Binga Tupamäki

">Kapitalismista kommunismiin?
From capitalism to communism?
От капитализма к коммунизму?

Kapitalismista kommunismiin?
Kommunismi toisin ajateltuna

13.7.2016 05:30 Binga Tupamäki IS 28.2.2019 09:24 Vain muutaman päivän ikäinen vauva löydettiin korista sillan kupeesta Kiinan Sichuanista syksyllä 1998. Pienen tytön elämän ensi hetkistä ei tiedetty mitään, ei vanhempia eikä edes syntymäpäivää. Tyttö sai sukunimekseen Min, joka oli sama kuin orpokodin muilla lapsilla. Se annettiin Jangtsen suurimman sivujoen mukaan.

Olen tottunut suhtautumaan kommunismiin vitsinä. Eihän sitä voi tosissaan kukaan enää kannattaa, kun on selviä todisteita, miten käy kommunististen valtioiden. Pohjois-Korea sopii hyvin uutisten loppukevennykseksi ja Isä Aurinkoisen propaganda on huvittavampaa kuin mikään parodia diktaattoreista.

Viime viikkoina olen avannut lukion filosofian kirjat uudestaan ja tutustunut huolellisemmin erilaisten yhteiskuntien perimmäiseen ajatukseen. Halusin lähestyä kommunismiakin eri tavalla mitä yleensä. Leikittelin sillä mahdollisuudella, että kommunistisen yhteiskunnan voisi toteuttaa. Koetin asettaa itseni Karl Marxin ja Friedrich Engelsin asemaan ja ymmärtää mitä he oikeasti ajoivat takaa, joka tuskin oli tappaa noin 100 miljoonaa ihmistä ja laittaa loput pakkotyöhön.

En todellakaan halua kaunistella kommunismin mätää ydintä. Teoria siitä, että kaikki keskitetään valtiolle, ja muka sitten jaettaisiin tasan eri ihmisten eri tarpeiden mukaisesti, on naurettava. Maailmassa ei ole yhtäkään positiivista kokemusta tuosta pahimmasta mahdollisesta tyrannian muodosta. Eikä tulekaan olemaan, jos kommunismin määritelmä tulee olemaan sama kuin mitä nyt ajatellaan.

Marx , Engels ja kumppanit olivat voimakkaasti sitä mieltä, että kommunismiin on pyrittävä vallankumouksen keinoin. Se tarkoittaa siis konflikteja, kriisiä ja vallankaappausta. Sekasortoa, jonka vallitessa pitäisi luoda uusi yhteiskuntarakenne yhdessä yössä. Minkäänlainen superihminen tai omnipotentti konekaan ei pystyisi siihen – ihmisluonnon muuttaminen on pitkä prosessi.

Samat miehet kehittivät historiallisen materialismin, jonka mukaan yhteiskuntamme historian ja tulevaisuuden voi lajitella erilaisiin vaiheisiin:

 1. alkukantainen yhteiskunta
 2. orjanomistusyhteiskunta
 3. feodaalinen yhteiskunta
 4. kapitalistinen yhteiskunta
 5. sosialistinen yhteiskunta
 6. kommunistinen yhteiskunta

Tähän kuvaan sopii myös dialektisen materialismin tarjoama maailmankuva siitä, että yhteiskuntamme menee eteenpäin vastakohtien jatkuvan jännitysten ja niiden purkautumisten seurauksena. Yhdessä kehitysvaiheessa on saavutettava ensin tarvittava määrä muutoksia, joista voi siirtyä laadulliseen muutokseen, eli seuraavaan kehitysvaiheeseen. Esimerkiksi tehdas tarvitsee ensin tietyn määrän lisää työntekijöitä, jotta se voisi siirtyä tehokkaampaan tuotantoon. Arkisemmin ilmaistuna voisi myös sanoa, että vesikin tarvitsee tietyn lämpötilan, eli energian määrän, ennen kuin se pystyy muuttumaan vesihöyryksi.

