Ajk kotisivu TwinBook o Gurdjieff Main

G.I. Gurdjieff: Meetings with Remarkable Men
G.I. Gurdjieff: KOHTAAMISIA MERKITTÄVIEN HENKILÖIDEN KANSSA
07

07001
Top
The Death of SolovievSOLOVJEVIN KUOLEMA07001
Bottom
07002
Top
Soon after our sojourn at the chief monastery of the Sarmoung Brotherhood, Soloviev joined the group of persons I have already mentioned, the Seekers of Truth, the required guarantees being furnished by me. He became a full member of this group and from then on, thanks to his persistent and conscientious efforts, he not only worked for the attainment of his individual perfection but at the same time took a serious part in all our general activities and in the various expeditions for special purposes.Pikapuoliin heitettyämme hyvästit Sarmoung veljeskunnalle liittyi Solovjev Totuuden Etsijöihin, tuohon kirjavaan, omalaatuisten kaverusten kaartiin, josta olen jo ehtinyt kirjoittaa sanan jos toisenkin. Hänet hyväksyttiin oikopäätä ryhmämme täysivaltaiseksi jäseneksi. Hän työskenteli tinkimättömästi täydellistyäkseen, osallistui kaikkiin yhteisiin hankkeisiimme sekä liittyi tutkimusmatkojamme varten kokoamiimme retkiseurueisiin.07002
Bottom
07003
Top
During one of these expeditions, in the year 1898, he died from the bite of a wild camel in the Gobi Desert. I will describe the occurrence in as much detail as possible, because not only wras the death of Soloviev very strange, but our method of crossing the desert wras unprecedented and in itself highly instructive.Erään tällaisen tutkimusmatkan aikana vuonna 1898 hän kuoli jouduttuaan Gobin autiomaassa103 villikamelin puremaksi. Kuvailen tapahtuman yksityiskohtia myöten niin tarkoin kuin kykenen paitsi Solovjevin kuoleman varsin eriskummallisen luonteen vuoksi, myös Siksi, että aavikonylitystapamme oli ennennäkemätön ja itsessään erityisen opettavainen.07003
Bottom
07004
Top
I shall begin the description from the time when, having travelled with great difficulty from Tashkent up the course of the river Sharakshan and over several mountain passes, we arrived at F, a very small place on the edge of the Gobi Desert.Päätimme kerätä muutamien viikkojen ajan voimia tuossa kylässä ennen erämaataivaltamme. Kylässä asuessamme tutustuimme sikäläisiin asukkaisiin yksitellen ja ryhmittäin. Esitimme kysymyksiä heille ja saimme kuulla heidän uskomuksiaan sekä tarinoitaan Gobin autiomaasta.07004
Bottom
07005
Top
We decided before beginning our proposed crossing of the desert to rest at this village for several weeks. And while staying there we, sometimes as a group, sometimes individually, met various local inhabitants, who in answer to our questions told us all sorts of beliefs connected with the Gobi Desert.Heidän tarinoissaan oli eräs kantava teema. Kerrottiin, että aavikoituneen Gobin hiekkojen syvyyksiin oli hautautunut kyliä ja jopa kokonaisia kaupunkeja, ja että jossain hiekkojen syövereissä löytäjäänsä odottivat paitsi tätä muinoin kukoistanutta seutua asuttaneiden ihmisten aarteet, myös monet muinaisaikojen rikkaudet.07005
Bottom
07006
Top
What we chiefly heard in these conversations wras that, under the sands of the present-day desert, villages and even entire cities lay buried, and that these sands also covered many treasures and other riches of the ancient peoples who had inhabited this once flourishing region. It wras said that information about the location of these riches wras known to certain men living in the neighbouring villages and was handed down from father to son under vows of secrecy. The violation of these vows, as many had already learned, entailed a punishment whose severity depended upon the importance of the secret betrayed.Heidän kertomansa mukaan naapurikylissä asui miehiä, jotka olivat kuulleet aarteiden kätköpaikoista isiltään vannottuaan pitävänsä salaisuuden itsellään. Kuten monet olivat jo saaneet tuta, perintösalaisuuksien paljastamisesta rangaistiin empimättä, ja rangaistuksen ankaruus riippui täysin paljastetun salaisuuden tärkeydestä.07006
Bottom
07007
Top
Repeated mention wras made of a certain region of the Gobi Desert where, it seemed, it wras definitely known to many that a great city lay buried; and in this connection there were a number of suspicious indications, not contradictory to each other, which seriously interested many of us, particularly Professor Skridlov, the archaeologist, who wras among the members of our expedition.Paikallisten puheissa kertautui alati tieto muinaisesta suurkaupungista, jonka tiedettiin hautautuneen eräälle alueelle Gobin uumenissa. Lisäksi tähän viittasivat monet epäilyksemme herättäneet ja toisiaan tukeneet merkit, jotka saivat meistä monet, eritoten arkeologian professori Skridlovin, kiinnostumaan aiheesta kuumeisesti.07007
Bottom
07008
Top
After long discussions among ourselves we decided to plan our crossing of the Gobi Desert so as to pass through that region where, according to the many indications just mentioned, the city buried beneath the sands should be. There we intended to carry out some exploratory excavations under the direction of old Professor Skridlov, who wras a great specialist in this field. And in accordance with this plan we mapped out our route.Neuvoteltuamme pitkään keskenämme päätimme ylittää Gobin autiomaan kohdasta, jonka hiekkakerrostumien alla tuo tarinoiden muinaiskaupunki lepäisi. Aikomuksemme oli tehdä paikalla kaivauksia alan erityistuntijana tunnetun professori Skridlovin ohjauksessa. Kartoitimme kulkureittimme tämä suunnitelma mielissämme.07008
Bottom
07009
Top
Although this region wras not near any of the more or less known routes across the Gobi Desert, not only did we all, holding to our already long-established principle never to follow' the beaten track, treat lightly all the difficulties before us, but there even arose in each of us a feeling somewhat like elation. When this feeling subsided, we set ourselves to work out the details of our plan, and then all the extreme difficulties of our project became apparent, and to such an extent that the question actually arose whether it were possible to carry it out at all.Suunnittelemamme reitti oli satojen virstojen päässä Gobin autiomaan tunnetuimmista ylityspaikoista, mutta väliäkö sillä. Olimmehan vannoneet keskenämme välttävämme viimeiseen asti muiden puolestamme tallaamia polkuja. Virkosipa keskuudessamme jopa eräänlainen juhlamieli pöh tiessämme edessämme siintäviä vaikeuksia. Tunteen väistyttyä aloimme yksissä tuumin suunnitella matkaamme, jolloin käsitimme hankkeemme hankaluuden niin ilmeisesti, että aloimme vaka07009
Bottom
07010
Top
The trouble wras that this journey, by the route we had planned, would be very long and impossible to accomplish by ordinary means. The greatest difficulty lay in providing ourselves with sufficient wrater and provisions, as even by thevissamme kysyä, oliko koko tutkimusmatkassa mitään järkeä.07010
Bottom
07011
Top
most modest calculations the quantity would have to be so great that to carry such a burden ourselves was in no way feasible. At the same time, it was out of the question to use pack-animals for this purpose, as we could not count on a single blade of grass or drop of water on the way. We could not even be sure of passing a small oasis on our route.Ongelman ydin oli, että suunnittelemaamme reittiä mukaillen matkamme olisi ollut sekä sanoinkuvaamattoman pitkä että mahdoton kulkea tavallisin keinoin. Kaikkein suurin haasteemme oli taata itsellemme riittävästi vettä ja muonaa tarpeisiimme, sillä varteenotettavien laskutoimitustemme mukaan pienimmätkin määrät olisivat olleet niin suuria, että kukin meistä olisi joutunut kantamaan selässään mahdottomasti varusteita. Tilannetta ei helpottanut, ettemme voineet mitenkään Ottaa eläinjuhtia mukaamme — emmehän voineet luottaa siihen, että elukoilla olisi ollut edes ruohonkortta tai vesipisaraa matkaevääkseen. Olisiko reitillämme edes yhtä ainutta keidasta, siitäkään emme voineet mennä takuuseen.07011
Bottom
07012
Top
In spite of all this we did not give up our plan, but, having pondered over the question, we decided by common agreement that we should not undertake anything for the time being but that for one month each of us should concentrate all his thought on finding some way out of this hopeless situation; and each was to be provided with the means of doing whatever he pleased and going wherever he wished.Vaikeuksista huolimatta emme hylänneet suunnitelmaa. Kysymystä pohdiskeltuamme sovimme yhteisesti miettivämme vielä kuukauden päivät. Sinä aikana kukin miettisi tahollaan keinoja, joilla selviytyisimme tästä toivottomasta tilanteesta. Lisäksi jokainen saisi kuukauden ajan tehdä mitä miellyttää missä halusikin.07012
Bottom
07013
Top
Professor Skridlov, as our senior member and the most respected among us, was entrusted with the direction of this affair, and, among other things, he wras in charge of our common treasury. When everyone had received from him a certain sum of money, some left the village, while others settled down there, each according to his plan.Retkikuntamme jäsenistä vanhin ja arvostetuin, professori Skridlov, nimettiin hankkeemme johtajaksi ja rahastonvartijaksemme. Kun kaikki olivat saaneet häneltä tietyn rahasumman, jotkut lähtivät kylästä, kun Mas toiset asettuivat suunnitelman mukaisesti sen suojiin oleilemaan.07013
Bottom
07014
Top
The meeting place which had been fixed wras a small village lying on the edge of the sands from where wre intended to begin our crossing. A month later wre assembled at this appointed place and under the direction of Professor Skridlov set up a camp; and then each made his report on what he had found out. The order of the reports wras decided by lot.Olimme sopineet kohtaamispaikkamme ja taivalluksemme alkuetapin pieneen kylään Gobin autiomaan hiekkojen reunalla. Kuukautta myöhemmin tapasimme suunnitelman mukaisesti ja leiriydyimme professori Skridlovin johdolla. Leiriydyttyämme jokainen sai tilaisuuden kertoa kaikille muille päätelmistään. Kertomajärjestys määrättiin arpomalla.07014
Bottom
07015
Top
The first three to report wrere, first, Karpenko, the mining engineer, then Dr. Sari-Ogli, and thirdly, Yelov, the philologist. These reports wrere of such an intense interest on account of their new and original thoughts, and even for the way in which they were expressed, that they deeply engraved themselves on my memory, and I can even now' reproduce them almost wrord for wrord.Ensimmäiseksi suunvuoron saivat kaivosinsinööri Karpenko, tohtori SariOgli ja arvoisa filologimme tohtori Jelo^. Heidän kertomuksensa lllälsivät niin voimakkaita ja omaperäisiä ajatuksia, kertomusten esitystavasta puhumattakaan, että yhä näiden vuosien jälkeen saatan kerrata ne lähes sanasta sanaan alkuperäisessä muodossaan; niin vahvan jäljen he minuun kaiversivat.07015
Bottom
07016
Top
Karpenko began his report as follows: 'Although I well know that none of you like the wrays of the European scientists, wrho, instead of coming straight to the point, usually spin out a long rigmarole going back almost to Adam, nevertheless, in the present case, in view of the seriousness of the question, I consider it necessary before telling you my conclusions to put before you the reflections and deductions which led me to what I shall propose today.'Karpenko raportoi seuraavaan tapaan: "Vaikka tiedän hyvin, ettei yksikään teistä ole erityisen viehtynyt eurooppalaisten tiedemiesten tapaan lorutella metrikaupalla runomittaa aina nykypäivästä Aatamiin asti itse asiaan porautumisen sijaan, suosittelen silti, että huomioitte kohtaamamme haasteen vakavuuden ja maltatte kuunnella päätelmieni pohjalta tekemiäni havaintoja ennen kuin kerron mietintöjeni johtopäätöksistä.”07016
Bottom
07017
Top
He continued: 'The Gobi is a desert whose sands, according to the assertions of science, are of very recent formation. Concerning their origin there exist two suppositions: either they are the sands of a former sea-bed, or they drifted down, blown by winds from the rocky heights in the Tian-Shan, Hindu Kush and Himalayan ranges, and from mountains which once lay to the north of this desert but which no longer exist, having been w'orn away by winds for centuries.Hän jatkoi:07017
Bottom
07018
Top
'And so, bearing in mind that wre must first of all make sure of providing enough food for the entire length of our journey across the desert, both for ourselves and any animals wre may find necessary to have with us, I took into consideration both of these suppositions and tried to think whether the sand itself might in some way be made use of for this purpose."Gobi on autiomaa, jonka hiekat ovat tieteellisten tutkimusten mukaan muodostuneet varsin hiljan. Hiekan alkuperästä kiertää kaksi teoriaa: joko kyse on entisestä merenpohjasta tai vaihtoehtoisesti tuuli on irrottanut kiviainesta TianShanista, Hindukus vuorilta ja Himalajalta sekä kerran tämän autiomaan pohjoispuolella jylhinä kohonneista vuorijonoista, jotka ovat haihtuneet tuulessa jäljettömiin.”07018
Bottom
07019
Top
'I deliberated thus:"Niin aloin pohtia, saattaisiko itse hiekka auttaa meitä aikeemme toteuttamisessa, unohtamatta, että meidän olisi matkallamme turvattava ruoan ja veden saanti koko erämaavaelluksemme ajan itsemme lisäksi mahdollisille eläinjuhdillemme.”07019
Bottom
07020
Top
'If this desert is a former sea-bed, then the sands must surely contain strata or zones consisting of various shells, and, as shells are formed by organisms, consequently they must be organic matter. Therefore, wre have only to find some means of converting this matter so that it can be digested and in this way provide the energy required for life."Puntaroin seuraavaa: Jos tämä autiomaa todella on muinaista merenpohjaa, silloin hiekan seassa on pakko olla kerrostumia, jotka ovat peräisin kuolleiden merieliöiden ja kasvien jälkeensä jättämästä orgaanisesta aineksesta. Siispä meidän onkin keksittävä jonkinlainen keino, jolla voimme erotella orgaanisen aineksen epäorgaanisesta ja muuttaa sen syötävään muotoon turvataksemme itsellemme riittävästi ravintoa henkemme pitimiksi.”07020
Bottom
07021
Top
'But if the sands of this desert are drift sands, that is to say, if they are of rocky origin, then again, it has been proved beyond any doubt that the soil of most of the great oases of Turkestan and also of the regions adjacent to this desert is of purely vegetable origin and consists of organic substances deposited there from higher altitudes. So wre can conclude that, in the course of centuries, such organic substances must have drifted into the general mass of sands of this desert"Mutta jos autiomaan hiekat ovat raastautuneet tuuleen vuorten kyljistä, voimme luottaa siihen, mikä on jo moneen kertaan osoitettu todeksi: Turkestanin alueen suurten keitaiden maaperä on tämän autiomaan maaperän tavoin täysin kasviperäinen ja rakentunut korkeammilta alueilta ajautuneista orgaanisista ainesosista. Voimme siis päätellä tällaisten ainesosien sekoittuneen vuosisatojen aikana aavikon hiekka07021
Bottom
07022
Top
and become mixed with it. I further reflected that according to the law of gravity all substances or elements always group themselves according to their weight; therefore, here in the desert, the organic substances deposited, being much lighter than sand of rocky origin, must also have gradually grouped themselves in special layers or zones.massaan.07022
Bottom
07023
Top
'Having come to this theoretical conclusion, I organized a small expedition into the desert to verify it in practice, and after travelling three days began to carry out my investigations. I soon found in certain places layers which, although barely distinguishable from the general mass of the sands, were nevertheless even on superficial examination clearly of a different origin. By microscopic examination and chemical analysis of the separate parts of this mixture of substances, I found out that it consisted of the dead bodies of small organisms and various tissues of the vegetable world. Having loaded all the seven camels I had at my disposal with this peculiar sand, I returned here, and with Professor Skridlov's permission purchased a number of different animals and set to work experimenting on them."Sittemmin vielä havaitsin, että painovoiman lain mukaan substanssit ja ainesosat ryhmittäytyvät aina painonsa mukaisesti. Siksi on oletettavaa, että aavikolle ajautunut orgaaninen aines on huomattavasti kallioperästä irronnutta hiekkaa kevyempää ja muodostaa siten omia kerrostumiaan hiekkakerrosten väliin.”07023
Bottom
07024
Top
'I bought two camels, two yaks, two horses, two mules, two asses, ten sheep, ten goats, ten dogs and ten Keriskis cats, and keeping them hungry, that is to say, giving them a very limited quantity of food, only just enough to sustain life, I began little by little introducing into their food this sand which I had prepared in various ways. For the first few days of my experiments, none of the animals wrould eat any of these mixtures. But when I began to prepare this sand in an entirely new' way, after only a week's trial the sheep and goats suddenly began to eat it with great pleasure."Päästyäni tähän teoreettiseen päätepisteeseen järjestin lyhyen tutkimusmatkan varmistaakseni teorian pätevyyden myös käytännössä. Kolmen päivän taivalluksen jälkeen käynnistin tutkimukseni. Löysin pian tietyistä paikoista kerrostumia, jotka olivat hädin tuskin havaittavissa hiekkakerrosten seasta, mutta osoittautuivat pikkutarkkojen tutkimusten alkuperältään täysin poikkeaviksi muista kerroksista. Analysoituani aineskerrostumia kemiallisesti ja tarkkailtuani hiukkasia mikroskoopilla havaitsin niiden rakentuneen kuolleista pieneliöistä sekä kasvien kudoksista. Lastattuani matkassani olleet seitsemän kamelia hiekkasäkeillä palasin tänne ja ostin professori Skridlovin hyväksynnällä monenlaisia eläimiä suorittaakseni niillä omia kokeitani.”07024
