Helsingin Sanomat 23.2.2015

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Korkeakoulujen työnjakoa ei pidä hämärtää

Yliopistojen rehtorit Jukka Kola ja Jukka Mönkkönen kirjoittivat yliopistojen laadusta ja työnjaosta (HS Vieraskynä 14.2.). Kirjoitus sisälsi monia perusteltujakin ehdotuksia. Kiinnittäisin kuitenkin huomiota yhteen heidän ideoistaan.

Kirjoittajat esittivät, että rinnakkaisten yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen ylläpitämisen sijaan monilla aloilla voitaisiin sopia järjestelystä, jossa alemmat tutkinnot suoritettaisiin ammattikorkeakouluissa. Osa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista sijoittuisi työelämään ja osa jatkaisi maisteri- ja tohtoriopintoihin yliopistoihin.

Mielestäni ehdotus ei ole realistinen, sillä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tehtävät ja tarkoitukset ovat liian erilaiset. Ammattikorkeakoulun tarkoitus on kouluttaa oppilaitaan astumaan suoraan käytännön työelämään, siksi käytännön korostus on opetuksessa keskeinen. Yliopistotutkinnon keskeinen motiivi on opettaa tieteellistä ajattelua ja antaa alustavia valmiuksia tieteelliseen jatko-opiskeluun. Vaikka yliopiston perustutkinto antaa nykyisellään hyvät valmiudet työelämään, kyseessä ovat kuitenkin useimmiten erilaiset tehtävät kuin mihin ammattikorkeakoulututkinto tähtää.

Niinpä yliopiston alemmissakin tutkinnoissa opetetaan tieteellinen perusasenne ja näin on syytä olla edelleenkin. Jos yliopiston alempi tutkinto korvattaisiin ammattikorkeakoulututkinnolla, se merkitsisi, että yliopistot joutuisivat antamaan siellä jatkaville opiskelijoille todennäköisesti hyvinkin perusteellisia siltaopintoja. Tässä menetettäisiin se rationalisointietu, jota järjestelyllä tavoiteltaisiin. Lisäksi kaikki yliopistouralle aikovat joutuisivat aloittamaan ammattikorkeakoulussa, mikä lisäisi huomattavasti niiden opiskelijamäärää nykyisestä.

Taloudellisilla säästönäkökohdilla ei pidä perustella muutoksia, jotka hämärtäisivät nykyisin hyvin toimivaa työnjakoa välittömästi käytännön työelämään suuntautuvan ja teoreettis-tieteellisiä tavoitteita sisältävän koulutuksen välillä.

Pekka Pihlanto
professori
Turku

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20150223 (20150223) o Kotisivu o Webmaster