Jules Verne: Nemo Kapitany 20180816-0100

Parametririvit muistiinpanotiedoston alussa
1.Verne-Nemo-ajk,$0.00#huenfrfi???
2.1,1763,289,nof,hun,20180629,2019,5,Jules Verne: Nemo Kapitany???
3.ama,ama
4.hun,hun

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.HuomautuksetRemarksЗамечания
@@@
3.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
4.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
5.SanastoVocabularyСловарь
w
6.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
7.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
8.GmapsGmapsGmaps
g
9.KuvatPicturesфотографии
k

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Jules Verne: Nemo Kapitany

VINGT MILLE LESUES SOES LES MERS-t

Valódi mestermű! Érdemes minden elképzelhető szuperlatívumot. Valahol megtudtam, hogy Verne könyve a leginkább eladott francia nyelvű könyv, amelyet más nyelvekre fordítottak. Nem csoda.

Olvastam ezt a könyvet 1989-ben francia nyelven, most magyarul. Ez volt a legjobb lehetőség arra, hogy visszatérjünk ehhez a nehéz nyelvhez. Az elmúlt húsz év alatt több magyar nyelvű könyvet olvastam, mint bármely más nyelvet, köztük a finnet, az elmúlt ötven évben, amelyre az olvasásomat rögzítettem. Miért olyan nehéz a magyar? Én tényleg nem tudom. Egy könnyen felismerhető rokona a finnnek.

A magyar nyelvtanulásra sokkal több időt és pénzt használtam, mint más nyelv tanulására. Utazások Magyarországra, hatszor egy egész héten egész nap beszélgetésre. Természetesen értem, hogy egy magyar nyelvben is kifejezhetem magam, de még mindig jobb vagyok 8 vagy 9 nyelven, mint magyarul. Kitaláltam egy intézkedést a nyelvek ismeretére: szókeresések száz szövegrészre. Az intézkedés szerint a magyar a leggyengébb nyelvem: 70 vissza 2 német, 4 angol, 10 francia és 30 orosz. Természetesen a tanulási vágyakozás növeli a frekvenciát, de messze nem magyarázza meg a különbséget.

Légy olyan, nagyon boldog vagyok, hogy három éven túli szünet után megújítottam a kapcsolatot a magyar nyelvű e-könyvekkel, miután teljesen lemondtam a papírkönyveiről. Szerencsére több mint ezer könyvtár van ingyen, mint ez Verne. És a nagyon jó Word Android olvasó, sokkal jobb, mint a Kindle, bár még tízszer jobb, mint a papírkönyvet.

Nem kérdés, hogy ennél a könyvnél kevesebbet adunk, mint a teljes öt csillag.

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS

A real masterpiece! Worth all imaginable superlatives. Somewhere I learned that this Verne's book is the most sold French book translated to other languages. No wonder.

I have read this book 1989 in French, now in Hungarian. It has been the best possible means for returning to this difficult language. During the last twenty years I have read more pages in Hungarian than in any other language, including Finnish, during the last fifty years for which I have recorded all my reading. Why is Hungarian so difficult? I really do not know. An easily recognizable relative to the Finnish.

To learn Hungarian I have used time and money far more than to learn any other language. Trips to Hungary, six times a whole week all day training in speaking. Of course, I understand an can express myself in Hungarian, but still I am better in 8 or 9 languages than in Hungarian. I have invented a measure for knowledge of languages: word lookups per hundred pages of text. According to that measure Hungarian is my weakest language: about 70 against two in German, 4 in English, 10 in French and 30 in Russian. Of course, eagerness to learn adds to the frequency, but by far does not explain the whole difference.

Be as it is, I am truly happy to have renewed my contact with Hungarian in ebooks after three year pause having completely abandoned paper books. Luckily there are more than thousand ebooks available free as this Verne. And the quite excellent Word Android reader, far better than Kindle, although even that ten times better than paper book.

No question of giving less than the full five stars to this book.

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS

Un vrai chef-d'œuvre! Vaut tous les superlatifs imaginables. Quelque part j'ai appris que ce livre de Verne est le livre français le plus vendu traduit en d'autres langues. Pas étonnant.