Bottom
07025
Top
'I then concentrated all my attention on these animals. In two days I completely cominced myself that the sheep and goats had already begun to prefer this mixture to all other kinds of food. It w'as composed of seven and a half parts of sand, two parts of ground mutton and one-half part of ordinary salt. At the beginning, all the animals undergoing my experiments, including the sheep and goats, had daily lost from a half to two and a half per cent of their total weight, but, from the day when the sheep and goats began to eat this mixture, they not only stopped losing weight but began gaining from one to three ounces daily. Thanks to these experiments, I personally have no doubt whatever that this sand could be used for feeding goats and sheep, provided it be mixed with the necessary quantity of their own meat. I can therefore propose to you today the following:"Ostin siis kaksi kamelia, kaksi jakkia, kaksi hevosta, kaksi muulia, kaksi aasia, kymmenen lammasta, kymmenen vuohta, kymmenen koiraa sekä kymmenen Keriskisin kissaa. Pidin eläimiäni nälässä eli annoin toisin sanoen niille tarpeeksi ruokaa välittömiin elintarpeisiinsa, mutten yhtään enempää. Vähitellen aloin sekoittaa elukoiden muonaannoksiin aavikolta löytämiäni kasviperäisiä hiekkakerrostumia. Ensimmäisinä päivinä eläimet kieltäytyivät syömästä sekoituksiani, mutta alettuani esivalmistella hiekkaa hieman toisella tavalla alkoivatkin vuohet ja lampaat viikon empimisen jälkeen syödä hyvällä ruokahalulla.”07025
Bottom
07026
Top
'To overcome the chief difficulty of our trip across the desert, we must buy several hundred sheep and goats, and gradually, as the need arises, kill them and use their meat both for food for ourselves and for preparing the aforesaid mixture as food for the remaining animals. We need not fear any lack of the required sand, as all the data in my possession comince me that in certain places it can always be found."Keskitin kaiken huomioni eläimiin. Kahdessa päivässä vakuutuin täysin, että vuohet ja lampaat söivät mieluummin sekoitustani kuin mitään muuta ruokaa. Sekoituksestani kolme neljäsosaa koostui hiekasta, viidennes jauhetusta lampaanlihasta ja loput^suolasta. Alkajaisiksi kaikki kokeilussani mukana olleet eläimet lampaita ja vuohia myöten menettivät puolesta kahteen ja puoleen prosenttia kokonaisruumiinpainostaan, mutta saatuaan säännöllisesti tarjoamaani ateriasekoitusta niiden paino07026
Bottom
07027
Top
'Now', as regards w'ater, in order to provide ourselves with a sufficient supply, we must obtain a large quantity of sheep's or goats' bladders or stomachs—twice as many as there are animals —and making them into khourdjeens fill them with w'ater and load each sheep or goat with two khourdjeens.nousi tasaisesti yhdestä kolmeen unssin104 päivätahdilla. Näiden kokeilujen perusteella en epäile vähääkään, ettei tätä hiekkaseosta voisi käyttää lampaiden ja vuohien ruokkimiseen, kunhan sen sekoittaa riittävään määrään eläinten ruokalihaa. Voin siis tästä syystä ehdottaa teille seuraavaa.”07027
Bottom
07028
Top
'I have already verified that a sheep can carry this quantity of w'ater with ease and without any harm to itself. In addition, experiment and calculation have shown me that this quantity of w'ater will suffice for our own needs and also for the animals, provided we exercise a little economy in the use of it during the first two or three days. After this we will be able, with the w'ater carried by the sheep we have killed, to satisfy ourselves and the remaining sheep in full.'"Selvitäksemme erämaataipaleemme suurimmasta haasteesta on meidän ostettava satoja lampaita ja vuohia. Tarpeen ilmetessä käytämme niiden lihaa paitsi omaksi ruoaksemme, myös valmistaaksemme ravintoseosta jäljellä oleville eläimille. Hiekan puutetta emme joudu pelkäämään, sillä hallussani olevan tiedon perusteella kasviperäistä hiekkaa löytyy taipaleemme varrelta selvästi havaittavissa olevista paikoista.”07028
Bottom
07029
Top
When Karpenko had finished, the second report w'as made by Dr. Sari-Ogli. I had met and made friends with Dr. Sari-Ogli five years before. Although by origin a Persian, from Eastern Persia, he had been educated in France. Perhaps I shall at some time write a detailed account of him, as he w'as a most distinguished and highly remarkable man.”Mitä veteen tulee, varmistaaksemme itsellemme riittävän määrän nestettä on meidän hankittava matkallemme eläinten lukumäärään nähden kaksinkertainen määrä lampaan tai vuohen rakkoja tai mahalaukkuja. Valmistettuamme niistä khourdjeenejam meidän on täytettävä ne vedellä ja ripustettava kaksi khourdjeenia kunkin vuohen tai lampaan kylkeen.”07029
Bottom
07030
Top
Dr. Sari-Ogli spoke approximately as follows:"Olen jo varmistanut, että lammas voi kantaa kyseisen määrän vettä rasittamatta itseään liikaa. Lisäksi tekemäni kokeilut ja laskelmat ovat osoittaneet tämän vesimäärän riittävän sekä meidän että eläinjuhtiemme tarpeisiin, kunhan ensimmäisen kahden tai kolmen päivän ajan maltamme käyttää nestettä säästeliäästi. Tämän jälkeen tappamiemme lampaiden kantama vesi voi tyydyttää sekä meidän että jäljellä olevien lampaiden janon täydellisesti.”07030
Bottom
07031
Top
'After hearing the report of the mining engineer, Karpenko, I shall say "Pass" as regards the first part of my report, because I consider that nothing better than his proposals can be found. However, coming to the second part of my report, which concerns the task I set myself of finding a means of overcoming the difficulties of movement in the desert during sand-storms, I wish to tell you my thoughts and the results of my experiments. The conclusions I arrived at and the experimental data I obtained complement very well, in my opinion, the proposals of Karpenko, and I shall therefore submit them to you.Karpenkon lopetettua tohtori SariOgli sai puheenvuoron. Olin tavannut SariOglin ja ystävystynyt hänen kanssaan viisi vuotta aiemmin. Vaikka hän oli syntyperältään persialainen ja kotoisin ItäPersiasta, hän oli saanut koulutuksensa Ranskassa. Saatan joskus tulevaisuudessa kirjoittaa hänestä yksityiskohtaisemmin, sillä hän oli mitä kunnianarvoisin ja merkityksellisin ihminen.07031
Bottom
07032
Top
'In these deserts, one has very often to pass through winds and storms, during which movement sometimes becomes quite impossible both for man and beast, since the wind lifts quantities of sand up into the air and, whirling it along, deposits mountains of it where only a moment before there wrere hollow's.Tohtori SariOgli puhui kutakuinkin seuraavasti:07032
Bottom
07033
Top
'And so I reflected that any progress wrould be impeded by the whirlwinds of sand. My next thought wras that sand, because of its weight, cannot rise very high and that probably there wras a limit beyond which not a single grain could rise. Deliberating in this wray, I decided to find out about this hypothetical limit."Kuultuani kaivosinsinööri Karpenkon puheenvuoron tyydyn sanomaan: ’ei lisättävää’, koska omaan puheenvuoroni kaavailemani alkuosa ei sisällä mitään, mitä hän ei olisi jo sanonut. Mitä tulee jälkimmäiseen osaan ehdotuksestani, aion selittää perinpohjaisesti, miten uskon meidän selviytyvän tulevaisuudessa kohtaamistamme hiekkamyrskyistä sekä autiomaan hiekan arvaamattomista liikkeistä. Olen tehnyt johtopäätökseni pitkällisten käytännön kokeiden sekä tarkoin valikoidun teoreettisen tiedon perusteella, ja nähdäkseni ne täydentävät mainiosti Karpenkon ehdotusta. Siksi tahdon jakaa ne kanssanne.”07033
Bottom
07034
Top
'For this purpose, I ordered here in the village a specially high, folding step-ladder, and with two camels and a driver set off into the desert. After one day's journey I wras preparing to camp for the night, when a wind suddenly rose, and within an hour the storm had become so violent that it wras impossible to remain stationary and even to breathe owing to the sand in the air."Autiomaassa liikkuvien on usein kuljettava läpi tuulten ja myrskyjen, jotka toisinaan tekevät liikkumisesta likimain mahdotonta niin ihmisille kuin eläimillekin. Tuulella on tapana nostattaa valtavia määriä hiekkaa ilmaan ja tanssittaa hiekkapyörteitä yläilmoissa ennen kasautumistaan kukkulaksi alueelle, missä maa oli aiemmin kuopilla.”07034
Bottom
07035
Top
'With great difficulty wre began to set up the ladder I had brought, and somehow^, even making use of the camels, wre steadied it as best wre could and I climbed up. Can you imagine my astonishment when, at a height of no more than twenty-five feet, I found not a grain of sand in the air?"Totesin hiekkapuhurien saattavan pahimmillaan jumittaa meidät pitkiksikin ajoiksi aloillemme. Seuraavaksi päättelin, ettei hiekka painostaan johtuen voi nousta kovinkaan korkealle, ja että mitä ilmeisimmin olisi olemassa jonkinlainen raja, jota korkeammalle hiekanjyvänenkään ei voisi nousta. Näin pääteltyäni tahdoin selvittää, kuinka korkealla tämä olettamani raja kulkisi.”07035
Bottom
07036
Top
'My ladder wras some sixty feet in length; I had not climbed up a third of its height before I emerged from that hell. There above wras a beautiful starry and moonlit sky, silence and a stillness such as is rarely found even at home in Eastern Persia. Below', there still reigned something unimaginable; I had the impression of standing on some high cliff on a sea-coast overlooking the most terrible storm and upheaval."Selvittääkseni vastauksen kysymykseeni tilasin tänne kylään korkeat, kokoontaitettavat tikapuut, jotka matkassani lähdin autiomaahan kahden kamelin sekä kamelikuskin kera. Päivämatkan kuljettuamme valmistauduimme käymään yöpuulle, kunnes tuuli yllättäen nousi. Tunnin Jälkeen myrsky oli yltynyt niin kovaksi, että meidän oli mahdotonta pysyä paikallamme tai edes hengittää, sillä hiekkaa pöllysi ilmassa niin paljon.” "Aloimme suuren vaivannäön saattelemana pystyttää mukanani tuomiani tikapuita ja vahvistimme kameleihinvtukeutumalla rikkaat niin , Jykeviksi kuin suinkin pystyimme, jolloin aloin kavuta niitä pitkin. Voitteko kuvitella ihmetykseni, kun niinkin matalalla kuin seitsemän ja ; puolen metrin korkeudessa ei ilmassa ollut hiekan murenaa?”07036
Bottom
07037
Top
'While I stood up there on the ladder admiring the beautiful night, the storm began to abate and after half an hour I descended. But belowr a calamity awraited me. Although now' the wind wras only half as strong, the man who had accompanied me wras still walking, as is customary in these storms, along the crests of the dunes awray from the wind, leading after him only one camel; the other, he told me, had broken loose soon after I had mounted the ladder, and had gone off he knew not where."Täyteen mittaan asetettuina tikapuuni olivat noin 18metriset. En ollut ehtinyt kiivetä kuin kolmanneksen niiden kokonaiskorkeudesta, kun olin jo suojassa maanpäälliseltä helvetiltä. Ylläni aukesi kuunvalossa kylpevä tähtikirkas taivas sekä rauha ja hiljaisuus, jollaista harvemmin löytyy edes kodistani ItäPersiasta. Alapuolellani riehui kuitenkin jotain käsittämätöntä: minusta tuntui kuin olisin seissyt korkealla jyrkänteellä merenrannalla ja katsonut mitä hirveimmän myrskyn kuohuvan jalko07037
Bottom
07038
Top
'When it began to grow' light, wre set out to search for the second camel and very soon sawr its hoofs sticking out of a dune not far from the place where the ladder had stood. We did not try to dig the camel out, as it wras obviously dead and buried quite deep in the sand. We immediately set off on the return journey, eating our food as wre wrent so as not to lose time, and by evening wre reached our village.jeni juuressa.07038
Bottom
07039
Top
'The next day I ordered several pairs of stilts of different sizes, getting them in different places to avoid suspicion, and, taking with me one camel loaded with provisions and a few necessities, I again set out into the desert, where I began practising walking on stilts—first on lowr ones, and then gradually on higher and higher ones. To w'alk over the sands on stilts wras not so difficult once I had fastened to them the iron soles I had devised, and which I had ordered, again out of”Kun seisoin tikapuilla ja ihailin yön kauneutta, myrsky alkoi hälvetä. Puolen tunnin kuluttua laskeuduin. Alhaalla minua odotti kuitenkin suuri onnettomuus. Vaikka tuulen voimakkuus oli vähentynyt puoleen aiemmasta, näin matkassani olleen miehen harppovan myötätuuleen dyynien harjanteita pitkin ja taluttavan matkassaan vain yhtä kamelia. Toinen elikoista oli hänen kertomansa mukaan karannut teille tietymättömille heti aseteltuani tikapuuni paikoilleen.”07039
Bottom
07040
Top
caution, in different places from the stilts."Valon alkaessa sarastaa lähdimme etsimään toista kamelia ja havaitsimme pikapuoliin otuksen kavioiden törröttävän dyynin uumenista lähellä paikkaa, jolle olin asetellut tikapuuni. Emme yrittäneet kaivaa elikkoraasua hiekasta, sillä otus oli ilmiselvästi ehtinyt kuolla ja hautautua. Aloitimme paluumatkamme välittömästi ja aikaa säästääksemme söimme eväämme kamelin selässä. Iltaan mennessä olimme palanneet kylään.”07040
Bottom
07041
Top
'During the time I spent in the desert to practise walking on stilts, I went through two more storms. One of them, to be sure, was mild, but, even so, it would have been unthinkable to move and orient oneself in it by ordinary means; but with the aid of my stilts I walked around over the sands during both of these storms, in any desired direction, as though I were in my own room. At first it was somewhat difficult not to stumble, because very often and particularly, as I have already said, during storms, there are ups and downs in the dunes. But fortunately, as I soon discovered, the upper surface of the sand-filled atmosphere has irregularities of contour exactly corresponding to the irregularities of the sands, so that walking on stilts is considerably facilitated by the fact that one can clearly see by the contours of the sand-filled atmosphere where one dune ends and another begins."Seuraavana päivänä tilasin useita pareja erikokoisia puujalkoja. Saatuani tilaamani tavarat haltuuni sijoittelin niitä eri paikkoihin paikallisten epäluuloja hälventääkseni. Otin mukaani kamelin, muonavarantoja ja muutamia tarpeellisia apuvälineitä ja lähdin taas kohti autiomaata harjoittelemaan puujalkakävelyä ensiksi matalilla, ja taitojeni kertyessä korkeammilla ja yhä korkeammilla puujaloilla. Hiekassa tarpominen puujalkojen kanssa ei lopulta osoittautunut kovinkaan vaikeaksi, kunhan olin ensiksi kiinnittänyt niihin itse suunnittelemani rautapohjat, joita olin niin ikään epäluuloja hälventääkseni säilyttänyt siellä täällä.”07041
Bottom
07042
Top
'In any case,' concluded Dr. Sari-Ogli, 'it has been shown that the sand-filled atmosphere has a definite and not very high limit, and that the contours of its upper surface always correspond to the contours of the desert itself; and one must admit that it is absolutely necessary to make use of this discovery in the journey wre have ahead of us.'"Erämaassa puujalkakävelyä harjoitellen viettämänäni aikana jou07042
Bottom
07043
Top
The third to report w'as Yelov, the philologist, who, with the peculiar, expressive manner of speech characteristic of him, addressed us as follows:Ruhtinas ]uri Lubovedski07043
Bottom
07044
Top
'If you will allows me, gentlemen, I will say the same thing as our esteemed Aesculapius concerning the first half of his report, namely, "I pass", but I pass also concerning everything in general which I had thought out and wiseacred about during the past month.duin kahden muun myrskyn siimekseen. Vaikka toinen myrskyistä oli lievä, erämaassa liikkuminen tavallisin keinoin sen riehuessa olisi ollut harkitsematonta. Puujaloilla pystyin kuitenkin kävelemään hiekkamaastossa kummankin myrskyn aikana haluamaani suuntaan kuin olisin astellut edestakaisin huoneessani. Alkuun minulla oli vaikeuksia olla kompuroimatta, koska kuten jo ehdin sanoa, näiden myrskyjen vallitessa dyyneihin ilmestyy alati uusia ylä ja alamäkiä. Onnekseni kuitenkin huomasin, että ylimpien hiekkakerroksien alta saattoi tunnistaa alempia kerrostumia, joiden avulla saattaisin hahmottaa dyynien rakenteet korkeuksistakin.”07044
Bottom
07045
Top
'What I had wished to communicate to you today is simply child's play in comparison with the ideas presented by the mining engineer, Karpenko, and my friend the doctor—as irreplaceable in respect of his origin as of his possession of a diploma.”Joka tapauksessa”, tohtori SariOgli päätti puheenvuoronsa, "olen osoittanut, ettei hiekka kohoa kovinkaan korkealle, ja että ylemmän hiekkakerroksen rakenne myötäilee aina itsensä erämaan rakennetta. Täten itse kunkin on myönnettävä tekemieni havaintojen hyödyntäminen järkeväksi edessämme olevan matkan aikana.”07045
Bottom
07046
Top
'However, just now' while the two previous speakers were making their proposals some new' ideas arose in me, which you may perhaps find admissible and effective for our journey. They are as follows:Kolmas, joka kertoi meille löydöksistään, oli filologimme Jelov, joka itselleen tyypillisellä, ilmeikkäällä puhetavalla totesi meille seuraavaa: ”Jos te arvon herrat suotte, sanon samaiset sanat kuin arvon Asklepios106 vain tovi sitten raporttinsa ensimmäiseen puoliskoon viitatessaan toisin sanoen ’jätän sanomatta ja sen lisäksi tohdin olla avautumatta suuremmin viimeisen kuukauden aikana viisastelemistani ja märehtimistäni tyhj änpäiväisyyksistä.”07046
Bottom
07047
Top
'According to the proposal of the doctor, we are all going to practise walking on stilts of different heights, but the stilts to be used on the journey itself, one pair of which each of us must take with him, will be not less than twenty feet long. Further, if we follow' the proposal of Karpenko, we shall probably have a great many sheep and goats. Now' I think that when our stilts are not in use, instead of earning them ourselves, wre can very easily arrange for them to be carried by the sheep and goats. As you all know', a flock of sheep is in the habit of following the first sheep, or as it is called, the leader, and therefore it will only be necessary to direct and guide those sheep harnessed to the first pair of stilts, and the rest are bound to follow' in a long line, one after the other."Asiat, joista tahdon kanssanne keskustella tänään ovat lasten loruja verrattuna kaivosinsinööri Karpenkon ja meille niin alkuperänsä kuin tutkintonsa puolesta niin korvaamattoman arvon ystäväni herra tohtorin viisaisiin näkemyksiin.”07047
Bottom
07048
Top
'In this w'ay, apart from the advantage of not having to carry our own stilts, we can also arrange that our sheep should carry us as well. Between stilts twenty feet long placed parallel, wre can easily put seven rows of sheep, three in a row', that is, twenty-one sheep in all, and for this number of sheep, the w'eight of one man is a trifle. We need only harness the sheep to the stilts in such a way as to leave an empty place in the centre about five and a half feet long and three feet wide, which can be used to fix up a very comfortable couch. Then each of us, instead of toiling and sweating under the weight of his own stilts, can loll about like Moukhtar Pasha in his harem or ride like a rich parasite in his private carriage through the allées of the Bois de Boulogne Crossing the desert in such conditions, wre can even, during this time, learn almost all the languages w'e shall need in our future expeditions.'"Kahden edellisen puhujan esitellessä ajatuksiaan pulpahti tästä huolimatta mieleeni uusia ideoita, jotka saatatte kokea hyväksyttäviksi ja07048
Bottom
07049
Top
After the first two reports and this finale from Yelov, there was obviously no further need for other proposals. We were all so astounded at what we had heard that all of a sudden it seemed to us that the difficulties of crossing the Gobi had been intentionally exaggerated, and even the impossibility of it suggested expressly for the traveller.106 Kreikkalaisen mytologian lääkinnan ja terveyden jumala. (Suom.huom.)07049
Bottom
07050
Top
And so, accepting these proposals, we all of us agreed, without any discussion, to conceal from the local inhabitants, for the time being, our impending departure into the desert—that world of hunger, death and uncertainty. Accordingly, we planned to pass off Professor Skridlov as a daring Russian merchant, who had come to this region on some wild commercial venture. He had come, supposedly, to buy up sheep to send to Russia, sheep being very dear there, whereas here they could be bought much more cheaply; and he intended at the same time to export strong, long, thin poles to the factories in Russia, where they would be made into frames for stretching calico. In Russia, such hard wood is unobtainable and the frames made of the wood there soon wrear out, owing to the constant movement in the machines, so that poles of this quality wrould bring a high price. For these reasons, the daring merchant wished to embark on this risky commercial enterprise.tarpeellisiksi matkaamme suunnitellessamme. Ajatukseni ovat seuraavanlaisia.”07050
Bottom
07051
Top
Having decided this, wre all became high-spirited and spoke of the journey ahead of us as though it wrere no more than crossing the Place de la Concorde in Paris.”Arvon tohtorin suosituksen mukaan meidän kaikkien on harjoiteltava eripituisilla puujaloilla kävelyä, mutta tohdin huomauttaa, että mikäli tahdomme astella juuri näillä vempeleillä, jokaisen meistä on otettava mukaansa vähintään kuuden metrin korkuiset puujalat. Jos huomioimme lisäksi Karpenkon ehdotuksen ja kehittelemme ajatusta hieman pidemmälle, on meidän muistettava myös mukanamme olevat lampaat ja vuohet. Arvelin, että silloin, kun puujalat eivät ole jaloissamme, voisimme helposti kuljettaa niitä lampaiden ja vuohien selkiin lastattuina. Kuten kaikki tiedämme, lammaslaumalla on tapana seurata etummaista lammasta eli toisin sanoen johtajaansa, ja siksi olisi tarpeen valjastaa lampaat pitkään jonoon ja asettaa ne kulkemaan yhteen suuntaan puujalat selkiinsä vyötettyinä.”07051
Bottom
07052
Top
The next day we moved to the bank of the river, near the place where it disappears into the fathomless depths of the sand, and there wre pitched the tents brought from Russia, which wre still had with us. Although the site of our newr camp wras not at all far from the village, nevertheless no one lived in that place, and it wras not probable that it wrould enter anyone's head to come there, to the very gates of that arid hell. Some of us, passing ourselves off as clerks and other servants of the eccentric Russian merchant, Ivanov, made the rounds of the bazaars in the vicinity and began buying up thin poles of various lengths, and also sheep and goats—and soon wre had a whole flock in our camp."Tällöin meidän ei olisi pakko kantaa omia puujalkojamme, vaan saattaisimme köllötellä lammaskyydillä dyyniltä toiselle. Jos asettelemme noin kuusimetrisiä puujalkoja vieri viereen, voimme järjestää lampaat seitsemään kolmen lampaan riviin, jolloin elikoita olisi kaikkiaan kaksikymmentäyksi tuolle määrälle ihmisen paino on kevyt kannettavaksi.”07052
Bottom
07053
Top
We then began intensive practice at walking on stilts, first on low' ones, and then gradually on higher ones."Meidän on vain köytettävä puujalat juhtiemme selkään siten, että niiden keskelle jää noin kaksi metriä leveä ja vajaan metrin pitkä alue, jolle kyllä mahtuu mukavampikin sohva. Silloin kukin meistä voisi puurtamisen ja hikoilun sijaan reissata kuten paraskin Muhtar Pasha107 haaremissaan tai ratsastaa kuin upporikas vetelys luksusvaunuissaan renkaankaan tärähtämättä läpi Bois de Boulognen108 puutarhapolkujen. Jos pääsemme tällä keinolla halki autiomaan, voimme käyttää säästämämme ajan vaikkapa opettelemalla kaikkia tutkimusmatkoillamme tarvitsemiamme kieliä.”07053
Bottom
07054
Top
One fine morning twelve days later, our extraordinary cortege moved off into the wrastes of the sands, amid the bleating of sheep and goats, the barking of dogs, and the whinnies and brays of the horses and asses wre had purchased in case of need.Kun kaksi ensimmäistä puheenvuoroa oli pidetty ja Jelov oli voidellut väkijoukot ehdotuksellaan, ei ilmennyt tarvetta täydentää sanottua. Olimme niin ihmeissämme kuulemastamme, että yllättäen meistä tuntui kuin olisimme suurennelleet tarpeettomasti autiomaan ylittämisen vaivoja. Jopa Gobiin liitetyt luonnehdinnat ylittämättömänä joutomaana vaikuttivat meistä matkalaisten tarkoituksenmukaiselta pelottelulta.07054
Bottom
07055
Top
The cortege soon spread out into a long procession of litters, like the grandiose processions of ancient kings. Long rang out our jovial songs and the shouting back and forth to each other from our improvised litters, which followed each other some distance apart. Of course, as always, the remarks coming from Yelov produced roars of laughter.Ja niin, kun olimme hyväksyneet yksimielisesti nämä ehdotukset, kiitimme paikallisia vieraanvaraisuudesta ja valmistauduimme matkallemme autiomaahan — tuohon nälän, kuoleman ja epävarmuuden täyttämään paikkaan.07055
Bottom
07056
Top
Although wre wrent through two terrible sand-storms, wre arrived several days later almost at the heart of the desert, without any fatigue and fully satisfied with everything—even with having learned the language wre needed. We wrere approaching the spot which was the principal goal of our expedition.Suunnitelmamme toteuttamista varten professori Skridlov tekeytyi rämäpäiseksi venäläiskauppias Ivanoviksi, joka oli saapunut autiomaan laidalle hieromaan liikeasioita. Hän kertoi paikallisille aikovansa ostaa alueelta lampaita Venäjän markkinoille, sillä autiomaan laitaalueilla lampaita laidunsi yllin kyllin, kun taas Venäjällä määkijöistä joutui maksamaan kiskurihintaa.07056
Bottom
07057
Top
Everything wrould probably have ended as wre had planned, if it had not been for the accident to Soloviev.Tarinan juoneen kuului, että hänen oli lisäksi lähetettävä mahdollisimman pitkiä ja paksuja puita tehdastavaraksi Venäjälle, missä niistä valmistettaisiin puuvillan kudontaan tarkoitettuja niisivarsia. Venäjällä yhtä vahvaa puuta ei kasvaisi missään ja ahkerassa käytössä kangaspuut kuluttaisivat niisivarret loppuun alta aikayksikön. Siksi laadukas puutavara oli paitsi hinnoissaan, myös joka ruplan arvoista. Nämä seikat rohkaisivat uskaliasta kauppiasta ryhtymään tähän erityisen riskialttiiseen hankkeeseen.07057
Bottom
07058
Top
We had been travelling mostly at night, making use of the abilities of our comrade, the experienced astronomer Dashtamirov, to orient ourselves by the stars.Lyötyämme suunnitelmamme lukkoon meidät valtasi niin riehakas mieliala, että puhuimme tulevasta matkastamme kuin päiväkävelystä Pariisin Place de la Concordella109.07058
Bottom
07059
Top
One day wre made a halt at dawn to eat and also to feed our sheep.Seuraavana päivänä lähdimme joenpartaalle lähelle paikkaa, missä joki katoaa hiekan sylettömiin syvyyksiin. Virittelimme sinne Venäjältä07059
Bottom
07060
Top
It wras still very early. The sun had only just begun to grow' hot. We wrere just sitting down to our freshly prepared mutton and rice, when on the horizon there suddenly appeared a herd of camels. We at once guessed that they must be wild ones.ostamamme teltat, jotka meillä yhä oli mukanamme. Vaikka leiripaikkamme oli kylän liepeillä, emme olleet huolissamme siitä, että kenellekään olisi juolahtanut mieleen saapua tutkailemaan tekemisiämme; olimme loputtoman, hedelmättömän helvetin porteilla, eikä lähimailla asunut ristin sielua.07060
Bottom
07061
Top
Soloviev, a passionate hunter and a dead shot, immediately seized his rifle and ran in the direction where the silhouettes of the camels could be seen; and we, laughing at Soloviev's passion for hunting, settled down to the hot food, excellently prepared in these unprecedented conditions. I say unprecedented because, in the midst of these sands, and so deep in the interior, it is usually considered impossible to build a fire, as there is sometimes not even saksaul to be found for hundreds of miles. But we built fires at least twice a day to cook our meals and prepare coffee or tea, and not only ordinary tea, but also Tibetan tea, brewed in the stock from the bones of the slaughtered sheep. For this luxury we were indebted to the device of Pogossian, who had the idea of making saddles of special wooden sticks for loading the sheep with the bladders of water; so now, as we killed the sheep, there was quite enough wood left over every day for theJotkut meistä tekeytyivät kauppiaiksi tai eriskummallisen venäläisliikemies Ivanovin palvelijoiksi ja kiersivät lähipiirin basaareissa hankkimassa erimittaisia puukappaleita, vuohia tai lampaita. Pian leirissämme laidunsi kokonainen elikkolauma.07061
Bottom
07062
Top
An hour and a half had passed since Soloviev had gone after the camels. We were already preparing to continue our journey, and there was still no sign of him. We waited a further half-hour. Well knowing the punctiliousness of Soloviev, who never kept anyone waiting, and fearing some mishap, all but two of us took our guns and set off to search for him. Soon we again perceived the silhouettes of the camels in the distance and went towards them. As we came near, the camels, evidently sensing our approach, fled to the south, but we kept on going.Aloimme harjoitella puujalkakävelyä ahkerasti päivittäin. Kävelimme ensiksi matalilla, sitten taitojemme karttuessa yhä korkeammilla puujaloilla.07062
Bottom
07063
Top
Four hours had passed since Soloviev had gone. Suddenly one of us noticed a man lying several hundred paces away, and when we came up we recognized Soloviev, who was already dead. His neck had been bitten half through. All of us were overwhelmed with heart-rending grief, for wre had all loved this exceptionally good man.Eräänä tyynenä aamuna kaksitoista päivää myöhemmin eriskummallinen seurueemme asteli hiekkakumpujen siimekseen lampaiden ja vuohien määkinän, koirien haukunnan sekä hevosten ja aasien hirnahdusten ja korskunnan saattelemana.07063
Bottom
07064
Top
Making a litter of our guns, wre carried Soloviev's body back to the camp. The same day, headed by Skridlov, who performed the duty of priest, we buried Soloviev with great solemnity in the heart of the desert, and immediately left that for us accursed place.Kun makailimme pahnoillamme virstojen kertyessä, kulkueemme muistutti muinaiskuninkaiden kunniasaattoa. Iloluontoiset laulumme sekä toisillemme huudahtamat huolettomat ajatukset kaikuivat kauas erämaahan. Ja kuten tapana oli, Jelovin huomautukset kirvoittivat hilpeitä naurunpyrähdyksiä tuon tuosta.07064
Bottom
07065
Top
Although wre had already done much towards the discovery of the legendary city which wre had expected to find on our journey, wre nevertheless changed all our plans and decided to leave the desert as soon as possible. So we struck out more to the wrest and in four days arrived at the Keriyan oasis, where normal country begins. From Keriya wre continued further, but nowr without Soloviev, dear to us all.Vaikka jouduimme kahden armottoman hiekkamyrskyn kouriin, saavuimme aikataulussa autiomaan sydämeen virkeinä ja onnellisina kokemastamme. Olimmepa jopa opetelleet matkallamme joitain tarvitsemiamme uusia kieliä. Olimme lähestymässä paikkaa, jonka olimme sopineet tutkimusmatkamme määränpääksi.07065
Bottom
07066
Top
Peace to thv soul, honest and ever loval friend of all friends!Kaikki olisi mitä ilmeisimmin mennyt suunnitelmiemme mukaan ilman Solovjevin tapaturmaa.07066
Bottom
07067
Top
Ekim BeyOlimme edenneet pitkälti öisin — kiitos hyvän toverimme, kokeneen astronomi Dashtamirovin kyvyn suunnistaa tähtien mukaan.07067
Bottom
07068
Top
I wish to devote this chapter to my reminiscences of another man whom I consider remarkable, and whose manner of life in his later years, either by the will of fate or thanks to the laws operating in a 'self-developed individuality', was arranged down to the smallest detail like my own. At the present time this man is in good health from the ordinary point of view, but according to my view, and speaking between ourselves, only his physical body is in good health.Erään aamun koittaessa pysähdyimme aterialle ja ruokkimaan lam07068
Bottom
07069
Top
It is interesting to note that, contrary to the generally accepted opinion that people belonging to two different nationalities which have been engaged in centuries of racial struggle ought to feel towards each other instinctive hostility and even hate, and in spite of the difference of upbringing in family traditions and religious comictions, nevertheless, between Ekim Bey and myself, after our first meeting in early youth in quite unusual circumstances, there gradually arose a close friendship; and later, when through all kinds of trivial incidents our inner worlds had been drawn together like two 'arisings from the same source', our feeling for each other was like that of brothers.paitamme. Oli hyvin aikaista. Aurinko oli vasta alkanut kehrätä lämpöä autiomaan ylle. Olimme juuri istuneet aloillemme nauttimaan tuoretta lammasta ja riisiä, kun yhtäkkiä kamelilauma ilmestyi horisonttiin. Arvasimme välittömästi, että kyse olisi villikameleista.07069
Bottom
07070
Top
In this chapter I shall describe my first chance meeting with Dr. Ekim Bey, who is respected by all serious persons that know him, as well as by the common run of people, who regard him as a great magician and wizard. I will also recount briefly several significant events which took place during our wanderings in the depths of Asia and Africa.Intohimoisena metsästäjänä ja millintarkkana ampujana tunnettu Solovjev sieppasi salamana kiväärinsä ja juoksi kohti aamuaurinkoa vasten heijastuvia kamelien siluetteja. Me muut istuimme olosuhteisiin nähden maukkaan, kuumana höyryävän ateriamme ääreen ja nauroimme Solovjevin mielijohteelle.07070
Bottom
07071
Top
At the present time, rewarded for his past merits by many decorations which have proved to be 'not ephemeral', he somehow' lives out his remaining years in a small and insignificant place in Egypt, with the title of the Great Turkish Pasha. It must be said that he chose such a solitary spot as his dwelling-place for his old age, in spite of having the means to live wherever he pleased and to enjoy all the comforts of present-day life, chiefly because he wished to avoid the importunities of idle people and their curiosity—a property unworthy of man which has become inherent in most of our contemporaries.Täsmennän käyttäväni sanontaa ' olosuhteisiin nähden”, sillä tulen virittäminen on tunnetusti likimain mahdotonta hiekkojen keskellä ja autiomaan syvyyksissä, sillä toisinaan aavikoilla ei näy satojen virstojen säteellä edes pienen pientä saksaulia110. Siltikin virittelimme tulen ainakin kahdesti päivässä valmistaaksemme ruokaa, kahvia sekä paitsi tavallista, myös tiibetiläistä teetä, jota keitimme surmaamiemme lampaiden luista valmistamastamme liemestä.07071
