Ajk kotisivu TwinBook o Gurdjieff Main

G.I. Gurdjieff: Meetings with Remarkable Men
G.I. Gurdjieff: KOHTAAMISIA MERKITTÄVIEN HENKILÖIDEN KANSSA
11

11001
Top
'In telling you about this now, a feeling of justice, that very justice which comes from my understanding of the psyche of people subjected to such events, obliges me to pay a tribute to those of the Bolsheviks and White Army volunteers—most of them perhaps no longer alive— whose attitude of good will towards my activities, even though adopted unconsciously and purely instinctively, assisted the fortunate outcome of this dangerous enterprise of mine."Kun tänä päivänä kerron teille tästä, minut valtaa harras oikeudenmukaisuuden tunne, joka kumpuaa syvästä ymmärryksestä silloisen kaltaisille tapahtumille altistuneiden ihmisten psyykeä kohtaan. Olen siis pakotettu myöntämään kiitollisuudenvelkani kaikille niille bolsevikkiarmeijan ja valkoisen armeijan vapaaehtoisille joista moni tuskin on saanut elää tähän päivään asti joiden suotuisa, joskin vaistonvarainen ja tiedostamaton, suhtautuminen toimiani kohtaan auttoi minua selviytymään vaarallisesta hankkeestani.”11001
Bottom
11002
Top
'Indeed, if I did manage to get safely out of that hell, in the full sense of the word, it was not due entirely to my well-developed ability to discern and play upon the slightest changes in the weaknesses of the psyche of people in a psychosis of this kind. In the conditions in which these events were taking place I would not have been able, even by maintaining the most active vigilance day and night, to foresee all the unexpected things that happened and to take corresponding measures."Jos toden totta saatoinkin selvitä ehjin nahoin ympärillämme vallinneesta helvetistä — sanan varsinaisessa merkityksessä — en voi väittää, että se olisi ollut kokonaan sisimmässäni huippuunsa kehittyneen kyvyn muodostaa psykoottiseen tilaan ajautuneiden ihmisten mielentiloista ja ajatuksenjuoksusta tarkkoja havaintoja ansiota. En olisi matkamme olosuhteissa osannut ennakoida kaikkia tilanteita, joihin sittemmin ajauduimme, ja toimia ylllättäen ilmenneiden vaatimusten mukaan edes pysymällä herkeämättömän valppaana päivin ja öin.”11002
Bottom
11003
Top
'In my opinion, we got out safely because in the common presences of these people—although in the grip of a psychic state in which the last grain of reasonableness vanishes—the instinct inherent in all human beings for distinguishing good from evil in the objective sense was not completely lacking. And therefore, instinctively sensing in my activities the living germ of that sacred impulse which alone is capable of bringing genuine happiness to humanity, they furthered in whatever way they could the process of accomplishment of that which I had undertaken long before this war."Käsitykseni mukaan saimme jatkaa matkaamme turvallisesti siksi, että olosuhteista huolimatta kohtaamiemme ihmisten — olkoonkin, että he olivat ajautuneet mielentilaan, jossa järjen viime rippeet katoavat — kaikille ihmisolennoille luontainen kyky erottaa todellinen hyvä todellisesta pahasta pilkotti11003
Bottom
11004
Top
'In all our dealings with them there was never once a situation, either with the Bolsheviks or the White Army volunteers, from which I could not find some way out.heidän sisimmästään. Ja huomattuani, että kohtaamisissamme ihmisissä oli yhä jäljellä häivähdyksiä siitä, mikä tuo ihmiskunnan keskuuteen aitoa onnea ja ymmärrystä, pyrin herättämään heissä halun auttaa meitä tehtävässä, jonka olin ottanut kantaakseni jo kauan ennen sodan syttymistä.”11004
Bottom
11005
Top
'Here I will add, by the way, that if at some time in the future the life of people should flow normally, and if there should then be specialists for investigating events similar to those which occurred in Russia, the various documents I have kept, which were issued to me by the two opposing sides for the protection of my interests and possessions, would furnish very instructive evidence of the extraordinary incidents that can occur during such mass psychoses."Kohtaamisissamme emme joutuneet niin bolsevikkien kuin valkoisenkaan armeijan kanssa asioidessamme tilanteeseen, josta emme olisi selviytyneet.” "Todettakoon tässä yhteydessä, että jos vielä jonain päivänä koittaa aika, jolloin ihmiset saattavat elää tavallista elämää, ja erikoistyöryhmä nimitetään tutkimaan Venäjällä tuolloin sattuneita hirmutekoja, on hallussani sodan molempien osapuolten minulle etujeni ja omaisuuteni turvaksi myöntämiä asiakirjoja. Ne saattavat tarjota opettavaista tietoa epätavallisista sattumuksista, joita moisten massapsykoosien aikana voi tapahtua.”11005
Bottom
11006
Top
' For example, among these numerous documents, there is one paper on one side of which is written:"Säästämieni papereiden joukossa on muun muassa asiakirja, jonka toiselle puolelle on kirjoitettu:11006
Bottom
11007
Top
The bearer, Citizen Gurdjieff, has the right to carry everywhere a revolver—calibre.... number.... Certified by signature and seal affixed: The President of the Soldiers' Secretary: and Workmen's Deputies:Kansalainen Gurdjieffilla on oikeus kantaa mukanaan revolveria, kaliiberilta... ja numeroltaan...11007
Bottom
11008
Top
SHANDAROVSKY ROUKHADZEAllekirjoittanut ja sinetöinyt:11008
Bottom
11009
Top
Place of issue: Essentuki Date of issue:....Sotilaiden ja työläisten liiton11009
Bottom
11010
Top
'On the back of this paper is written:Myöntöpaikka: Essentuki Päivämäärä: ...11010
Bottom
11011
Top
A certain Gurdjieff is authorized to carry a revolver numbered as indicated on the reverse side. Certified by signature and seal affixed:Asiakirjan selkämykseen oli kirjoitettu:11011
Bottom
11012
Top
For General Denikin: GENERAL HEYMAN Chief of Staff:Muuan Gurdjieffilla on virallinen aseenkantolupa revolveriin, jonka sarjanumero on kirjattu asiakirjan toiselle puolelle. Allekirjoittanut ja sinetöinyt:11012
Bottom
11013
Top
GENERAL DAVIDOVITCH NASCHINSKI Issued in Maikop. Date:....Kenraali Denikinin puolesta: KENRAALI HEYMAN11013
Bottom
11014
Top
'After tremendous efforts, surmounting numerous unexpected obstacles, we went through devastated CossackEsikuntapäällikkö:11014
Bottom
11015
Top
villages, and finally got to Kumichki, the last inhabited place before the wilderness of theKENRAALI DAVIDOVITS NATSHINSKI11015
Bottom
11016
Top
Caucasus Mountains. Beyond this point there were no passable roads.Myöntöpaikka: Maikop Päivämäärä: ...”11016
Bottom
11017
Top
'In Kumichki we made haste to procure whatever provisions were still obtainable, abandoned our carts to their fate, loaded most of our things on the horses and mules, and earning the rest ourselves, began to climb up the everlasting mountains."Kun etenimme hävitettyjen kasakkakylien raunioiden läpi, käytimme valtavasti aikaamme ja energiaamme lukuisia odottamattomia vastoinkäymisiä selättäessämme. Lopulta päädyimme Kumitshkiin, viimeiseen asutettuun paikkaan ennen Kaukasusvuorten erämaata. Tämän pisteen jälkeen matkamme varrella ei ollut enempää kulkukelpoisia teitä.”11017
Bottom
11018
Top
'Only after crossing the first pass did we at last breathe freely, feeling that the greatest dangers were behind us; but it was just here that the real difficulties of the journey began.”Kumitshkissa hankimme kiireellä kaikki tykötarpeet, joita kaupungissa yhä oli saatavilla. Hylkäsimme kärrymme, lastasimme tarvikkeemme hevosten ja muulien selkään ja kulkueemme lähti kapuamaan ikuisuuksiin jatkuvia vuoria.” "Vasta ensimmäisen solan ylitettyämme saatoimme hengähtää vapaasti. Koimme jättäneemme matkamme vaikeudet taaksemme. Sittemmin kuitenkin ilmeni, että vasta tässä vaiheessa matkamme todelliset vaikeudet alkoivat.” ”Kumitshkista alkanut ja Valkoisen Joen Solan lävitse Sotshiin Kaukasian arojen läpi kulkenut etappimme kesti noin kaksi kuukautta. Koimme lähes päivittäin eriskummallisia, mieleenpainuvia seikkailuja, mutta niistä en tällä kertaa kerro mitään. Tämä johtuu siitä, että muutamat sittemmin Venäjälle palanneet retkikuntamme jäsenet, jotka ovat nyt täysin tietämättömiä muun maailman kulusta, ovat ymmärtääkseni ehtineet kirjoittaa matkastamme helvetin keskuksesta sen reunoille aina Kaukasusvuorten ylipääsemättömien erämaiden halki. Epäilemättä tämä kirja, jossa ei suinkaan ole unohdettu arkeologisia tutkimuksiamme dolmenien ja muiden alueelle piilotettujen aarteiden parissa, julkaistaan pikapuoliin.”11018
Bottom
11019
Top
'About this part of the expedition from Kumichki over the White River pass to Sochi, across the wilds of the Caucasian range, a journey which lasted about two months, filled with strange and even extraordinary adventures, I will not say anything. And this is because, according to information which has reached me, a description of this escape of ours from the "centre of hell to its edge" through the almost impassable wilds of these mountains, as well as of our successful investigation of dolmens and of all the visible and hidden riches of this region, has already been written and will doubtless soon be published by certain members of this singular scientific expedition, who subsequently returned to Russia and are now cut off from the rest of the world."Matkamme aikana matkakumppanini osoittautuivat toisiinsa nähden varsin poikkeaviksi koulutukseltaan ja luonteeltaan. Tutkimusmatkani määränpään huomioon ottaen he olisivat tuskin voineet olla minulle soveliaampaa seuraa. He auttoivat minua ratkaisemaan dolmeneihin liittyvät ongelmat tehokkaasti ja määrätietoisesti. Heidän joukossaan oli muutamia täysinoppineita teknikoita sekä monien tieteenalojen ammattilaisia — kaivos ja muita insinöörejä sekä arkeologian, astronomian, eläin ja lääketieteen että muiden tieteiden erityisasiantuntijoita.”11019
Bottom
11020
Top
'The group of people round me on this journey happened quite unexpectedly to be of such diverse types and education as could not have been more suitable for the aims of our expedition, and they very effectively helped me to resolve the problem of the dolmens. Among them were very good technicians and specialists in various branches of science—mining and other engineers, as well as specialists in archaeology, astronomy, zoology, medicine and other fields of knowledge."Lisään enää vain sen, että taivaltamamme matkan varrella ihailemistamme maisemista mieleenpainuvimmat sijaitsivat Kumitshkin ja Sotshin välisellä taipaleella. Näistä erityisesti vavahduttivat merta k&hti avautuvat näkymät. Niistä voimme hyvällä omallatunnolla käyttää ilmaisua maanpäällinen paratiisi’, jolla niin kutsuttu älymystö viittaa Kaukasuksen joihinkin vähäpätöisempiin osiin.” "Nuo seudut ovat syystä tai toisesta yhä tänä päivänä lähes täysin asutta11020
Bottom
11021
Top
'I will only add that, of all my impressions during this journey, the most outstanding is of the beauty of the regions between Kumichki and Sochi, especially of those from the pass down to the sea; which indeed deserve the high-sounding name of "terrestrial paradise", often attributed to other parts of the Caucasus by the so-called intelligentsia.mattomia sekä alikehittyneitä, vaikka seudun maaperä olisi mitä soveliainta maanviljelyyn. Lisäksi näillä alueilla, jotka eivät sijaitse kovinkaan kaukana asutuskeskuksista, virtaa runsain mitoin makeaa vettä kastelujärjestelmien rakentamiseksi.”11021
Bottom
11022
Top
'Although these regions would be quite suitable for agriculture as well as for watering-places, and are not very far from populated centres, yet, in spite of the growing need for land of this sort, they remain, for some reason or other, uninhabited and undeveloped."Suurin joukoin Turkkiin neljäkymmentä tai viisikymmentä vuotta sitten muuttaneet tsherkessit161 asuttivat taannoin näitä alueita. Tsherkessivaellusten jälkeen maat kuitenkin hylättiin, eivätkä ihmisjalat ole sittemmin tallanneet niillä.”11022
Bottom
11023
Top
'They were formerly populated by Cherkesses, who migrated to Turkey forty or fifty years ago; since then they have been abandoned and no man's foot has trod them."Matkallamme löysimme usein paitsi maaalueita, jotka olivat selvästikin olleet joskus viljeltyjä, myös ihmiskäsien istuttamien puutarhojen jäänteitä. Vaikka puutarhat olivat täysin villiintyneet, ne tarjosivat riittävästi hedelmiä jopa tuhansien nälkäisten suiden ruokkimiseksi.”11023
Bottom
11024
Top
'On our way we sometimes came across formerly well-cultivated lands and excellent orchards, which, though overgrown and wild, were still yielding enough fruit to feed thousands."Lopulta parin kuukauden vaelluksen päätteeksi saavuimme viimein perille Sotshiin Mustanmeren rannalle väsymyksestä puolikuolleina ja lähes kaikki ruokavarantomme kuluttaneina.”11024
Bottom
11025
Top
'Well then, only at the end of about two months, worn out with fatigue and with our provisions almost gone, did we succeed in reaching the town of Sochi on the shores of the Black Sea."Sotshiin päästyämme päätin erkaantua muutamista matkaseurueemme jäsenistä, jotka olivat kulkeneet joukossamme 'Golgatanmatkallamme’. Paitsi että he olivat osoittaneet kyvyttömyytensä toimia tilanteen vaatimalla tavalla, heissä oli lisäksi ilmennyt ominaisuuksia, jotka eivät vastanneet lainkaan korkeita tavoitteitamme. Jatkoin siis matkaani muiden kanssa. Kävelimme tavallisia teitä pitkin Tiflisiin, missä gruusialaista syntyperää olleet mensevikkidemokraatit ylläpitivät edes jonkinlaista järjestystä näinkin kaoottisina aikoina.”11025
Bottom
11026
Top
'Here, because certain members of the expedition, during what might be called our "Way of Golgotha", were not equal to the situation, but manifested properties not corresponding at all to the high aim we had in view, I decided to part with them and went on with the others. We travelled now by ordinary roads to the town of Tiflis, where there was still, for that tumultuous time, a relative degree of order under the rule of the Menshevik democrats of Georgian nationality."Tiflisiin päästyämme neljä vuotta oli ehtinyt vieriä Instituutin toiminnan alkamisesta Moskovassa. Aikaa ja rahaa oli kulunut. Käteisvarantomme hupenivat yhä kiihtyvällä tahdilla, koska viime vuosina olimme Instituutin toiminnan lisäksi käyttäneet rahojamme selvitäksemme odottamattomissa olosuhteissa, joita emme olleet ennakoineet alkuperäisissä laskelmissamme.”11026
Bottom
11027
Top
'Four vears had passed from the beginning of the organization of the Institute in Moscow up to the time of our arrival"Ongelmana oli, että Venäjän katastrofaaliset tapahtumat, kolossaalista mittakaavaa olevat kansannousut sekä kansakuntien väliset sodat veljessodista puhumattakaan olivat saaneet ihmiset sijoiltaan. Kaikki oli niin sekaisin ja päälaelleen kääntynyttä, että eilispäivän vaikutusvaltaiset ja varakkaat löysivät11027
Bottom
11028
Top
in Tiflis. Together with time had gone money, and all the more rapidly because, towards the end of this period, money had had to be spent not only for the work of the Institute itself, but on much else besides which had not been foreseen in the original calculations.161 Historiallinen Tsherkessi on Kaukasiassa Mustanmeren itärannalla. Abhasiasta koilliseen. Tsherkessit ovtti Venäjällä asuva pieni etninen ryhmä, joka puhuu luoteiskaukasialaista kabardin kieltä. (Suom.huom.)11028
Bottom
11029
Top
'The trouble was that the catastrophic events in Russia, the colossal upheavals, the war and civil war, had shaken people out of their usual grooves, and everything was so mixed up and turned upside down that the wealthy and secure of yesterday found themselves the totally destitute of today. This was the situation of many of those who had left everything to follow my ideas, and who during this period, through their sincerity and corresponding manifestations, had become like next of kin to me; and so I had now to provide a means of livelihood for nearly two hundred people.itsensä hetkessä mieron tieltä. Näin oli käynyt monille, jotka olivat jättäneet kaiken seuratakseen ideoitani, ja jotka olivat vilpittömyytensä ja vastaavien luonteenpiirteidensä johdosta tulleet minulle kuin lähiomaisiksi; niinpä minun oli turvattava edes jonkinlainen toimeentulo lähes kahdellesadalle ihmiselle.” "Tässä suhteessa minulle tuotti suuria vaikeuksia, että monet verisukulaiseni olivat vieläkin huonommissa asemissa kuin muut matkaseuralaiseni. Seurueeni lisäksi jouduin avustamaan rahallisesti myös sukulaisiani ja heidän perheenjäseniään, joista monet elivät niissä Transkaukasian osissa, jotka olivat joutuneet kokemaan sodan kauhut läpikotaisin ensin sisällissodan ja sittemmin turkkilaisinvaasion muodossa.”11029
Bottom
11030
Top
'My difficulty in this respect was complicated by the fact that many of my relatives were in a still worse position than the others, and I had not only to support them financially, but to provide shelter for them and all their families, since most of them had been living in places in Transcaucasia which had been completely devastated and pillaged in the civil war and by the Turks.”Jotta voisitte saada edes jonkinlaisen käsityksen suursodan vuosina raivonneista elinolosuhteista, kuvailen yhtä monista todistamistani näyistä.”11030
Bottom
11031
Top
'In order that you may picture to yourselves the generally prevailing horror, I will describe one of the many scenes I witnessed.”Tamä tapahtui kun asuin vielä Essentukissa, missä elämä oli edelleen verrattain rauhallista.”11031
Bottom
11032
Top
'This wras at the time when I wras in Essentuki, and life there wras still relatively calm."Rahoitin ja ylläpidin kahta kommuunitaloa, joissa asui sukulaisteni lisäksi joitain ajatuksistani kiinnostuneita seuraajiani. Essentukissa asui kahdeksankymmentäviisi, Piatigorskin talossa kuusikymmentä ihmistä.”11032
Bottom
11033
Top
'I wras maintaining two "community houses" for my relatives and the followers of my ideas, one for eighty-five people in Essentuki, and the other for sixty people in Piatigorsk."Elinkustannukset olivat korkeat ja nousivat päivittäin. Vaikka minulla oli vielä melkoisesti rahaa, riittävien ruokamäärien takaaminen kaikille kävi alati vaikeammaksi ja pystyin hädin tuskin pitämään kulut inhimillisinä.”11033
Bottom
11034
Top
'The already high cost of living wras rising daily. It wras becoming more and more difficult, even with large sums of money, to obtain food for the two houses and I barely succeeded in making both ends meet."Eräänä sateisena aamuna istuskelin ikkunan ääressä. Katselin kadulle ja mietin ankarasti, miten parantaa elinolosuhteitamme. Yhtäkkiä näin, kuinka ovelleni pysähtyi kaksi omituisen näköistä ajoneuvoa, joista alkoi nousta hädin tuskin ihmisen varjoiksi tunnistettavia olentoja.”11034
Bottom
11035
Top
'One rainy morning, while sitting at the window looking out at the street and thinking how' to obtain this, that and the other, I sawr two odd-looking conveyances pull up at my door, from which a number of shadowy forms slowly emerged."Aluksi minun oli vaikea hahmottaa mitä ja keitä he olivat, ja miksi he olivat tulossa luokseni. Kun kiihtyneet ajatukseni rauhoittuivat, tunnistin nämä luurankojen kaltaiset olennot ihmisiksi. Heillä oli verhoinaan vain rättejä ja riepuja, ja heidän paljaat jalkansa sinersivät paleltumista ja haavoista. Vain nälän ja väsymyksen palo silmissä osoitti heidän olevan elossa. Heitä oli kaikkiaan kaksikymmentäkahdeksan, heidän joukossaan oli yksitoista iältään yhden ja yhdeksän ikävuoden välillä ollutta lasta.”11035
Bottom
11036
Top
'At first it wras even difficult for me to make out what they were, but, as my agitated thoughts grewr a little calmer, I gradually began to realize that these were people, or more exactly skeletons of people, with only their burning eyes alive, clad in rags and tatters, their bare feet covered with wounds and sores. There were twenty-eight in all, among them eleven children between the ages of one and nine."Ovelleni saapuneet ihmispoloiset ilmenivät stlkulaisikseni, ja heidän joukossaan oli oma siskoni kuuden pienen lapsensa kanssa.”11036
Bottom
11037
Top
'These people turned out to be relatives of mine, among them my own sister with her six little children.”He olivat asuneet Aleksandropolissa, jonne turkkilaiset olivat muiden paikkojen lisäksi hyökänneet kaksi kuukautta aiemmin. Koska posti ja lennätintoi11037
Bottom
11038
Top
'They had been living in Alexandropol, which, among other places, had been attacked by the Turks two months before. As neither the post nor the telegraph service were werking and the towns were cut off from each other, the inhabitants of Alexandropol only learned of the approaching attack when the Turks were about three miles from the city. This newrs gave rise to an indescribable panic.miston toiminta oli aikoja sitten lakannut eikä kaupungeilla ollut keinoa viestiä keskenään, Aleksandropolin asukkaat saivat tietää lähestyvistä turkkilaisista vasta valloittajien ollessa kolmen virstan päässä kaupungin porteilta. Uutista seurasi sanoin kuvaamaton paniikki.”11038
Bottom
11039
Top
'Just picture to yourselves how' people must feel when, w'orn out and strained to the extreme limit, they realize that the enemy, stronger and better armed than their own troops, will inevitably enter the city and will mercilessly and indiscriminately massacre not only the men, but the wemen, the aged and the children, as wras the order of things there."Kuvitelkaa miltä nälkäisistä, väsyneistä ja romahtamispisteessä olevista ihmisistä tuntuu, kun he kuulevat, että heidän omaa sotajoukkoaan vahvempi ja aseistetumpi joukkoosasto on kävelymatkan päässä heidän kodistaan valmiina surmaamaan armottomasti ja sääliä tuntematta paitsi sotilaat ja kaupungin miehet, myös naiset, vanhukset ja lapset, kuten tapana oli!”11039
Bottom
11040
Top
'And so my relatives, like all the rest, learned of the approach of the Turks only about an hour beforehand, and, seized with this panic, fled in terror just as they were, without stopping to take anything with them."Sukulaiseni olivat muiden aleksandropolilaisten tavoin kuulleet turkkilaisten tulosta vain tuntia aiemmin. He pakenivat kaupungista paniikin ja kauhun vallassa kaiken omaisuutensa jätettyään.”11040
Bottom
11041
Top
'Quite bewildered and dashing off at random, they first even ran in the wTong direction. It wras only when they were too exhausted to go further that thev came to themselves a little, realized their mistake and took the direction of Tiflis."Hätääntyneinä ja kaiken loogisen päättelykykynsä menettäneinä he lähtivät väärään suuntaan. Vasta ollessaan liian uupuneita jatkamaan matkaa he lepäsivät hetken, käsittivät paenneensa suoraan valloittajien syliin ja ottivat suunnakseen Tiflisin.”11041
Bottom
11042
Top
'After twenty long, painful days of walking over the mountains through almost impassable places, sometimes even crawling on hands and knees, hungry and cold, they finally arrived in Tiflis barely alive."Käveltyään kaksikymmentä tuskantäyteistä päivää vaikeakulkuisilla vuoritaipaleilla nälissään ja kylmissään ja ryömittyään toisinaan kivenlohkareiden yli jopa nelinkontin, he lopulta saapuivat hädin tuskin elävien kirjoissa Tiflisiin.” "Kuultuaan minun majailevan Essentukissa, jonne johtavia teitä sotilaat eivät vartioineet, he onnistuivat joidenkin ystäviensä avulla vuokraamaan kahdet katetut vankkurit. Kuljettuaan loputtoman tuntuisen matkan niin kutsutuilla gruusialaisilla sotilasteillä he viimein saapuivat ovelleni hädin tuskin tunnistettavina.”11042
Bottom
11043
Top
'Having learned there that I was living in Essentuki and that communications with that town were then open, they managed with the help of friends to hire two covered carts; and, barely moving along what was called the Georgian military road, they finally landed at my door, as I have just said, in such a state that they were not even recognizable."Kuvitelkaa miltä tuntuu miehestä, joka näkee kokonaiskuvan ja kaikista kokemistaan vaikeuksista huolimatta ymmärtää olevansa ainoa, jolla on riittävästi resursseja antaa kaikille kärsineille katto pään päälle, vaatettaa heidät, pitää heistä huolta ja auttaa heidät jaloilleen!”11043
Bottom
11044
Top
'Imagine the situation of a man who sees such a picture and who, in spite of the extreme difficulties of the moment, considers himself to be, and in fact is, the only one able to shelter them, clothe them, care for them and, in short, set them on their feet."Kaikki odottamattomat rahareiät, kuten tutkimusretkemme kustannukset ja Mineralnie Vodiin jääneiden tovereideni asumiseen käytetyt rahat, johtivat säästöjeni haihtumiseen Tiflisiin pääsyymme mennessä. Olimme joutuneet luopumaan myös arvoesineistä, joita minä ja vaimoni olimme kantaneet mukanamme kiertolaiselämämme aikana.”11044
Bottom
11045
Top
'All these unforeseen expenses, as well as the cost of the expedition and the money left to provide for those who stayed behind in the Mineral Water towns, had used up all my reserves by the time I arrived, with a whole following, in Tiflis. Not only was my ready money gone, but also those valuables which my wife and I, during our constant moving about, had been able to carry with us."Mitä tuli muihin vuosien varrella omistukseeni haalimiini arvotavaroihin, vain jotkin niistä olivat vaihtaneet omistajaa pääasiassa silloin, kun muuta11045
Bottom
11046
Top
'As for the other valuable things I had collected for many years, although a few had been disposed of, at the very beginning of the chaotic events in Russia, by some of my pupils from the two capitals who afterwards came with their families to be near me in Essentuki, all the rest, including the two unique collections I have mentioned, remained partly in Petrograd and partly in Moscow, and I had no idea what had become of them.mat oppilaat joutuivat myymään niitä rahoittaakseen pakomatkansa luokseni Essentukiin Venäjän alkaessa suistua kaaoksen valtaan. Koko muu omaisuuteni, mukaan lukien kaksi ainutlaatuista kokoelmaa, joista olen jo teille kertonut, jäi Petrogradiin162 ja Moskovaan, enkä lainkaan tiedä, mitä sille kaikelle on sittemmin tapahtunut.”11046
Bottom
11047
Top
'By the second day after my arrival in Tiflis, matters had come to such a pass that I found myself without a single cent in my pocket. I had to beg the wife of one of my people to lend, or simply give me, her last ring, containing a small diamond of approximately one and a quarter carats, which I immediately sold so that everyone might eat that evening."Toisena päivänä Tiflisiin saapumiseni jälkeen olin jälleen vailla pennin hyrrää. Minun oli anottava erään oppilaani vaimoa lainaamaan tai antamaan minulle hänen viimeinen sormuksensa, johon oli upotettu arviolta neljänneskaraatin arvoinen pikkutimantti. Myin korun välittömästi saadakseni seurueellemme syötävää samaksi illaksi.”11047
Bottom
11048
Top
'Things were made still more difficult by the illness I had contracted while crossing the Caucasus Mountains, where one is subjected to enormous differences of temperature between the day and night. My condition became worse, since I could not lie in bed, but, with a temperature as high as 104°, was compelled to run about the city in order to find at any cost some way out of this desperate situation."Asioita hankaloitti entisestään sairauteni, joka oli alkanut piinata minua Kaukasusvuorilla, missä yön ja päivän lämpötilaerot olivat paikoin sietämättömät. Oloni kävi yhä huonommaksi, sillä minulla ei ollut aikaa maata joutilaana, vaan jouduin vielä 40 asteen kuumeessakin toimittamaan juoksevia asioita kaupungilla samalla kun yritin keksiä meille jonkinlaisen pakokeinon epätoivoisesta tilanteestamme.”11048
Bottom
11049
Top
'I acquainted myself with all the prospects of the local business world and, having seen that, in spite of the general depression throughout Transcaucasia, the trade in both new and old Oriental carpets was still flourishing, I at once decided to occupy myself with this business."Tutustuin kaikkiin paikallisen yritysmaailman tarjoamiin mahdollisuuksiin. Totesin, että Transkaukasian yli pyyhkineestä lamasta huolimatta vanhojen ja uusien itämaisten mattojen myynti kannatti edelleen. Päätin siis siltä istumalta tutustuttaa itseni tuohon jaloon liikkeenharjoittamisen muotoon.” "Valitsin joukostamme muutamia matkamme aikana ansioituneita henkilöitä sekä joitain Tiflisissä jo kauan asuneita sukulaisiani. Opetettuani heille joitain perusasioita järjestin meidät pikimmiten mattokauppaalalle.”11049
Bottom
11050
Top
'I chose several qualified persons from those who had come there with me and also from those of my relatives who had lived there a long time, and, having taught them how to assist me, I very quickly organized a serious business in carpets."Jotkut avustajistani kiersivät ympäri Tiilisiä ja naapuripitäjiä, missä he etsivät ja ostivat kaikenlaisia mattoja. Toinen ryhmä pesi ja puhdisti matot, kun taas kolmas parsi ja entisöi niitä. Sen jälkeen matot lajiteltiin ja muutamat niistä myytiin vähittäiskaupassa, loput tukkutavarana joko paikallismyyntiin tai vientituotteina Konstantinopoliin.”11050
Bottom
11051
Top
'Some of my assistants went round in Tiflis and the neighbouring towns and searched for and bought up all sorts of carpets; a second group washed and cleaned them, while a third repaired them. The carpets were then sorted out and some of them were sold retail, and the others wholesale—either for the local trade or for export to Constantinople."Kolmannen viikon loppuun mennessä mattokauppamme oli poikinut meille niin paljon tuloja, että meillä oli paitsi riittävästi rahaa elintarpeisiimme, myös melko lailla ylimääräistä. Näistä voitoista rohkaistuneena ja yhä suuremmat voitot mielessäni heräsi sisimmässäni halu käynnistää Instituutin toiminta11051
Bottom
11052
Top
'By the third week this carpet business had begun to bring in such an income that there was not only sufficient money for all to live on, but a great deal left over. In view of these profits and the obviously still greater prospects of this business, the desire arose in me to establish my Institute on a temporary basis there, without waiting for peace and my return to Moscow; the more so as I had always intended to open a branch of the Institute in Tiflis.162 Gurdjieffkäyttää tässä yhteydessä muotoa ”Petrograd”, joka oli Pietarin kaupungin nimi 1914—1924. (Suom. huom.)11052
Bottom
11053
Top
'While continuing the carpet business I therefore set about organizing the Institute; but it soon became clear, in viewväliaikaisesti paikan päällä sen sijaan, että olisin odottanut rauhan laskeutumista ja paluuta Moskovaan. Olipa minulla lisäksi ollut jo pitkään aikomuksenani perustaa Instituutin haarajaosto Tiflisiin.”11053
Bottom
11054
Top
of the great housing crisis in Tiflis at the time, that it would be impossible for me to find quarters suitable for my purpose unaided, and I applied to the Georgian government for assistance."Jatkoimme maitokauppaa ja siinä samassa otin harteilleni Instituutin perustamiseksi vaadittavat järjestelyt. Varsin pian kuitenkin selvisi, että Tiflisissä valloillaan ollut asuntokriisi teki mahdottomaksi sen, että olisin löytänyt omin voimin tarkoitukseemme sopivaa rakennusta. Siispä käännyin Gruusian hallituksen puoleen.”11054
Bottom
11055
Top
'The Georgian government met me half-way, and directed the mayor of Tiflis to assist me in every way to find a building "worthy of such an important establishment of general public significance", and to place it entirely at my disposal. The mayor himself, and several members of the municipal council who were interested in my work, were indeed very assiduous in searching for the necessary building. But in spite of all their good will they could not find anything suitable, and offered me temporary quarters, promising to change them shortly for something permanent and more adequate."Gruusian hallitus tuli minua puolitiehen vastaan. Hallitus määräsi Tiilisin kaupunginjohtajan avustamaan minua löytämään 'niin yleishyödyllisen ja merkittävään tarkoitukseen omistetun laitoksen arvon mukaisen rakennuksen, sekä myöntämään sen kokonaan käyttööni.”11055
Bottom
11056
Top
'Thus, for the third time, I began the organization of the Institute, and first of all set about the same inevitable business of acquiring the necessary furnishings and equipment."Itse kaupunginjohtaja ja muutamat työstäni kiinnostuneet kunnanvaltuuston jäsenetkin etsivät uutterasti sopivaa tilaa käyttööni. Hyvästä tahdostaan huolimatta he eivät löytäneet etsimäänsä. He tarjosivat minulle väliaikaistiloja ja lupasivat, että saisin pian käyttööni jotain soveliaampaa ja pysyvämpää.” "Joten, jo kolmannen kerran, aloin organisoida Instituutin toimintaa. Aloitin välttämättömimmästä; tarvittavien huonekalujen ja välineiden hankinnasta.” "Tiflisin asukkaat olivat ajautuneet olosuhteiden pakosta pois tolaltaan ja monet heistä kokivat tarvetta kääntyä muunlaisten arvojen puoleen. Näinpä vain viikko Instituutin avajaisten jälkeen kaikki väliaikaismajassamme pitämäni oppitunnit keräsivät rutkasti väkeä — jopa kaksin tai kolminkertaisen määrän silloiseen kapasiteettiimme nähden. Jouduinpa keräämään jopa jonotuslistoja varmistaakseni kaikkien halukkaiden pääsyn oppitunneille, jotka minun oli tarkoitus aloittaa heti päästyämme isompaan rakennukseen.”11056
Bottom
11057
Top
'Here, among the inhabitants of Tiflis, many people had been deeply affected by the change in their conditions of life and felt the need to turn towards other values. As a consequence, within a wreek after the opening of my Institute, all the special classes which had been started in these temporary premises were filled up, and there wrere also wraiting-lists of two or three times as many people for the classes I expected to start as soon as wre had a larger building."Näissä joka suhteessa riittämättömissä väliaikaistiloissa ja äärimmäisen haastavien olosuhteiden vallitessa käynnistimme myös itseen kohdistuvan työmme. Jatkoimme opintoja kuukausien ajan. Järjestimme oppilaat eri ryhmiin ja jaoimme työtunnit aamuun, iltapäivään, iltaan ja jopa yöhön.”11057
Bottom
11058
Top
'In these temporary premises which were unsuitable in every respect, and under exceedingly trying conditions, "work on oneself' began to come to life. Studies wrere carried on for several months by dividing the pupils into separate groups and by arranging working hours in the morning, afternoon and evening, and even late at night."Hallitus jätti kuitenkin viikko toisensa jälkeen lunastamatta meille antamansa lupaukset uusista työtiloista. Työmme jatkaminen puutteellisissa tiloissamme alkoi osoittautua mahdottomaksi. Kun bolsevikit lopulta marssivat Gruusiaan, päivittäinen elämä vaikeutui rutkasti ja jopa hallitus itsessään oli järkyttynyt, joten päätin olla haaskaamatta enempää aikaani ja energiaani ym päröineissä olosuhteissa. Päätin paitsi myydä kaiken Tiflisissä omistamani, myös11058
Bottom
11059
Top
'But the government kept putting off the question of the promised building wreek after wreek, and it became more and more impossible to continue the work in our inadequate premises. And when, owing to the Bolsheviks' advance into Georgia, all the harassing difficulties of daily living increased and the Georgian government itself wras shaken, I finally gave up wasting my time and energy in the struggle with the conditions round me. I decided not only to liquidate everything in Tiflis, but even to break with everything that up till then had tied me to Russia, and to emigrate beyond its borders and found my Institute in some other country.katkaista siteeni Äiti Venäjään ja matkustaa kauas sen helmoista jatkaakseni Instituutin toimintaa jossain toisessa maassa.”11059
Bottom
11060
Top
'I sold for a mere song everything acquired for the Institute in Tiflis and, providing as wrell as possible for those of us who remained behind, I left under great difficulties for Constantinople, taking with me thirty people.”Myin pilkkahintaan kaiken Tiflisissä Instituuttimme omistukseen hankkimani. Taattuani riittävän toimeentulon Tiflisiin jääville oppilailleni ja matkaani liittyneille suuntasimme pelokkaina kohti Konstantinopolia kolmenkymmenen hengen letkassa.”11060
Bottom
11061
Top
At the time of my departure from Tiflis, the sale of carpets had brought me a considerable sum of money. I calculated that, even after providing for the people remaining behind and allowing for the expenses of the journey, there w'ould still be enough on arriving in Constantinople to last for a fairly long period."Tiflisistä lähtömme aikoihin olin vaurastunut huomattavasti mattokaupan avulla. Laskeskelin, että varattuani riittämiin ruokaa sekä katon pään päälle Tiflisiin jääville tovereilleni ja katettuani välittömät matkakustannukset meillä olisi Konstantinopoliin saapumisemme jälkeen tarpeeksi rahaa elää säästöillämme verrattain pitkän aikaa.”11061
Bottom
11062
Top
'Alas, wre had counted without the Georgians! Thanks to them wre were not able to make use of this money which had been earned, literally, by the swreat of our brows.”En valitettavasti ollut laskenut lukuun gruusialaisia! Heidän vuokseen emme päässeet lainkaan hyödyntämään rahaa, jonka olimme ansainneet puurtamalla kirjaimellisesti hiki kulmistamme tihkuen.”11062
Bottom
11063
Top
'This happened because the local currency at that time had no value outside the country and could not be exchanged anywhere, so those who wrent abroad took with them, instead of currency, diamonds or rugs. I likewise decided to take, instead of money, several precious stones and twenty rare carpets and, having fulfilled all the official requirements for their export, I distributed them among my companions."Tuohon aikaan gruusialaisella valuutalla ei ollut todellista arvoa maan rajojen ulkopuolella, eikä yksikään valuutanvaihtotoimisto suostunut vaihtamaan sitä muiden valtioiden valuuttaan. Siksi gruusialaiset ottivat aina ulkomaille lähtiessään mukaansa rahan sijaan timantteja tai mattoja. Siksi päätin itsekin käteisvarojen sijaan ottaa matkaamme jalokiviä sekä kaksikymmentä harvinaista mattoa, ja järjestettyäni itselleni viralliset luvat niiden maastaviennille jaoin ne tovereideni kesken.”11063
Bottom
11064
Top
