Hämeen Sanomat 10.6.2015

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Suomalaisten yritysten vastattava kilpailukyvyn kohentamisesta

Uusi työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps) väläyttää Kela-maksun palauttamista työnantajille, jos työnantajapuoli ei suostu neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta.

Työnantajien on hänen mukaansa nyt ryhdistäydyttävä ja aloitettava aktiivinen vuoropuhelu ay-liikkeen kanssa. Asiasta käyty keskustelu on keskittynyt liikaa työntekijöiden vastuuseen. On synnytetty kuva siitä, että työnantajien ei tarvitse muuta kuin odotella, että Sipilän hallitus hoitaisi heidän puolestaan kilpailukyvyn palauttamisen.

Avausta on pidetty asiattomana muun muassa siksi, että asiaa ei mainita hallitusohjelmassa, mutta

siinä kiinnitetään aivan perustellusti huomiota siihen yksipuolisuuteen, jolla elinkeinoelämä on suhtautunut yritystemme kilpailukyvyn palauttamiseen. Yritysmaailma on viime vuosina järjestöjensä välityksellä keskittynyt yhteiskunnan muiden sektoreiden toimijoiden tekemisiin, mutta unohtanut oman tonttinsa hoitamisen. Esimerkiksi juuri hallituksilta odotetaan aina uusia etuja yrityksille. Samoin työntekijöiltä on vaadittu työehtojen huononnuksia ja heitä on irtisanottu. Muuten ei kilpailukyky kohene.

Edelleen EK ja kumppanit ovat ryhtyneet parantelemaan yliopistojen toimintaa elinkeinoelämän tarpeiden suuntaiseksi, "uusien innovaatioiden" aikaansaamiseksi. Samalla on unohtunut, että yliopistot eivät ole olemassa pelkästään elinkeinoelämän tarpeita varten, vaan koko yhteiskunnan ja sen kansalaisten palvelemiseksi.

Kilpailukyvyn kohentaminen kuuluu yritysten ja nimen omaan niiden johdon keskeiseen tehtäväkenttään. Se paljon puhuttu raskas vastuu, josta johtajia on viime vuosina ruhtinaallisestikin palkittu, sisältää juuri myös tämän alueen. Kilpailukyvyn parantaminen ei kuitenkaan ole pelkkää kustannusjahtia: menojen leikkaamista irtisanomisineen.

Yritysten olisi nyt kehitettävä entistä määrätietoisemmin tuotteitaan, tuotantoprosessejaan ja markkinointiaan. Niiden olisi luotava uusia ja parempia tuotteita sekä tuotantomenetelmiä. Sanalla sanoen on innovoitava. Se tarkoittaa järjen käyttöä, nokkeluutta ja uuden luomista – sellaista, mihin kilpailijat eivät ole vielä pystyneet. Yritysten on pyrittävä alansa kansainväliseen kärkeen. Paljonko meillä on kansainvälisiä huippuyrityksiä?

Tämä kaikki merkitsee johdon siirtymistä mukavuusalueensa ulkopuolelle – kilpailijoiden lisäksi itsensä haastamista. Perinteinen "sellunkeitto" ei saa enää riittää millään toimialalla. Tämän yritysjohtajat kyllä tietävät, sillä heillä on ollut hyviä neuvoja muille jaettaviksi. Nyt nämä neuvot olisi suunnattava itselle, siirryttävä selfie-linjalle.

Pekka Pihlanto
professori emeritus

Turku

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20150614 (20150614) o Kotisivu o Webmaster