Subject: kansalaispalkka
  Date:  12 Jan 98 12:57:03 +0200
  From: "Peltola Kati HKI/SOSV" <Kati.Peltola@soster.hel.fi>
o: "Asko.Korpela@kolumbus.fi" <Asko.Korpela@kolumbus.fi>

Kansalaistulo

Sinulla ja Petteri Pavaksella oli hyvä kuvaus yhteiskunnan muutoksesta 
90-luvulla (HS 8.1.98). Ehdotat jutussasi kansalaispalkkaa ongelmien 
ratkaisemiseen. Et kerro jutussasi, mitä tarkoitat kansalaispalkalla. Siitä saa 
käsityksen, että puhut vastikkeettomasta kansalaistulosta. Palkka pitäisi jättää 
vastikkeellista rahasuoritusta kuvaavaksi termiksi.
Kansalaistulo ei kuitenkaan ole taloudellisesti toimiva malli. Jos yhteiskunta 
maksaa 2 000 mk kuussa aikuiselle ja 1 000 mk lapselle, se merkitsee yli 100 mrd 
mk vuodessa. Sillä ei vielä tule toimeen, vaan on hankittava lisää rahaa 
asumiseen ym. perustoimeentuloon tarvittavaan. Kansalaistulon puolesta puhujat 
ajattelevat, että ihmiset tekevät töitä lisäksi. Kaikille se ei ole kuitenkaan 
mahdollista, vaan työmarkkinoilla kelpaamattomat tarvitsevat lisäksi toimivan 
tukijärjestelmän. 
Suomalaiset pitävät tärkeänä myös ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, eivätkä halua 
luopua siitä. 
Tämä merkitsee, että kansalaistulon toteuttaminen nostaisi veroastetta edelleen. 
Miten paljon, riippuu siitä, miten turvataan huonoimmin selviytyvien toimeentulo 
ja mikä on ansioturvan taso ja laajuus.
Toisena mahdollisuutena on tarjottu negatiivista tuloveroa. Se ei nostaisi 
samalla tavalla veroastetta, mutta sen sijaan pitäisi olla tarkasti tiedossa 
kunkin muut tulot, jotta jako onnistuisi oikeudenmukaisesti. Negatiivinen 
tulovero kannustaa pienituloisia näyttämään mahdollisimman vähän muita tuloja. 
Ongelma on sama kuin toimeentulotuessa ja pitää yllä epärehellisyyttä.
Molemmat systeemit- kansalaistulo ja negatiivinen tulovero - edellyttävät muun 
sosiaaliturvan ja verotuksen täysremonttia. Ei esimerkiksi riitä, että 
verotuksessa rukataan vain tuloveroa. Sen osoittaa Anita Haatajan tekemä 
laskelma eri tuloveromallien vaikutuksesta erilaisiin  väestöryhmiin ja 
tulodesiileihin.
Olen itse tehnyt oman ehdotukseni verotuksen ja sosiaalietuuksien 
uudistukseksi. Siinä lähtökohtina on molempien tekeminen käsitettäväksi, työn 
rangaistusverotuksen lopettaminen ja viimesijaisen toimeentulon turvaaminen 
takuutyön avulla niille, jotka eivät neutraalilla tuotantoverotuksellakaan löydä 
työmarkkinoilta työpaikkaa tilapäisesti tai pysyvästi. 


Miten ajattelitte, että kansalaistulon voisi toteuttaa?


Kati Peltola Kati.Peltola@soster.hel.fi 


ko Korpela 980112 (980112) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute ja aloitteet)

Mielipidesivulle o AJK kotisivulle