Bottom
07072
Top
The first time I met Ekim Bey was when he was still quite young. He was a student in a military school in Germany and had come, as he always did, to spend the summer with his father in Constantinople. We were of the same age.Tästä ylellisyydestä saimme kiittää Pogossiania, joka keksi, että voisimme valmistaa ylijääneestä puutavarasta satuloita, joita ripustaisimme lampaiden kylkeen vesileilien kuljettamiseksi. Nyt jokaista tappamaamme lammasta kohden vapautui puutavaraa, jota saatoimme käyttää nuotioiden kasaamiseksi.07072
Bottom
07073
Top
Before describing the circumstances in which I met him, I must say that, in the period before my first visit to Echmiadzin and my meeting with Pogossian, related in a previous chapter, when I wras still being chased about everywhere like a harassed dog, seeking answers to the questions arising in my brain—which according to the notions of most contemporary people had become sick with psychopathy—I also happened to go to Constantinople, drawn by rumours of numerous marvels supposed to be performed by the dervishes there.Oli ehtinyt kulua puolitoista tuntia Solovjevin lähdöstä kamelien perään. Olimme keräämässä tavaroitamme ja aikeissa jatkaa matkaa, mutta hänestä ei ollut vieläkään havaintoa.07073
Bottom
07074
Top
On my arrival at Constantinople I arranged to stay in the district called Pera and went from there to visit the monasteries of various dervish orders. Living at that time in the company of these 'dervish zealots', and of course not being occupied with anything practical and thinking about nothing except all kinds of dervish nonsense, one gloomy day, I clearly recognized without any illusions that very soon I would have absolutely no what-is-called 'dough'.Odotimme vielä puolisen tuntia. Koska kaikki tunsimme Solovjevin täsmällisenä miehenä, joka ei tieten tahtoen koskaan antanut kenenkään odottaa, huolestuimme ja tartuimme kahta toveriamme lukuun Ottamatta aseisiimme ja lähdimme etsimään häntä.07074
Bottom
07075
Top
After realizing this fact, I went about for a couple of days far from care-free, while all the time thoughts swarmed beneath my cranium, like the favourite flies of Spanish mules, about how' to get hold of that contemptible something which for contemporary man is almost the sole stimulus of his life.' *** Pieni puu tai puunkaltainen pensas, joka kasvaa hiekassa.07075
Bottom
07076
Top
With these worries, I w'as standing one day on the large bridge between Pera and Stamboul. Leaning on the parapet, I began to ponder on the sense and significance of the continuous movement of the whirling dervishes, which at firstPikapuoliin näimme taas kamelien siluetit horisontissa ja suuntasimme niitä kohti. Meidät havaittuaan kamelit alkoivat laukata kohti etelää ja jatkoimme niiden vanavedessä.07076
Bottom
07077
Top
glance seems automatic and without any participation of the consciousness. Under the bridge and near it, steamers wrere constantly passing and small boats plied unceasingly in even’ direction.Kun Solovjevin lähdöstä oli kulunut neljä tuntia, yksi meistä huomasi miehenmuotoisen hahmon makaamassa maassa kävelymatkan päässä. Tultuamme lähemmäs tunnistimme hahmon henkensä heittäneeksi Solovjeviksi, jonka niska oli purtu puoliksi auki. Sydämemme täytti riipivä suru, sillä kukin meistä rakasti kovin tätä poikkeuksellisen hyvää miestä.07077
Bottom
07078
Top
On the Galata shore next to the bridge, there wras a landing stage for the steamers crossing between Constantinople and the opposite shore of the Bosphorus. Near this landing stage, around the arriving and departing steamers, I saw' boys swimming about and diving for coins thrown by people from the steamers. This interested me a great deal. I wrent nearer and looked on. Without any hurry the boys very skilfully retrieved the coins thrown by the passengers in different places, without missing a single one.Kasattuamme aseistamme paarit kannoimme Solovjevin ruumiin takaisin leiriimme. Samana päivänä hautasimme Solovjevin autiomaan hiekkaan suuren surumielisyyden vallitessa ja Skridlovin toimittaessa papin virkaa. Seremonian jälkeen jätimme välittömästi tuon kirotun paikan taaksemme.07078
Bottom
07079
Top
I wratched for a long time, admiring the ease and dexterity of these boys, who wrere of various ages, from eight to about eighteen. Suddenly the thought entered my head: 'Why should not I also take up this profession? Am I any wrorse than these boys?' And on the following day I w;ent to the shore of the Golden Horn, to a place just below the Admiralty, to learn how' to dive.Vaikka olimme ehtineet ponnistella suunnattomasti päästäksemme paikkaan, jossa etsimämme muinaiskaupunki odotti löytäjäänsä, hylkäsimme suunnitelmamme ja päätimme lähteä autiomaasta niin pian kuin mahdollista. Etenimme siis länteen ja neljä päivää myöhemmin saavuimme Keriyan111 keitaalle autiomaan rajoille. Keriyasta jatkoimme matkaamme ilman meille kaikille niin rakasta Solovjevia.07079
Bottom
07080
Top
While practising my diving I even chanced to come across a teacher, a certain Greek, an expert, who used to go there to bathe. He taught me of his ownm accord some of the details of this 'great wisdom' and the rest I drew out of him by cunning—then already proper to me—over a cup of coffee which wre took after bathing, in a Greek cafe near by. Of course, I will not go into details as to who paid for the coffee.Rauha sielullesi, sinä kaikista ystävistä uskollisin ja rehellisin!07080
Bottom
07081
Top
At first it wras very difficult. One had to dive down with open eyes and the sea-wrater irritated the membranes of my eyes, causing sharp pain, especially at night. But soon they grewr accustomed to it and I began to see as freely in the wrater as in the air.111 Keriya on vanhan silkkitien varrella sijaitseva kaupunki Xinjiangissa LuoteisKiinassa. Kiinan Handvnasiian aikaan (206 eKr— 220 jKr.) Keriyan keitaan ympäristössä asui jopa yli 20 000 ihmistä. (Suom.huom.)07081
Bottom
07082
Top
Two wreeks later I began to 'earn' a living around the steamers, with the local boys of all ages, by fishing for coins. Of course, I wras not too successful at first, but very soon I never missed a single one.VIII EKIM BEY07082
Bottom
07083
Top
It must be said that when a coin is thrown into the wrater it begins to sink very quickly, but the further from the surface the more slowly it sinks, so if the wrater is very deep it takes a long time before it finally reaches the bottom. In such a case, before diving, one has only to note wrell the place where the coin fell, and then it is not difficult to see it in the wrater and go after it.omistan muistelmieni tämän luvun merkittävänä pitämälleni miehelle, jonka maallinen elo yksityiskohtineen kaikkineen oli viime vuosina pienintä yksityiskohtaa myöten samanlainen omani kanssa. Syynä tähän oli joko kohtalon tahto tai hiljaista, näkymätöntä työtään jokaisessa itsetietoisesti kehittyneessä ihmisyksilössä tekevät lait. Tätä kirjoittaessani kyseinen mies on yleisesti ottaen hyvissä ruumiin ja sielun voimissa, mutta näin meidän kesken voin sanoa, että häntä voi luonnehtia hyväkuntoiseksi vain fyysisessä mielessä.07083
Bottom
07084
Top
One day, a passenger, occupied with his thoughts, wras leaning over the side of a ship wratching the coin-catchers, when he inadvertently let fall from his hands what is called a chaplet, an appurtenance indispensable for every serious Asiatic for those intervals when he is not fulfilling his life obligations.Tässä luvussa kuvailen ensimmäistä tapaamistani tohtori Ekim Beyn kanssa hänen, jota kunnioittavat paitsi kaikki hänet tuntevat vaikutusvaltaiset ihmiset, myös monet jokamiehet, jotka pitävät häntä suurena07084
Bottom
07085
Top
He immediately called to the diving-boys to get the chaplet, but in spite of their attempts they could not find it, since, being far from the ship, they had not noticed where it fell. Evidently the chaplet wras very valuable, as the passenger promised to pay the finder twenty-five Turkish pounds.maagikkona ja taikurina. Muistelen myös lyhykäisesti joitain huomionarvoisia sattumuksia matkoillamme Aasian ja Afrikan syvyyksissä.07085
Bottom
07086
Top
After the steamer had left, all the coin-catchers searched for a long time, but their efforts wrere fruitless. The wrater wras deep and, as they expressed it, to grope all over the bottom wras impossible. In general it is very difficult to reach the bottom of deep wrater. Just as wrater easily supports the living body on the surface, so it offers a strong resistance to its descent.Kiitokseksi hänen menneistä ja kaikkea muuta kuin toissijaisista saavutuksistaan monilla tiedon ja taidon aloilla, hän vaikuttaa tätä nykyä vähäpätöisellä, pienellä paikkakunnalla Egyptissä, missä hänet tunnetaan suurena turkkilaisena pashana112. Korostettakoon, että vaikka hänellä olisi ollut mahdollisuus asettua mihin tahansa pisteeseen taivaan alla ja heittäytyä nauttimaan elämän mukavuuksista, hän itse valitsi tuon eristyneen paikan viimeisten vuosiensa asuinsijaksi. Tähän oli syynä, että hän tahtoi välttyä uteliailta katseilta ja kysymyksiltä tai yleisesti ottaen kaikilta turhanpäiväisten, aikalaistemme olemuksissa hallitseviksi kasvaneiden luonteenpiirteiden ilmenemismuodoista.07086
Bottom
07087
Top
Several days later, while I wras diving for coins at that spot, a passenger happened to throw' one so far awray that, before I could swim up to where it had fallen, it had already sunk out of sight. As there had not been a good 'catch' that day, I wras determined at anv cost to get that coin.Tapasin Ekim Beyn ensimmäisen kerran, kun hän oli yhä varsin nuori. Hän opiskeli sotilaskoulussa Saksassa ja oli saapunut tapansa mukaisesti viettämään kesää isänsä luokse Konstantinopoliin. Olimme samanikäiset.07087
Bottom
07088
Top
Just as I reached it I caught a glimpse of something that looked like a chaplet. Swimming back to the surface, I remembered the chaplet for which twenty-five pounds had been offered.Ennen kuin kerron tarkemmin ensimmäisen tapaamisemme olosuhteista, on minun tähdennettävä, että ennen ensimmäistä Echmiadzinin vierailuani ja edellisessä luvussa kuvailemaani tapaamista Pogossianin kanssa, kun minua yhä ajoi kuin härnättyä koiraa kyltymätön tahto löytää vastauksia moninaisiin mielessäni kupliviin ikuisuuskysymyksiin — jotka useimmat nykypäivän ihmisistä tunnistaisivat oikopäätä psykopatiana tunnetun taudin oireina — käväisin myös Konstantinopolissa. Sinne minua vetivät kuulemani huhut lukemattomista paikallisten dervissien esittämistä ihmeistä.07088
Bottom
07089
Top
Having noted the spot, I dived down again without telling anyone, and when I realized that it wras impossible to reach the bottom in the ordinary way, I brought with me the next day some heavy sledgehammers which I had hired from a blacksmith, and, tying them round my body, dived down with this weight. I soon found the chaplet, which turned out to be of amber, set with small diamonds and garnets.Konstantinopoliin saavuttuani järjestin asiani niin, että saatoin yöpyä Perän113 kaupunginosassa, mistä vierailin eri dervissiveljeskuntien07089
Bottom
07090
Top
The same day I discovered that the passenger who had lost the chaplet wras Pasha N, the former governor of a small district near Constantinople, and that he wras then living on the opposite shore of the Bosphorus not far from Scutari.luostareissa. Asuin tuolloin muutamien "dervissiseloottien” joukossa ja07090
Bottom
07091
Top
As I had recently been not too well and wras feeling worse each day, I decided not to dive for coins the next day, but to deliver the chaplet to its owner, and at the same time to visit the cemetery at Scutari.keskittämään ajatukseni lähinnä dervissifilosofiaan ja muuhun hölynpölyyn, kunnes eräänä alakuloisena päivänä heräsin käsittämään, ettei minulla ollut lainkaan sitä, mitä kutsutaan "tuoheksi”.07091
Bottom
07092
Top
I went the following morning and soon found the pasha's house. He happened to be at home, and when he wras told that one of the coincatchers had come, who insisted on seeing him personally, he evidently understood at once what it wras about and came out to me himself. When I handed him the chaplet he wras so sincerely overjoyed and so simple in his manner towards me that I wras deeply moved, and did not wish for anything in the world to accept the promised rewrard.Tämän todettuani jatkoin pari päivää elämääni huolesta harmaana. Ajatukset pyörivät kallossani kehää kuten kärpäset espanjanmuulien ympärillä kun yritin selvittää, miten saisin käyttööni tuota kurjaa ainetta, joka on nykypäivän ihmisten ainoa ratto ja kiihoke.07092
Bottom
07093
Top
He begged me at least to lunch at his house, and this I did not decline. After lunch I left immediately in order to catch the last but one returning steamer. But on the wray to the steamer I felt so ill that I had to sit down on the steps of a house, where I lost consciousness.Näissä mietteissäni seisoskelin eräänä päivänä suurella sillalla Perän ja Stamboulin114 välissä. Nojailin kaiteeseen ja aloin mietiskellä pyörivien dervissien alati jatkuvan liikkeen merkityksiä, jotka ensi silmäyksellä näyttävät automaattisilta, aivan kuin dervissien ei olisi tarvinnut lainkaan turvautua tietoisuuteen liikkeitä suorittaessaan. Höyrylaivat viistivät vanoja aaltoihin sillan molemmin puolin ja sen alla samalla, kun pienemmät laivat ja veneet risteilivät väsymättä pitkin poikin.07093
Bottom
07094
Top
Passers-by noticed my condition and, as I wras not far from the pasha's house, the newrs soon reached him that a boy had suddenly been taken ill. Hearing that the boy wras the one who had brought him the chaplet, the pasha himself came quickly with his servants and gave orders for me to be carried to his house, and for a military physician to be called.Sillan kupeessa Galatan rannalla sijaitsi laituri, jolta Konstantinopolin ja Bosporinsalmen väliä kyntävät höyrylaivat noutivat matkustajia kyytiinsä. Joukko nuoria polskutteli laiturin vierellä ja sukelteli höyrylaivan matkustajien heille heittämiä kolikoita. Tämä kiinnosti minua kovin. Menin lähemmäksi ja jatkoin tarkkailuani. Pojat sukeltelivat notkeasti ja kiireettä veden syövereihin noukkimaan kaikki matkustajien heille heittämät kolikot, eivätkä kadottaneet ainuttakaan.07094
Bottom
07095
Top
Although I soon recovered consciousness, my condition wras such that I could not move and wras compelled to remain for the time being in the pasha's house.Katselin tilannetta kauan ja ihastelin eriikäisten poikien kahdeklasta kahdeksaantoista ikävuoteen ketterää ja sulavaa liikehdintää. Pian mieleeni juolahti ajatus: "Miksi en itse yrittäisi ansaita elantoani noin? Olisinko yhtään noita poikia kehnompi?” Siispä seuraavana päivänä07095
Bottom
07096
Top
That night all my skin began to crack and burn unbearably; evidently, being unaccustomed to long immersion in sea-wrater, it could not tolerate the action of the salt.astelin Kultaisen Sarven rannalle Konstantinopolin meriministeriön rakennuksen varjoon opettelemaan sukeltamista.07096
Bottom
07097
Top
I wras put in a wing of the house and an old woman named Fatma Badji wras appointed to take care of me. The pasha's son, a student in a German military school, also came and helped the old woman look after me. This wras Ekim Bey, who later became my bosom friend.Opetellessani tapasin muuan kreikkalaislähtöisen opettajan ja alan asiantuntijan, jolla oli tapana kylpeä samaisella alueella. Hän opetti minulle silkkaa hyvyyttään muutamia näkemyksiään tuosta jalosta taidosta, ja loput haluamistani tiedoista nyhdin vaivihkaa häneltä salakavalalla, itselleni jo tuossa elämänvaiheessa ominaiseksi käyneellä metodilla — tarjoamalla hänelle kupillisen kahvia läheisessä kreikkalaisessa kahvilassa kylpytuokiomme päätteeksi. Enkä tietenkään aio pitkästyttää teitä yksityiskohdilla siitä, kuka kahvin lopulta kustansi.07097
Bottom
07098
Top
While I wras getting better we conversed and chatted about all kinds of things, but gradually our talks began to take a philosophical turn, and when I had recovered we parted as friends, and from then on kept up an uninterrupted correspondence.Aluksi sukeltaminen oli kovin vaikeaa. Mereen oli pulahdettava avosilmin, ja suolainen merivesi ärsytti silmäkalvojani. Tämä aiheutti pistelevää kipua erityisesti öisin. Pian silmäni kuitenkin tottuivat rasitukseen ja aloin nähdä veden alla yhtä kirkkaasti kuin kadulla kävellessäni.07098
Bottom
07099
Top
That year he left the military school in Germany to enter medical school, as his inner comictions had changed during this time and impelled him to give up his military career in order to become an army physician.Kaksi viikkoa myöhemmin aloin "ansaita” elantoani höyrylaivojen lähettyvillä. Kalastelin kolikkoja kaiken ikäisten paikallisten lasten seassa. En tietenkään ollut alkuun kovinkaan haka, mutta pian hyppysistäni ei kadonnut ainutkaan killinki.07099
Bottom
07100
Top
