Jules Verne: Kétévi vakáció 20190311-1804

Verne-Vakacio-ajk.txt
Parametririvit muistiinpanotiedoston alussa
1.Verne-Vakacio-ajk,$0#huenfi???
2.1,1424,273,fic,hun,20181206,2019,5,Jules Verne: Kétévi vakáció ???
3.hunhun
4.hunhun

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
6.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
7.GmapsGmapsGmaps
g
8.KuvatPicturesфотографии
k

MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Jules Verne: Kétévi vakáció

Another South Sea Adventure

Having just read one South Sea adventure by Jules Verne, A rejtelmes sziget (A mysterieuse island) I was curious to see another. Verne is ingenious enough to produce two of the same kind with many common features, but at the same time with enough differences to raise the interest of the reader. In the Mysterious there are four men with incredible technical knowledge and skills to create a perfect modern homestead for happy living. Here there are fifteen children, some even less than ten years old. The children come to the island shipwrecked, the men by a crashed balloon. The men develop their world practically from scratch having bought with them only a clock in the pocket. Children have it easier with versatile provision of the wrecked ship. Both end up organising their home in a cavern, garden for vegetables, closure for domestic animal, hunting and fishing for wild animal food. Nothing seems to be missing from the table. Both teams search information about the surrounding, near and far having in mind the chance of escaping back to the common world. This means navigable ship building for a long trip. Both have dangerous enemies in form of wild animals and also of wicked men. With good luck and mysterious he!p by an invisible hand in the case of the four and mysteriously popping up 'step mother' and 'step father' for children both teams end up to sea voyage back to civilized world.

In my case both books served both for pleasant entertaining by a favourite author and for learning of the Hungarian language, the most difficult among my several. For both purposes both books deserve all five stars for their services.

Egy másik South Sea Adventure

Miután elolvastam egy Jules Vernei dél-tengeri kalandot, A rejtelmes sziget, kíváncsi voltam egy másikra. Verne eléggé zseniális ahhoz, hogy két azonos jellegű, sok közös jellemzővel rendelkező, de ugyanakkor elegendő különbséget produkáljon, hogy növelje az olvasó érdeklődését. A titokzatos négy ember hihetetlen technikai ismeretekkel és készségekkel rendelkezik, hogy egy tökéletes, modern otthont hozzon létre a boldog élethez. Itt van tizenöt gyermek, néhány még kevesebb, mint tíz év. A gyerekek elszálltak a szigetre, a férfiak egy lezuhant léggömbön. A férfiak gyakorlatilag a semmiből fejlesztik a világot, és csak egy órát vásároltak a zsebében. A gyerekek könnyebben használhatják a hajótörést. Mindkettő megszervezi otthonukat egy barlangban, kerthelyiséget, háziállatok bezárását, vadászatot és vadon élő állateledeleket. Semmi sem tűnik hiányzónak a táblázatból. Mindkét csapat keresi a környező tájékozódási információkat, közel és messze, szem előtt tartva annak lehetőségét, hogy visszatérjen a közös világba. Ez hosszú hajózásra alkalmas hajózható hajóépítést jelent. Mindkettőnek veszélyes ellenségei vannak vadon élő állatok és gonosz emberek formájában. Jó szerencsével és titokzatosan láthatatlan kezével a négy és titokzatosan felbukkanó „lépéses anya” és „lépéses apa” esetében a gyerekek mindkét csapat a tengerbe utazik a civilizált világba.

Véleményem szerint mindkét könyv egyaránt kedvelt szórakozást jelentett egy kedvenc szerzőnek és a magyar nyelv tanulásához, a legnehezebb a többiek között. Mindkét célra mindkét könyv megérdemli mind az öt csillagot szolgáltatásaikért.

