Ajk kotisivu TwinBook o Gurdjieff Main

G.I. Gurdjieff: Meetings with Remarkable Men
G.I. Gurdjieff: KOHTAAMISIA MERKITTÄVIEN HENKILÖIDEN KANSSA
04

04001
Top
Mr. X or Captain PogossianV HERRA X / KAPTEENI POGOSSIAN04001
Bottom
04002
Top
Sarkis Pogossian, or as he is now called, Mr. X, is at the present time the owner of several ocean steamers, one of which, cruising among his favourite places, between the Sunda and Solomon Islands, he commands himself.sarkis pogossian — tai herra x, kuten hänet nykyisin tunnetaan — omistaa valtaisan valtameriä kyntävien höyrylaivojen laivaston, ja komentaa itse suosikkipaikkojensa Sundan ja Salomonsaarten välisiä vesiä seilaavaa alusta.04002
Bottom
04003
Top
By race an Armenian, he was born in Turkey, but spent his childhood in Transcaucasia, in the town of Kars. I met Pogossian and became friends with him when he was still a young man, finishing his studies at the Theological Seminar}’ of Echmiadzin and preparing for the priesthood.Hän on Turkissa syntynyt armenialainen, joka vietti lapsuutensa Transkaukasiassa, Karsin kaupungissa. Tapasin Pogossianin ja ystävystyin hänen kanssaan, kun hän lopetteli nuorukaisena opintojaan Echmiadzinin[F043] Teologisessa Seminaarissa ja valmistautui papin virkaan.04003
Bottom
04004
Top
Before I met him I had already heard about him through his parents, who lived in Kars not far from our house and often came to see my father. I knew that they had an only son who had formerly studied at the 'Temagan Dprotz' or Theological Seminar}’ of Erivan, and was now at the Theological Seminar}’ of Echmiadzin.Ennen tapaamistamme olin kuullut hänestä kaikenlaista vanhemmiltaan, jotka asuivat Karsissa kotitalomme lähistöllä ja kävivät tuon tuosta tervehtimässä isääni. Tiesin heidän ainoan poikansa aiemmin opiskelleen ”Temagan Dprotzissa” eli Jerevanin Teologisessa seminaarissa, mutta siirtäneen sittemmin kirjansa Echmiadzinin Teologiseen seminaariin.04004
Bottom
04005
Top
Pogossian's parents were natives of Turkey, from the town of Erzerum and had moved to Kars soon after it was taken by the Russians. His father was by profession a poiadji and his mother an embroideress in gold, specializing in breast-pieces and belts for djuppays Living very simply themselves, they spent all they had to give their son a good education.Pogossianin vanhemmat olivat Turkin kansalaisia ja kotoisin Erzerumin kaupungista. He olivat muuttaneet Karsiin pian venäläisvalloituksen jälkeen. Hänen isänsä oli ammatiltaanpoiadji[F044] ja äitinsä kultakirjailuihin, rintahaarniskoihin sekä djuppai asusteiden[F045] vöihin erikoistunut koruompelija. He elivät varsin yksinkertaista elämää ja käyttivät ylimääräisen varallisuutensa varmistaakseen pojalleen hyvän koulutuksen.04005
Bottom
04006
Top
Sarkis Pogossian rarely came to see his parents and I never had an opportunity to see him in Kars. My first meeting with him took place the first time I was in Echmiazdin. Before going there I returned to Kars for a short time to see my father, and the parents of Pogossian, learning that I would soon be leaving for Echmiadzin, asked me to take their son a small parcel of linen.Sarkis Pogossian vieraili vanhempiensa luona vain harvakseltaan, eikä minulle koskaan tarjoutunut tilaisuutta tavata häntä Karsissa. Kohtasimme ensi kerran vieraillessani Echmiadzinissa. Ennen vierailuani olin piipahtanut tapaamassa isääni Karsissa, jolloin Pogossianin vanhemmat pyysivät minua toimittamaan pojalleen pienen liinavaatepaketin kuultuaan minun olevan matkalla Echmiadziniin.04006
Bottom
04007
Top
I was going to Echmiadzin for the purpose—as always—of seeking an answer to the question of supernatural phenomena, in which my interest not only had not diminished but had grown even stronger.Suuntasin kohti Echmiadzinia tarkoituksenani — kuten aina — löytää vastaus mieltäni kaihertaviin kysymyksiin yliluonnollisista ilmiöistä, jotka eivät suinkaan olleet lakanneet kiusaamasta mieltäni, vaan polttelivat sisälläni entistäkin kiivaammin.04007
Bottom
04008
Top
I must say here, as I mentioned in the previous chapter, that having become extremely interested in supernatural phenomena, I had plunged into books and also applied to men of science for explanations of these phenomena. But failing to find answers that satisfied me either in books or from the people I turned to, I began to seek them in religion. I visited various monasteries and went to see men about whose piety I had heard, read the Holy Scriptures and the Lives of the Saints, and was even for three months an acolyte of the famous Father Yevlampios in the monastery of Sanaine; and I also made pilgrimages to most of the holy places of the many different faiths in Transcaucasia.Tässä yhteydessä minun on todettava, että yliluonnollisia ilmiöitä kohtaan tuntemani sammumaton kiinnostus oli saanut minut syöksymään kirjojen pariin sekä tiedustelemaan tiedemiehiltä selitystä näihin ilmiöihin. Koska lukemani kirjat sekä minulle selityksiään tarjonneet ihmiset eivät saaneet tiedonjanoani sammumaan, aloin etsiä vastauksia uskontojen parista. Vierailin luostareissa ja kävin tapaamassa miehiä, joiden jumalallisuudesta olin kuullut puhuttavan. Luin Pyhiä Kirjoituksia sekä kertomuksia pyhimysten elämistä, toiminpa myös kolme kuukautta Sanainen luostarin[F046] kuuluisan Isä Jevlampiosin akoluuttina[F047] Tein jopa pyhiinvaelluksia eri uskontojen kaikkein pyhimpiin paikkoihin Transkaukasian alueella.04008
Bottom
04009
Top
During this period I happened again to witness a whole series of phenomena which were unquestionably real, but which I could in no way explain. This left me more bewildered than ever.Tämän ajanjakson kuluessa jouduin jälleen todistamaan mitä eriskummallisimpia ilmiöitä, jotka olivat kiistatta täysin todellisia, mutta joita en kyennyt millään tavoin selittämään. Täten olin vielä raskaammin ymmälläni kuin koskaan aiemmin.04009
Bottom
04010
Top
For example, once when I went with a company of pilgrims from Alexandropol for a religious festival to a place on Mount Djadjur, known among the Armenians by the name of Amena-Pretz, I witnessed the following incident:Esimerkiksi mainitsen seuraavan tapahtuman: liityin Aleksandropolissa pyhiinvaellusseurueeseen, joka kulki kohti Djadjur vuorta armenialaisten ArmenaPretziksi kutsumaan paikkaan. Aioin osallistua heidän kanssaan uskonnollisiin juhlallisuuksiin. Sain todistaa seuraavaa:04010
Bottom
04011
Top
A sick man, a paralytic, from the small village of Paldevan wras being taken there on a cart, and on the road we fell into conversation with the relatives who were accompanying the invalid and talked with them as we went along.Pienestä Paldevanin kylästä lähtöisin ollut sairas, halvaantunut mies matkusti seurueessa rataskyydillä. Aloin keskustella raajarikon sukulaisten kanssa, jotka pitivät hänelle seuraa edetessämme.04011
Bottom
04012
Top
This paralytic, who wras barely thirty years old, had been ill for the past six years, but before that he had been in perfect health and had even done military service. He had fallen ill after his return home from service, just before his wedding, and had lost all use of the left side of his body. In spite of various treatments by doctors and healers, nothing helped. He had even been specially taken for treatment to Mineralne Vodi in the Caucasus, and now; his relatives were bringing him here, to Amena-Pretz, hoping against hope that the saint w'ould help him and alleviate his sufferings.Tuo hädin tuskin kolmikymmenvuotias mies oli kärsinyt tilastaan viimeiset kuusi vuotta, vaikka ennen halvaantumistaan hän oli ollut täysissä ruumiin ja sielun voimissa ja jopa suorittanut asepalveluksensa. Kotiuduttuaan armeijasta hän oli sairastunut ja menettänyt juuri ennen hääpäiväänsä tunnon koko vasemmasta ruumiinpuoliskostaan. Lukuisat lääkärit ja parantajat yrittivät auttaa häntä monin keinoin, mutta mikään ei auttanut. Hänet oli jopa varta vasten viety hoidettavaksi Mineralnie Vodiin[F048] Kaukasukselle. Hoitojen osoittauduttua tehottomiksi hänen sukulaisensa kuljettivat häntä ArmenaPretziin ja toivoivat kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti pyhimyksen auttavan liäntä kärsimyksissään.04012
Bottom
04013
Top
On the way to this holy place we made a special stop, as all pilgrims usually do, at the village of Diskiant to pray at the miraculous icon of Our Saviour, which was in the house of a certain Armenian family. As the invalid also wished to pray, he was taken into the house, I myself helping to carry the poor man in.Matkalla pyhään paikkaan seisahduimme pyhiinvaeltajien yleisen tavan mukaan Diskiantin kylässä rukoillaksemme erään armenialaisperheen kotonaan säilyttämän Vapahtajamme ihmeitä tekevän ikonin äärellä. Koska halvaantunutkin tahtoi rukoilla, autoin muita kantamaan miesparan taloon.04013
Bottom
04014
Top
Soon afterwards we came to the foot of Mount Djadjur, on the slopes of which the little church with the miraculous tomb of the saint is situated. We halted at the place where the pilgrims usually leave their carts, wagons and vans, at the end of the carriage road. From there the further ascent of a quarter of a mile must be made on foot, and many walk barefoot, according to the custom there, while others even do this distance on their knees or in some other special way.Pikapuoliin saavuimme Djadjurvuoren juurelle, jonka rinteillä on pyhimyksen ihmeellistä hautaa vartioiva pieni kirkko. Pysähdyimme paikkaan, jonne pyhiinvaeltajilla on tapana jättää rattaansa, vankkurinsa ja vaununsa. Vankkuritien päättymistä seuraava neljännesvirstan matka kirkolle on taivallettava jalan. Monet kävelevät paikallisten tapojen mukaisesti paljain jaloin, kun taas toiset etenevät tämän osuuden kontaten tai vastaavilla tavoilla.04014
Bottom
04015
Top
When the paralytic was lifted from the cart to be carried to the top, he suddenly resisted, wishing to try to crawl up by himself as best he could. He wras put on the ground "and he started dragging himself along on his healthy side. He did this with such difficulty that it wras pitiable to wratch him; but he still refused all help. Resting often on the wray, he finally, after three hours, reached the top, crawied to the tomb of the saint, which wras in the centre of the church, and having kissed the tombstone, immediately lost consciousness.Kun halvaantunut mies nostettiin vaunuista, hän yllättäen kieltäytyi avusta. Hän tahtoi ryömiä itse parhaan kykynsä mukaan perille asti. Hänet laskettiin maahan, jolloin hän alkoi raahautua rinnettä ylämäkeen toimintakykyisellä ruumiinpuoliskollaan. Vaikka hänen liikkumisensa oli niin vaivalloista, että hänen silkka katsomisensa herätti sääliä, hän kieltäytyi avuntarjouksista. Levähdettyään monta kertaa matkallaan hän pääsi lopulta kolmen tunnin rehkimisen jälkeen kirkon oville, ryömi kirkon keskiosaan pyhimyksen haudan päälle ja välittömästi hautakiveä suudeltuaan menetti tajuntansa.04015
Bottom
04016
Top
His relatives, with the help of the priests and myself, tried to revive him. We poured wrater into his mouth and bathed his head. And it wras just as he came to himself that a miracle occurred. His paralysis wras gone. At first the man wras stupefied; but when he realized that he could move all his limbs, he sprang up and almost began to dance; then, all of a sudden recollecting himself, with a loud cry he flung himself prone and began to pray. All the people there, with the priest at their head, immediately fell on their knees and began to pray also. Then the priest stood up, and amidst the kneeling worshippers, held a service of thanksgiving to the saint.Hänen sukulaisensa, papisto ja minä yritimme kaikin keinoin elvyttää häntä. Kaadoimme vettä hänen suuhunsa ja huuhdoimme hänen päätään. Juuri, kun hän tuli tajuihinsa, tapahtui ihme: hänen halvauksensa oli tiessään. Aluksi mies oli hölmistynyt, mutta kun hän viimein käsitti pystyvänsä liikuttamaan raajojaan, hän ponnahti pystyyn ja tanssahteli kunnes kokosi itsensä äkisti, heittäytyi parahtaen lattialle ja alkoi rukoilla. Kaikki paikallaolijat lankesivat papin johdolla polvilleen ja alkoivat myös rukoilla. Lopulta pappi nousi polvistuneen väen seasta ja piti jumalanpalveluksen kiittääkseen pyhimystä ihmeteosta.04016
Bottom
04017
Top
Another incident, which puzzled me no less, took place in Kars. That year there wras terrible heat and drought in the whole province of Kars; almost all the crops had been scorched; a famine threatened, and the people were becoming agitated.Toinen sattumus, joka ei hämmästyttänyt minua yhtään sen vähempää, tapahtui Karsissa. Samaisena vuonna koko Karsin maakunta kärsi hirvittävästä helteestä ja kuivuudesta. Lähes koko sato oli palanut karrelle, nälänhätä uhkasi ja ihmiset alkoivat tulla levottomiksi.04017
Bottom
04018
Top
That same summer there arrived in Russia from the patriarchate of Antioch an archimandrite with a miraculous icon—I do not remember whether of St. Nicholas the Miracle-wrorker or of the Virgin—to collect money for the relief of the Greeks who suffered in the Cretan War. He travelled with this icon chiefly to places in Russia with a Greek population, and he also came to Kars.Samana kesänä Karsiin saapui Venäjältä Antiokian patriarkaatista arkkimandriitta, jolla oli matkassaan ihmeidentekijä Pyhä Nikolausta tai Pyhää Neitsyttä, en muista kumpaa, esittävä suurenmoinen ikoni. Hän liikkui ikoneineen pääasiallisesti Venäjän Karsin kaltaisissa osissa, #98 joissa asui runsaasti kreikkalaisia, ja keräsi rahaa Kreetan sodassa[F049] loukkaantuneiden kreikkalaisten hyväksi.04018
Bottom
04019
Top
I do not knowr whether politics or religion wras at the bottom of it all, but the Russian authorities in Kars, as elsewhere, took part in organizing an impressive welcome and in according him all kinds of honours.Venäläisviranomaiset niin Karsissa kuin muuallakin tekivät osansa järjestääkseen patriarkalle suurieleisiä tervetulojuhlia ja suodakseen hänelle lahjoja ja kunnianosoituksia. En osaa sanoa, olivatko syyt eleen taustalla poliittisia vai uskonnollisia.04019
Bottom
04020
Top
When the archimandrite arrived in any town, the icon was carried from church to church, and the clergy, coming to meet it with banners, welcomed it with great solemnity.Arkkimandriitan saavuttua mihin tahansa kaupunkiin ikonia kanniskeltiin kirkosta toiseen. Papit vastaanottivat arkkimandriitan liput hulmuten ja toivottivat ikonin tervetulleeksi arvokkuudella ja vakavuudella.04020
Bottom
04021
Top
The day after the archimandrite arrived in Kars, the rumour spread that a special service for rain would be held before this icon, by all the clergy, at a place outside the town. And indeed, just after twelve o'clock on that same day, processions set out from all the churches, with banners and icons, to join in the ceremony at the appointed place.Päivä arkkimandriitan Karsiin saapumisen jälkeen alkoi kaupungin kaduilla levitä huhu, jonka mukaan kaupungin kaikkien kirkkojen papit järjestäisivät erityisjumalanpalveluksen kaupungin edustalla rukoillakseen sadetta ikonin suojissa. Toden totta, juuri puolenpäivän hetken jälkeen samaisena päivänä jokaisesta Karsin kirkosta lähti viirein ja lipuin varusteltu kulkue kaupungin ulkopuolelle sovittuun paikkaan, jossa jumalanpalvelus järjestettiin.04021
Bottom
04022
Top
In this ceremony there took part the clergy of the old Greek church, of the recently rebuilt Greek cathedral, the military cathedral, the church of the Kuban regiment, and also of the Armenian church.Palvelukseen ottivat osaa vanhan kreikkalaiskirkon, äskettäin uudelleenrakennetun kreikkalaisen tuomiokirkon, Karsin sotilaskatedraalin ja Kubanin rykmentin papit sekä lähes koko armenialaiskirkon papisto.04022
Bottom
04023
Top
It wras a day of particularly intense heat. In the presence of almost the entire population, the clergy, with the archimandrite at their head, held a solemn service, after which the whole procession marched back towards the town.Sinä päivänä helle hohkasi tavallistakin voimakkaammin. Lähes koko kaupungin todistaessa papisto piti arkkimandriitan johdolla juhlallisen jumalanpalveluksen, jonka jälkeen jumalanpalvelusväki suuntasi kulkueena takaisin kaupunkiin.04023
Bottom
04024
Top
