Uusi Suomi 20.2.2015 16:27 Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Sote-susi tulee ulvomaan hallitukselle

Pekka Pihlanto

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen sote-lakiesitystä on muutettava merkittävästi, koska se rikkoo perustuslakia. Perustuslailliset ongelmat koskevat sote-alueiden hallintoa ja järjestelmän rahoitusmallia. Hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koskevassa lakiesityksessä on kohtia, jotka ovat ristiriidassa perustuslain kunnallista itsehallintoa ja demokraattista päätöksentekoa koskevien pykälien kanssa. (Yle 19.2.).

Sote-malli vaikuttaa hyvin monimutkaiselta erillisine tuottamis- ja järjestelyvastuullisine alueineen. Kuntien vaikutusmahdollisuudet hukkuvat tähän hallintohimmeliksi kutsuttuun byrokratiaviidakkoon. Monet asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet koko mallin, mutta poliitikot viittaavat kintaalla asiantuntemukselle, sillä heille kyseessä on niin sanottu "poliittinen päätös" eli se voidaan tehdä poliittisten intressien ja intohimojen mukaan.

Lakiehdotuksen mukainen malli saattaisi monet – varsinkin asiansa hyvin hoitaneet – kunnat suurten kunnallisveron korotuspaineiden eteen. Muitakin ongelmia mallissa on. Kaksiportainen hallintorakenne monijäsenisine päätöselimineen tulisi muodostumaan byrokratian ja keskinäisten valtakiistojen lähteeksi.

Kuten aina organisaatiota näin perusteellisesti muutettaessa työnjako eri toimijoiden välillä pysyisi epäselvänä hyvin pitkään, ja hallinnollista kitkaa syntyisi runsain mitoin. Lieneekö kukaan arvioinut tosissaan toteutuksen ongelmia ja pullonkauloja ruohonjuuritasolla? Luultavasti ne tulevat käytännössä suurena yllätyksenä. Itse järjestelmän avainryhmän, potilaiden kannalta ei asiaa ole ainakaan julkisuudessa puitu. On vain hoettu kahden luukun periaatteen poistumista, mikä ei kovin monia potilaita edes koskene. Jos kaksi omassa kunnassa olevaa "luukkua" korvataan yhdellä kaukana keskuskunnassa olevalla luukulla, mikä on potilaan hyöty?

Uudistuksen taloushyödyt ovatkin hyvin epämääräisen arvioinnin varassa – tietoa ja kokemusta kun ei asiasta voi olla. Aluksi todettiin, että uudistukset säästöt tulevat olemaan kahden miljardin euron luokkaa. Siitä arviot ovat pudonneet ajan myötä tasaiseen tahtiin. Viimeksi näkemäni arvio oli vajaan puolen miljardin tasoa, ja sekin hyvin epävarma. On myös esitetty käsitys, että säästöjä ei synny lainkaan. Näin saataisiin aikaan suuri hallintosotku, joka tuottaa nykyiseen verrattuna tehottomuutta ja jopa lisää kustannuksia.

Järkevät yhteisten asioiden hoitajat antaisivat näin puolivalmiille hankkeelle aikalisän, eli jättäisivät sen suosiolla seuraavalle hallitukselle. Kolmessa viikossa ei ehditä – eikä myöskään haluta –kuunnella asiantuntijoita ja asianosaisia, joten kyseessä olisi tyypillinen "poliittinen ratkaisu", joilla on meillä huono kaiku. Jo Väinö Linnan "Tuntemattomassa sotilaassa" havainnollistettiin osuvasti, mitä hätäilyllä saadaan aikaan. Mutta hallitus ajattelee vain omaa itsekästä etuaan: sen päätösluettelo näyttää hyvin niukalta, ja vaalikentille tarvitaan kipeästi näyttöä sen päätöksentekokyvystä.

Kannattaisi kuitenkin ajatella vielä kerran. Mikä ansio on hallitukselle saada aikaan hätäinen päätös, joka ulvoo kuin susi jo vaalikentillä? Näin hallituspuolueet vain tarjoavat herkullisen vaalivaltin oppositiolle. Ja kuinka kauan vaalien jälkeen sote-susi ulvoisi edelleen? Äänestäjät eivät tule unohtamaan tällaista mokaa, jonka tuloksia eli terveys- ja sosiaalipalveluja he tarvitsevat jatkuvasti.

"Lahot, lahot vaa!", sanoi entinen isomamma suvun naisille, jotka olivat menossa kiireen vilkkaa naimisiin epäkelvolta vaikuttavan sulhasen kanssa. Niinpä hallituksenkin kannattaisi oman ja kansalaisten edun nimissä lahottaa koko sote-päätös. Ei siitä tässä ajassa kalua tule.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20150220 (20150220) o Kotisivu o Webmaster