Yliopisto-lehti nro 6 28.8.2015

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Malttia opetusuudistuksiin

Tekeillä oleva lukioiden äidinkielen opetussuunnitelma perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan kirjallisuus on vain yksi laji tekstejä muiden joukossa. Kuvien katselu ja videoiden tekeminen olisivat yhtä tärkeitä kuin kirjallisuuden lukeminen.

Merkitseekö tämä surffailevan viihdelinjan vahvistumista, johon koulu on jo nyt ajautunut informaatioteknologian tultua oppilaiden jokapäiväiseen elämänpiiriin? Jos lukio-opetus edelleen tukee tätä kehitystä, kouluista alkaa valmistua pinnallisia aiheesta toiseen sukkuloivia kansalaisia – ellei kotona ole opittu lukemaan kirjallisuutta.

Toki medialukutaidolla ja kuvakerronnan oppimisella on paikkansa koulussakin, sillä näitä taitoja hallitsevia ei nykyisessä markkinoinnin kyllästämässä maailmassa harhauteta aivan helposti. Tämä opetus ei kuitenkaan saisi tapahtua kirjallisuuden kustannuksella.

Nuoren maailmankuva kehittyy kaiken hänen samansa informaation pohjalta, mutta mitään kestävää ei luoda vaivattomasti. Kirjojen lukeminen on aluksi työlästä, mutta vähitellen se palkitsee. Laajan tekstin lukeminen kehittää ajattelukykyä ja mielikuvitusta toisin kuin lyhyiden tekstien kuvien silmäily.

Kirjoista saa myös elämänkokemusta: lukemalla voi käydä lävitse monia ihmiselämän tärkeitä vaiheita jo nuorena. Lukeminen kehittää määrätietoisuutta ja osoittaa kykyä viedä loppuun laajoja tehtäväkokonaisuuksia: varmasti työelämässä tarpeellinen ominaisuus.

Jos koulutuksen kehitys menee voimakkaasti nyt kaavailtuun suuntaan, yliopistoihin alkaa ilmestyä opiskelijoita, joille kurssikirjojen lukeminen ja lähdeteosten omaksuminen tuottaa ongelmia. Myös tutkielmatekstin kirjoittaminen on heille vaikeaa.

Joudutaanko yliopistoissa lopulta seuraamaan nyt lukioihin ajettavaa linjaa? Opiskellaan lukemalla verkosta kirjallisuustiivistelmiä ja katsellaan kuvia sekä tehdään videoita? Tämän uhkakuvan välttämiseksi koulutusta uudistettaessa pitäisi säilyttää terve harkinta.

Pekka Pihlanto
Professori emeritus

Turku

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20150904 (20150904) o Kotisivu o Webmaster