J'ai lu ce livre 1989 en français, maintenant en hongrois. Ce fut le meilleur moyen de revenir à cette langue difficile. Au cours des vingt dernières années, j'ai lu plus de pages en hongrois que dans toute autre langue, y compris le finnois, au cours des cinquante dernières années pour lesquelles j'ai consigné toutes mes lectures. Pourquoi le hongrois est-il si difficile? Je ne sais vraiment pas. Un parent facilement reconnaissable au finlandais.

Pour apprendre le hongrois, j'ai utilisé beaucoup plus de temps et d'argent que pour apprendre une autre langue. Voyages en Hongrie, six fois une semaine toute la journée à s'exprimer. Bien sûr, je comprends et sais s'exprimer en hongrois, mais je suis quand même meilleur dans 8 ou 9 langues qu'en hongrois. J'ai inventé une mesure de connaissance des langues: les recherches de mots pour cent pages de texte. Selon cette mesure, le hongrois est ma langue la plus faible: environ 70 contre 2 en allemand, 4 en anglais, 10 en français et 30 en russe. Bien sûr, le désir d'apprendre ajoute à la fréquence, mais de loin n'explique pas toute la différence.

Quoi qu'il en soit, je suis vraiment heureux d'avoir renouvelé mon contact avec le hongrois dans les livres électroniques après trois ans de pause après avoir complètement abandonné les livres en papier. Heureusement, il y a plus de mille ebooks disponibles gratuitement comme ce Verne. Et le très bon lecteur Word Android, bien mieux que le Kindle, bien que dix fois mieux que le livre papier.

Pas question de donner moins que les cinq étoiles complètes à ce livre.

VINGT MILLE LEJEUES SOUS LES MERS

Todellinen mestariteos! Ansaitsee kaikki kuviteltavissa olevat superlatiivit. Jostain olen saanut tietää, että tämä Verne-kirja on eniten myyty ranskalainen käännös muille kielille. Ei ihme.

Olen lukenut tämän vuonna 1989 ranskaksi, nyt unkariksi. Se on ollut paras mahdollinen keino palauttaa mieleen tämä vaikea kieli. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana olen lukenut enemmän sivuja unkariksi kuin muilla kielillä, suomi mukaan lukien, viimeksi kuluneiden viidenkymmenen vuoden aikana, jolloin olen merkinnyt muistiin kaikki lukemani. Miksi Unkari on niin vaikeaa? En todellakaan tiedä. Suomen kanssa helposti tunnistettavissa oleva sukulaisuus.

Unkarin opiskeluun olen käyttänyt enemmän aikaa ja rahaa kuin muiden kielten. Matkat Unkariin, kuusi kertaa koko viikon ajan koko päivän harjoittelua. Tietenkin osaan ilmaista itseäni unkariksi, mutta silti olen parempi kahdeksalla tai yhdeksällä muulla kielellä kuin unkariksi. Olen keksinyt kielitaitoa mittaavan välineen: sanahaun sataa sivua tekstiä kohden. Kyseisen mitarin mukaan unkari on minun heikoin kieleni: noin 70 hakua, saksaksi 2, englanniksi 4, 10 ranskaksi ja 30 venäjäksi. Tietenkin oppimisen innokkuus lisää määrää, mutta ei selvästikään selitä koko eroa.

Olkoon kuten on, olen todella iloinen voidessani uudistaa yhteyteni unkarilaisiin e-kirjoihin kolmen vuoden tauon jälkeen, kun olen kokonaan hylännyt paperikirjat. Onneksi on yli tuhat e-kirjaa saatavilla ilmaiseksi, kuten tämä Verne. Ja aivan erinomainen Word Android lukija, paljon parempi kuin Kindle, vaikka sekin kymmenen kertaa parempi kuin paperikirja.

Ei ole kysymystäkään siitä, että antaisiin alle viisi tähteä tämän kirjan arvosanaksi.

Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания (Code: @@@)

In stead of using Google translator I sometimes refer to my copy of Œuvres Complètes de Jules Verne "Poète, Dramaturge et Romancier Français"
Table of Contents
AUTOUR DE LA LUNE
DE LA TERRE A LA LUNE
LE TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGTS JOURS
LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE
LES VOYAGEURS DU XIXE SIÈCLE
P'TIT-BONHOMME
VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS
AVENTURES DU CAPITAINE HATTERAS
CINQ SEMAINES EN BALLON
KÉRABAN-LE-TÊTU
FACE AU DRAPEAU
LA JANGADA
LA MAISON À VAPEUR
LE DOCTEUR OX
L'ARCHIPEL EN FEU
Le château des Carpathes
LE PAYS DES FOURRURES
LE PILOTE DU DANUBE
LE VILLAGE AÉRIEN
Les Cinq Cents Millions De La Bégum
LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT
L'ÎLE MYSTÉRIEUSE
L'ÎLE À HÉLICE
MICHEL STROGOFF
MICHEL STROGOFF
MISTRESS BRANICAN
NORD CONTRE SUD
ROBUR-LE-CONQUÉRANT
SANS DESSUS
DESSOUS UN BILLET DE LOTERIE
UNE VILLE FLOTTANTE
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
*** 1763,289 Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 I. A BOLYGÓ ZÁTONY
70002 II. PRO ÉS KONTRA
110003 III. „AHOGY A TANÁR ÚR PARANCSOLJA”
150004 IV. NED LAND
200005 V. SZERENCSE FEL!
250006 VI. TELJES GŐZZEL
310007 VII. ISMERETLEN BÁLNAFAJTA
370008 VIII. MOBILIS IN MOBILI
420009 IX. NED LAND MEGHARAGSZIK
470010 X. A TENGER VÁNDORA
540011 XI. A „NAUTILUS”
590012 XII. MINDENT VILLAMOSSÁGGAL
640013 XIII. NÉHÁNY SZÁMADAT
680014 XIV. A FEKETE ÁRAMLAT
760015 XV. MEGHÍVÁST KAPOK LEVÉLBEN
820016 XVI. SÉTA A TENGERFENÉKEN
860017 XVII. ERDŐ A TENGER ALATT
900018 XVIII. NÉGYEZER MÉRFÖLD A CSENDES-ÓCEÁN ALATT
960019 XIX. VANIKORO
960020 Clermont-Tonnerre
1030021 XX. A TORRES-SZOROS
1090022 XXI. ISMÉT SZÁRAZFÖLDÖN
1160023 XXII. NEMO KAPITÁNY VILLÁMOT SZÓR
1240024 XXIII. NEHÉZ ÁLMOK
1300025 XXIV. KORALLORSZÁG
13501 MÁSODIK RÉSZ
1360101 I. AZ INDIAI-ÓCEÁN
1410102 II. ÚJABB MEGHÍVÁST KAPOK NEMO KAPITÁNYTÓL
1480103 III. TÍZMILLIÓS GYÖNGYSZEM
1550104 IV. A VÖRÖS-TENGER
1630105 V. AZ ARAB ALAGÚT
1690106 VI. A GÖRÖG SZIGETTENGER
1770107 VII. NEGYVENNYOLC ÓRA ALATT A FÖLDKÖZI-TENGEREN ÁT
1820108 VIII. A VIGÓI-ÖBÖL
1890109 IX. AZ ELTŰNT FÖLDRÉSZ
1960110 X. KŐSZÉNBÁNYÁK A TENGER ALATT
2040111 XI. A SARGASSO-TENGER
2110112 XII. ÁMBRÁSCETEK ÉS BÁLNÁK
2190113 XIII. A JÉGTORLASZ
2280114 XIV. A DÉLI-SARK
2360115 XV. BALESET VAGY VÉLETLEN?
