Uusi Suomi 5.9.2016 11:28 Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Minkälaisen blogin kirjoitat?

Pekka Pihlanto

Esimerkiksi Uuden Suomen blogisivulla tapaa monenlaista asian käsittelyä, objektiiviseen pyrkivästä mitä ilmeisimpään subjektiivisuuteen saakka – ja kaikkea siltä väliltä.

Kirjoituksia voi luokitella kirjoittajan asennoitumisen perusteella vaikkapa seuraavasti: Kirjoittaja 1) pyrkii objektiivisuuteen, 2) suhtautuu aiheeseensa liioitellun myönteisesti tai 3) kielteisesti.

Objektiivinen kirjoittaja ottaa esiin käsittelemänsä ilmiön – vaikkapa Euroopan unionin jäsenyyden – hyvät ja huonot puolet liioittelematta kumpaakaan. Hänelle kuitenkin saattaa tulla totuuden hetki viimeistään loppukappaletta muotoillessaan, sillä voiko kirjoittaja olla pyrkimyksistään huolimatta täysin objektiivinen?

Ettei hänellä vain ole tiedostamattomia sympatioita tai antipatioita, jotka vaikuttavat hänen "objektiiviseen" punnintaansa. Meillä voi olla aiheettomia ennakkokäsityksiä EU:sta, pakolaiskriisistä, maan hallituksesta ja sen politiikasta tai oikeastaan mistä tahansa aiheesta.

Jonkin asian puolesta liikkeellä oleva idealisti paljastuu – ellei jo kirjoituksen otsikosta, niin ensimmäisestä tekstikappaleesta. Useinhan tällaisessa tapauksessa kirjoittaja ei pyrikään peittelemään mieltymyksiään, vaan ainoan oikean aatteen mukainen näkemys esitetään tosiasiana.

Vakaumuksen luonteeseen kuuluu, että perusteluja ei juurikaan esitetä – näkemyshän on kirjoittajalle päivänselvä. Myöskään vastakkaisen kannan teilaamiseen ei tarvita perusteluja: se on pelkkä ilmoitusasia.

Usein kirjoittajan "sylttytehdas" paljastuu jo kirjoittajan ilmoittamasta puoluekannasta: lukija osaa arvata, mitä sen väristen silmälasien takaa nähdään. Toisaalta, ei sitoutumattomuuskaan takaa kirjoittajan neutraalisuutta: kuten sanottu jokaisella voi olla mieltymyksensä, joskaan sitoutumaton ei ole samalla tavalla kiinni yhden kuppikunnan aatteissa kuin sitoutunut.

Kielteisesti aiheensa edustamaan ilmiöön suhtautuva on edellisen peilikuva. Hän unohtaa ilmiön positiiviset puolet ja keskittyy kielteisiin seikkoihin tai ainakin painottaa niitä. Loppupäätelmä on etukäteen annettu – esimerkiksi eroon EU:sta tai lisää Eurooppaa, rajat kiinni tai ammolleen, heti Natoon tai ei koskaan, jne. Asiat ovat mustavalkoisia, kuten edellisen ryhmän edustajallakin.

Ihmiset ovat erilaisia, myös mielipiteiltään. Ja näin demokratiassa saa ja kuuluukin olla. Edellä esittämiäni asioita miettimällä tasapuolisuuteen pyrkivä voinee halutessaan parantaa objektiivisuuttaan.

Vastaavasti kahteen muuhun ryhmään lukeutuvat voisivat lisätä viestinsä uskottavuutta vaivautumalla esittämään kannalleen kunnon perusteluja sekä myöntämällä myös päivänselvät vastakkaiset argumentit: EU-jäsenyydessä on sekä hyötyjä että haittoja, samoin maahanmuutossa ja kaikissa muissakin kiistanalaisissa asioissa.

Maailma ei ole niin yksinkertainen kuin sen haluaisimme toiveissamme nähdä. Ja mielipiteemme varmuus ei välttämättä tarkoita sitä, että olisimme oikeassa.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20160905 (20160905) o Kotisivu o Webmaster