Asko Korpela

AJKA Suomen kansantalouden ekonometrinen malli [ccc]

Tällä hetkellä AJKA-mallin paras suositus on taulukko, josta ilmenee, että AJKA mallilla tehdyt ennusteet vuosille 1994 ja 1995 ovat yhdeksän keskeisen muuttujan osalta osuneet lähemmäksi toteutuneita arvoja kuin Etlan ja Valtiovarainministeriön ennusteet Taulukossa on Valtiovarainministeriön, ETLAn ja AJKA mallilla laadittujen ennusteiden osuvuutta mitattu antamalla piste lähinnä oikeaan osuneelle tai jakamalla pisteet, jos useat ennusteen tekijät ovat yhtä lähellä oikeaa.
 
 77-86   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995  1996    Yht 
VVM  36.3 6.3 2.7 4.3 4.8 3.5 6.5 4.5 2.0 3.0 1.5 75.0
ETLA  31.3 0.8 5.2 0.3 2.8 2.5 1.5 2.5 2.0 2.0 5.5 57.5
AJKA  22.3 1.8 1.2 4.3 1.3 3.0 1.0 2.0 5.0 4.0 2.0 47.5 
POLAJKA
ohjelmassa kansantaloutta pyritään ohjaamaan tiettyihin tavoitearvoihin: 
 • Miten saadaan aikaan vaihtotaseen tasapaino?
 • Miten saadaan aikaan kasvua? 
 • Miten inflaatio voidaan poistaa? 
 • Miten työttömyyttä voidaan alentaa?
  • neljä tavoitemuuttujaa: bruttokansantuotoksen kasvu, hintojen muutos, työttömyysaste ja vaihtotasevaje
  • kymmenkunta talouspolitiikan instrumenttia, kuten verotus, julkinen kulutus, tupo jne, joiden arvoja muuttelemalla kansantaloutta voidaan ohjata kohti tavoitemuuttujien tavoitearvoja.
  FORAJKA
  ohjelmassa perusennusteen pohjalta voidaan laatia omia ennustevaihtoehtoja ja lasketaan talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia.
 • Miten verotus vaikuttaa tulonmuodostukseen?
 • Miten tupo vaikuttaa inflaatioon?
 • Miten julkiset menot vaikuttavat työllisyyteen?
  • vaihtamalla teoriaa eli jotakin tai joitakin mallin yhtälöitä tai muuttamalla
  • yhtä tai useampia mallin eksogeenisia muuttujia: olosuhdeolettamuksia kuten maailmantalouden kasvu- ja inflaatio-odotuksia, finanssipolitiikan parametreja kuten veroasteita ja julkisia menoja tai tulopolitiikan parametria eli tupoprosenttia.

  Kokeile näitä...

  • BUDJ vaihtoehdossa voidaan olettaa, että julkisen kulutuksen kasvu jää prosentin verran ennustettua alemmalle tasolle.
  • DEVA vaihtoehdossa voidaan olettaa, että suoritetaan 20 prosentin devalvaatio, jolloin sekä tuontihinnat että vientihinnat nousevat 20 prosenttia. Todellinen devalvoitumistarvetta voit arvioida kansainvälisten BKT/asukas vertailujen perusteella.
  • TUPO vaihtoehdossa voidaan suorittaa prosentin tai parin suuruinen palkankorotus ennusteessa oletettuun verrattuna tai myös vaikka palkkojen alennus 10 prosentilla. Ne voidaan tehdä plussaamalla tai miinustamalla sopimuspalkkaindeksiä.
  • INVE vaihtoehdossa voidaan tutkia, paljonko pääomanmuodostuksen kasvaminen yhdellä prosentilla vaikuttaa kansantalouteen. Koska korko on säädellyt investointeja vasta muutaman vuoden ajan, ei malliin ole vielä voitu sisällyttää koron ja investointien välistä riippuvuutta. Investointeja muutetaan eksogeenisesti.


  Linkit muille sivuille

 • AJKA ohjelmisto 
 • Lyhyt esittely 
 • AJKA malli 
 • AJKA ennuste 
 • Makroteoria ja Suomen kansantalous kurssi 
 • TT sivut   

  Asko Korpela 19990314 (19961014) o AJK homepage o Webmaster