Palkkapolitiikka vain on ihmeellistä.

Subject: kansalaispalkka
Date: Mon, 8 Sep 1997 15:34:23 EET DST
From: "Matti Seppala" <MSEPPALA@penger.helsinki.fi>
Organization: University of Helsinki
sko.Korpela@kolumbus.fi

Kiitokset asiallisesta kirjoituksetsa HS 31.8. Kirjoitin itse talvella resiptini työttömyyden hoitamiseksi siten, että jokaisen palkkaa alennetaan 1/5 osa ja rahalla palkataan työttömat, silloin 500000, toihin. Koska silloin työttömyyden hoitomenot putoavat pois ja summa vastasi jokseenkin tarkasti tuloveron kertymaan, niin silloin ei tuloveroa olisi tarvinnut kerata ollenkaan. Sain spontaaneja kansalaisten soittoja ja kirjeita, joissa kysyttiin myös, että luulenko reseptiäni realistiseksi. Vastaus oli, etten luule, että maasta löytyy sellaista mahtitekijaa, joka sen toteuttaisi, vaikka kukaan muu kuin valtio ei häviäisi mitaan. Käteen jäävä ansio ei juuri muuttuisi, ja alimmissa palkkaluokissa jopa kohoasi, jos veroja kerättäisiin vain esim yli 15000 mk/kk ansaitsevilta eivätkä hekään häviäisi.

Palkkapolitiikka vain on ihmeellistä. Useimmat palkansaajat ovat verojen laskemisen kannalla, mutta SAK, STTK ja AKAVA haluavat korottaa palkkoja ts. lahjoittaa lisää rahaa valtiolle. Samalla myös ammattijärjestöt hyötyvät, koska jäsenmaksut ovat prosenttiperusteisia ja ehkä tämä onkin tärkein syy, ja sitä ei kerrota ääneen.

Kansalaispalkka voisi olla sellainen, että jokainen on oikeutettu saamaan 3000 mk verottomana kuukaudessa. Sen saa ansaita tai saada avustuksina. Veroilmoituksessa ensin otetaan tuo summa pois verotettävasta tulosta ja sen jälkeen alkaa vero juosta. Joka tyytyy siihen saa olla pienituloinen, mutta tuo olisi omiaan kiihdyttämäan toimeliaisuutta ja kannustämäan ihmisia yrittämäan lisäansioita.

Asumistuki on omiaan kohottamaan vuokria ja asuntojen hintoja. Se tulisi poistaa useimmilta. Valtio ostaisi sopivia asuntoja ja vuokraisi ne edelleen. Jos ei joku pysty vuokraa maksamaan, niin silloin avustettaisiin, mutta paaomat kertyisivat silloin valtiolla, eika yksityisille osakkeiden omistajille. Valtio siirtaisi varoja taskusta toiseen.

Keskusteluterveisin Matti Seppälä
"Matti Seppala" <MSEPPALA@penger.helsinki.fi>

----------------------------
Dr. Matti Seppala
Physical Geography Laboratory
POBox 9 FIN-00014 Helsinki University Finland
tel. +358-9-1918674 (office) fax +358-9-1918670


ko Korpela 980113 (980113) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute ja aloitteet)

Mielipidesivulle o AJK kotisivulle