Kommunismin virhe oli siinä, etteivät sen luojat tai oppipojat pystyneet pidättäytymään omassa ideologiassaan. Tärkein asia, yhteiskuntamuotojen dialektiikka eli muutoksen luonnollinen kulku, unohtui. Marxin luomissa yhteiskunnan vaiheissa yksikään näistä edellisistä muodoista ei toteutunut ”vallankumouksen” tavoin. Orjanomistusyhteiskunta sai alkunsa samalla kuin alkukantainen yhteiskunta jatkoi kehittymistään. Kukaan ei yhtäkkiä vaatinut ”alkukantaisuudesta” luopumista. Samalla tavalla siirryttiin feodaalisesta yhteiskunnasta kapitalistiseen yhteiskuntaan. Kukaan ei yhtäkkiä vaatinut kuninkaiden ja lääninherrojen syrjäyttämistä tai mestauttamista, vaan rahatalous toi vähitellen mukanaan kulutusyhteiskunnan. Meillä on vieläkin feodalistisia jäänteitä, ja lähin esimerkki löytyy länsinaapurissa pikkuprinsessoineen päivineen.

Kommunistit näkivät vallankumouksen suurenmoisena hetkenä, jolloin paha saa palkkansa ja parempi aamu koittaa heti huomenna. Kärsimättömyys pilasi kaiken. Heidän olisi pitänyt ensin odottaa, että kapitalismi olisi kasvanut määrällisesti, ja vasta sitten arvioida uudestaan vallankumouksen tarve ja luonne. Määrällinen kasvu kapitalismin yhteydessä tarkoittaa korkeamman elintason saavuttamista, joita saadaan aikaiseksi edelleen tieteellisten läpimurtojen ansiosta. Tuskin yhdelläkään kommunistilla tai muulla antikapitalistilla on varaa valittaa älypuhelimet ja aamukahvit kädessään yhteiskuntamme yleisestä suunnasta.

Vallankumous voi tapahtua toisellakin tavoin kuin aseet paukkuen ja liput liehuen. Oikeastaan olemme onnekkaita, sillä elämme juuri yhden vallankumouksen jännittävintä aikaa. Teknologia ja internet ovat avanneet uuden ulottuvuuden tarkastella maailmaa. En sano tätä siksi, että haluan kuulostaa trendikkäältä, koska ’’some’’ ja ’’selfiet’’, vaan siksi, koska se on tosi asia. Niin tosi, että sitä on vaikeata tiedostaa jokapäiväisessä elämässä.

Vallankumous tarkoittaa, että yhteiskunnan valtasuhteet sekoittuvat, tai että valta siirtyy kokonaan uudelle osapuolelle. Vallassa olevat tietävät ja päättävät heidän alueensa asioista. Ennen vain harvoilla oli etuoikeus päästä käsiksi siihen tietoon ja asemaan, jota tarvittiin hallitsemiseen. Vaan ei enää, koska internetin avulla jokaisen käden ulottuvilla on ääretön määrä informaatiota. Olemme matkalla kohti yhteiskuntaa, jossa jokainen on oman itsensä herra. Tulevaisuutta, jossa valinnanvapaus ja vastuunkanto ovat yksilötasolla aina läsnä.

Äärimmäisen tärkeä pointti internetistä saatavasta sisällöstä on se, että se on ilmainen. Vapaa käytettäväksi milloin ja missä tahansa. Kommunistien lempiaiheessa siis. Tietenkin jos sanotaan, että jokin asia on ilmainen, niin se on vain toinen tapa todeta, että joku muu on maksanut sen. Kuitenkaan minua ei häiritse se, että jos jonkinlainen mainos ilmestyy vähän väliä, kunhan saan loppujen lopuksi sen, mitä lähdin hakemaan: tietoa maailmasta, oli se sitten informatiivista, viihdettä tai täyttä ajanhukkaa.

Nopeaälyinen voi internetin ilmaisuudesta huolimatta huomauttaa, että kännykät ja koneet maksavat, puhumattakaan sähköstä ja itse yhteydestä nettiin. Samalla myös kämppä maksaa, ruoka maksaa, bussilippu maksaa ja niin edelleen… Ollaan kapitalismin kynsissä hyi, kuinka nyt vähäosaiset pärjäävät kun rikkaat pakenevat Panamaan? Tähän en osaa vastata muuta kuin että tulevaisuus näyttää. Yhteiskunnalliset muutokset vaativat aikaa, koska rakenteiden – ja ihmisten on pysyttävä perässä. Kärsivällisyys on avainsana, ja sillä olisi voinut pelastaa ne miljoonat kommunismin uhrit.

Kuka tietää, voi ollakin että jokin päivä jälkeläisemme elävät kommunistisessa yhteiskunnassa. Se ei vain tule tapahtumaan kuten alussa kuviteltiin. Jos näin ikinä käy, tällä kertaa kommunismi seuraa kapitalismia hiljalleen. Se elää kapitalismin kanssa, se odottaa vuoroaan ja muuttaa rakenteet markkinatalouden ehdoilla. Tähän voi mennä vuosisatoja, en yllättyisi vaikka vuosituhat. Hyvin suuri mahdollisuus on myös sillä, että kommunistinen yhteiskunta ei toteudu koskaan, vaan ihmiset ovat keksineet paljon paremman tavan vastata ongelmiimme.

Loppuun lisään G. W. F. Hegelin ajatuksen siitä, että olemme kaikki matkalla etsimässä yhtä päämäärää, joka on ihmiskunnan rationaalinen ja eettinen kehitys, mikä tavoittelee täydellisyyttä. Mieltä askarruttavin oivallus on se, että täydellisyyttä ei kuitenkaan voi saavuttaa, vaan se karkailee juuri silloin kun luulee saapuvansa sen luo. Siksi kommunistinen yhteiskunta, jos se ikinä on mahdollinen, on vain yksi kehityksemme monista vaiheista, toisin kuin aidot kommunistit luulevat.

Kertauksen vuoksi tiivistelmä:

 • ► Kommunismin keskeinen pointti on luokaton yhteiskunta eli ihmisten yhdenvertaisuus
 • ► Kommunismi on ollut mahdotonta toteuttaa, koska:
  1. Vallankumous ei anna vakaata pohjaa täysin uudelle yhteiskuntamallille
  2. Kommunismia on kokeiltu pakottamalla, ei luonnollisella muutoksena yhteiskuntamallista toiseen
  3. Kommunismi on riippuvainen valtiosta, joka ei pysty korvaamaan yksilön valinnanvapautta
 • ► Internet on esimerkki siitä, kuinka jokin voi olla kaikkien saatavilla, varallisuutta tai asemaa katsomatta
 • ► Internet on myös esimerkki siitä, miten kapitalistinen/markkinataloudellinen järjestelmä loppujen lopuksi edistää koko yhteiskuntaa
 • ► Tulevaisuudessa luokaton yhteiskunta (= kommunismi) voi olla mahdollinen, koska:
  1. Kehityksen myötä ihmisten luokkaerot tasaantuvat Uusien innovaatioiden ansiosta mahdollisimman tehokkaat ja kestävät tuotantotavat keksitään, mikä tarkoittaa lähes ilmaisia tuotteita
  2. ► Täytyy muistaa, että kommunismi ei ole itseisarvo, vaan se on yksi tapa tavoitella hyvinvointia: jatkossa tulee entistä parempia teorioita omien ongelmien ja ratkaisujen kanssa

  Tästä kaikesta voisi päätellä, että paras tapa kannattaa ihmisten yhdenvertaisuutta on tukea vapaata markkinataloutta (jota kapitalismi edesauttaa), mikä johtaa samaan lopputulokseen kuin kommunismi, ilman pakkoa ja nälänhätää.

  From capitalism to communism?
  Communism in a different sense

  7/13/2016 5:30 PM Binga Tupamäki IS 28.2.2019 09:24 Just a few days old baby was found in a basket from the bridge in China's Sichuan in the fall of 1998. For the first moments of a little girl's life, nothing was known, neither parents nor even the birthday. The girl was named Min, the same as the other children of the orphanage. It was given to Jangsen's largest tributary.

  I'm used to take to communism as a joke. No one can really do it anymore when there is clear evidence of how the Communist states are going. North Korea is well suited to the end of news and Father Sunny propaganda is more fun than any parody of dictators.

  In recent weeks, I have opened a high school philosophy books over and looked more carefully various societies, the ultimate idea. I wanted to approach communism differently in general. I played with the possibility that Communist society could be realized. The probe puts me in the position of Karl Marx and Friedrich Engels and I tried to understands what they were really driving behind, which was hardly to kill about 100 million people and put the rest on forced labor.

  I really don't want to beautify the rotten core of communism. The theory that everything is centered on the state, and then distributed equally to the different needs of different people, is ridiculous. There is no positive experience of the worst possible form of tyranny in the world. And it will not be if the definition of communism will be the same as what we now think. Marx, Engels and partners were strongly of the opinion that communism should be pursued through revolutionary means. It means conflict, crisis and coup. Chaos that should create a new social structure overnight. No super-human or omnipotent machine would be able to do that - changing human nature is a long process.

