Gilad E. Tsur Mayer: Java

TsurMayer-Java-ajk.txt o MyeBooksMenu o MyeBooks123 o MyeBooksAbc 20211008-20211009 65 1* (20220224-0241)
1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b
No deal. This is not the way I learn Java o Amazon
Так не пойдет. Я не так изучаю Java
Ei kauppoja. Tällä tavalla en opi Javaa
Ingen deal. Det är inte så jag lär mig Java

No deal. This is not the way I learn Java


...or anything else, for that matter.

Not by detailed explanation. My method is showing a ready-made file alternatively in notepad and in browswer, making a small change in notepad and looking the result in browser. This way proceeding step by step the whole course.
Sorry, my bottom note is one star.

Так не пойдет. Я не так изучаю Java

... или что-нибудь другого, если на то пошло.

Не подробным объяснением. Мой метод показывает готовый файл поочередно в блокноте и в браузере, вносит небольшие изменения в блокнот и просматривает результат в браузере. Таким образом, шаг за шагом продвигаясь по всему курсу.

Извините, моя нижняя нота - одна звезда.

Ei kauppoja. Tällä tavalla en opi Javaa


... tai mitä tahansa muuta.

Ei yksityiskohtaisella selityksellä. Menetelmäni on näyttää valmis tiedosto vaihtoehtoisesti muistikirjassa ja selaimessa, tehdä pieni muutos muistikirjaan ja tarkastella tulosta selaimessa. Näin edetään koko kurssi askel askeleelta.

Anteeksi, alin arvosanani on yksi tähti.

Ingen deal. Det är inte så jag lär mig Java


... eller något annat, för den delen.

Inte genom en detaljerad förklaring. Min metod är att visa en färdig fil alternativt i anteckningsblock och i en webbläsare, göra en liten ändring i anteckningsblock och titta på resultatet i webbläsaren. På detta sätt fortsätta steg för steg hela kursen.

Förlåt, min nedsta vitsord är en stjärna.
Pagetop

Huomautukset Remarks Замечания

Pagetop
Parametre lines at the beginning of the reader notes
1. TsurMayer-Java-ajk*$0???
2. 1,65,65,txt,eng,20211008,20211009,1,Gilad E. Tsur Mayer: Java???
3. Amazon Link to source of purchased ebook...???
4. eng Link to Ajk review at source of purchased ebook...???
TsurMayer-Java-ajk.txt o MyeBooks-guide

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

30001 Chapter 1 Why Learn Javascript Anyway?
40002 Chapter 2 What is Javascript?
50003 Chapter 3 Do I need to know anything before I learn Javascript?
60004 Chapter 4 How to set up your page
70005 Chapter 5 Simple alert, write to document
100006 Chapter 6 Comments
130007 Chapter 7 Variables
160008 Chapter 8 Variable types
180009 Chapter 9 Using different types of var
200010 Chapter 10 Math operators
230011 Chapter 11 Functions
270012 Chapter 12 Functions Parameters
300013 Chapter 13 Multiple Parameters
320014 Chapter 14 Return Statement
340015 Chapter 15 Calling function from another function
370016 Chapter 16 If statement
420017 Chapter 17 Else & Else if
450018 Chapter 18 Switch
500019 Chapter 19 For loop
550020 Chapter 20 Array
580021 Chapter 21 Array Tricks
590022 Chapter 22 Javascript on Steroids
640023 Chapter 23 Now what ?
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120211009+63p=64p98%*************************************************

TsurMayer-Java-ajk.txt

Asko Korpela 20220224 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting