Uusi Suomi 14.7.2016 17:04 Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Entinen EU-pomo siirtyy vastapuolen leipiin

Pekka Pihlanto

Yhdysvaltalainen investointipankki Goldman Sachs kertoo, että pankki on palkannut EU-komission entisen puheenjohtajan Jose Manuel Barroson. Barroso tulee toimimaan Goldmanilla Britannian EU-eron vaikutusten arvioijana ja auttamaan pankkia välttämään sen kielteisiä vaikutuksia.

Tällaista puolenvaihtoa voidaan pitää ongelmallisena, sillä EU-eliitin jäsen vie mukanaan luottamuksellista tietoa, jota voidaan käyttää myös EU:n vahingoksi. Varsinkin pankit ovat olleet EU:n kannalta ongelma, sillä ne ovat olleet ainakin osasyyllisiä EU:n velkakriisiin. Goldman luototti holtittomasti esimerkiksi Kreikkaa, ja huomattava osa Kreikan tukipaketeista valuikin suoraan velkojapankeille. Tällaisten loikkareiden ansiosta esimerkiksi pankissa tiedetään tulevaisuudessa, mitä EU:n sisäpiirissä ajatellaan rahoituskysymyksistä.

EU:ssa on säädetty, että komissaarien karanteeniaika ennen tällaiseen tehtävään siirtymistä on 18 kuukautta. Siinä ajassa merkittävä hiljainen tieto ei välttämättä vanhene. Kaiketi myös komissaareille ja muulle EU-eliitille on suotava "vapaa liikkuvuus" uuteen työpaikkaan, mutta karanteeniajan tulisi olla vähintään viisi vuotta. Silti siirtyminen voisi aiheuttaa EU:lle ongelmia.

Kohtuullista olisikin, että jos EU-eliitin jäsen siirtyy tällaiseen EU:n kannalta ongelmalliseen tehtävään, hänen olisi luovuttava EU:n maksamasta eläkkeestä. Hän voisi siis valita, ottaako EU-eläkkeen vai vaikkapa pankin maksaman palkan.

Tällaiset siirtymiset voivat vaikuttaa EU:n kannalta kielteisesti myös jo etukäteen. Kun vaikkapa komissaari suunnittelee EU:n jälkeistä uraansa, hän alkaa tulla varovaiseksi ja vältellä mahdollisen tulevan työnantajansa kannalta kielteisiä kannanottoja ja päätöksiä. Siksi olisi syytä leikata liian houkuttelevat jatkouraputket tehokkaammin kuin nykyisin.

Vastaavanlainen ongelma on olemassa myös kansallisten hallitusten jäsenten kohdalla. Esimerkiksi Suomen hallituksen pää- tai muu ministeri voi elätellä toiveita komissaarinpaikasta, ja toimii siksi varovaisesti tilanteissa, joissa kotimaan ja EU:n edut ovat ristissä – kuten ne usein ovat. Tälle ei kyllä voida mitään, mutta opposition ja median on syytä olla valppaina.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20160714 (20160714) o Kotisivu o Webmaster