Four years passed.Veteen heitetyllä kolikolla on tapana upota hyvin nopeasti, mutta lantin vajoaminen hidastuu jatkuvasti pohjan lähestyessä. Siksi kolikon matka pinnalta pohjaan vie syvimmissä kohdissa huomattavan kauan. Sellaisissa tapauksissa sukeltajan on painettava tarkasti mieleensä kolikon uppoamispaikka, jonka jälkeen lantin paikantaminen ja sen noutaminen ei vaadi suuria ponnisteluja.07100
Bottom
07101
Top
One day, in the Caucasus, I received a letter from him in which he wTote that he wras already a physician and would like to see me, and at the same time to visit the Caucasus which had interested him for a long time, and he asked when and where he could meet me.Eräänä päivänä omiin ajatuksiinsa syventynyt matkustaja nojaili laivan kannella kaidetta vasten ja ihaili kolikonsukeltajia, jolloin hänen käsistään tipahti rukousnauha — tuo korvaamaton apuväline jokaiselle itseään arvostavalle aasialaiselle niitä hetkiä varten, jolloin hän ei ole täyttämässä elämänvelvollisuuksiaan.07101
Bottom
07102
Top
I was living that summer in the town of Suram, where I was at work making objects in plaster-of-Paris. I sent him a telegram that I was impatiently awaiting his arrival. A few days later he came.Hän kääntyi välittömästi sukeltajapoikien puoleen. Sukeltajien urhokkaista yrityksistä huolimatta he eivät onnistuneet paikantamaan rukousnauhaa, koska he olivat olleet sen pudotessa kaukana laivasta.07102
Bottom
07103
Top
That year Pogossian, Yelov and Karpenko, who had been a friend of my boyhood, had also come to Suram to spend the summer. Ekim Bey soon became intimate with these comrades of mine and felt like an old friend of theirs.Efetm Bey07103
Bottom
07104
Top
We spent the entire summer in Suram, from where we frequently made short excursions, usually on foot. We climbed the Suram mountain pass, and explored the environs of Borzhom and Mikhailov in order to come in contact with the people in these places who had not yet been exposed to the effects of contemporary civilization, and once wre even visited the famous Khevsurs, who have driven all the learned ethnographers mad.Rukousnauha oli ilmiselvästi huomattavan arvokas, koska matkustaja lupasi maksaa kaksikymmentäviisi Turkin puntaa sen löytäjälle.07104
Bottom
07105
Top
Ekim Bey, living several months in such conditions with us— young men of his own age who wrere already thoroughly stuffed with all kinds of Don Quixotic aspirations—and taking part in all our exchanges of opinion, wras willy-nilly drawn into our 'psychopathy' and, like us, burned with eagerness to jump over his own knees.Höyrylaivan jatkettua matkaansa kolikonsukeltajat etsivät nauhaa pitkään, mutta heidän etsintänsä eivät kantaneet hedelmää. Salmi oli erityisen syvä juuri siinä kohdassa, eikä heillä ollut tarpeeksi käsiä kopeloida koko merenpohjaa, kuten he itse asian ilmaisivat. Yleisestikin ottaen pohjaan sukeltaminen syvässä vedessä on huomattavan vaikeaa. Aivan kuten vesi kannattaa helposti elävän ihmisen painon pinnalla, musertaa se syvyyksissään suurella voimalla.07105
Bottom
07106
Top
The four of us, Pogossian, Yelov, Karpenko and I, wrere at that time having many discussions about a proposal made to us a short time before by Prince Yuri Lubovedsky, to join him and his friends in a big expedition on foot, starting from the frontier town of Nakhichevan and crossing Persia to the Persian Gulf.Useita päiviä myöhemmin sukeltelin jälleen kerran kolikkoja paikassa, johon pahaonnisen laivamatkustajan rukousnauha oli vajonnut. Eräs matkustaja heitti minulle kolikon niin kauas, että ennen putoamispaikalle pääsemistäni lantti oli jo vajonnut näkyvistä. Koska en ollut saanut kunnon "saalista” koko päivänä, päätin hinnalla millä hyvänsä noutaa minulle heitetyn saaliin itselleni.07106
Bottom
07107
Top
These discussions of ours, and all the perspectives opened up by this kind of travel, interested Ekim Bey so much that he asked us to put in a wrord with the prince for him to be allowed to join this expedition, and he began to think out how' to obtain his father's permission and a year's leave of absence from his superiors.Juuri kun sain lantin käteeni, näköpiiriini ilmeni jotain, mikä näytti erehdyttävästi rukousnauhalta. Pintaan uidessani mieleeni muistui samainen nauha, jonka tiputtanut matkustaja lupasi löytäjälle kokonaiset kaksikymmentäviisi Turkin puntaa vaivanpalkaksi.07107
Bottom
07108
Top
The upshot of it all was that, after making the necessary arrangements, partly by telegram, and partly in person on his return home to prepare for this long journey, he began his first big expedition in our company on the day wre set out from Nakhichevan, the first of January of the following year.Pistettyäni paikan merkille sukelsin jälleen lahden uumeniin kenellekään mitään kertomatta. Kun käsitin pohjaan pääsemisen tavallisin keinoin mahdottomaksi, otin seuraavana päivänä mukaani paikalliselta sepältä lainaamiani moukarinpäitä, jotka sidoin vyötärölleni. Moukarien paino auttoi minua vajoamaan pohjaan alta aikayksikön. Löysin pohjasta meripihkaisen rukousnauhan, johon oli upotettu pieniä timantteja sekä granaatteja.07108
Bottom
07109
Top
We started at midnight from Nakhichevan and by morning wrere already exposed to a demonstration of the 'wisdom' of those biped inhabitants of our dear planet who are called frontier guards, and who are everywhere equally highly developed in the art of expressing their perspicacity and omniscience.Samana päivänä minulle ilmeni, että rukousnauhan tiputtanut matkustaja oli pasha N, Konstantinopolin läheisyydessä sijaitsevan esikaupungin entinen kuvernööri, joka asui Bosj^orinsalmen vastarannalla Scutarin läheisyydessä.07109
Bottom
07110
Top
There wrere twenty-three of us, including all those friends and comrades of mine to whom I have decided to devote separate chapters in this series of my writings. Three of them, Pogossian, Yelov, and Prince Lubovedsky, I have already written about; with Dr. Ekim Bey I will acquaint the reader in this chapter; and to the two others, Karpenko the engineer, and the archaeology professor Skridlov, I will devote the subsequent chapters of this book.Koska oloni oli ollut viime aikoina hontelo ja koin voimieni heikkenevän päivä päivältä, päätin jättää seuraavana päivänä kolikkojen sukel07110
Bottom
07111
Top
Our journey to the town of Tabriz, which wre reached ten days later, passed without any special incident. But not long after leaving Tabriz an event occurred which I will describe in as much detail as possible, not merely because Ekim Bey took an active part and manifested a deep interest in it, but also because it turned my ownm outlook on life completely upside down.tamisen väliin. Aioin sen sijaan palauttaa rukousnauhan omistajalleen sekä vierailla samalla reissulla Scutarin hautausmaalla.07111
Bottom
07112
Top
While in Tabriz wre had heard a great deal about a certain Persian dervish, supposedly a performer of extraordinary miracles, and our interest wras aroused. A little later in our journey wre again heard about him from a certain Armenian priest, and wre then decided, although he lived in a place a good deal out of our wray, to change the route wre had planned in order to see him and find out for ourselves who and what he wras.Lähdin matkaan seuraavana aamuna ja löysinkin pian pashan talon. Hän sattui olemaan kotona. Kun hän sai kuulla ovelleen saapuneen kolikonsukeltajan, joka vaatii saada tavata hänet henkilökohtaisesti, hän ymmärsi yskän välittömästi ja ryntäsi luokseni. Ojentaessani rukousnauhan takaisin hänelle hän oli niin vilpittömän onnellinen ja välitön minua kohtaan, että liikutuin syvästi enkä voinut mitenkään hyväksyä hänen tarjoamaansa löytöpalkkiota.07112
Bottom
07113
Top
It wras on the thirteenth day of a tiring journey, during which wre spent the nights in the huts of Persian or Kurd shepherds or in small settlements, that wre finally reached the village where this dervish lived.Hän pyytämällä pyysi minua lounastamaan kanssaan talossaan, enkä tällä kertaa kieltäytynyt. Heti lounaan jälkeen lähdin paluumatkalle, jotta ehtisin toiseksi viimeisellä höyrylaivalla kotiin. Matkallani tunsin oloni kuitenkin niin sairaaksi, että minun oli pakko istua erään talon portaille, minne lopulta pökerryin.07113
Bottom
07114
Top
We were directed to his house, which was some distance beyond the village. We immediately made our way there and found him near his house in the shade of some trees, where he usually spoke with the people who came to him.Ohikulkijat havaitsivat minut. Koska menetin tajuntani pashan talon lähistöllä, uutiset pyörtyneestä pojasta saavuttivat hänet varsin pian. Kuultuaan uuvahtaneen nuorukaisen olleen hänelle hänen rukousnauhansa palauttanut henkilö, pasha määräsi palvelusväkenä mukaansa ja vaati minut kannettavaksi viipymättä hänen talolleen, missä sotaväen lääkäri saisi tutkia minut.07114
Bottom
07115
Top
We saw a man of fairly advanced age, dressed in rags, barefoot and seated cross-legged on the ground. Near him sat a number of young Persians who, as we discovered later, were his pupils. We approached, asked his benediction, and also seated ourselves on the ground, forming a half-circle round him. Our conversation began.Vaikka palasin nopeasti tajuihini, kuntoni oli niin huono, etten pystynyt liikkumaan. Lopulta minun oli pakko jäädä joksikin ajaksi pashan taloon.07115
Bottom
07116
Top
We put questions and he answered us, and in his turn he asked us questions.Samana yönä ihoni alkoi halkeilla ja polttaa sietämättömästi. Suolaiseen meriveteen tottumaton hipiäni sai mitä ilmeisimmin viimein tilaisuutensa oireilla ja käytti mahdollisuuden hyödykseen parhaaksi katsomallaan tavalla.07116
Bottom
07117
Top
At first he received us rather coldly and showed little inclination to talk, but later, when he found that we had come a considerable distance especially to talk with him, he became more cordial. He expressed himself very simply, in unpolished language, and at the beginning gave the impression, at least to me personally, of being an ignorant man, that is to say, uneducated in the European sense of the word.Minut asetettiin toipilasvuoteeseen erääseen pashan talon siipeen, missä vanha nainen, Fatma Badji nimeltään, määrättiin pitämään minusta huolta. Saksalaisessa sotilaskoulussa opiskellut pashan poika saapui myös hoivaamaan minua ja avustamaan samalla vanhaa naista askareissaan. Kyseinen nuori mies oli Ekim Bey, josta sittemmin tuli sydänystäväni.07117
Bottom
07118
Top
The conversation with the dervish was conducted in Persian, but in a particular dialect which none of our company knew except myself, Dr. Sari-Ogli and one other who was not very fluent in it. Consequently Sari-Ogli and I asked the questions, immediately translating all that was said for the benefit of the others.Oloni kohennuttua aloimme puhua keskenämme monenlaisten aihepiirien tiimoilta. Vähitellen puheemme sävy kävi filosofiseksi, ja toivuttuani erosimme ystävinä ja jatkoimme vuosikausien ajan katkeamatonta kirjeenvaihtoa keskenämme.07118
Bottom
07119
Top
It was dinner-time. A pupil came bringing the dervish his food—rice in a bowl made out of a gourd. Continuing the conversation, the dervish began to eat. As we had eaten nothing since we had risen and started on our way early in the morning, we opened our knapsacks and began to eat also.Samana vuonna hän lopetti opintonsa saksalaisessa sotilaskoulussa ja aloitti lääkärinopinnot. Hänen vakaumuksensa oli vuosien aikana vaihtunut ja ääni hänen sisimmässään kehotti hylkäämään suunnitelmat sotilasurasta armeijan lääkärin kutsumuksen tieltä.07119
Bottom
07120
Top
I must remind you that at that time I was an ardent follower of the famous Indian yogis and carried out very exactly all the indications of what is called Hatha Yoga, and when eating I tried to masticate my food as thoroughly as possible. So, long after everyone, including the old man, had finished their simple meal, I continued slowly eating, trying not to swallow a single morsel without masticating it according to all the rules.Neljä vuotta kului. Eräänä päivänä Kaukasuksella ollessani sain häneltä kirjeen, missä hän kirjoitti valmistuneensa lääkäriksi. Hän kertoi haluavansa nähdä minut sekä vierailla jo pitkään häntä kiehtoneessa Venäjän kolkassa, Kaukasuksella. Hän kysyi, missä ja milloin saattaisimme tavata.07120
Bottom
07121
Top
Seeing this, the dervish asked me: 'Tell me, young stranger, why are you eating like that?'Asuin tuona kesänä Suramin115 kaupungissa, missä työskentelin kipsiesineiden valmistajana. Lähetin hänelle sähkeen missä kerroin odottavani häntä malttamattomana. Muutamia päiviä myöhemmin hän saapui.07121
Bottom
07122
Top
I w'as so sincerely astonished by this question—which seemed to me very strange and to say not very much for his knowledge—that I even had no desire to reply to him, and thought that we had made such a long detour in vain, to meet a man who w'as not worth talking with seriously. Looking into his eyes, I felt not only pity but also ashamed for him, and replied with self-assurance that I chewed my food carefully so that it might be better assimilated in the intestines, and, referring to the wellknown fact that properly digested food gives the organism a larger quantity of calories necessary for all our functions, I repeated all that I had extracted from various books on the subject.Pogossian, Jelov ja poikavuosieni toveri Karpenko olivat myös saapuneet viettämään kesäänsä Suramiin. Ekim Bey ystävystyi pian toverieni kanssa, eikä aikaakaan, kun hän koki olevansa kuin vanha ystävä myös heidän kanssaan.07122
Bottom
07123
Top
Shaking his head, the old man slowly and with comiction uttered the following saying which is known throughout Persia: Let God kill him who himself does not know and yet presumes to show' others the w'ay to the doors of His Kingdom.Vietimme koko kesän Suramissa, mistä teimme yhtenään patikkamatkoja lähiseuduille huviksemme. Ylitimme Suramin vuorisolan, tutkimme Borjomin ja Miharlovin seutuja ja yritimme saada yhteyden alueiden asukkaisiin, joita niin kutsuttu nykyaikainen sivistys kaikkine edistyksellisine keksintöineen ei ollut vielä saavuttanut. Vierailimme jopa maailmankuulujen khevsorien116 luona — tuon ryhmän, joka oli saattanut maailman tunnetuimmat etnografit hulluuden porteille asti.07123
Bottom
07124
Top
After that Sari-Ogli put a question to the dervish which he answered briefly. He then turned again to me and asked:m Surami on pieni, keskiaikainen vuoristokaupunki Georgian keskellä. (Suom.huom.)07124
Bottom
07125
Top
'Tell me, young stranger, you probably also do gymnastics?'1,6 Georgian pohjoisilla vuoristoseuduilla elänyt vähemmistöryhmä Venäläiset etnografit väittivät 18ooluvulla, että tansseja, itsepuolustuslajeja ja eräänlaista ortodoksisen kristillisyyden johdannaista harjoittaneet khevsorit olivat viimeisten eurooppalaisten risrirerkeJäisten ja Balkanin alueen heimojen jälkeläisiä. (Suom.huom.)07125
Bottom
07126
Top
I w'as in fact working very hard at gymnastics at that time and although I knew' all the methods recommended by the Indian Yogis, I kept to the system of the Swede, Mueller. I told the dervish that I did work at gymnastics and considered it necessary to practise twice a day, morning and evening, and I explained briefly the kind of exercises I w'as doing.Kun Ekim Bey oli elänyt muutaman kuukauden mitä poskettomimpia donquijotelaisia"7 pyrkimyksiä haavemaailmoissamme elättelevien nuorten miesten seurassa kuvailemissani olosuhteissa ja osallistunut ahkerasti mielipiteenvaihtoomme, hän alkoi kenties sitä itse huomaamattaan tarkastella maailmaa yhtä "psykopaattisesta” näkökulmasta kuin me — saattaisinpa jopa sanoa, että hän olisi ollut silkasta innosta valmis hyppäämään polviensa yli.11807126
Bottom
07127
Top
'This is only for the development of arms, legs and in general the external muscles,' said the old man, 'but you have also inner muscles which are not affected at all by your mechanical movements.'Me neljä minä, Pogossian, Jelov ja Karpenko keskustelimme tuolloin mahdollisuuksistamme liittyä ruhtinas Juri Lubovedskin seuraan pitkälle patikkamatkalle Nakhitshevanin119 rajamailta Persian halki aina Persianlahdelle asti.07127
Bottom
07128
Top
'Yes, certainly,' said I.Keskustelujemme myötä Ekim Bey intoutui matkan tarjoamista mahdollisuuksista niin paljon, että pyysi meitä välittämään ruhtinaalle sanan halustaan osallistua matkallemme. Sitten hän alkoi miettiä keinoja saada isältään luvan sekä vuoden virkavapaan esimiehiltään.07128
Bottom
07129
Top
'Good. Let us now return to your way of chewing your food,' the old man continued. 'If you chew in this way as a means to health or for the sake of other attainments, then I shall have to say, if you would like to know my sincere opinion, that you have chosen the worst possible way. By chewing your food so carefully you reduce the w'ork of your stomach. Now'you are young and everything is all right, but you are accustoming your stomach to do nothing; and when you are older, owing to the lack of normal work, your muscles will be to a certain extent atrophied. And that is bound to occur if you continue this system of chewing. You know' that our muscles and body get w'eaker in old age. Now', in addition to the natural weaknesses of old age, you will have another brought on by yourself, because you are accustoming your stomach not to w'ork. Can you imagine how' it will be then?Tarpeelliset järjestelyt hoituivat osaltaan sähkösanomia lähettämällä, jonka lisäksi Bey piipahti mitä pikimmin kotonaan. Saateltuamme järjestelymme loppuun aloimme valmistella matkaamme. Lopulta seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä Ekim Bey lähti seurassamme elämänsä ensimmäiselle tutkimusmatkalle Nakhitshevanista etelään.07129