And then something occurred to which the explanations of contemporary people are absolutely inapplicable. Suddenly the sky became covered with clouds, and before the people had time to reach the town there was such a downpour that everyone was drenched to the skin.Sitten tapahtui jotain, johon nykyihmisten selitykset eivät lainkaan piide. Yllättäen koko taivas täyttyi pilvistä, ja ennen kuin ihmiset ehtivät juosta kotiensa suojaan, vettä ryöppysi taivaalta niin, että jokainen kastui likomäräksi.04024
Bottom
04025
Top
In explanation of this phenomenon, as of others similar to it, one might of course use the stereotyped wrord 'coincidence', which is such a favourite word among our so-called thinking people; but it cannot be denied that this coincidence wras almost too remarkable.Tämän tapahtuman, kuten monien kaltaistensa, selitykseksi voisimme toki käyttää arkikielessä usein käytettyä ilmaisua "sattuma”, joka kuuluu niin kutsuttujen ajattelevien ihmisten suosikkisanoihin. Silti ei voi kieltää, että tapaus oli miltei liian merkittävä sattumaksi.04025
Bottom
04026
Top
The third incident occurred in Alexandropol, when my family had returned there for a short period and we wore living again in our old house. Next door to us wras my aunt's house. One of the lodgings in her house had been let to a Tartar who worked for the local district government either as a clerk or a secretary. He lived with his old mother and his little sister and had recently married a handsome girl, a Tartar from the neighbouring village of Karadagh.Kolmas mieltäni askarruttanut välikohtaus tapahtui Aleksandropolissa, jonne perheeni oli asettunut väliaikaisesti asumaan vanhaan taloomme tätini naapuriin. Tätini vuokrasi yhtä talonsa huoneistoista paikallisessa aluehallinnossa kirjurina tai sihteerinä työskentelevälle tataarille. Hän asui vanhan äitinsä ja pikkusiskonsa kanssa ja oli mennyt hiljattain naimisiin Aleksandropolin naapurikylästä Karadaghista kotoisin olleen sievän tytön kanssa.04026
Bottom
04027
Top
Everything wont woll at first. Forty days after her marriage the young wife, according to the Tartar custom, wont to visit her parents. But there, either she caught cold or something else happened to her, for when she returned she did not feel well, had to go to bed, and gradually became very ill.Aluksi kaikki meni hyvin. Neljäkymmentä päivää avioliiton solmimisen jälkeen morsian matkasi tataaritapoja noudattaen tapaamaan vanhempiaan. Kuitenkin perille päästyään hän joko vilustui tai koki jotain muuta, jonka seurauksena hän voi huonosti Aleksandropoliin palattuaan. Morsian joutui vuoteenomaksi ja hänen tilansa alkoi heiketä.04027
Bottom
04028
Top
They gave her the best of care, but in spite of being treated by several doctors, among whom, I remember, wore the town doctor, Resnik, and the former army doctor Keeltchevsky, the condition of the sick woman wont from bad to worse. An acquaintance of mine, a doctor's assistant, wont every morning, by order of Dr. Resnik, to give her an injection. This doctor's assistant, whose name I do not remember—I only remember that he wras unbelievably tall—often dropped in to see us when I wras at home.Morsian sai parasta mahdollista hoitoa, mutta vaikka häntä hoitivat monet lääkärit — kaupunginlääkäri Resnik ja entinen armeijan lääkäri Keeltshevski heidän joukossaan —hänen tilansa heikkeni silmissä. Lääkärin apulaisena työskennellyt tuttavani kävi joka ikinen aamu tohtori Resnikin määräyksestä antamassa naisparalle pistoksen. Lääkärin apulainen, jonka nimeä en valitettavasti muista— muistan vain, että hän oli uskomattoman pitkä — poikkesi usein luonamme asuessani vielä vanhemmillani.04028
Bottom
04029
Top
One morning he came in while my mother and I wore drinking tea. We invited him to join us at the table and in the course of the conversation I asked him, among other things, howr our neighbour wras getting on.Eräänä aamuna hän astui sisään juodessamme teetä äitini kanssa. Pyysimme hänet pöydän ääreen seuraamme ja keskustelun soljuessa tiedustelin häneltä muiden asioiden lomassa naapurimme vointia.04029
Bottom
04030
Top
'She is very sick,' he replied. 'It is a case of galloping consumption and doubtless it will soon be "all over" with her.'”Hän on hyvin sairas”, lääkärin apulainen vastasi. "Keuhkotauti on ottanut hänet täysin valtaansa, ja mitä luultavimmin hän joutuu piakkoin jättämään hyvästit tälle elämälle.”04030
Bottom
04031
Top
While he wras still sitting there, an old woman, the mother-in-law of the sick woman, came in and asked my mother's permission to gather some rose-hips in our little garden. In tears she told us how' Mariam Ana—as the Tartars call the Virgin—had appeared that night to the sick woman in a dream and bade her gather rosehips, boil them in milk, and drink; and in order to calm her the old woman wished to do this. Hearing this, the doctor's assistant could not help laughing.Hänen yhä istuessaan seurassamme sairastuneen morsiamen vanha anoppi astui sisään ja pyysi äidiltäni lupaa kerätä ruusunmarjoja potilaalle pienestä puutarhastamme. Kyynelsilmin hän kertoi meille, kuinka Mariam Ana — kuten tataarit Pyhää Neitsyttä kutsuvat — oli ilmestynyt potilaalle edellisyönä ja käskenyt tätä keräämään ruusunmarjoja, keittämään ne maidossa ja juomaan seoksen. Potilasta miellyttääkseen vanha nainen tahtoi noudattaa ilmestyksessä saamaansa ohjetta. Vanhan naisen pyynnön kuullessaan lääkärin apulainen ei malttanut olla nauramatta.04031
Bottom
04032
Top
My mother of course gave her permission and even wont to help her. When I had seen the assistant off I also wont toÄitini tietenkin antoi luvan ja auttoi morsiamen anoppia keräämään marjoja. Lääkärin apulaisen lähdettyä luonnollisestikin autoin heitä.04032
Bottom
04033
Top
What wras my astonishment when, the next morning on my wray to the market, I met the invalid with the old woman coming out of the Armenian church of Sev-Jiam, where there is a miraculous icon of the Virgin; and a woek later I saw' her washing the windows other house. Dr. Resnik, by the wray, explained that her recovery, which seemed a miracle, wras a matter of chance.Seuraavana aamuna matkalla torille näin suureksi ihmetyksekseni keuhkotautia poteneen toipilaan astuvan vanhan naisen kanssa ulos SevJiamin armenialaiskirkosta, jossa pidettiin Pyhän Neitsyen ihmeitä tekevää ikonia. Viikkoa myöhemmin näin naisen uudelleen, tällä kertaa pesemässä talonsa ikkunoita. Tohtori Resnik muuten väitti, että naisen ihmeeltä vaikuttanut toipuminen oli pelkkä sattuma.04033
Bottom
04034
Top
These indubitable facts, which I had seen with my own eyes, as woll as many others I had heard about during my searchings— all of them pointing to the presence of something supernatural— could not in any way be reconciled with what common sense told me or with what wras clearly proved by my already extensive knowledge of the exact sciences, which excluded the very idea of supernatural phenomena.Näiden omin silmin todistamieni eriskummallisuuksien lisäksi myös monet muut etsintöjeni aikana tietoisuuteeni tulleet ilmiöt — joista kaikki viittasivat jonkin yliluonnollisen olemassaoloon eivät mitenkään mahtuneet arkijärjen tai kauttaaltaan minulle tutuksi tulleen nykyaikaisen tieteen rajoihin, sillä hylkäsiväthän molemmat ajatuksen kaikesta yliluonnollisesta.04034
Bottom
04035
Top
This contradiction in my consciousness gave me no peace, and wras all the more irreconcilable because the facts and proofs on both sides wore equally convincing. I continued my searchings, however, in the hope that sometime, somewhere, I would at last find the real answer to the questions constantly tormenting me.Tiedostamani ristiriita ei antanut minulle siunaaman rauhaa. Pohdintojani vaikeutti entisestään se, että tosiasiat olivat yhtäläisen vakuutlavia molemmilta kanteilta tarkasteltuina. Kaikesta huolimatta jatkoin etsintöjäni ja toivoin, että joskus, jossain, tulisin saamaan todellisen vastauksen minua alati piinaaviin kysymyksiin.04035
Bottom
04036
Top
And it was this aim which took me, among other places, to Echmiadzin, the centre of one of the great religions, where I hoped to find at least some slight clue leading to the solution of these inescapable questions.Tämä määränpää mielessäni päädyin muiden paikkojen ohessa Kchmiadziniin, erään maailman suurimman uskonnon keskuspaikkaan. Toivoin löytäväni sieltä edes jonkinlaisia johtolankoja, jotka saattaisivat johdattaa minut niin tulenpalavasti kaipaamieni totuuksien lähteille.04036
Bottom
04037
Top
Echmiadzin, or, as it is also called, Vagarshapat, is for the Armenians what Mecca is for the Moslems and Jerusalem for the Christians. Here is the residence of the Catholicos of all Armenians, and here also is the centre of Armenian culture. Every year in the autumn big religious festivals are held, to which come many pilgrims not only from all parts of Armenia but from all over the world. A week before the beginning of such a festival all the surrounding roads are filled with pilgrims, some travelling on foot, others in carts and wagons and still others on horses and asses.Kchmiadzin — tai Vagarshapat, kuten kaupunkia myös kutsutaan — on armenialaisille kuten Mekka muslimeille tai Jerusalem kristityille. Echmiadzinissa, joka on myös koko armenialaisen kulttuurin keskipiste, pitävät majaansa kaikkien armenialaisten katolikokset[F050] 04037
Bottom
04038
Top
I travelled on foot, in company with other pilgrims from Alexandropol, having put my belongings in the wagon of the Molokan sect.Joka syksy Echmiadzinissa järjestetään suuria uskonnollisia juhlia, joihin saapuu suurin joukoin pyhiinvaeltajia Armenian lisäksi maailman kaikista kolkista. Viikko ennen juhlien alkua kaupunkia ympäröivät tiet täyttyvät pyhiinvaeltajista, joista muutamat kulkevat jalkaisin, toiset vaunuin ja vankkurein, jotkut hevosten ja aasien selässä.04038
Bottom
04039
Top
On reaching Echmiadzin I went directly, as was the custom, to worship at all the holy places. I then went into the town to look for a lodging, but it wras impossible to find one, since all the inns (hotels did not exist then) were full and more than full; and so I decided to do as many others did—simply establish myself outside the town under a cart or wragon. But as it wras still early, I decided first of all to do my errand, that is, find Pogossian and give him the parcel.Kuljin itse paikalle jalkaisin muiden Aleksandropolista lähteneiden pyhiinvaeltajien joukossa, aseteltuani ensiksi omaisuuteni Molokan lahkon[F051] vankkureihin.04039
Bottom
04040
Top
He lived not far from the main inn in the house of a distant relative, the Archimandrite Surenian. I found him at home. He wras about the same age as I, dark, of medium height, and had a small moustache. His eyes were very sad, but at times they burned with an inner fire. The right eye wras slightly crossed. At that time he seemed to be very frail and shy.Echmiadziniin saavuttuani kiersin tavanmukaisesti kaikki kaupungin pyhät paikat, joista jokaisessa pysähdyin rukoilemaan. Illan päätteeksi lähdin kaupungille etsimään itselleni kortteeria. Tehtävä osoittautui mahdottomaksi, koska kaikki majatalot (hotelleita ei ollut tuohon aikaan vielä olemassa) olivat joko täynnä tai vieläkin täydempiä. Päätin siis tehdä kuten niin monet muutkin j a valmistauduin yöpymään kaupungin ulkopuolella jonkin vaunun tai kärryn suojissa. Koska oli kuitenkin yhä varhaista, päätin alkajaisiksi etsiä käsiini Pogossianin ja täyttää hänen äidilleen antamani lupauksen toimittamalla liinavaatepaketin.04040
Bottom
04041
Top
He began asking me about his parents, and having learned in the course of the conversation that I had not succeeded in finding lodgings, he ran off and, returning almost immediately, proposed that I should share his room.Hän asui kaupungin suurimman majatalon lähettyvillä kaukaisen sukulaisensa, arkkimandriitta Surenianin talossa. Hän oli kotonaan. Hän oli jotakuinkin minun ikäiseni, tumma ja keskimittainen, pienet viikset ylähuulessaan. Hänen silmänsä olivat hyvin surulliset, mutta samalla paloivat hetkittäin sisäistä tulta; oikealla silmällään hän katsoi hivenen kieroon. Sillä hetkellä hän vaikutti erityisen heiveröiseltä ja ujolta.04041
Bottom
04042
Top
I of course accepted, and went at once and brought back all my paraphernalia from the wragon. And I had just finished arranging a bed for myself with Pogossian's help, when we were called to take supper with Father Surenian, who greeted me affably and asked me about Pogossian's family and about things in general in Alexandropol.Hän aloitti keskustelun kysymällä minulta vanhemmistaan. Kuultuaan etten ollut löytänyt itselleni majapaikkaa hän lähti huoneesta, palasi lähes välittömästi ja ehdotti, että jakaisimme hänen huoneensa.04042
Bottom
04043
Top
After supper I went with Pogossian to see the town and the sacred relics. It must be said that during the festival there is a great deal of movement all night in the streets of Echmiadzin, and all the cafés and askhani are open.Hyväksyin tietenkin hänen ehdotuksensa, joten lähdin siinä samassa noutamaan varusteeni. Aseteltuani itselleni makuusijan Pogossianin huoneeseen meidät kutsuttiin nauttimaan illallista Isä Surenianin luokse, joka tervehti minua rakastettavasti sekä kysyi minulta Pogossianin perheestä ja yleisemmin muista Aleksandropoliin liittyvistä asioista.04043
Bottom
04044
Top
That whole evening and all the days following were spent with Pogossian. He took me everywhere, as he knew all the ins and outs of the town. We went to places where ordinary pilgrims do not have access and even to the Kanzaran, where the treasures of Echmiadzin are kept and where one is very rarely admitted.Illallisen jälkeen lähdin Pogossianin kanssa kaupungille katsastamaan pyhäinjäännöksiä. Syysjuhlan aikaan Echmiadzinin kaupunki sykkii elämää yötä myöten, ja kaikki kahvilat ja askhanit[F052] ovat avoinna ympäri vuorokauden.04044
Bottom
04045
Top
During our talks we discovered that the questions which were agitating me also interested him; both of us had much material to share on these questions, and little by little our talks became more intimate and heart-to-heart, and a strong tie wras gradually formed between us.Vietin tuon illan ja seuraavat päivät Pogossianin seurassa. Hän tunsi paikkakunnan kuin omat taskunsa ja johdatti minua mielenkiintoisista paikoista toisiin. Vierailimme paikoissa, joihin tavallisilla pyhiinvaeltajilla ei ollut asiaa, kuten Echmiadzinin aarteiden säilytyspaikassa Kanzaranissa, jonne vain harva pääsee jalallaan astumaan.04045
Bottom
04046
Top
Pogossian wras nearing the end of his studies at the Theological Seminar}’ and in two years wras to be ordained a priest, but his inner state did not correspond to this at all. Religious as he wras, he wras none the less extremely critical of his environment and strongly averse to living among priests whose mode of life seemed to him to run entirely counter to his own ideals.Keskusteluidemme aikana ilmeni, että minua piinaavat kysymykset kiusaavat myös häntä. Meillä oli kosolti ajatuksia jaettavaksi näiden kysymysten tiimoilta, ja hiljalleen ajatuksenvaihtomme kävi yhä luottamuksellisemmaksi ja sydämellisemmäksi. Lopulta välillemme muodostui vahva luottamusside.04046
Bottom
04047
Top
When we had become friends, he told me a great deal about the hidden side of the life of the clergy there; and the thought that on becoming a priest he weuld have to live in this environment made him suffer imvardlv and feel deeplvPogossianin opinnot Teologisessa Seminaarissa lähestyivät loppuaan. Suunnitelmien mukaan hänen oli astuttava papin virkaan kahden vuoden sisällä. Sisimmässään hän ei kuitenkaan ollut tapahtumien suunnasta mielissään. Uskonnollisuudestaan huolimatta hän oli äärimmäinen kriittinen ympäristöään kohtaan ja vastusti tuntemiensa pappien elämäntapaa, jota hän suomi täysin päinvastaiseksi omiin ihanteisiinsa nähden.04047
Bottom
04048
Top
distressed.'' leipomot. (Suom.huom.) #10304048
Bottom
04049
Top
After the holidays I stayed on in Echmiadzin for three more weeks, living with Pogossian at the house of the Archimandrite Surenian; and thus I had the opportunity more than once of talking about the subjects which agitated me with the archimandrite himself, and also with other monks to whom he introduced me.Ystävystyttyämme hän kertoi minulle salaisuuksia paikallisen papiston elämäntavoista. Ajatuskin siitä, että hänestä tulisi jonain päivänä pappi ja hän joutuisi elämään vihaamassaan ympäristössä, sai hänet kärsimään sisäisesti ja tuntemaan olonsa ahdistuneeksi.04049
Bottom
04050
Top
could not find it there, I went away with a feeling of deep inner disillusionment.Pyhien jälkeen pysyttelin Echmiadzinissa vielä kolme viikkoa. Asuin yhä Pogossianin huoneessa arkkimandriitta Surenianin talossa. Niin minulle tarjoutui tilaisuus keskustella useamminkin kuin kerran minua askarruttaneista kysymyksistä arkkimandriitan itsensä sekä monien hänen alaisuudessaan palvelleiden munkkien kanssa.04050
Bottom
04051
Top
Pogossian and I parted great friends. We promised to write to each other and to share our observations on the questions which interested us both.Kaikesta tästä huolimatta en löytänyt Echmiadzinista etsimääni. Havahduttuani tietoisuuteen tästä lähdin kaupungista raskaasti pettyneenä.04051
Bottom
04052
Top
One fine day, two years later, Pogossian arrived in Tiflis and came to stay with me.Pogossian ja minä hyvästelimme toisemme hyvinä ystävinä. Lupasimme jatkaa yhteydenpitoa ja jakaa havaintojamme meitä kumpaakin niin kovin kiinnostavista kysymyksistä.04052
Bottom
04053
Top
He had graduated from the seminar}’ and had been in Kars for a short time with his parents. Now' he had only to marry in order to obtain a parish. His family had even found a bride for him, but he w'as in a state of complete indecision and did not know' what to do. He w'ould spend days on end reading all kinds of books that I had, and in the evenings, on my return home from w'ork as a stoker at the Tiflis railway station w'e would go together to the Moushtaid and, walking along the deserted paths, we w'ould talk and talk.Eräänä kauniina päivänä kaksi vuotta myöhemmin Pogossian saapui Tiilisiin ja asettui asumaan luokseni. Hän oli valmistunut seminaarista ja viettänyt jonkin verran aikaa Karsissa vanhempiensa luona.04053
Bottom
04054
Top
Once, while walking in the Moushtaid, I jokingly proposed that he should come to w'ork with me at the railway station, and I wras greatly astonished when the next day he insisted that I should help him get a place there. I did not try to dissuade him, but sent him with a note to my good friend the engineer Yaroslev, who at once gave him a letter of introduction to the station-master, who took him on as assistant locksmith.Saadakseen soveliaisuuden kirkon virkaan oli hänen seuraavaksi astuttava vihille. Olipa hänen perheensä jopa löytänyt hänelle morsiamen, mutta siitä huolimatta hän epäröi kovin ja oli neuvoton. Hän ahmi päiväkausien ajan omistamiani kirjoja ja aina palattuani iltaisin kotiin Tiflisin rautatieasemalta, missä työskentelin höyrykattilan lämmittäjänä, suuntasimme yhdessä Moushtaidiin[F053] jonka autioilla poluilla kävelimme keskusteluun uppoutuneena.04054
Bottom
04055
Top
returning home.Kerran Moushtaidissa kävellessämme vitsailin, että hän voisi tulla työskentelemään kanssani rautateille. Hämmästyin, kun seuraavana päivänä hän alkoi vaatia minua järjestämään hänelle töitä. En tahtonut taivutella häntä luopumaan ajatuksesta, vaan sen sijaan lähetin hänet04055
Bottom
04056
Top
Once at the house of Yaroslev I made the acquaintance of another engineer, Vasiliev, who had just arrived in the Caucasus to survey the route of the proposed railway between Tiflis and Kars. After wre had met several times, he proposed one day that I should go with him on the survey as overseer and interpreter. The salary offered w'as very tempting—almost four times as much as I w'as earning. I w'as already tired of my job, which w'as beginning to interfere with my main w'ork, and as it also became clear that I should have much free time, I accepted. I proposed to Pogossian that he should go with me in some capacity or other, but he refused, as he had become interested in his w'ork as a locksmith and wished to continue what he had begun.hyvän ystäväni insinööri Jaroslevin puheille. Jaroslev suositteli häntä välittömästi asemamestarille, joka otti hänet suojiinsa apulaislukkosepäksi.04056
Bottom
04057
Top
I travelled with this engineer for three months in the narrow' valleys between Tiflis and Karaklis and managed to earn a great deal, having besides my official salary several unofficial sources of income of a rather questionable character.Elämämme jatkui raiteillaan lokakuuhun asti. Keskustelimme alituiseen abstrakteista kysymyksistä, eikä Pogossianilla ollut pienintäkään aikomusta palata kotiin.04057
Bottom
04058
Top
Knowing beforehand which villages and little towns the railway w'as to go past, I w'ould send someone to the pow'er-possessors of these villages and towns, offering to 'arrange' for the railway to be laid through these places. In most cases my offer w'as accepted and I w'ould receive for my trouble a private remuneration, at times in the form of a rather large amount of money.Kerran Jaroslevin luona vieraillessani tutustuin insinööri Vasiljeviin, joka oli juuri saapunut Kaukasukselta kartoittamasta suunnitteilla olevan TiflisKars rautatieyhteyden välistä maastoa. Tavattuamme muutamia kertoja hän lopulta ehdotti, että lähtisin hänen mukaansa matkalle työnjohtajaksi ja tulkiksi.04058
Bottom
04059
Top
When I returned to Tiflis I had collected, including what remained from my previous earnings, quite a substantial sum, so I did not look for w'ork again but devoted myself entirely to the study of the phenomena which interested me.Hänen tarjoamansa palkka oli houkutteleva — jopa nelinkertainen senhetkisiin tuloihini nähden. Olin ehtinyt kyllästyä palkkatyöhöni, joka oli alkanut häiritä päätyötäni. Kun samalla minulle kirkastui, että tarjotun työn puitteissa minulla olisi paljon vapaaaikaa, hyväksyin hänen ehdotuksensa. Ehdotin Pogossianille, että hän liittyisi seurueeseemme yleismiehen ominaisuudessa, mutta hän kieltäytyi, koska oli jo ehtinyt kiinnostua lukkosepän työstään ja tahtoi jatkaa aloittamallaan tiellä.04059
Bottom
04060
Top
Pogossian had meanwhile become a locksmith and also found time to read a great many books. He had recently become especially interested in ancient Armenian literature, of which he procured a large quantity from the sameKuljimme insinöörin kanssa kolmen kuukauden ajan Tiflisin ja Karaklisin välisiä kapeita laaksoja ja ansaitsimme huomattavan summan rahaa. Elannon kertymiseen tietysti vaikutti suotuisasti se, että käärin palkkatyöni ohessa lisätienestejä monenkirjavista sivutöistä, joista jotkin olivat luonteeltaan hyvinkin arveluttavia.04060
Bottom
04061
Top
booksellers as I.Tunsin etukäteen ne kylät ja pikkukaupungit, joiden keskeltä rautatie mlisi kulkemaan. Siksipä lähetin silkkaa hyvyyttäni edeltäni sanansaattajia ehdottamaan aluehallitsijoille henkilökohtaisia "poikkeusjärjestelyjä”, joiden myötä saattaisimme tehdä poikkeuksen ja vetää rautatien juuri heidän alueensa halki. Useimmissa tapauksissa tarjoukseeni tartuttiin ja sain vaivannäköni johdosta suuriakin rahasummia.04061
Bottom
04062
Top
By this time Pogossian and I had come to the definite conclusion that there really was 'a certain something' which people formerly knew, but that now this knowledge was quite forgotten. We had lost all hope of finding any guiding clue to this knowledge in contemporary exact science, in contemporary books or from people in general, and so we directed all our attention to ancient literature. Having chanced to come across a whole collections of ancient Armenian books, Pogossian and I became intensely interested in them and decided to go to Alexandropol to look for a quiet place where we could give ourselves up entirely to study.Palattuani Tiflisiin olin kerännyt säästöön aiemmin ansaitsemieni nilojen lisäksi sievoisen summan rahaa, joten en palanut halusta palata lyöelämään. Sen sijaan omistin kaiken aikani minua kiinnostaneiden ilmiöiden tutkimiselle. #10504062
Bottom
04063
Top
Arriving in Alexandropol, we chose as such a place the isolated ruins of the ancient Armenian capital, Ani, which is thirty miles from Alexandropol, and having built a hut among the ruins we settled there, getting our food from the neighbouring villages and from shepherds.Sillä välin Pogossian oli kouluttautunut täysinoppineeksi lukkosepäksi. Työnsä ohessa hänellä oli rutkasti aikaa perehtyä kirjoihin. Hän oli hiljattain innostunut muinaisesta armenialaisesta kirjallisuudesta, jota hän nyt haali kokoelmiinsa samalta kirjakauppiaalta, jolta olin kerryttänyt omaa kokoelmaani.04063
Bottom
04064
Top
Ani became the capital of the Bagratid kings of Armenia in the year 962. It was taken by the Byzantine Emperor in 1046, and at that time was already called the 'City of a Thousand Churches'. Later it was conquered by the Seljuk Turks; between 1125 and 1209 it was taken five times by the Georgians; in 1239 it was taken by the Mongols, and in 1313 it was completely destroyed by earthquake.Niihin aikoihin olimme Pogossianin kanssa päätyneet lopputulokseen, jonka mukaan toden totta oli olemassa ”jotain”, josta entisaikojen ihmiset olivat olleet tietoisia, mutta joka oli aikojen saatossa painunut unohduksiin. Olimme luopuneet toivosta löytää minkäänlaisia teitä tämän tiedon äärelle nykyaikaisen eksaktin tieteen parista tai ylipäätään koko nykyaikaisen kirjallisuuden kentästä, ja siksi kiinnitimme kaiken huomiomme muinaiseen kirjallisuuteen. Haalittuamme vinot pinot ikivanhoja armenialaiskirjoja päätimme Pogossianin kanssa lähteä Aleksandropoliin ja etsiä rauhaisan paikan, jonka suojissa saattaisimme antautua tutkimustyölle.04064
Bottom
04065
Top
Among the ruins there are, by the way, the remains of the Patriarchs' Church, finished in the year 1010, the remains of two churches also of the eleventh century, and of a church which was completed about 1215.Aleksandropoliin päästyämme valitsimme tukikohdaksemme Armenian muinaisen pääkaupungin Anin rauniot noin kolmenkymmenen virstan matkan päässä Aleksandropolista. Pystytettyämme majan raunioiden keskelle asetuimme aloillemme ja täydensimme ruokavarastojamme naapurikylistä ja paimentolaisilta.04065
Bottom
04066
Top
At this point in my writings I cannot pass by in silence a fact which, in my opinion, may be of interest to certain readers, namely, that these historical data which I have just cited concerning the ancient Armenian capital Ani are the first, and I hope the last, that I have taken from information officially recognized on earth; that is to say, it is the first instance since the beginning of my writing activities in which I have had recourse to an encyclopedia.Bagratididynastian[F054] kuninkaat tekivät Anista Armenian pääkaupungin vuonna 962. Bysanttikeisari valloitti kaupungin 1046, jolloin sitä jo nimitettiin "Tuhannen Kirkon Kaupungiksi”. Sittemmin Anin valloittivat seldzukkiturkkilaiset; vuosien 1125 ja 1209 välillä gruusialaiset vakasivat kaupungin viidesti; 1239 mongolit ottivat sen valtaansa ja vuonna 1313 maanjäristys tuhosi sen täysin.04066
Bottom
04067
Top
About the city Ani there still exists one very interesting legend, explaining why, after being called the City of a Thousand Churches for a long time, it came to be called the City of a Thousand and One Churches.Noin sivuhuomautuksena; Anin raunioissa sijaitsivat edelleen vuonna 1010 valmistuneen Patriarkan kirkon jäännökset, enkä tahdo jättää04067
Bottom
04068
Top
This legend is as follows: Once the wife of a certain shepherd complained to her husband about the shocking misbehaviour in the churches. She said that there wras no place for quiet prayer and, wherever one wrent, the churches wrere as crowded and noisy as beehives. And the shepherd, heeding her just indignation, began building a church especially for his wife.mainitsematta kahta yhdennellätoista vuosisadalla sekä yhtä vuoden 1215 tienoilla rakennettua kirkkoa.04068
Bottom
04069
Top
In former times the w'ord 'shepherd' did not have the same meaning as it has nowr. Formerly a shepherd himself wras the owner of the flocks he grazed; and shepherds wrere considered among the richest people of the country; some of them even possessed several flocks and herds.Tässä vaiheessa en voi sivuuttaa kaikessa hiljaisuudessa pienoista tiedonjyvästä, jonka uskon kiinnostavan muutamia lukijoitani. Tarkoitan, että edellisessä kappaleessa toistamani historialliset tiedot Armenian muinaisesta pääkaupungista Anista ovat ensimmäiset, ja toivon mukaan viimeiset, vuosiluvut jotka olen varmistanut maan päällä virallisesti tunnustetusta tiedonlähteestä; toisin sanoen oheinen lainaus on ensimmäinen kerta sitten kirjoitustyöni alun, kun minun on täytynyt tukeutua tietosanakirjan apuun.04069
Bottom
04070
Top
When he had finished building the church, this shepherd called it the 'Church of the Shepherd's Pious Wife', and from then on the city of Ani wras called the City of a Thousand and One Churches. Other historical data assert that, even before the shepherd built this church, there wrere many more than a thousand churches in the city, but it is said that during recent excavations a stone wras found confirming the legend of the shepherd and his pious wife.Anin kaupungista kerrotaan yhä edelleen mielenkiintoista tarinaa, joka paljastaa, miksi Tuhannen Kirkon Kaupungiksi pitkään kutsuttu kaupunki nimettiin sittemmin Tuhannen ja Yhden Kirkon Kaupungiksi.04070
Bottom
04071
Top
Living among the ruins of this city and spending our days reading and studying, wre sometimes, for a rest, made excavations in the hope of finding something, as there are many underground passages in the ruins of Ani.Tarina kertoo seuraavaa:04071
Bottom
04072
Top
Once, Pogossian and I, while digging in one of these underground passages, noticed a place where the consistency of the ground had changed, and on digging further wre discovered a newr passage, which turned out to be a narrow^ one,Kerran muuan paimenen vaimo valitti miehelleen, kuinka ihmiset käyttäytyvät kaupungin kirkoissa pöyristyttävästi. Hän puuskahti, ettei kirkoissa ollut paikkaa, missä rukoilla kaikessa hiljaisuudessa. Mihin kirkkoon hän jalallaan astuikaan, kaikissa niistä velloi tungokseen asti herhiläisen lailla hyöriviä ihmisiä. Vaimonsa sydämistyneisyyden raskauttamana alkoi paimen rakentaa kirkkoa yksinomaan tälle.04072
Bottom
04073
Top
blocked at the end with fallen stones. We cleared the stones away and before us appeared a small room with arches crumbling with age. Everything indicated that it had been a monastic cell. There was nothing left in this cell but broken pottery and pieces of rotten wood, doubtless the remains of furniture; but in a kind of niche in the comer lay a pile of parchments.Entisaikoina sanalla "paimen” ei ollut samaa merkitystä kuin tänä piiivänä. Aikaisemmin paimen omisti itse vartioimansa laumat, ja heitä pidettiin maan rikkaimpina ihmisinä; joidenkin heistä omistuksessa oli jopa useita laumoja.04073
Bottom
04074
Top
Some of the parchments were turning to dust, others were more or less preserved. With the utmost care we took them to our hut, and tried to decipher them. They were written in a language which appeared to be Armenian but was unknown to us. I knew Armenian well, to say nothing of Pogossian; nevertheless we could not understand any of this writing, as it was a very ancient Armenian, very different from that of today.Saatuaan kirkon rakennustyöt päätökseen paimen nimesi pyhätön ”l’ai menen Hurskaan Vaimon Kirkoksi”, ja siitä lähtien Anin kaupunkia kutsuttiin Tuhannen ja Yhden Kirkon Kaupungiksi. Historiallisen lähdeaineiston mukaan kaupungissa olisi ollut jopa yli tuhat kirkkoa jo t imen kuin paimen rakensi tämän kirkon vaimolleen. Kerrotaan myös, mä viimeaikaisissa kaivauksissa tutkijat ovat löytäneet kivitaulun, joka ■ ■soi n aa paimenen ja hänen hurskaan vaimonsa tarinan todeksi.04074
Bottom
04075
Top
This discovery interested us so much that we left everything else and returned that same day to Alexandropol, where we spent many days and nights trying to decipher at least a few words. Finally, after a great deal of difficulty and much questioning of experts, it became clear that these parchments were simply letters written by one monk to another monk— a certain Father Arem.Kaupungin raunioissa eläessämme ja kirjojen sekä opiskelun parissa #107 päiviämme viettäessämme teimme toisinaan huvin vuoksi omia kaivauksiamme ja toivoimme, että saattaisimme löytää jotain mielenkiintoista Anin ympäristössä risteilleistä monista maanalaisista käytävistä.04075
Bottom
04076
Top
We were especially interested in one letter in which the writer referred to information he had received concerning certain mysteries. This parchment, however, was one of those which had been most damaged by time, and there were a number of words that we could only guess at; but we nevertheless succeeded in reconstructing the letter.Kun minä ja Pogossian kerran tongimme muuatta maanalaista käytävää, havaitsimme eräässä kohdassa maaperän rakenteen muuttuneen. Kaivettuamme pidemmälle löysimme varsin kapean käytävän, jonka päädyn oli tukkinut kivivyörymä. Raivasimme kivet tieltämme ja edessämme avautui pieni huone, jonka holvikaaret olivat alkaneet murentua vanhuuttaan. Kaikki viittasi siihen, että huone oli ollut joskus aiemmin käytössä keljana55. Jäljellä ei enää ollut mitään muuta kuin rikkinäistä keramiikkaa ja lahoja puunpalasia, mitä ilmeisimmin huonekalujen jäännöksiä; mutta huoneen nurkassa sijainneessa syvennyksessä lojui kasa pergamentteja.04076
Bottom
04077
Top
What interested us most was not the beginning but the end of this letter. It began with a long greeting, and wrent on about the ordinary small happenings in the life of a certain monastery where, as could be inferred, this Father Arem had formerly lived.Jotkin pergamenteista olivat muuttumassa ajan painosta pölyksi, toiset olivat säilyneet enemmän tai vähemmän alkuperäisessä kunnossaan. Kuljetimme varoen pergamentit majaamme ja yritimme tulkita niiden kirjoitusta. Teksti oli kirjoitettu erehdyttävästi armenialta näyttävällä kielellä, joka oli meille tuntematonta. Tunsin armenian kielen hyvin Pogossianista puhumattakaan, mutta emme ymmärtäneet tavuakaan. Teksti oli muinaista armeniaa, kovin erilaista kuin se, jota tänään puhutaan ja kirjoitetaan.04077
Bottom
04078
Top
Towards the end one passage particularly attracted our attention. It said:Löytömme kiehtoi meitä niin paljon, että jätimme kaiken muun jälkeemme ja palasimme vielä samana päivänä Aleksandropoliin, jossa vietimme monta päivää ja yötä yrittäessämme tulkita edes muutamia pergamenteissa näkemiämme sanoja oikein. Lopulta, pinnisteltyämme aivomme ylikierroksille ja esitettyämme asiantuntijoille tukun kiperiä kysymyksiä, ilmeni että pergamentit olivat kaikessa yksinkertaisuudessaan kirjeitä, joita eräs munkki oli lähettänyt munkkiveljelleen, Isä Aremille.04078
Bottom
04079
Top
'Our worthy Father Telvant has at last succeeded in learning the truth about the Sarmoung Brotherhood. Their ernos actually did exist near the town of Siranoush, and fifty years ago, soon after the migration of peoples, they also migrated and settled in the valley of Izrumin, three days journey from Nivssi...' Then the letter wrent on about other matters.55 Kelja merkitsee luostariasukkaan asuinpaikkaa; englanninkielinen teksti viittaa munkkien soluhuoneen kaltaiseen asuinsijaan. (Suom.huom.) #10804079
Bottom
04080
Top
What struck us most wras the wrord Sarmoung, which wre had come across several times in the book called Merkhavat. This wrord is the name of a famous esoteric school which, according to tradition, wras founded in Babylon as far back as 2500 B.C., and which wras known to have existed somewhere in Mesopotamia up to the sixth or seventh century AD.; but about its further existence one could not obtain anywhere the least information.Erityisen kiinnostuneita olimme kirjeestä, jonka kirjoittaja viittasi päässeensä selvyyteen jonkinlaisesta salaisesta tiedosta. Ikävä kyllä aika oli runnellut tuota pergamenttia mitä voimallisimmin, ja lukuisten sanojen sisältöä saatoimme vain arvailla. Siitä huolimatta onnistuimme kirjeen entisöinnissä.04080
Bottom
04081
Top
This school wras said to have possessed great knowledge, containing the key to many secret mysteries.Kaikkein eniten meitä kiinnosti kirjeen loppuosa. Kirje alkoi pitkällä tervehdysosiolla, jota seurasivat kuulumiset mitä tavallisimmista arkipäivän tapahtumista eräässä luostarissa, jossa kirjeessä mainittu Isä Arem oli päätelmieni mukaan joskus elänyt.04081
Bottom
04082
Top
Many times had Pogossian and I talked of this school and dreamed of finding out something authentic about it, and now' suddenly wre found it mentioned in this parchment! We were greatly excited.Eräs katkelma kirjeen loppupuolella oli kuitenkin erityisen kiinnostava. Katkelmassa luki:04082
Bottom
04083
Top
But apart from its name being mentioned, wre discovered nothing else from this letter. We knew; no more than before when and how; this school arose, where it had existed or whether it might even still exist."Kunnianarvoisa Isämme Telvant on viimeinkin onnistunut saamaan tietoonsa totuuden Sarmoungveljeskunnasta. Heidän ernosinsa.[F056] toden totta sijaitsi Siranushin kaupungin läheisyydessä, ja viisikymmentä vuotta sitten, pian kansainvaellusten jälkeen, myös he lähtivät sijoiltaan asettuakseen asumaan Izruminin solaan, kolmen päivän päähän Nivssistä...” Tämän jälkeen kirje keskittyi muihin asioihin.04083
Bottom
04084
Top
After several days of laborious research, wre wrere able to establish only the following:Huomiomme kiinnitti eritoten sana "Sarmoung”, johon olimme törmänneet monta kertaa Merkhavat57nimistä teosta lukiessamme. Sana viittasi kuuluisaan esoteeriseen ryhmään, joka tarinan mukaan perustettiin Babylonissa niinkin varhain kuin 2500 eKr., ja joka vaikutti jossain muodossa Mesopotamiassa aina kuudennelle tai seitsemännelle vuosisadalle Anno Domini. Sen myöhemmästä olemassaolosta emme olleet löytäneet vähäisimpiäkään tietoja.04084
Bottom
04085
Top
About the sixth or seventh century the descendants of the Assyrians, the Aisors, wrere driven by the Byzantines out of Mesopotamia into Persia, and probably it wras in this period that these letters wrere written.Koulun kerrottiin vaalivan hallussaan suurta tietoa, joka olisi avain moniin salaisuuksiin ja mysteereihin.04085
Bottom
04086
Top
And when wre wrere able to verify that the present city of Mosul, the former capital of the country of Nievi, had once been called Nivssi, the city mentioned in the parchment, and that at the present time the population round about this city consisted chiefly of Aisors, wre concluded that in all probability the letter referred precisely to these Aisors.J.Ci. Bennettin mukaan Merkhavat oli armenialainen käsikirjoitus. Reijo Elsner kuitenkin uskoo, että termi viinaa Merkavahiin, gnostilaisuudelle läheistä sukua olevaan juutalaisen mystiikan haaraan, joka vaikutti noin vuosien 100 eKr. i ioo jKr. välillä, (http://www.katinkahesselink.net/sufi/gintro3.htm) (Suom.huom.) #10904086
Bottom
04087
Top
If such a school had really existed and had moved somewhere during that period, then it could only have been an Aisorian school, and if it should still exist, then it must be among the Aisors and, taking into consideration the indicated three days' journey from Mosul, it must now be situated somewhere between Urmia and Kurdistan, and it should not be too difficult to find out where it was. We therefore decided to go there and try at any cost to find out where the school was situated and then enter it.Olimme Pogossianin kanssa monesti vaihtaneet ajatuksia tuosta koulusta ja unelmoineet saavuttavamme vakavasti otettavaa tietoa siitä — ja yhtäkkiä edessämme oli pergamentti, jossa nimi mainittiin! Löytömme sai meidät valtavan innostuksen valtaan.04087
Bottom
04088
Top
The Aisors, who, as I have said, are descended from the Assyrians, are now scattered all over the earth. There are many of them in Transcaucasia, north-western Persia and eastern Turkey, and one finds groups of them throughout the whole of Asia Minor. It is estimated that in all there are about three million of them. Most of them are Nestorians, that is, they do not acknowledge the divinity of Christ. The minority consists of Jacobites, Maronites, Catholics, Gregorians and others; among them are also Yezidis, or devil-worshippers, though not in great number.Mutta pergamentissa ei lopulta veljeskunnan nimeä lukuun ottamatta mainittu mitään olennaista. Löytömme ei paljastanut meille yhtään sen enempää siitä, miten koulu perustettiin, missä se sijaitsi ja oliko se edelleen olemassa.04088
Bottom
04089
Top
Missionaries of various religions have recently manifested great zeal in converting the Aisors to their different faiths, and one must give the Aisors their due in that they have no less zealously 'converted themselves', outwardly changing their faith and even deriving from these conversions so much material benefit that this has become proverbial. In spite of all the differences of faith, almost the entire race is under the authority of the patriarchate of the East Indies.Monen päivän vaivalloisen tutkimuksen jälkeen saimme selville seuraavaa:04089
Bottom
04090
Top
The Aisors live mostly in little villages ruled by priests; several villages, or a certain district, constitute a clan which is ruled over by a prince or, as they call him, a melik. All the meliks are subordinate to the patriarch, whose office is hereditary, passing from uncle to nephew, and is said to derive originally from Simon, the Brother of the Lord.Noin kuudennella tai seitsemännellä vuosisadalla bysanttilaiset häätivät assyrialaisten jälkeläiset, äisorit, Mesopotamiasta Persiaan. Löytämämme kirjeet kirjoitettiin ilmeisesti näihin aikoihin.04090
Bottom
04091
Top
It must be said that the Aisors suffered very much in the last war,having been a pawn in the hands of Russia and England, with the result that half of them perished from the vengeance of the Kurds and the Persians; and if the rest survived, it was only thanks to the American consul, Dr. Y, and his wife. The Aisors, particularly those in America—and there are many of them there —ought, in my opinion, if Dr. Y is still living, to organize and permanently maintain at his door an Aisorian guard of honour, and, if he is dead, without fail to erect a monument to him at his birthplace.Onnistuimme varmistamaan, että tätä nykyä Mosuliksi58 kutsuttu Nievin maan entinen pääkaupunki tunnettiin kerran nimellä Nivssi. Sama nimi mainittiin myös pergamenteissamme. Lisäksi selvitimme, että tätä nykyä kaupungin väestö koostui pääosin aisoreista. Näiden tietojen perusteella päättelimme kirjeen viittaavan suurella todennäköisyydellä Mosulin aisoreihin.04091
Bottom
04092
Top
Just in that year when wre decided to set out on our expedition there wras a great nationalist movement among the Armenians, and on everyone's lips wrere the names of the heroes who had fought for freedom, especially the name of young Andronik, who later became a national hero.Jos kirjeessä sivuttu koulu oli todella joskus ollut olemassa ja siirtynyt asuinsijoiltaan esitettynä ajankohtana, silloin äisorit olivat varmuudella perustaneet etsimämme koulun. Tämä puolestaan merkitsi, että jos koulu olisi yhä olemassa, se toimisi atsorien valvonnassa.04092
Bottom
04093
Top
Everywhere, among the Turkish and Persian Armenians, as among the Russian Armenians, various parties and committees wrere being formed; attempts at unity wrere made even while sordid quarrels kept breaking out among the different factions; in short, a violent political explosion was taking place, such as recurs from time to time in Armenia, with the usual train of consequences.Kun ottaisimme huomioon ilmoitetun kolmen päivän matkan Mosulista, koulun pitäisi sijaita jossain Umian ja Kurdistanin välimaastossa, eikä sen sijainnin selvittämisessä pitäisi silloin ilmetä suuria vaikeuksia. Päätimme siltä istumalta edetä osoitettuun suuntaan aikeinamme selvittää koulun sijainti keinolla millä hyvänsä ja pyrkiä sen oppilaiksi.04093
Bottom
04094
Top
Early one morning in Alexandropol, I wras on my way, as usual, to the river Arpa Chai to bathe. Half-way, at the place called Karakuli, Pogossian overtook me, quite out of breath, and told me that the day before in conversation with the priest Z he had learned that the Armenian Committee wished to choose several volunteers from the members of the party to send to Moush on a special mission.58 Nykyisen Irakin toiseksi suurin kaupunki. (Suom.huom.)04094
Bottom
04095
Top
'When I got home,' Pogossian continued,' it suddenly occurred to me that wre could make use of this opportunity for our purpose, that is, for trying to find traces of the Sarmoung Brotherhood; so I got up at sunrise and came to talk it over with you, but as I missed you I ran to catch up with you.'Äisorit, nuo assyrialaisten suorat perilliset, ovat tätä nykyä levittäytyneet maailman jokaiseen kolkkaan. Monet heistä asuvat Transkaukasiassa, KoillisPersiassa ja itäisessä Turkissa, ja heitä voi löytää myös koko VähäAasian alueelta. Arvion mukaan heitä on yhä jäljellä kolmisen miljoonaa. Monet heistä ovat nestoriolaisia, eli toisin sanoen he eivät myönnä Kristuksen jumalallisuutta. Heidän joukossaan on myös jakobiitti, maroniitti, katolilais, gregoriaani ja muita vähemmistöjä, kuten vähälukuinen jesidi tai paholaisenpalvojavähemmistö.04095
Bottom
04096
Top
I interrupted him and said that in the first place we were not members of the partv, and in the second place ...Monien uskontokuntien lähetyssaarnaajat ovat viime aikoina omistautuneet innokkaasti aisoreiden käännyttämiseen. Meidän onkin kunnioitettava äisoreita siitä, että he ovat ”kääntymyksensä” jälkeen toteuttaneet uusia vakaumuksiaan niin menestyksekkäästi, että sananlaskutkin kertovat hurjia tarinoita heidän uskontokunnan vaihtamisen myötä saavuttamistaan taloudellisista voitoista. Todettakoon vielä, että lukuisista uskonnollisista ja käytännön erimielisyyksistään huolimatta kaikki äisorit elävät ItäIntian patriarkaatin hallinnassa ja käskynalaisina.04096
Bottom
04097
Top
He did not let me finish but announced that he had already thought everything out and knew how it could be arranged, and all he now needed to know was whether I would agree to such a plan.Äisorit elävät enimmäkseen pappien johtamissa pienissä kylissä. Useimmat kylät tai tietyt alueet muodostavat klaaneja, joita hallitsevat ruhtinaat tai melikit, kuten he itse sanovat. Kaikki melikit vannovat kuuliaisuutta patriarkalle, jonka virka periytyy sedältä veljenpojalle, ja jonka väitetään olevan perua aina Herramme veljeltä Simonilta59 asti.04097
Bottom
04098
Top
I answered that I wished at any cost to get to the valley which was once named Izrumin and that it was all the same to me how I got there, whether on the devil's back or even arm-in-arm with the priest Vlakov. (Pogossian knewr that this Vlakov wras the man I most disliked and whose presence exasperated me a mile away.)On todettava, että äisorit kärsivät suuresti edellisessä sodassa60, jossa he joutuivat vuoroin niin venäläisten kuin englantilaistenkin pelinappuloiksi niin, että puolet heistä menehtyi kurdien ja persialaisten kostaessa. Henkiin jääneet saavat kiittää pelastumisestaan vain Amerikan suurlähettilästä tohtori Y:tä ja hänen vaimoaan. Äisorit, ja heistä erityisesti ne, jotka asuvat Amerikassa — missä heitä oleilee runsaasti ovat mielestäni04098
Bottom
04099
Top
'If you say you can arrange it,' I continued, 'then do whatever you please and as circumstances demand, and I agree beforehand to everything, if only as a result we get to the place I have set as my goal.'v' Vain kahdesti Raamatussa mainittu Jeesuksen veli; Matt 13:55; Mark 6:3. (Suom.huom.)04099
Bottom
04100
Top
I do not knowr what Pogossian did or with whom or how he talked, but the result of his efforts wras that several days later, provided with a considerable sum of Russian, Turkish and Persian money and a great many letters of introduction to people living in the different places along our proposed route, we set out from Alexandropol in the direction of Kaghyshman.Knsimmäinen maailmansota (191418).04100
Bottom
04101
Top
In two weeks we arrived at the banks of the river Arax, which is the natural frontier between Russia and Turkey, and crossed it with the aid of some Kurds who had been sent to meet us. It seemed to us that we had now' surmounted the greatest difficulties, and we hoped that from there on everything would go smoothly and successfully.aisorikunniavartion velkaa tohtori Y:n ovelle, mikäli hän on edelleen hengissä. Ja mikäli hän on kuollut, on äisoreiden syytä pystyttää välittömästi muistomerkld hänen syntymäpaikalleen.04101
Bottom
04102
Top
We travelled mostly on foot, staying either with shepherds or with people recommended to us in the villages already passed through, or with those persons to whom we had letters from Alexandropol.Samana vuonna, kun päätimme aloittaa tutkimusmatkamme, armenialaisten keskuudessa vallitsi suuri kansallismielinen mieliala. Sittemmin armenialaisten kansallissankariksi leivotun nuoren Andronikin61 kaltaisten vapaustaistelijoiden nimet viipyivät monien huulilla.04102
Bottom
04103
Top
It must be confessed that although we had undertaken certain obligations and attempted, as far as possible, to carry them out, we never lost sight of our real purpose for the journey, the itinerary of which did not always coincide with the places of our commissions; on such occasions we did not hesitate to leave them unfulfilled' and, truth to tell, did not experience on this account any great remorse of conscience.Niin Turkin, Persian kuin Venäjänkin armenialaisyhdyskuntien keskuudessa syntyi tiuhaan tahtiin komiteoita ja puolueita. Yhdistymishankkeita viriteltiin, vaikka ikävät riidat pirstaloivat samaan aikaan puolueet kilpaileviksi jaostoiksi. Väkivaltainen poliittinen liikehdintä oli alkamaisillaan, kuten Armeniassa aika ajoin käy tavanomaisine seuraamuksineen.04103
Bottom
04104
Top
When we had passed the Russian frontier, we decided to go over Mount Egri Dagh, even though it wras the most difficult way, because it gave us a better chance of avoiding the numerous bands of Kurds and the Turkish detachments who were pursuing the Armenians. Having crossed over the pass, we turned south towards Van, leaving on our right the region of the sources of the great rivers Tigris and Euphrates.Eräänä aikaisena aamuna Aleksandropolissa olin tapani mukaan herättyäni matkalla Arpa Chai joelle peseytymään. Kun olin puolimatkassa Karakulin kohdalla, hengästynyt Pogossian saavutti minut ja kertoi kuulleensa edellisenä iltana pappi Z:n kanssa keskustellessaan, että Armenialainen Komitea keräsi puolueen riveistä vapaaehtoisia suorittamaan salaista tehtävää Mukiin62.04104
Bottom
04105
Top
During our journey, we had thousands of adventures which I will not describe, but there is one that I cannot pass by in silence. Although it happened so many years ago, I still cannot recall this incident without laughing, and without at the same time re-experiencing the sensation I had then—of instinctive fear combined with a presentiment of imminent catastrophe."Kotiin päästyäni”, Pogossian jatkoi, "käsitin tilaisuuteen tarttumisen voivan olla mahdollisuutemme päästä Sarmoung veljeskunnan jäljille. Siksi heräsin aamunkoitteessa päästäkseni puhumaan asiasta kanssasi. Huomattuani sinun lähteneen juoksin perääsi saavuttaakseni sinut.”04105
Bottom
04106
Top
Many times after this incident I found myself in very critical situations. For example, more than once I wras surrounded by scores of dangerous enemies; I have had to cross the path of a Turkestan tiger; and several times I wras taken literally at the point of a gun; but never did I have such a feeling as I experienced on this occasion, however comical it may seem now', after the event.Keskeytin hänet huomauttaakseni, että ensiksikin emme olleet puolueen jäseniä, ja toiseksi...04106
Bottom
04107
Top
Pogossian and I were calmly walking along. He wras humming some march and swinging his stick. Suddenly, as if from nowhere, a dog appeared, then another, and another, and still another—in all about fifteen sheep-dogs, who began barking at us. Pogossian imprudently flung a stone at them and they immediately sprang at us.Hän ei antanut minun päättää lausettani, vaan ilmoitti suunnitelleensa kaiken valmiiksi ja tietävänsä, miten kaikki tulisi järjestää. Hänen04107
Bottom
04108
Top
They were Kurd sheep-dogs, very vicious, and in another moment they would have torn us to pieces if I had not instinctively pulled Pogossian down and made him sit beside me on the road. Just because we sat down the dogstuli mielestään vain saada tietää, hyväksyisi n kö hänen suunnitelmansa.04108
Bottom
04109
Top
stopped barking and springing at us; surrounding us, they also sat down.Vastasin tahtovani keinolla millä hyvänsä päästä kerran Izruminiksi kutsuttuun laaksoon, ja että minulle olisi aivan sama miten perille pääsisin, oli se sitten itse pirun selässä keikkuen tai käsikynkässä pastori Vlakovin kanssa. (Pogossian tiesi, että kyseinen Vlakov oli henkilö, jota kaikkein eniten karsastin, ja jonka läsnäolo kävi hermoilleni virstankin päästä.)04109
Bottom
04110
Top
Some time passed before we came to ourselves; and when we were able to take stock of the situation we burst out laughing. As long as we remained sitting the dogs also sat, peaceably and still, and when we threw them bread from our knapsacks, they ate it with great pleasure, some of them even wagging their tails in gratitude. But when, reassured by their friendliness, we tried to stand up, then, 'Oh no, you don't!'—for they instantly jumped up and, baring their teeth, made ready to spring at us; so we were compelled to sit down once more. When we again tried to get up, the dogs showed themselves so viciously hostile that we did not risk trying a third time.”Jos siis sanot voivasi järjestää asian”, jatkoin, ”tee sitten kuten parhaaksi katsot ja olosuhteet vaativat. Suostun etukäteen kaikkeen, kunhan lopulta pääsemme päämääräkseni asettamaani paikkaan.”04110
Bottom
04111
Top
In this situation we remained sitting for about three hours. I do not know how much longer we would have had to sit there if a young Kurd girl had not chanced to appear in the distance with an ass, gathering keesiak in the fields.En tiedä, mitä Pogossian teki tai kenen kanssa hän puhui, mutta hänen ponnistustensa lopputuloksena hän toi joitain päiviä myöhemmin kortteeriimme huomattavat summat venäläistä, turkkilaista ja persialaista valuuttaa sekä vinon pinon esittely ja suosittelukirjeitä monille reittimme varrella sijaitsevien alueiden merkkihenkilöille. Tämän jälkeen poistuimme Aleksandropolista ja otimme suunnaksemme Kaghyshmanin.04111
Bottom
04112
Top
Making various signs to her, we finally managed to attract her attention, and when she came closer and saw what the trouble was, she went off to fetch the shepherds to whom the dogs belonged, who were not far away behind a hill. The shepherds came and called off the dogs, but only when they were at some distance did we risk standing up; and all the time they were moving away the rascals kept an eye on us.Kahden viikon taivalluksen jälkeen saavuimme Arax joen törmille. Ylitimme tuon Venäjän ja Turkin luonnonrajalla sijaitsevan joen muutamien matkaamme lähetettyjen kurdien avustuksella. Uskoimme selättäneemme kaikkein suurimmat vaikeutemme ja toivoimme, että tuosta hetkestä lähtien kaikki sujuisi omalla painollaan määränpäähämme asti.04112
Bottom
04113
Top
As it turned out, we had been most naive in assuming that after crossing the river Arax we would have left the greatest difficulties and troubles behind us; as a matter of fact, it was only there that they began.Kuljimme pääosin jalan. Vietimme yömme joko paimentolaisten kanssa tai matkamme varrella sijainneissa kylissä asuneiden, tehtävällemme myötämielisten ihmisten luona; unohtamatta muutamia ihmisiä, joille meillä oli matkassamme tuomisia Aleksandropolista.04113
Bottom
04114
Top
The greatest difficulty was that after crossing this frontier river and going over Mount Egri Dagh, we could no longer pass for Aisors, as we had until the encounter with the dogs, because we now found ourselves in places populated by genuine Aisors. To travel as Armenians, in regions where at that time they were being persecuted by all the other races, was quite out of the question. It was also dangerous to go as Turks or Persians. It would have been preferable to pass ourselves off as Russians or Jews, but neither Pogossian's appearance nor mine would permit this.On myönnettävä, että vaikka olimme ottaneet hoitaaksemme tietlyjä velvoitteita ja pyrimme suorittamaan tehtävämme mahdollisimman tunnollisesti, emme päästäneet mielistämme matkamme todellista määränpäätä, joka toisinaan johti meidät alkuperäiseltä reitiltämme. Suotuisan hetken tullen emme epäröineet jättää ulkopuolelta annettuja Kiitäviämme täyttämättä, emmekä totta pulmakseni tunteneet järin suurta pistoa sydämissämme näin tehdessämme.04114
Bottom
04115
Top
At that time great care had to be taken if one wished to conceal one's real nationality, because to be found out in any disguise would have been very dangerous. The natives were not then over-particular in their choice of means for getting rid of undesirable foreigners. For instance, it was rumoured from authentic sources that several Englishmen had recently been flayed alive by Aisors, for having attempted to make copies of certain inscriptions.Jätettyämme rajajoen taaksemme päätimme ylittää Egri Dagh vuoren63 siitä huolimatta, että tiesimme valitsemamme reitin olevan hankalin mahdollinen. Tiesimme, että vuorilla meillä oli parempi mahdollisuus välttyä kurdijoukkioilta ja turkkilaisilta joukkoosastoilta, jotka jahtasivat armenialaisia.04115
Bottom
04116
Top
After long deliberation, we decided to disguise ourselves as Caucasian Tartars. Somehow or other we made the appropriate changes in our dress, and continued on our journey.Solan jälkeen käännyimme etelään kohti Vania ja jätimme oikealle puolellemme alueen, jonka uumenista pulppusivat suurten Tigris ja Eufratjokien alkulähteet.04116
Bottom
04117
Top
Exactly two months after crossing the river Arax, we finally came to the town of Z, beyond which we had to go through a certain pass in the direction of Syria. In this pass, before reaching the famous waterfall of K, we were to turn off towards Kurdistan and it was somewhere along this road that we expected to find the place which was the chief objective of our journey.Matkamme kuluessa ajauduimme tuhansiin seikkailuihin, joita en tässä yhteydessä kuvaile. Erästä sattumusta en kuitenkaan voi sivuuttaa hiljaisuudessa. Vaikka tapahtumasta on kulunut jo monta vuotta, en edelleenkään voi muistella sitä nauramatta ja samalla ajautumatta uudestaan silloiseen tunnetilaani — vaistonvaraiseen pelkoon, yhdistettynä ennakkoaavistukseen tapahtumaisillaan olevasta katastrofista.04117
Bottom
04118
Top
In our further peregrinations, since we had by this time sufficiently adapted ourselves to surrounding conditions, everything went along fairly smoothly—until one unexpected accident changed all our intentions and plans.Monia kertoja tuon tapahtuman jälkeen olen ajautunut huomattavan vaikeisiin paikkoihin. Useamminkin kuin kerran olen joutunut tukkanuottasille vaarallisten vihollisten kanssa. Olen esimerkiksi selvitellyt välejä Turkestanin tiikerin kanssa, ja useammin kuin kerran minut on poimittu kirjaimellisesti aseen tähtäimeen. Kertaakaan olotilani ei kuitenkaan ole ollut samanlainen kuin pian kuvailemani välikohtauksen yhteydessä, niin hilpeältä kuin se jälkikäteen saattaakin teistä vaikuttaa.04118
Bottom
04119
Top
One day we were sitting by the roadside eating our bread and the tarekh we had brought with us. Suddenly Pogossian jumped up with a shout and I saw' darting aw'ay from under him a big yellow' phalanga. I at once understood the cause of his cry and, springing up, killed the phalanga and rushed to Pogossian. He had been bitten in the leg. I knew' that the bite of this insect—a kind of tarantula—is often fatal, and so I instantly tore aw'ay the clothes to suck the w'ound. But seeing he had been bitten in the fleshy part of the leg and knowing that sucking the w'ound w'ould be dangerous if thereMinä ja Pogossian laitoimme töppöstä toisen eteen kaikessa rauhassa. Hän hyräili jotain marssia ja heilutteli keppiään. Yhtäkkiä kuin tyhjästä eteemme ilmestyi koira, sitten toinen, kolmas, neljäs ja viides — kaiken kaikkiaan lopulta viitisentoista lammaskoiraa, jotka alkoivat haukkua meitä. Pogossian viskaisi harkitsemattomasti kiven koiralauman suuntaan sillä lopputuloksella, että koirat ampaisivat kimppuumme.04119
Bottom
04120
Top
were the slightest scratch in one's mouth, I took the lesser risk for both of us, seized my knife, and quickly cut away a piece of my comrade's calf—but in my haste I cut away too much.63 Araratvuoren turkkilainen nimirys. Ararat on Turkin korkein vuori (5 137 metriä), 16 kilometriä länteen Iranin rajalta ja 3 2 kilometriä etelään Armenian rajalta. Raamatun mukaan Ararat on vuori, jonne Nooan arkki rantautui tulvan jälkeen. (Suom.huom.)04120
Bottom
04121
Top
Obviating in this way all danger of fatal poisoning, I felt less anxious and immediately began washing the wound and bandaging it as best I could. As the wound was large and Pogossian had lost much blood and all kinds of complications were to be feared, it was not possible for the time being to think of continuing the journey we had mapped out. We had to decide at once what was to be done.Koirat olivat erityisen häijystä luonteestaan tunnettuja anatolianpaimenkoiria. Tiesin, että hurtat olisivat voineet hetkessä repiä meidät kappaleiksi, jos en olisi vaistonvaraisesti kiskaissut Pogossiania maihin ja pakottanut häntä istumaan viereeni tienreunaan. Heti istahdettuamme koirat lopettivat haukkumisensa, ja meidät ympäröityään ne istuivat aloilleen.04121
Bottom
04122
Top
Having talked it over together, we decided to spend the night there on the spot, and in the morning to find some means of reaching the town of N, thirty miles away, where we had a letter to deliver to a certain Armenian priest—a commission we had not carried out as this town was not on the route we had planned before the accident.Jonkin aikaa kului ennen kuin onnistuimme keräämään itsemme. Kun olimme arvioineet tilannetta, repesimme nauramaan. Niin kauan kuin pysyimme aloillamme, myös koirat istuskelivat kaikessa rauhassa, ja kun heitimme niille leipää repuistamme, ne söivät hyvällä ruokahalulla, jotkut jopa heiluttelivat häntiään kiitollisuudesta.04122
Bottom
04123
Top
The next day, with the help of an old Kurd who happened to be passing and who turned out to be quite friendly, I hired in a little village near by a kind of cart harnessed to two oxen, which was used for carting manure, and putting Pogossian in it, set out in the direction of N.Mutta kun yritimme nousta seisomaan niiden ystävällismielisyydestä vakuuttuneina, silloin "ettekä nouse!” koirat ponnahtivat hetkessä tassuilleen, paljastivat hampaansa ja valmistautuivat loikkaamaan meitä kohti. Jatkoimme siis istumista. Kun seuraavan kerran yritimme nousta, koirat elehtivät niin avoimen vihamielisesti, ettemme tahtoneet edes yrittää kolmatta kertaa.04123
Bottom
04124
Top
It took us almost forty-eight hours to cover this short distance, stopping every four hours to feed the oxen. We finally arrived, at N and went straight to the Armenian priest, to whom we had a letter of introduction as well as the letter to be delivered. He received us most amiably, and when he learned what had happened to Pogossian, he immediately offered him a room in his house, which of course we most gratefully accepted.Istuimme tässä pattitilanteessa kaikkiaan kolme tuntia. En tohdi arvella, kuinka kauan olisimme joutuneet kököttämään aloillamme, jos nuori kurdityttö ei olisi sattunut eksymään lähistölle aaseineen keesiaiv«keru umatkallaan64.04124
Bottom
04125
Top
While still on the road Pogossian's temperature had risen and, although it went down on the third day, the wound had festered and had to be treated with great care. That is how we came to accept the hospitality of this priest for almost a whole month.Yritettyämme kaikin keinoin saada tyttöä huomaamaan meidät onnistuimme viimein herättämään hänen huomionsa. Kun hän tuli lähemmäs ja ymmärsi ongelman luonteen, hän lähti noutamaan viereisen kukkulan takana olleet paimenet, jotka omistivat meitä piinanneet koirat. Paimenet hakivat hurtat matkaansa, mutta uskalsimme nousta seisaallemme vasta niiden otettua hieman etäisyyttä meihin. Ryökäleet nimittäin pitivät meitä silmällä aina siihen asti, kunnes olivat kadonneet näkyvistä.04125
Bottom
04126
Top
Living so long under the same roof with this priest and frequently talking with him about anything and everything, very close relations were gradually established between us. Once, in the course of conversation, he told me, by the way, about a certain object he possessed and the story connected with it.” Kmuiit on hyvin vanha kurdinkielinen sana, joka merkitsee joko puuvillaa tai kikhernettä. (Suom.huom.)04126
Bottom
04127
Top
It was an ancient parchment with some kind of map on it. It had been in his family a long time, and had been passed down to him by inheritance from his great-grandfather.Kuten ilmeni, oletuksemme, että matkamme suurimmat haasteet olisivat takanapäin Arax joen ylityksen jälkeen osoittautuivat ennenaikaisiksi ja lapsellisiksi. Totta puhuakseni pahimmat vaikeutemme alkoivat vasta tuosta hetkestä.04127
Bottom
04128
Top
The year before last,' said the priest, 'a man who was quite unknown to me came and asked me to show him the map. How he could have known that I had it I have no idea. It all seemed to me suspicious, and not knowing who he was, I did not at first wish to show' it to him and even denied that I had it; but when he persisted in asking me about it, I thought, "Why should I not let him see it?" and I did show' it to him.Kaikkein suurin haasteemme odotti, kun olimme ylittäneet rajajoen ja päässeet Egri Dagh vuoren yli. Emme enää voineet tekeytyä aisoreiksi, koska villikoiravälikohtauksen jälkeen taivalsimme todellisten aisoreiden asuinpaikoilla.04128
Bottom
04129
Top
'He had hardly looked at the parchment w'hen he asked me w'hether I w'ould sell it to him and immediately offered me two hundred Turkish pounds for it. Although the sum w'as large, I did not wish to sell it, not being in need of the money and not wishing to part with something I w'as accustomed to having and w'hich I cherished as a remembrance.Armenialaisina matkustaminen ei tullut kysymykseenkään, koska silloin kaikkien muiden rotujen edustajat vainosivat heitä. Yhtä alttiiksi vaaralle olisimme joutuneet turkkilaisiksi tai persialaisiksi tekeytyneinä. Kaikkein turvallisinta olisi ollut matkustaa venäläisinä tai juutalaisina, mutta minä ja Pogossian emme ulkonäöltämme vastanneet heitä lainkaan.04129
Bottom
04130
Top
'This stranger, it appeared, w'as staying with our bey. The next day the bey's servant came to me, on behalf of their newly-arrived guest, with an offer to buy the parchment for five hundred pounds.Silloiseen maailmanaikaan matkalaisen oli salattava kansallisuutensa mitä huolellisimmin, sillä valeidentiteettien paljastuminen epäsuotuisissa olosuhteissa olisi ollut kaikin puolin vaarallista. Paikalliset eivät empineet turhaan hankkiutua epämieluisista vieraista eroon. Luotettavien lähteiden mukaan äisorit olivat nylkeneet hengiltä muutamia englantilaisia, jotka olivat yrittäneet kopioida tiettyjä kirjoituksia.04130
Bottom
04131
Top
'I must say that from the moment the stranger had left my house many things had seemed to me suspicious: first of all, this man had apparently come a long way specially for this parchment; then, the incomprehensible means by w'hich he had learned that it w'as in my possession; and finally, the intense interest he show'ed w'hile looking at it.Pitkän mietinnän jälkeen päätimme tekeytyä Kaukasian tataareiksi. Muokkasimme vaateparttamme vaatimuksien mukaan ja jatkoimme matkaamme.04131
Bottom
04132
Top
'All this taken together proved to me that this thing must be verv valuable. So w'hen he offered such a sum as fiveTarkalleen kaksi kuukautta Arax joen ylityksen jälkeen saavuimme viimein Z:n kaupunkiin, mistä meidän oli kuljettava erään solan läpi Syyrian suuntaan. Ennen kuin sola johtaisi meidät aina kuuluisalle K:n vesiputoukselle asti, meidän oli poikettava Kurdistanin suunnassa. Odotimme löytävämme tuon tien varrelta paikan, joka oli matkamme päätavoitteena.04132
Bottom
04133
Top
hundred pounds, although inwardly tempted by the offer, I feared to let the thing go too cheaply and, deciding to be cautious, again refused.Koska olimme tuohon mennessä mukautuneet moitteettomasti ympäröiviin olosuhteisiin, matkamme eteni sujuvasti — kunnes eräs odottamaton sattuma pakotti meidät muuttamaan suunnitelmiamme. #11604133
Bottom
04134
Top
'In the evening the stranger came to see me again, this time accompanied by the bey himself. When he renewed his offer to pay me five hundred pounds for the parchment, I flatly refused to sell at all. But as he had come with our bey, I invited them both in as my guests. They came in and we drank coffee and talked about one thing and another.Eräänä päivänä istuskelimme tien reunassa ja napostelimme leipää ja tarekhia6^, kun yhtäkkiä Pogossian hypähti huudahtaen seisaalleen. Samassa valtava, keltainen hämähäkki vilisti hänen altaan. Ymmärrettyäni välittömästi hänen huudahduksensa syyn nousin pystyyn, talloin hämähäkin ja riensin Pogossianin luokse. Häntä oli purtu jalkaan.04134
Bottom
04135
Top
'In the course of conversation it transpired that my visitor was a Russian prince. He told me, among other things, that he was interested in antiques and, as this parchment fitted so well into his collection, he, being a connoisseur, wished to buy it and had offered a sum far above the value of the article. But he considered it would be foolish to pay more and regretted that I refused to sell it.Tiesin näkemämme tarantellan kaltaisen niveljalkaisen pureman usein kuolettavaksi, ja siksi revin välittömästi vaateparren hänen yltään imeäkseni myrkyn haavasta. Kun havaitsin pureman kohdistuneen hänen jalkansa lihaisimpaan osaan ja tiedostin haavan imemisen saattavan minutkin hengenvaaraan, jos suussani olisi ollut pienikin naarmu, päätin ottaa vähäisemmän riskin. Tarrasin siis veitseeni ja leikkasin tarkalla sivalluksella palan toverini pohkeesta. Kiireissäni leikkasin kuitenkin turhan suuren kimpaleen.04135
Bottom
04136
Top
'The bey, who had been listening attentively to our conversation, became interested in the parchment and expressed a wish to see it. When I brought the parchment and they were both looking at it, the bey wras obviously astonished that such a thing wras worth so much.Ehkäistyäni näin kuolettavan myrkytyksen vaaran koin oloni rauhoittuneen. Pesin toverini haavan ja sidoin sen niin hyvin kuin osasin. Koska haava oli suuri, Pogossian oli menettänyt paljon verta ja pelkäsimme jälkiseuraamuksia, en osannut edes kuvitella että olisimme jatkaneet matkaa suunnitelmamme mukaan. Meidän oli päätettävä heti, mitä tekisimme.04136
Bottom
04137
Top
'During the conversation the prince suddenly asked me how' much I weuld take to let him make a copy of my parchment. I hesitated, not knowing what to answer, as, speaking frankly, I wras afraid that I had lost a good customer. He then offered me two hundred pounds to let him make a copy, and this time I felt ashamed to bargain as, in my opinion, he wras giving me this sum for nothing.Keskusteltuamme asiat halki päätimme viettää seuraavan yön tapaturmapaikalla ja yrittää jollain keinoin etsiytyä seuraavana päivänä kolmenkymmenen virstan päässä sijaitsevaan N:n kaupunkiin, missä meidän oli toimitettava kirje eräälle armenialaiselle papille. Ennen Pogossianin tapaturmaa olimme päättäneet jättää tämän toimeksiannon suorittamatta.04137
Bottom
04138
Top
'Just think, for permission merely to make a copy of the parchment I wras receiving as much as two hundred pounds! Without thinking longer about it, I agreed to the prince's offer, telling myself that, after all, the parchment w'ould remain with me and I weuld abvays be able to sell it if I wished.Saatuani aamun valjettua kyydin ohitsemme sattumalta kulkeneelta vanhalta, ystävällismieliseltä kurdilta, vuokrasin lannankuormaamiseen i a rkoitetut härkävankkurit läheisestä kylästä. Aseteltuani potilaan vankkureihin suuntasimme kohti N:aa.04138
Bottom
04139
Top
'The next morning the prince returned. We spread the parchment out on the table, and the prince added wrater to some powdered alabaster he had brought with him; after covering the parchment with oil he spread the alabaster over it. Several minutes later he removed the alabaster, wTapped it up in a piece of old djedjin I gave him, paid me two hundred pounds, and went aw'av. Thus did God send me two hundred pounds for nothing, and I have the parchment to this day.'Ltrrkh on vahvasti suolattua kalaa, joka elää vain Vanjärvessä ja on erityisen suosittua järven ympärysalueilla.04139
Bottom
04140
Top
The priest's story interested me greatly, but I gave no sign of it and simply asked him, as though out of curiosity, to show me what it wras for which he had been offered such a large sum of money. The priest went to a chest and took out a roll of parchment. When he unrolled it I could not at first make out what it wras, but when I looked at it more closely... My God! What I experienced at that moment! I shall never forget it.Meiltä kesti lähes kaksi vuorokautta tuon lyhyen välimatkan kulkemiseen, jonka aikana pysähdyimme joka neljäs tunti ruokkimaan härät. Saavuimme viimein perille N:aan ja suuntasimme suoraan armenialaisen papin talolle toimittaaksemme hänelle kirjelähetyksen sekä saamamme suositukset. Hän otti meidät avosylin vastaan ja kuultuaan Pogossianin tapaturmasta hän tarjosi toipilaalle välittömästi huonetta omasta talostaan, jonka kiittäen hyväksyimme.04140
Bottom
04141
Top
I wras seized with violent trembling, which wras all the more violent because I wras inwardly trying to restrain myself and not show my excitement. What I sawr—wras it not precisely what I had spent long months of sleepless nights thinking about!Matkan aikana Pogossian kärsi kuumeesta. Vaikka kolmannen päivän tullen kuume laski, hänen haavansa tulehtui ja vaati erityishuolenpitoa. Näistä syistä hyödynsimme armenialaispapin vieraanvaraisuutta lähes kuukauden ajan.04141
Bottom
04142
Top
It wras a map of what is called 'pre-sand Egypt'.Viipyessämme niin pitkään saman katon alla tämän papin kanssa keskustelimme vuolaasti kaikesta mieleemme juolahtaneesta ja meitä kiinnostaneesta. Hiljalleen välillemme muodostui lämmin luottamusside. Kerran keskustelun soljuessa hän puhui minulle kuin ohimennen eräästä omistamastaan arvoesineestä ja kertoi siinä ohessa esineeseen liittyvän tarinan.04142
Bottom
04143
Top
With great effort, I continued trying to look as though I were not particularly interested in this thing and spoke of something else.Esine osoittautui muinaiseksi pergamentiksi, johon oli piirretty kartta. Kartta oli kulkenut hänen perheessään sukupolvelta toiselle jo kauan ja päätynyt hänelle suorassa perimysjärjestyksessä isoisänsä isältä.04143
Bottom
04144
Top
The priest rolled up the parchment and put it back in the chest. I wras no Russian prince to pay two hundred pounds for making a copy, yet this map wras perhaps no less necessary to me than to him. I therefore decided, then and there, that at any cost I must have a copy, and at once began to think how' it could be obtained.”Toissa vuonna”, pappi aloitti kertomuksensa, "minulle tuiki tuntematon mies tuli luokseni ja pyysi näyttämään hänelle karttani. Minusta vaikutti epäilyttävältä, että hän oli saanut jostain vihiä omaisuudestani, enkä siksi halunnut näyttää hänelle karttaa, lopulta jopa kielsin omistavani sen. Kun hän vaatimalla vaati, aloin miettiä, mitä syitä minulla olisi kieltäytyä, ja lopulta toin perintökaluni hänen tarkasteltavakseen.”04144
Bottom
04145
Top
By this time Pogossian wras feeling so much better that we used to take him out on the terrace, where he weuld sit for”Hän hädin tuskin ehti vilkaista pergamenttia ennen kuin kysyi, myisinkö sen hänelle. Hän tarjosi välittömästi kahtasataa Turkin puntaa vastineeksi. Vaikka hänen tarjoamansa summa oli huomattava, en tahtonut myydä karttaa, sillä en ollut rahan tarpeessa enkä halunnut erota esineestä, jonka olin tottunut omistamaan ja jonka muistoarvo oli valtaisa.”04145
Bottom
04146
Top
long hours in the sun. I arranged that he would let me know when the priest went out on his business and the next day, on hearing from him that the priest had left the house, I went stealthily into his room to fit a key to his heirloom chest. The first time I was not able to note all the details of the key, and it was not until the third attempt, after numerous filings, that I succeeded in making one fit."Keskustellessamme ilmeni, että muukalainen asui kaupunginpäämiehemme hoteissa. Seuraavana päivänä kaupunginpäämiehen palvelija tuli puheilleni ja kertoi vieraan tarjouksen kohonneen viiteensataan Turkin puntaan.”04146
Bottom
04147
Top
One evening, two days before our departure, while the priest was absent, I got into his room again and took the parchment from the chest. I took it to our room and throughout the night Pogossian and I traced all the details of the map, after having covered it with oiled paper. The next day I put the parchment back in its place.”On myönnettävä, että siitä hetkestä alkaen, kun vieras ensi kerran poistui talostani, monet seikat vaikuttivat minusta epäilyttäviltä. Ensiksikin oli selvää, että hän oli tullut pitkän matkan omistamani pergamentin perässä. Toiseksi hän oli minulle tuntemattomin keinoin selvittänyt kartan olevan juuri minun hallussani. Kolmanneksi hänestä huokui voimakas, lähes malttamaton kiinnostus, joka ilmeni selkeästi hänen silmäillessään karttaa.”04147
Bottom
04148
Top
From the moment I had this treasure—so full of mystery and promise—securely and unnoticeably sewn in the lining of my clothes, it was as if all my other interests and intentions evaporated. An eagerness which was not to be restrained arose in me to reach at any cost and without delay the places where, with the aid of this treasure, I could at last appease that desire for knowledge which during the past two or three years had given me no rest, gnawing me within like a worm.”Näitä tosiseikkoja arvioidessani saatoin päätellä kartan arvon kenties mittaamattomaksi. Pidin sisimmässäni hänen viidensadan punnan tarjoustaan houkuttelevana, mutta koska pelkäsin antavani kartan hänelle turhan halvalla, päätin pelata varman päälle ja kieltäydyin jälleen.” "Illan tullen muukalainen saapui taas tyköni. Tällä kertaa hän toi matkassaan itsensä kaupunginpäämiehen. Kun hän uudelleen tarjosi minulle viittäsataa puntaa pergamentistani, kieltäydyin ehdottomasti myymästä karttaa. Vaan koska hän oli ottanut kaupunginpäämiehemme matkaansa, kutsuin heidät molemmat vieraikseni. Istuimme yhdessä iltaa kotonani, joimme kahvia ja rupattelimme monenmoisista asioista.” "Keskustelun lomassa vieraani osoittautui venäläiseksi ruhtinaaksi. Hän kertoi monenlaista, kuten sen, että hän harrasti antiikkiesineiden keräilyä. Koska pergamenttini sopi erityisen hyvin hänen kokoelmiinsa, hän taiteentuntijana tahtoi sen itselleen ja tarjosi minulle hyväntahtoisuuksissaan selkeästi esineen myyntiarvoa korkeampaa hintaa. Hän kuitenkin piti ostotarjouksen korottamista hölmöläisen hommana ja valitteli päätöstäni olla myymättä karttaa.”04148
Bottom
04149
Top
After this perhaps Justifiable, but nevertheless—whatever way one regards it—culpable treatment of the hospitality of the Armenian priest, I talked things over with my still half-sick comrade Pogossian. I persuaded him not to spare his lean financial resources but to buy two good local saddle-horses, of the kind we had noticed during our stay there and whose peculiar, quick, ambling trot we had admired, so that we could set off as soon as possible in the direction of Syria."Keskusteluamme herkeämättä kuunnellut kaupunginpäämies kiinnostui pergamentistani ja toivoi saavansa nähdä sen. Kun toin sen heidän tarkasteltavakseen, päämies oli ilmeisen ihmeissään siitä, että perintökaluni oli niinkin arvokas.”04149
Bottom
04150
Top
The gait of the horses bred in that locality is indeed so smooth that one can ride on them almost at the speed of the flight of a large bird, holding in one's hand a glassfull of wrater without spilling a single drop."Yhtäkkiä ruhtinas kysyi minulta, mistä hinnasta antaisin hänen kopioida pergamenttini. Epäröin tovin ja huolestuin lopulta, että kieltäytymällä menettäisin hyvän kauppakumppanin. Sitten hän tarjosi minulle kaksisataa puntaa kopiosta, enkä tällä kertaa tohtinut tinkiä, koska pidin hänen tarjoustaan ylenpalttisena.”04150
Bottom
04151
Top
I will not describe here all the ups and downs of our journey, nor the unforeseen circumstances which forced us frequently to change our route. I will only say that exactly four months after we took leave of that hospitable and kindly Armenian priest, we reached the town of Smyrna, where, on the evening of our arrival, we had an adventure which happened to be a turning-point in the subsequent destiny of Pogossian."Miettikää, ystäväni pelkkä lupa kopioida pahainen paperinpala oli kahdensadan punnan arvoinen! Sen kauempaa epäröimättä hyväksyin ruhtinaan tarjouksen. Perustelin itselleni, että toimenpiteestä huolimatta pergamentti säilyisi hallussani ja saattaisin koska tahansa tahtoessani myydä sen.”04151
Bottom
04152
Top
That evening we went to a small Greek restaurant for a little diversion after the period of difficulty and strain we had just been through. We were leisurely drinking the famous douziko and helping ourselves to this and that, as is the local custom, from the numerous small saucers piled with all kinds of hors-d'oeuvres, from dried mackerel to salted chick"Aamun tullen ruhtinas palasi luokseni. Levitimme pergamentin pöydälle, jonka jälkeen ruhtinas sekoitti vettä mukanaan tuomaansa jauhemaiseen alabasteriin. Valeltuaan pergamentin öljyllä hän ripotteli sille alabasteria. Joitain minuutteja myöhemmin hän poisti alabasterin paperilta, kääri sen hänelle antamaani vanhaan djedjinimpslaseen66, maksoi kaksisataa puntaa ja lähti. Sillä tavoin Jumala antoi minulle kaksisataa puntaa tyhjästä ja pergamentti on minulla yhä tänä päivänä.”04152
Bottom
04153
Top
Besides ourselves, there were several groups of people in the restaurant, most of them sailors from the foreign ships anchored in the harbour. They were rather rowdy and it wras evident that they had already visited more than one tavern and had got themselves, as is said, 'pretty well soaked'.Papin kertomus kiinnosti minua kovin. Pidempään empimättä kysyin uteliaisuudestani, voisiko hän näyttää hänelle suuret summat rahaa netonnutta muistoesinettä. Pappi haki arkustaan ikivanhan pergamenttirullan. Sen levittyessä eteeni en heti ymmärtänyt mitä katselin, mutta tarkasteltuani sitä tovin... Laupias Jumala! Miten voisin koskaan unohtaa, miten tuon hetken koin!04153
Bottom
04154
Top
Between the sailors of different nationalities sitting at separate tables, squabbles arose from time to time, which were at first confined to an interchange of noisy epithets in a peculiar jargon, mostly a mixture of Greek, Italian and Turkish—and then suddenly, without warning, an explosion occurred.Aloin vapista rajusti, ja mitä enemmän yritin olla osoittamatta innostustani, sen rajummalta kohtaus tuntui. Mitä näinkään edessäni mitä muutakaan kuin sen, mitä kuukausien unettomien öiden ajan olin pohtinut mielessäni!04154
Bottom
04155
Top
I do not know how the gunpowder wras ignited, but all at once a rather large group of sailors sprang up in a body and, with threatening gestures and shouts, threw themselves upon some other sailors sitting not far from us. The latter also sprang up and in the twinkling of an eye a free fight wras in full swing.Pergamentti oli "hiekkaa edeltäneen ajan Egyptin” kartta.04155
Bottom
04156
Top
Pogossian and I, also somewhat excited by the fumes of the douziko, rushed to help the smaller group of sailors. We had no idea what it wras all about—or even who wras getting the best and who the w'orst of it.66 Djedjin on kurdinkielinen sana, joka merkitsee lehmän/härännahasta tehtyä käärettä. (Suom.huom.) #12004156
Bottom
04157
Top
When the other people in the restaurant and the military patrol, which happened to be passing, had separated us,Yritin herkeämättä katsella karttaa ikään kuin hajamielisenä ja puolella silmällä ja puhua papin kanssa joistain aivan muista asioista.04157
Bottom
04158
Top
scarcely a single one of those in the fight had come out unscathed: one had a broken nose, another was spitting blood, and so on, while I stood in the middle of them decorated with an enormous black left eye, and Pogossian, cursing all the time in Armenian, groaned and gasped, complaining of an unbearable pain under the fifth rib.Pappi kääri pergamentin rullalle ja asetti sen arkkuunsa. En ollut mikään venäläinen ruhtinas, jolla olisi ollut kahtasataa puntaa tuosta noin maksettavaksi pelkästä kopiointityöstä, mutta tiesin hänen karttansa olevan arvokkaampi minulle kuin hänelle. Siksi päätin sillä hetkellä haalivani käyttööni kopion hänen kartastaan keinolla millä hyvänsä ja aloin välittömästi miettiä, miten saisin sen haltuuni.04158
Bottom
04159
Top
When, as the sailors would have said, the storm abated, Pogossian and I, finding that we had had enough for one evening and had been sufficiently diverted by these good people—and not even by request— dragged ourselves home toTähän mennessä Pogossian koki olonsa kohentuneen niin, että saatoimme kantaa hänet päivittäin talon terassille istuskelemaan jopa tuntikausiksi auringossa. Järjestin asiat niin, että hän kertoisi minulle, milloin papilla oli tapana poistua talostaan asioilleen. Jo seuraavana päivänä onnistuin livahtamaan kirkonmiehen huoneeseen selvittääkseni, minkälainen avain sopisi hänen perintökaluarkkuunsa. Ensimmäisellä kerralla en ehtinyt selvittämään lukon kaikkia yksityiskohtia, mutta lopulta kolmannella yrittämällä onnistuin valmistamaan kaikin puolin sopivan tiirikan.04159
Bottom
04160
Top
It cannot be said that we were very talkative on the way home; my eye kept shutting involuntarily and Pogossian was groaning and cursing himself for not minding his own business.Kun pappi lähti kotoaan iltasella kaksi päivää ennen lähtöämme, astelin jälleen hänen huoneeseensa ja otin pergamentin arkusta. Tutkailimme Pogossianin kanssa karttaa huoneessamme yön tuntien ajan ja piirsin kaikki kartan yksityiskohdat öljypaperille, jolla olin sen peittänyt. Seuraavana päivänä palautin pergamentin paikalleen.04160
Bottom
04161
Top
The next morning at breakfast, reviewing our physical condition and our rather idiotic behaviour of the previous evening, we decided not to postpone the trip to Egypt we had planned, as we calculated that the long voyage on the boat and the pure sea air would cure our wounds of battle completely by the time we arrived there. So we went at once to the port to find out if there were a ship to suit our pockets which would soon be going to Alexandria.Alkaen hetkestä, jona ensi kerran sujautin uuden, ihmeellisen ja toiveiden täyttymykseltä vaikuttaneen aarteeni huomaamattomaan paikkaan takkini vuorissa, minusta tuntui kuin kaikki muut kiinnostuksen kohteeni ja aikeeni olisivat kadonneet kuin tuhka tuuleen. Minussa leimahti taltuttamaton palo päästä keinolla millä hyvänsä ja viipymättä kaikkiin karttaan merkittyihin paikkoihin — saattaisinhan siten sammuttaa minua viimeisen kahden tai kolmen vuoden ajan lapamadon tavoin leppymättä kalvaneen tiedonjanon.04161
Bottom
04162
Top
We discovered that there was a Greek sailing-vessel in the harbour about to leave for Alexandria, and we hurried off to the office of the steamship company to which this ship belonged to get the necessary information. Just at the door of this office a sailor ran up to us and, jabbering something or other in broken Turkish, began warmly and excitedly shaking hands with both of us.Käytettyämme oikeutetusti joskin tarkastelijan katsantokannasta riippuen myös paheksuttavasti armenialaispapin vieraanvaraisuutta04162
Bottom
04163
Top
At first we did not understand anything, but it soon became clear that he was an English sailor, one of the group in whose defence we had fought the previous evening. Gesturing to us to wait, he hurried off and a few minutes later returned accompanied by three comrades, one of whom, as we afterwards learned, was an officer. All of them thanked us warmly for what we had done the day before and insisted that we go to a Greek restaurant near by to have a glass of douziko with them.hyödyksemme keskustelin asioiden kulusta puolikuntoisen toverini Pogossianin kanssa. Taivuttelin hänet ostamaan viimeisillä käteisvaroillaan kaksi hyvää, paikallista ratsuhevosta juuri sellaista, joiden erikoislaatuista, vikkelää ja tasaista ravia olimme kaupungissa viipyessämme ihailleet — jotta voisimme karauttaa mitä pikimmin Syyriaa kohti.04163
Bottom
04164
Top
After three rounds of the miraculous douziko—that worthy offspring of the beneficent mastikhe of the ancient Greeks—we began to talk more and more noisily and freely, of course thanks to the ability we had all inherited of making ourselves understood by 'ancient Greek mimicry' and 'ancient Roman gesticulation', as well as with the help of words taken from all the seaport languages on earth. When they learned that we wished to get somehow or other to Alexandria, then the beneficent effect of that worthy offspring of the invention of the ancient Greeks did not fail to make itself manifest in a most striking manner.Niillä main kasvatettujen hevosten askellus on toden totta niin pehmeää, että harjaantumatonkin ratsastaja voisi ratsastaa niillä suuren linnun lentonopeutta täysi vesilasillinen kädessään pisaraakaan läikäyttämättä.04164
Bottom
04165
Top
The sailors, as though they had forgotten our existence, began talking among themselves, and whether they were quarrelling or joking we could not tell. Suddenly two of them, finishing their drinks in one gulp, went off in a great hurry, while the two who were left vied with each other, in a tone of benevolent concern, to assure and reassure us of something or other.En kuvaile tässä yhteydessä kaikkia matkamme ylä ja alamäkiä, enkä kirjoita odottamattomista olosuhteista, joiden johdosta jouduimme tuon tuosta korjaamaan reittiämme. Tyydyn vain sanomaan, että tarkalleen neljä kuukautta sen jälkeen, kun olimme lähteneet tuon vieraanvaraisen ja sydämellisen armenialaisen papin kotoa, saavuimme Smyrnan67 kaupunkiin. Siellä koimme saapumisiltanamme seikkailun, joka oli Pogossianin myöhempiin vaiheisiin nähden hänen elämänsä käännekohta.04165
Bottom
04166
Top
At last w'e began to guess what it wras all about and, as it afterwards turned out, our guess wras almost correct: those two comrades of theirs who had suddenly left had gone to put in a wrord for us in the proper quarter, so that wre might go on their ship, which wras sailing the next day for Piraeus, from there to Sicily, and from Sicily to Alexandria, where it wrould stop for about two wreeks before sailing to Bombay.Saapumisiltanamme suuntasimme pieneen kreikkalaisravintolaan hemmotellaksemme itseämme hieman monien vaikeuksien ja rasitusten jälkeen. Joimme verkkaisesti paikkakunnan maankuulua douzikod* ja napostelimme samaan aikaan paikallisia herkkuja sikäläiseen tapaan monista pienistä lautasista, jotka pursuivat erilaisia pikkupurtavia kuivatuista makrilleista suolattuihin kikherneisiin.04166
Bottom
04167
Top
The sailors took a long time to come back, and while waiting for them we did justice to the magnificent offspring of mastikhe, to the accompaniment of strong wrords from all languages.Ravintolassa oli lisäksemme muitakin seurueita. Monet seurueet koostuivat ulkomaalaisista merimiehistä, joiden laivat olivat ankkuroituneet satamaan. He hulinoivat jonkin verran ja oli ilmiselvää, että jo ennen ravintolaan saapumista he olivat ehtineet niin sanotusti "turvottaa itsensä” sammalluskuntoon monissa tavernoissa.04167
Bottom
04168
Top
In spite of this pleasant way of passing the time waiting for favourable news, Pogossian, evidently remembering his fifth rib, suddenly lost patience and started to insist that we should not wait any longer but should return home at once; moreover, he assured me with great earnestness that my other eye was also beginning to look black.Eri kansallisuuksia edustavien merimiesten pöytäseurueiden välille leimahti ajoittain kärhämää. Nämä kiistat purkautuivat äänekkäiden haukkumanimien huuteluna kiihtynein äänensävyin, useimmiten kreikan, italian ja turkin kielellä ja sitten, aivan yllättäen, jossain räjähti.04168
Bottom
04169
Top
Considering that Pogossian had not entirely recovered from the phalanga bite, I could not refuse and, without going into any explanations with our chance companions in the consumption of douziko, I obediently got up and went off afterEn lainkaan tiedä, kuka ruudin sytytti ja miten, mutta samassa suuri merimiesjoukkio nousi yhtenä rintamana tuoleiltaan ja heittäytyi uhkaavin elein lähistöllämme istuneita merimiehiä kohti. Myös jälkimmäiset ponnahtivat seisomaan ja silmänräpäyksessä täysi nujakka riehui valtoimenaan.04169
Bottom
04170
Top
Astonished by the unexpected and silent departure of their defenders of the day before, the sailors got up too and came along after us. We had rather a long way to go. Each of us entertained himself in his own way; one sang, another gesticulated, as if to prove something to somebody, another wras whistling some military march....Douzikohuurut olivat tuossa vaiheessa rohkaisseet minua ja Pogossiania sen verran, että ryntäsimme kyselemättä pienemmän merimiesjoukon avuksi. Meillä ei ollut aavistustakaan mistä tapeltiin, kuka oli alakynnessä ja kuka niskan päällä.04170
Bottom
04171
Top
sailor, simply stretched out on the floor, making a sign to the other to do the same.Kun sattumoisin ohi kulkenut sotilaspartio oli lopulta saanut ravintolan muiden asiakkaiden avulla erotettua riitapukarit, yksikään tappeluun osallistuneista ei ollut selvinnyt naarmuitta. Jonkun nenä oli poskella, toinen sylki verta. Minä seisoin joukon keskellä suunnaton musta kuhmu vasemman silmäni koristeena, ja armeniaksi solkenaan kiroileva Pogossian murisi, haukkoi henkeään ja valitti sietämätöntä kipua kylkiluissaan.04171
Bottom
04172
Top
Waking up in the night with a terrible headache and recalling in snatches everything that had happened the day before, I remembered, among other things, the sailors who had come home with us; but when I looked round the room I discovered that they had gone.Kun merimiesten yleismaailmallista vertauskuvaa käyttäen — myrsky viimein laantui, Pogossian ja minä päättelimme pitäneemme tarpeeksi hauskaa yhdelle illalle. Ystävällisen väkijoukon ystävällisesti opastettua meidät ovista ulos — meidän sitä itse pyytämättä — raahauduimme asuinsijoillemme yöpuulle.04172
Bottom
04173
Top
I went back to sleep and it wras already late when I wras awakened by the clatter of dishes made by Pogossian preparing tea and by his singing, as he did every morning, the special Armenian morning prayer, Lusatsav lusn pareen yes avadam zair ghentaneen. Neither Pogossian nor I wanted tea that morning; we wanted something very sour. We drank only some cold wrater and, without exchanging a single word, went back to bed.Arvioituamme aamiaisella terveydentilaamme ja selviteltyämme edellisillan ääliömäistä käytöstämme päätimme olla lykkäämättä Egyptin matkaa. Laskelmiemme mukaan pitkä laivamatka ja puhdas meriilma #12304173
Bottom
04174
Top
We were both very depressed and felt wTetched in every way. In addition, I had a sensation in my mouth as though at least a dozen cossacks, with their horses and harness, had spent the night there.parantaisivat arpemme täysin määränpäähän saapumiseemme mennessä. Suuntasimme siis suorin tein satamaan selvittämään, lähtisikö lähiaikoina yksikään rahavarannoillemme sopiva paatti kohti Aleksandriaa69.04174
Bottom
04175
Top
ship, as they had received permission from the authorities to take us with them as extra ship's hands.Selvitimme, että satamaan kiinnittynyt kreikkalaisalus oli ottamassa suunnakseen Aleksandrian. Kiiruhdimme höyrylaivan omistaneen yhtiön toimistolle kysymään lisätietoja. Ovelle tullessamme muuan merimies tuli luoksemme ja alkoi vatkata kättä kanssamme lämpimästi ja innostuneesti hölisten samalla jotain rikkonaisella turkin kielellä.04175
Bottom
04176
Top
While we were dressing, the sailors continued talking among themselves gaily, as wras clear from their faces; then suddenly, much to our astonishment, all of them jumped up together and began packing our belongings. By the time we had finished dressing, called the ustabash of the caravanserai and paid our bill, our things were already neatly packed and the sailors, dividing them among themselves, made signs to us to follow^ them.Emme aluksi ymmärtäneet mistä oli kyse, mutta hän osoittautui pian englantilaiseksi merimieheksi, jonka joukkiota olimme puolustaneet edellisiltana. Elehdittyään meitä odottamaan hän kiiruhti tiehensä ja palasi muutamia minuutteja myöhemmin mukanaan kolme toveriaan, joista yksi paljastui myöhemmin upseeriksi. He kaikki esittivät lämpimän kiitoksensa edellisillan avustamme ja vaativat, että suuntaisimme heidän kanssaan läheiseen kreikkalaisravintolaan nauttimaan lasilliset douzikoa.04176
Bottom
04177
Top
We all went out into the street and w'alked towards the harbour.Kumottuamme kolme kierrosta douzikoa — tuota muinaisten kreikkalaisten ihmeitä tekevän mastitsin70 kunnianarvoista jälkeläistä—aloimme keskustella entistä äänekkäämmin ja vapaammin. Kiitos tästä kuuluu tietenkin saavuttamallemme tilalle, joka salli meidän ymmärtää toisiamme muinaiskreikkalaisen mimiikan, antiikin Rooman elekielen sekä muutamissa kaikissa maailman satamakaupungeissa viljeltyjen sanojen avulla. Kun tahtomme päästä Aleksandriaan selkeni heille, tuo muinaisten kreikkalaisten kunnianarvoisan keksinnön ihmeitä tekevä perillinen alkoi tapansa mukaisesti järjestää asioita vakuuttavasti puolestamme.04177
Bottom
04178
Top
When we got there, we sawr a small boat at the wharf with two sailors in it who were evidently waiting for us. We stepped into the boat and after being rowed along for half an hour, with the English sailors singing all the time, we came alongside a fairly large worship.Merimiehet alkoivat siinä hetkessä turista keskenään kuin olisivat unohtaneet olemassaolomme, emmekä osanneet sanoa, riitelivätkö vai04178
Bottom
04179
Top
It wras obvious that we were expected on board, for no sooner did we reach the deck than some sailors standing at the gangway quickly took our things and led us to a small cabin, which had been assigned to us and made ready beforehand in the hold near the galley.vitsailivatko he. Äkkiä heistä kaksi kulauttivat juomansa loppuun ja poistuivat kiireessä kahden muun yrittäessä samalla saada meidät elekielen avulla vakuuttuneeksi jostain.04179
Bottom
04180
Top
When we had somehow' settled ourselves in this stuffv but, as it seemed to us, verv cosy corner of the worship, weLopulta aloimme arvata, mistä oli kyse. Sittemmin selvisi, että arvauksemme oli lähestulkoon oikea. Kaksi yllättäen seurastamme poistunutta merimiestä olivat lähteneet puhumaan puolestamme, jotta voisimme astua heidän laivaansa matkalle Pireuksen ja Sisilian kautta Aleksandriaan, missä laiva olisi laiturissa kahden viikon ajan ennen kuin ottaisi suunnakseen Bombayn.04180
Bottom
04181
Top
went out on the upper deck, accompanied by one of the sailors for whom we had fought in the restaurant. We sat down on some coils of rope and soon we were surrounded by almost all the crew—both ordinary sailors and junior officers.Merimiehet viipyivät matkallaan kauan. Odotellessamme heitä nautimme täysin siemauksin muinaisen matsistin perillisen ihmeitä tekevästä voimasta ja keskustelimme voimasanoin monilla kielillä.04181
Bottom
04182
Top
All of them, irrespective of their rank, seemed to have a marked feeling of friendliness towards us. Every one of them felt obliged to shake hands with us and, taking our ignorance of English into account, tried, with the aid of gestures and what words they knew in various languages, to say something obviously pleasant.Vaikka aika riensi hyvässä seurassa miellyttäviä uutisia odotellessamme, Pogossianin tietoisuuteen palasi hänen kylkiluunsa tila. Hän menetti hermonsa ja alkoi vaatia, että palaisimme viipymättä kotiimme lepäämään. Lisäksi hän yritti saada minut ymmärtämään, että toinenkin silmäni oli saamassa ympärilleen tummansinisen reunuksen.04182
Bottom
04183
Top
During this very original conversation in many languages, one of the sailors, who spoke tolerable Greek, suggested that during the voyage each one present should set himself the task of learning every day at least twenty words—we in English, they in Turkish.Muistin, ettei Pogossian ollut vieläkään täysin toipunut hämähäkinpuremasta, enkä inttänyt vastaan. Selittelemättä toverini käytöstä liiallisen douzikonnauttimisen rinnakkaisvaikutuksilla nousin sijoiltani ja porhalsin hänen peräänsä.04183
Bottom
04184
Top
This proposal was approved by all with noisy applause, and two sailors, from among our friends of the day before, at once began choosing and writing down those English words which they thought we ought to learn first, and Pogossian and I made a list of Turkish words for them.Edellisillan taistelutovereidensa odottamattoman ja hiljaisen lähdön hämmentäminä myös merimiehet lähtivät ravintolasta ja alkoivat talsia perässämme. Meillä oli pitkä matka kuljettavanamme. Kukin meistä viihdytti itseään omalla tavallaan; joku lauloi, toinen elehti ikään kuin olisi tahtonut kertoa maailman suurinta tarinaa, kolmas vihelteli jotain sotilasmarssia.04184
Bottom
04185
Top
When the launch with the senior officers came alongside and the hour of sailing drew near, all the crewr wrent off to carry out their duties, and Pogossian and I at once set to wrork to memorize the first twenty English wrords, which were written phonetically in Greek characters.Perille saavuttuamme Pogossian kävi välittömästi makuulle vaatteitaan riisumatta. Tarjottuani oman petini vanhemmalle merimiehelle asetuin lattialle makaamaan ja osoitin, että muut voisivat seurata esimerkkiäni.04185
Bottom
04186
Top
We wrere so absorbed in learning these twenty words and in trying to pronounce correctly the unaccustomed sounds, so foreign to our ear, that wre did not notice that evening had come and the ship wras under way. We broke off our occupation only when a sailor came towards us, swaying to the measured rolling of the ship, and, explaining with a very expressive gesture that it wras time to eat, took us to our cabin near the galley.Heräsin yöllä hirvittävään päänsärkyyn. Kun muistelin pätkittäin kaikkia edellispäivän tapahtumia, palasi muiden asioiden lomassa mieleeni, että olimme kutsuneet merimiehiä kotiimme. Silmiäni raotettuani huomasin kuitenkin heidän lähteneen matkoihinsa.04186
Bottom
04187
Top
During the meal wre discussed matters between ourselves and, after consulting the sailor who spoke tolerable Greek, wre decided to ask permission—which wras granted that very evening—for me to begin the next morning cleaning the metal-wrork on the ship and for Pogossian to wrork in some capacity or other in the engine-room.Vaivuin taas unten maille. Oli jo myöhä, kun heräsin kuulemaan, kuinka Pogossian kalisteli astioita ja hyräili armenialaista aamurukousta, "Lusatsav lusnpäreenyes avadam zairghentäneen', jota hän joka aamu tapaili teetä keittäessään. Sinä aamuna tahdoimme juoda teen sijaan jotain hapanta. Huuhtelimme jomottavat nielumme kylmällä vedellä ja palasimme sanaakaan vaihtamatta peteihimme.04187
Bottom
04188
Top
I will not dwell on the events during the remainder of our voyage on that warship.Olimme alamaissa ja tunsimme olomme kaikin puolin viheliäisiksi. Lisäksi suussani maistui siltä, kuin tusina kasakkaa hevosineen ja valjaineen olisi viettänyt yönsä siellä.04188
Bottom
04189
Top
On arriving at Alexandria I warmly took leave of the hospitable sailors, and left the ship with the burning determination to reach Cairo as soon as possible. But Pogossian, who had become friends with several of the sailors during the voyage and was enthusiastic about his wrork in the engine-room, wished to stay on the ship and go further. We agreed to keep in touch with each other.Makasimme horteisina ja setvimme kumpikin omia ajatuksiamme kaikessa hiljaisuudessa. Yllättäen ovi avautui ja huoneeseen syöksyi kolme englantilaista merimiestä. Yksi heistä oli ollut seurassamme edeltävänä iltana, kaksi muuta näimme ensimmäisen kerran. Toinen toisensa alituiseen keskeyttäen he yrittivät kertoa meille jotain. Esitettyämme kysymyksiä ja pinnisteltyämme mielessämme käsitimme heidän tahtovan meidän nousevan, pukeutuvan ja seuraavan heitä laivalle, sillä he olivat juuri saaneet esimiehiltään luvan värvätä alukselle kaksi uutta apulaista.04189
Bottom
04190
Top
As I later learned, Pogossian, after wre had parted, continued to wrork in the engine-room of this English warship, acquired a passion for mechanics, and became very close friends with several of the sailors and younger officers.Vetäessämme vaatteita yllemme merimiehet alkoivat keskustella keskenään iloisin ilmein. Yhtäkkiä, suureksi hämmästykseksemme, he alkoivat kerätä matkatavaroitamme. Pukeuduttuamme ja maksettuamme laskumme majatalon isännälle olivat merimiehet asetelleet kantamuksemme siistiin järjestykseen. Otettuaan omaisuutemme harteilleen he elehtivät meitä seuraamaan.04190
Bottom
04191
Top
From Alexandria he w'ent with this ship to Bombay, and then, after calling at various Australian ports, finally landed in England. There, in the city of Liverpool, persuaded by these newr English friends of his and through their influence, he entered a technical institute of marine engineering where, along with intensive technical studies, he perfected himself in the English language. At the end of two years he became a qualified mechanical engineer.Kadulle päästyämme suuntasimme satamaa kohti. Perillä näimme laiturin kupeessa kahden merimiehen miehittämän jollan, joka todistettavasti odotti meitä. Astuimme paattiin ja soudimme puoli tuntia englantilaisten seiloreiden laulaessa koko ajan, kunnes saavuimme verrattain suurikokoisen sotalaivan kupeeseen.04191
Bottom
04192
Top
In concluding this chapter devoted to the first comrade and friend of my youth, Pogossian, I wish to mention a certain highly original feature of his general psyche which wras apparent from his earliest years and wras very characteristic of his individuality.Meitä oli ilmiselvästi odotettu, sillä heti kannelle päästyämme laskuportaiden luona päivystäneet merimiehet näppäsivät matkatavaramme #12604192
Bottom
04193
Top
Pogossian wras always occupied; he wras always working at something.ja saattoivat meidät pieneen, kapyysin vierellä sijainneeseen ja tarpeisiimme valmisteltuun hyttiin.04193
Bottom
04194
Top
He never sat, as is said, with folded arms, and one never saw him lying down, like his comrades, reading divertingAsetuttuamme asumaan tuohon ummehtuneeseen, mutta silti merkillisen kotoisaan sotalaivan kolkkaan, palasimme yläkannelle mukanamme merimies, jonka rinnalla olimme pari iltaa aiemmin tapelleet ravintolassa. Istahdimme köysikelojen päälle ja pian lähes koko laivan miehistö ympäröi meidät merimiehiä ja nuorempia upseereja myöten.04194
Bottom
04195
Top
books which give nothing real. If he had no definite work to do, he would either swing his arms in rhythm, mark time with his feet or make all kinds of manipulations with his fingers.Kukin heistä osoitti arvoasteestaan välittämättä meitä kohtaan silmiinpistävää ystävällisyyttä. He kaikki tahtoivat paiskata kättä kanssamme, ja huomioituaan, että emme osanneet juurikaan englantia, he pyrkivät kommunikoimaan kanssamme eleillään ja muilla kielillä.04195
Bottom
04196
Top
I once asked him why he w'as such a fool as not to rest, since no one w'ould pay him anything for these useless exercises.Tämän varsin eriskummallisen, monikielisen keskustelun aikana eräs ymmärrettävää kreikkaa puhuva merimies ehdotti, että matkan aikana jokainen asettaisi tehtäväkseen oppia joka päivä vähintään kaksikymmentä sanaa me englanniksi, he turkiksi.04196
Bottom
04197
Top
'Yes, indeed,' he replied, Tor the present no one will pay me for these foolish antics of mine—as you and all those pickled in the same barrel of brine think they are—but in the future either you yourself or your children will pay me for them. Joking apart, I do this because I like w'ork, but I like it not with my nature, which is just as lazy as that of other people and never wishes to do anything useful. I like w'ork with my common sense.Hyväksyimme heidän ehdotuksensa äänekkäiden suosionosoitusten saattelemana. Kaksi merimiestä, joiden kanssa olimme ystävystyneet jo edellispäivänä, alkoivat listata englannin kielen sanoja, jotka heidän mielestään meidän tulisi oppia ensin. Minä ja Pogossian vastaavasti kirjasimme heille paperille turkkilaista perussanastoa.04197
Bottom
04198
Top
'Please bear in mind,' he added, 'that when I use the w'ord "I", you must understand it not as the whole of me, but only as my mind. I love w'ork and have set myself the task of being able, through persistence, to accustom my whole nature to love it and not my reason alone.Kun laivan lähtö läheni ja vanhemmat upseerit saapuivat kannelle, miehistön jäsenet suuntasivat kukin omien tehtäviensä pariin. Silloin Pogossian ja minä vetäydyimme opettelemaan ensimmäiset kaksikymmentä englannin kielen sanaa, jotka olimme raapustaneet foneettisesti paperille kreikkalaisin kirjaimin.04198
Bottom
04199
Top
'Further, I am really cominced that in the w'orld no conscious w'ork is ever w'asted. Sooner or later someone must pay for it. Consequently, if I now' w'ork in this way, I achieve two of my aims. First, I shall perhaps teach my nature not to be lazy, and secondly, I will provide for my old age. As you know', I cannot expect that when my parents die they will leave me an ample inheritance to suffice for the time when I will no longer have the strength to earn a living. I also w'ork because the only real satisfaction in life is to w'ork not from compulsion but consciously; that is what distinguishes man from a Karabakh ass, which also w'orks day and night.'Olimme niin keskittyneet näiden kahdenkymmenen sanan merkitysten ja meidän korviimme niin vieraiden ääntämismuotojen opetteluun, ettemme edes huomanneet illan tulleen ja laivan nostaneen ankkurinsa. Keskeytimme puuhamme, kun eräs merimies saapui luoksemme kertomaan liioitellun ilmeikkäästi ruokaajan koittaneen. Seurasimme häntä kapyysin lähettyvillä sijainneeseen hyttiimme.04199
Bottom
04200
Top
This reasoning of his has been fully justified by facts. Although he spent his whole youth—the time most valuable to a man for securing his old age—in, as it wrere, useless wanderings and never concerned himself with making money for his later life, and although he did not go into a serious business until the year 1908, he is now' one of the richest men on earth. As for his honesty in earning his wealth, that cannot be questioned.Aterian aikana puhuimme keskenämme tapahtuman käänteistä. Keskusteltuamme ymmärrettävää kreikkaa puhuneen merimiehen kanssa päätimme kysyä lupaa auttaa laivan miehistöä askareissaan. Seuraavasta aamusta alkaen työskentelin laivan metalliosien puhdistajana ja Pogossian konehuoneessa. Sotalaivan kyydissä viettämämme päivät sujuivat joutuin, enkä käytä enempää aikaa niiden muisteluun.04200
Bottom
04201
Top
He w'as right when he said that no conscious labour is ever w'asted. He did indeed w'ork consciously and conscientiously, day and night, like an ox, all his life, in all circumstances and under all conditions.Saapuessamme Aleksandriaan jätin lämpimät jäähyväiset ystävällismielisille seiloreille ja astuin laivasta palaen halusta päästä Kairoon niin pian kuin suinkin mahdollista. Mutta Pogossian oli matkan aikana ystävystynyt laivan henkilökuntaan kuuluneiden merimiesten kanssa ja kiinnostunut höyrylaivan konehuoneen toiminnasta, eikä tahtonut jättää laivaa sen jatkaessa matkaansa. Erosimme ystävinä ja sovimme pitävämme yhteyttä toisiimme.04201
Bottom
04202
Top
May God grant him now' at last, his w'ell-earned rest.Sittemmin sain tietooni, että erkaannuttuamme Pogossian oli jatkanut töitään meitä kyydinneen englantilaisen sotalaivan konehuoneessa, rakastunut mekaniikkaan intohimoisesti ja muodostanut lämpimiä ystävyyssuhteita useiden merimiesten ja nuorempien laivastoupseerien kanssa.04202
Bottom
Gurdjieff-04
Muistiinpanoja, palautetta

Otsikko

Muistiinpanot, palaute tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela ja...

0 headings, 202 paragraphs [locations] = 100% of total 202