Andersen-Eventyr-00.jpg

Hans Christian Andersen:
Nye Eventyr og Historier

MyeBooks 20180503-1805
Andersen-Eventyr-ajk.txt (* txt -> HTML)
3,2672,189,fic,dan,20180124,20180128,4,Hans Christian Andersen: Nye Eventyr og Historier
20180124-20180128, 189 pages, 4* SalesInfo o eng

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.SisällysluetteloContentsСодержание
(1,2,3,4,5)
3.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
4.SanastoVocabularyСловарь
w
5.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Hans Christian Andersen: Nye Eventyr og Historier

One of the strangest

Having read almost half of the book I had understood almost nothing. Not that I would not understand enough the Danish language, on the basis of the Swedish. As a matter of fact, I was from the beginning completely aware, why I did not understand: the text was complete abrakadabra, a brook of words as you sometimes hear from the mouth of children. As funny in reading as in hearing. No real meaning. But then... some very entertaining fairy tales. Many of them also quite far from the world (of adult, and even more of old people). In this book animals are at least as clever as humans, often more than that. But there are also very instructive stories of real human life. All in all, I read this book completely for the reason to add another, from the youth known language to the list of my ebook languages, no word, however, that I would be able of writing this review in Danish.

Four stars. Would not it be somewhat preposterous five given by an 80 year old child?

Один из самых странных

Прочитав почти половину книги, я почти ничего не понял. Не то, чтобы я не понял достаточно датского языка, на основе шведского. На самом деле я с самого начала полностью осознавал, почему я не понял: текст был полным abrakadabra, ручей слов, как вы иногда слышите из уст детей. Как смешно в чтении, как при слушании. Никакого реального смысла. Но тогда ... некоторые очень забавные сказки. Многие из них также довольно далеко от мира (взрослых и даже более старых людей). В этой книге животные, по крайней мере, настолько умны, как люди, часто больше, чем это. Но есть также очень поучительные истории о реальной человеческой жизни. В общем, я полностью прочитал эту книгу по причине добавления еще одного, от молодого известного языка до списка языков ebook, но ни слова, чтобы я мог написать этот обзор на датском языке.

Четыре звезды. Разве это было бы нелепое пять, данное 80-летним ребенком?

Yksi oudoimmista

Luettuani jo lähes puoli kirjaa en ollut ymmärtänyt juuri mitään. Ei, etten ymmärtäisi tarpeeksi tanskaa, ruotsin perusteella. Itse asiassa alusta asti olin täysin tietoinen, miksi en ymmärrä: teksti oli täydellistä abrakadabraa, sanojen virtaa, jota kuulee usein lasten suusta. Niin hauskaa lukea kuin kuullakin. Ei mitään todellista merkitystä. Mutta sitten ... eräitä erittäin viihdyttäviä satuja. Monet niistä ovat myös melko kaukana maailmasta (aikuisista ja varsinkin vanhuksista). Tässä kirjassa eläimet ovat vähintään yhtä älykkäitä kuin ihmiset, usein viisaampiakin. Mutta on myös hyvin opettavaisia ​​tarinoita todellisesta ihmisten elämästä. Kaiken kaikkiaan luin tämän kirjan kokonaan siksi, että halusin lisätä nuoruudesta saakka tutun kielen eBook-kielteni luetteloon, ei puhettakaan, että voisin kirjoittaa tämän arvostelun tanskaksi.

Neljä tähteä. Eikö olisikin viisi vähän outoa 80-vuotiaan lapsen antamana?

En av de märkligaste

Efter att ha läst nästan hälften av boken hade jag förstått nästan ingenting. Inte att jag inte skulle förstå tillräckligt med danska språket, på grundval av svenska. Faktum är att jag från början var helt medveten om varför jag inte förstod: texten var komplett abrakadabra, en bäck av ord som du ibland hör av barnens mun. Så roligt att läsa som att höra. Ingen riktig mening. Men sen ... några mycket underhållande sagor. Många av dem också ganska långt ifrån världen (av vuxna och ännu mera av de gamla). I den här boken är djur minst lika kloka som människor, ofta mer än så. Men det finns också mycket lärorika berättelser om det verkliga mänskliga livet. I själva verket läste jag den här boken helt av anledningen att lägga till ett annat, redan från ungdom bekanta språket till listan av mina ebook-språk, inget ord att jag skulle kunna skriva denna recension på danska.

Fyra stjärnor. Skulle det inte vara något preposterous fem given av ett 80-årigt barn?

Pagetop Pagetop Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

10001 Skarnbassen
80002 Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige
130003 Sneemanden
180004 I Andegaarden
230005 Det nye Aarhundredes Musa
290006 Iisjomfruen
29000601 I. Lille Ravn.
35000602 II. Reisen til det nye Hjem.
39000603 III. Farbro'er.
42000604 IV. Babette.
51000605 V. Paa Hjemveien.
52000606 VI. Besøget i Rouen.
55000607 VII. Ørnereden.
58000608 VIII. Hvad Nyt Stuekatten kunde fortælle.
59000609 IX. Iisjomfruen.
61000610 X. Gudmoder.
63000611 XI. Fætteren.
65000612 XII. Onde Magter.
67000613 XIII. I Møllerens Huus.
69000614 XIV. Syner i Natten.
71000615 XV. Slutningen.
750007 Sommerfuglen
780008 Psychen
890009 Sneglen og Rosenhækken
920010 Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen
1030011 Lygtemændene.wisps
1040012 Veirmøllen
1060013 Sølvskillingen
1100014 Bispen paa Børglum og hans Frænde
1160015 I Børnestuen
1190016 Guldskat
1270017 Stormen flytter Skilt
1350018 Theepotten
1360019 Folkesangens Fugl
1390020 De smaa Grønne
1410021 Nissen og Madamen
1450022 Peiter, Peter og Peer
1490023 Gjemt er ikke glemt
1520024 Portnerens Søn
1690025 Flyttedagen
1730026 Sommergjækken
1770027 Moster
1820028 Skrubtudsen
1890029 Loppu 189 4*
1890030 ### enrufisw
Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (49)
„Vorherre giver os Nødderne, men han knækket dem ikke for os.”

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 Skarnbassen (1)
kovakuoriainen
2 kjønt (2)
3 Mødding (2)
”Midden. "
4 Lintøiet (3)
5 .vaad (3)
6 Potteskaaret (3)
7 Grøften (4)
”oja
8 tøiret (7)
”kytkettynä. "
9 Fatter (8)
lihavampia
10 Tagsteensbrokker (13)
Tunnisteet Teen tähteet,
11 Pude (15)
tyyny,
12 ynkede (18)
säälittävä
13 Vugge (25)
Kehto.
14 Trældyr (27)
15 Skyttelauget (46)
ammunta Festival
16 Laugssvend (128)
kilta Svend
17 Snoge-Unger (149)
Snakes-Unger.
18 Fødder (150)
jalat,
19 Velynderinde" (156)
20 vaadt (158)
märkä;
21 Tomme (163)
tyhjä
22 groe (169)
23 Sommergjækken (173)
typerys
24 savne (182)
sakna?
25 Skrubtudsen (182)
Rupikonna.
Pagetop

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

1ndhold. +189p=189p100%**************************************************
220180124+-171p=18p10%*****
320180125+71p=89p47%************************
420180126+21p=110p58%*****************************
520180127+35p=145p77%**************************************
620180128+44p=189p100%**************************************************
Pagetop

Andersen-Eventyr-ajk.txt o MyeBooks o 20180124-20180128, 189 pages, 4* SalesInfo o eng

Asko Korpela 20180503 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
AA o BB o CC o DD o EE o FF