'Yet on leaving Batum, although we had the documents certifying that wre had paid all the duties and taxes, the so-called Special Georgian Detachment, quibbling about something or other, confiscated quite illegally, supposedly only temporarily, almost all the carpets I had distributed among the people accompanying me. Later, at Constantinople,”Kun olimme aikeissa lähteä Batumista, otin matkaamme kaikki viralliset asiakirjat, jotka osoittivat meidän hankkineen asianmukaiset luvat sekä maksaneen veromme. Silloin niin kutsuttu Gruusian Rajavartioston Erillisosasto kuitenkin turvautui johonkin ontuvaan tekosyyhyn takavarikoidakseen meiltä muka tilapäisesti lähes kaikki kumppanieni kesken jakamani matot.”11064
Bottom
11065
Top
when we took steps to recover them, Batum had been occupied by the Bolsheviks, the scoundrelly Detachment with its chiefs had dispersed, and, of course, there was no trace of the rugs. Of the twenty, only two were saved, having come via the diplomatic bag entrusted by the Finnish consul to a Finnish member of the Institute.”Kun myöhemmin Konstantinopolissa aloitimme toimenpiteet saadaksemme matot takaisin haltuumme, bolsevikit olivat vallanneet Batumin, 'erillisosasto’ oli lakkautettu eikä matoista tietenkään ollut jälkeäkään. Kahdestakymmenestä matosta vain kaksi säästyi, ja saimme ne haltuumme diplomaattilähetyksenä Konstantinopolin Suomen suurlähettiläältä Instituutin suomalaisjäsenelle163.11065
Bottom
11066
Top
'And so I found myself in Constantinople in almost the same situation as on arriving in Tiflis.163 Gurdjieff viittaa tällä kollegiasessori Leonid Stjernvalliin (18721938), yhteen Gurdjieffin kuudesta alkuperäisoppilaasta. Stjernvall on ruotsalaislähtöinen aatelissuku, joka on asunut Suomessa 1700luvun alusta alkaen (Suom.huom.)11066
Bottom
11067
Top
'I had at my disposal only two small diamonds and the two remaining rugs. From the sale of these, even at a good price, I could not count on enough money to provide for such a crowd of people for more than a very short time, especially since all of us needed clothes. When we were living in Tiflis there were no clothes to be had, and all our things were so ragged that it was impossible to go about in them in this city, where life was more or less normal.3 2711067
Bottom
11068
Top
'But luck was with me; I immediately ran across several fortunate business transactions.”Ja niinpä olin Konstantinopoliin päästyäni lähes samassa jamassa kuin Tihisistä lähtiessäni.”11068
Bottom
11069
Top
'Among other things, I collaborated with an old friend and countryman of mine in the resale of large consignments of caviar; in addition, I participated in the sale of a certain ship. And my finances improved once more."Minulla oli käytössäni enää kaksi piskuista timanttia sekä kaksi mattoa pahan päivän varalle. Vaikka olisin myynyt ne kaikki hyväänkin hintaan, en voinut tuudittautua sen varaan, että olisin saanut niistä tarpeeksi rahaa mukanani kulkeneen ihmisjoukon riittävien elinolojen turvaamiseksi. Lisäksi me kaikki tarvitsimme uusia vaatteita yllemme. Tihisissä vaatekauppiaiden hyllyiltä oli hankala löytää edes rievun riepua, ja omat vaatteemme olivat niin nuhjaantuneet, että niissä kulkeminen ei olisi tullut kysymykseenkään, jos olisimme tahtoneet olla herättämättä huomiota tässä kaupungissa, missä elämä oli edelleenkin jotakuinkin normaalia.”11069
Bottom
11070
Top
'While still in Tiflis I had renounced once and for all the idea of making Russia the permanent centre of the activities of my Institute, but I did not then know the conditions of life in Europe well enough to have any definite plan as to where to settle. On thinking it over, however, it seemed to me that Germany, owing to its central geographical position and its cultural level, about which I had heard so much, would be the country most suitable for my purposes."Onni oli kuitenkin myötä, ja minulle tarjoutui välittömästi tilaisuuksia hieroa kauppoja.”11070
Bottom
11071
Top
'But, having been held up in Constantinople because of the eternal question of money, so painful for all those who have no uncle in America, I had to occupy myself there for several months longer with all sorts of business deals in order to have enough cash to go on further. Meanwhile, so that the people who had accompanied me should, as is said, continue with "the work”, I rented the only large premises I could find in the part of Constantinople called Pera, where almost all the Europeans live. And whenever I was free from my commercial affairs, I directed the class in movements which had been begun in Tiflis, arranging public demonstrations on every Saturday to accustom the pupils not to be embarrassed in the presence of strangers."Muiden liiketointen muassa tein yhteistyötä erään vanhan ystäväni ja maanmieheni kanssa, jonka kanssa jälleenmyimme suuret määrät kaviaaria. Lisäksi kannoin korteni kekoon erään laivan myyntityössä. Niinpä rahavarantoni alkoivat jälleen elpyä.”11071
Bottom
11072
Top
'The local Turks and Greeks, who assembled in large numbers to watch these demonstrations, showed a great interest in the movements and in the music which I had composed specially for them, as well as in the various activities carried on by my people in preparation for the future work of the Institute in Germany; and I received an evergrowing number of requests from the visitors to be allowed to take part. At the same time the generally unstable situation in Europe continued to threaten all my projects, since the mutual distrust between governments made the obtaining of visas for foreign countries very difficult, and there were also great fluctuations of the rates of exchange from day to day.”01in Tihisissä haudannut lopullisesti ajatukseni Venäjästä Instituutin toiminnan keskusmaana. En kuitenkaan tuntenut Euroopan elinolosuhteita tarpeeksi hyvin tietääkseni, mikä olisi paras vaihtoehtomme uudelleensijoituspaikaksi. Ajateltuani asiaa tarkemmin minusta alkoi tuntua, että Saksa oli sekä keskeisen maantieteellisen sijaintinsa että kulttuurisen kehityksen tasonsa, josta olin kuullut niin paljon, johdosta parhaiten tarkoitustani palveleva maa.”11072
Bottom
11073
Top
'I decided therefore that I would extend the range of my activities there in Constantinople by organizing public lectures to elucidate various aspects of my fundamental ideas, and by opening courses for the study of three fields of human manifestation, namely, movements, music and painting, considered in their relationship to objective science."Suotuisista käänteistä huolimatta tuo iänikuinen kysymys rahasta, joka piinaa meitä kaikkia, joilla ei ole rikasta enoa täällä Amerikassa, pakotti minut keskittymään toissijaisuuksiin vielä Konstantinopolissakin. Minun oli siis paneuduttava liiketoimiin vielä muutaman kuukauden ajan taataksemme meille riittävästi rahaa työn jatkamiseksi.”11073
Bottom
11074
Top
'And so once again I plunged headlong into feverish activity, continuing to make money by every possible means in Constantinople itself, as well as in Kadikoy on the opposite side of the Bosphorus, to which I had to cross over by boat almost everyday. All the rest of my time I devoted to the classes I had organized, in which a great many new pupils were now participating—so that the only moments I could find to draft the synopsis of the series of lectures, which were to be read by certain specially prepared pupils, were during my trips to and fro on the ferry and in tram-cars."Varmistaakseni mukanani saapuneiden ystävieni jatkamisen tehtävämme parissa, vuokrasin kaikki käyttötarkoitukseemme soveliaat tilat Konstantinopolin Peräksi kutsutusta kaupunginosasta, missä lähes kaikki kaupungin eurooppalaiset asuvat. Ja aina kun sain järjestettyä riittämiin aikaa liiketoimiltani, ohjasin oppilaitani Tihisissä aloittamissani liikesarjaopinnoissa. Järjestin joka lauantai julkisia näytöksiä varmistaakseni, etteivät oppilaat turhaan häpeilisi fyysisiä suoritteita yleisön edessä.”11074
Bottom
11075
Top
'I lived in this feverish activity for about a year, until the long-awaited visas arrived, by which time the chronic hole in"Paikkakunnan turkkilaiset ja kreikkalaiset kerääntyivät aina sankoin joukoin seuraamaan esityksiämme. He olivat avoimen kiinnostuneita liikesarjoistamme sekä niitä varten säveltämästäni musiikista. Lisäksi heitä kiinnosti suunnitelmamme jatkaa Instituutin työtä Saksassa, toivoivatpa monet myös mahdollisuutta osallistua Instituutin toimintaan. Samaan aikaan Euroopan epävakaat olot uhkasivat suunnitelmiani, sillä valtioiden väliset epäluulot tekivät viisumeiden hankkimisesta erittäin vaikeaa, j a valuuttoj en vaihtokurssit heittelehtivät villeinä.” "Siksi päätin lisätä muiden Konstantinopolissa kantamieni hankkeiden joukkoon yleisöluentoja, joissa kertoisin perusideoistani eri näkökulmista. Lisäksi käynnistin kursseja, jotka keskittyivät ihmisen itseilmaisun kolmeen olennaisimpaan kenttään; toisin sanoen liikkeisiin, musiikkiin ja maalaamiseen, unohtamatta niiden suhdetta objektiiviseen tieteeseen.”11075
Bottom
11076
Top
my pocket, made by the rapid flow of money through it, had finally become somewhat stopped up and something had even begun to accumulate in the folds.”Ja niin jälleen kerran minut vedettiin päätä pahkaa mukaan liikeelämän oravanpyörään. Jatkoin tuohen vuolemista kaikin mahdollisin tavoin Konstantinopolissa, lisäksi kuljin lähes päivittäin lautalla Bosporinsalmen vastarannalle Kadiköyhun liiketoimien merkeissä. Jäljelle jääneen ajan omistin luentojen ja oppituntien valmistelemiseen ja luoksemme suurin määrin saapuneille vanhoille ja uusille oppilaille luennoimiseen. Niinpä päivän ainoat hetket, joita en käyttänyt rahanansaitsemiseen tai luentojen suunnitteluun, vietin raitiovaunumatkoillani lautalle ja takaisin.”11076
Bottom
11077
Top
'Since at that time the wiseacring of the Young Turks began to have a particular smell, I decided—without waiting for the various delights which were bound to develop in connection with these wiseacrings— to get away with my people as quickly as possible, with our skins whole. So, having speedily transferred my classes to Kadikoy and placed at their head some of the most qualified of my newr pupils, I left for Germany."Jatkoin kuumeisia liiketoimiani vuoden päivät, kunnes pitkään kaipaamamme viisumit viimein saapuivat. Siihen mennessä olin saanut lähestulkoon neulottua umpeen taskussani olleen reiän, josta kaikki ansaitsemani raha oli kuukausitolkulla valunut hukkaan, ja aloin hiljalleen saada jotain säästöönkin.” "Siinä vaiheessa nuorturkkilaisten164 viisasteluissa alkoi haista palaneen käry, jolloin päätin — odottamatta kaikkia moisten puolueiden viisasteluista aina sikiäviä ilonaiheita — häipyä ehjin nahoin maasta niin pian kuin mahdollista. Siirrettyämme mitä pikimmiten Instituutin opetustoiminnot Kadiköyhun ja asetettuamme Instituutin paikallishaaran johtoon muutamia kaikkein ansioituneimpia oppilaitamme, suuntasimme Saksaan.”11077
Bottom
11078
Top
'Arriving in Berlin, I obtained lodging in various hotels for all the people who had travelled with me and rented, in a part of Berlin called Schmargendorf, a large hall for continuing the interrupted wrork. And then I immediately began to travel about Germany, going to different places where various acquaintances had found possible buildings for the Institute.164 Osmanien valtakunnan hallintoa vastaan protestoinut turkkilainen uudistusliittouma, jonka perussävy oli nationalistinen. Nuorturkkilaiset hallitsivat osmanipassaa vuosina 1913—18 ja toimeenpanivat muiden muassa armenialaisten, assyrialaisten ja kreikkalaisten kansanmurhat. (Suom.huom.)11078
Bottom
11079
Top
'After seeing a certain number of them, I finally chose, in Hellerau near the city of Dresden, a house which had been specially designed and equipped on a rather grand scale for a newr cultural movement, recently much talked about, called the Dalcroze system."Berliiniin saavuttuamme järjestin matkaseurueellemme majapaikkoja kaupungin hotelleista ja vuokrasin Schmargendorfin165 kaupunginosasta suuren salin, jossa saatoimme jatkaa keskeytyksittä työtämme. Näiden toimenpiteiden jälkeen aloin matkustaa ympäri Saksaa. Etsin soveliaita paikkoja Instituutin toiminnan levittämiseksi.”11079
Bottom
11080
Top
'Finding this house and its installations more or less suitable for the founding and further development of the headquarters of the Institute, I resolved to acquire the complete establishment. But while earning on negotiations with the owner, a proposition wras made to me, by a group of English people who had become interested in my ideas, to open the main Institute in London; and they offered to undertake all the expenses and problems of organization."Käytyäni katsastamassa muutamia potentiaalisia paikkoja valitsin Dresdenin kaupungin läheltä Hellerausta talon, joka oli alun perin rakennettu ja varusteltu Dalcrozena166 tunnetun ja tuolloin runsaasti julkisuudessa kohua herättäneen uuden kulttuurisen liikkeen tarpeisiin.”11080
Bottom
11081
Top
'In view of the precarious financial situation brought about by the continuing crisis in every country, affecting both myself and those with whom I had dealings, I wras tempted by this offer, and went to London to see for myself the state of affairs there, on the spot."Todettuani talon sivurakennuksineen enemmän tai vähemmän käyttökelpoiseksi Instituutin toiminnan laajentumiselle tein tarjouksen saadakseni tontin ympärysmaineen haltuuni. Yhä talon silloisen omistajan kanssa neuvotellessani minua lähestyi joukko englantilaisia, jotka olivat kiinnostuneet opetuksistani ja halusivat minun perustavan Instituutin päärakennuksen Lontooseen. He jopa lupasivat kantaa huolen kaikista käytännön järjestelyistä, kustannuksia myöten.”11081
Bottom
11082
Top
'As the progress of the work in Berlin under my direction wras of great importance to me, and any prolonged absence weuld have been detrimental, and as I could not wrork out all the questions connected with the English proposal in a short time, I decided to travel to London every two or three weeks for several days; and, each time, I went by a different route in order to become acquainted with other European countries."Koska edelleen jatkuneen maailmanpalon kanssa riehui rinta rinnan kaikkia maita kurimuksessaan pitävä taloudellinen kriisi, joka vaikutti niin minun kuin kaikkien kauppakumppaneideni liiketoimiin, kiinnostuin tarjouksesta ja matkustin Lontooseen selvittääkseni paikan päällä, mitä ehdotus pitää sisällään.” "Berliinissä käynnistämäni työn edistyminen oli minulle mitä tärkeintä ja tiesin, että pitkä poissaoloni olisi ollut haitaksi. Koska ymmärsin, ettei pelkkä piipahdus Lontooseen olisi riittänyt alkuunkaan kaikkiin ehdotukseen liittyneiden kysymysten selvittämiseksi, vierailin Lontoossa aina parin, kolmen viikon välein ja kuljin kaupunkiin joka kerta eri reittejä saadakseni tilaisuuden tutustua matkan varrella sijainneisiin Euroopan maihin.”11082
Bottom
11083
Top
'As a result of my obsenations during these journeys, I came to the definite conclusion that the best place for the foundation of the Institute would be neither Germany nor England, but France."Matkoilla tekemieni havaintojeni pohjalta minulle kirkastui, että kaikkein paras sijoituspaikka Instituutille ei olisi ollut Saksa eikä Englanti, vaan Ranska.” "Ranska näyttäytyi minulle poliittisesti ja taloudellisesti naapureitaan vakaampana maana. Vaikka maa oli maantieteellisesti hivenen Saksaa syrjäisempi,11083
Bottom
11084
Top
'France gave me the impression of a country which wras then politically and economically more stable than the others; and although less central geographically than Germany, yet its capital, Paris, wras considered the capital of the world, so France seemed to be a sort of cross-roads of all the races and nationalities on earth. Consequently to my eyes it appeared to be the most suitable base for the diffusion of my ideas.sen pääkaupunkia Pariisia pidettiin samalla koko maailman pääkaupunkina; ja tavallaan Ranska oli kaikkien planeettamme rotujen ja kansallisuuksien sulatusuuni sekä risteysasema. Näistä syistä päädyin toteamaan Ranskan ehdottomasti soveliaimmaksi paikaksi ideoitteni levittämiselle.”11084
Bottom
11085
Top
'England, owing to its insular situation, would not have allowed any development in this respect; an Institute founded there would have taken on the narrow' character of a local institution."Saarisijaintinsa johdosta Englanti ei olisi auttanut toimintaamme leviämään toivomallamme tavalla. Jos olisimme perustaneet Instituutin päämajan sinne, järjestömme olisi näyttäytynyt ulkopuolisille nurkkakuntaisena paikallisyhdistyksenä.”11085
Bottom
11086
Top
'That is why, on one of my journeys to London, I definitely refused to found the central establishment there; but I agreed to send over instructors specially prepared by me and also a certain number of my pupils, who were to be maintained there until the opening of an English branch of the main Institute."Tästä syystä kieltäydyin ehdottomasti erään Lontoon vierailuni aikana perustamasta päämajaamme sinne. Suostuin kylläkin lähettämään kouluttamiani valvojia sekä kourallisen oppilaitani saarivaltakuntaan valvomaan Instituutin Englannin paikallisjaoston perustamista.”11086
Bottom
11087
Top
'In short, we arrived in France during the summer of 1922. 'There I found that, after having paid all the expenses of the journev, I had at mv disposal onlv one hundred thousand francs."Lyhyesti sanottuna saavuimme Ranskaan kesällä 1922. Matkakulujen maksamisen jälkeen taskuni pohjassa oli vain sata tuhatta frangia.”11087
Bottom
11088
Top
'Having arranged in Paris a temporary lodging house for my pupils, I rented the Dalcroze School as a temporary hall for the continuation of our work, and began to look for a house, and also for funds, to establish the Institute."Järjestettyäni tilapäismajoituksen oppilailleni vuokrasin Dalcrozekoulun väliaikaisasemaksi, missä voisimme jatkaa työtämme. Aloin samassa etsiä omistukseemme uutta ulaa sekä selvittää, millä tavalla pystyisin rahoittamaan Instituutin virallisen perustamisen.”11088
Bottom
11089
Top
'After a long search, the most suitable of the many properties I inspected near Paris proved to be an estate named the Château du Prieuré, situated not far from the famous Chateau de Fontainebleau."Pitkän etsinnän päätteeksi soveliaimmaksi kaikista Pariisin lähellä tutkailemistani monista kiinteistöistä osoittautui Chateau du Prieuren viinitila maailmankuulun Fontainebleaun linnan lähellä.”11089
Bottom
11090
Top
'The owner of this chateau, who had inherited it from a celebrated lawyer, and who wished to be rid of it as soon as possible owing to the great expense of its upkeep, preferred to sell rather than rent. Having several buyers in view, she dragged out negotiations with me, manifesting thereby the tendency which contemporary meteorologists would formulate in the words: "either snow or rain or something or other". On my side, as you well understand, the depleted state of my exchequer at that time gave me no possibility of buying it."Tunnetulta lakimieheltä tilan perinyt henkilö toivoi pääsevänsä kiinteistöstä mahdollisimman pian eroon valtavien ylläpitokustannuksien vuoksi, ja hän tahtoi mieluummin myydä kuin vuokrata tilan. Koska hänellä oli monia ostajaehdokkaita näköpiirissään, hän vetkutteli neuvotteluja viimeiseen asti. Kysyttyäni lopulta, mitkä olivat mahdollisuuteni saada tila Instituutin käyttöön, hän vastasi jotakuinkin samalla tavalla kuin meteorologi, jonka mukaan 'huomenna saattaa tulla vettä tai lunta tai ottia tuota. Kuten varmasti hyvin ymmärrätte, taloudellinen tilanteeni ei silloin antanut minulle mahdollisuutta hankkia kiinteistöä omistukseeni.”11090