Bottom
07130
Top
'On the contrary, it is not at all necessary to masticate carefully. At your age it is better not to chew' at all, but to sw'allow'w'hole pieces, even bones if possible, to give w'ork to your stomach. I can see that those w'ho have advised you to practise this mastication, and also those w'ho write books about it, have, as is said, "heard a bell without knowing w'here the sound came from".'Jätimme Nakhitshevanin taaksemme keskiyöllä. Vielä ennen aamunkoittoa tämän meille kaikille niin rakkaan planeettamme eriskummalliset, rajavartioiksikin kutsutut kaksijalkaiset asukkaat esittelivät meille07130
Bottom
07131
Top
These simple, obvious and consistent w'ords of the old man made me completely change my first opinion of him. Until then I had put questions to him out of curiosity, but from that moment I felt a serious interest in him, and began to listen with the greatest attention to everything he said.ylitsepursuavaa viisauttaan, maailmanlaajuisesti tunnettua terävyyttään sekä kaikkitietävyyttään.07131
Bottom
07132
Top
Suddenly I understood with the w'hole of my being that ideas I had hitherto accepted as indisputable truths w'ere incorrect. I realized that up till then I had seen things only from one side. Now' many things appeared in quite a new' light. Hundreds of new' questions arose in my mind concerning this subject.Meitä oli matkalla kaikkiaan kaksikymmentäkolme mukaan lukien kaikki toverini, joista jokaiselle minun on tarkoitus omistaa yksi luku kirjoituksissani. Heistä kolmesta, Pogossianista, Jelovista ja ruhtinas Lubovedskista, olen jo kirjoittanut. Tohtori Ekim Beystä kerron lukijalleni lisää tämän luvun yhteydessä. Kahdelle muulle, insinööri Karpenkolle ja arkeologian professori Skridloville, omistan kummallekin luvun tämän kirjan jatkuessa.07132
Bottom
07133
Top
Carried away by our conversation with the dervish, the doctor and I quite forgot about the rest of our comrades and stopped translating w'hat w'as said. Seeing how' deeply w'e w'ere interested, they kept interrupting us with the questions: 'What did he say?' 'What is he talking about?' and each time w'e had to put them off, promising to tell them everything in detail later.Kymmenen päivän matkamme Tabrizin kaupunkiin sujui kummemmitta kommelluksitta. Kuitenkin varsin pian Tabrizista lähdön jälkeen tapahtui välikohtaus, jonka kuvailen lukijalleni juurta jaksain, enkä ainoastaan siksi, että tässä sattumuksien sarjassa Ekim Bey näytteli merkittävää roolia, vaan myös, koska tuon tapahtuman myötä oma elämänkatsomukseni kääntyi täysin päälaelleen.07133
Bottom
07134
Top
When the dervish had finished speaking about artificial mastication, and the different means of assimilating food and its automatic transformation in us according to law', I said:Olimme kuulleet Tabrizissa hurjia tarinoita eräästä persialaisesta dervissistä. Hänen väitettiin tekevän kaupungissa ihmetekoja, ja tieto tästä herätti kiinnostuksemme. Hieman myöhemmin matkallamme kuulimme lisää tarinoita hänestä armenialaiselta papilta, jolloin päätimme kuulemamme seurauksena muuttaa matkasuunnitelmiamme saadaksemme selville, kuka hän oli ja mitä teki — olkoonkin, että hän asui kaukana reittimme varrelta.07134
Bottom
07135
Top
'Be so kind, Father, and also explain to me w'hat you think of w'hat is called artificial breathing. Believing it useful, I practise it according to the instructions of the yogis, namely, after breathing in the air, I hold it a certain time, and then slowly exhale it. Perhaps this also should not be done?'Vietettyämme yömme persialais tai kurdipaimentolaisten majoissa, teltoissa ja vastaavissa pienasumuksissa päädyimme lopulta matkamme kolmantenatoista päivänä kylään, missä tämä dervissi asui.07135
Bottom
07136
Top
The dervish, seeing that my attitude towards his w'ords had completely changed, began to be more in sympathy with me and explained the following:Paikalle päästyämme näimme verrattain varttuneeseen ikään ehtineen, riepuihin verhoutuneen miehen, joka istuskeli paljasjaloin maassa. Hänen lähettyvilleen oli kerääntynyt joukko nuoria persialaisia, jotka07136
Bottom
07137
Top
'If you harm yourself with your way of chewing food, you harm yourself a thousand times more by the practice of this breathing. All the exercises in breathing w'hich are given in books and taught in contemporary esoteric schools can do nothing but harm. Breathing, as every sane thinking man should understand, is also a process of feeding, but on another sort of food. Air, just like our ordinary food, entering the body and being digested there, disintegrates into its component parts, w'hich form new' combinations with each other as w'ell as with the corresponding elements of certain substances w'hich are already present. In this way those indispensable new' substances are produced w'hich are continuously being consumed in the various unceasing life processes in the organism of man.osoittautuivat sittemmin hänen oppilaikseen. Lähestyimme, pyysimme hänen siunaustaan ja istuimme hänen läheisyyteensä maahan puoliympyrän muotoon. Niin keskustelumme alkoi.07137
Bottom
07138
Top
'You must know that, to obtain any definite new substance, its constituent parts must be combined in exact quantitative proportions.Me esitimme kysymyksiä ja hän vastasi meille. Omalla vuorollaan hän esitti meille vastakysymyksiä.07138
Bottom
07139
Top
'Let us take the most simple example. You have to bake bread. For this you must first of all prepare the dough. But to make dough you must take definite proportions of flour and water. If there is too little water, you will get, instead of dough, something that will crumble at the first touch. If you take too much water, you will simply get a mash, such as is used for feeding cattle. It is the same in either case. You will not get the dough necessary for baking bread.Aluksi hän suhtautui meihin viileästi eikä osoittanut vähäisintäkään kiinnostusta keskustella kanssamme. Mutta kun hänelle selvisi, että olimme taivaltaneet pitkän matkan yksinomaan nähdäksemme hänet, hän alkoi suhtautua meihin ystävällisemmin. Hän puhui yksinkertaisella, koruttomalla kielellä, ja siksi hän vaikutti minusta ainakin alkuun kouluttamattomalta kansanmieheltä, siis sanan eurooppalaisessa käyttötarkoituksessa.07139
Bottom
07140
Top
'The same thing occurs in the formation of every substance necessary for the organism. The parts composing these substances must be combined in strict proportions, both qualitatively and quantitatively.Keskustelu dervissin kanssa käytiin persian kielellä, joskin tietyllä murteella, jota minua, tohtori SariOglia ja erästä muuta ryhmämme jäsentä lukuun ottamatta joukkomme ei ymmärtänyt. Ryhmämme kolmaskin jäsen ymmärsi vain joitain sanoja vaivoin. Tästä johtuen SariOgli ja minä esitimme kysymykset ja tulkitsimme lopulta dervissin vastaukset muille.07140
Bottom
07141
Top
'When you breathe in the ordinary way, you breathe mechanically. The organism, without you, takes from the air the quantity of substances that it needs. The lungs are so constructed that they are accustomed to work with a definite amount of air. But if you increase the amount of air, the composition of what passes through the lungs is changed, and the further inner processes of mixing and balancing must also inevitably be changed.Oli lounasaika. Eräs oppilaista antoi dervissille tämän ruokaannoksen, riisiä kurpitsankuoressa. Jatkoimme keskusteluamme, ja dervissi alkoi aterioida. Koska emme olleet murkinoineet sitten aamun ja takanamme oli pitkä matka, avasimme omat reppumme ja aloimme itsekin nauttia lounasta.07141
Bottom
07142
Top
'Without the knowledge of the fundamental lawrs of breathing in all particulars, the practice of artificial breathing must inevitably lead, very slowly but none the less surely, to self-destruction.Tässä vaiheessa on tarpeen sanoa, että noudatin tuolloin kuuluisien intialaisten joogien suosituksia ja pyrin parhaimpani mukaan noudattamaan hathajoogaksi120 kutsutun opin periaatteita. Näihin kuului, että pyrin syödessäni jauhamaan ruokani hampaillani niin hienoksi kuin mahdollista. Pikapuoliin kaikki, vanhus mukaan lukien, olivat07142
Bottom
07143
Top
'You should bear in mind that besides substances necessary for the organism, the air contains others which are unnecessary and even harmful.120 Hathajooga on joogaa, jossa harjoituksen lähtökohtana on ihmiskeho. Hathajoogan pyrkimys on ihmiskehon toimintojen ja sen piilevien energioiden hallinta. Tähän pyritään mm. kehon puhdistus, hengitys ja asentoharjoituksilla. (Suom.huom.)07143
Bottom
07144
Top
'Well then, artificial breathing, that is to say, a forced modification of natural breathing, facilitates the penetration into the organism of these numerous substances in the air which are harmful to life, and at the same time upsets the quantitative and qualitative balance of the useful substances.lopettaneen aterioinnin, mutta minä jatkoin yhä ruokailuani ja yritin välttää jokaisen vähänkin karkeamman tai suuremman ruoankappaleen nielaisua ennen kuin olisin jauhanut sen kaikkien sääntöjen mukaisesti.07144
Bottom
07145
Top
'Artificial breathing also disturbs the proportion between the amount of food obtained from the air and the amount obtained from all our other foods. Hence, on increasing or diminishing the intake of air, you must correspondingly increase or diminish the amount of other kinds of food; and to maintain the correct proportion you must have a full understanding of your organism.Tämän nähdessään dervissi kysyi minulta: "Kerro minulle, nuori vieraani, miksi syöt tuolla tavalla?”07145
Bottom
07146
Top
'But do you knowr yourself so wrell? Do you know', for example, that the stomach needs food not only for nourishment but also because it is accustomed to taking in a certain quantity of food? We eat chiefly to gratify our taste and to obtain the accustomed sensation of pressure which the stomach experiences when it contains this particular quantity of food. In the w'alls of the stomach there branch out what-are-called w'andering nerves which, beginning to function when there is not a certain pressure, give rise to the sensation wre call hunger. Thus, wre have different hungers: a socalled bodily or physical hunger, and, if it may be so expressed, a nervous or psychic hunger.Hänen kysymyksensä sai minut täysin hämilleni ja asetti asemansa silmissäni kyseenalaiseksi. Harmittelin itsekseni, miksi olimme muuttaneet matkasuunnitelmiamme tavataksemme ukon, jonka kanssa ei voinut edes keskustella vakavasti.07146
Bottom
07147
Top
'All our organs w'ork mechanically and in each, owing to its nature and habits, there is created a special tempo of functioning, and the tempos of the functioning of different organs are in a definite relation to each other. So there is established in the organism a certain equilibrium: one organ depending on another —all are connected.Katsoin häntä silmiin ja vastasin itsetietoisena, häntä säälien ja häveten, että jauhoin ruokani mitä huolellisimmin turvatakseni sen paremman imeytymisen elimistööni. Vastatessani viittasin yleisesti tunnettuun tietoon, jonka mukaan perinpohjaisesti sulanut ruoka turvaa elimistölle suuremman määrän kaloreja kaikkien ruumiintoimintojemme ylläpitämiseksi. Lisäksi kerroin hänelle lukemattomista aiheesta kirjoitetuista kirjoista.07147
Bottom
07148
Top
'By artificially changing our breathing, wre change first of all the tempo of the functioning of our lungs, and, as the activity of the lungs is connected, among other things, with the activity of the stomach, the tempo of the functioning of the stomach is also changed, at first slightly, then more and more. For the digestion of food, the stomach needs a certain time; let us say that food must remain there an hour. But if the tempo of the stomach's functioning is changed, then the time for the passing of food through the stomach is also changed: the food mav pass through so quicklv that the stomachPäätään pyörittäen vanha mies lausahti hitaasti ja painokkaasti seuraavan sanonnan, joka tunnetaan yleisesti koko Persiassa:07148
Bottom
07149
Top
has only time to do a part of what it has to do. It is the same with the other organs. That is why it is a thousand times better to do nothing with our organism. Better leave it damaged than try to repair it without knowing how'.Surmatkoon Jumala hänet, joka ei tunne tietä Hänen Valtakuntansa porteille, mutta kohtelee muita kuin tuntisi.07149
Bottom
07150
Top
'I repeat, our organism is a very complicated apparatus. It has many organs with processes of different tempos and with different needs. You must either change everything or nothing. Otherwise, instead of good you might do harm.Lausahduksen jälkeen SariOgli kysyi dervissiltä jonkin kysymyksen, mihin tämä vastasi lyhykäisesti. Sitten hän kääntyi jälleen puoleeni ja kysyi: "Kerro minulle, nuori muukalainen, harrastathan myös voimistelua?” Harrastin kuin harrastenkin silloin voimistelua varsin ahkerasti ja vaikka tunsin läpikotaisin intialaisten joogien suosittelemat metodit, pitäydyin ruotsalaisen Mullerin121 opeissa. Kerroin dervissille, että mie07150
Bottom
07151
Top
'Numerous illnesses arise just from this artificial breathing. In many cases it leads to enlargement of the heart, constriction of the windpipe, or damage to the stomach, liver, kidneys or nerves.121 Gurdjieff viitannee Jörgen Peter Mulleriin (18661938), tanskalaiseen voimistelunopettajaan, jonka vuonna 1904 julkaisema voimisteluopas Mit System oli aikansa suurimpia jättimenestyksiä. (Suom.huom.)07151
Bottom
07152
Top
'It very rarely happens that anyone w'ho practises artificial breathing does not harm himself irreparably, and this rare case occurs only if he stops in time. Whoever does it for a long time invariably has deplorable results.lestäni oli tarpeen voimistella kahdesti päivässä, niin aamulla kuin illalla, jonka jälkeen kerroin lyhyesti tekemistäni harjoitteista.07152
Bottom
07153
Top
'If you know' every small screw', every little pin of your machine, only then can you know' w'hat you must do. But if you just know' a little and experiment, you risk a great deal, because the machine is very complicated. There are many tiny screw's w'hich might easily be broken by a strong shock and w'hich cannot afterwards be bought in any shop."Kuvailemasi harjoitteet soveltuvat käsien, jalkojen ja yleisemmin ulkoisten lihasten harjoittamiseen”, vanha mies sanoi, "mutta kehossasi on myös sisäisiä lihaksia, joihin mekaaniset liikkeesi eivät vaikuta laisinkaan.”07153
Bottom
07154
Top
'Therefore—since you have asked me for it—my advice to you is: stop your breathing exercises.'"Kyllä, toden totta”, vastasin.07154
Bottom
07155
Top
Our conversation with the dervish continued for quite a long time. Before wre left I had managed to talk over with the prince w'hat w'e should do next, and so, after thanking the dervish, I told him that w'e proposed staying another day or two in the neighbourhood, and asked w'hether he w'ould allow' us to converse with him once more. He consented and even said that if w'e wished w'e could come to see him the following evening after dinner.”Hyvä. Palataanpa nyt ruoanjauhamistapaasi”, vanha mies jatkoi. "Jos pureskelet ruoan tuolla tavoin saavuttaaksesi terveyttä tai muita hyödykkeitä, voin vain harmitellen kertoa sinun valinneen nähdäkseni huonoimman mahdollisen tavan. Kun pureskelet ruokasi noin huolellisesti, kevennät vatsasi työtaakkaa. Vielä noin nuorella iällä siitä ei ole haittaa, mutta hiljalleen totutat vatsasi toimettomuuteen.”07155
Bottom
07156
Top
We stayed not two days, as w'e intended, but a w'hole w'eek, and every evening w'e all w'ent to this dervish and conversed with him, and afterwards, until late each night, Sari-Ogli and I repeated to our comrades everything that had been said.”Kun olet varttuneempi ja vatsasi ei ole päässyt tekemään sille määrättyä työtä, lihaksesi ovat surkastuneet merkittävästi. Niin käy vääjäämättä, jos jatkat ruokasi jauhamista tuolla tavoin. Tiedät varmasti, että ruumiimme lihaksilla on tapana heiketä vanhassa iässä. Tavallisten vanhuuden vaivojen lisäksi saat riesaksesi vielä uusia, itse aiheuttamiasi vaivoja, koska totutat vatsasi joutenoloon. Osaatkohan kuvitella, kuinka tukala olosi tulee silloin olemaan?”07156
Bottom
07157
Top
The last time w'e w'ent to the dervish, to thank him and take our leave, Ekim Bey, to our great surprise, suddenly turned to him and, in a humble voice unusual for him, said in Persian:"Päinvastoin, ruoan perinpohjainen pureskelu ei ole missään nimessä tarpeen. Sinun iässäsi on parempi, jos jätät pureskelun kokonaan väliin ja nielet appeesi kokonaisina palasina luineen kaikkineen ja pakotat niin vatsasi töihin. Väittäisin, että ne, jotka ovat opettaneet sinulle nykyiset tapasi, ovat niin sanotusti 'kuulleet kellon soivan tietämättä, mistä ääni on lähtöisin’, ja sama pätee heihin, jotka ovat ottaneet asiakseen kirjoittaa kirjoja aiheesta.”07157
Bottom
07158
Top
'Good Father! During these days I have become cominced with the w'hole of my being that you ..'Vanhuksen lausumat yksinkertaiset, selkeät ja johdonmukaiset sanat pakottivat minut muuttamaan mielipidettäni hänestä täysin. Siihen asti olin esittänyt hänelle kysymyksiä silkasta uteliaisuudesta, mutta nyt aloin tuntea häntä kohtaan todellista mielenkiintoa ja kuuntelin herkeämättä, mitä hänellä oli sanottavanaan.07158
