 104, 114, 115, 124, 127,
129,130, 133, 139, 173, 214,
230, 255, 264, 278, 282, 292
Csernajeva 292
Csernoff 62, 63, 64, 68, 70,
74, 79, 81, 86, 95, 96, 10-2,
104, 112, 117, 118, 119, 127,
132, 133, 187, 212, 216, 222,
225,227,230,240,241,255,
261, 274, 277,278,282, 292
Csiraen 86, 94
Csimen-tag 6
Csimen-völgy 95
Csivillik-köll 39
Csong-Artán (teve) 105
Csöll-köll 2
Csuring 261, 263
Dak-buugalow 280
Dakkse 207
Dalai-láma 80, 93, 94, 95,
167, 184, 185, 186, 193, 194,
196, 208, 218, 233, 240, 247,
250,256, 257,261, 268, 269
Dardsiling 290
Davo Cering 268
Deasy 269, 270
Dehli 286
Demavend 120
Devasung (Ihászai szent tanács) 224, 237, 239, 240,
242, 257
Dovlet (kutya) 76, 82, 97, 105
ürugub 278
Dsaggce-có 258
Dsaipur 290 [194, 214
Dsallok 170, 185, 188, 189,
Dsan-Taloi 73, 76
Dsardin-có 263
Dsangdang 208
Dsansznng 218
Dso-mitszing 239
Dsong-duntsza 11
Dutreuil de Rhins 190
Dunák 17
Erenak-csimrno 25!)
Évszázadunk vége 8
Faiszullah 2, 27, 34, 38, 50,
52, 54, 61, 62, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 72, 78, 292
Fenn őrnagy 290
Főn 111
Gabet hittérítő 247
Gangesz 283, 287
Garcsu-szengi 157, 203
Gáz-tó 2, 4
'•Góbi sivatag 4, 13, 17, 21—
32, 48, 82, 99
Gom-dsima 157, 159
Gong-gakk 208
Gulang Hiraman 276
Haddik 256
Hamdune 239
Hámra (kutya) 117
Hámra Kul 99, 109, 111, 112.
114, 124, 127, 136, 139, 259Í
261, 265, 282
Han dinasztia 47
Haramuk-lurumak 157
Hémisz 249
Himly Károly 46, 47
Hiung-Nu dinasztia 47
Hladse Cering 241, 242, 243,
248, 249, 250, 251, 255, 256,
257
Hófergeteg az Árka-tagon
103, 107-109
Homokdűnák 17
Homokt'ergeteg 54, 56, 60
Homoksivatagban 17
Huc hittérítő 247
Hüan-Csuang 47
Hyderabad 290
Idrizi 48
Imamalom 203
India 282, 283, 285, 289, 290
Indus 275, 277—279, 283
Iszlám 282
Iszlám bej l, 13, 64, 74, 75,
77, 82, 84- 89
Jaggju-rappga 229,249,255,
Jakub, dsigit 74 [258
Jaman-daván 92 [264
Jamdu Cering 257,259,261—
.langi-köll 30, 87, 88
Jappcsan 89
Jardang (agyaghát) 23, 55
Jarkent 282, 292
Jelűm-völgy 285
Jettumal 280, 283
Jolihars (kutya) 73, 139, 148,
149, 150, 155, 168, 202
Jolldas (kutya) 2, 24, 26, 73,
82, 91, 123, 212, 277, szökése 277
Juan-ti császár 47, 71
Junduk Cering 241, 244, 249,
256, 257
Káder 105
Kalkutta 281, 288
Kalmak (kutya) 117
Kalpet 216, 222, 225, 227,
231-236, 250, 266; halála
234
Kamba Bombó 177, 182—
186, 188, 189, 191, 193—
200, 204, 206, 208, 210, 218,
237, 239, 241, 261, 271
Karnis 17
Kapurtalai maharadsa 290
Kara-burán 72
Kara-csokka 82
Karácsony 7
Kara-Itt (kutya) 117
Kaia-korum 282, 292
Kara-kosun 2, 13, 39, 50 —
53, 56-59, 61, 64, 65, 67,
70, 71
Kara-köll 39
Kara-sár 74, 81, 82, 90, 94,
95, 240, 242
Karasaruin-kull 150
Karavánom együtt99, összeállítása 2
Kargalik 292
Kargil 284, 291
Kartarrmr 290
Kasgár 63, 74, 77—79, 82,
86, 88, 91, 97, 105, 137,
248, 261, 292
Kasgári teve 226
Kasmír 276, 281, 284, 285
Káspi-tenger 292
Keleti Turkesztán 291
Kerija 98, 212
Kerija-darja 25, 36
Kerija sivatag 99
Készülődés a tibeti útra
74-77
Ketteler 195
Khalka-mongolok 167
Khalmet akszakál 77, 83 -

Khámi 19
Khan-ambal 4, 12
296
Khinaiak 12
Khodai Kullu 2, 4, 30, 31,
50, 51, 53, 55, 57, 59, 60,
61, 62, 65, 66, 67, 69, 70,
89, 117, 212, 232, 251, 261,
292
Khodai Verdi 2, 31, 50-53,
282
Khotán 47
Khotán-darja 25
Kisegítő karaván érkezése
276
Kiszáradt tó 32
Kóbor tó 63—72
Korla 64, 78, 83, 85, 86, 240
Kozloff 19, 84
Köuruk bokor 15
Kiicsar 78
Kucsuk 2, 39, 43, 50, 51, 56,
59, 69, 89,96, 117,212,230,
232, 246, 252, 254, 255, 282,
292
Kuen-lun 91
Kuldsa 248 [249
Kum-bum 10, 155, 162, 163,
Kum-csappgan 13, 50, 61,
64, 67, 70, 72
Kum-darja 33, 48
Kum-köll 79, 82, 84, 86, 87,
94, 95, 99, 102, 139
Kurbán 105
Kuropatkin 292
KuiTuk-tag 23, 27, 32, 43, 48
Ladák 76, 78, 80, 91, 98,
100, 101, 106, 172, 206, 209,
213, 215, 218, 221, 225, 228,
238, 248, 250, 267, 269, 273,
276, 279, 289
Ladakiak 284
Laboré 286
Lakkor-có 267
Lani-la 141, 157, 165
Leh 79, 271, 278—279, 281,
283, 290- -292
Lejtmérés a Lop-sivatagban
51 -00
Le Mesurier 285
Lhásza?, 74, 84, 90-94, 114,
121—127,132—136,141,144,
151—202, 207, 208,213,215,
217 - 224,233—248,255,256,
269, 292
Lhásza felé való utam 138
Lhászai szent tanács, lásd
Devasung
Li Lője (Tokta Ahun) 2, 27,
30, 34, 38, 82, 91, 98, 103,
136, 268, 271, 282
Littledale 76, 220, 258-261
Lóczy Lajos dr. 291
Lop falu 82
Lop-nor 12, 20, 39, 42, 69,
71, 99, 180
Lop-nor melléki romok 33—
49
Lop-nor problémája 55—60
Lop sivatag 50—62
Loppszen 273
Lou-lan 46--49, 51, 57, 60, 99
Lovo-nur 12
Lucknow 286, 287
Lu-csuentsza 12
Lu-thcsöng 48
Macarteny György 48, 79
Mackworth Young 286
Maharadsa 283
Malabar Point 290
Malcolms 269 [292
Malcsik (kutya) 2, 82, Í17,
Malenki (kutya) 2, 82, 139,
148, 149, 155, 168, 211, 292
Marco Póló 19
Marmi-gombo 267
Mc Swiney őrnagy 290
.Medvevadászat 104
Merik 157
Mirza Muhammed 279, 280,
283
Mollah 2, 6,10, 18, 19, 45, 71
Molláh Sah 76. 82, 91, 96.
99, 103, 117, 136, 235, 260,
268, 282
Mongol álruhában 142
Mongol karaván 90
Mongolok 8, 10
Muhammed Tokta 112, 222,
232, 233, 255, 261, 264, halála 265
Muhammed Turdu 111
Mullbeh 283
Murra hágó 285, 286
Mysore 290
Nagma-có 254
Nahr (dromedár) 99
Nain Szingh 258, 269
Nakkcong 239—241, 264
Nakkcong-có 234, 246, 256,
258
Nakkcsu 141, 165, 168, 171,
177—180, 183, 185, 187—
189, 200, 203, 218, 239, 240
Namru 209, 240, 241
Nánszo láma 183, 191
Niász 105
Niász Baki bég 71
Niemó 283
Noh 272
Nordenskiöld Adolf 79, 281
Northcote lord 290
Numet bég 71
Odsang 272
Ondsi, vadász 182
Orléansi Henrik herceg 160
Ős 75, 78, 88, 292
Oszkár király 79, 281, 292
Ovrasz-száj 82
Ördek 35, 38-40, 83, 85, 89,
122, 139-146,212, 220,221,
230, 231, 255, 274, 282, 291
Panggong-có 273—275, 277,
Paó-táj 42 [278
Pendsab 286
Peruce-có 268, 270
Pesavar 290
Petrovszkij főkonzul 63, 77.
78, 85
Potala 194
Przsevalszkij 71
Kablók támadása 143
Raval-pindi 285, 290, 291
Régi khinai Írások 45
Régiségek Lou-lanban 33—
49
Ribbach hittérítő 281, 282
Riehthofen báró 71
Rijnhard 190
Rockhill 160
Romok a Lop-nor vidékén
33 49
Rozi Molláh 111, 117, 234,
235, 282
Rudok 268—270
Hudoki hombo 269, 271
Sa-csou 46, 48
Sagdur 2, 7, 9- 12, 26, 28,
33, 38-42, 50 62, 68, 69,
74, 82—86, 90—96, 105,
114, 119—132, 137—147,
151 162, 170-176, 192—
197, 200, 203, 206, 207, 210,
211, 217, 218, 220, 227, 229,
243, 259, 261, 283, 285, 287,
288, 290, 291
Sah Dsahan 287
Sah-gandsum 263
Sannignagbo 224
San-san 48
Secundrabad 290
Sereb láma 83, 84, 90, 92—
95, 98, 110, 114, 116, 119—
126, 130, 138—147,151,155,
156, 160, 163—175, 178,
180—184, 187, 188, 195,
197,201,211, 217, 220,224,
229, 237, 239, 242, 243, 255,
268. 292
Sirge-csappgan 69
So-ovo 11
Sor 57, 58, 61
Stein Aurél dr. 291
Ázsia szivében. H.
Steppc 15-18
Stockholm 292
Sneiking-csu 48
Süppedékes lalajon 101
Szacsn-szangpo 160—162,
194, 207, 208, 220, 222
Szaiczeff ezredes 75
Szakhir 167
Szakszaul 15, 16
Szampo Szingi 156—159,
161, 166, 208—210
Szando 10
Szandse láma 239, 240
Szárik-Kullak 157
Szaszpul 283
Szelling-có tó 218—223, 230,
232, 236, 256, 258
Szent-Pétervár 290
Szerdze 276
Szerteng 10
Szerteng mongolok 10
Szíalkut 279
Szirkin 63, 64, 74, 82, 85,
í)l . 96, 103, 105, 114, 119,
122, 123 125, 132, 135—
139, 145, 187, 211, 212,
217, 227, 241, 255, 282, 291
Szodsi-la 284, 291
Szolang-Undű 203, 209
Szrinagár 281, 283, 285, 290
Szu-csou 10—12, 18, 66
Szukr-szuk 15
Tads-Mahal 287
Tákla-Makán 25, 81, 88,109,
161
Tamarix 15
Tangutok 150, 155
Tar-bagatai mongolok 90
Tárim 25, 39, 43, 48, 64, 67,
71, 72, 123
Tasi-lumpo 170, 218
Tattlik-bulak 79
Temirlik l, 2, 74, 84, 85, 173
Tengri-nor 76, 122, 130, 141
Thirring Gusztáv dr. 291
297
Tibet 74, 79, 81, 91, 94, 98,
100, 100, 172, 178, 190, 198,
200. 215, 244, 247, 255, 266,
268, 271, 273, 276, 284, 290
Tibelben 119—276
Tibetiek fogságában 176
Tibeti lovasság 178
Tiheli tanya 125
Tibeti zarándoklásom 13
lovasság 178
Tiheli tanya 125
Tibeti zarándoklásom 134
Tikkenlik 8i>
Tikksze 279
Togdazin 3, 91
Tograk-kuduk 19
Tokta-Ahun 2, 4-6, 13, 56,
58-62, 64, 66, 67, 69, 70
Tongo vulkán 259
Tóra (agyagtorony) 34
Tugden Dardse 239, 240
Tun-haang 46
Turdu-Ahun 99, 268, 282
Turdu bej l, 2, 4, 75, 77—
81, 89, 95—99, 102, 105,
109, 112, 114, 117, 120,
123, 124, 127, 132, 135,
139, 211, 214, 216, 217,
240, 250, 259, 264, 268,
271, 275, 282, 292
Turfán 20, 43
Újév 8
Unkurluk 95
Urga 83, 184. 249
Urumcsi 249
Vad juhok 9
Vanka (űrű) 97, 100, 105
Vej dinasztia 47
Vezir Vezarat 276, 280
Via dolorosa 258
Viktória királynő 281
Vu-Ti császár 47
Wellby 269
Younghusband 290
Yüen-Tí császár 47, 71
19
Pagetop o PageBottom

13. Machado de Assis: Memórias Póstumas de Brás Cubas****

20211026-20211102, 215p, por, ajkNotes, available: ama, amaReview: por

ajk: Var är köttet i den här boken?

Jag förstod inte riktigt idén och texten i den här boken. Kanske, delvis på grund av mina bristande kunskaper i det portugisiska språket, vars förbättring var min främsta anledning till att jag valde den här boken att läsa. Men jag gillade mycket författarens vana att lägga till länkar till den korta karaktäriseringen av begrepp historiska personligheter som nämns i texten, såsom Tamerlan, Swift, Erasmus, Budha... Jag förbereder översättningen av min väns bok som ska publiceras som en e-bok. Därmed är mitt syfte just att lägga till den typen av länkar till texten. I denna nuvarande Machado skulle jag ha önskat den sortens korta karaktäriseringar av de personer som kallas hans vänner, särskilt de tre viktiga kvinnorna Virginia, Dona Plácida, Sabina och den mystiska Nhã-loló. Detta skulle mycket väl kunna ske genom att lägga till en kort presentation av personer närvarande i boken som det är brukligt i början av alla teaterpjäser. Vissa författare följer lyckligtvis den vanan.
Ett annat förbryllande inslag i denna bok är det stora antalet kapitel jämfört med antalet sidor, 160 kapitel på 217 sidor. Är inte det för mycket? Och kapitel markerade med romerska siffror för oss stackars läsare som knappt är bekanta med I till X. Ännu en trevlig lektion av upprepning som skulle kunna tas med en blinkning av humor i ögonvinkeln. Lyckligtvis markerades kapitel inte bara med romerska siffror utan också med beskrivande texter. Jag känner mig väldigt irriterad över vanan att författare markerar kapitlen med endast romerska siffror. Den vanan var särskilt vanlig, om inte obligatorisk vid tiden för stora ryska författare, till exempel Dostojevskij och Tolstoj, inga kapitelrubriker. Bör läggas till postumt! Eller skulle den goda servicen till läsarna fortfarande åldras efter författarnas utträde, vara ett otänkbart allvarligt intrång i författarens rättigheter? Jag har utlyst en tävling för läsare av vår nationalskribent Aleksis Kivis mästerverk De sju bröderna, förnyar deklarationen årligen vid det officiella firandet av författarens födelsedag den 10 oktober. Inga deltagare under de senaste 10 åren! Kanske borde jag ge första förslag själv. Inget är lättare med tanke på innehållet i kapitlen.
Hur som helst, den mycket märkbara egenskapen hos länkar till karaktäriseringar av begrepp och personligheter tillåter inte antalet stjärnor mindre än fyra, vilket är min otvivelaktiga slutsats.
Joaquim Maria Machado de Assis , often known by his surnames as Machado de Assis, Machado, or Bruxo do Cosme Velho (21 June 1839 – 29 September 1908), was a pioneer Brazilian novelist, poet, playwright and short story writer, widely regarded as the greatest writer of Brazilian literature. Nevertheless, Assis did not achieve widespread popularity outside Brazil during his lifetime. In …
BiographyNarrative styleList of worksTitles and honoursNotesFurther reading
Birth and adolescence
Joaquim Maria Machado de Assis was born on 21 June 1839 in Rio de Janeiro, then capital of the Empire of Brazil. His parents were Francisco José de Assis, a wall painter, the son of freed slaves, and Maria Leopoldina da Câmara Machado, a Portuguese washerwoman from the Azores. …
202111020737 En oikein ole päässyt sisälle tähän tekstiin. Myös kieli yllättävän hankalaa.
Sen sijaan mainio linkkijärjestelmä, välittää kaikkea mahdollista tietoa haarukkapaloina.
Uskomattomat 160 lukua 216-sivuisessa kirjassa! Roomalaisten numeroiden kertaus, mutta myös sisältöä kuvaava otsikointi, plussaa molemmat, vaikka itse meikäläistä numerointia käyttäisinkin.
Näytelmä.Henkilöluettelo tarpeen, lyhyt luonnehdinta: Virginia, Dona Plácida, Nhã-loló, Sabina
***
de Assis, Machado. Memórias Póstumas de Brás Cubas: 1 (Grandes nomes da literatura) . Editora DCL. Kindle Edition.
202110301207 Kindle feedback
Try to get to clipboard the word arrufo from text 'arrufo[189] temperar' and you get 'arrufo['. Try lookig up in dictionary. You get 'unknown word'. There should be space between 'arrufo' and '['. This should be in the text of the book or you should be able to limut the painting jus before '['. Or this separation should be possible in the dictonary. None is possible. Dictionary cannot be used. Only if you paste 'arrufo[' to Notepad and produce separation there. But there is no way of reaching the Dictionary any more. Please correct this lapsus!

de Assis, Machado. Memórias Póstumas de Brás Cubas: 1 (Grandes nomes da literatura) (p. 120). Editora DCL. Kindle Edition.
Pagetop o PageBottom

14. William Minto: Deductive****

20211109-20211232, 183p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Jag tappade nästan denna utmärkta bok

Inte på grund av några svagheter i boken, utan för att den verkade fungera bortom min förmåga. Strax efter introduktionen har jag skrivit in mina anteckningar: Den här boken verkar för mig vara en av "Vattnet från en gåsrygg". Som tur var släppte jag inte boken utan fortsatte till det bittra slutet. Faktum är att slutet inte alls var bittert. Min uthållighet fick en rik belöning när författaren slog på den induktiva delen av verket efter den oändliga deduktiva splittringen av ämnet.
Det finns en läcker samling exempel från vardagen för att illustrera olika aspekter av användningen av logiskt tänkande och beteende. Samt frånvaro av detsamma. Naturligtvis behandlas det berömda exemplet på Akilles och sköldpaddans löptävling. Inte lämnat olöst, som vanligt, utan med lösningen genom att nämna det avstånd på vilket Achilles överträffar sin rival - mellan 111:e och 112:e yards. Så här uttrycker författaren det:
"Att bevisa detta är en ignoratio elenchi; vad sofisten åtar sig att bevisa är att Akilles aldrig kommer att gå om den, och han bevisar verkligen att Akilles passerar den mellan 111:e och 112:e yards."
Boken börjar med att de tre forntida tänkandets jättar, Sokrates, Platon och Aristoteles, Aristoteles presenteras som grundaren av disciplinen logik. Sedan presenteras Francis Bacon vid två tredjedelar av texten som bara 2000 år senare tog det första steget bortom Aristoteles i sin berömda publikation av Novum Organum (1620): "Francis Bacon gick dock längre än alla sina föregångare i att tillhandahålla en utarbetad Metod för tolkning av naturen. hans induktiva metod eller Novum Organum. Han kallas grundaren av induktiv philosophy." Nästa och sista stora steg togs av John Stuart Mill, vars 'System of Logic, Deductive and Inductive' publicerades första gången 1843. Därmed fullbordades grunden för den grundläggande nuvarande vetenskapliga metoden för den induktiva och deduktiva forskningsmetoden. Fram till det "Medeltida Andes mandat var Bring your beliefs into harmonie with dogma. Efter det "väcktes en ny ande, vars mandat var, Bring your beliefs into harmonie with facts." I mina ekonomiföreläsningar på 1970-talet, det finns ett "Ajksiom" som säger något i stil med: ekonomisk forskning är som att kapa ved genom kontinuerlig sågning fram och tillbaka, induktion-deduktion, induktion-deduktion...
Den sista delen av boken är en mångsidig samling exempel på olika tillämpningar av denna metod. Till slut kände jag mig stolt över att kunna göra denna kommentar: 'Medveten användning av orsakssamband i personliga och politiska situationer, i försök att påverka. Inte behandlad i den här boken? Skulle vara ett värdigt ämne för en monografi för denna författare.' Det praktiska förslaget kommer för sent med tanke på (som jag glömmer) att denna utmärkta bok publicerades första gången 1915, varför författaren logiskt nog har avlidit för evigheter sedan.
Hur som helst, den här boken förtjänar väl fyra stjärnor, om inte alla fem istället för min ursprungligen siktade ena.
160,r,or did the author somewhere delimit out this kind of treatment and I just did not notice it. Anyway, deliberate use of cause and effect logic in influencig people's behavior would be a worthy topic for anoher monograph for this author.
***
CONTENTS.
INTRODUCTION. I. PAGE The Origin and Scope of Logic, 1
II. Logic as a Preventive of Error or Fallacy—The Inner Sophist, 17
III. The Axioms of Dialectic and of Syllogism, 29
BOOK I. THE LOGIC OF CONSISTENCY—SYLLOGISM AND DEFINITION.
PART I. THE ELEMENTS OF PROPOSITIONS.
Chapter I. General Names and Allied Distinctions, 43
Chapter II. The Syllogistic Analysis of Proposition, into Terms.
(1) The Bare Analytic Forms.
(2) The Practice of Syllogistic Analysis.
(3) Some Technical Difficulties, 62
PART II. DEFINITION.
Chapter I. (1) Imperfect Understanding of Words.
(2) Verification of the Meaning—Dialectic.
(3) Fixation of the Meaning—Division or Classification, Definition, Naming, 82
Chapter II. The Five Predicables—Verbal and Real Predication, 105
Chapter III. Aristotle's Categories, 112
Chapter IV. The Controversy about Universals—Difficulties concerning the
Relation of General Names to Thought and to Reality,
PART III. THE INTERPRETATION OF PROPOSITIONS.
Chapter I. Theories of Predication—Theories of Judgment, 131
Chapter II. The "Opposition" of Propositions—The Interpretation of "No," 139
Chapter III. The Implication of Propositions—Immediate Formal Inference—Eduction, 146
Chapter IV. The Counter-Implication of Propositions, 156
PART IV. THE INTERDEPENDENCE OF PROPOSITIONS.
Chapter I. The Syllogism, 167
Chapter II. The Figures and Moods of the Syllogism.
(1) The First Figure.
(2) The Minor Figures and their Reduction to the First.
(3) Sorites, 173
Chapter III. The Demonstration of the Syllogistic Moods—The Canons of the Syllogism, 185 Chapter IV. The Analysis of Arguments into Syllogistic Forms, 196 Chapter V. Enthymemes, 205 Chapter VI. The Utility of the Syllogism, 209
Chapter VII. Conditional Arguments—Hypothetical Syllogism, Disjunctive Syllogism and Dilemma, 215
Chapter VIII. Fallacies in Deductive Argument—Petitio Principii and Ignoratio Elenchi, 226 Chapter IX. Formal or Aristotelian Induction—Inductive Argument—The Inductive Syllogism, 235
BOOK II. INDUCTIVE LOGIC, OR THE LOGIC OF SCIENCE. Introduction, 243
Chapter I. The Data of Experience as Grounds of Inference or Rational Belief, 273
Chapter II. Ascertainment of Simple Facts in their Order—Personal Observation—
Hearsay Evidence—Method of Testing Traditional Evidence, 285
Chapter III. Ascertainment of Facts of Causation.
(1) Post Hoc Ergo Propter Hoc.
(2) Meaning of Cause—Methods of Observation—Mill's Experimental Methods, 295
Chapter IV. Method of Observation—Single Difference.
(1) The Principle of Single Difference.
(2) Application of the Principle, 308
Chapter V. Methods of Observation—Elimination—Single Agreement.
(1) The Principle of Elimination.
(2) The Principle of Single Agreement.
(3) Mill's "Joint Method of Agreement and Difference," 318
Chapter VI. Methods of Observation—Minor Methods.
(1) Concomitant Variations.
(2) Single Residue, 329
Chapter VII. The Method of Explanation.
(1) The Four Stages of Orderly Procedure.
(2) Obstacles to Explanation—Plurality of Causes and Intermixture of Effects.
(3) The Proof of a Hypothesis, 334
Chapter VIII. Supplementary Methods of Investigation.
(1) The Maintenance of Averages—Supplement to the Method of Difference.
(2) The Presumption from Extra-Casual Coincidence,
Pagetop o PageBottom

15. JókaiMor: Török Világ Magyarországon****

20211228-20220304, 424p, hun, ajkNotes

ajk: Livet i det osmanska Ungern

syftar på etniska turkar som bor i Ungern. Det turkiska folket började migrera övervägande från Anatolien under det osmanska styret av Ungern (1541-1699).
Jag valde den här boken utgiven av Project Gutenberg för att fräscha upp mitt ungerska språk, min största utmaning i att lära mig språk ända sedan jag gick i pension 1999. Nu har jag läst fler boksidor på ungerska än på något annat språk, finska inklusive. Och jag har besökt Ungern minst tio gånger en vecka för att öva på att tala. Aldrig lärt mig systematiskt några kurser ledda av en lärare. Ungerska tycker jag är det svåraste språket av alla jag har lärt mig. Men som tur är kan jag nu fullt ut njuta av att läsa på ungerska genom att ofta använda ordboken. Under det senaste året har jag också dagligen tittat ett par timmar på ett tiotal ungerska TV-kanaler, och sakta lyckats mer och mer förstå språket. Men ändå ligger min kunskap i ungerska långt efter de andra språk jag på allvar har lärt mig.
Den här Mór Jókai-boken har jag haft stor glädje av, på grund av dess tydliga berättelse och karaktärer. Även om det finns en konstant konflikt mellan de två etniska befolkningsgrupperna ungerska och turkar, finns det också stor förståelse för båda nationaliteterna. Distinkta skillnader mellan sociala klasser är ständigt närvarande och deras beskrivning är ett av huvudteman i denna bok. Romantiska relationer är i framkant bland ungrarna, medan den musulmanska hierarkiska och militära ordningen råder på turkiska.
Jag har här lärt mig mer snabbläsning, inte hålla mig till varje okänt ord och uttryck utan försöka förstå den övergripande situationen och tillvägagångssättet. Och jag, enligt min mening, också just i detta avseende fick ut det mesta av den här boken. Börjar ivrigt den senare delen av den här historien. Fyra stjärnor verkar vara en rättvis bedömning av den här boken.
***
Mór Jókai. Török világ Magyarországon (1. rész) / Történeti regény (Kindle Location 4088).
Ottoman Hungary (Hungarian: Török hódoltság) was the southern and central parts of what had been the Kingdom of Hungary in the late medieval period, which were conquered and ruled by the Ottoman Empire from 1541 to 1699. The Ottoman rule covered almost the entire region of the Great Hungarian Plain (except the northeastern parts) and Southern Transdanubia.
The territory was invaded and annexed to the Ottoman Empire by Sultan Suleiman the Magnificent between 1521 and 1541. The north-western rim of the Hungarian kingdom remained unconquered and recognised members of the House of Habsburg as Kings of Hungary, giving it the name "Royal Hungary". The boundary between the two thereupon became the frontline in the Ottoman–Habsburg wars over the next 150 years. Following the Ottomans defeat in the Great Turkish War, most of Ottoman Hungary was ceded to the Habsburgs by the Treaty of Karlowitz of 1699.
The Turks in Hungary, also referred to as Turkish Hungarians and Hungarian Turks, (Hungarian: Magyarországi törökök, Turkish: Macaristan Türkleri) refers to ethnic Turks living in Hungary. The Turkish people first began to migrate predominately from Anatolia during the Ottoman rule of Hungary (1541-1699). A second wave of Ottoman-Turkish migration occurred in the late 19th century when relations between the Ottoman Empire and the Austro-Hungarian Empire improved; most of these immigrants settled in Budapest.[2] Moreover, there has also been a recent migration of Turks from the Republic of Turkey, as well as other post-Ottoman states (such as Bulgaria).[1]
Contents
1 History
2 Culture
2.1 Language
2.2 Religion
3 Population
4 Organizations and associations
5 Notable people
6 See also
7 References

Móric Jókay [ˈmoːrit͡s ˈjoːkɒi] (kirjailijanimi Mór Jókai [ˈmoːr ˈjoːkɒi], Unkarin ulkopuolella myös Maurus, Suomessa aiemmin yleensä Mauri Jókai; 18. helmikuuta 1825 – 5. toukokuuta 1904) oli unkarilainen kirjailija, dramaturgi, toimittaja ja poliittinen aktivisti. ...Näytä lisää
Elämä
Móric Jókai (kirkonkirjan mukaan Jókay Móricz) syntyi Komáromissa (nykyään Komárno, Slovakia), Unkarin kuningaskunnassa, joka tuolloin kuului Itävallan keisarikuntaan. Hänen isänsä oli asianajaja, runollisuuteen ...Näytä lisää
Suomennettuja julkaisuja
• Carinus: historiallinen novelli, unkarin kielestä käänsi Koloman (J. Päivärinta). Suomalaisen kirjallisuuden seura: 1875.
• Romaneja ja kertomuksia. ...N
Pagetop o PageBottom

16. James R. Otteson: The Essential Adam Smith****

20211105-20211105, 69p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Alla studenter i nationalekonomi borde läsa den här boken

Efter att jag nyligen läst Smiths ursprungliga Wealth of Nations cirka 55 år för sent, saknade jag den här typen av sammanfattning, inte så mycket för mig själv än för nybörjare i ekonomi. Detta påstående är inte så mycket för att bättre förstå Smiths ursprungliga budskap, som av den enkla anledningen att originalet är för stort och onödigt detaljerat för att inkluderas i den obligatoriska litteraturlistan. Men det är inte denne Otteson. Det är helt rätt, att kortfattat inte bara förstå den ursprungliga formuleringen genom citat, utan också i en polerad form överföra den Smithska andan i marknadsekonomin. Även för mig som hans sanna lärjunge, en pensionerad ekonomilektor. Ottesons speciella betydelse för mig har varit att han utkristalliserar Smith som grundaren av det empiriska synsättet som ursprunget till all ekonomisk teori. Detta beror på att mitt tillvägagångssätt som ekonometriker har varit just det mer än deduktivt från traditionen inom disciplinen. Jag njöt också mycket av Ottesons rika användning av de exemplen som ligger närmast huden på läsaren för att förklara även de mest intrikata grundläggande principer från den berömda stiftfabriken till förtjänandet av det dagliga brödet eller tillverkning avtegelstenen. De är verkligen läcker läsning i sin enkelhet, som erbjuds av Otteson.
Allt som allt, ingen annan fråga än alla fem stjärnor som en allmän bedömning av denna lysande bok.
Pagetop o PageBottom

17. Sobel & Clemens: The Essential Joseph Schumpeter****

20211220-20211232, 47p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Förnyar en gammal bekant