Toinen Etelämeren seikkailu

Olin juuri lukenut yhden Jules Vernen Etelämeren seikkailun A rejtelmes sziget (Salaperäinen saari) ja olin utelias näkemään toisen. Verne on tarpeeksi nerokas tuottamaan kaksi samanlaista, joilla on monia yhteisiä piirteitä, mutta samalla riittävästi eroja lukijan kiinnostuksen herättämiseksi. Salaperäisessä on neljä miestä, joilla on uskomaton tekninen tietämys ja taidot luoda täydellinen moderni kotipaikka onnelliseen elämään. Tässä on viisitoista lasta, jotkut jopa alle kymmenen vuotta vanhoja. Lapset tulevat saarelle haaksirikkoutuneina, miehet putoavat ilmapallolla. Miehet kehittävät maailmansa käytännöllisesti katsoen tyhjästä, kun he ovat tuoneet mukanaan vain kellon taskussa. Lapsilla on helpompaa, kun heillä on käytettävissään monipuolinen romutettu alus. Molemmat päätyvät järjestämään kotinsa luolaan, raivaavat puutarhan vihanneksille, laittavat aitauksen kotieläimille, harrastavat metsästysstä ruokatarpeikseen. Mitään ei näytä puuttvan heidän pöydästään. Molemmat joukkueet etsivät tietoa ympäristöstä, läheltä ja kaukaa, pitäen mielessä mahdollisuuden päästä takaisin yhteiseen maailmaan. Tämä tarkoittaa laivanrakennusta pitkälle matkalle. Molemmilla on vaarallisia vihollisia luonnonvaraisten eläinten ja pahojen miesten muodossa. Onnea on matkassa ja miehiä auttaa salaperäinen näkymätön käsi. Lapsille ilmestyy avuksi "äitipuoli" ja "isäpuoli". Nämä auttavat matkalla takaisin sivistyneeseen maailmaan.

Minun tapauksessani molemmat kirjat palvelevat sekä miellyttävänä viihteenä suosikkikirjoittajalta että unkarin kielen opiskelussa, yhdessä vaikeimmista. Molemmissa tapauksissa kirjat ansaitsevat kaikki viisi tähteä palveluistaan.
***1424=273