Bottom
11091
Top
'Finally, after much beating about the bush and many stipulations, the owner consented to postpone the sale of the property for a year, and to rent it to me for this period for sixty-five thousand francs, giving me six months to decide whether I would buy; after which she would have the right to sell the property to another party and I would be obliged to vacate without delay."Lopulta kiertelyn ja kaartelun ja monenmoisten rinnakkaisehtojen asettamisen myötä omistaja lupautui lykkäämään kiinteistön myymistä vuodella. Niin saatoin vuokrata sen omistukseeni kuudenkymmenenviiden tuhannen frangin hintaan, johon hän sisälsi puolen vuoden harkintaajan mahdollisen ostopäätöksen tekemiseksi. Sen jälkeen hänellä oli oikeus myydä tila kolman11091
Bottom
11092
Top
'Having leased the Château du Prieuré under these conditions, I moved to this estate the next day with fifty pupils. This was on the first of October 1922.nelle osapuolelle ja minun seurueineni olisi muutettava viipymättä.”11092
Bottom
11093
Top
From that day on, under specifically European conditions quite foreign to me, there began one of the maddest periods of my life."Kuvailemieni olosuhteiden vallitessa muutin Chateau du Prieuren linnaan jo vuokrasopimuksen solmimista seuraavana päivänä viidenkymmenen oppilaani kanssa. Oli lokakuun ensimmäinen päivä 1922. Siitä päivästä alkoi eräs elämäni hulluimmista ajanjaksoista, joka varmasti osaksi johtui eurooppalaisista oloista, jotka olivat itselleni vielä silloin uppooudot.”11093
Bottom
11094
Top
'When I walked through the gates of the Château du Prieuré, it was as though, right behind the old porter, I was greeted by Mrs. Serious"Alkaen ensi kävelystäni Prieuren linnan porteista sisään, tuntui siltä että heti vanhan, luotettavan ovimiehen tavattuani Rouva Probleema olisi kävellyt minua vastaan.”11094
Bottom
11095
Top
Problem. My one hundred thousand francs, down to the last sou, had already been scattered to the winds, partly in paying the rent of the property and partly in the expenses of living for three months in Paris with so many people. And nowr, besides continuing to maintain such a crowd of people, I had to face the immediate prospect of spending another large sum of money on furnishings and equipment, since neither the furniture, nor other household articles in the place had been planned for such a number of residents—with a further large number coming from England, as the branch in London had not been opened."Sadan tuhannen frangin pesämunani oli lentänyt tuulen mukana kaikkiin ilmansuuntiin. Osa siitä oli kulunut kiinteistön vuokranmaksuun ja osa kolmen kuukauden tilapäismajoituksen kustantamiseen kymmenille ihmisille Pariisissa.” "Ja nyt, sen lisäksi, että minä olin vastuussa tovereideni toimeentulosta, minun oli taas pakko kuluttaa valtavia rahasummia huonekalujen ja tykötarpeiden hankkimiseen, sillä Prieuren linnassa ei ollut alkuunkaan riittävästi kalustoa kaavailemilleni asukasmäärille. Lisäksi luoksemme oli pikapuoliin saapumassa kymmeniä vieraita Englannista odottamaan Lontoon paikallisjaostomme avajaisia.”11095
Bottom
11096
Top
'My situation was further complicated by the fact that when I arrived in Paris I spoke no Western European language."Tilannettani hankaloitti entisestään, että Pariisiin saapuessani en puhunut ainuttakaan länsieurooppalaista kieltä.”11096
Bottom
11097
Top
'On my departure from Batum this question of languages had begun to disturb me. But in Constantinople I had nothing to worry about, since the languages chiefly used there were Turkish, Greek and Armenian, all of which I knew well. As soon as I left Constantinople, however, and arrived in Berlin, great difficulties in this respect began to appear for me. And now here in Paris, faced with the necessity of again finding means to cover colossal expenses, I felt more than ever the need to know European languages, while at the same time I did not have a minute in which to apply myself to learning them."Kielitaitokysymys oli alkanut vaivata minua matkallamme Batumista kohti Konstantinopolia. Vielä Konstantinopolissa minulla ei ollut huolen häivää, sillä kaupungissa puhuttavia turkkia, kreikkaa ja armeniaa osasin erinomaisen hyvin. Saavuttuani Konstantinopolista Berliiniin jouduin kuitenkin päivittäin vastatusten kielimuurien kanssa.”11097
Bottom
11098
Top
'To do business through interpreters was next to impossible, especially for commercial transactions, where one needs to catch the mood of the man one is dealing with and to play on his psyche. Even with a good interpreter, the long pauses necessary for the translation destroy all the effect one has made, not to mention the difficulty of rendering the intonations, always so important in such negotiations."Ja nyt Pariisissa, kun jouduin taas kerran käärimään hihani pystyäkseni kattamaan kaikki kontolleni langenneet kolossaaliset kustannukset, koin enemmän kuin koskaan ennen tarvetta opiskella eurooppalaisia kieliä siitäkin huolimatta, ettei minulla ollut vapaaaikaa, jonka puitteissa olisin voinut niihin perehtyä.”11098
Bottom
11099
Top
'And I did not even have a good interpreter, since all the people who might have helped me in this problem came from"Liiketoimien hierominen tulkkien välityksellä on lähes mahdotonta, koska hyvä kauppamies pystyy aina aistimaan kauppakumppaninsa mielentilan ja siten pelaamaan hänen psyykensä kanssa. Vaikka tulkki olisi kuinka taitava, käännöstyöhön vaadittavat pitkät tauot hapertavat kauppakumppaneiden toisiinsa tekemää vaikutusta, jonka lisäksi neuvottelujen kannalta elintärkeä iiä11099
Bottom
11100
Top
other countries and knew French as foreigners usually do, and Russians in particular, that is to say, just enough for what is called drawing-room conversation—and even then not in France—while all this time I needed sound French for serious commercial negotiations.nenpainojen tulkitseminen on mahdotonta sellaiselle, joka ei osaa edes kuullun kielen alkeita.”11100
Bottom
11101
Top
'The amount of nervous energy I wasted during those first two years in France, at the moments when I felt that what I had said was not being translated correctly, would doubtless have been quite sufficient for a hundred of your novice brokers on the floor of the New York Stock Exchange.”Eikä tulkkini edes ollut kovinkaan hyvä työssään. Useimmat minua kieliongelmani kanssa auttaneet ihmiset tulivat Ranskan ulkopuolelta ja osasivat ranskaa juuri sen verran kuin ulkomaalaiset ja eritoten venäläiset yleensäkin eli juuri tarpeeksi kohteliaan, alkeellisen kahvipöytäkeskustelun käymiseksi, joka tosin Ranskassa on monisyisempää kuin Venäjällä. Tämä ei vastannut vaatimuksiani kaupankäyntiin vaadittavasta kielitaidosta.”11101
Bottom
11102
Top
'In view of the fact that on arriving at the Château du Prieuré a considerable sum was urgently needed for furnishings, which would be impossible to earn at once, I began to look about for a possibility of obtaining a loan to cover the most pressing needs. My intention was to organize the work of the Institute for the time being in such a way that I could devote half of my time to earning money, and thus gradually pay off what I had borrowed."Yrittäessäni hieroa tulkkien välityksellä kauppoja ensimmäisen kahden Ranskan vuoteni aikana minusta huokui väärinymmärryksen pelkoa ja hermostuneisuutta, joka aiheutti varmastikin samankaltaisia reaktioita, jollaisia11102
Bottom
11103
Top
'I succeeded in arranging this loan in London, where I borrowed from various persons interested in the Institute. This was the first time I departed from the fundamental principle I had imposed upon myself fifteen years before: namely, to take on myself sole responsibility for the accomplishment of my work, without accepting any material help from the outside.meklarikeltanokkien astuvan ensi kertaa leijonan luolaan.”11103
Bottom
11104
Top
'I can categorically affirm that until then, in spite of the enormous expenses, and the failures and losses brought about through no fault of mine but through the political and economic circumstances of the preceding years, I did not owre a cent to anyone; everything wras the result of my own labour. Friends, and people who had interest in or sympathy for my ideas, had many times offered me money, but I had always refused, even at difficult moments, preferring to surmount the obstacles by my own efforts rather than betray my principles."Tiedostin tarvitsevani heti Prieureen saapuessani melkoisesti rahaa. Koska minun oli mahdoton hankkia tuosta noin riittämiin valuuttaa tavallisella liiketoiminnalla, tutkailin mahdollisuuksiani saada lainaa välittömiin tarpeisiini. Tarkoitukseni oli järjestellä Instituutin työ toistaiseksi niin, että saattaisin omistaa puolet ajastani rahantekoon ja siten maksaa lainani pois erä kerrallaan.” "Onnistuin saamaan lainaa Lontoosta, missä keräsin kolehdin monilta Instituutin toiminnasta kiinnostuneilta silmäätekeviltä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun poikkesin viisitoista vuotta aiemmin omaksumastani pääperiaatteesta; ideoitteni levittämisen täydellisen päävastuun kantamisesta hyväksymättä materiaalista apua ulkopuolisilta.”11104
Bottom
11105
Top
'Having alleviated the immediate difficulty at the Prieuré by this loan, I set myself red-hot to wrork. My task at this period was, one can indeed say, superhuman. Sometimes I had to wrork literally twenty-four hours a day: all night long at Fontainebleau and the whole day in Paris, or vice versa. Even the time of travelling back and forth by train was taken up with correspondence or negotiations."Voin vannoa ja vakuuttaa, että merkittävistä kustannuksista sekä kaikista Instituutin toiminnan alkuvuosia leimanneista, minusta itsestäni riippumattomista poliittisista ja taloudellisista ongelmista huolimatta en kertaakaan ollut veloissa kenellekään, vaan kaiken tuli aina olla oman työni tulosta. Monet ystävistäni sekä ajatuksistani kiinnostuneista ihmisistä tarjosivat minulle monesti rahaa, mutta kieltäydyin järjestelmällisesti jopa kaikkein vaikeimpina hetkinä lahjoituksista, koska koin, että minun oli kohdattava vaikeudet ja selviydyttävä11105
Bottom
11106
Top
'The wrork went well, but the excessive pressure of these months, immediately following eight years of uninterrupted labours, fatigued me to such a point that my health wras severely shaken, arid despite all my desire and effort I could no longer maintain the same intensity.niistä periaatteistani tinkimättä.”11106
Bottom
11107
Top
'In spite of the obstacles which hindered and restricted my wrork— the poor state of my health, the difficulty of earning on business negotiations without knowing the language, and the number of my enemies, which increased, as has long ago become a law', proportionately with the number of friends—I nevertheless managed to accomplish within the first six months most of what I had planned to do.neista ongelmista, kävin pää sauhuten töihin. En todellakaan liioittele sanassani harteilleni kasaamieni tehtävien määrää epäinhimilliseksi. Toisinaan minun oli kirjaimellisesti työskenneltävä kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa:11107
Bottom
11108
Top
'Since for most of you Americans, particularly in modem times, the only effective stimulus for the flowr of thoughts is the familiar image of a balance-sheet, I wish at least to enumerate for you, quite simply, the expenses that I succeeded in meeting from the time of my entering the Château du Prieuré up to my departure for your America. 'The following is approximately what wras paid:Koska laina takasi minulle hetken välitöntä hengähdysaikaa Prieurea koske11108
Bottom
11109
Top
Half the cost of a large property plus a substantial sum towards the purchase of a small adjacent property.koko yön Fontainebleaussa ja seuraavan päivän Pariisissa, tai toisin päin. Jopa silloin, kun matkustin junalla kaupunkien väliä, kävin neuvotteluja tai ahkeroin kirjeenvaihdon parissa.”11109
Bottom
11110
Top
The entire cost of the initial outfitting and installation of the Institute including:”Työ itsessään sujui moitteettomasti, mutta kahdeksan vuoden työrupeama ja Ranskassa kokemani stressi uuvuttivat minut pisteeseen, jossa terveyteni alkoi toden teolla rakoilla, enkä pystynyt työskentelemään toivomallani tahdilla11110
Bottom
11111
Top
Repairs, alterations, and putting of the property into shape. Purchase of miscellaneous materials, tools and"Kaikista työtäni rajoittaneista ja hankaloittaneista vaikeuksista huono terveydentilani, liiketoimien hierominen kielipuolena sekä vihollisteni määrä, joka oli kasvanut käsi kädessä ystäväpiirini laajentumisen myötä huolimatta saavutin kuudessa kuukaudessa suurin piirtein sen, minkä olin asettanut tavoitteekseni.”11111
Bottom
11112
Top
agricultural machinery; instruments and apparatus for the medical section, etc."Koska useimmat teistä amerikkalaisista osaatte nykypäivänä pukea ajatuksenkulkuanne sanoiksi ainoastaan pankkikuittien ja taselaskelmien kielellä, listaan teille mitä yksinkertaisimmin kaikki kattamani kulut ensi kertaan Prieuren linnaan astumiseni ja Amerikan maahanne lähtöni välisenä aikana.”11112
Bottom
11113
Top
Purchase of live-stock—horses, cows, sheep, pigs, poultry, etc."Voitte mielessänne laskea seuraavien hankkeiden kokonaiskustannukset:11113
Bottom
11114
Top
To all this was added the considerable cost of the construction, fitting out and decoration of a building intended among other things for the exercises of movements and for demonstrations—a building called by some the Study House and by others the Theatre.Suuren kiinteistön puolen vuoden vuokra sekä huomattava rahamäärä pienen naapuritontin ostamiseksi.11114
Bottom
11115
Top
Finally, I succeeded during this period, even while providing for the needs of guests and pupils of the Institute, in paying back part of the loan I had contracted.Instituuttimme alustavat varuste, sisustus ja laitehankinnat, mukaan lukien:11115
Bottom
11116
Top
'One of the best sources of income during these months was the psychological treatment of certain difficult cases of alcoholism and drug addiction. I was widely considered one of the best specialists in this field, and the families of these unfortunates sometimes offered me very substantial sums for giving up my time to them.Remonttityökalut kiinteistön kunnostamiseksi.11116
Bottom
11117
Top
'I remember especially a rich American couple who entrusted me with their son, judged to be incurable, and who spontaneously doubled the agreed fee in their joy at his cure.Rakennusmateriaalien, työkalujen ja maanviljelykoneiden hankinnat; lääketarpeiden ja hoitoinstrumenttien hankinnat perusterveydenhuoltoa varten, jne.11117
Bottom
11118
Top
'In addition, I went into partnership with some business men, and undertook with them a number of financial ventures. I made a considerable profit, for instance, from the resale, at an unexpectedly good price, of a whole block of oil shares.Karjan hankinta hevoset, lehmät, lampaat, siat, kanat, jne.”11118
Bottom
11119
Top
'I made two profitable business deals with a partner by opening, one after the other, two restaurants in Montmartre, which I organized in a few weeks and sold as soon as they were well launched."Tähän listaan voi lisätä kaikki rakennustöistä koituneet kustannukset, unohtamatta muiden asioiden muassa niin Opintorakennukseksi kuin Teatteriksikin kutsutun, esitysten ja liikesarjojen suorittamiseen kaavailemani rakennuksen remontti ja sisustustöitä.”11119
Bottom
11120
Top
'It even seems strange to me how easily I can now enumerate the results of my efforts during that period, when I remember how they were always accompanied by inner experiences disturbing the whole of me and demanding an incredible tension of my forces."Lopulta onnistuin tämän ajanjakson aikana suoriutumaan osasta Englannista hankkimistani veloista sen lisäksi, että pidin Instituuttini oppilaat ja vieraat leivässä ja lämpimänä.”11120
Bottom
11121
Top
'During these months I had to be at work at eight in the morning and only finished at ten or eleven in the evening; I spent the rest of the night at Montmartre, not only for my restaurant business, but also for the treatment of an alcoholic who got drunk every night in that quarter, and who gave me a great deal of difficulty because he did not wish to be cured."Näiden kuukausien aikana eräs tuottoisimmista tulonlähteistäni oli vaikeasti alkoholisoituneiden ja narkomaanien psykologinen hoito. Minut tun11121
Bottom
11122
Top
'It is worth mentioning that my external life at this period, when I was spending every night in Montmartre, provided many of those who knew me, or had seen or heard about me, with rich material for gossip. Some envied my opportunities for gay revels, others condemned me. As for me, I would not have wished such revels even for my bitterest enemy.nettiin laajalti eräänä tämän alan ansioituneimmista erikoisasiantuntijoista, ja näiden piruparkojen perheet tarjosivat minulle usein suuriakin rahamääriä, jotta voisin omistaa aikani heidän sukulaistensa auttamiseksi.”16711122
Bottom
11123
Top
'In short, the urgent necessity of finding a stable solution for the financial problem of the Prieuré, the hope of finally freeing myself from these chronic material cares and the wish to be able to devote myself entirely to my real work, that is, to the teaching of the ideas and methods on which the Institute was based—a wish postponed in its fulfilment from year to year owing to circumstances over which I had no control—all led me to make superhuman efforts, regardless of the disastrous consequences that might ensue for me."Muistan erityisen hyvin rikkaan amerikkalaispariskunnan, joka luovutti poikansa hoitooni. He väittivät hänen olevan parantumaton ja lupasivat minulle pyytämäni palkkion kaksinkertaisena, jos onnistuisin parantamaan hänet.” "Tämän lisäksi minusta tuli ajan kuluessa joidenkin paikallisten liikemiesten kauppakumppani, ja sitouduin auttamaan heitä liiketoimissaan. Sain haltuuni esimerkiksi tukun öljyosakkeita, jotka myin sittemmin eteenpäin hyvällä voitolla.”11123
Bottom
11124
Top
'But in spite of all my reluctance to stop, as is said, half-way, I was compelled again to interrupt everything just before completing the preparation of those conditions which alone would have made it possible to accomplish the fundamental tasks of the Institute."Erään liikekumppanin kanssa avasin peräjälkeen kaksi ravintolaa Montmartreen168 ja myin ne välittömästi niiden alettua tuottaa.”11124
Bottom
11125
Top
'During the last months of this period the state of my health had indeed become so poor that I was compelled to reduce mv hours of work. And then, when I began to be affected bv certain ailments I had never had before in mv life, I”Nyt muistellessani en voi kuin hämmästellä kaikkia niinä päivinä tekemiäni voittoja etenkin kun otan huomioon, että kaupantekohetkillä koin kerta toisensa jälkeen minut äärimmilleen pingottaneita sisäisiä häiriötiloja.”11125
Bottom
11126
Top