Bottom
07159
Top
Interrupting himself at this point, he hurriedly asked Sari-Ogli and me not to hinder him from speaking for himself and to correct him only w'hen the expressions he used had a special meaning in the local dialect w'hich might change the sense of w'hat he w'as saying. Then he continued:'... that you are the very man I have instinctively been searching for, a man to w'hom I could wholly entrust the guidance of my inner w'orld, in order to regulate and neutralize the struggle w'hich has recently arisen in me between two totally opposite strivings. On the other hand, numerous life circumstances over w'hich I have no control do not permit me to live here, somew'here near you, so that w'henever necessary I could come and reverently hear your directions and counsels as to how' I should live, in order to put an end to this tormenting inner struggle and to prepare myself to acquire the being w'orthy of man.Piakkoin ymmärsin koko olemuksellani, että kiistattomiksi totuuk07159
Bottom
07160
Top
'That is why I beg you, if it is possible, not to refuse to give me now' a few' brief indications and guiding principles of life, appropriate to a man of my age.'siksi hyväksymäni ajatukset olivat erheellisiä. Käsitin nähneeni asioiden luonteen vain yhdestä näkökulmasta. Nyt monet asiat näyttäytyivät minulle uudessa valossa. Mieleni täyttyi sadoista uusista kysymyksistä aiheen tiimoilta.07160
Bottom
07161
Top
To this unexpected and high-sounding request of Ekim Bey, this venerable man, the Persian dervish, replied with precision and in great detail.Dervissin kanssa käymästämme keskustelusta innostuneina minä ja tohtori miltei unohdimme toveriemme läsnäolon emmekä enää tulkanneet dervissin puheita. Havaittuaan, kuinka syvän herkeämättömästi kuuntelimme kunnianarvoisen vanhuksen opetuksia, ystävämme keskeyttivät tavan takaa keskustelumme kysyäkseen: "Mitä hän sanoi?”, ”Mistä hän puhuu?”07161
Bottom
07162
Top
I will not record here, in this second series of my writings, w'hat he then explained, considering it premature for serious readers and, as regards the correct sequential perception of all my writings, even harmful to the aim of genuine understanding. I have therefore decided, with a clear conscience, to expound the quintessence of these explanationsJoka kerta meidän oli jätettävä heidän pyyntönsä huomioimatta ja luvattava, että selittäisimme heille kaiken yksityiskohtaisesti myöhemmin.07162
Bottom
07163
Top
only later, in a corresponding chapter of the third series of my writings, entitled The physical body of man, its needs according to law, and possibilities of manifestation'.Kun dervissi päätti ruoansulatusta, erilaisia pureskelutekniikoita sekä ruoan automaattista ja kaikkien lakien mukaista muuttumista elimistössämme koskevan puheenvuoronsa, sanoin:07163
Bottom
07164
Top
Early in the morning following this last visit to the dervish, we resumed our journey. Instead of going, as previously mapped out, in the direction of the Persian Gulf, we went west towards Bagdad, since two of our company, Karpenko and Prince Nijeradze, had fallen sick with fever and were becoming wrorse from day to day."Olkaa ystävällinen, Isä hyvä, ja kertokaa meille myös mielipiteenne niin kutsutusta keinotekoisesta hengittämisestä. Olen kokenut sen harjoittamisen hyödylliseksi ja menetellyt joogien ohjeiden mukaisesti siten, että heti sisäänhengityksen jälkeen pidättelen ilmaa keuhkoissani tietyn aikaa päästääkseni sen hiljaisena, tasaisena virtana ulos. Kenties näin ei olisi hyvä tehdä?”07164
Bottom
07165
Top
We reached Bagdad, and after staying there about a month we separated and wont off in different directions. Prince Luboved-sky, Yelov and Ekim Bey left for Constantinople; Karpenko, Nijeradze and Pogossian decided to follow^ the Euphrates upstream as far as its source, then to go over the mountains and cross the Russian frontier. But Dr. Sari-Ogli and I, with the others, agreed to turn back and go in the direction of Khorasan, and only when there to decide on the final stage of our journey.Havaittuaan asenteeni häntä kohtaan muuttuneen täysin alkoi dervissi osoittaa minua kohtaan suurempaa myötätuntoa ja kertoi seuraavaa:07165
Bottom
07166
Top
In setting down my memories of Dr. Ekim Bey, I must not fail to mention his ardent interest in hypnotism and everything relating to it. He wras particularly interested in those phenomena which in their totality are called the 'power of human thought' and the study of which is a distinct branch of the contemporary science of hypnotism.”Jos tapasi pureskella ruokasi perin pohjin on sinulle haitallinen, on tapasi hengittää vielä tuhatkertaisesti haitallisempi. Kaikki hengitysharjoitteet, joista saat lukea kirjoista tai oppia nykypäivän esoteerisissa kouluissa voivat tehdä sinulle vain hallaa.”07166
Bottom
07167
Top
And indeed he obtained, especially in the said branch, unprecedented practical results. Thanks chiefly to the experiments he performed on people in order to elucidate from every aspect the various manifestations of the power of human thought, he wras reputed by those round him to be a redoubtable magician and wizard."Kuten jokainen ajatteleva ihminen tajuaa, hengittäminenkin on eräänlaista ruokailua. Ruoan tavoin hengittämämme ilma astuu ruumiiseemme ja hajoaa elimistössämme useiksi pienemmiksi osasiksi, jotka muodostavat uusia yhdisteitä paitsi keskenään, myös valmiiksi elimistössä olevien ainesosien kanssa. Tällä tavoin syntyy välttämättö07167
Bottom
07168
Top
The experiments which he performed on his friends and acquaintances with the mentioned aim led, among other things, to the result that some of the people who had met or even only heard about him began to be afraid of him, while others, on the contrary, became exaggeratedly respectful, and even, as is said, began to lick his boots.miä uusia aineita, joita ihmisen organismi hyödyntää lakkaamattomien elintoimintojen ketjussa.”07168
Bottom
07169
Top
I think that the main cause of this false conception which people formed of him wras not his deep knowledge and the extraordinary development of inner forces he had achieved, but simply his understanding of one property of the functioning of man's organism, which might be connected to a certain degree with the senility of human nature."Tiedät varmasti, että minkä tahansa uuden aineen muodostumiseksi sen eri ainesosien on yhdistyttävä tarkassa suhteessa.”07169
Bottom
07170
Top
This property, which is inherent in every ordinary man, to whichever class he may belong and whatever his age, is that, whenever he thinks about something concrete outside himself, then his muscles instantly strain, that is to say \ibrate, in the direction taken by his thoughts."Annan yksinkertaisimman mahdollisen esimerkin. Sinun on leivottava leipää. Leipää varten sinun on valmistettava taikina. Taikinaa saadaksesi sinun on ensiksi sekoitettava oikeassa suhteessa jauhoja sekä vettä. Jos vettä on liian vähän, saat taikinan sijaan jotain, mikä murenee ensimmäisellä kosketuksella. Jos vettä on liikaa, saat samanlaista puuroa, mitä tarjotaan karjaeläimille. Kummassakin tapauksessa lopputulos on sama: sinulla ei ole taikinaa, josta saisit leivottua leipää.”07170
Bottom
07171
Top
For example, if he thinks about America and his thoughts are turned in the direction where, according to his notions, America lies, certain of his muscles, particularly, so to say, the fine ones, vibrate towards the same place; in other words, their entire tension strains in that direction.”Sama ilmiö on tunnistettavissa jokaisen ihmisorganismille välttämättömän aineen syntyprosessissa. Näitä aineita saadaksemme ainesosia on oltava niin laadullisesti kuin määrällisesti juuri oikeassa suhteessa.” ”Kun hengität tavalliseen tapaan, hengität mekaanisesti. Ilman tietoista väliintuloasi organismisi ottaa ilmasta juuri riittävän määrän ainesosia tarpeisiinsa. Keuhkot ovat rakentuneet niin, että ne ovat tottuneet toimimaan tietyllä ilmamäärällä. Mutta jos haukot ylimääräistä ilmaa, keuhkojen läpi liikkuvan aineksen koostumus muuttuu, jolloin myös sekoittavat ja tasapainottavat sisäiset prosessit vääjäämättä muuttuvat.” ”Jos keinotekoisen hengittämisen harjoittajalla ei ole tietoa hengittämisen peruslaeista sen jokaista osaaluetta myöten, nämä harjoitteet johtavat ennen pitkää, hitaasti mutta sitäkin varmemmin, itsetuhoon.” ”Pidä mielessäsi, että hengittämäsi ilma sisältää organismillesi tarpeellisten ainesosien lisäksi myös toisenlaisia aineksia, jotka ovat tarpeettomia, jopa vaarallisia.”07171
Bottom
07172
Top
In the same wray, if the thoughts of a man are turned towards the second floor of a house when he himself is on the first floor, certain of his muscles are strained and, as it were, raised upwards; in short, a movement of the thoughts in a definite direction is always accompanied by a tension of the muscles in the same direction.”Niinä keinotekoinen hengittäminen tai toisin sanoen luonnollisen hengittämisen hankaloittaminen — pakottaa sinua syöttämään organismiisi lukuisia elämälle haitallisia ainesosia, jotka horjuttavat hyödyllisten ainesosien laadullista ja määrällistä tasapainoa.”07172
Bottom
07173
Top
This phenomenon proceeds even among those who are awrare of its existence and who try by all the means known to them to avoid it."Kaiken tämän lisäksi keinotekoinen hengittäminen horjuttaa ilmasta ottamasi ravinnon sekä muunlaisin keinoin hankkimasi ravinnon07173
Bottom
07174
Top
Everyone has probably happened to see, in some theatre or circus or other public place, howr various so-called Indian fakirs, conjurors, wonder-workers and other remarkable exponents of the secrets of supernatural knowledge, astonish people with their magical phenomena, finding hidden objects or performing some other action previously decided upon by the audience.Ekiin Bey07174
Bottom
07175
Top
In accomplishing these miraculous feats these magicians hold the hand of one of the spectators, who of course is thinking about the action decided on, and, simply by means of the unconscious indications or shocks received from the person's hand, they 'guess' the action and carry it out.suhdetta. Jos siis aiot lisätä tai vähentää hengittämäsi ilman määrää, on sinun myös vastapainoisesti lisättävä tai vähennettävä muun nauttimasi ruoan määrää. Jotta osaisit arvioida, mitkä määrät ovat riittäviä, on sinun tunnettava organismisi perinpohjaisesti.”07175
Bottom
07176
Top
They can do this not because they possess some special knowledge, but merely because they know the secret of this property of man. Knowing this secret, anyone could do the same with a little practice.”Mutta tunnetko itsesi niin hyvin? Tiedätkö esimerkiksi, että vatsasi ei tarvitse ruokaa ainoastaan ravinnoksi, vaan myös siksi, koska se on tottunut käsittelemään ruokamassaa?”07176
Bottom
07177
Top
One has only to be able to concentrate one's attention on the other person's hand and catch its slight almost imperceptible movements. With practice and perseverance one can always succeed, like a magician, in guessing what has been thought of.”Me syömme pääasiassa makuaistiamme tyydyttääksemme ja varmistaaksemme vatsallemme tietynlaisen paineen tunteen vaaditun ruokamäärän valuessa sisäänsä. Vatsalaukkumme seinämissä sijaitsee niin kutsuttuja vaeltavia hermostoja, jotka välittävät muualle kehoon näläksi kutsumaamme tunnetta kyseisen paineen uupuessa. Siten meissä herää erilaisia nälkätiloja: niin kutsuttua ruumiillista tai fyysistä nälkää, tai niin sanoaksemme hermostollista tai psyykkistä nälkää.”07177
Bottom
07178
Top
For instance, if the idea is that the magician should pick up a hat lying on the table, then, even if the person knows the trick and tries hard to think about the shoes lying under the couch, he will still unconsciously be thinking about the hat, and the muscles which guide the magician will tense in that direction, as they are subject more to the sub-consciousness than to the consciousness."Kaikki ruumiinosamme toimivat mekaanisesti ja kukin luonteensa ja tapojensa mukaisesti. Siten ruumiintoimintomme käyvät tarkoin määritellyssä tahdissa ja eri ruumiinosat vastaavasti toimivat tarkassa suhteessa toisiinsa. Siten organismissamme säilyy tietty tasapaino: yksi ruumiinosa on riippuvainen toisesta ja kaikki ovat yhtä.”07178
Bottom
07179
Top
As I have said, Ekim Bey performed experiments of this sort on his friends in order to learn more about the human psyche and thus determine the causes of hypnotic influences.”Kun muutamme keinotekoisesti tapaamme hengittää, muutamme alkajaisiksi keuhkojemme toimintatahtia. Koska keuhkomme toiminnot ovat suorassa yhteydessä muiden yhteyksien lisäksi vatsamme toimintoihin, myös vatsamme toimintatahti muuttuu ensiksi huomaamattamme ja lopulta yhä kiihtyvällä tahdilla.”07179
Bottom
07180
Top
Among the experiments he made to accomplish this task he had set himself w'as a highly original one which astounded the uninitiated more than any of the fakirs' tricks."Vatsa vaatii määrätyn ajan, sanokaamme vaikka tunnin, ruoan sulattamiseksi kokonaan. Mutta jos vatsan toimintatahti kiihtyy tai hidastuu, liiloin myös tapa, jolla ruoka kulkee vatsamme kautta elimistöön, muuttuu: ruoka saattaa poistua vatsasta niin nopeasti, että vatsa ehtii tehdä lille tarkoitetun työn vain osittain. Sama patee muihin ruumiinosiin. Siitä syystä on tuhat kertaa parempi jättää vaivaamatta organismiaan kuvailemallasi tavalla. Parempi jättää organismi vaurioituneeksi kuin yrittää korjata sitä vailla oikeaa tietoa.”07180
Bottom
07181
Top
He proceeded as follows: On a sheet of paper divided into squares he wTote the entire alphabet in order, and on the bottom line all the numbers from one to nine followed by nought. He prepared several such sheets and on each sheet he WTote the alphabet of a different language."Toistan vielä: organismimme on erittäin monimutkainen rakennelma. Se sisältää monenlaisia ruumiinosia, jotka toimivat eri tahdissa ja eri tarpeisiin. Muuta joko kaikki, tai älä muuta mitään. Muussa tapauksessa se, mitä pyrit tekemään hyödyksesi, saattaa tehdä sinulle pelkkää haittaa.” "Harjoittamasi hengitysmenetelmä synnyttää ihmisissä monenlaisia sairauksia. Monissa tapauksissa se johtaa sydämen suurentumiseen, henkitorven kapenemiseen sekä vatsan, maksan, munuaisten tai hermojen vaurioihin.”07181
Bottom
07182
Top
Sitting at a table, he put one of the alphabet sheets in front of him, a little to the left; and with his right hand he took a pencil. On his left, just opposite the alphabet, he seated the subject of the experiment, for example, somebody who had asked him to tell his fortune. Then with his left hand Ekim Bey took the right hand of this person, and began to speak more or less as follows:"Vain harvoin keinotekoisen hengityksen harjoittaja pystyy olemaan vahingoittamatta itseään peruuttamattomasti, ja näin käy vain, jos hän ymmärtää lopettaa ajoissa. Kuka tahansa, joka harjoittaa tätä pitkän aikaa, tulee huomaamaan sen nahoissaan.”07182
Bottom
07183
Top
'First of all I must know' your name ...' and then, as if talking to himself, he continued slowly—'the first letter of your name...' and he placed on the alphabet the hand of the person wishing to know' his fate."Jos tunnet ruumiinkoneesi pienintäkin ruuvia ja nippeliä myöten, vain silloin voit tietää, mitä sinun on tehtävä. Mutta jos tunnet vain jotkin pääasiat ja etenet hapuillen, asetat itsesi vaaraan, koska tämä kone on hyvin monimutkainen. Antamasi shokit saattavat irrottaa tai kiertää mutkalle monet pienen pienet ruuvit elimistössäsi, eikä sellaista kauppaa olekaan, josta voisit ostaa varaosia kehoosi.”07183
Bottom
07184
Top
Thanks to the mentioned human property, w'hen the hand passed over the letter with w'hich the name began it gave an involuntary start."Siispä, koska kysyit mielipidettäni, neuvoni on seuraava: lopeta hengitysharjoituksesi tähän.”07184
Bottom
07185
Top
Ekim Bey, knowing the significance of this movement, perceived it and continued: 'The first letter of your name is . .' and he pronounced the letter over w'hich the hand had trembled and WTote it down.Keskustelumme dervissin kanssa jatkui taukoamatta varsin pitkään. Ennen lähtöämme puhuimme ruhtinaan kanssa jatkosuunnitelmistamme. Dervissiä kiitettyämme kerroin meidän pysyvän lähimailla päivän tai pari ja kysyin, suostuisiko hän puhumaan kanssamme vielä toistamiseen. Hän antoi suostumuksensa ja ehdotti, että voisimme halutessamme liittyä hänen seuraansa jo seuraavana iltana aterioimamme.07185
Bottom
07186
Top
Continuing in this w'ay, he found out the next few' letters of the name and, having done so, guessed the w'hole name; for example, having obtained the letters S, T, and E, he could tell that the name w'as Stephen.Alun perin suunnittelimme jäävämme dervissin luokse kahdeksi päiväksi, mutta pysyimme hänen luonaan koko viikon. Joka ikinen ilta keskustelimme hänen kanssaan, ja aina tuokioidemme jälkeen minä ja SariOgli kerroimme tovereillemme yömyöhään kaikesta meille sanotusta.07186
Bottom
07187
Top
Then he said, 'Your name is Stephen. Now' I must find out how' old you are,' and he began to move the hand over the numbers.Kun astelimme viimeisen kerran dervissin puheille, tarkoituksemme oli kiittää häntä ja toivottaa hyvää jatkoa. Silloin Ekim Bey suureksi yl07187
Bottom
07188
Top
He then discovered w'hether the man w'as married or not, how' many children there w'ere, the name of each child, the name of his wife, the name of his greatest enemy, greatest friend and so on and so forth.lätykseksemme kääntyi tämän puoleen ja virkkoi persian kielellä itselleen epätyypilliseen, nöyrään sävyyn:07188
Bottom
07189
Top
After several of these miraculous guesses, his clients w'ere so astonished that they forgot everything on earth and proceeded to tell Ekim Bey all he w'anted to know', and, letting go their hand, he had only to repeat w'hat they themselves"Arvoisa Isä! Näiden päivien aikana olen vakuuttunut koko olemuksellani siitä, että te... ”07189
Bottom
07190
Top
had said. Then, whatever fantastic stuff he might tell them about their future, they believed it all and hung with awe on every word.Hän keskeytti puheenvuoronsa ja toivoi pikaisesti, että minä ja SariOgli korjaisimme hänen puhettaan, jos hänen käyttämänsä sanat merkitsivät paikallisella murteella jotain, joka saattaisi muuttaa hänen sanomansa merkitystä. Sitten hän jatkoi:07190
Bottom
07191
Top
Later, everyone on whom Ekim Bey had made this experiment went around talking about it on all possible occasions and, of course, made such extravagant additions about his powers that the listeners' hair stood on end.”.. .olette juuri se mies, jota olen vaistonvaraisesti etsinyt; mies, jonka opastuksella saattaisin antautua oman sisäisen maailmani kartoittamiselle ja säädellä sekä taltuttaa sisintäni viime aikoina raastanutta kamppailua, joka repii minua kahden täysin vastakkaisen ääripään suuntaan. Toisaalta monet elämänolosuhteet, joita en voi itse hallita, eivät salli minun asettua asumaan tänne lähellenne kysyäkseni aina tarpeen tullen, miten elää elämääni, jos tahdon sovittaa minua sisältä repivän ristiriidan ja valmistaa itseäni elämään ihmisen arvolle soveliasta elämää.”07191
Bottom
07192
Top
And so, among those who knew and heard about him, an image was built up which gradually acquired the aura of a magician, and even his name was uttered in a whisper and with trepidation."Siksi rukoilen että ette kieltäytyisi, jos pyydän teitä kertomaan lyhyesti ja suuntaaantavasti muutamia periaatteita, joiden mukaan ikäiseni mies voi elämäänsä elää.”07192
Bottom
07193
Top
Many people, not only Turks but also people from other countries, chiefly from Europe, began to write to him and pester him with all kinds of requests. Some begged him to foretell their future from their handwriting; others, to remedy their unrequited love; yet others to cure them from a distance of their chronic ailments. He received letters from pashas, generals, officers, mullahs, teachers, priests, merchants, and from women of every age, but especially from young w'omen of all nationalities.Kunnianarvoisa persialainen dervissi suhtautui Ekim Beyn odottamattomaan ja kunnioittavaan pyyntöön lempeästi. Hän vastasi perinpohjaisesti sekä yksityiskohtia säästelemättä esitettyyn pyyntöön.07193
Bottom
07194
Top
In short, there were such heaps of these letters with different kinds of requests that, if Ekim Bey had wished to send even empty replies to each of the writers, he would have had to have no less than fifty secretaries.En toista tässä toisessa kirjassani, mitä dervissi Ekim Beylle puhui, Sillä minusta olisi ennenaikaista, jopa harkitsematonta jakaa hänen neuvojaan sanomani vakavasti ottavalle lukijalle; olisipa se jopa haitallista lekä kirjoitusteni oikealle etenemisjärjestykselle että aidon ymmärryksen lynnylle. Siksi olen päättänyt puhtain omintunnoin tiivistää näiden Opetusten syvimmän olemuksen lukijalleni kirjoitusteni kolmanteen Osaan, joka kantaa nimeä "Ihmisen fyysinen1» ruumis, sen lainmukaiset tarpeet sekä manifestaation mahdollisuudet.”07194
Bottom
07195
Top
One day when I visited him in Scutari at his father's estate on the shores of the Bosphorus, he showed me many of these letters and I remember howr we almost split our sides with laughter at the naïveté and stupidity of people.Varhain viimeistä vierailuamme dervissin luona seuranneena aamuna jatkoimme matkaamme. Aiemmin kartoittamamme reitin sijaan suun07195
Bottom
07196
Top
He ultimately grewr so weary of it all that he even gave up his wellloved work as a physician and left the places where he wras known.tasimme Persianlahden suuntaan, ensiksi länteen kohti Bagdadia122, sillä kaksi seurueemme jäsentä, Karpenko sekä prinssi Nijeradze, olivat vajonneet kuumesairauden kouriin ja heidän tilansa heikkeni päivä päivältä.07196
Bottom
07197
Top
Ekim Bey's thorough knowledge of hypnotism and of all the automatic properties of the psyche of the ordinary man turned out to be very useful during one of our journeys, when he succeeded in getting us out of a very difficult situation into which we had fallen.Saavuimme lopulta Bagdadiin, jossa viivyimme kuukauden päivät ennen kuin erkanimme toisistamme. Ruhtinas Lubovedski, Jelov ja Ekim Bey suuntasivat Konstantinopoliin; Karpenko, Nijeradze ja Pogossian päättivät kulkea Eufratia ylävirtaan sen lähteille asti jatkaakseen siitä kohti vuoria ja Venäjän rajan yli. Mutta minä ja tohtori SariOgli muiden muassa päätimme kääntyä kannoillamme, palata kohti Khorasania ja päättää vasta siellä matkamme viimeiseen määränpään.07197
Bottom
07198
Top
Once, when Ekim Bey and I with several of our comrades were in the town of Yangishar in Kashgar, having one of our usual long rests, intending to go next into the valleys of the Hindu Kush Mountains, Ekim Bey received newrs from his uncle in Turkey that his father wras failing rapidly and would probably not live long.Päättääkseni muisteloni tohtori Ekim Beystä on minun mainittava hänen hehkuva innostuksensa hypnotismia ja kaikkea siihen liittyvää kohtaan. Erityisen kiinnostunut hän oli "ihmismielen voima” kattokäsitteen alaisuuteen niputettavista ilmiöistä, unohtamatta tähän käsitteeseen sisältyvien aiheiden tutkimusta, joka on nykyaikaisen hypnoositutkimuksen kaukainen sivuhaara.07198
Bottom
07199
Top
This newrs disturbed Ekim Bey so much that he decided to interrupt his journey and return to Turkey as quickly as possible, in order to spend what little time remained with his beloved father.Toden totta hän sittemmin saavuttikin käytännön tuloksia kyseisen tutkimuksen kentällä. Monet hänen suorittamansa kokeet, joilla hän pyrki kartoittamaan ihmismielen voimia, kasvattivat hänen mainettaan maagikkona ja velhona kanssaihmistemme joukossa.07199
Bottom
07200
Top
As these incessant wanderings from place to place under constant nervous strain had begun to weary me, and as I also wished to go and see my parents, I decided to break off my journey and travel as far as Russia with Ekim Bey.Hänen ystävilleen ja tuttavilleen päämääränsä mielessään suorittamansa kokeet johtivat siihen, että monet, jotka olivat tavanneet hänet vain ohimennen tai vain kuulleet puhuttavan hänestä, alkoivat pelätä häntä kuollakseen. Vastaavasti toiset alkoivat kohdella häntä liioitellun kunnioittavasti, tai kuten sanotaan, nuolla hänen saappaankärkiään.07200
Bottom
07201
Top
Taking leave of our comrades, we went through Irkeshtam towards Russia. After many adventures and a host of great difficulties, without following the usual roads from Kashgar, all of which went to Osh, we managed to reach the town of Andijan in the Ferghana region.Uskoakseni pääsyy näihin monien sisimmässään elättelemiin vääränlaisiin mielikuviin hänestä ei suinkaan ollut se, että Ekim Bey tunsi omat sisäiset voimansa perin pohjin ja kehitti ne äärimmilleen. Hän yk07201
Bottom
07202
Top
We had decided to go through this once great region, because we wished to take advantage of the opportunity to inspect the ruins of several ancient towns, about which we had heard a great deal and which we expected to find chiefly by means of logical deductions from certain historical data.122 Nykyisen Irakin pääkaupunki. Islamilaisen maailman suurimpia keskuksia ja maailman suurin kaupunki ioooi 300luvuilla. Bagdad oli eräs ottomaaniimperiumin merkittävimmistä kaupungeista sekä monikulttuurinen kaupan ja taiteen keskus. (Suom.huom.)07202
Bottom
07203
Top
We had thus greatly lengthened our journey before we came out on to the main road near Andijan. In Margelan we bought our railway tickets to Krasnovodsk and were already seated in the train when we found, to our great distress, that we had not enough money for the rest of our trip nor even for the next day's food. Moreover, during our travels through Kashgar our clothes had become so shabbv that we were not fit to be seen in public, so monev wras also neededsinkertaisesti ymmärsi ketään muuta paremmin ihmisorganismin erästä toimintaa, joka saattaa olla jollain asteella yhteydessä ihmisluonnolle ominaiseen nöyristelynhaluun.07203
Bottom
07204
Top
for buying clothes.Tämä jokaisen meistä sisimmässä yhteiskuntaluokastamme tai iästämme riippumatta piilevä ominaisuus toimii niin, että kun ajattelemme mitä tahansa ruumiimme ulkopuolella olevaa asiaa, lihaksemme välittömästi jännittyvät ja niin sanotusti väreilevät suuntaan, johon ajatuksemme kohdistuvat.07204
Bottom
07205
Top
We therefore decided not to go as far as Krasnovodsk, but to change trains at Chemyaevo and go to Taskhent, a large centre where we could send for money by telegraph and manage to live as best we could until it arrived.Jos vaikkapa ajattelemme Amerikkaa ja ajatuksemme kohdistuvat suuntaan, jossa Amerikka aistiemme mukaan sijaitsee, tietyt ruumiin lihakset ja eritoten näistä lihaksista kaikkein hienoimmat väreilevät samaan suuntaan. Toisin sanoen syntyy yhteen suuntaan väreilevä jännitekenttä.07205
Bottom
07206
Top
We did so. Having arrived at Tashkent and taken a room in a cheap hotel not far from the station, we first of all went to send off the telegrams and then, as this took almost all the money we had left, we went to the bazaar to sell our remaining possessions: rifles, watches, pedometer, compass, maps, in short, everything on which we could hope to raise any money at all.Samalla tavoin jos ihmisen ajatukset kääntyvät asunnon toiseen kerrokseen samalla, kun hän itse viettää aikaansa ensimmäisessä kerroksessa, hänen tietyt lihaksensa jännittyvät ikään kuin ylöspäin. Lyhyesti ilmaisten ajatusten suuntaaminen tiettyyn suuntaan johtaa aina lihasten jännittymiseen samaa suuntaa kohden.07206
Bottom
07207
Top
In the evening, while we were walking along the street and pondering on our situation, and wondering where the people to whom we had telegraphed might be and whether they would have the sense to remit the money immediately, without noticing it we reached Old Tashkent. We sat down in a Sart chaikhana, continuing to ponder on what we would do if the money were delayed; and after long deliberation and examination of the various possibilities, we finally decided that, there in Tashkent, Ekim Bey should give himself out to be an Indian fakir and I a sword-swallower and a man who could consume any quantity of poisonous substances. And we made all kinds of jokes about it.Tämä ilmiö ilmenee jopa niiden keskuudessa, jotka tietävät sen olemassaolosta ja pyrkivät kaikin keinoin välttämään sitä.07207
Bottom
07208
Top
The next morning the first thing we did was to go to the offices of a Tashkent newspaper, to the department which accepted advertisements and also took orders for all sorts of posters.Jokainen on eittämättä joskus nähnyt jonkin teatteri tai sirkusesityksen tai vastaavan yhteydessä, kuinka niin kutsutut intialaiset fakiirit, taikurit, ihmeidentekijät ja muut yliluonnollisen tiedon salaisuuksien tuntijat hämmästyttävät yleisöä taikakeinoin, löytävät piilotettuja esineitä tai suorittavat muita katsojille käsittämättömiä ihmetekoja.07208
Bottom
07209
Top
The clerk there was a very friendly Jew who had recently arrived from Russia. After chatting with him a little, wre arranged for advertisements to be inserted in all three of the Tashkent newspapers, and also ordered large posters announcing that a certain Indian fakir had arrived—I do not at the moment remember what Ekim Bey called himself, but I think it w'as Ganez or Ganzin—and that, with his assistant Salakan, on the following evening in the hall of a certain club, he w'ould give a demonstration of hypnotic experiments and many other supernatural phenomena.Yliluonnollisia kykyjä heillä ei kuitenkaan ole. He pystyvät tähän vain, koska tuntevat mainitsemani ihmisen erityisominaisuuden lait perinpohjaisesti. Kuka tahansa pystyisi samaan pienellä harjoittelulla.07209
Bottom
07210
Top
The clerk also undertook to obtain the permission of the police for putting up the posters throughout the town, and by the next day posters about unprecedented miracles w'ere already eyesores to the inhabitants of both New' and Old Tashkent.Ihmisen on vain kyettävä keskittämään huomionsa toisen ihmisen käteen ja tunnistettava sen kevyet, lähes havaitsemattomat liikkeet. Kurinalaisella harjoittelulla kuka tahansa voi pesunkestävän taikurin tavoin aistia kohteen mielenliikehdinnät.07210
Bottom
07211
Top
By that time wre had found two unemployed men who had come from the interior of Russia and, after sending them to the baths for a good scrub, wre took them to our hotel and prepared them for hypnotic seances. We finally brought them into such a state of hypnosis that one could stick a large pin into their chests, sew up their mouths, and, placing them between two chairs with the head on one and the feet on another, put enormous weights on their stomachs; after which anyone in the audience who wished could come and pull a hair out of their heads, and so on and so forth.Jos vaikkapa taikurin tulee taikatempussa napata pöydälle asetettu hattu, silloin tempun tunteva katsoja yrittää kaikin keinoin kohdistaa ajatuksensa sohvan alle piilotettuihin kenkiin, mutta silti hän ajattelee tiedostamattaan hattua. Koska taikuri osaa tulkita tiedostamatonta jopa enemmän kuin tiedostettua, katsojan lihasjännitys johdattaa taikuria tiettyyn suuntaan.07211
Bottom
07212
Top
But wrhat particularly astonished all the learned doctors, lawyers and others, was when Ekim Bey, by the means I have described, found out their names or their ages. In short, at the end of the first seance, besides a full cash-box, wre received hundreds of imitations to dinner; and how' the w'omen of all classes of society made eyes at us—of this there is no need to speak.Kuten sanoin, Ekim Bey suoritti tämänkaltaisia kokeita ystäviensä keskuudessa oppiakseen lisää ihmispsyykestä ja määritelläkseen siten hypnoottisten vaikutusten syitä.07212
Bottom
07213
Top
On three evenings in succession wre gave seances, and, as wre had earned more money than w'e needed, wre left without delay to escape from our burdensome admirers.Hänen tätä tarkoitusta varten tekemiensä kokeiden joukkoon sisältyi eräs varsin omintakeinen jekku, joka hämmästytti maallikoita jopa enemmän kuin yksikään fakiirin taidonnäyte. Koe oli seuraavanlainen:07213
Bottom
07214
Top
In writing this chapter, w'hich has revived in my memory our various expeditions and w'anderings through Asia, I have recalled by association the curious notion about this continent w'hich is held by most Europeans.Ekim Bey kirjoitti ruuduiksi taiteltuun paperinpalaan kaikki aakkoset järjestyksessä sekä alapuolelle kaikki numerot yhdestä yhdeksään ja lopulta nollan. Hän valmisti useita samanlaisia papereita ja kirjoitti eri papereihin eri kielten aakkostot.07214
Bottom
07215
Top
Having lived fifteen vears uninterruptedly in the West, and being constantly in contact with people of all nationalities,Hän istuutui pöydän ääreen, asetteli erään aakkospapereista eteensä hieman vasemmalle kallelleen, ja oikeaan käteensä hän otti kynän. Vasemmalle puolelleen, aakkospaperia vastapäätä, hän istutti koekaniininsa kuten jonkun, joka pyysi häntä ennustamaan tulevaisuuttaan. Silloin Ekim Bey otti vasemmalla kädellään koekaniinin oikeasta kädestä kiinni ja alkoi puhua jotain seuraavanlaista:07215
Bottom
07216
Top
I have come to the conclusion that no one in Europe knows or has any idea about Asia."Ensiksi minun on tiedettävä, mikä nimesi on...” Tällöin hän jatkoi ikään kuin itsekseen puhuen: "Nimesi ensimmäinen kirjain on...”, jolloin hän asetti aakkosten päälle tulevaisuudestaan kiinnostuneen ihmisen käden.07216
Bottom
07217
Top
Most people in Europe and America have the notion that Asia is a kind of indefinite, great continent adjoining Europe, and inhabited by savage or, at best, semi-savage groups of peoples who just happened to be there and go wild.Aiemmin kuvailemani ihmisruumiin ominaisuus johti siihen, että koekaniini antoi tahtomattaankin johtolangan ennustukselle hänen sor07217
Bottom
07218
Top
Their ideas about its size are very vague; they are always ready to compare it with European countries and do not suspect that Asia is such a vast continent that several Europes could be put into it, and that it contains whole races of people about whom not only Europeans but even Asiatics themselves have never heard. Furthermore, among these 'savage groups' certain sciences, as, for example, medicine, astrology, natural science and so on, without any wiseacring or hypothetical explanations, have long since attained a degree of perfection which European civilization may perhaps reach only after several hundred years.miensa kulkiessa kysymykseen vastaavan kirjaimen yli.07218
Bottom
Gurdjieff-07
Muistiinpanoja, palautetta

Otsikko

Muistiinpanot, palaute tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela ja...

0 headings, 218 paragraphs [locations] = 100% of total 218