Talouselämä nro 42, 28.11.2014

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Luovuus jää jyrän alle vaikeina aikoina

Keskustellessani tutun yrittäjän kanssa esiin nousi ajatus yrityksissä esiintyvästä – usein pakon sanelemasta – lyhytjänteisyydestä. Se ilmenee luovuuden ja innovaatioiden puutteena. Ei jakseta syventyä asioihin syvällisesti vaan yritetään keskittyä nopeita voittoja tuottaviin ajatuksiin, joista näkee heti niiden välittömän hyödyn.

Lyhytjänteisyyteen liittyvästä innovaatioiden puutteesta keskustellaankin paljon varsinkin laman aikana. Laman luomissa kannattavuuspaineissa uusiin ideoihin ei kyetä syventymään, ja hyviksi tarkoitetut neuvot saattavat aiheuttaa yrittäjissä jopa aggressiivisia reaktioita.

Tyypillistä on, että mitä tiukemmassa taloustilanteessa yritys on, sen kipeämmin sen olisi saatava pikaisesti sisään kassavirtaa, ja silloin ei ole aikaa, eikä hermoja miettiä pitemmän aikavälin strategioita sekä tuoteideoita. Näin on varsinkin pienissä yrittäjävetoisissa yrityksissä, joissa omistajajohtajan on itse tehtävä kaikki merkittävä ajatustyö ja päätökset.

Yrittäjän kapasiteetti ei silloin yksinkertaisesti riitä "tulipalojen sammuttamisen" lisäksi pitemmän aikavälin ideoiden kehittelyyn ja toimeenpanoon – puhumattakaan liiketoiminnan kehittämiseen liittyvästä yleisestä tiedonhankinnasta. Suuremmissa yrityksissä on mahdollista irrottaa kehittämis- ja ideointityöhön voimia, joiden ei tarvitse kamppailla jokapäiväisessä olemassaolon taistelussa.

Hyvässä taloudellisessa tilanteessa oleva pienikin yritys pystyy innovointiin, joka vie aikaa ja rahaa. Silloin on ilmapiirikin optimistinen, mikä kannustaa ideoiden kehittelyyn ja niiden kokeiluunkin. Pienet innovatiiviset yritykset saavat alkunsa tällaisen innoituksen vallassa: kaikki näyttää lupaavalta ja jokapäiväisiä huolia ei vielä ole - kunhan pääomapanos on riittävä.

Ongelmana on siis mobilisoida sekä henkisiä että materiaalisia resursseja yrityksen tulevaisuutta palvelevaan innovointiin ja rakennemuutokseen. Kaikki lähtee yrittäjän asennemuutoksesta, ja se ei ole suinkaan helpoin vaihe prosessissa.

Pekka Pihlanto
Laskentatoimen professori emeritus

Turku

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20141204 (20141204) o Kotisivu o Webmaster