confess I became worried and decided to cease all active work, both mental and physical; however, I continually put off doing so up to the day when a bad chill forced me, willy-nilly, to stop everything."Näiden kuukausien aikana minun tuli aloittaa työni viimeistään aamukahdeksaan mennessä, enkä useimmiten saanut päivää päätökseen ennen iltakymmenen ja puolenyön välistä aikaa. Lopun yöstä vietin Montmartressa paitsi ravintolatoiminnan valvojana, myös erään alkoholistin hoitajana. Hänellä oli tapana livahtaa juopottelemaan kaupunginosaan aina silmäni välttäessä ja hän tuotti minulle muutenkin päänvaivaa, koska ei osoittanut vähäisintäkään tahtoa parantua.”11126
Bottom
11127
Top
'The circumstances are worth describing: 'One evening I finished my work in Paris earlier than usual, at about ten o'clock, and as I had to be at the Prieuré without fail the next morning, where an engineer was coming to discuss plans and estimates for a special steam-bath I intended to construct, I decided to go there at once, go to bed early and have a good sleep. So, without stopping anywhere, not even at my apartment in town, I started off for Fontaine-bleau."Tämän ajanjakson ulkoisesta elämästäni lienee tarpeen mainita, että seuraelämäni Montmartressa tuotti rutkasti juoruaineistoa minut tunteneille tai niille, jotka olivat kuulleet puhuttavan minusta. Jotkut kadehtivat minulle avautuneita juhlimis ja nautintomahdollisuuksia, toiset kirosivat minut syvimpään manalaan. Mitä minuun tulee, en olisi toivonut pahimmankaan viholliseni joutuvan viettämään aikaansa rellestysjuhlissa, joita Montmartressa järjestettiin harva se viikko.”11127
Bottom
11128
Top
'The weather wras damp; I closed the windows of my car; and during the trip I wras feeling so well that I even began to make plans in my mind for a pottery kiln which I intended to construct before long, at the Institute, in the ancient Persian style.!67 Gurdjieffin potilaaksi pyrki mm. brittiläinen okkultisti/maagi Aleisto^Crowley, jonka Gurdjieffhääti luotaan. (Suom.huom.)11128
Bottom
11129
Top
'On approaching the Fontainebleau forest, I wras thinking to myself that I weuld soon be coming to a place where in damp weather there wras often fog late at night. I looked at my watch—it wras a quarter past eleven. I put on the large headlights and accelerated the car in order to pass this damp place more quickly.168 PohjoisPariisin kaupunginosa, joka sijaitsee kaupungin korkeimmalla kukkulalla. Taiteilijakeskittymänä tunnetussa Montmartressa ovat asuneet mm. Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Henri Matisse sekä Th^ophile Steinlen. (Suom.huom.)11129
Bottom
11130
Top
'From that moment on I remembered nothing, neither howr I drove, nor what happened."Lyhyesti sanottuna: pyrin kiireesti löytämään pysyvän ratkaisun Prieuren tilan synnyttämille rahaongelmille, toivoin vapauttavani itseni lopullisesti kroonisiksi kehkeytyneistä materiaalisista huolista sekä paloin halusta omistaa elämäni täysin todelliselle työlleni, toisin sanoen Instituutin perustavien ideoiden ja metodien opettamiselle ja levittämiselle. Koska kaikki toiveeni kuitenkin lykkääntyivät merkittävästi olosuhteiden pakosta, jouduin tekemään epäinhimillisen paljon töitä hirveiden jälkiseuraamustenkin uhalla.”11130
Bottom
11131
Top
'When I came to myself I saw' the following picture: I wras sitting in the car, which stood right there on the roadwray; around me wras the forest; the sun was shining brightly; a big wragon loaded with hay had stopped in front of the car and the driver wras standing at my window tapping on it with his whip, and it wras this which had aw;akened me."Vaikka en tahtonut jättää mitään puolitiehen, oli minun kuitenkin jälleen kerran pakko keskeyttää pitkään suunnittelemani hanke juuri, kun olin hilkulla luoda olosuhteet, joiden vallitessa olisin saattanut mahdollistaa Instituutin perustehtävän toteuttamisen.”11131
Bottom
11132
Top
'It seems that in the evening, after looking at my wratch, I roust have gone on about a kilometre and then fallen asleep against my will, which had never happened to me in my life before. I had slept on until ten o'clock in the morning."Tämän ajanjakson viimeisinä kuukausina terveydentilani oli rapistunut niin, että minun oli pakko vähentää työtuntejani roimasti. Kun koko aiemman elämäni ajan kehostani loitolla pysyneet sairaudet alkoivat jyllätä minussa, huolestuin toden teolla ja päätin luopua niin mentaalisesta kuin fyysisestäkin työstä tokenemiseeni asti. Lykkäsin kuitenkin päätökseni täytäntöönpanoa aina siihen päivään asti, kun raju vilustuminen kaatoi minut reporankana petiin.”11132
Bottom
11133
Top
'Luckily the car had stopped nearly where it should have been according to French traffic regulations, and all the morning traffic must have passed me without disturbing my sleep. But this wragon-load wras too big to pass, and the driver had to wake me."Pitänee kertoa tästä lisää.”11133
Bottom
11134
Top
'Although I had slept very well in these strange conditions, the chill I caught that night wras so severe that even nowr I can feel its effects.”Eräänä aamuna sain työni Pariisissa päätökseen tavallista aikaisemmin, noin kymmenen aikaan illalla. Minun tuli ehdottomasti olla seuraavana aamuna Prieuressa neuvottelemassa paikalle kutsutun insinöörin kanssa erikoisvalmisteisen höyrykylpyaltaan sijoituspaikasta ja rakentamisesta. Päätin siis viipymättä lähteä Pariisista Prieureen, painua yöpuulle hyvissä ajoin ja nukkua rauhassa ennen aamun tapaamista. Edes kaupunkiasunnollani poikkeamatta lähdin kohti Fontainebleauta.”11134
Bottom
11135
Top
'From then on it became very difficult for me, even with violence to myself, to demand from my body too strenuous an effort.”Sää oli kostea. Rullasin autoni ikkunat kiinni ja tartuin rattiin. Matkan aikana oloni koheni niin, että aloin pohtia mielessäni, miten voisin parhaiten toteuttaa suunnittelemani, muinaispersialaistyylisen keramiikkauunin rakentamisen Instituutin tiloihin.”11135
Bottom
11136
Top
'Willy-nillv, I had to stop all my business. The situation of the Institute therefore became critical in the extreme. Not only wras it impossible to complete indispensable tasks, but everything already accomplished wras threatened with ruin because bills were coming due and no one wras equal to taking care of them in my place.”Fontainebleaun metsään saapuessani pohdin olevani tuota pikaa paikassa, jossa sumu tiivistyy tanssahtelemaan iltamyöhän kosteina hetkinä. Katsoin kelloani, joka näytti viittätoista yli yksitoista. Kytkin pitkät ajovalot päälle ja kiihdytin vauhtia, jotta sivuuttaisin kosteikon mahdollisimman nopeasti.”11136
Bottom
11137
Top
'I weuld have to contrive something.”Siitä hetkestä alkaen minulla ei ole muistikuvia seuraavien tuntien kulusta.”11137
Bottom
11138
Top
'One day, when I wras sitting on the terrace of the Grand Cafe, famous among foreigners, thinking about my current affairs and how they were affected by my state of health, I reflected as follows:”Kun tulin tajuihini, havaitsin istuvani autossa, joka oli siistissä parkissa11138
Bottom
11139
Top
'"As in my present condition I cannot, and at least for a certain time must not, wrork with the intensity which is required for such a great task, but must on the contrary allow' myself a complete rest, even if only temporarily, why should I not immediately carry out the plan I have made to go to America, without waiting to complete the preparations for the trip?maantien reunassa. Aurinko paistoi ympärilläni avautuneen Fontainebleaun metsän oksistojen lomasta kirkkaasti. Suuri heinäkuorma oli seisahtunut autoni taakse, ja kuorman ajuri seisoi autoni kuskin puoleisen ikkunan luona naputellen sitä piiskallaan. Tähän ääneen havahduin.”11139
Bottom
11140
Top
'"A tour through the different states of North America, with constant travelling and change of environment, far from the usual surroundings and consequently always with newr impressions, will create the necessarv conditions—in"Vaikutti siltä, että edellisenä iltana kelloon katsottuani olin jatkanut ajomatkaani kilometrin verran ja sitten nukahtanut sitä itse huomaamattani. Niin ei ollut käynyt kertaakaan aiemmin elämäni aikana. Olin nukkunut aamukymmeneen.” "Onneksi auto oli pysähtynyt suurin piirtein siihen paikkaan, mihin sen olisi pitänytkin pysähtyä Ranskan tieliikennelakien mukaan. Aamuliikenne oli päässyt ajamaan suoraan ohitseni untani häiritsemättä. Heinäkuorma oli kuitenkin liian iso päästäkseen ohi, ja siksi ajurin oli pakko herättää minut.” "Vaikka olin nukkunut kuin tukki noissa merkillisissä olosuhteissa, tuona yönä vilustuin niin pahasti, että voin edelleen tuntea taudin jälkivaikutukset kehossani.” "Siitä pisteestä lähtien minun on ollut pakko pidättäytyä vaatimasta keholtani liiallisia voimanponnistuksia jopa silloin, kun uurastan jaloimpien mahdollisten päämäärien puolesta.”11140
Bottom
11141
Top
accordance with my established subjectivity—for a complete rest."Halusinpa tai en, minun oli taas pakko jäähdyttää liiketoimeni. Instituutin tilanne kävi tästä syystä äärimmäisen kriittiseksi. Paitsi että täysin välttämättömien toimintojen suorittaminen tuli mahdottomaksi, kaiken jo saavuttamamme ylle nousi epäilyksen tumma varjo, sillä laskujen eräpäivät lähestyivät eikä kukaan ottanut juoksevia kulujamme sijastani kontolleen.”11141
Bottom
11142
Top
'"All the more so, because I will be far away from the place where my present interests are concentrated, and free for a while from a certain feature of my character which I know only too well from repeated experiences during my frequent travels through wild countries. Each time I have been subjected to the 'kind manifestations' of God's creatures, quadruped as w'ell as biped, and however badly I have been battered by them, as soon as I am even slightly better this feature always impels me to somehow struggle back on my feet and plunge at once into the enterprise in hand.""Minun oli keksittävä jotain.”11142
Bottom
11143
Top
'In order that you may understand what I mean by not waiting to complete the preparations for the trip to America, I must tell you that when the Institute in France was first organized, I began to prepare material for a series of lectures which weuld make known to the public the fundamental ideas of the Institute and their application to different domains, such as psychology, medicine, archaeology, art, architecture, and even to the various, as they are called, supernatural phenomena."Kun istuskelin eräänä päivänä turistien suosiman Grand Cafen terassilla puntaroiden liiketoimiani sekä niiden vaikutusta terveydentilaani, juolahti mieleeni seuraavaa.”11143
Bottom
11144
Top
'In addition I had begun to prepare pupils for a series of demonstrations which I wished to present on a tour through Europe and America. My aim was to introduce, in this way, into the process of the everyday life of people the significance of these ideas, and to show' the practical results to which they could lead—ideas based on material I had collected in different parts of Asia inaccessible to the average man."Nykyisessä terveydentilassani en voi tehdä työtä suuren tehtäväni loppuunsaattamisen edellyttämällä tarmolla. Sen sijaan minun on päinvastoin suotava itselleni kauan kaipaamaani lepoa. Miksi en siis lähtisi jo näiltä sijoiltani Amerikkaan odottamatta loppuvalmisteluja sen pidempään?”11144
Bottom
11145
Top
'As a result of these reflections on the terrace of the Grand Cafe, I decided to take the risk of leaving at once, simply with the material which had already been prepared."Matka halki PohjoisAmerikan osavaltioiden, alati vaihtuvat maisemat ja ilmastoolosuhteet, arjen tilapäinen jättäminen kauas taakse sekä mahdollisuus inspiroitua täysin uusista virikkeistä soisivat minufte ilman muuta kaipaamaani lepoa ja rauhaa.”11145
Bottom
11146
Top
'I even gave myself my word not to work on anything serious whatsoever, from the moment of leaving France until returning there, but to eat well, sleep a great deal and read only books whose contents and style were in keeping with the spirit and character of the stories of Mullah Nassr Eddin."Ennen kaikkea matka tulisi tarpeeseen, koska sen aikana saisin etäisyyttä paikkaan, joka on viime aikoina vaatinut niin paljon välitöntä läsnäoloani.11146
Bottom
11147
Top
'I was ready to run the risk of this venture because I was beginning to hope that my pupils would now be capable of organizing various lectures and demonstrations in America by themselves, without my participation.Samalla voisin irtautua minulle niin piinallisen ominaisesta luonteenpiirteestä, jonka olen oppinut tuntemaan liiankin hyvin toistuvissa kokemuksissa alituisilla matkoillani villeillä seuduilla. Aina tultuani Luojan niin neli kuin kaksijalkaistenkin Luomusten mukavasti kohtelemaksi’, ja kuinka pahasti olenkaan ottanut niiltä koniini, heti toivuttuani edes vähäsen tämä piirre aina pakottaa minut mitenkuten ponnahtamaan pystyyn ja tarttumaan käsillä olevaan haasteeseen.”11147
Bottom
11148
Top
'One of the chief dangers of earning out this sudden decision, which I had made for the two purposes of restoring my health and adjusting the finances of my Institute—this child I had conceived and had borne with incredible difficulties and which was only just beginning to live an independent life— stemmed from the fact that in order to succeed it was necessary to take with me no less than forty-six people, who in America, as in France, would be of course entirely in my care. It was the only way to resolve the agonizing material problem, but it was impossible not to take into account that, in the event of failure, the general situation would be still worse and could even lead to complete catastrophe."Selventääkseni, mitä tarkoitan sillä, etten malttanut odottaa tulevaisuudessa siintävän Amerikan matkan loppuvalmisteluja, on minun ensiksi kerrattava Ranskan tapahtumia.”11148
Bottom
11149
Top
'What a trip to America with forty-six people meant financially, you, with your passion for making frequent trips from this continent to Europe, will easily comprehend, even without any of your discussions. And you can better weigh the gravity of this madcap step if you will take into consideration the simple fact that for your trips you change your dollars into francs, whereas I, on the contrary, had to change my francs into dollars.”Kun aloin organisoida Instituutin toimintaa Ranskassa, aloin kirjoittaa materiaalia luentosarjaa varten, joka esittelisi laajemmalle yleisölle Instituutin perusajatusten lisäksi niiden sovellukset eri tieteenaloihin, kuten psykologiaan, lääketieteeseen, arkeologiaan, taiteeseen, arkkitehtuuriin sekä monien niin kutsuttujen yliluonnollisten ilmiöiden tutkimukseen.”11149
Bottom
11150
Top
At the moment of deciding to go, the only money I had in resene was the three hundred thousand francs which I had collected and set aside for the payment due on the fifteenth of February, the day when the deed of purchase of the Château du Prieuré was finally to be signed. I none the less resolved to risk spending this money on the trip and hurriedly began to prepare for our departure."Tämä tarkoitus mielessäni aloin valmistaa oppilaitani havaintoesityksiin, joita aioin järjestää kiertueellamme Euroopassa ja Amerikassa. Halusin esitellä suurelle yleisölle Instituutin ideoiden vaikutuksia oppilaideni jokapäiväiseen elämään. Näin saattaisin osoittaa kiinnostuneille käytännön lopputuloksia, joihin vuosikymmenien aikana Aasian erämaissa tekemieni matkojen herättämien ja tavallisten ihmisten ulottumattomissa olevien ideoiden noudattaminen voisi johtaa.”11150
Bottom
11151
Top
'While proceeding with the preparations necessan for such an expedition, that is, buying tickets, arranging visas,"Tämän Grand Cafen terassilla tapahtuneen pohdintani rohkaisemana päätin siinä samassa ottaa riskin ja lähteä Yhdysvaltoihin mukanani ainoastaan valmiiksi kirjoittamani materiaali.”11151
Bottom
11152
Top
purchasing clothing, making costumes for the demonstrations of dances and so forth, I concentrated all my attention on the classes of movements and increased the number of rehearsals held in the now completed Study House. Noticing once again how embarrassed the participants were in the presence of strangers, I decided to give, just before sailing, several public demonstrations at the Théâtre des Champs-Élysées in Paris."Lupasin jopa itselleni, etten tekisi mitään vakavaa työtä Ranskasta lähtöni ja sinne paluuni välisenä aikana. Sen sijaan söisin hyvin, nukkuisin niin paljon kuin pystyisin ja lukisin ainoastaan kirjoja, joiden sisältö ja tyyli olisivat hengeltään ja asultaan samankaltaisia kuin Mullah Nassr Eddinin suurenmoiset tarinat.”11152
Bottom
11153
Top
'Although I knew that this last-minute undertaking of mine would cost a pretty penny, I did not in the least expect that the total would soar to such fantastic heights."Olin valmis lähtemään oikopäätä matkalleni, koska olin rohkaistunut uskomaan oppilaideni olevan valmiit järjestämään luentoja ja havaintonäytöksiä ilman läsnäoloani.”11153
Bottom
11154
Top
'And indeed, the Paris demonstrations, the steamship tickets, the paying of the most urgent bills, the provision of money for those who were staying in Europe, as well as certain unforeseen expenses which made their appearance almost imperceptibly, swallowed up the whole of the three hundred thousand francs even before my departure."Eräs tätä äkillistä päätöstäni, jonka olin tehnyt vaaliakseni terveyttäni ja taatakseni riittävän rahoituksen Instituutille — omalle lapselleni, jonka olin11154
Bottom
11155
Top
'And so I found myself at the last minute in a super-unique tragicomic situation. Everything was ready for our departure but I could not sail. To set out on such a long journey with such a number of people and not have any reserve cash for an emergency was, of course, unthinkable.synnyttänyt maailmaan ja kasvattanut kapaloissa sodan, laman ja kulkutautien riehuessa, ja joka oli vasta alkamassa elää itsenäistä elämää uhanneista vaaroista oli tietoisuus siitä, että minun oli pakko ottaa Amerikkaan mukaani jopa neljäkymmentäkuusi ihmistä, jotka matkan aikana olisivat täydellisesti vastuullani aivan kuin kotona Ranskassa. Se oli ainoa tapa selvitä meitä vaivanneesta resurssipulasta. Silti oli mahdotonta olla ajattelematta, että kaiken mennessä mönkään Instituutin yleinen tilanne tulisi olemaan aikaisempaakin huonompi ja saattaisi jopa johtaa täydelliseen katastrofiin.”11155
Bottom
11156
Top
'This situation revealed itself in all its splendour three days before the sailing of the boat."Mitä matka Amerikkaan neljänkymmenenkuuden hengen kanssa merkitsi taloudellisesti? Te, jotka niin intohimoisesti vierailette Euroopan mantereella harva se vuosi, ymmärrätte kyllä, minkälaisista rahoista puhun, vaikka ette kummemmin pohdiskelisi asiaa. Tämän hullunrohkean matkan painoarvon ymmärrätte sitäkin paremmin, kun huomioitte, että te voitte vaihtaa vahvat dollarinne heikkoon frangiin, kun taas minun oli pakko muuntaa frangit dollareiksi.”11156
Bottom
11157
Top
'And then, as has happened to me more than once in critical moments of my life, there occurred an entirely unexpected event."Päätöksentekohetkellä minulla oli säästössä vain kolmesataa tuhatta frangia, jotka olin kaapinut kasaan ja siirtänyt syrjään helmikuun viidennentoista päivän, jolloin Prieuren linnan tuli lopullisesti siirtyä omistukseeni, varalta. Päätin kuitenkin käyttää nämä varat matkaan valtameren tuolle puolen ja aloin kiireellä valmistella lähtöämme rahojen alkuperäistä käyttötarkoitusta unohtamatta.” "Vielä kun tein tarvittavia järjestelyitä tutkimusmatkaamme varten joka tarkoitti laivalippujen ostamista, viisumien anomista, vaatetuksen hankintaa sekä pukujen sommittelua tanssiesityksiämme varten keskitin kaiken tarmoni Opintorakennuksessa järjestettyjen liikesarjaoppitunden määrän kasvattamiseen. Havaittuani jälleen kerran oppilaideni kiusaantuneen julkisten liikesarjanäytösten aikana, päätin antaa henkilökohtaisen näytöksen liikesarjatekniikasta Pariisin Theätre des ChampsElyseessä169.”11157
Bottom
11158
Top
'What occurred was one of those interventions that people who are capable of thinking consciously—in our times and particularly in past epochs—have always considered a sign of the just providence of the Higher Powers. As for me, I weuld say that it wras the law-conformable result of a man's unflinching perseverance in bringing all his manifestations into accordance with the principles he has consciously set himself in life for the attainment of a definite aim."Vaikka tiesin, että tekemieni äkillisten suunnitelmanmuutosten myötä kustannukset kohosivat uskomattomiin korkeuksiin, en missään vaiheessa odottanut loppukustannusten paisuvan niin valtaviksi kuin ne lopulta nousivat.” "Niinpä Pariisin liikesarjaesityksen jälkeen kustansin meille höyrylaivaliput, maksoin välittömimmät kulut ja jaoin rahaa Eurooppaan jääneille tovereil11158
Bottom
11159
Top
This event took place as follows: 'I wras sitting in my room at the Prieuré searching in my mind for a way out of the incredible situation that had arisen, when suddenly the door opened and my old mother came in. She had arrived only a few days before with several members of my family who had stayed on in the Caucasus after my departure169 Eräs Pariisin tunnetuimmista teattereista, joka muistetaan erityisesti Igor Stravinskin ”Kevätuhrin” ensiesityksestä ja sitä seuranneesta pienimuotoisesta mellakasta vuonna 1913. (Suom.huom.)11159
Bottom
11160
Top
from Russia; and it wras only recently that I had succeeded, after a great deal of trouble, in getting them to France.lemme, muutamia yllätyskuluja unohtamatta. Lopulta kolmensadan tuhannen frangin säästöni olivat sulaneet täysin jo ennen lähtöpäiväämme.”11160
Bottom
11161
Top
'My mother came over to me and handed me a small packet, saying:"Niinpä havahduin viime hetkellä kerrassaan surkuhupaisassa tilanteessa. Kaikki oli valmista lähtöämme varten, mutta en voinut astua laivaan. Niin suuren ihmiskatraan kanssa matkustaminen vailla vähäisintäkään pahan päivän varantoa ei tullut kysymykseen.”11161
Bottom
11162
Top
'"Please, relieve me of this thing: I am so tired of always earning it around.""Tilanne paljastui minulle kaikessa komeudessaan kokonaiset kolme päivää ennen laivan lähtöä.”11162
Bottom
11163
Top
At first I did not understand what she wras talking about and automatically untied the packet. But when I sawr what wras in it, I almost jumped up and danced for joy.”Ja niin, aivan kuten elämäni kriittisissä tilanteissa minulle on useasti käynyt, tapahtui jotain täysin odottamatonta ja ennalta arvaamatonta.”11163
Bottom
11164
Top
'To explain to you what this thing wras, which at this desperate moment could arouse in me such a feeling of gladness, I must first tell you that, when I went to live in Essentuki, the agitation of minds which had spread everywhere in Russia evoked in the consciousness of every more or less sensible person a foreboding of ominous events to come, and I therefore sent for my old mother, then at Alexandropol, to come and live with me. And later, when I went off on the scientific expedition I have mentioned, I entrusted her to those who remained behind in Essentuki."Meidän aikakautemme ja erityisesti menneiden vuosituhansien tietoiseen ajatteluun kyenneet ihmiset pitäisivät tapahtunutta Korkeampien Voimien vaikutuksena asioiden kulkuun. Mitä minuun tulee, luonnehtisin tapahtunutta lainmukaiseksi lopputulokseksi, jollaisista saavat nauttia kaikki järkähtämättömällä pitkäjänteisyydellä ja koko olemuksellaan työtä tietoisten tavoitteidensa saavuttamiseksi tekevät ihmiset.”11164
Bottom
11165
Top
'Then, I must tell you that in that year, 1918, in the Caucasus as in all of Russia, the value of the rouble wras declining daily, and everyone who had money bought objects of universal use and more stable value, such as precious stones, precious metals, rare antiques and so on. I also converted all my capital into valuables which I always carried on my person."Tapahtui näin: istuskelin huoneessani Prieuressa ja yritin kehitellä tietä ulos uskomattomasta tilanteestani, kun yllättäen ovi avautui ja vanha äitini käveli sisään. Hän oli saapunut Ranskaan vain joitain päiviä aiemmin muutaman perheenjäseneni kanssa, jotka olivat jääneet Kaukasukselle lähdettyäni Venäjältä. Olin hiljattain onnistunut suurella vaivalla järjestämään heidät luokseni Ranskaan.”11165
Bottom
11166
Top
'But at the time of the departure of the expedition from Essentuki, since pillaging raged everywhere under the guise of"Äiti tuli luokseni ja ojensi minulle pienen paketin. Hän sanoi: ’01e hyvä, ota tämä taakka minulta: olen väsynyt kantamaan sitä mukanani.’”11166
Bottom
11167
Top
search and requisition, I would have incurred a great risk in earning all these valuables myself. So I distributed part of them among my companions in the hope that, even if we did not escape the pillaging, there would nevertheless be a chance for some of us to save something; and the rest I divided among those who remained in Essentuki and Piatigorsk, among whom was my mother.”En ensiksi tiennyt, mistä hän puhui, ja avasin paketin siltä istumalta. Kun lopulta näin paketin sisällön, hypähdin seisaalleni ja aloin lähes tanssia onnesta.” "Ennen kuin paljastan teille, mikä tuo minussa niin pakahduttavan onnentunteen eräässä elämäni vaikeimmista hetkistä herättänyt kapistus oli, on minun ensiksi todettava, että Essentukiin muuttoni aikoihin Venäjällä leimahtanut kiihkoilu oli saattanut maanmieheni niin suuren raivon valtaan, että jokainen tolkuissaan ollut henkilö osasi kertoa vaikeiden aikojen olevan tulossa. Siksi olin lähettänyt toverini noutamaan Aleksandropolissa asuneen vanhan äitini luokseni. Lähdettyäni myöhemmin tieteellisille tutkimusmatkoilleni uskoin hänet Essentukiin jääneiden tovereideni suojelukseen.”11167
Bottom
11168
Top
'One of the things I gave my mother was a brooch which I had bought shortly before in Essentuki from a certain grand duchess who was in great need of money, and, on giving it to my mother, I told her that she should take particular care of it as it was very valuable."Lisäksi minun on muistutettava, että vuonna 1918 ruplan arvo heikkeni11168
Bottom
11169
Top
'I was sure that, constrained by necessity, my family must have sold this brooch soon after my departure; or, if not, that it had been stolen during their constant moving from place to place, because each town at that time was at the mercy of a band of pillagers without respect for anyone or anything; or finally, that it had been lost on the journey twenty times over.päivittäin niin Kaukasuksella kuin kaikkialla muuallakin Venäjällä. Jokainen, jolla oli hallussaan vähänkin rahaa, osti viimeisillä varoillaan esineitä, joiden arvoa voidaan mitata vakaammissa valuutoissa, kuten jalokiviä, arvometalleja, harvinaista antiikkia ja vastaavaa. Lopulta vaihdoin koko pääomani arvoesineisiin, joita kuljetin aina mukanani minne meninkin.”11169
Bottom
11170
Top
'In short, I had completely forgotten about this brooch and the thought of bringing it into my calculations could never have arisen in any comer of my brain."Olisin ottanut liian suuren riskin, jos olisin kuljettanut arvoesineitäni matkassani retkikuntamme lähtiessä Essentukiin. Joka paikka vilisi ryöstelijöitä, jotka käyttivät etsintöjä ja takavarikkoja tekosyinä riistääkseen ihmisiltä heidän omaisuutensa. Jaoin siis osan arvotavaroistani kumppaneilleni ja toivoin, että jos meiltä ryöstettiinkin jotain, saattaisimme silti säilyttää osan omaisuudestani. Loput jaoin Essentukiin ja Piatigorskiin jääneille tovereilleni, oma äitini heidän joukossaan.”11170
Bottom
11171
Top
'But it seems that when I entrusted the brooch to my mother and asked her to take particular care of it, she thought that it must be very valuable to me personally as a remembrance, and had to be returned to me. All these years she had guarded it as the apple of her eye, had avoided showing it to any of her family, and had always carried it about with her like a talisman, sewn up in a little bag. And now', she was glad to be able to return it to me at last, and to be rid of something that had been a constant werry to her."Eräs äitini haltuun antamistani arvoesineistä oli rintaneula, jonka olin ostanut hieman aiemmin Essentukissa eräältä kipeästi rahaa kaivanneelta suurherttuattarelta. Uskoessani rintaneulan äitini haltuun vannotin häntä pitämään siitä erityisen suurta huolta, koska se oli todella arvokas.”11171
Bottom
11172
Top
'Can you imagine my relief when I recognized this brooch and realized at once how I could make use of it?"Olin täysin varma, että perheeni oli myynyt arvoesineen pian lähtöni jälkeen äkillisen rahantarpeen ilmettyä, tai että kunniattomat maantierosvot olivat vieneet sen tovereiltani heidän liikkuessaan paikasta toiseen turvallisempien asuinsijojen perässä. Niihin aikoihin kaikki kaupungit olivat mitään tai ketään kunnioittamattomien ryöväreiden armoilla. Tietenkin oli myös mahdollista, että he olisivat ehtineet hukata sen ties kuinka monta kertaa matkojensa aikana.” "Lyhyesti sanottuna olin täysin unohtanut koko rintaneulan olemassaolon, eikä mieleeni juolahtanutkaan huomioida sitä laskelmissani.”11172
Bottom
11173
Top
'On the following day, with this brooch in my pocket, I was in a position to borrow two thousand dollars from a friend; but I took this valuable to America with me, since in Paris I was offered only one hundred and twenty-five thousand francs for it, whereas in my opinion it was werth much more—and I found I was not mistaken when I sold it here in New York.'"Ilmeni, että äitini oli päätellyt rintaneulan olleen muistoarvoltaan minulle erityisen rakas, kun annoin sen hänen haltuunsa ja vannotin hänet pitämään siitä hyvää huolta. Siksi hän oletti, että arvoesine tuli palauttaa minulle. Näinä vuosina hän oli vartioinut sitä kuin silmäteräänsä ja varonut näyttämästä sitä yhdellekään muulle perheenjäsenelleen sekä kantanut sitä pienessä kukkarossaan kuin talismaania. Nyt hän oli lopulta huojentunut saadessaan palauttaa koruni minulle ja vapautuessaan häntä vuosikaudet kalvaneesta huolesta.” "Voitteko kuvitella helpotuksen tunteeni kun tunnistin rintaneulan ja ymmärsin, miten voisin hyötyä siitä?”11173
Bottom
11174
Top
At this point in his narrative Mr. Gurdjieff paused, and, with his particular smile, began to smoke a cigarette. In the silence reigning in the room, Mr. H rose from his place, went over to Mr. Gurdjieff, and said:"Rintaneulan palautusta seuranneena päivänä sain tilaisuuden lainata kaksituhatta dollaria eräältä ystävältäni. Arvoesineen otin kuitenkin mukaani Ame11174
Bottom
11175
Top
'Mr. Gurdjieff, I really do not know', after all the joking remarks you have seen fit to make about the material question, whether it is due to the particular order in which you have told your story today, or to my naïveté or suggestibility, but, beyond all doubt, at this moment I am ready with my whole being to do anything to lighten the enormous burden you have voluntarily taken upon yourself.rikkaan, sillä Pariisissa minulle tarjottiin siitä vain satakaksikymmentäviisi tuhatta frangia, kun taas itse arvioin sen huomattavasti arvokkaammaksi. Arvioni osoittautui oikeaksi, kun lopulta myin rintaneulan täällä New Yorkissa.”11175
Bottom
11176
Top
'And I shall perhaps be even nearer the truth if I tell you that this impulse has arisen in me owing to the distinct impression I received throughout your narrative: that in taking upon yourself this high task, a task beyond the limits of strength of an ordinary man, you have always up till now been absolutely alone.Tässä vaiheessa kertomustaan Gurdjieff vaikeni ja alkoi polttaa savuketta ominainen hymynsä kasvoillaan. Hra H nousi sijoiltaan hiljaisuuden yhä vallitessa, käveli Gurdjieffin luokse ja sanoi:11176
Bottom
11177
Top
'Allow me to put into your hands this cheque which represents all that I have at my disposal at this moment. At the same time, in the presence of all those here, I pledge myself to deliver the same sum to you every year for the rest of my life, wherever you may be and whatever may be your circumstances!'”Herra Gurdjieff en todellakaan tiedä, johtuuko mielijohteeni monista humoristisista huomioista, joita olette viljelleet tällä resurssikysymystä käsittelevällä luennollanne, onko tarinanne onnistunut vetoamaan naiiviin luonteeseeni vai olenko vain vaikutusten heiteltävissä, mutta tällä hetkellä olen koko olemuksellani enemmän kuin valmis tekemään mitä tahansa keventääkseni harteillenne ottamaanne valtaisaa taakkaa.”11177
Bottom
11178
Top
When Mr. H had finished speaking and, visibly moved, was wiping his forehead with his handkerchief, Mr. Gurdjieff stood up and, placing a hand on his shoulder, looked at him with that penetrating, kind and grateful look of his, which I'Taatanpa olla entistä lähempänä totuutta kun kerron tämän tunteen vahvistuneen minussa sitä mukaa, kun olette tarinanne edetessä korostaneet kantaneenne tätä kenelle tahansa ihmiselle liian raskasta lastia ypöyksin aina tähän päivään asti.”11178
Bottom
11179
Top
personally can never forget, and said simply;"Suokaa minun ojentaa käsiinne tämä shekki, johon on kirjoitettu koko tämän hetken käyttövarantojani vastaava summa. Samaan aikaan vakuutan kaikkien todistajien ollessa läsnä takaavani teille samaisen summan joka ainoana jäljellä olevana elinvuotenani, olivatpa olosuhteet minkälaiset tahansa!”11179
Bottom
11180
Top
'Thank you—my, from today, God-given brother.'Kun hra H oli käyttänyt puheenvuoronsa ja pyyhki liikuttuneena otsaansa nenäliinallaan, Gurdjieff nousi seisomaan ja laski kätensä hra H:n harteille. Gurdjieff katsoi häntä läpitunkevalla, ystävällisellä ja kiitollisella katseellaan, jota en koskaan saata unohtaa, ja sanoi sydämestään: "Kiitän mitä syvimmin sinua, jota saan tästä päivästä lähtien kutsua Jumalan suomaksi veljekseni.” Selkeimmän todistuksen Gurdjieffin tarinan herättämästä vahvasta vaikutuksesta antoi kuitenkin muuan lady L, joka oli vierailulla New Yorkissa ja kuului samana iltana hra R:n vieraisiin. Hän yllättäen sanoi mitä vilpittömimmällä äänellä:11180
Bottom
11181
Top
But the strongest proof of the great impression produced by the narrative of Mr. Gurdjieff was the declaration of a certain Lady L, who was visiting in New York, and was present that evening as the guest of Mr. R. She suddenly said, with great sincerity: 'Mr. Gurdjieff, it is somewhat by chance that I am present at this meeting in honour of the opening of a branch of your Institute in New York, and that I have been able to hear your story, which has intensely interested me. But before this, I have more than once had the opportunity to hear something of your activities and of the beneficent ideas to which your Institute has given life; and I have even had the good fortune to be admitted to one of the demonstrations which you organized every week in the Study House in the park of the Prieuré, and to see with my own eyes certain other striking examples of your achievements. It will not surprise you, therefore, if I tell you that I have thought of your work many times and have always felt a desire to be useful to you in some way. And now, after having heard the story of your indefatigable efforts, and felt with a woman's intuition the truth of what you are bringing to humanity, I understand how' greatly your activities are paralysed by the lack of that which has become today the motive power in the life of people—I mean money; and so I also wish to bring my contribution to your Great Work."Herra Gurdjieff, lienee jossain määrin sattuman kauppaa, että olen paikalla tänä iltana, kun juhlimme Instituuttinne New Yorkin jaoston perustamista ja saanut niin kuulla tämän minua kovin kiinnostaneen tarinanne.”11181
Bottom
11182
Top
'In comparison with most people, my resources are certainly not small and should permit me to offer you a rather large sum. In reality, they just suffice to meet the established requirements of life according to my social position. I have been thinking all evening what I could do for you, and I have thought of the money which little by little I have laid aside and deposited in a bank for a rainy day. Until I can do better, I have decided to put half of this temporarily at your disposal, without interest, until such time as—God forbid—some serious occurrence might require me to make use of these savings, as one never knowrs what the future may hold!'"Olen toki ennen tätä saanut useamminkin kuin kerran tilaisuuden kuulla teoistanne sekä hyvää tekevistä ideoistanne, joille Instituuttinne on antanut11182
Bottom
11183
Top
During Lady L's heartfelt speech Mr. Gurdjieff listened to her attentively with a kindly and serious expression. Then he replied: 'Thank you, esteemed Lady L. I particularly appreciate your frankness, and ifelämän. Olen jopa ollut niin etuoikeutettu, että olen saanut seurata vain yhtenä esimerkkinä lukuisista saavutuksistanne erästä Prieuren opintorakennuksessa joka viikko järjestämistänne julkisista esityksistä.”11183
Bottom
11184
Top
I accept this sum of money, which will be of great assistance to me in my present activities, I, in my turn, must speak frankly to you. Lifting for once the veil of the future, I can tell you with special gratitude that I shall be able to return this sum to you in exactly eight years, at a time when, although in perfect health, you will have the greatest need of what constitutes today, as you have so correctly said, the motive force of the entire process of the life of man.'"Siksipä teitä tuskin yllättää, että olen pohtinut työtänne useaan otteeseen ja miettinyt monesti, miten voisin auttaa teitä jollain tavoin. Ja nyt, kuultuani tarinan uupumattomista voimanponnistuksistanne asianne puolesta koin naisen vaistolla häivähdyksen totuudesta, jota yritätte tuoda ihmiskunnan tietoisuuteen ja samassa ymmärrän, miten paljon toimintanne levittäytymistä ihmiskunnan keskuuteen on rajoittanut sen, mistä on nykypäivänä tullut ihmisen toiminnan perimmäisin motivaatiotekijä, puute — tarkoitan tietenkin rahaa — siispä nyt haluankin auttaa teitä Suuren Työnne kanssa omalla vähäisellä panoksellani.” "Moniin kanssaihmisiini nähden resurssini eivät ole erityisen vähäiset ja voinkin taata teille verrattain suuren summan rahaa. Todellisuudessa rahavarantoni ovat juuri riittävät suodakseni itselleni sellaisen elämäntyylin, mitä asemassani olevalta naiselta vaaditaan. Koko illan olen miettinyt vuosien aikana tallettamiani, pahan päivän varalle säästämiäni rahoja. Siihen asti, että keksin paremman keinon olla hyödyksi, siirrän puolet tuosta rahasummasta tilapäisesti haltuunne kunnes Luoja ties minkälaisten vakavien sattumien pakosta joudun käyttämään säästöjäni johonkin, joka tulevaisuudessa minua odottaa!”11184