Pagetop Pagetop Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

30001 ELSŐ FEJEZET
30002 mely hátulról jön - Szárazföld a reggeli ködön keresztül - A sziklás zátony
140003 MÁSODIK FEJEZET
140004 A hullám közepette - Briant és Doniphan - A part megfigyelése - Előkészületek a menekülésre - Civakodás a csónakért - Az előárboc tetejéről - Briant merész kísérlete - A dagályár hatása
250005 HARMADIK FEJEZET
250006 A Chairman nevelőintézet Aucklandban - Nagyok és kicsinyek - Vakáció a tengeren - A Sloughi - A február 15-iki éjszaka - Útvesztés - Összeütközés - Vihar - Vizsgálat Aucklandban - Mi maradt hátra a schoonerből?
520007 ÖTÖDIK FEJEZET
520008 avagy szárazföld? - Kirándulás - Briant egyedül megy - A hüllők - Pingvinek csapatai - Reggeli - A hegyfok csúcsán - Három sziget a távolban - Egy kék vonal a láthatáron - Visszatérés a Sloughira
590009 HATODIK FEJEZET
590010 Vitatkozás - Tervezett és elhalasztott kirándulás - Rossz idő - A halászat - Az óriási fucusok - Costar és Dole egy nem nagyon gyors paripán - Előkészületek az elindulásra - Térdre borulva a Déli Kereszt előtt
670011 NYOLCADIK FEJEZET
670012 amely a tóból folyik ki - Csendes éjszaka - A parti szirtek másik oldala - Egy töltés - Csónakroncsok - A felírás - A barlang
740013 KILENCEDIK FEJEZET 74
740014 A barlang megszemlélése - Bútorok és szerszámok - A „bólák” és a „lasszó” - A zsebóra - A csaknem olvashatatlan kézirat - A földabrosz - Hol vannak? - Visszatérés a tanyára - A folyó jobb partja - A vízmosás - Gordon jeladásai
900015 TIZEDIK FEJEZET
900016 amely a rombolást befejezi - A sátor alatt - Tutajépítés - Berakodás és hajóra szállás - Két éjszaka a folyón - Megérkezés a Francia-barlangba
1090017 TIZENKETTEDIK FEJEZET
1090018 A Francia-barlang kibővítése - Gyanús nesz - Phann eltűnése - Phann újból megjelenik - A csarnok birtokbavétele és berendezése - Rossz idő - Elnevezések - A Chaiman-sziget - A gyarmat főnöke
1110019 TIZENHARMADIK FEJEZET
1110020 A munkaprogram - A vasárnap megünneplése - Hólabdák - Doniphan és Briant - A tüzelőanyag kérdése - Kirándulás a Verem-erdőbe - Kirándulás a Sloughi-öbölbe - Fókák és pingvinek - Nyilvános executio
1230021 TIZENNEGYEDIK FEJEZET
1230022 A tél utolsó vergődései - A szekér - A tavasz visszatérése - Service és a nandu - Előkészületek az expedícióra észak felé - Az odúk - A Megállj-folyó - Növény- és állatvilág - A Családi-tó vége - A homoksivatag
1320023 TIZENÖTÖDIK FEJEZET
1320024 Az út hazafelé - Kirándulás nyugati irányban - Trulka és Atgarrba - Teafa - A gát-patak zuhataga - Lámák - Megzavart éjszaka - Guanakok - Baxter ügyessége a lasszódobásban - Visszatérés a Francia-barlangba
1610025 TIZENNYOLCADIK FEJEZET
1610026 A sóstó - A falábak - A Déli-mocsarak meglátogatása - Előkészületek a télre - Különböző játékok - Doniphan és Briant - Gordon közbelépése - Nyugtalankodás a jövőt illetőleg - A június 10-iki választás
1700027 TIZENKILENCEDIK FEJEZET
1700028 A jelző árboc - Nagy hidegek - A flamingó - A legelő - Jakab ügyessége - Doniphan és Cross engedetlensége - A köd - Jakab a köd közepette - A francia-barlang ágyúja - A sötét pontok - Doniphan magatartása
1800029 HUSZADIK FEJEZET
1870030 HUSZONEGYEDIK FEJEZET
1870031 A Csalódás-öböl szemügyre vétele - A Medveszikla-kikötő - Tervek a Francia-barlangba való visszatérésre - Kémszemle a sziget északi részén - Az Északi-patak - A Bükköserdő - Borzasztó vihar - Rémes éjszaka - Hajnalköd
1930032 HUSZONKETTEDIK FEJEZET
1930033 Briant új gondolata - A kicsinyek öröme - A térkép - A félbeszakadt kísérlet - Kata - Akik a Savern hajótörését túlélték - Doniphan és társai veszélyben forognak - Briant önfeláldozása - Az egyesülés
2060034 HUSZONHARMADIK FEJEZET
2060035 A helyzet - Elővigyázati intézkedések - A megváltozott életmód - A tehénfa - Amit hasznos volna megtudni - Kata indítványa - Briant-t egy gondolat gyötri - Briant terve - Vitatkozás - Másnapra
2150036 HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
