Helsingin Sanomat 24.2.2014

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Valtio astuu kyseenalaisesti tutkimuksen reviirille

Hallitus aikoo yhdistellä valtion tutkimuslaitoksia, ja osa rahoituksesta ohjataan yhteiskunnan ongelmia ratkovaan tutkimukseen (HS Kotimaa 24.2.). Tätä 70 miljoonan euron suuruista rahoitusta jakamaan perustettaisiin strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka jäsenet valtioneuvosto valitsisi. Valtioneuvosto päättäisi tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä. Lisäksi valtioneuvosto saisi erillisen määrärahan sen päätöksentekoa tukevan tutkimuksen rahoittamiseksi.

Mitä edellytyksiä hallituksella ja sen ohjaamalla neuvostolla on valita sellaisia tutkimustarpeita, joista olisi todellista hyötyä? Asiantuntijathan se voi poimia ja ohjeistaa miten haluaa. Himas-jupakan muistaen ei olisi ihme, jos tutkimusrahoja tultaisiin heittämään hukkaan. Nämä rahat olisivat poissa muusta valtion budjettirahoitteisesta tutkimuksesta, jota ainakin ideaalitapauksessa suunnataan ja toteutetaan tieteellisten periaatteiden, eikä poliitikkojen kulloinkin kokemien ”haasteiden” pohjalta.

Tässä tilanteessa sopii muistuttaa Turun yliopiston entisen rehtorin, sittemmin kanslerin, Tauno Nurmelan toteamuksesta lukuvuoden avajaispuheessaan vuonna 1966: Aina kun julkinen valta tai muut alkuperäiselle universitas -idealle vieraat voimat ovat pyrkineet alistamaan yliopiston palvelemaan omia todellisia tai kuviteltuja päämääriään, ne ovat kääntyneet ihmistä, yhteiskuntaa, ihmiskuntaa ja loppujen lopuksi itseäänkin vastaan.

Tässä valtiovallan hankkeessa tuntuu olevan aimo annos Nurmelan tarkoittamaa pyrkimystä alistaa tutkimus palvelemaan hallituksen ”omia todellisia tai kuviteltuja päämääriä”. Onkin syytä toivoa, että hallituksen näin ottama uusin niskalenkki tutkimusrahoituksesta osoittautuisi yhtä voimattomaksi kuin pääministeri Jyrki Kataisen (kok) ylistämä EU:n niskalenkki markkinavoimista.

Pekka Pihlanto
professori emeritus

Turku

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20140226 (20140226) o Kotisivu o Webmaster