Bottom
11185
Top
Mr. Gurdjieff remained silent a long time, as though immersed in heavy thoughts. Suddenly he looked tired. His eyes rested for a moment on each one of us.Gurdjieff kuunteli lady L:n sydämellistä puhetta ystävällismielinen, vakava ilme kasvoillaan ja vastasi:11185
Bottom
11186
Top
I am now' revising this manuscript from notes of my pupils, sitting in a restaurant in the city of New' York, named Childs, at the comer of Fifth Avenue and 56th Street—in the same conditions in which I have always done my writing during the past six years, that is, in various public places, such as cafés, restaurants, clubs or dance-halls; since the manifestations, contrary to my nature and umvorthy of man, which are usual in places of this kind, apparently have a beneficial influence on the productivity of my w'ork. And I do not find it superfluous to point out a singular fact, which you are at liberty to consider pure coincidence or even the effect of supernatural providence: namely, that without any intention on my part, but perhaps simply because in my w'ork as a writer I always conform to an exact order, I have finished the revision of this text today in this same city, exactly seven years to the very day since the evening which has just been described."Kiitän teitä, arvon lady L. Arvostan kovin rehellisyyttänne. Jos otan teiltä vastaan tämän rahasumman, joka taatusti tulee auttamaan minua toiminnoissani, joudun puolestani vastaamaan teille mitä vakavimmin.”11186
Bottom
11187
Top
In order to complete this narrative I will simply add, on the subject of my first trip to America, that although the undertaking was risky to say the least—with a troupe of people not having a cent in their pockets and not speaking a word of the local language, with the programme of the proposed demonstrations not yet completed, and without any advance publicity such as is usual, particularly in America —the success of this tour of demonstrations for the purpose of making known the results of the work of the Institute far outstripped my expectations."Raotan nyt kerrankin tulevaisuuden verhoa ja kerron teille suuren kiitollisuuden vallitessa, että tulen palauttamaan teille rahanne tarkalleen ottaen kahdeksan vuoden kuluttua, jolloin tulette olemaan yhtä hyvissä ruumiin ja sielun voimissa kuin nyt, mutta tarvitsette silti mitä kipeimmin tänään minulle lainaamaanne vaihdon välinettä, jota aivan paikkansapitävästi kutsuitte nykypäivän ihmisen toiminnan perimmäiseksi motivaatiotekijäksi.”11187
Bottom
11188
Top
I may boldly state that, if I had not had a serious accident a few days after my return to France which prevented me from going back to America six months later as I had intended, everything I had accomplished on this continent, with the help of those who had accompanied me, would have allowed me not only to repay all my debts, but even to ensure for the future the existence of all the branches of the Institute for the Harmonious Development of Man, both those already in activity and those I intended to open the following year.Gurdjieff pysyi vaiti pitkän aikaa kuin raskaisiin ajatuksiin uponneena. Yllättäen hän näytti väsyneeltä. Hänen katseensa viipyi hetken jokaisessa paikallaolijassa.11188
Bottom
11189
Top
But is it worth talking about now?* * *11189
Bottom
11190
Top
In writing about this period of my life, there involuntarily arises in my memory that saying of our dear Mullah Nassr Eddin: 'Do not recall with grief the beautiful hair of the convict's head!'Luen nyt tätä oppilaideni muistiinpanoista kirjattua käsikirjoitusta New Yorkissa Childs nimisessä ravintolassa Viidennen Avenuen ja 56. kadun kulmassa samanlaisessa ympäristössä, missä olen kirjoitustyötäni viimeisen kuuden vuoden ajan tehnyt; tarkoitan julkisia paikkoja, kuten kahviloita, ravintoloita, klubeja tai tanssisaleja. On nimittäin niin, että tällaisille paikoille ominaiset, luontoni vastaiset ja ihmiselle kelvottomat olosuhteet todistettavasti poikivat työni kannalta hyödyllisiä seurauksia.11190
Bottom
11191
Top
As I was writing these last words someone came and sat down at my table.Enkä koe tarpeettomaksi mainita erästä tosiasiaa, jonka voitte täysin vapaasti leimata joko puhtaaksi sattumaksi tai yliluonnollisen kaitselmuksen vaikutukseksi: sitä, että kirjoittajana etenen kirjoitustyössäni aina tarkoin ennalta määritellyssä järjestyksessä, mutta täysin sitä itse tiedostamattani olen kirjoittamassa tämän tekstin viimeisiä lauseita samassa kaupungissa, jossa päivälleen seitsemän vuotta sitten järjestettiin kuvailemani illallinen kunniakseni New Yorkin jaostomme perustamisen yhteydessä.11191
Bottom
11192
Top
All my acquaintances without exception know the condition imposed on everyone who comes to talk to me, which is to wait until I have finished writing and begin the conversation myself. Let it be said in passing that, although they have always respected this condition, I have nevertheless very often sensed that, while fulfilling the requirement scrupulously, some of them were grinding their teeth as if ready to drown me in a spoonful of the latest fashionable medicine.Saattaakseni kirjoitukseni päätepisteeseen on minun vielä kerrottava ensimmäisestä matkastani Amerikkaan sen verran, että vaikka hankkeen riskit olivat vähintäänkin huomattavat joukko kielitaidottomia ihmisiä, joilla ei ollut valmista havaintomateriaalia mukanaan tai ennakkomainostusta tukenaan, suuntasi täysin keskeneräisin suunnitelmin vieraalle mantereelle kiertueemme poikimat saavutukset Instituutin toiminnan ja tarkoitusperien selventämiseksi olivat odotettua suuremmat.11192
Bottom
11193
Top
When I had finished writing I turned to the newcomer and, from the first words he spoke, a series of reflections and deductions was started in me, the whole of which brought me to a categorical decision. If, just as I am concluding, I would now refrain from speaking about this categorical decision and the reflections which brought it into being, I would be acting contrary to the fundamental principles which run like a red thread all through this narrative.Voisin jopa rohkeasti väittää, että mikäli en olisi joutunut vakavaan onnettomuuteen muutamia päiviä Ranskaan paluuni jälkeen, olisin voinut alkuperäisten suunnitelmieni mukaisesti palata Amerikkaan puolta vuotta myöhemmin saattamaan kumppanieni kanssa loppuun kaiken uudella mantereella suorittamakseni kaavailemani työn maksaakseni lopullisesti kaikki velkani sekä turvatakseni Ihmisen Harmonisen Kehityksen Instituutin ja sen jo olemassa olevien sekä suunnitteilla olleiden sivuhaarojen taloudellisen vakavaraisuuden tuleviksikin vuosiksi.11193
Bottom
11194
Top
To understand my situation at this moment, you must know that the person who came to sit at my table, and who left after receiving the requisite instructions from me, was no other than my secret partner in the wholesale trade in antiques. I say 'secret' because no one, not even any of the people nearest to me, knowrs about these business relations of mine.Mutta onko siitä tarpeen puhua nyt?11194
Bottom
11195
Top
I had entered into these relations with him six years previously, a few months after my accident. I was then still very weak physically but, with my customary faculty of thinking re-established, I began to cognize in all its nakedness my material situation of that date, due partly to the enormous expenses of the trip to America and partly to the expenses incurred on account of the serious illnesses of my mother and my wife. As prolonged lying in bed was becoming an increasingly unbearable moral torment for me, I began taking trips by car to try to relieve this suffering by taking in different impressions, and also in order to get wind of some business deal suitable for my condition at the time. Accompanied by several people who were constantly with me, I began to go about everywhere, chiefly to the gathering places of Russian refugees in Paris.Kirjoittaessani tuosta elämänvaiheestani nousee muistojeni lokeroista väkisinkin esiin rakkaan Mullah Nassr Eddinin lausuma: ”Älä muistele surulla kaunista suortuvaa tuomitun päässä!”11195
Bottom
11196
Top
It was thus that one day in one of the famous cafés in Paris a man came over to me whom I did not immediately recognize. It was onlv during the course of conversation that I remembered having met him many times in various townsKun kirjoitin näitä viimeisiä sanoja, joku saapui luokseni ja istuutui kanssani samaan pöytään.11196
Bottom
11197
Top
of the Caucasus, Transcaucasia and the Transcaspian region. Travelling from town to town through these countries, he had been engaged in trading in all kinds of antiques, and had met me because almost everywhere in Asia I was known as an expert on antiques and as a very good dealer in rugs, Chinese porcelain, and cloisonné.Kaikki toverini poikkeuksetta tietävät, että jokaisen puheilleni tahtovan on odotettava kärsivällisesti, että olen saanut kirjoitustyöni päätökseen ja samaten varrottava, että teen aloitteen ja käynnistän keskustelun omaehtoisesti. Lisättäköön vielä, että vaikka he ovat aina kunnioittaneet tätä ehtoa, olen usein ollut huomaavinani, että heille asettamaani velvollisuutta täyttäessään monet heistä ovat ärsyyntyneinä narskutelleet hampaitaan kuin haluaisivat hukuttaa minut lusikalliseen tuoreinta ja muodikkainta troppia.11197
Bottom
11198
Top
He told me, among other things, that he had managed to salvage a certain capital from the disaster in Russia and that, making use of his knowledge of English, he was engaged in the same business in Europe.Kun olin painanut tekstilleni päätepisteen, käänsin kasvoni kohti tulokasta. Ensimmäisistä hänen lausumistaan sanoista alkaen sisälläni heräsi kiivas mietteiden ja johtopäätösten myrsky, jonka myötä tein kategorisen päätökseni. Todettakoon, että jos nyt kieltäytyisin puhumasta tästä päätöksestä sekä siihen johtaneista ajatuksista, toimisin vastoin perusperiaatteita, jotka ovat kulkeneet punaisena lankana läpi kertomukseni.11198
Bottom
11199
Top
In telling me about his affairs he complained that the chief difficulty was that in Europe the market was flooded with all kinds of imitations, and suddenly he asked me:Ymmärtääksenne senhetkisen tilani on teidän tiedettävä, että pöytääni istunut henkilö, joka lähti välittömästi teilleen saatuaan minulta riittävän ohjeistuksen, oli kukapa muukaan kuin salainen liikekumppanini, jonka kanssa olimme toimineet pitkään antiikkikauppiaina. Viittaan häneen "salaisena kumppanina”, koska kukaan ei näistä liikesuhteistani tiedä, eivät edes minulle kaikkein läheisimmät ihmiset.11199
Bottom
11200
Top
'By the way, my dear fellow-countryman, how about going into partnership with me, if only for the appraisal and valuation of the antiques?'Olimme tutustuneet kuusi vuotta aiemmin, vain muutamia kuukausia tapaturmani jälkeen. Olin fyysisesti edelleen hyvin heikossa kunnossa, mutta ajattelutoimintoni hiljalleen elvyttyä aloin käsittää kaikessa karuudessaan taloudellisen tilanteeni tolan, joka juontui pitkälti Amerikan matkamme valtavista kustannuksista sekä äitini ja vaimoni sairastumisista johtuneista yllättävistä sairaudenhoitokuluista. Koska päiväkausien makaaminen kidutti sieluani ja ruumistani alati enemmän, aloin ajella autolla ympäriinsä saadakseni helpotusta paikallaan olemisen synnyttämään henkiseen kipuun sekä elvyttääkseni liiketoimiani terveydentilani sallimissa rajoissa. Aloin muutamien lähipiiriläisteni kanssa autoilla kaikkialle, minne minun oli mahdollista liikkua, pääasiassa venäläispakolaisten kokoontumispaikoille Pariisiin.11200
Bottom
11201
Top
The result of our talk wras that we drew up an agreement which brought about my participation in his business for four years. Before purchasing any of the antiques, he wras to bring them to me for my appraisal. Or if they happened to be in places which more or less fitted in with the itinerary of the trips I had to take for many reasons during my activities as a writer, I would go myself to inspect them and communicate my opinion to him in a way agreed upon.Ja niinpä erään päivän tullen eräässä kuuluisassa pariisilaiskahvilassa luokseni saapui muuan mies, jota en välittömästi tunnistanut. Vasta keskustelun kuluessa minulle vaikeni, että olin tavannut hänet monesti useissa kaupungeissa Kaukasuksen, Transkaukasuksen ja Transkaspian alueella. Hän kierteli noilla alueilla kaupungista toiseen antiikkikaupoilla ja oli tavannut minut, koska olin11201
Bottom
11202
Top
So it continued for a certain time. He would spend the whole year travelling about Europe unearthing and buying all sorts of rare pieces, which he would bring here to America and sell to antique dealers, chiefly in Newr York. As for me, I wras only a partner for appraising the antiques.tunnettu lähes koko Aasiassa antiikkiesineiden tuntijana sekä erityisen pätevänä matto, posliini ja emaliesinekauppiaana.11202
Bottom
11203
Top
However, last year, when the crisis in my material situation reached its zenith, while at the same time this business continued to do well since numerous outlets had been found and Europe wras overflowing with merchandise of this kind, I had the idea of restoring my finances by this means; and I decided that the scale of operations carried on by my partner should be expanded as much as possible.Hän kertoi minulle kuinka onnistuttuaan pelastamaan pienehkön omaisuuden Venäjällä tapahtuneiden myllerrysten kourista hän oli sinnikkäästi jatkanut edelleen saman liiketoimen parissa Euroopassa opittuaan englannin kielen juurta jaksain.11203
Bottom
11204
Top
With this aim, instead of allowing myself some rest before and after my tiring journeys, as had been my habit in recent years, I began to devote all my available time to making arrangements for borrowing money from various people who trusted me and with whom I wras in contact for one reason or another. Having thus collected a sum of several million francs, I invested all of it in this business.Kertoessaan minulle liikeasioistaan hän valitteli, että Euroopan antiikkimarkkinoiden suurin ongelma oli, että kaupat ja torit olivat täynnä halpoja kopioita, joita asiakkaat eivät osanneet erottaa alkuperäisistä. Yllättäen hän kysyi minulta:11204
Bottom
11205
Top
Encouraged by the development of our enterprise and the prospect of substantial profits, my partner worked to procure merchandise without sparing his strength, and, as agreed upon, he arrived in America this year with his whole collection six weeks before I came here myself."Mitäpä ajattelisit, hyvä maanmieheni, jos pyytäisin sinua kauppakumppanikseni, vaikka kyse olisikin vain jostain niin pienestä kuin antiikkiesineiden arvon arvioimisesta?”11205
Bottom
11206
Top
Unfortunately, however, a general economic depression had meanwhile come about, particularly affecting this trade, and we could no longer count on any profit, nor even hope for the recovery of our capital. And this wras precisely what he came to tell me.Keskustelumme lopputuloksena päädyimme yhteisymmärrykseen ja lopulta toimin hänen kauppakumppaninaan seuraavan neljän vuoden ajan. Ennen antiikkiostojaan hän halusi minun arvioivan myynnissä olleita esineitä ja niiden arvoa. Toisaalta, mikäli kaupan olleet arvotavarat sijaitsivat paikoissa, jotka olivat kirjoitustöitteni vuoksi kulkemieni matkareittien varrella, saatoin käydä paikan päällä arvioimassa hänen puolestaan soveliasta tarjoushintaa kyseisestä esineestä.11206
Bottom
11207
Top
What werds should I use this time to describe the unexpected material situation in which I nowr found myself, when I have just referred to the crisis of last year as having reached its zenith?Jatkoimme siis liiketoimintaamme jonkin aikaa. Hän etsi ja osti harvinaisuuksia vuoden verran pitkin poikin Eurooppaa. Sitten hän toi myyntiartikkeleitaan Amerikkaan ja välitti niitä antiikkikauppiaille, pääosin täällä New Yorkissa. Toisinaan annoin painavan lausuntoni esineiden arvosta.11207
Bottom
11208
Top
I cannot find a better expression than that of Mullah Nassr Eddin which I have just this moment remembered: 'Ah, it's no great wonder that a bald daughter should be born to the oldest spinster of the village by that rascal of a mullah! But now' if an elephant's head and a monkey's tail should growr on a bedbug, that indeed would be astonishing!'Viime vuonna, kun resurssipulani oli saavuttanut lakipisteensä samaan aikaan, kun antiikkikauppa oli uusien markkinoiden avautumisen myötä paisunut kuin pullataikina ja Eurooppa tulvi rihkamaa, ajattelin voivani elvyttää rahavarantoni antiikkikaupan saralla. Päätin siis, että kumppanini aiemmin organisoimaa liiketoimintaa tulisi laajentaa niin paljon kuin mahdollista.11208
Bottom
11209
Top
And to understand why my material situation had again passed through such a crisis, it is not necessary to have a college education.Tämä ajatus mielessäni päätin omistaa kaiken vapaaaikani järjestääkseni itselleni lainaa liiketoimieni pesämunaksi lähimmiltä luottohenkilöiltäni sen sijaan, että olisin raivannut kalenteriini lepoaikaa, josta olin viime vuosina alkanut nauttia aina pitkiä matkojani seuranneina viikkoina. Kerättyäni siis kokoon useiden miljoonien frangien arvoisen summan investoin kaikki rahani yritystoimintaan.11209
Bottom
11210
Top
Last year, when I first had the idea of developing my antique business in America on a large scale, I estimated and was fully cominced that this project of mine would yield a profit that would suffice not only to pay off all my accumulated debts, but would also enable me, without depending on anyone, to publish the first series of my writings— which I counted on having finished by then—and after that to give all my time to the second series. But unfortunately this unforeseen American crisis has plunged me, as Mullah Nassr Eddin would say, into such a 'deep galosh' that today I can scarcely see a single streak of daylight out of it.Yrityksemme kehityksestä ja mahdollisista lisävoitoista rohkaistuneena liikekumppanini alkoi haalia kauppatavaraa itseään säästelemättä ja hän saapuikin tänä vuonna sopimuksemme mukaisesti Amerikkaan kuusi viikkoa ennen minua koko kokoelmansa matkassaan.11210
Bottom
11211
Top
For six years, for the purpose of preparing the material for the three series of books I intended to write, I had always and everywhere, in all conditions and circumstances, to 'remember myself and to remember the task I had set myself, by the fulfilment of which I wished and still wish to justify the sense and aim of my life.Valitettavasti suuri lama170 oli rantautunut myös uudelle mantereelle kapulaksi liiketalouden rattaisiin, emmekä enää voineet olla varmoja, että tulisimme päätymään voitolle tai saamaan edes omaamme takaisin. Juuri tätä hän oli tullut kertomaan minulle.11211
Bottom
11212
Top