2410116 XVI. NINCS LEVEGŐNK
2480117 XVII. A HORN-FOKTÓL AZ AMAZONASIG
2550118 XVIII. POLIPOK
2630119 XIX. A GOLF-ÁRAMLAT
2710120 XX. A SZÉLESSÉG 47° 24’-E ÉS A HOSSZÚSÁG 17° 28’-E MENTÉN
2770121 XXI. AZ ÖLDÖKLÉS
2830122 XXII. NEMO KAPITÁNY UTOLSÓ SZAVAI
2880123 XXIII. AZ UTAZÁS VÉGE
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (130)
A cellát megvilágító üveggömb ebben a pillanatban kialudt, és teljes sötétség vett körül bennünket.
2 (163)
Igen, van egy föld alatti átjáró, amelyet én Arab Alagútnak neveztem el. Szuez alatt kezdődik, s a Port Said-i öbölben végződik. - Ilyen átjáró a valóságban nincs. Az „Arab Alagút” Verne képzeletének szülötte
3 (235)
Nos, én, Nemo kapitány 1868. március 21-én elértem a déli szélesség 90. fokát, a Déli-sarkot, s most birtokba veszem a föld e részét, a hatodik világrészt.
4 (235)
kapitány úr?
5 (235)
professzor úr.
6 (241)
- Uraim - mondotta nyugodtan -, ebben a mi mostani helyzetünkben kétféleképpen lehet meghalni.
7 (248)
Azok a szerencsétlen emberek, akik hosszú ideig éheztek, nem kebelezhetik be mindjárt hűbelebalázs módjára az első ízben elébük tett ételt.=Les malheureux, trop longtemps privés de nourriture, ne peuvent se jeter inconsidérément sur les premiers aliments qu'on leur présente. - oeuvres compl
8 (248)
Első szavaimat társaimhoz intéztem: a hála és a köszönet szavai voltak. Hosszú vergődésem utolsó óráiban Ned és Conseil önfeláldozásukkal meghosszabbították az életemet. Egy életre szóló hálával tartozom nekik.
9 (250)
- Meg kell adni, ez a Nemo kapitány mégiscsak pompás ember, ne sajnáljuk, hogy ismeretségbe kerültünk vele! - jegyezte meg Conseil.
10 (250)
Hálóinkba itt gyönyörű moszatok kerültek; különösen érdekes volt az egyik hólyagmoszat, melynek gyökereire rengeteg ehető fekete kagyló tapadt - ennél ízletesebb húsú kagyló a világon sehol sem található.
11 (274)
„Dicsőség a mennyekben Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”
12 (288)
húszezer mérföldet tettem meg a víz alatt,=Francia mérföldet, azaz kb. nyolcvanezer kilométert = 1:4.5=4444m
13 (289)
Nemo kapitány élettörténetét Verne a „Rejtelmes sziget” című regényében mondja el
14 (289)
Tíz hónapig éltem az ő különös életét. S a kérdésre, amely hatezer év előtt hangzott el a bibliai Prédikátor Könyvében: „Kicsoda az, aki megmérhette a tenger mélységét?” - a világ minden embere közül ketten adhatják csak meg a választ: Nemo kapitány meg én.
Pagetop

