FORAJKA (forajkgs)

AJKA forecast 9711 

Asko Korpela

Webmaster
Suomi  Ajka ennuste                      FORAJKA             POLAJKA
                                                             forecasting              policy game
                                                            AJK home page       AJKA model
Contents
AJKA in Internet  o AJKA Forecast  o  Present trends  o  Underlying assumptions  o AJKA model validity
Alternative forecasts  o Change AJKA theory  o  Nutshell  o  Download programs 

AJKA 1976-96 in print, now in Internet

Ekonometrisella AJKA mallilla laadittu ennuste näyttää tälle vuodelle suunnilleen viime vuotisen suuruista kokonaistuotannon kasvua. Tänä vuonna ollaan aivan vuosien 1989 ja 1990 tuotannon tasolla ja ensi vuonna se ylitetään selvästi. Paperille tulostetun AJKA ennusteen jakelu lopetetaan, mutta AJKA ennuste ilmestyy edelleen internetissä. Näin AJKA voidaan pitää jatkuvasti ajan tasalla. Ja mikä parasta: käyttäjä saa mahdollisuuden itse kokeilla vaihtoehtoja ja analysoida tuloksia paljon monipuolisemmin kuin paperiajalla. Shareware versio on maksuton tavanomaisin internet-ehdoin.

AJKA forecast: 1997 GDP growing by 4 per cent

Kasvuennuste. Ekonometrisella AJKA mallilla laaditun päättymässä olevan vuoden kasvuennusten mukaan tänä vuonna ollaan aivan vuosien 1989 ja 1990 tuotannon tasolla ja ensi vuonna se ylitetään selvästi. Tuottavuuden nousuna ilmenevä onni ja työttömyyden kasvuna ilmenevä onnettomuus on, että tämä edellisen huipputuotannon määrä saadaan aikaan noin 400 tuhatta pienemmällä työpanoksella. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston laatimassa taloudellisessa katsauksessa bruttokansantuotoksen arvioidaan tänä vuonna kasvavan vajaalla 3 prosentilla, AJKA mallin mukaan vähän yli 3 prosentilla. Ensi vuoden ennusteeksi AJKA malli antaa 4 prosentin kasvun, VVMn ennusteen ollessa hieman alle 4 prosenttia.

Inflaatioennuste. AJKA mallin mukaan inflaatio bruttokansantuotoksen hintojen nousulla mitattuna asettuu tänä vuonna 3 prosenttiin, jonkin verran tutkimuslaitosten ennusteita korkeammaksi. Ensi vuoden inflaatio on mallin mukaan vain vajaat 1.5 prosenttia.
 
 
AJKA fact 
forecast
forecast 96-10    1995     1996     1997
 1 Gross domestic product, mrd mk 546   582  616
 2 - volume change, % 4 3 4
 3 - price change, % 3 3 1
 4 Consumer prices, % 0 3 1
 5 Unemployment, 1000 430 446 385
 6 Current account, mrd mk 25 27 28
 7 Private consumption, % 4 1 3
 8 Investments, % 8 9 10
 9 Exports, % 8 6 3
 10 Imports, % 6 5 2
 11 Real wage, % 5 1 0
 12 Disposable real income, % 7 0 3
 13 Labour productivity, % 3 3 0
 14 Nominal wage rate, % 5 4 1
 15 Gross tax rate 47 48 48
Points 7-13 percentage changes are real 

Voidaan todeta, että AJKA malli on selviytynyt lamasta erinomaisesti, sillä yhdeksän keskeisen muuttujan ennusteista vuodelle 1995 neljä osoittautui tarkemmaksi kuin valtiovarainministeriön ja Etlan ennusteet. Myös vuotta aikaisemmin AJKA mallin ennuste oli tällä tavoin mitattuna tutkimuslaitosten ennusteita parempi, vuoden 1994 lopullisten tietojen tultua peräti 5 yhdeksästä ennustettavasta muuttujasta osui lähemmäksi kuin tutkimuslaitosten ennusteet.

