Kate Harper: How to make Ebook cover 20191115-0401

Harper-HowMakeEbookCover-00.jpg
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w

Harper: How to make EBook cover
Harper: How to make EBook cover

Harper: How to make EBook cover

I have just made a book cover for a series of three paper books to be published in Amazon's CreateSpace system. I have also written short illustrated instructions and account about the step by step procedure. Comparing my page with Kate Harper's excellent book 'How to Make an e-Book Cover', which I recently bought and read in Kindle I saw where I had learned it. - In Kate Harper's book!

The mere table of contents is a complete summary for what to do. It is as simple as Kate Harper says: Make the text large, Put dark text on light backffrounds, Don't clutter text with images, Choose a short title, The title should say what is inside.

Then Kate Harper gives detailed instructions how to do this using Microsoft Word and the same using Adobe Photoshop. I did it still another way, using Paint and Word. The result looks very similar to Kate Harper's specimen pictures in her book. So the book can be warmly recommended not only for ebook covers but also for covers of paper books in self-publishing.

Harper: How to make EBook cover

Olen juuri tehnyt kirjan kannen kolmen paperikirjan sarjaan, joka julkaistaan ??Amazonin CreateSpace järjestelmässä. Olen myös kirjoittanut lyhyet kuvitetut ohjeet ja selostuksen askel askeleelta menettelystä. Vertaamalla sivuani Kate Harper erinomaiseen kirjaan 'How to Make an e-Book Cover', jonka olen äskettäin ostanut ja lukenut Kindlellä huomasin mistä olin sen oppinut. - Kate Harperin kirjasta!

Pelkkä sisällysluettelo on täydellinen yhteenveto siitä mitä pitää tehdä. Se on yhtä helppoa kuin Kate Harper sanoo: Tee suurikokoinen teksti. Laita tumma teksti vaalealla taustalla, älä sekoita tekstiä ja kuvia. Valitse lyhyt nimi. Otsikon pitäisi sanoa, mitä on sisällä.

Sitten Kate Harper antaa yksityiskohtaiset ohjeet, miten tämä tehdään käyttäen Microsoft Wordia ja saman käyttäen Adobe Photoshop. Tein sen vielä toisella tavalla, käyttäen Paintia ja Wordia. Tulos näyttää hyvin samankaltaiselta kuin Kate Harperin mallikuvat hänen kirjassaan. Joten kirjaa voidaan lämpimästi suositella paitsi sähkökirjoihin, myös paperikirjan kansien tekemiseen omakustannustoimintaa varten.
Pagetop

Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. Harper-HowMakeEbookCover-ajk,# enfi???
2. 51,1184,70,and,eng,20121028,20121101,5,Kate Harper: How to make Ebook cover???
3. ama Link to source of purchased ebook...???
4. eng Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
Harper-HowMakeEbookCover-ajk.txt o MyeBooks-guide

MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

-30001 INTRODUCTION
30002 Beginner’s Tips for eBook Covers
3000201 1. Learn how people shop online.
6000202 2. Make title text large.
8000203 3. Put dark text on light backgrounds.
10000204 4. Don’t clutter text with images.
11000205 5. Choose a short title.
12000206 6. The title should say what is inside.
14000207 7. Avoid white backgrounds.
16000208 8. Don’t be afraid of snapshots.
19000209 9. Get it published instead of get it perfect.
220003 Tutorial 1: How to Make a Simple Book Cover Using Microsoft Word
23000301 1. SELECT PHOTO
23000302 2. CREATE TITLE TEXT
25000303 3. IMPORT IMAGE
27000304 4. CREATE COLOR BOX
30000305 5. PUT IMAGE IN THE BACKGROUND.
32000306 6. ADJUST IF NECESSARY
35000307 7. CONVERT COVER TO JPG.
39000308 8. TRIM EDGES
40000309 9. RESIZE COVER FOR BOOKSTORE
43000310 10. UPLOAD BOOK.
450004 PART C: Tutorial 2: How to Make a Book Cover Using Adobe Photoshop
550005 PART D: Resources
55000501 Where to Publish Your Book
56000502 Free Books on eBook Publishing
56000503 eBook Publishing Podcasts
57000504 eBook Writing Webcasts
62000505 Best eBook Writing Blogs
62000506 eBook Writing Forums
62000507 ### enfi
Pagetop

Harper-HowMakeEbookCover-ajk.txt

Asko Korpela 20191115 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting