ruenfi ruen rufi enfi rus eng fin fra esp deu
Original source: President News, Kremlin o Summit Video

Data\20180731083950-Table-Putin-Trump.pngData\20180731083857-Putin-Trump.png

Lehdistötilaisuus Venäjän ja YHdysvaltojen presidenttien tapaamisen johdosta

1 Lehdistötilaisuus Venäjän ja YHdysvaltojen presidenttien tapaamisen johdosta
2 Vladimir Putin ja Donald Trump esittelivät lehdistötiedotteita ja vastasivat toimittajien kysymyksiin.
3 16. heinäkuuta 2018 18:35 Helsinki
4 Lehdistötilaisuus Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien välisten neuvottelujen tuloksista
5 Venäjän presidentti Vladimir Putin: Arvoisa presidentti, hyvät naiset ja herrat!
6 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kanssa käydyt keskustelut pidettiin vilpittömässä ja asiallisessa ilmapiirissä. Mielestäni ne olivat varsin onnistuneita ja hyödyllisiä.
7 Tarkastelimme Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden nykytilaa ja näkymiä sekä keskeisiä kansainvälisiä kysymyksiä. Jokaiselle on selvää, että kahdenväliset suhteemme ovat monimutkaisia, mutta näille vaikeuksille ei ole mitään objektiivista syytä.
8 Kylmän sodan päätyttyä kauan sitten, akuutin ideologisen vastakkainasettelun aikakausi kuuluu kaukaiseen menneisyyteen, ja tilanne maailmassa on olennaisesti muuttunut. Nykyisin sekä Venäjällä ja Yhdysvalloilla on edessään täysin erilaisia ​​haasteita - kansainvälisen turvallisuuden ja vakauden mekanismit ovat vaarallisesti pois tasapainosta, on olemassa alueellisia kriisejä, terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden leviämisen uhka, rikollisuus yleensä, maailman kasvava taloudellinen ongelmia, ympäristö- ja muita riskejä. Näistä on mahdollista selviytyä vain tekemällä yhteistyötä. Toivon, että saamme sellaisen yhteisymmärryksen amerikkalaisten ​​kumppaneidemme kanssa.
9 Tämänpäiväiset keskustelut heijastelevat Amerikan Yhdysvaltojen presidentti Trumpin ja minun itseni yhteistä halua korjata kielteinen tilanne kahdenvälisissä suhteissa ja kartoittaa alkuvaiheita niiden parantamiseksi, palauttaa hyväksyttävä luottamustaso ja palata entiseen yhteistyöhön kaikissa molemminpuolisen edun kysymyksissä.
10 Suurina ydinasevaltioina meillä on erityinen vastuu kansainvälisen turvallisuuden osalta. Pidän tärkeänä, kuten keskustelimme, saada aikaan strategista turvallisuutta ja joukkotuhoaseiden leviämistä koskeva dialogi. Esitimme amerikkalaisille kolleegoillemme luettelon, joka sisältää joukon konkreettisia ehdotuksia tästä asiasta.
11 Pidämme välttämättömänä jatkaa yhteisiä ponnisteluja sotilaspoliittisen ja aseistariisuntaa koskevan asiakirjan täydentämiseksi. Tämä sisältää strategisten ydinkärkien vähentämistä koskevan sopimuksen uusimisen, vaarallisen tilanteen koskien Yhdysvaltain globaalin ohjuspuolustusjärjestelmän kehittämistä, keskimatkan ja lyhyen kantaman ohjusjärjestelmän koskevan sopimuksen soveltamista, ja aseiden kehittämistä avaruudessa.
12 Kannatamme jatkuvaa yhteistyötä terrorismin torjumiseksi ja tietoverkkojen turvallisuuden varmistamiseksi. Haluan huomauttaa, että erityispalvelut toimivat yhdessä varsin onnistuneesti. Viimeisin esimerkki tästä on tiivis yhteistyö Yhdysvaltain turvallisuusasiantuntijoiden ryhmän kanssa osana Venäjän MM-kisaa. Erityispalveluiden väliset yhteydet olisi tehtävä systemaattisiksi. Muistutin Yhdysvaltain presidenttiä ehdotuksesta perustaa terrorismin vastainen työryhmä.
13 Käsittelemme alueellisia kriisejä laajasti. Kantamme eivät ole samat kaikissa asioissa, mutta silti on monia päällekkäisiä etuja. Meidän olisi etsittävä yhteistä kantaa ja työskenneltävä tiiviimmin myös kansainvälisillä foorumeilla.
14 Tietenkin puhumme alueellisista kriiseistä, myös Syyriasta. Syyrian osalta rauhan ja harmonian palauttaminen kyseisessä maassa voisi toimia esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä.
15 Tietenkin, Venäjä ja Yhdysvallat voivat ottaa johdon tässä asiassa ja organisoida yhteistyötä humanitaarisen kriisin voittamiseksi ja pakolaisten auttamiseksi palaamaan omille syntysijoilleen.
16 Meillä on kaikki tarvittavat tekijät Syyrian tehokkaalle yhteistyölle. Erityisesti venäläiset ja amerikkalaiset armeijat ovat saaneet hyödyllistä kokemusta vuorovaikutuksesta ja koordinoinnista ilmassa ja maalla.
17 Haluan myös todeta, että kun terroristit reititetään lounaaseen, Syyriaan niin sanotulla "eteläiselle vyöhykkeelle", Golanin kukkuloiden tilanne on saatettava täysimääräisesti noudattamaan vuoden 1974 sopimusta Israelin ja Syyrian joukkojen irtautumisesta.
18 Tämän ansiosta on mahdollista tuoda rauha Golaniin ja palauttaa Syyria ja Israelin valtion välinen tulitauko. Presidentti kiinnitti tänään erityistä huomiota tähän asiaan.
19  Haluaisin korostaa, että Venäjä osallistuu tähän tapahtumaan ja että se noudattaa juuri tätä kantaa. Tämä on askel kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 338 perusteella.
20 On hyvä, että Korean niemimaan ongelman ratkaiseminen vähitellen on alkanut. Tämä on suurelta osalta tullut mahdolliseksi kun Presidentti Trump osallistui henkilökohtaisesti ja toimi yhteistyön eikä vastakkainasettelun hengessä.
21 Neuvottelujen aikana keskustelimme avoimesti Venäjän huolesta Yhdysvaltojen vetäytymisestä iranilaisen ydinalan yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta. Yhdysvallat tuntee asemamme. Se pysyy muuttumattomana. Allekirjoittanut, ydinaseiden vuoksi Iranista on tullut maa, jonka IAEA tarkasti tarkastelee. Tämä takaa Iranin ydinohjelman rauhanomaisen luonteen ja helpottaa ydinaseiden leviämisen estämistä.
22 Palataksemme Ukrainan kriisiä koskeviin keskusteluihimme otettiin huomioon Minskin sopimuksen tarkka noudattaminen hyvässä uskossa. Yhdysvallat voisi olla päättäväisemmin vaatimaan tätä ja voisi motivoida Ukrainan johtajia osallistumaan tähän työhön.
23 Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota talouteen. On tietenkin kiinnostusta yhteistyöhön molempien maiden liikeyrityksissä. Yhdysvaltain valtuuskunta oli Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa toukokuussa. Se koostui yli 500 yhdysvaltalaisesta yrittäjästä.
24 Kaupan ja investointien kehittämiseksi presidentti Trump ja minä suostuimme luomaan korkean tason ryhmän, joka yhdistäisi venäläisen ja amerikkalaisen liiketoiminnan kapteenit. Liikemiehet ymmärtävät entistä paremmin molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Anna heidän harkita, mitä voidaan tehdä ja antaa suosituksia.
25 Jälleen kerran presidentti Trump kosketti niin sanottua venäläistä puuttumista vaaliprosessiin Yhdysvalloissa. Minun piti toistaa, mitä sanoin monta kertaa, myös henkilökohtaisessa tapaamisessani presidentin kanssa: Venäjä ei ole koskaan puuttunut eikä puutu Yhdysvaltojen sisäisiin asioihin, kuten vaaliprosessiin. Olemme valmiita tutkimaan kaikkia konkreettisia materiaaleja, joita voidaan esittää esimerkiksi tietoverkkoturvallisuusryhmän puitteissa. Tällaisen ryhmän perustamisesta keskustelimme jo tavatessamme Hampurissa.
26 Ja tietenkin on aika vapauttaa Venäjän ja Yhdysvaltojen kansalaisjärjestöjen ja kulttuuri- ja humanitaaristen alojen väliset siteet. Kuten tiedätte, hiljattain vastaanotimme valtuuskunnan Yhdysvaltain kongressista, jota pidettiin lähes historiallisena tapauksena, kun sen pitäisi olla säännöllinen tapahtuma.