Go Page Top


DEVELOPMENT HIGHLIGHTS

Gross domestic product. kasvuksi AJKA malli antaa tälle vuodelle vähän yli 3 prosenttia ja ensi vuodelle vähän yli 4 prosenttia. Valtiovarainministeriön ennuste tälle vuodelle on alle 3 prosenttia. ETLAn ennuste on tälle vuodelle 2.5 prosenttia. Ensi vuodelle Etla ennustaa 3.5 prosentin ja VVM vähän alle 4 prosentin kasvua.

Unemployment on tälle vuodelle 446 tuhatta, mutta ensi vuodelle vain 385 tuhatta. Tämän vuoden työttömyysennuste on hieman korkeampi ja ensi vuoden hieman matalampi kuin tutkimuslaitosten ennusteet. Mallissa työllisyys riippuu tuotannon määrästä, pääomakannasta ja edellisen vuoden työllisyydestä, siis sitä kautta aikaisempien vuosien tuotannosta ja pääomakannasta. Pitkän tähtäyksen vaikutukset ovat nykyisten kertoimien mukaan epätavallisen voimakkaat ja tällä kertaa ne vetävät työvoimantarve-ennustetta peukalotuntuman mukaan ehkä liikaa alaspäin ja siis nostavat vastaavasti työttömyysennustetta.

Inflation. Inflaatioennuste suoraan AJKA mallista on päättymässä olevalle vuodelle 3 prosenttia. Ensi vuodeksi AJKA malli antaa 1.5 prosentin tupo-olettamuksella myös 1.5 prosentin inflaation. Jokainen lisätupoprosentti merkitsee mallin mukaan 0.7 prosenttia lisää inflaatiota. Vastaavasti jokainen prosenttiyksikön pudotus tupossa merkitsee 0.7 prosentin pudotusta inflaatiossa. Valtiovarainministeriön ennuste on tälle vuodelle vähän alle ja ensi vuodelle vähän päälle 1.5 prosenttia.

Balance of current account. Vaihtotaseen ylijäämäksi AJKA malli antaa tälle vuodelle ennätysmäiset 27 mrd mk ja ensi vuodelle vain vieläkin enemmän, eli 28 mrd mk. Nämä ovat 4.6 ja 4.5 prosenttia bruttokansantuotoksesta. Vaihtotaseen osalta AJKA mallilla tehty ennuste poikkeaa selvästi ylöspäin tutkimuslaitosten ennusteista.

Fixed capital formation. AJKA mallilla laaditussa ennusteessa pääoman- muodostuksen kasvu on jouduttu asettamaan eksogeenisesti, koska kaikki investointiyhtälövaihtoehdot antavat todellisuuteen verrattuna selvästi liian alhaisia lukuja. AJKA malliin on syötetty eksogeenisesti valtiovarainminis-teriön ennustamat investointien 9 prosentin kasvu tälle vuodelle ja 10 prosentin kasvu ensi vuodelle.

Income and consumption. Yksityisen sektorin käytettävissä oleva reaalitulo laahaa korkean veroasteen takia perässä selvästi bruttokansantuotoksen kasvua hitaammin. Tänä vuonna käytettävissä oleva tulo suorastaan hieman supistuu AJKA mallin mukaan viime vuotisesta, mutta kasvaa ensi vuonna 3 prosentilla. Yksityinen kulutus kasvaa suunnilleen tasatahtia käytettävissä olevan tulon kanssa eli tänä vuonna 1 prosentilla ja ensi vuonna 3 prosentilla.

Go Page Top


CUSTOMARY ASSUMPTIONS

Kuten ennenkin, ennuste on mahdollisimman hyvän vertailukelpoisuuden takia laadittu käyttäen keskeisten sekä tätä että ensi vuotta koskevien olettamusten osalta valtiovarainministeriön valtion vuoden 1997 tulo- ja menoarvion liitteenä julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaisia lukuja. Ensi vuoden luvut on osittain arvioitu erikseen.
 
