Ylä-Liedenpohja Jouko 
Thatcherin työlaki toimi


Toimittaja Jarmo Aaltonen kirjoittaa kolumnissaan HS 27. 7. "Thatcher ajoi läpi lait, joiden jälkeen Britanniassa on ollut Euroopan liberaaleimmat – tai toisesta näkökulmasta – lahtareimmat työlait". Yksikään lukija ei saa tästä käsitystä Britannian työmarkkinoiden todellisesta luonteesta. Romppaisen ja Suvannon Talousneuvostolle viime syksynä laatiman julkaisun "Euroopan rakenteelliset jäykkyydet" mukaan Britannian työmarkkinat ovat jäykkyyden purkamisessa aivan omassa luokassaan verrattuna EU-Eurooppaan. Mutta samoin siellä on suhteellisesti vähiten määräaikaisia työsuhteita. Siis Britannian työlait tuottavat Euroopan pysyvimmät työsuhteet. Eikö Suomessakin kannattaisi omaksua Thatcherin työlait, jotta emme kokisi samanlaista kriisiä, josta Britannia Thatcherin johdolla nousi. Ammattiyhdistysliikehän piti työväenpuoleen valtakaudella 1970-luvulla koko talouselämää sellaisissa pihdeissä, että Yhdistynyt kuningaskunta joudu Kansainvälisen valuuttarahaston holhoukseen. Myös toimittaja Marjut Tervolan haastattelema ay-aktiivi (HS 27. 7.) kaipaa järeämpiä otteita laittomien irtisanomisten estämiseksi. Eikö meidän pitäisi päästä kokonaan irti laittoman irtisanomisen käsitteestä ja koko irtisanomissuojasta? Silloin kaikki työntekijät palkattaisiin aina toistaiseksi. Tai työnantajat saisivat käyttää kilpailuvalttinaan määräaikaisia työsopimuksia aivan kuin ammattilaisurheilussa kilpaillaan parhaista joukkuepelaajista. Sekä työvoiman että pääoman tulisi saada vapaasti irtautua auringonlaskun tuotantoaloilta eteneviin yrityksiin. Historia tuntee paljon maita, joissa tämä estettiin ja jotka sen takia joko kivettyivät tai mätänivät sisältä. Esimerkki olkoon Pohjois-Korea, joka japanilaisvallan aikana oli se kehittyneempi Korean osa. 
 

Jouko Ylä-Liedenpohja
kansantaloustieteen laitos 
Tampereen yliopisto 

 

Palautetta 

Tatu Hirvonen: Thatcherin uudistukset tuskin mallina meille

Hirvonen 

Jouko Ylä-Liedenpohjan mielestä Thatcherin marssittamat työmarkkinauudistukset voisivat olla myös Suomen edun mukaisia, miltei välttämättömiä, jotta tulevilta talouskriiseiltä vältyttäisiin (HS 30.7.)- Hänen mukaan "Thatcherin työlaki toimi". Kenen eduksi?
Kun taloustieteilijät puhuvat kansakuntien hyvinvoinnista, tärkein mittari heille on tuottavuuden kasvu.
Thatcherin aikana tuottavuus nousi, mutta kuten Paul Krugman on todennut: "Oliko se Margaret Thatcherin ansiota vai ei, on edelleen epäselvää." Kun tutkii Thatcherin Britannian taloushistoriaa, tuottavuutta eli hyvinvointia edistäviä ratkaisuja sieltä' tuskin Suomen tapauksessa kannattaa etsiä, ellei katsota missä Thatcherin talouspolitiikka epäonnistui. Se voikin olla Thatcherin kauden parasta antia.
Entä sitten työttömyys? David Blanchflowerin ja Richard Freemanin perusteellinen tutkimus toteaa aiheesta seuraavasti: thatcherilaiset uudistukset onnistuivat heikentämään ay-liiketta, parantamaan naisten tilannetta työmarkkinoilla, kuten myös marginaalisesti parantamaan työllisyyden ja palkkojen joustoa suhteessa markkinaolosuhteisiin.
Uudistukset mahdollisesti tukivat oma-aloitteisuutta työnhankinnassa.
Samanaikaisesti ne kuitenkin aiheuttivat musertavan iskun miesten työllisyydelle, kasvattivat tuloeroja ja epäonnistuivat työttömyyden ja reaalipalkkojen välisen, jouston kehittämisessä. Tutkimuksen lopputulos onkin apeaa luettavaa; thatcherilaiset uudistukset eivät parantaneet merkittävästi työmarkkinoiden mikrotaloudellisia tekijöitä.
Niinpä seuraukset voivat olla sekoitus palkkaerojen divergoitumista sekä pitkäaikaistyöttömyyttä. Tämäkään tulos ei näytä tarjoavan Suomelle mallia paremmasta huomisesta.
Kuten Adair Turner toteaa Just Capital kirjassaan: Britannian työllisyys on muihin EU-maihin nähden varsin hyvä. Kuitenkin yhtä hyviä tai parempiakin tuloksia on saatu aikaan muun muassa Hollannissa ja Ruotsissa, vaikka keinot ovat olleet toiset.
Haluammeko markkinatalouden lisäksi myös markkina-yhteiskunnan, kuten muun muassa Romano Prodi on todennut. Kysymys kuuluukin: mikä malli sopisi parhaiten Suomelle? Vai olisiko taloustieteilijöiden aika etsiä mallia Suomelle ihan omin voimin? 

Tatu Hirvonen 
Jyväskylä
 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Jouko Ylä-Liedenpohja ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20030731 (20030731) o o AJK kotisivu