Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Sitran yliasiamiehen nimitys oli ilmiselvästi poliittinen

Uusi Suomi Pekka Pihlanto 22.9.2019

Poliitikko Jyrki Katainen voitti tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wileniuksen äänestyksessä Sitran yliasiamiehen virasta yhden äänen enemmistöllä. On vaikea löytää selvempää poliittista virkanimitystä.

Jyrki Katainen on poliitikko, jolla on lähinnä poliittista kokemusta. Sitran toimialalta hänellä ei ole tietääkseni näyttöjä. Tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius sen sijaan edustaa laajaa asiantuntemusta Sitran keskeiseltä toimialalta, joka on tulevaisuus.

Laki Sitrasta (24.8.1990/717) määrittelee Sitran tehtävät seuraavasti: ”Rahaston tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä toimimalla erityisesti sellaisten hankkeiden toteuttamiseksi, jotka vaikuttavat kansantalouden voimavarojen käyttöä tehostavasti tai tutkimuksen ja koulutuksen tasoa kohottavasti taikka jotka selvittävät tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja.”

Sitra kuvaa tehtäväkseen kestävää hyvinvointia luovien systeemisten eli laaja-alaisten ja perinpohjaisten muutosten aikaansaamisen yhdessä kumppaneiden kanssa. Sitran toiminta on jakautunut strategisiin projektitoimintoihin, joiden kautta se pyrkii edistämään kestävää tulevaisuutta (Wikipedia).

Tulevaisuus siis mainitaan Sitran tehtävänkuvauksessa nimenomaisesti parikin kertaa, ja onhan selvää, että Sitran jakamilla varoilla pyritään vaikuttamaan suotuisasti maamme tulevaan kehitykseen. Kuten Wilenius totesikin äänestyksen tuloksesta: menneisyys voitti tulevaisuuden (Turun Sanomat 20.9.).

Tehtävänkuvauksen perusteella voikin todeta, että Wileniuksen pätevyys osuu Sitran tehtäväkenttään suorastaan ainutlaatuisen hyvin. Nyt Sitrassa tullaan rahaa jakamaan poliittisin motiivein, ei niinkään asiantuntemuksen perusteella.

Miksi siis poliitikot menivät tekemään taas kerran poliittisen virkanimityksen, vaikka varsinkin vaalien edellä vakuutellaan, että poliittisista virkanimityksistä luovutaan? Syy on tietysti tutun raadollinen: oma etu. Kokoomus tietenkin kannatti omaa edustajaansa, koska oma mies on aina paikallaan siellä, missä etuja jaetaan. Sosialidemokraattien ja keskustan edustajat äänestivät opposition miestä, koska odottavat, että pian tulee taas heidän vuoronsa kun jaetaan johtopaikkoja valtion hallitsemissa organisaatioissa, vaikkapa seuraavaksi Kelassa.

Vaikka Suomi ylpeilee sijoituksestaan kansainvälisissä korruptiovertailuissa, on silläkin siis tahrat takissaan. Mika Waltari totesi Sinuhe Egyptiläisen suulla tähänkin tilanteeseen sopivalla tavalla: näin on ollut ja näin on aina oleva.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela


Asko Korpela 20190922 (20190922)