AJKA model assumptions
Percentage changes
Fiscal policy    1995    1996    1997
Subsidies -6 9 -6
Income transfers 3 4 5
Social security contributions 6 3 5
Government consumption 1 2 0
Government investments -6 -2 -2
Indirect taxes/GDP, % 13.8 14.9 15.0
Direct taxes/GDP, % 14.0 14.4 14.6
World economy
Export prices 5 2 2
Import prices 0 3 2
GDP in OECD countries 3.0 1.5 2.5
Other assumptions
Inventory change, mrd 1990 mk 6.4 6.4 6.4
Wage rate 3.6 3.0 1.5
Mallilla laadittu ennuste perustuu lähimenneisyyden havaintoaineistosta laskettuihin kertoimiin ja oheisessa taulukossa esitettyihin lukuihin. Jos ne on arvioitu väärin, myös mallilla laadittu ennuste menee vikaan.

Go Page Top


AJKA MODEL VALIDITY

Verrattaessa AJKA mallin ennustekykyä ETLAn ja VVMn ennusteisiin, jotka tehdään asiantuntija-arvioiden perusteella, havaitaan, ettei AJKA mallista suoraan otettu ennuste ole ratkaisevasti heikompi.
 
AJKA model validity
 77-86   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995     Yht 
VVM  36.3 6.3 2.7 4.3 4.8 3.5 6.5 4.5 2.0 3.0 74.0
ETLA  31.3 0.8 5.2 0.3 2.8 2.5 1.5 2.5 2.0 2.0 51.0
AJKA  22.3 1.8 1.2 4.3 1.3 3.0 1.0 2.0 5.0 4.0 46.0

Go Page Top 

ALTERNATIVE FORECASTS

Seuraavaan taulukkoon on laskettu vuodelle 1996 ensimmäisen vuoden vaikutuksia eli vaihtoehtoiset ennusteet otsakkeiden BUDJETTI, VÄLILLIENE ja VÄLITÖN alle poikkeamina PERUS vaihtoehdosta. Näitä klassisia elvytyksen keinoja on muutettu siten, että niillä kaikilla on sama eli 5 tuhannen pienentävä ensimmäisen vuoden vaikutus työttömyyteen.

1. GOVERNMENT vaihtoehdossa instrumenttina on julkinen kulutus, jossa tarvitaan 3 prosentin suuruinen lisäys jotta ensimmäisen vuoden vaikutus olisi 5 tuhannen vähennys työttömyydessä. Seuraavana vuonna työttömyys vähenisi mallin mukaan vielä 9 tuhannella.

2. INDIRECT vaihtoehdossa on välillistä verotusta alennettu 3.0 mrd mk. Tästä seuraisi vaadittu 5 tuhannen supistuminen saman vuoden työttömyydessä, mutta vain 4 tuhannen supistuminen seuraavan vuoden työttömyydessä.

3. DIRECT vaihtoehdossa on verohelpotuksen oltava 6.5 mrd mk, jotta saataisiin (pääasiassa kulutuskysynnän kasvun kautta) 5 tuhannen supistuminen työttömyyteen. Se olisi samansuuruinen myös seuraavana vuonna.
 
Economic policy alternatives
1996
deviations
       BASE   GOVNMENT   INDIRECT      DIRECT 
Real GDP, % 3.4 +0.7 +0.1 +0.6
Unemployment, 1000 446 -5 -5 -5
GDP prices, % 3.0 -0.1 -0.1 -0.1
Current account, mrd mk 26.8 -0.4 +0.1 -0.5
Exports, % 8.2 +0.1 +0.1 +0.1
Imports, % 5.2 +0.4 +0.1 +0.4
Private consumption, %  1.0 +0.2 +0.2 +1.3
Table shows....