För nästan 60 år sedan fanns Schumpeters Kapitalism, Socialism and Democracy med på min lista över obligatorisk läsning för min examen i statsvetenskap. Jag minns att jag gillade det som en motorväg till förståelsen av politik. Men ännu mer touch till Schumpeter fick jag av min professor i nationalekonomi Mikko Tamminen, som kontinuerligt nämnde och citerade Schumpeter i sina föreläsningar i mitt huvudämne makroekonomi. Sedan tappade jag dock kontakten med Schumpeter genom min orientering mot kvantitativ makroekonomi och ekonometri. Inom ekonometrin finns det lite utrymme för Schumpeters synsätt.
Först nu när jag läste denna introduktion till Schumpeters publikationer blev jag medveten om den stora mångfalden av den, och uppstod en önskan att läsa mer av denna mästare av tydliga och starka uttryck. Många av hans ursprungliga formuleringar har blivit egenheter inom yrket och dyker upp i mitt minne av tidigare bekantskap. Mycket intressanta nya uppgifter är Schumpeters förhållande till Karl Marx och Paul A. Samuelson, min främsta auktoritet inom ekonomi. Samuelsons lärobok Ekonomi har varit min främsta kunskapskälla i nationalekonomi och modellen för mina egna populära läroböcker, tre versioner utgivna i 20 upplagor. Inte möjligt utan Samuelsons avgörande inflytande i bokens kvantitativa inriktning och struktur.
Faktum är att den här boken skulle förtjäna alla fem stjärnor, men låt den vara fyra eftersom ämnet ligger något utanför min kvantitativa orientering.
Pagetop o PageBottom

18. Matteo Strukul: I Medici. Un uomo al potere****

20210616-20210704, 337p, ita, ajkNotes, available: ama

ajk: Leonardo (da Vinci) som en livboj

Extraordinärt många ståndpunkter att betrakta denna Medici 2-bok. När jag läste de första 50 sidorna tänkte jag: det här är omöjligt, en sådan bål av ovanliga (och överflödiga) ord och idiom som om författaren lider av en känsla av underlägsenhet och på detta sätt vill kompensera det och visar att han är mångsidigt kompetent. Kanske kanske han inte visste hur man startade den här stora rapporten ... Sedan förlorade jag gradvis denna störande känsla. Därefter blev jag trött på den sociala omgivningen på hög nivå, långt över den vanliga gräsrotsmedborgaren. För fem år sedan har jag medvetet valt rollen som en enkel pacifistisk världsmedborgare på gräsrotsnivå. En annan kontrovers med bokens värld: oändliga intriger och väpnade konflikter och krig. Jag är inte intresserad.
Ok, vad är jag då intresserad av? - Varje dag mänskliga relationer och liv, dess praktiska, historiska och filosofiska aspekter. Detta behov möttes sedan gradvis när dessa människor på hög nivå började beskrivas i sina mer intima relationer. I detta avseende ok Lorenzos förhållanden i hans äktenskap och sanna kärlek såväl som familjelivet och rollen som påvens vakthund för information om Medici och Firenze. Så också det mänskliga förhållandet mellan påven på högsta nivå och hans brorson.
Men det jag verkligen gillade är den första mänskliga kontakten med det största geni genom tiderna, Leonardo da Vinci. I mina ögon blir han livboj för hela denna historia. Inte av en slump eller oavsiktlig av författaren. Tvärtom: Leonardo lämnas utanför alla intriger och kontroverser. Hans genialitet visas av några praktiska exempel, i slutändan av hans dröm om människans förmåga att flyga utomhus. Detta till och med på ett befäst sätt: denna dröm är för honom viktigare än drömmen om samhälle och liv med kärlek och fred. Jag log nästan mot den här författarens avsiktliga knep som presenterades i slutet av boken. Naturligtvis inte så i allmänhet, men varför inte med tanke på Leonardos stora geni. En annan övertygande och följaktligen presenterad aspekt av Leonardo är hans obestridliga förtroende för naturen som grunden för livet och all vetenskap.
Fortfarande att nämna är mitt främsta intresse för den här boken liksom all e-bok litteratur, språkinlärning, inte vetande, men lärande; har fortsatt nästan 80 år nu. Och tyvärr! Även om jag gjorde några sura kommentarer i början av denna recension är jag mycket nöjd överallt. Jag har noterat en myriad av ord, uttryck och idiomer. Här använde jag första gången Kindle-readers tagg för både att väldigt snabbt leta upp och möjligheten att kopiera via Urklippstext till mina anteckningar. G-översättare har alltid varit mitt viktigaste verktyg, nu också en nyhet för mig: Grammarly. En helt otrolig uppfinning. Förhoppningsvis snart tillgänglig även på andra språk än engelska.
På grund av tillfredsställelsen som beskrivs i sista stycket är min bedömning av denna kontroversiella bok fyra stjärnor, inte långt från alla fem.
Pagetop o PageBottom

19. Matteo Strukul: I Medici. Una regina al potere****

20210705-20210711, 325p, ita, ajkNotes, available: ama, amaReview: ita

ajk: Caterina de Medici

I denna tredje del av Strukuls Medici-berättelse är huvudidén inte längre familjens makt, stiga in i eller omfatta den, utan familjens inre förhållanden, framför allt ur den stora mamman Caterinas synvinkel.
Författaren har på ett genialt sätt lyckats beskriva den tragiska kontroversen med Caterine som inte upplever kärlekens värme, men är dock den centrala radiatorn för kärlekens värme. Detta möjliggörs av den obestridliga lojaliteten utan passionerad doft av tre viktiga män, hennes man Enrico, kungen av Frankrike, Raymond de Polignac, capitano della quarta compagnia picchieri del re di Francia, och hennes andliga mentor Nostradamus, alla är begränsade genom sina höga sociala positioner. Men en avgörande faktor, som jag ser det, är förhållandet mellan Caterina och Enricos två älskarinnor: Diana och Lucrezia. Ömsesidig respekt upprätthålls av Caterinas retiska inställning. Vad mer kunde hon göra?, som hon förstår det. Denna inställning försäkrar henne den härliga vägen och positionen, som hon njuter till slutet av sitt liv, väl värt denna fantastiska historia.
Det bästa exemplet på denna balanserade behandling av interpersonella relationer är beskrivningen av situationen i samband med kung Enricos död.
Av de skäl som beskrivs i mina recensioner av de tidigare delarna av Strukuls Medici, främst den sociala nivån i ämnet, når denna tredje del av berättelsen inte riktigt fem stjärnor som min bedömning, men förtjänar väl sina fyra stjärnor, för att inte glömma mitt huvudmål, att lära mig språk genom att läsa e-böcker med den fantastiska hjälpen av modern teknik.
Med beklagande av den ständiga bristen på framgång när jag överför mina förbättringsförslag till Kindle tar jag mig friheten att bifoga dem här:
1. Svåra påminnelser till redaktörerna för Zingarelli Dictionary för oförmågan att separera apostrofartikeln i början av ett ord. Kan göras antingen genom att avgränsa texten i målningen eller i början av sökningen. l'uccello ger 'okänt sökord'.
2. Förteckning över personer i boken behövs precis som det är vanligt i teaterstycken
3. TOC försedd med sidnummer framför länkarna.

060r I praise the author for rich use of headings and strongly recommend Kindle to add page number in front of all TOC links.
Seem to have lost the line of the story, unable to follow the flow of dialogues.
Severe reprimands to the editors of Zingarelli Dictionary for unability of separating the appostrophed article at the beginning of a word. Could be done either in delimiting the text in painting or at the beginning of the search. l'uccello gives 'unknown searhword'.
2. List of persons present urgently needed just as it is usual in theatre plays
3. TOC provided with page numbers in font of links.
***
Strukul, Matteo. I Medici. Una regina al potere (Italian Edition) (p. 68). Newton Compton Editori. Kindle Edition.
Zingarelli, Nicola. Lo Zingarelli Vocabolario della Lingua Italiana (Italian Edition) (Kindle Locations 367561-367575). Amazon Dictionary Account. Kindle Edition.
0643 20210710
Top Free Genealogy Site
https://www.myheritage.com/genealogy
MainosDiscover your family history. Find yours on top genealogy site!
Just enter names and our technology will do the rest
The Medici family originated from the Mugello region of Tuscany. Their wealth had originated in the textile trade, specifically the trade of wool guild in Florence. Gradually the family’s wealth enabled them to fund the private Medici Bank.
Discover the Medici Family Tree and their Incredible Rise ...
Medici Family Tree
Medici Family Tree History
The Medici Family tree refers to the Medici family who was political powerhouses in Florence in the 13th century. The family was also known as the House of Medici. The family’s success emerged from its success in commerce, banking and a remarkable political legacy.

The Medici family originated from the Mugello region of Tuscany. Their wealth had originated in the textile trade, specifically the trade of wool guild in Florence. Gradually the family’s wealth enabled them to fund the private Medici Bank.

Having created the bank in 1397, the bank grew to be one of the most respected and prosperous banks in Europe. The bank eventually collapsed in 1494. One notable feature of the bank was its use if a ledger system of accounting through double-entry bookkeeping, a system that is still in place today.

The bank soared over the 15th century becoming one of the largest banks within Europe. Together with its financial prowess, their political and religious ambitions became quite prominent in the region and extended throughout Italy and into Europe/

Around 1434 Cosimo De Medici rose to prominence and fame through his support of arts and humanitarian endeavours. This love of art also provided a key growing ground for Renaissance art. As the family’s status grew, they were able to dominate the government of the city of Florence and eventually bringing the city under their power and creating an environment where art simply flourished. Art, which we continue to adore and respect today.

Throughout history, four popes emerged from the De Medici family. Those being Leo X, Clement VII, PIUS IV and Leon XI. The last de Medici ruler died in 1737, which brought the dynasty to an abrupt end after 3 centuries of dominance. Having died without an heir, the house ceased to be.
Pagetop o PageBottom

20. Matteo Strukul: Decadenza di una famiglia****

20210715-20210725, 386p, ita, ajkNotes, available: ama, amaReview: ita

ajk: Kan ån Po hamna i ökensand?

Detta flöde av Medici och italiensk historia gör det. Detta mäktiga flöde rinner starkt men innehåller aldrig färskt bergvatten eller lugna plagor på sina långa stränder. Främst lerigt slam vidarebefordras mer dragen av intriger än att blåsen av frisk vind och sluttande territorium.
Ändå har denna sista del såväl som de tre föregående sin attraktion mot läsaren på ett genialt sätt delad av författaren Matteo Strukul.
Smaken till soppan kommer delvis från själva soppan, delvis kastas den utifrån. Inuti finns starka personligheter, inte bara starka män som Cosimo och Lorenzo utan också överlägsna kvinnor i flera generationer som Caterina och Maria i familjen samt flera drottningar i Medici-mäns sovrum. Men för mig gjorde det största intrycket författarens avsiktliga trick att införa till det stora flödet två helt obestridliga hjältar från mänsklighetens historia. I början den 15-årige Leonardo da Vinci och i slutet den stora målaren Rubens. Dessa två presenteras som stora andar utan gräsrotsintriger och tvivelaktiga kärleksaffärer. De är inte bara omnämnda utan vävs ordentligt in i historien. Till och med några av da Vincis revolutionära idéer som mänskliga flygfordon presenteras. Hela historien avslutas med att Maria de 'Medici är i ömt omfamning av Master Rubens. I Nota dell'autore förklarar författaren de relativa delarna av fakta och fiktion i denna berättelse.
I slutet av denna liksom alla andra delar av tetralogin finns en övertygande bibliografi, delvis till mycket nya källor. Men då finns det också en mindre övertygande jättelista med erkännanden, som om den hämtats från familjens gästbok av år av merry hemmafester och begravningar av en rik man. Inte konstigt att författaren ursäktar några möjliga utelämnanden och lovar bot i nästa bok.
För mig är dessa 1600 sidor främst en ny kurs i italienska med ett otroligt rikt ordförråd. Inget sätt att slå upp alla okända ord i Zingarelli Vocabolario della Lingua Italiana och uttryck i andra källor. Förresten, det finns ett mycket allvarligt, men lätt korrigerbart fel i Zingarelli: inget sätt att leta upp ett ord med apostroferad artikel "l'autore" ger "odefinierbart sökord". Artikeln ska kunna skiljas från ordet vid målning av texten eller genom att separeras av ordboken i början av sökningen.
Även om man läste med orubbligt intresse fanns det flera avsnitt med överväldigande textflod om överdrivet, ointressant och till synes irrelevant innehåll. Mitt botemedel är att fördubbla läshastigheten utan att utelämna text. En annan allvarlig anledning att inte ge alla fem men bara fyra stjärnor är på läsarens eller mig själv. Som övertygad pasifist gillar jag inte krig och våld eller det "realistiska" tillvägagångssättet i allmänhet. Ken Follett vinner klart Matteo Strukul.
Classification of genre? Does some genal standard exist? Is it discuaaed somewhere? A liat of definitions should be placed available at the beginning of the GEN page. What about several genres in a book? Subgenres as the third character of GEN definition?
***
Strukul, Matteo. I Medici. Decadenza di una famiglia (Italian Edition) (p. 15). Newton Compton Editori. Kindle Edition.
Zingarelli, Nicola. Lo Zingarelli Vocabolario della Lingua Italiana (Italian Edition) (Kindle Locations 49121-49142). Amazon Dictionary Account. Kindle Edition.

Pagetop o PageBottom

21. Ken Follett: La Caída de los Gigantes*****

20180724-20180908, 1024p, spa, ajkNotes, available: ama, amaReview: spa

ajk: En verklig mästare

Aldrig hört talas om denna författare innan den här boken La Caida De Los Gigantes, även om han verkar vara en riktig mästare och mästare sidor och volymer. Och precis min genre, historisk facklitteratur. Efter att ha läst några tiotal sidor Jag undrade varför jag hade aldrig sett honom på listorna Nobel Pretenders. Skulle väl förtjänar äran. Dock är han ädel samhället andra misslyckanden som Mika Waltari och Jaan Kross, de andra två mina favorit nonfictioners.
Så, vad gör Follett så stor? Hans förmåga att komma så nära läsaren eller bättre, aldrig lämna läsaren ensam. Och hur han når det? Genom kontinuerlig dialog och observation av små saker och detaljer som kroppen och är av hans hjältar och deras nära omgivning.
I själva verket är detta inte hela sanningen om Follett strategi. Den har olika nivåer. Jag kan konstatera tre: individuell, lokal och världen. För mig den i särklass mest attraktiva är hans berättelse på individen, personlig nivå. Men hans personer som inte agerar enbart på personliga motiv, utan också på bara lokala och världsomspännande motiv. Med dem läsaren går med hin likaledes sängar och palats.
Jag har på sistone och medvetet valt gräsrotsvärldsmedborgarskap som min synvinkel i motsats till nationella, som historien tydligt har visat sig vara destruktiv individuella mänskliga värden. Killing man är den värsta av brott på gräsrotsnivå, men att göra samma sak en handling av hjältemod på nationell nivå, krigshjältar är den mest berömda. Denna kontrovers är representativt beaktas i denna bok.
Även om jag så häftigt ta del av individer, de mest minnesvärda meningar jag har infört i mina anteckningar är den allmänna mänsklig nivå. Den första och mest värdefulla för mig verkar vara följande i slutet av boken: "Los Catorce Puntos de Wilson y su Sociedad de las Naciones Estaban pensados ​​para cambiar por siempre jamás la forma en que los distintos Países resolvían sus conflictos Era. una ambición estratosférica. En la historia de la civilización humana, ningún politico había tenido jamás tan altas aspiraciones. Si lo conseguía, seria la formación de un nuevo mundo. " Denna samt följande bedömning av första världskriget slog mycket starkt mitt pacifistiska sinne. "Ethel estaba amargamente Los hombres de siempre seguían gobernando El País Los mismos politicos que habían propiciado millones de Muertes, de pronto celebraban como si hubieran hecho algo maravilloso Pero ¿qué habían conseguido? dolor lo. decepcionada.., hambre y destrucción. Diez millones de hombres y niños habían muerto synd razón alguna. "
Till råga på allt, jag kan inte lämna uncited en tredje passage nära mitt betraktningsvinkeln "-¿Sigues siendo Anarquista -¿Te molestaría -Supongo que me pregunto si la política Podría separarnos -El anarquismo es la creencia de que ??. Nadie está legitimado para gobernar. todas las filosofías politicas, desde el derecho divino de los Reyes hasta el contrato social de Rousseau, intentan justificar la autoridad. Los anarquistas Creen que todas ESA teorías Fallan, y que por tanto ninguna forma de autoridad es legítima. "
Jag fortsätter att fråga: är detta pågå en tumlande sten för självrespekt Nobelkommittén för att inte låta Follett till listan? Eller frågor den överdrivna individnivå beskrivning av kärlek fattandet, vilket fick mig att överväga jord en helt ny genre av böcker på mina egna listor, sensualitet. Vissa starka kandidater, mycket mer ensidig än Follett kom till mig. Eller är det värsta tumlande sten ännu en passager av beskrivningen av de mest intima och vid samma tidpunkter mest naturliga handlingar kärlek? Det finns två beskrivningar av stunder av förlusten av oskuld. Aldrig läst tidigare. Gå för långt under huden? Så jag skulle ha ansett tills jag föll på dem. I stället ingen rodnande men uppstår några personliga minnen! Mycket stor hänsyn till författaren om hur han gör det, inga chimära tips men vanligt sympatiska ord.
Pagetop o PageBottom

22. Hourly: Age of Enlightenment*****

20210728-20211232, 32p, eng, ajkNotes

ajk: Jättepygmé

Den här boken är verkligen en jättepygmé av kunskap. Alldeles exceptionellt välskriven. Texten innehåller inga onödiga ord, utan en sådan myriad av kortfattade uttryck och statements att det gjorde mig till en kriminell, vilket bryter mot det stränga förbudet att kopiera texten på något sätt. Jag gör alltid anteckningar genom att kopiera texthöjdpunkter till mina anteckningar. Vanligtvis en per flera sidor, men i det här fallet flera på en sida, eftersom det fanns så många gyllene korn som sammanfattar kända och okända karaktäriseringar av denna viktiga historiska period av mänsklig civilisation.
Efter att ha följt de olympiska spelen i Tokyo tänkte jag att jag samtidigt kunde läsa den lättläsbara texten som småbitar däremellan. Aldrig! Först slutade jag readig och fortsatte OS, slutade sedan OS och fortsatte detta Hourly, som jag har varit tvungen att notera författaren till boken. Inte avslöjar namn, men frågar i första person en kort recension, som jag ändå skulle ha lämnat följt av betyg på fem stjärnor.
***
History, Hourly. Age of Enlightenment: A History From Beginning to End (p. 2). Hourly History. Kindle Edition.
Pagetop o PageBottom

23. Selma Lagerlöf: Gösta Berlings saga*****

20150508-20150523, 346p, swe, ajkNotes, available: ama, amaReview: swe , amaHelpful 1

ajk: Fantasifullt mästerverk

Vem är Gösta Berling? Vem vet det? Även efter att ha läst 'denna boken', såsom författaren skulle 'gramatisera'. En trollkarl, skurk[e], kavaljer, björntamare, dikbottENSvandrare. Vad man bara hittar på, allt tycks passa som epitet för honom. Detsamma gäller FÖR sagor kring hans färggranna person. Herrgårdar, skogshyttor, kutor på sjön, mineralgruvor, schäser och danssalonger. Han bemästrar dem allt. En bannlyst pastor, för evigt vägrad att få förkunna Guds ord, men förkunnar det ändå, i sitt liv och gärning.
KUTOR? edellisessä tarkoittaako SKUTOR?
Trettiosex kapitel lång[t] är denna väderkvarns vandringstig. Lust och lättja, kärlek och ödmjukhet i djup nedlåtenhet, ja i trovärd skamsenhet, i slagsmål och hjältedåd. I beundrans solsken och föraktelsens mörker. Otroligt med vilken oändlig intrigbinda kan en ung kvinna, som denna författarinna Selma Lagerlöf, i sin debytroman har kunnat binda en klumpig kraftkarl. Icke under att hon sedan blev hedrad med Nobelpriset. Den sinneskraften tycks nog spegla även hennes blick på bokpärmen. Åtminstone jag kan inte rycka mig lös därav, utan gång på gång återvänder till de skarpsiktiga ögonen av den hatrhuvade.
HATR-? edellisessä
Upplaga efter upplaga har denna bok publicerats, vet inte på hur många språk. Men i mina händer, eller rättare, under mina ögon har dock ett exemplar RÅKAT(tähän, sanajärjestys)
där ett par kapitlar, åtminstone kapiteltitlar fattas och alla de övriga är fördubBlade, det vill säga varje kapitel två gånger i rad. Således också boken dubbelt så diger som vanligt. Först väcker det förundran, sedan ilska och två e-mail till adressen som ges på tit[t]elsidan. InGet svar. Sedan övermannar texten fullstäNDigt en sådan småsak. Och till slut igen anmärkning om dubbeltexten som info utan ilska i form av ett email till förlaget. Nu ett svar från operatorn: kunde ej framföras på grund av full postlåda. Vad skall man tänka därav? Bankrott med eTT sådanT guldägg? Överväldigat av ilskna dubbelklagare? Vem vet och vem bryr sig om. Boken är verkligen super, förtjänar alla möjliga stjärnor och lovord!
5/5 stars, completely overwhelming play of imagination combined with rich description of everyday country folk life, spiritual, secular, physical, all possible realistic, irrealistic and absurd aspects. Look at the smile of the author in the cover picture and you will understand.
I hope this email finds you well. This is Girlie from the Communities team.
We allow reviews written in the language used in the book. For example, if the book's language is Swedish, we allow reviews written in Swedish.
Also, I've re-evaluated your Customer Review for Gösta Berlings saga (Swedish Edition) and our previous response. I'm sorry that the review was removed when it didn't fall outside of our posted guidelines. Your review was activated as of 6:44:16 PM PDT and you can see it now on the website using the link below:
http://www.amazon.com/review/RGZZIII0GO50A
I hope this helps. We look forward to hearing from you again soon.
Best regards,
Girlie Z.
Thank you for your inquiry. Did I solve your problem?
Yes No
Your feedback is helping us build Earth's Most Customer-Centric Company.
Thank you.
Amazon.com
Pagetop o PageBottom

24. Steven Landsburg: The Essential Milton Friedman*****

20211116-20211232, 54p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: En bok med tankar på överljudsfart

Denna bok var mycket sympatisk läsning, i hög grad en upprepning av välbekanta idéer från Friedman, bekant för mig själv som ekonom, familiar med Friemans tankar från tidigt sjuttiotal, alltså redan i 50 år. Men ändå, presenterad på detta mycket flytande sätt, var texten som en frisk vårvind, fritt hoppande från ämne till ett annat, hela tiden med en anda av äkta friedmanism, anda av fritt val.
Som empirisk ekonom och föreläsare har jag redan från början tacksamt använt och tillämpat i min ekonometriska undervisning och Finlands makromodell hans permanenta inkomsthypotes tillsammans med andra grundläggande hypoteser.
Även om den här monografin är bekant med huvudidéerna och tillämpningarna av Friedmans ande, erbjöd denna monografi också en bred samling av nya för mig detaljer utöver dem, såväl som om deras enastående inflytande på praktisk politik över hela världen, nya konstitutioner för stater och regeringar som de i framväxande östeuropeiska stater efter kollapsen av centralt styrda ekonomier och antagandet av systemet med marknadsekonomier.
Även författaren Landsburg till detta minikompendium förtjänar en högljudd applåd för sin mycket flytande, men omfattande behandling av ämnet. Ingen fråga om något annat än alla fem stjärnor.
***
Landsburg, Steven. The Essential Milton Friedman (Essential Scholars) (p. 8). The Fraser Institute. Kindle Edition.
About the author Steven E. Landsburg is a professor of economics at the University of Rochester. He is the author of Can You Outsmart an Economist?, The Big Questions, More Sex is Safer Sex, Fair Play, The Armchair Economist, two textbooks on economics, and over 30 journal articles in mathematics, economics and philosophy. He has written regularly for Forbes and Slate and occasionally for The Wall Street Journal, The New York Times, and other publications.
Pagetop o PageBottom

25. Raymond Nelson: China History of China - History of an Empire*****

20210623-20210625, 115p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: Mycket information om Kina

Detta Nelson-Kina är tillsammans med det senaste Vadell-Kina precis rätt typ av källor för aktuell information om den gamla och nya framväxande världsmakten. Boken börjar den 5000 år långa Kinas historia med en kavalkad av ett trettiotal dynastier som styr med förändrad framgång världens största land, mätt med storleken på befolkningen på de nuvarande 1400 miljoner invånarna. Territoriet beskrivs mångsidigt från geografisk plats, jordens bördighet, klimatvariationer som styrs av monsunerna som påverkar avgörande flora och fauna och landets sinnen. Denna period av systematiska hopp till nutiden inkluderar den redan länge kända historien om Kinesiska muren, den enda konstgjorda konstruktionen sett från Månens yta, vilket bevisats av månbesökande astronauter. Andra iögonfallande underverk i Kina är den helt nyligen upptäckta terrakottaarmén och de älskade jättepandorna.
Historien efter dynastier, det vill säga perioden under det senaste århundradet, kännetecknas av häpnadsväckande vändningar i det sociala, ekonomiska och politiska livet som leder från status som backgroud till den enorma fronten. Det är sant, med en jättes brutala kraft, men ännu mer sant med ett begåvat entreprenörskap av en stor nation eller bättre kombination av flera och flitiga massor.
Mitt intryck som allmän läsare är att den nya Silk-vägen byggs mer med fredliga medel än kraftfullt hot från en stor jätte. Alla fem stjärnor för denna mycket balanserade och lätt smälta informationskälla.
Pagetop o PageBottom

26. Rob Anthony O'Rourke: Guide*****

20211003-20211005, 129p, eng, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng

ajk: En bra ledstång för att skriva min egen historia!

En fantastisk bok i sitt eget slag om företagsentreprenörskap. Mycket trevlig läsning som orsakade en enorm mängd höjdpunkter i mitt läsarkiv MyeBooks. Nu 84, hade jag förutom min tjänst som ekonomilärare vid Helsingfors handelshögskola, mitt eget företag Talousteos 1970-1996 som sålde 100 tusen exemplar av mina tre versioner av en lärobok i ekonomi och datorprogrammet AJKA, en makroekonomisk modell av Finlands ekonomi. När jag läste webbdesigner, på varje sida av det, dök upp minnen från mitt eget företag, särskilt om min egen Richie Esa, som tog hand om hela verksamheten och lämnade mig uppdateringen av böckerna, 27 upplagor av dessa tre och några andra. Vår verksamhet var också ett riktigt företag, något mellan Dave och Richie, jag var Dave och Esa var Richie. Utan Esa hade resultatet varit noll. Vår motivation var dock inte så starkt de stora pengarna som försäljningen av våra produkter. Enligt min mening gav vår verksamhet mig ett tillägg på cirka 30 procent till min inkomst och jag kunde behålla en anständig bil med den. Jag som formell entreprenör och Esa anställd, när jag stängde företaget efter 25 år hade jag dåligt samvete och undrade om Esas andel av inkomsten var rättvis upp till hans avgörande bidrag.
Stort tack till Rob Anthony O'Rourke för att återuppliva dessa trevliga femstjärniga minnen. Stort nöje att skicka dem också till min Richie Esa!
***
O'Rourke, Rob Anthony. $1,000,000 Web Designer Guide: A Practical Guide for Wealth and Freedom as an Online Freelancer . Fox Web School. Kindle Edition.
Editorial Reviews
From the Author
Hi, I'm Rob O'Rourke, founder of Fox Web School. Maybe you found me through YouTube or one of the other places I post online. Either way, I wrote this book to help you succeed with web design and business in general. I want to see you win--and win big!
This is a no BS guide to selling profitable website projects. I am going to share with you specific tools and tactics that I learned to become a successful web design freelancer earning over $100,000 a year during my first year in business. This is the best information I picked up from my own journey and from helping several thousand other web designers succeed.
Also, this book isn't just about web design. While I love web design, it should just be one step on a journey to bigger success. This book is really about you and how you can make yourself into the best business owner and entrepreneur you can be. I want to give you a clear roadmap that you can begin using today, so this book contains practical advice and steps you can take starting right now.
If you are ready to find out what I wish I had known when I first started web design (and entrepreneurship) several years ago, then let's get going! This book is designed to be read in a few hours but to have a lasting impact over the next few years of your business journey.
About the Author
ROB ANTHONY O'ROURKE is one of the world's leading web design business coaches, an online entrepreneur, and founder of Fox Web School. He has directly worked with thousands of students and helped dozens of thousands more through his YouTube channel and free resources. His YouTube channel alone has over 1 million views.
Through teaching and coaching thousands of web designers, and his own business experience, Rob has been able to uncover why some of these people succeed in business and life, while others get stuck or fail over and over. He is now on a mission to share these discoveries with as many aspiring entrepreneurs as he can, and help them to start on their entrepreneurial journey through web design.
Rob's areas of expertise are teaching easy-to-master selling techniques, web design strategy and core business skills. As a web design consultant and coach he has worked with businesses at all levels from over 50 different countries.
You can connect with Rob through his YouTube channel, which is a gold mine of FREE business and web design advice.
Product details
ASIN ‏ : ‎ B08XZP5PPG
Publisher ‏ : ‎ Fox Web School (March 3, 2021)
Publication date ‏ : ‎ March 3, 2021
Language ‏ : ‎ English
File size ‏ : ‎ 608 KB
Simultaneous device usage ‏ : ‎ Unlimited
Text-to-Speech ‏ : ‎ Enabled
Screen Reader ‏ : ‎ Supported
Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
X-Ray ‏ : ‎ Enabled
Word Wise ‏ : ‎ Enabled
Print length ‏ : ‎ 130 pages
Page numbers source ISBN ‏ : ‎ 1838312803
Lending ‏ : ‎ Not Enabled
Best Sellers Rank: #402 Free in Kindle Store (See Top 100 in Kindle Store)
Pagetop o PageBottom

27. Mikael Schainkman: Sveriges historia*****

20150406-20150425, 236p, swe, ajkNotes, available: ama, amaReview: eng , amaHelpful 2

ajk: Unik historia bok


Det är verkligen - värt att läsa. Aldrig sett tidigare. Inte konstigt att författaren har flytt på slagfältet efter att växthuset har blivit stonebombardat av gröna av avundsjuka kollegor! Jag skulle vilja bli buren på stretcers (förresten, nästan det enda sättet på grund av svaga ben) för att höra den här mannens föreläsning av dessa ämnen.

Vad är så speciellt och fascinerande i denna Shainkmans bok i den svenska historien? - det hur han tar fram det. Det finns sätt och vägar. Att berätta en nations historia kräver en fridfull inställning och traditionell formulering. Shainkman gör det på ett mycket annat sätt: säger skvaller efter skvaller efter skvaller ... hela vägen från stenålder till närvarande. Du vet inte, om du skulle skratta eller gråta, men snart börjar du skynda och njuta av den väldigt gröna gräsrotsnivåtexten och förväntar dig nästa träbenskämt om den och den kända kändis eller händelse. Skvaller stil, men aldrig korsar gränsen för god smak eller illvilja eller bristande respekt.

För mig är det bästa resultatet av hela berättelsen det intryck av att de flesta krig från det förflutna började för personliga nycklar och coquettery av regenterna. Den ära som uppnåddes förr eller senare slutade till skrothöga eller till hjältens likkista, vanligtvis tidigare. Kom bara ihåg att Gustaf II Adolf dör på stridsfältet när han försvarar sin tro långt hemifrån eller Karl XII återvänder svansen mellan benen inkognito från sin stora europeiska turné efter att hans beskyddare, sultanen blir trött på gästens för långa vistelse. En annan ton i boken är kärlekshistorierna på hög nivå med de mest underhållande lågintensiva mänskliga intimiteterna.

Sammantaget är en väldigt underhållande bok som motverkar alla väsentligheter av den patriotiska historien. Fem stjärnor utan minsta tvekan. 20150428

Pagetop o PageBottom