2150037 Az első kísérlet - A készülék megnagyobbítása - A második kísérlet - Elhalasztás a következő napra - Briant indítványa - Jakab indítványa - A vallomás - Briant eszméje - Jel a levegőben - Mi látszik a magasból - A szél erősebbé lesz - A kaland vége
2250038 HUSZONÖTÖDIK FEJEZET
2250039 amelyet egy golyó ölt meg - A pipa - Hatályosabb felügyelet - Nagy vihar - Egy lövés künn - Kata kiáltása
2330040 HUSZONHATODIK FEJEZET
2330041 Kata és a vitorlamester - Evans elbeszélése - A ladik partra vetődése után - Waltson a Medveszikla kikötőjében - A sárkány - A Francia-barlang fölfedeztetése - Evans megszökése - Átkelés a folyón - Tervek - Gordon indítványa - Föld kelet felé - A Chairman-Hannover-sziget
2450042 HUSZONHETEDIK FEJEZET
2450043 A Magellán-szoros - A környéken levő területek és szigetek - Az ott létező állomások - Tervek a jövőre - Erőszak vagy csel? - Rock és Torbes - Az álhajótörést szenvedettek - Vendéglátás - Tizenegy óra és éjfél közt - Evans lövése - Kata közbelépése
2450044
2540045 HUSZONNYOLCADIK FEJEZET
2540046 Forbes vallatása - A helyzet - Tervezett kémszemle - Erőbecslés - A tanya nyomai - Briant eltűnése - Doniphan a segítségére siet - Súlyos megsebesülés - Kiáltások a Francia-barlang felől - Forbes megjelenése - Moko elsüti az ágyút
2630047 HUSZONKILENCEDIK FEJEZET
2630048 Ellenhatás - A csata hősei - Egy szerencsétlen ember halála - Kirándulás az erdőbe - Doniphan lábadozása - A Medve-szikla kikötőjében - A kitatarozás - Az elindulás február 6-án - A Zéland-folyón lefelé - Üdvözlet a Sloughi-öbölnek - A Chairman-sziget végső csúcsa
2710049 HARMINCADIK FEJEZET
2710050 A csatornák közt - Késedelem a kedvezőtlen szelek miatt - A tengerszoros - A Grafton nevű gőzös - Visszatérés Aucklandba - Fogadtatás Új-Zéland fővárosában - Evans és Kata - Befejezés
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (171)
gömbformát készített a mocsár partjain termett hajlékony nádból.=teki pyöreän muodon joustavasta ruohosta.
2 (221)
most te az életedet akarod koc¬káztatni bűnhődésül.
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 menhelyet (3)
suoja
2 lebocsátkozott (9)
tehdä
3 irtózatosan (10)
hirviömäisen
4 őrjöng (12)
raivoaa
5 vélte látni (12)
hän ajatteli voivansa nähdä
6 menekvésnél (13)
paeta
7 valamennyien (14)
jokainen
8 Legcsekélyebb (17)
vähiten
9 vállalkozása (23)
kanava on yrityksesi julkinen
10 mólókkal (25)
laituri
11 bajos (26)
12 leleményes (27)
neuvokas
13 sík (30)
tasainen
14 hánykódásától, (31)
valehdella
15 állhatatosan (32)
vankkumattomasti
16 gát (35)
pato
17 leltározni (37)
luettelon
18 csípősen (44)
kauniimmin
19 leleményesnek (45)
olla kekseliäs
20 csíráit (47)
bakteereita
21 felügyeljen (48)
valvoa
22 tarsolyát (50)
liittynyt
23 fa- és hegymászók (50)
puu ja vuorikiipeilijät
24 fucusok (52)
25 abroszát (54)
pöytäliina
26 hajórakományt (55)
aluksen lasti
27 Jertek (56)
tulla
28 kifürkészését (57)
usein valitus
29 reménykedjenek (59)
toivonsa
30 ajupa (59)
31 szirtszakadék (61)
32 szirt (62)
rantakallio
33 ösvényre (62)
polku
34 csalódtam (64)
pettynyt
35 megapasztották (64)
36 sűrűség (64)
tiheys
37 segély (66)
tuki
38 felírás (67)
kirjoitus
39 sűrűség (72)
tiheys
40 horganyból (73)
sinkki
41 motozás (83)
ruumiintarkastus
42 gyáros (85)
teollisuusmies
43 földabrosz (86)
lattiakangas
44 csontvázát (90)
hänen luurankonsa viivästyi
45 kirakása (91)
purku
46 verdestek (94)
selkäsauna
47 cölöpök (94)
peräpukamat
48 kádakat (94)
kylpylä
49 kürtőt (94)
sarvi
50 állkapcsa (95)
leuka
51 verem (97)
pino
52 kibővítése (99)
53 TIZENEGYEDIK FEJEZET (100)
54 beomlás (100)
romahdus
55 csekély (102)
hienoinen
56 morajra (102)
57 szirt (102)
rantakallio
58 mészkövön (105)
kalkkikivi
59 vermet (106)
kuoppa
60 zivatarok (107)
ukkosta
61 gyarmat (112)
siirtokunta
62 falvakban (113)
kyliä
63 hagyományok (113)
perinteet
64 szigort (113)
täsmällisyys
65 vetélytársakat (115)
kilpailijat
66 arányúnak (115)
venyttely,
67 elhagyhatnánk (118)
Voisimme lähteä
68 kipirult (119)
huuhdellaan
69 pajkosságból (119)
impishness