1. GOVERNMENT. Tämä kysyntää elvyttävä ruiske vaikuttaa kokonaiskysynnän komponenttina bruttokansantuotokosen kasvun kautta ’tasapaksusti’ kaikkialle muualle paitsi vientiin, joka riippuu maailmantalouden ostovoimasta ja Suomen kilpailukyvystä. Julkisen kysynnän lisäyksellä on niin pieni vaikutus hintatasoon, ettei se ulotu viennin kilpailukykyyn. Reaalinen bruttokansantuotos kasvaisi 0.5 prosenttia.

2. INDIRECT vaihtoehto merkitsisi hieman pienempää reaalisen markkinahintaisen bruttokansantuotoksen kasvua, mutta varsin suurta sysäystä työllisyyteen. Välillinen verotus (ja sen ohella erilaiset muut työllistämiseen liittyvät maksut) on siis se tekijä, joka selvimmin nakertaa yrittäjien palkanmaksukykyä.

3. DIRECT vaihtoehdon elvytysvaikutus toteutuisi pääasiassa yksityisen kulutuskysynnän kautta, ensimmäisen vuoden kasvusysäys 1.3 prosenttia. Välittömän verotuksen keventäminen tuottaa siis ainakin viisi kertaa suuremman vaikutuksen yksityiseen kulutukseen kuin julkisen kulutuksen lisääminen. Verohelpotuksen vaikutukset eivät ulotu vientiin, mutta kylläkin tuontiin. Vaihtotasevaikutus on tässä tarkastelluista talouspolitiikan välineistä suurin juuri välittömällä verotuksella.

Go Page Top


FORECAST DETERMINED BY THEORY

AJKA mallissa käyttäjällä on mahdollisuus valita esim kulutuksen osalta käytetäänkö Keynesin vai Friedmanin käsityksen mukaista kulutuksen ja sitä selittävien tulojen välistä riippuvuutta.

FORAJKA ohjelman päänäyttö (forajkt:b,m)

Käytettävissä on ohjelma, joka laskee neljän viimeisen havaintovuoden (1992-95) osalta kaikki 384 vaihtoehtoa ja vertaa mallilla laskettuja arvoja näiltä vuosilta saatavissa oleviin toteutuneisiin arvoihin. Tämän laskelman perusteella on selvitetty 10 parasta mallivaihtoehtoa. Niistä mikä tahansa voidaan ottaa käyttöön yhdellä hiiren näpäytyksellä. Ja aina kun vaihdetaan teoriaa, vaihtuu myös ennuste.

Bruttokansantuotos (forajkg: b,m)

.

AJKA mallin osuvuus (forajkh: m,s)

FORAJKA ohjelman pääikkunan riippuvalikon kohdasta Tiedosto voidaan valita kohta AJKA historia. Silloin nähdään oheinen näyttö, jossa voidaan tarkastella prosenttimuutoksina tai tasoina ennusteseurannassa käytettyjä 9 keskeistä muuttujaa ja AJKA mallin, ETLAn ja Valtiovarainministeriön tekemiä ennusteita vuodesta 1977 lähtien. Nämä ennusteet on tehty edellisen vuoden syksyllä seuraavaksi vuodeksi.

Sekä FORAJKA että POLAJKA ohjelmaan kuuluu Windows ohjelmien tapaan monipuolinen ohjeisto (Help), itse asiassa niissä on kaksi ohje-tiedostoa kummassakin, sillä kumpaankin kuuluu erikseen ohjelman käytön opastus ja erikseen (tietenkin myös itsenäisesti toimiva) AJKA mallia koskeva opastus. Tulostusta voidaan ohjata paperille tai tiedostoon Tiedosto|Tulostus menusta. Ennusteen muokkaamisessa on mahdollista käyttää pääikkunan riippuvalikon kautta 14 korjausparametria, joiden avulla tärkeitä endogeenisia muuttujia voidaan eksogenisoida halutulle vuosimuutostasolle. Ohjelman keskustelukieltä voidaan vaihtaa kielimenun kautta.

POLAJKA (polajka: b,m)

POLAJKA ohjelmassa kuten FORAJKA ohjelmassakin lähtökohtana on viimeisin AJKA ennuste. Ohjelmassa on viisi kansantalouden tavoiteasetelmaa ja vastaavaa toimintaympäristöä. Niissä on tuotannolle, työttömyydelle, inflaatiolle ja vaihtotaseelle asetettu tietyt tavoitearvot, jotka jonkin verran poikkeavat AJKA ennusteesta. Yllä olevissa vuosien 1996 ja 1997 'taloustimanteissa' poikkeamat näkyvät mustana.

Poikkeamia tavoitearvoista painotetaan toimintaympäristöstä riippuen. Käytettävissä on kymmenkunta talous-politiikan instrumenttia, kuten verotus, julkinen kulutus, tupo, elinkeinotuki ... joita ohjelman käyttäjä voi helposti muuttaa ja antaa sen jälkeen AJKA mallin laskea seuraukset. Painotettujen poikkeamien neliöiden summa on tappiofunktion arvo, yksi luku, joka suurenee tai pienenee sen mukaan lähestytäänkö tavoitearvoja (musta pienenee) vai joudutaanko niistä kauemmas (musta kasvaa).

Tappiofunktion arvon (kuviossa vasemmalla keskellä luku 23) pieneneminen on tienvitta oikeaan suuntaan, lähemmäs tavoitearvoja. Tämän perusteella on kenen hyvänsä helppo mieltää kansantalouden keskeisiä syy- ja seuraussuhteita ja oppia ohjaamaan taloutta kohti tavoitearvoja. Käyttäjä voi myös itse määritellä tavoitearvot ja toimintaympäristön (tavoitteiden keskinäisen tärkeysjärjestyksen).

Tätä ohjelmaa ovat sadat korkeakouluopiskelijat ja johtamiskoulutuksen kurssilaiset käyttäneet kansantalouden syy- ja seuraussuhteiden opiskelussa. Myös POLAJKA ohjelmassa on paitsi ohjelman käytön myös AJKA mallin opastus ja kaikkien mallin muuttujien grafiikka sekä leikepöytätoiminnot.

Go Page Top 
NUTSHELL
1997 VVM  96-09 ETLA   96-09 AJKA   96-10
GDP growths % 3.9 3.5 4.4
Inflation % 1.6 2 1.4
Unemployment 15.4 16 16.1
Curr account, mrd mk +21.2 +24 +27.9
Make your own forecast! .. and calculate alternatives

Tämän ennusteen ja sen vaihtoehtojen laatimisessa käytetyn tietokoneohjelman FORAJKA ja kurssitoiminnassa käytetyn talouspolitiikan optimointipelin POLAJKA päivitettynä vuoden 1995 tietojen tasalle voit kätevästi poimia shareware versiona internetin kotisivulta

Suomi AJKA ennuste


AJKA forecast programs

Program size in kilobytes given after the text
300KB download takes about 3 min with a 14400 modem.

ForAJKA  Making forecsat with AJKA model (310Kb, 971212)
PolAJKA  Economic policy optimization game (274Kb, 970430)
TreGraf    Text form TRE-database viewer (201 Kb, 970319)

o Save the program package in a temporary folder, e.g. \tmp.
o Doubleclick the self-extracting ..zz.exe filename.
o Doubleclick SetupFOR.bat or SetupPOL.bat filename.
The programs and data files are extracted to the folders \ajk\for and \ajk\pol.

AJKA model 4th generation program versions (Delphi)

Go Page Top  o  AJKA model  o  AJK home page


Asko Korpela, tel +358-9-483860 or email:

Asko Korpela 971212 (961014)