  The same men developed the historical materialism, according to which the history and future of our society can be sorted into different stages:

  1. primitive society
  2. Slavery Society
  3. The feudal society
  4. Capitalist society
  5. Socialist society
  6. Communist society

  This image is also suited to the world view of dialectical materialism that our society is moving forward as a result of the continuing tensions and the outbursts of opposites. At one stage of development, the necessary number of changes that can be passed on to qualitative change, ie the next stage of development, must first be achieved. For example, a factory first needs a certain amount of additional employees to move to more efficient production. More commonly, it could also be said that even the water needs a certain temperature, i.e. the amount of energy, before it can become water vapor.

  The mistake of Communism was that its creators or apprentices could not refrain from their own ideology. The most important thing, the dialectic of the social forms, was forgotten, the natural course of change. In the social phases created by Marx, none of these previous forms came about as a "revolution". The Slave Ownership Society began as the primitive society continued to develop. Nobody suddenly demanded the abandonment of "primacy". In the same way, we moved from a feudal society to a capitalist society. Nobody suddenly demanded the displacement or rebellion of kings and county governors, but the money gradually brought with it a consumer society. We still have feudal remnants, and the closest example can be found in the western neighbor with little princesses et al.

  The Communists saw the revolution as a great moment when evil gets paid and a better morning comes tomorrow. The impatience ruined everything. They should first have expected that capitalism would have grown quantitatively, and only then would the need and nature of the revolution be reassessed. Quantitative growth in terms of capitalism means reaching a higher standard of living, which can still be achieved through scientific breakthroughs. Hardly any Communist or other anti-capitalist can afford to complain about smart phones and morning coffee in the direction of our society in general.

  The revolution can happen in a different way than the guns banging and flags flying. Actually, we are lucky because we live the most exciting time of one revolution. Technology and the Internet have opened up a new dimension to look at the world. I'm not saying this because I want to sound trendy because 'some' and 'selfies', but because it's a real thing. It is so difficult to be aware of in everyday life.

  Revolution means that the power relations of society are mixed, or that power is transferred to a new party. Those in power know and decide what matters in their area. Only a few had the privilege of gaining access to the knowledge and position they needed to control. No longer, because with the help of the Internet, there is an infinite amount of information at the disposal of every hand.

  We are on our way to a society where everyone is a lord of himself. A future where freedom of choice and responsibility is always present at the individual level.

  An extremely important point about Internet content is that it's free. Free for use anytime and anywhere. So the Communist's favorite thing. Of course, if it is said that something is free, then it's just another way to say that someone else has paid for it. However, I am not disturbed by the fact that if some kind of advertisement appears a little bit, after all, I get what I went to get: information about the world, whether it was informative, entertainment or a waste of time. In spite of the Internet's expression, a fast-paced person may point out that Cellphones and machines are paying, not to mention electricity and the connection itself. At the same time, the bunk pays, the food pays, the bus fare and so on… Are we in the claws of capitalism, how do the poor now succeed when the rich flee to Panama? I can only answer this to the future. Social change requires time, because structures - and people must stay behind. Patience is the key word and it could have saved the millions of Communist victims.

  Who knows, it may be that one day our offspring live in a communist society. It's not just going to happen, as was originally imagined. If this ever happens, this time communism will slowly follow capitalism. It lives with capitalism, it waits for its turn and changes structures under market economy conditions. It can take centuries to do so, I would not be surprised at the millennium. There is also a great chance that communist society will never be realized, but people have come up with a much better way to respond to our problems.

  To finish, Mr W. Hegel's idea that we are all on the way to seeking one goal, which is the rational and ethical development of humanity, seeks perfection. The most intriguing insight is that, however, perfection cannot be attained, but it hardens when you think it arrives at it. That is why Communist society, if ever possible, is just one of the many stages of our development, unlike the real communists think.

   Due to repetition summary:

  1. ► The central point of Communism is a society without class, or equality of people
  2. ► Communism has been impossible to implement because:
   • The revolution does not provide a solid foundation for a completely new social model
   • Communism has been tried by forcing, not as a natural change to another social model
   • Communism is dependent on a state that is unable to replace the individual's freedom of choice
  3. ► The Internet is an example of how something can be accessible to everyone, regardless of wealth or position
  4. ► The Internet is also an example of how the capitalist / market economy system ultimately promotes the whole of society
  5. ► In the future, a classless society (= Communism) may be possible because:
   • As a result, people's class differences stabilize
   • Thanks to new innovations, the most efficient and sustainable production methods are invented, which means almost free products
 • ► Remember that communism is not an intrinsic value, it is one way of pursuing well-being: in the future, there will be better theories with your own problems and solutions

  From all this, one could conclude that the best way to support people's equality is to support a free market economy (promoted by capitalism), which leads to the same result as communism, without compulsion and hunger.

  От капитализма к коммунизму?
  Коммунизм в другом смысле

  13.07.2016, 17:30 Бинга Тупамяки IS 28.2.2019 09:24 Осенью 1998 года в корзине с моста в китайском Сычуани был обнаружен ребенок, которому всего несколько дней. В первые моменты жизни маленькой девочки ничего не было известно, ни родители, ни даже день рождения. Девушку звали Мин, так же, как и других детей из детского дома. Он был отдан крупнейшему притоку Джангсена.

  Я привык брать к коммунизму как шутка. Никто больше не может сделать это, когда есть явное свидетельство того, как идут дела коммунистических государств. Северная Корея хорошо подходит для конца новостей, а пропаганда Отца Санни веселее, чем любая пародия на диктаторов.

  В последние недели, я открыл среднюю школу философии книги и посмотрел более внимательно различные общества, в конечном итоге идею. Я хотел подойти к коммунизму иначе. Я играл с возможностью того, что коммунистическое общество могло быть реализовано. Зонд ставит меня в положение Карла Маркса и Фридриха Энгельса и понимает, что они на самом деле преследуют, что вряд ли должно было убить около 100 миллионов человек, а остальное - принудительный труд. Я действительно не хочу украшать гнилое ядро ​​коммунизма. Теория о том, что все сосредоточено на государстве, а затем распределяется поровну на разные потребности разных людей, нелепа. Нет позитивного опыта худшей из возможных форм тирании в мире. И не будет, если определение коммунизма будет таким же, как мы сейчас думаем.

  Маркс, Энгельс и партнеры твердо придерживались мнения, что коммунизм следует преследовать революционными средствами. Это означает конфликт, кризис и переворот. Хаос, который должен создать новую социальную структуру в одночасье. Никакая сверхчеловеческая или всемогущая машина не сможет этого сделать - изменение человеческой натуры - это долгий процесс.

  Те же люди развили исторический материализм, согласно которому историю и будущее нашего общества можно разбить на разные этапы:

  1. первобытное общество
  2. Общество рабства
  3. Феодальное общество
  4. Капиталистическое общество
  5. Социалистическое общество
  6. Коммунистическое общество

  Этот образ также подходит для мировоззрения диалектического материализма, который наше общество продвигает вперед в результате продолжающейся напряженности и вспышек противоположностей. На одной стадии развития, прежде всего, должно быть достигнуто необходимое количество изменений, которые могут быть переданы качественным изменениям, т.е. на следующей стадии развития. Например, фабрике сначала нужно определенное количество дополнительных сотрудников, чтобы перейти к более эффективному производству. Более часто можно также сказать, что даже воде требуется определенная температура, то есть количество энергии, прежде чем она может стать водяным паром. Ошибка коммунизма заключалась в том, что его создатели или ученики не могли воздерживаться от своей собственной идеологии. Самое главное, диалектика социальных форм, была забыта, естественный ход изменений. В социальных фазах, созданных Марксом, ни одна из этих предыдущих форм не возникла как «революция». Общество рабовладельческого общества началось, когда первобытное общество продолжало развиваться. Никто вдруг не потребовал отказа от «первенства». Таким же образом мы перешли от феодального общества к капиталистическому обществуо Никто внезапно не потребовал перемещения или восстания королей и губернаторов графства, но деньги постепенно принесли с собой общество потребления. У нас все еще есть остатки феодалов, и ближайший пример можно найти у западного соседа с его маленькой принцессой и проч.

  Коммунисты рассматривали революцию как великий момент, когда злу платят, а завтра наступает лучшее утро. Нетерпение все разрушило. Сначала они должны были ожидать, что капитализм будет расти количественно, и только тогда будет переоценена необходимость и характер революции. Количественный рост в условиях капитализма означает достижение более высокого уровня жизни, который все еще может быть достигнут с помощью научных достижений. Вряд ли любой коммунист или другой антикапиталист может позволить себе жаловаться на смартфоны и утренний кофе в направлении нашего общества в целом.

  Революция может произойти не так, как грохот и полет оружия. На самом деле нам повезло, потому что мы живем в самое захватывающее время одной революции. Технологии и Интернет открыли новое измерение для взгляда на мир. Я говорю это не потому, что хочу звучать модно, потому что «некоторые» и «эгоистичны», а потому, что это реально. Это так сложно осознавать в повседневной жизни. это трудно осознавать в повседневной жизни.

  Революция означает, что властные отношения общества смешаны или что власть передана новой партии. Те, кто у власти, знают и решают, что имеет значение в их области. Лишь немногие имели привилегию получить доступ к знаниям и должности, которые они должны были контролировать. Больше нет, потому что с помощью Интернета, есть бесконечное количество информации в распоряжении каждой руки. Мы находимся на пути к обществу, где каждый является хозяином самого себя. Будущее, где свобода выбора и ответственности всегда присутствует на индивидуальном уровне.

  Чрезвычайно важным моментом в интернет-контенте является то, что он бесплатный. Бесплатно для использования в любое время и в любом месте. Так что коммунист любимая вещь. Конечно, если говорят, что что-то бесплатно, то это просто еще один способ сказать, что кто-то еще заплатил за это. Тем не менее, меня не беспокоит тот факт, что, если какая-то реклама появляется немного, в конце концов, я получаю то, что я пошел, чтобы получить: информацию о мире, была ли она информативной, развлекательной или пустой тратой времени.

  Несмотря на выражение Интернет, быстро развивающийся человек может указать, что мобильные телефоны и машины платят, не говоря уже о электричестве и самой связи. В то же время платят за койку, платят за еду, за проезд на автобусе и т. Д. Находимся ли мы в когтях капитализма, как теперь бедным удается добиться успеха, когда богатые бегут в Панаму? Я могу только ответить на это в будущем. Социальные изменения требуют времени, потому что структуры - и люди должны оставаться позади. Терпение - это ключевое слово, и оно могло бы спасти миллионы жертв коммунизма.

  Кто знает, может быть, однажды наши дети живут в коммунистическом обществе. Это не просто произойдет, как первоначально предполагалось. Если это когда-нибудь случится, на этот раз коммунизм будет медленно следовать за капитализмом. Он живет капитализмом, ждет своей очереди и меняет структуры в условиях рыночной экономики. Это может занять столетия, я не удивлюсь тысячелетию. Также есть большой шанс, что коммунистическое общество никогда не будет реализовано, но люди придумали гораздо лучший способ реагировать на наши проблемы.

  В заключение, идея г-на В. Гегеля о том, что мы все на пути к достижению одной цели - рациональному и этическому развитию человечества, стремится к совершенству. Самое интригующее понимание заключается в том, что, однако, совершенство не может быть достигнуто, но оно затвердевает, когда вы думаете, что оно достигло его. Вот почему коммунистическое общество, если возможно, является лишь одним из многих этапов нашего развития, в отличие от настоящих коммунистов.

   Из-за повторения резюме:

  ► Центральная точка коммунизма - это общество без класса или равенства людей.
  • ► Коммунизм невозможно реализовать, потому что:
   1. Революция не дает прочной основы для совершенно новой социальной модели
   2. Коммунизм был испытан путем принуждения, а не как естественное изменение другой социальной модели
   3. Коммунизм зависит от государства, которое не может заменить свободу выбора человека
 • ► Интернет является примером того, как что-то может быть доступно каждому, независимо от его состояния или положения.
 • ► Интернет также является примером того, как система капиталистической / рыночной экономики в конечном итоге способствует развитию всего общества.
 • ► В будущем бесклассовое общество (= коммунизм) может стать возможным, потому что:
  • В результате классовые различия людей стабилизируются
  • Благодаря новым инновациям, изобретены самые эффективные и устойчивые методы производства, что означает практически бесплатную продукцию
 • ► Помните, что коммунизм не является внутренней ценностью, это один из способов достижения благополучия: в будущем будут лучшие теории с вашими собственными проблемами и решениями

  Из всего этого можно сделать вывод, что лучший способ поддержать равенство людей - это поддержать свободную рыночную экономику (поддерживаемую капитализмом), которая приводит к тому же результату, что и коммунизм, без принуждения и голода.