70 engedelmeskedni (120)
71 Verem (122)
pino
72 makacskodók (123)
parru
73 odúk (123)
Asennus Pesivien
74 forgatásáról (130)
ampuminen
75 tarisznyáikban (130)
skriptejä
76 becsben (134)
arvossa pidetty
77 hüvelyes (135)
palkokasvien
78 igavonó (139)
luonnos
79 lelki¬furdalásnak (141)
katumus
80 cölöpök (142)
peräpukamat
81 ütöttek (147)
osuma
82 indítványa (151)
lausunto
83 átkelésben (153)
ylitys
84 A sóstó - A falábak (161)
Salter - jalat
85 szalonka, ruca, szárcsa (162)
huivit, selkäreput ja karjat
86 tanintézetekben (166)
87 elrendelte a csarnok kályháinak befűtését. (168)
tilasi hallin salien lämmittämisen.
88 árboc (170)
masto
89 ügyessége (170)
taito
90 kardalokat (172)
tiedekunnan lauluja
91 hollétük irányát (176)
niiden suuntaan
92 sügért (188)
ahven
93 puhányok (188)
nössöjä?
94 föltevések (192)
olettamuksia
95 bukfencezni (195)
pyllähdys
96 fövenypartra (200)
hiekkaranta
97 indítványa (206)
lausunto
98 szirtek (207)
kalliot
99 tehénfa (208)
lehmän puu
100 tehénfacsorda (209)
puinen nautakarja
101 készülék (212)
laite
102 Értékesíteni (213)
myydä
103 kísérlet (215)
kokeilu
104 mérőorsókötele (216)
mittanauha
105 sárkány (218)
lohikäärme
106 Fuldoklott (221)
tukehtuminen
107 rémkiáltások (224)
paska
108 künn (225)
ulkona
109 szabadító (234)
ilmaiseksi?
110 vontathatjuk (237)
111 szoros (238)
tiukka
112 tévútra (240)
harhaan
113 fenyegető (240)
uhkaava
114 csontvázát (241)
luuranko
115 irtózatos (242)
hirveä
116 faggatnia (244)
kysymykseen
117 ladik (244)
tasainen vene
118 fekvésének (245)
sijainti
119 eb (258)
koira
120 kóc (267)
hinata
121 tinamut (270)
122 Füst (271)
savu
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1
(8)
kauhea halki
2 segélykötélről (8)
tuki köysi
3 Vajon a tengerbe zuhant volna (11)
Olisiko se pudonnut mereen?
4 csatorna a szirtek közt (20)
kallioiden kanava
5 tizenharmadfél évesek (27)
6 másodszori felszerelés (39)
toinen vaihde
7 jellemüknél és értelmiségüknél (43)
niiden luonne ja älykkyys
8 térítők égöve alatt (43)
kapinallisten polttimen alla
9 akarva nem akarva (44)
10 vadászati eszközökre, hálóra, csaptatóra (47)
metsästysvälineet, verkot, swingerit
11 fogást ejtettek (56)
on kiinni
12 Hanyatt kell fordítanunk (56)
Meidän on käännyttävä
13 hézagok¬ba vertek (57)
heitä lyötiin aukkoina
14 rögeszméjéhez ragaszkodott (58)
vaatinut hänen pakkomielteensä
15 inkább hiúságra, mint szívósságra (68)
pikemminkin turhamaisuuteen kuin sitkeytymiseen
16 jelentékeny késedelemmel járt (88)
huomattavalla viivytyksellä
17 május elseje (92)
18 vésőkkel és csákányokkal (100)
taltat ja kärjet
19 bizony szűken leszünk (101)
olemme tiukka
20 rendesen föl kellett húzni (112)
se oli vedettävä kunnolla
21 miután a hű eb éberségében (113)
uskollisen uskollisen uskollisuuden jälkeen
22 karám fészerét (152)
lehmän pesä
23 hurkokat, csapdákat és a vermeket (152)
silmukoita, ansoja ja vermettejä
24 hajókormányos állással cserélnie (154)
vaihda ohjauspyörällä
25 fokozatosan csökkent (171)
26 sötétség iszonyait (192)
pimeys on kauheaa
27 darabokra tépte volna a sárkányt, ha felbocsátják. (196)
hän repäisi lohikäärmeen paloiksi, jos ne vapautettaisiin.
28 Szerencséjükre - inkább a mi szerencsétlenségünkre (236)
29 árboc csúcsán kibontakozott (270)
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120181207+14p=14p5%**
220181207+11p=25p9%****
320181208+18p=43p16%********
420181209+24p=67p25%************
520181210+3p=70p26%*************
620181213+39p=109p40%********************
720181214+23p=132p48%************************
801812160+15p=147p54%***************************
920181218+23p=170p62%*******************************
1020181221+14p=184p67%**********************************
1120181223+22p=206p75%**************************************
1220181225+27p=233p85%******************************************
1320181226+40p=273p100%**************************************************
Pagetop

Verne-Vakacio-ajk.txt o MyeBooks o

Asko Korpela 20190311 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting