Ukosta nykyaikaisin jumala 

Juhani Rossi kirjoitti mainiosti Ukosta, suomalaisten vanhasta jumalasta (HS 19990121): Rossin Ukko-jumala ymmärtää itse olevansa mielikuvituksen tuote, ei vaadi sitovia rituaaleja, ja hyväksyy salamienkin olevan sattuman tulosta.

Juttelin äsken parvekkeellani Ukon itsensä kanssa. Ukko kysyi, miksei voisi samalla ruveta maailman nykyaikaisimmaksi jumalaksi! Kiireisenä hän ehti antaa vain lyhyet periaatteet ja jätti ne ihmisille sovellettaviksi. Ukkolaisuuden koko pyhä kirjallisuus koostuu kuulemma tästedes näistä seitsemästä pykälästä:

1. Ukon ensimmäinen ilmoitus kuului:
"Uskominen on ihmisen tavallista toimintaa."

Ymmärsin sen näin:
Ihminen uskoo tai luottaa luonnostaan erilaisiin asioihin. Uskomista sinänsä ei voi eikä tarvitse välttää. Vakainkaan usko ei todista, että uskon kohde (kuten jumala) olisi olemassa. Uskominen voi olla hyödyllistä tai vahingollista, mutta meillä on siihen oikeus.

2. Ukon toinen ilmoitus:
"Ihminen saa luoda ja muuttaa oman uskonsa, milloin ja millaiseksi tahansa."

Näin sen ymmärsin: Uskominen voi kohdistua tai olla kohdistumatta mihin tahansa. Usko on luonteeltaan muuttuva mielen ja kehon tila. Usko voi säilyä pitkään tai liukua toisenlaiseksi jopa sekunnin osissa.

3. Ukon kolmas ilmoitus:
"Ihminen on vapaa puheeseen ja tekoihin ja on itse niistä vastuussa."

Näin sen ymmärsin:
Uskominen sinänsä on riippumatonta ulkoisista toimista. Ihmisen on kuitenkin luontevaa jakaa uskoaan muiden kanssa sanoilla tai heijastaa sitä tekojen kautta. Jokainen voi valita sanansa ja tekonsa vapaasti. Ukko ei kuitenkaan kanna vastuuta uskojan omista valinnoista.

4. Ukon neljäs ilmoitus:
"Uskosta voidaan vapaasti julkaista muunnelmia tai tarkennuksia. Muutosten tekijät ja niihin uskojat vastaavat kukin itsestään."

Näin sen ymmärsin: Kuka tahansa voi julkaista rajattomasti käsityksiä siitä, mitä Ukko tahtoo, mitä jumalia on olemassa tai miten uskoa pitää soveltaa. Voidaan vaikkapa nimetä uusi jumala, Tukko, epäluotettavien modeemiyhteyksien jumalaksi.

5. Ukon viides ilmoitus:
"Uskonnon jäsenyyteen riittää uskominen."

Näin sen ymmärsin:
Ukkolaisuuteen liittymiseksi ei tarvita lomakkeita, kasteita, julkista tunnustautumista eikä kenenkään hyväksyntää. Jäsen voi kuulua edelleen muihin uskontokuntiin ja jopa valehdella muille, ettei usko Ukkoon. Ukkolaisuudesta voi myös luopua ja siihen liittyä uudelleen jopa sekunneittain. Riittää. Kun itse mielessään pitää näitä periaatteita yleisesti ottaen oikeina.

6. Ukon kuudes ilmoitus:
"Ihmiset voivat vapaasti perustaa Ukko-oppiin nojautuvaa yhteisöjä. Yhteisöt vastaavat itsestään."

Näin sen ymmärsin:
Vaikka usko sinänsä ei riipu virallisesta järjestäytymisestä, ukkolaisilla on oikeus siihen. He voivat perustaa eri maihin yhdistyksiä, kirkkoja tai liikeyrityksiä, ja laatia niihin vapaasti tarkemmat opit ja säännöt. Eri yhteisöjen opit voivat olla ristiriitaisiakin. Kukin yhteisö vastaa itsestään kunkin yhteiskunnan lakien edessä.

7. Ukon seitsemäs ilmoitus:
"Tämä usko on muihin uskontoihin nähden tasa-arvoinen."

Näin sen ymmärsin:
Ihmisen on voitava pelotta ja estämättä ilmoittaa vakaumuksekseen edellä kuvattu Ukko-uskonto. Heidän yhteisöjensä tulee halutessaan saada lainsäädäntöön vastaavat oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisillä uskonnoilla on.

Rossin ansiokkaasti profetoima uskonto on täten perustettu lukijoiden vapaaseen käyttöön. Ukko lupasi tulla katsomaan, miten asia etenee. 

JOUNI ISSAKAINEN
arkkiukkeli
Turku