27 Tässä yhteydessä olemme ehdottaneet, että Yhdysvaltain presidentti ei ajattelisi vain käytännön asioita vaan myös pitkän aikavälin kahdenvälisten suhteiden filosofiaa. Olisi hyödyllistä ottaa mukaan tässä prosessissa sellaisten asiantuntijoiden kokemuksia, jotka tuntevat Venäjän ja Amerikan vuorovaikutuksen historian vivahteet hyvin.
28 Ajatuksemme on perustaa asiantuntijaneuvosto, joka koostuu vaikuttavista venäläisistä ja yhdysvaltalaisista poliittisista analyytikoista, akateemisista tutkijoista, merkittävistä entisistä diplomaateista ja sotilashallituksista, jotka pyrkisivät etsimään lähentymistapoja ja tapoja saada yhteistyö kestävälle myönteiselle kehitysurallelle.
29 Olemme yleisesti ottaen tyytyväisiä ensimmäiseen täysimittaiseen kokoukseen. Haluaisin vielä kerran sanoa, että ennen tätä olemme vain lyhyesti tavanneet kansainvälisissä foorumeissa. Presidentti Trumpilla ja minulla oli hyvä keskustelu. Toivon nyt, että ymmärrämme toisiamme paremmin ja kiitän Donaldia tästä.
30 Tietenkin on olemassa lukuisia ongelmia. Emme ole onnistuneet selvittämään kaikkia tukoksia, mikä olisi mahdotonta yhdessä kokouksessa. Uskon kuitenkin, että olemme ottaneet tärkeän ensimmäisen askeleen tähän suuntaan.
31 Yhteenvetona haluan todeta, että suomalaiset isämme ovat auttaneet luomaan työilmapiirin keskustelujen aikana. Kiitän Suomen johtajaa, Helsingin suomalaisia ​​ja asukkaita siitä, mitä he ovat tehneet. Tiedämme, että meillä on paljon haittaa Helsingin ihmisille, ja pyydämme anteeksi.
32 Kiitos huomiostanne.
33 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump: Olen juuri lopettanut kokoukseen presidentti Putinin kanssa laajasta valikoimasta kriittisiä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä molemmille maillemme. Meillä oli suora, avoin ja produktiivinen vuoropuhelu. Se meni hyvin.
34 Ennen kuin aloitan, haluan kiittää presidentti Niinistöä tämän päivän huippukokouksesta. Presidentti Putin ja minä sanomme kuinka hienoa se oli. Haluan myös onnitella Venäjää ja presidentti Putinä siitä, että he ovat tehneet niin erinomaisen työn järjestettäessä maailmancupin. Se oli todella yksi parhaista ja teidän joukkueenne pelasi myös hienosti. Se oli hieno suoritus.
35 Olen täällä tänään, jotta voimme jatkaa rohkeaa amerikkalaista diplomatiaa. Tasavallan aikaisimmista päivistä amerikkalaiset johtajat ovat ymmärtäneet, että diplomatia ja sitoutuminen ovat tärkeämpiä kuin konfliktit ja vihamielisyydet. Dialogi ei ole vain hyväksi Yhdysvalloille ja hyväksi Venäjälle, vaan se on hyväksi maailmalle.
36 Kahden maamme väliset erimielisyydet ovat hyvin tunnettuja. Presidentti Putin ja minä olemme keskustelleet niistä yksityiskohtaisesti tänään. Mutta jos aiomme ratkaista monia maailmamme kohtaamia ongelmia, meidän on löydettävä keinoja tehdä yhteistyötä yhteisten etujen etsimiseksi.
37 Liian usein sekä menneisyydessä että kauan sitten olemme nähneet seuraukset, kun diplomatia jää vaille huomiota. Olemme myös nähneet yhteistyön edut. Viime vuosisadan aikana kansakunnamme taistelivat toisensa rinnalla toisessa maailmansodassa. Jopa kylmän sodan jännityksissä, jolloin maailma näytti hyvin erilaiselta kuin nykyään. Mutta suhteemme eivät ole koskaan olleet huonommat kuin ne ovat nyt.
38 Se muuttui kuitenkin noin neljä tuntia sitten. Uskon todella. Mikään ei olisi helpompaa kuin kieltäytyä tapaamisista, kieltäytyä neuvotteluista, mutta sillä ei saavutettaisi mitään.
39 Presidenttinä en voi tehdä ulkopoliittisia päätöksiä enkä rauhoittaa puolueellisia kriitikoita tai tiedotusvälineitä tai demokraatteja, jotka eivät halua tehdä muuta kuin vastustaa ja estää. Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen rakentava suhde tarjoaa mahdollisuuden avata uusi polku rauhaan ja vakauteen maailmassa.
40 Todennäköisesti otan poliittisen riskin itselleni rauhan saavuttamiseksi sen sijasta, että vaarannan maailmaa ja petän politiikkaa. Presidenttinä ennen muuta ajattelen, mikä on Amerikalle parasta, mikä on parasta Amerikan kansalle.
41 Tämänpäiväisessä kokouksessa puhuin presidentti Putinin kanssa Venäjän puuttumisesta vaaleihimme. Mielestäni oli parempi kertoa hänelle suoraan vasten kasvoja. Vietimme paljon aikaa keskustellen tästä asiasta, ja presidentti Putin luultavasti halusi keskustella tästä asiasta, ja väkevin sanakääntein. Ja hän selvästi pitää sitä vakavana asiana.
42 Keskustelimme myös ihmiskunnan kriittisistä haasteista: ydinaseiden leviämisestä. Viime kuussa pohdimme puheenjohtaja Kimin kanssa Pohjois-Korean ydinvoimasta luopumisesta, ja tänään olen erittäin varma, että myös presidentti Putin ja Venäjä haluavat lopettaa tämän ongelman. He aikovat työskennellä kanssamme, ja arvostan tätä sitoutumista.
43 Presidentti ja minä keskustelimme myös radikaalin islamilaisen terrorismin kysymyksestä. Sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat kärsineet hirvittävistä terrori-iskuista, ja olemme sopineet ylläpitävämme avointa viestintää turvallisuusviranomaisten ja kansalaisten välillä. Viime vuonna kerroimme Venäjälle suunnitellusta hyökkäyksestä Pietariin, ja he pystyivät pysäyttämään sen kylmiltään. He löysivät heidät, pysäyttivät heidät, ei ollut epäilystäkään siitä. Kiitin presidentti Putinin puhelusta, jonka hän soitti myöhemmin kiittääkseen.
44 Korostin myös, että on tärkeää painostaa Irania keskeyttämään ydinvoimansa ja lopettamaan väkivaltaisuutensa koko alueella Lähi-idässä.
45 Kuten pitkään keskustelimme, Syyrian kriisi on monimutkainen. Kahden maan välinen yhteistyö mahdollistaa satojen tuhansien ihmishenkien säästymisen. Tein myös selväksi, että Yhdysvallat ei salli Iranin hyötyä menestyksekkäästä kampanjastamme ISIS-järjestelmää vastaan. Olemme käytännöllisesti katsoen hävittäneet ISIS:in alueelta.
46 Sovimme myös, että kansallisten turvallisuusneuvostojen edustajat tulevat seuraamaan kaikkia tänään käsiteltäviä asioita ja jatkamaan edistystä, jonka olemme täällä Helsingissä aloittaneet.
47 Tämänpäiväinen kokous on vain alku pidemmälle prosessille, mutta olemme ottaneet ensimmäiset askeleet kohti kirkkaampaa tulevaisuutta. Odotuksemme perustuvat realismiin, mutta toiveemme perustuvat Amerikan haluun ystävyydestä, yhteistyöstä ja rauhasta, ja uskon että niin voin sanoa myös Venäjän puolesta.
48 Presidentti Putin, haluan vielä kerran kiittää teitä siitä, että olette tavannut kanssani näiden tärkeiden keskustelujen ja avoimen vuoropuhelun edistämiseksi Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä. Kokouksemme harjoittaa Venäjän ja Yhdysvaltojen välistä pitkää perinnettä Venäjän ja kaikkien yhteiseksi hyväksi.
49 Tämä oli erittäin rakentava päivä, nämä olivat erittäin rakentavia muutamia tunteja. Meidän molempien edun mukaista on jatkaa keskusteluamme, ja olemme sopineet niin tekevämme. Olen varma, että tapaamme tulevaisuudessa usein, ja toivottavasti ratkaisemme kaikki tänään pohtimamme ongelmat.
50 Vielä kerran, presidentti Putin, kiitos.

Asko Korpela 20180812 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting

PageTop