I had to hold myself without weakening, while experiencing all kinds of feelings, to an extremely intense level of inner activity in order not to identify' myself with anything. And I had to resist, with a merciless attitude towards myself, any change in the automatically flowing process of mental and emotional associations demanded for the themes of thought which I had been working out during this time. And, finally, I had to force myself not to neglect or omit anything which might be related to, logically correspond to, or contradict any of the innumerable series of separate ideas which in their totality constitute the substance of my writings.Miten olisin voinut kuvailla tätä odottamatonta taloudellista tilannetta, johon huomasin vajonneeni, vaikka juuri vuotta aiemmin olin vannonut kriisini saavuttaneen lakipisteensä?11212
Bottom
11213
Top
In my concern to express my thoughts in a form accessible to others, my psychic concentration, time and again, reached such a point that for unusually long periods I forgot even my most essential needs.En löytänyt sille parempaa ilmaisua kuin ne Mullah Nassr Eddinin sanat, jotka juuri samaisella hetkellä muistuivat mieleeni: ’Onko suuri ihme, jos mullahinlurjus ja kylän vanhapiika saavat kaljun tyttären? Eipä lainkaan! Mutta jos syyhypunkille kasvaa elefantin pää ja apinan häntä, sepä vasta olisi ihmeellistä!’11213
Bottom
11214
Top
But the objective injustice most painful to me in all this was that, during this inner concentration of the whole of my force for the purpose of transmitting true knowledge to people, both now' and of the future, I had frequently to tear myself away from this state, and, at the cost of my last reserves of energy accumulated with much difficulty during short intervals between the hours of intensive work, to think out various complicated arrangements for postponing this or that payment or settling one or another of my debts.Eikä teidän tarvitse olla akateemisen loppututkinnon suorittaneita ymmärtääksenne, miksi resurssikysymys oli noussut jälleen kaiken keskiöön tässä taloudellisessa tilanteessa.11214
Bottom
11215
Top
During these six years, I grew tired to the point of exhaustion not from writing, rewriting, and again revising the many manuscripts piled in a cellar arranged especially for my archives, but from this periodic necessity to turn over and over in my head all possible combinations for dealing with these everincreasing debts.Kun ajatukseni liiketoimieni levittämisestä Amerikkaan alkoi viime vuonna toteutua laajemmin, olin arvioinut projektini kuittaavan kaikki siihen asti ottamani velat sekä sen lisäksi takaavan minulle tarpeeksi pääomaa ensimmäisen kirjani jonka uskoin saavani kirjoitettua vuodenvaihteeseen mennessä julkaisua varten ja mahdollistavan omistautumiseni toisen kirjani kirjoittamiselle. Valitettavasti ennalta aavistamaton amerikkalainen kriisi oli tiputtanut minut niin "syvään kalossiin”, kuten Mullah Nassr Eddin sanoisi, että saatoin hädin tuskin nähdä päivänvalon häivähdyksen sieltä pohjalta.11215
Bottom
11216
Top
Until these last years, whenever I needed the support of others for a material problem, of little importance compared to that for which my time was necessary—support concretely expressed by the werd 'money'—and when I did not receive it, I could still be resigned to this, as I understood that the significance of my activities could not be clear to everyone. But now that the significance and aim of my activities, thanks to what I have actualized during the last six years, may be recognized by all, I do not intend to resign myself to this any longer; but on the contrary I consider myself justified, with an entirely clear conscience, in requiring that every person who approaches me, without distinction of race, faith, or material or social position, shall protect me as the apple of his eye, in order that my force and time may be spared for the activities corresponding to my individuality.Valmistaakseni käsikirjoitukset kolmeen kirjasarjaani oli minun kuuden vuoden ajan täytynyt aina ja kaikkialla, kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa muistaa itseni ja itselleni asettamani tehtävä; tehtävä, jonka täyttämisen toivoin ja yhä toivon oikeuttavan elämäni mielen ja päämäärän.11216
Bottom
11217
Top
Well then, the aforementioned categorical decision, which was the result of these serious reflections after my secret partner left Childs Restaurant, and which I made according to principle, is as follow's:Minun oli herkeämättä pidettävä itseni jatkuvassa ja intensiivisessä sisäisessä toiminnassa niin, että välttääkseni mihinkään samaistumisen kokisin samalla11217
Bottom
11218
Top
While I am here among people who have not undergone the catastrophic consequences of the last great war, and through whom I shall suffer considerable losses—of course without intention on their part— I will once again, by myself170 Gurdjieff viittaa tällä New Yorkin "Mustasta Tiistaista ’ 29.10.1929 alkaneeseen, lähes vuosikymmenen kestäneeseen maailmanlaajuiseen lamaan, joka lopulta purkautui Toisena Maailmansotana. (Suom.huom.)11218
Bottom
11219
Top
alone, without other people taking the initiative and, of course, without resorting to any means which could one day give rise in me to remorse of conscience, make use of certain capacities formed in me thanks to correct education in my childhood to acquire such a sum of money as will clear up all my debts and in addition enable me to return to the continent of Europe and live without want for two or three months.kaikenlaisia tunteita. Lisäksi minun oli säälimättömällä asenteella itseäni kohtaan vastustettava kaikkia muutoksia automaattisesti virtaavissa mielen ja tunteiden assosiaatioiden prosesseissa, joita tarvitsin kirjoitusten teemojen kanssa työskennellessäni. Lopulta minun oli pakotettava itseni olemaan laiminlyömättä tai hylkäämättä mitään, mikä voisi liittyä, loogisesti vastata tai vastustaa mitään niistä lukemattomien erillisten ideoiden sarjoista, joiden kokonaisuus muodostaa kirjoitusteni ytimen.11219
Bottom
11220
Top
And in doing this I shall experience again the highest satisfaction foreordained for man by Our Common Father, formulated in ancient times by the Egyptian priest who wras the first teacher of Saint Moses in the werds: Satisfaction-of-self arising from the resourceful attainment of one's set aim in the cognizance of a clear conscience.Pinnistellessäni kaikin voimin muotoillakseni syvimmät ajatukseni kaikille ymmärrettävään muotoon ajauduin kerta toisensa jälkeen tilaan, jossa unohdin olennaisimmat perustarpeeni epätavallisen pitkiksi ajoiksi.11220
Bottom
11221
Top
Today is the tenth of January. Three days from now', by the old style calendar, the Newr Year will be welcomed in at midnight, an hour which is memorable for me as the time of my coming into the werld.Minulle kivuliain objektiivisen epäoikeudenmukaisuuden ilmenemismuoto kuitenkin oli, että koko tämän sisäisen voimani keskittymisen aikana minun oli kerta toisensa jälkeen revittävä itseni tilastani ja mietittävä kiihkeiden työrupeamien välillä minussa yhä pihisseillä viimeisillä voimillani järjestelyjä, joiden turvin saattaisin lykätä tuonnemmaksi jotain niskaan huohottavaa velvoitetta tai viimeistä maksuerää voidakseni välittää todellista tietoa sekä nykyisille että tuleville ihmisille.11221
Bottom
11222
Top
According to a custom established since childhood, I have always begun, from that hour, to conform my life to a newr programme thought out beforehand and invariably based on a definite principle, which is to remember myself as much as possible in everything, and voluntarily to direct my manifestations and also my reactions to the manifestations of others in such a way as to attain the aims chosen by me for the coming year. This year I will set myself the task of concentrating all the capacities present in my individuality towards being able to acquire, by my own means, before my proposed departure from America about the middle of March, the sum of money needed for clearing up all my debts.Noiden kuuden vuoden aikana näännyin puolikuoliaaksi, enkä suinkaan kirjoittamisesta, uudelleenkirjoittamisesta ja uudelleenkirjoitusten uudelleenmuotoilusta arkistoistani löytämieni muistiinpanojen pohjalta, vaan määräajoin toistuvasta pakosta pyöritellä mielessäni keinoja, joiden avulla pysyisin koossa alati kasvavan velkataakkani alla.11222
Bottom
11223
Top
Then, on my return to France, I shall begin again to write, but on the sole condition that henceforth I be relieved of all concern about the material conditions necessary for my mode of life, already established on a certain scale.Aivan viime vuosiin asti niissä tilanteissa, joissa tarvitsin ulkopuolisten apua resurssiongelmani setvimiseen ja avulla tarkoitan yksinomaan rahaa saatoin apua vaille jäädessäni tyytyä kohtalooni, koska ymmärsin, ettei tehtäväni merkitys välttämättä selkenisi jokaiselle. Mutta nyt, kun tehtäväni merkitys ja päämäärä ovat näiden kuuden vuoden aikana tekemäni työn ansiosta jokaisen tunnistettavissa, en aio hyväksyä kielteisiä vastauksia yhtä helpolla. Sen sijaan koen kirkkaalla omallatunnolla, että jokaisen minua lähestyvän henkilön on rodustaan, uskonnostaan ja aineellisesta tai sosiaalisesta asemastaan huolimatta varjeltava minua kuin silmäteräänsä, jotta voin säästää voimiani ja aikaani perimmäisiä tarpeitani vastaaviin asioihin.11223
Bottom
11224
Top
But if, for some reason or other, I fail to accomplish the task I have set myself, then I will be forced to recognize the illusory nature of all the ideas expounded in this narrative, as well as my own extravagant imagination; and, true to my principles, I will have to creep with my tail between my legs, as Mullah Nassr Eddin weuld say, 'into the deepest old galoshes that have ever been w'orn on sweaty feet'.Asiaan palatakseni: hetki sitten mainitsemani kategorinen päätös, johon mielessäni päädyin salaisen kauppakumppanini poistuttua Childsin ravintolasta, ja jonka olin sommitellut kaikkia periaatteitani noudattaen, oli seuraavanlainen:11224
Bottom
11225
Top
And if this should be the case, I weuld then categorically decide to do as follows:Nyt, kun vietän aikaani täällä edellisen suursodan kauhuilta välttyneiden ihmisten keskuudessa, joiden toiminnan johdosta tulen kärsimään mainittavia taloudellisia menetyksiä—tosin ilman heidän tietoista myötävaikutustaan—aion jälleen kerran omassa yksinäisyydessäni, kenenkään muun asettumatta välikappaleeksi ja minulle mahdollisesti omantunnontuskia tuottaviin keinoihin turvautumatta, hyötyä eräistä lapsuudessa saamani oikean kasvatuksen tuottamista kyvyistä ja hankkia riittämiin rahaa pyyhkäistäkseni tilikirjoista kaiken velkani, jotta voisin palata Euroopan mantereelle ja elää huoletta pari kolme kuukautta.11225
Bottom
11226
Top
To give for publication only the manuscripts I have just revised in final form, that is, the first series of my writings and two chapters of the second; to cease writing for ever; and, on returning home, to light in the middle of the lawn before my windows a huge bonfire and throwr on it all the rest of my writings.Näin tehdessäni tulen jälleen kokemaan korkeimman mahdollisen tyydytyksen tunteen, jonka ihmiselle on suonut Meidän Yhteinen Isämme; tunteen, jonka aikoinaan kirjasi pyhiin teksteihin eräs egyptiläinen pappi, Pyhän Mooseksen ensimmäinen opettaja, sanoin; Asetetun päämäärän neuvokkaasta saavuttamisesta puhtain omatunnoin nouseva itsetyytyväisyys.11226
Bottom
11227
Top
After which I will begin a newr life by using the capacities I possess for the sole purpose of satisfying my personal egoism.Tänään on kymmenes tammikuuta. Kolmen päivän kuluttua vanhan kalenterin mukaan toivotamme tervetulleeksi uuden vuoden keskiyön hetkenä, joka on minulle erityisen mieleenpainuva; onhan se hetki, jona itse saavuin maailmaan.17111227
Bottom
11228
Top
A plan is already outlining itself in my madcap brain for my activities in such a life.Lapsuudesta asti vaalimani tavan mukaisesti olen aina siitä tunnista lähtien alkanut muokata elämääni uuden, etukäteen mietityn suunnitelman mukaan, joka perustuu yhdelle ainoalle periaatteelle: pyrkimys itsemuistantaan kaikessa niin paljon kuin mahdollista, ja vapaaehtoisesti ilmaisuni ja reaktioideni suuntaaminen toisten ilmaisuihin niin, että saavutan vuodelle valitsemani päämäärät. Tänä vuonna pyrin keskittämään kaikki minussa yhä pihisevät voimavarat pystyäkseni omin keinoin keräämään tarpeeksi rahaa velkojeni takaisinmaksuun maaliskuun lopussa häämöttävään Amerikasta poistumiseeni mennessä.11228
Bottom
11229
Top
I picture myself organizing a newr 'Institute' with many branches, only this time not for the Harmonious Development of Man but for instruction in hitherto undiscovered means of self-satisfaction.Ja lopulta Ranskaan palatessani aloitan jälleen kirjoitustoimeni, mutta vain ja ainoastaan sillä ehdolla, että siitä lähtien minun ei tule kantaa huolta jo jollain mittakaavalla vakiintuneita elämäntapojani koskevista resurssikysymyksistä. Mutta jos syystä tai toisesta epäonnistun itselleni asettamani tehtävän toteuttamisessa, silloin minun on pakko tunnustaa kaikkien tässä teoksessa esittämieni ajatusten olevan valetta ja silkkaa ylivilkkaan mielikuvitukseni tuotetta. Silloin minun on periaatteilleni uskollisena hiivittävä häntä koipieni välissä "syvimpiin,11229
Bottom
11230
Top
And there is no doubt that a business like that weuld run as if on greased wheels.171 Gurdjieffin syntymäpäivä oli 13. tammikuuta. Samana päivänä juhlitaan juliaanisen kalenterin mukaista uutta vuotta. (Suom.huom.)11230
Bottom
11231
Top
alone, without other people taking the initiative and, of course, without resorting to any means which could one day give rise in me to remorse of conscience, make use of certain capacities formed in me thanks to correct education in my childhood to acquire such a sum of money as will clear up all my debts and in addition enable me to return to the continent of Europe and live without want for two or three months.vanhoihin kalosseihin, jotka hikisiä ihmisjalkoja ovat koskaan verhonneet”, kuten Mullah Nassr Eddin asian ilmaisisi.11231
Bottom
11232
Top
And in doing this I shall experience again the highest satisfaction foreordained for man by Our Common Father, formulated in ancient times by the Egyptian priest who was the first teacher of Saint Moses in the w'ords: Satisfaction-of-self arising from the resourceful attainment of one's set aim in the cognizance of a clear conscience.Jos näin käy, tulen järjestyksessä toteuttamaan seuraavat toimenpiteet: Perun tykkänään jo viimeistelemieni käsikirjoitusten, eli ensimmäisen kirjani kokonaisuudessaan sekä toisen kirjani kahden ensimmäisen luvun, julkaisun ja lopetan kirjoittamisen loppuiäksi. Kotiin palatessani sytytän nurmikolle ikkunani alle valtaisan kokon, jossa poltan kaikki kirjoitukseni.11232
Bottom
11233
Top
Today is the tenth of January. Three days from now', by the old style calendar, the New' Year will be welcomed in at midnight, an hour w'hich is memorable for me as the time of my coming into the w'orld.Tämän jälkeen aloitan uuden elämän ja käytän kaikkia minulle suotuja voimavaroja yksinomaan egoististen halujeni tyydyttämiseksi.11233
Bottom
11234
Top
According to a custom established since childhood, I have always begun, from that hour, to conform my life to a new' programme thought out beforehand and invariably based on a definite principle, w'hich is to remember myself as much as possible in everything, and voluntarily to direct my manifestations and also my reactions to the manifestations of others in such a way as to attain the aims chosen by me for the coming year. This year I will set myself the task of concentrating all the capacities present in my individuality tow'ards being able to acquire, by my own means, before my proposed departure from America about the middle of March, the sum of money needed for clearing up all my debts.Suunnitelmani sellaisen elämän varalta on jo hiljalleen muodostumassa viiraavassa kallossani!11234
Bottom
11235
Top
Then, on my return to France, I shall begin again to write, but on the sole condition that henceforth I be relieved of all concern about the material conditions necessary for my mode of life, already established on a certain scale.Näen jo itseni perustamassa uutta, moniin jaostoihin haarautuvaa Instituuttia, joka tällä kertaa ei urakoisi Ihmisen Harmonisen Kehityksen vuoksi, vaan ohjeistaakseen itse kutakin meitä yksilöllisistä, piilevistä ja tyydyttämättömistä itsekkäistä mielihaluistaan.11235
Bottom
11236
Top
But if, for some reason or other, I fail to accomplish the task I have set myself, then I will be forced to recognize the illusory nature of all the ideas expounded in this narrative, as well as my own extravagant imagination; and, true to my principles, I will have to creep with my tail between my legs, as Mullah Nassr Eddin w'ould say, 'into the deepest old galoshes that have ever been w'orn on sweaty feet'.Eikä epäilystäkään, etteikö sellainen "bisnes” pyörisi öljytyin rattain!11236
Bottom
11237
Top
And if this should be the case, I w'ould then categorically decide to do as follow's:JÄLKISANAT11237
Bottom
11238
Top
To give for publication only the manuscripts I have just revised in final form, that is, the first series of my writings and two chapters of the second; to cease writing for ever; and, on returning home, to light in the middle of the lawn before my windows a huge bonfire and throw on it all the rest of my writings.G. I. Gurdjieff11238
Bottom
11239
Top
After which I will begin a new life by using the capacities I possess for the sole purpose of satisfying my personal egoism.AURINGONVALON MAAHANTUOJA11239
Bottom
11240
Top
A plan is already outlining itself in my madcap brain for my activities in such a life.vuonna 1903 venäläinen liikemies tapasiTbilisin ja Pietarin välisellä junamatkalla hyvin pukeutuneen, tummasilmäisen, paksuviiksisen armenialaisen. "Oletteko mahdollisesti itämaisten mattojen kauppias?”, hän tiedusteli kohteliaasti aikansa stereotypiaa Venäjälle matkaavasta armenialaisesta tapaillen. "En suinkaan. Yritykseni tuo maahan auringonvaloa”, vastasi muukalainen naama peruslukemilla. Hän oli G. I. Gurdjieff.11240
Bottom
11241
Top
I picture myself organizing a new 'Institute' with many branches, only this time not for the Harmonious Development of Man but for instruction in hitherto undiscovered means of self-satisfaction.Gurdjieff kuuluu itseoikeutusti viime vuosisadan suuriin ihmismielen kartoittajiin ja henkisiin opettajiin. Hänen perintönsä on painoarvoltaan jonkun Rudolf Steinerin, Krishnamurtin tai Carlos Castanedan luokkaa. Samoin hänen kiistanalaisuutensa. Silti hän on Suomessa lähes tyystin tuntematon. Se on yllättävää, sillä G — kuten oppilaat häntä mieluusti nimittivät aloitti julkisen toimintansa Pietarissa, joka siihen aikaan oli myös Suomen suuriruhtinaan pääkaupunki. Gurdjieffin tärkein oppilas ja hänen järjestelmänsä tunnetuin systematisoija, venäläiskirjailija Pjotr Uspenski on kertonut jopa G:n opintoryhmän matkasta Suomeen kesällä 1905.11241
Bottom
Gurdjieff-11
Muistiinpanoja, palautetta

Otsikko

Muistiinpanot, palaute tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela ja...

0 headings, 241 paragraphs [locations] = 100% of total 241