Uusi Suomi 27.4.2015 16:16 Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Tasa-arvolla ja tasapuolisuudella hyviä ministereitä?

Pekka Pihlanto

Erään päivälehden mielipidesivulla oli tänään kaksi kirjoitusta, joissa ohjeistetaan valtakunnan hallitusneuvottelijoita ministerivalintojen perusteista. Hallituspaikan ei pitäisi olla palkkio puolueelle suoritetusta työstä – uskollisesta palvelusta ehkä vuosikymmenien ajalta. Sen sijaan valinnan on perustuttava sellaiseen asiantuntemukseen, josta on hallitustyöskentelyssä hyötyä yhteiskunnalle. Puoluekonkarina ansioitunut ei välttämättä hallitse kansantalouden tai muiden keskeisten alueiden asioita edes alkeiden tasolla.

Selvää pitäisi olla – mutta ei yleensä ole – että sukupuolella ja asuinpaikkakunnalla ei saisi olla asiantuntijuuden sivuuttavaa merkitystä. Jos hallitukseen on valittava jäsen esimerkiksi Pohjois-Suomesta, hänen on oltava pätevin tarjolla olevista ehdokkaista. Mitä hyötyä on lappilaisille, että heitä edustaa hallituksessa typerys tai noviisi?

Sama koskee sukupuolta. Jos hallitukseen halutaan lisää vähemmistönä olevan sukupuolen edustajia, ei valinnassa pitäisi sivuuttaa pätevämpää enemmistösukupuolen edustajaa. Näin tosin usein tapahtuu, mutta on muistettava, että kansa maksaa tämän tasa-arvohaihattelun seuraukset.

Myöskään nuori ikä ei ole ministerille mikään valintakriteeri, jos siihen liittyy – kuten usein on asianlaita – puuttuva asiantuntemus ja olematon kokemus kaikilta yhteiskunnallisen elämän aloilta. Puoluetoimistossa ei opita kuin korkeintaan puoluepoliittista kotiinpäin vetoa ja oman edun tavoittelua.

Kaikkia näitä ominaisuuksia on pidetty ja pidetään toivottavina, ja niitä tullaan epäilemättä noudattamaan ministerivalinnoissa jatkossakin. Se miltä joukkue näyttää, on tärkeämpää kuin sen työn tulokset.

Pari viime hallitusta ovatkin olleet yleisen arvion mukaan tuloksiltaan surkeita. Niitä voi luonnehtia epäpätevien ja kokemattomien nappulaliigoiksi – joukkueiden kapteenit mukaan lukien. Jämäkät päätökset jäivät hallituksilta tekemättä. Ja niinpä maan talous mataa ja velkaantuminen lisääntyy. Nyt maa tarvitsee pätevät päättäjät, eikä harjoittelijoita.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20150427 (20150427) o Kotisivu o Webmaster