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 gépezet a hasában (7)
kone vatsaansa?
2 hajóroncs (7)
haaksirikko
3 szárnyasbomba (8)
glider pommi
4 éberséggel (8)
valppaus
5 kibúvóról (10)
kinastella
6 Állásfoglalásuk (10)
Ratkaisu
7 vonatkozásban (12)
konteksti
8 emlősöket (13)
nisäkkäät
9 peremvárosába (13)
reuna kaupunki
10 Jóvágású (14)
komea
11 narvál (15)
12 hajópalló (16)
käytävä
13 csúfondárosan (18)
ivallisesti
14 szigonyos (18)
harppuuna
15 borsó (2)
herneet
16 üldözés (21)
vaino
17 özöne (22)
vedenpaisumus
18 közönye (22)
välinpitämättömyys
19 csík (22)
viiru?
20 izé (25)
jutut
21 kazánokat (25)
kattilat
22 elhomályosult (25)
misted
23 narvál (26)
Narwhal
24 szigonyos (27)
harppuuna
25 Elcsípjük (30)
napata
26 dörej (30)
27 pikkelyszerű (35)
limittäisessä
28 borítólemezek (36)
suojalevyt
29 kemencében (37)
uuni
30 éhségünkről (40)
nälkä
31 tuskók (42)
kannot
32 Megszökünk (45)
karata
33 sóbálvánnyá (47)
suolapatsaaksi
34 megzavarták (48)
häiritsi
35 Nemo (51)
Latinul: senki
36 ugorkából (52)
kurkku
37 kapocs (54)
linkki
38 falikárpiton (56)
kuvakudos
39 nyíláson (62)
aukko
40 elem (63)
akku
41 tekercs (63)
rulla
42 burkolat (64)
tapaus
43 ferde (66)
vino
44 kazánok (67)
kattilat
45 cserélne (72)
vaihtaa paikkaa
46 porcogós (73)
rustoinen
47 sügér (74)
ahven
48 Jellegzetes (74)
tyypillinen
49 sajgatóhal (74)
kipeä
50 szájtátó halak (74)
kalanpoisto
51 rája és a cápa (74)
luistella ja hain
52 íjhalak (75)
jousi
53 halványrózsaszín hasú kínai ráját (75)
vaaleanpunainen roebuck kiinalainen
54 sodrában (76)
laaja
55 Nautron reszpok lerni virh. (78)
Nautron ryntää mennä pieleen.
56 párduc (79)
pantteri
57 búvárkészülékkel (80)
paineilmalaitteet
58 szivattyúi (80)
avokkaat
59 négyes nagyságú (82)
nelinkertaistaa koko
60 Polipok (85)
polyypit
61 Ejtsd: óz (85)
Ejtsd: óz
62 tarisznyarák (87)
rapu
63 vidra (89)
saukko
64 hajószakács (94)
laivakokki
65 madreporák (97)
66 Kókuszdió (97)
67 tengeri napóra (105)
68 zátonyok (105)
salakarit
69 hamisítják (115)
väärentää
70 pirogjai (121)
piirakat
71 zúzódást, hanem agyrázkódást (132)
mustelmia mutta aivotärähdystä
72 megtorlás (136)
kosto
73 tagbaszakadt (137)
lihaksikas
74 fényszórófülke (137)
ohjaamo ajovalot
75 készüléket (137)
teho
76 ívfény (137)
kaari
77 ügyeskedett (137)
fiksu itse
78 náthától (137)
nuha
79 dolmányos sirályokat (138)
nuolinäppäimiä
80 szamárordítás (138)
aasi huutaa
81 korszakalkotók (138)
mullistava
82 tömérdek (140)
mittaamaton
83 argonauták (140)
Argonauts (/ˈɑːrɡənɔːt/; Greek: Ἀργοναῦται Argonautai) were a band of heroes in Greek mythology, who in the years before the Trojan War, around 1300 BC,[1] accompanied Jason to Colchis in his quest to find the Golden Fleece. Their name comes from their ship, Argo, named after its builder, Argus. "Argonauts" literally means "Argo sailors". They were sometimes called Minyans, after a prehistoric tribe in the area.
84 förtelmes (140)
vastenmielinen
85 derengene (141)
valjeta
86 búvár (142)
sukeltaja
87 gyöngykagylót (143)
helmi osteri
88 műgyöngy (147)
muovihelmet
89 becsülöm (147)
arvostaa
90 legsekélyebb (149)
matalin
91 sebtiben (151)
hätäisesti
92 tőrét (152)
tikari
93 Feszült (153)
kireä
94 leheletemig (155)
hengitys
95 szeszély (157)
päähänpisto
96 szivacsok (158)
sienet
97 bonyolították (161)
suoritettu
98 lamantin (165)
Manatee
99 agglegény (171)
poikamies
100 dacos (173)
uhmakas
101 tünemény (176)
ilmiö
102 sebtiben (177)
hätäisesti
103 nyomtalanul (180)
jälkiä jättämättä
104 párhuzamosan (182)
rinnakkainen
105 megsértettem (189)
loukkaantunut
106 kapaszkodott (192)
tarttui
107 kígyófészek (193)
käärme pesä
108 tarka (193)
monivärinen
109 repkény (193)
muratti
110 Szeszélyes (197)
hassu
111 kőszénbánya (200)
hiilikaivos
112 túzokot (203)
isotrapin
113 dagály (204)
vuorovesi
114 hólyagmoszatot (205)
rakkolevä
115 kocsma (212)
pub
116 ámbráscetek (214)
kaskelotti
117 falka (217)
parvi
118 sáv (219)
bar??? Jégfény
119 Déli-sark (224)
etelänapa
120 zátonnyal (228)
riuttoja
121 tufából (229)
tuffi???
122 csészecsigák (229)
kuppi etana
123 odúk (230)
Asennus Pesivien
124 Kavargó (230)
huimaava
125 osztályoztad (231)
luokiteltu
126 szétterpesztené (232)
kelauslaitteita
127 példányokat (233)
kappaletta
128 megfeneklett (237)
monisäikeinen
129 dőlés szöge (238)
kallistuskulma
130 torlaszolva (241)
tukossa
131 csákánnyal (242)
hakku
132 tünetek (247)
oireet
133 bojtorjánhalakat (255)
takiainen kala
134 szíjmoszatok és hólyagmoszatok (257)
kanta ja rakonlihakset
135 ívlámpánk (265)
kaarilampun
136 fogytán (266)
loppumassa
137 halvérű (266)
kala verta
138 ikrának (273)
niiden
139 megfeszülés (274)
flex
140 narvál (278)
141 irtózatot (283)
hävitys
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 Argus (16)
Görög mondai alak. Száz szeme van, sohasem alszik, és ezért mindent lát
2 századbeli (17)
3 Rosszhiszeműségre vallana (65)
Se on vilpitöntä mieltä
4 pórusaikból kiszivárgó nyálka (105)
likaa vuotaa huokosista
5 valami nagyon finom, zamatos dologgal (111)
jotain erittäin herkullista, herkullista
6 hogy legalábbis harmincöt mérföldre becsültem óránkénti sebességét (124)
7 Jóreménység fokát (125)
8 víz alatt (125)
hol pedig a felszínen úszott
9 Nemmel feleltem (126)
10 Előreléptek a halottvivők (135)
11 rettenetesen felzaklattak (135)
he olivat suuresti järkyttyneitä
12 óceán üdítő levegőjében (137)
valtameren virkistävä ilma
13 óceánnak azon a részén honos (138)
14 könnyek kapuja (157)
repeytysportti, kyynelten p
15 szemlélődés (170)
16 a halovány rózsaszíntől a tüzes rubinpirosig (174)
17 Jóreménység fok (182)
18 Üsse kő! (189)
Mene kivi!
19 tűzhányó belsejében (199)
sisällä tulivuoren
20 Az illat a növény lelke. (202)
Tuoksu on kasvien sielu.
21 emlősnek sincs dúsabb agyállománya (232)
nisäkäs ei ole rikkaampaa aivoja
22 nem ok nélkül (253)
23 isten legyen velünk! (281)
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120180629+7p=7p2%*
220180701+24p=31p11%******
301807031+22p=53p18%*********
420180705+15p=68p24%************
520180706+14p=82p28%**************
620180709+14p=96p33%****************
720180711+14p=110p38%*******************
820180712+14p=124p43%**********************
920180714+11p=135p47%************************
1020180715+13p=148p51%**************************
1120180716+15p=163p56%****************************
1220180717+14p=177p61%******************************
1320180717+12p=189p65%********************************
1420180720+15p=204p71%************************************
1520180720+15p=219p76%**************************************
1620180720+8p=227p79%****************************************
1720180722+14p=241p83%******************************************
1820180723+14p=255p88%********************************************
1920180724+21p=276p96%************************************************
2020180725+13p=289p100%**************************************************
Pagetop

Gmaps Gmaps Gmaps (Code: g)

1. Tűzföld Tulimaa
Pagetop

Verne-Nemo-ajk.txt o MyeBooks o

Asko Korpela 20180816 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting