Maaseutu tyhjenee - so what?

Subject: Kansalaispalkka
Date:
Tue, 2 Sep 1997 10:54:21 GMT+2
From: Merja Koistinen <merjakoisti@joyl.joensuu.fi >
: Asko.Korpela@kolumbus.fi

Asko Korpela Helsinki

Olette ottanut osaa kansalaispalkkakeskusteluun (HS 31.8. 1997). Ehkä Teitä kiinostaa lukea myös seuraava teksti, jota tammikuussa turhaan yritin saada HS:n mielipidesivulle vastineeksi HS:n artikkeliin "Maaseutu tyhjenee - so what?".

Valtimon kunta teki 17.1.1997 esityksen Suomen työministeriölle ja opetusministeriölle Sivakan ja Rasimäen perinnekylien saamiseksi kansalaispalkka-kansalaistyön kokeilukyliksi Suomessa. Esityksellään kunta vetosi ministeriöihin Suomen elävän maaseudun ja sen kulttuurikylien suojelutoimenpiteiden puolesta, jotta syrjäisten maaseutukylien elvyttäminen ministeriöiden yhteispäätöksellä voisi kokeiluna mahdollisimman pian alkaa Valtimon kunnassa Sivakan ja Rasimäen uhanalaisissa kylissä.

Kokeilun ideana olisi yhdistää yhteiskunnan maaseutu- ja työvoimapoliittiset toimenpiteet tukemaan elävän maaseudun ja sen kansallis-kulttuurillisesti arvokkaiden perinnekylien säilymistä. Maaseudun syrjäkylissä perinteisesti elävälle varattomallekin väestönosalle tulisi taata perustoimeentulomahdollisuus kotipaikoillaan myös nykyisessä tehostuneessa markkinatalousyhteiskunnassa niin meillä kuin muuallakin tämän päivän Euroopassa. Onhan elävä maaseutu perinnekylineen kaikkinensa osa kansallista ja eurooppalaista kulttuurimiljöötä. Lisäksi maaseudun syrjäkylissä on edelleen säilyneenä oma arvokas kansankulttuurimme tapa- ja tarinaperinteineen sekä rikkaine paikallismurteineen.

Valtimolla toivotaankin, että Sivakan ja Rasimäen kokeilukyläesityksen myötä koko Suomessa herättäisiin jälleen kiinnittämään huomiota myös elävän maaseudun kansalliskulttuurillisiin arvoihin. Kaupunki- ja maaseutukulttuuria ei tulisi nähdä toistensa vastakohtina, sillä molemmat kuuluvat toisiaan täydentävinä ja rikastuttavina osina suomalaisuuteen, suomalaiseen elämänmuotoon ja suomalais-eurooppalaiseen kulttuuri-identiteettiin.

Terveisin

Merja Koistinen Valtimo


ko Korpela 980119 (980112) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute ja aloitteet)

Mielipidesivulle o AJK kotisivulle