Uusi Suomi 3.12.2015 16:40 Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Neuvoton pääministeri

Pekka Pihlanto

Pääministeri Sipilä on lausunut seuraavaa:

"Nyt pitäisi löytää niitä ihmisiä, jotka kertovat, että mitä nyt pitäisi tehdä. Niitä on ihan liikaa nyt Suomessa, jotka kertovat, mitä nyt tässä tilanteessa ei saa tehdä. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä." (US 3.12.).

"Kaiken maailman dosentit" on vähemmän onnistunut ilmaus pääministerin asemassa olevalta. Sipilällä ja koko hallituksella tuntuu olevan oma takki tyhjä, koska hän toivoo apua maan ongelmiin. Viimeksi kelpasi kätilön neuvo. Ehkä pääministerin olisi syytä nytkin kääntyä saman tietolähteen puoleen. Valtiovarainministeriltä ei ainakaan kannata kysyä mistään sellaisesta, mihin sisältyy numeroita, ainakaan prosenttilukuja.

Jos pääministeri kuvittelee, että hän saisi valtiontalouden talouspoliittisiin ongelmiin ratkaisun kuin apteekin hyllyltä yliopiston dosenteilta tai muilta ulkopuolisilta, niin hän ei ole tehtävänsä tasalla. Hän ei näytä oikein ymmärtävän hallituksessa tarvittavan tiedon luonnetta. Kysymyksessä ei ole insinööritekninen ongelma, joka ratkeaa sopivalla laskukaavalla, vaan yhteiskunnallis-poliittinen ja taloudellinen ongelmavyyhti. Sen ratkaisu riippuu keskeisesti tavoitteista, joihin pyritään. Ellei pääministeri tunne niitä, hän on todella pulassa – ja niin on koko Suomen kansa.

Ongelman ratkaiseminen edellyttäisi erisuuntaisten yhteiskunnallisten ja poliittisten intressien yhteen sovittelua, mikä on neuvottelutaitoa vaativa tehtävä. Tästä poikki, tähän jengat -tyyppinen putkimiesajattelu ei tarjoa kestävää ratkaisua.

Kuten eräät muutkin kommentoijat ovat panneet merkille, Sipilän lausunto – ja myös eräät Stubbin tokaisut – osoittavat nurjamielistä, suorastaan kaunaista asennetta yliopistoväkeä kohtaan. Tästä päätellen kansakunnan tulevaisuuden kannalta lyhytnäköiset yliopistojen määrärahojen leikkaukset asettuvat uuteen arveluttavaan valoon. Ovatko nämä leikkaukset hallituksen terveisiä "kaikenmaailman dosenteille" ja luulotellun pitkiä kesälomia viettäville professoreille?

Tieteen ja opetuksen resurssien heikennykset ovat poissa nimenomaan kansakunnan tulevaisuuden edellytyksistä – ei professoreilta, dosenteilta ja muulta yliopistoväeltä. He ovat koko kansakunnan asialla – kun siihen ei näytä olevan haluja ja ymmärrystä kenelläkään muulla, ei ainakaan hallituksella.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20151204 (20151204) o Kotisivu o Webmaster