Kauppalehti 8.10.2012

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Eettinen ajattelu horjuu pankeissa

Kauppalehdessä kerrotaan (3.10.), että suunnitteilla olevan rahoitusmarkkinaveron kiertäminen ei tule onnistumaan siirtämällä veronalaiset toiminnot esimerkiksi Ruotsiin tai Viroon – ainakaan silloin, kun asiakas asuu Suomessa tai muussa veron hyväksyneessä maassa. Siten OP-Pohjolan esittämä uhkaus maan hallitukselle näyttäisi valuneen hukkaan. Siitä aiheutui pankin maineen menetys yleisön ja päättäjien silmissä. Samalla paljastui ristiriita Pohjola-konsernin arvojen ja eettisten sääntöjen sekä käytännön toiminnan välillä.

Pohjola-konsernin toimintaa on ilmoitettu ohjaavan arvot, jotka osaltaan toimivat myös eettisenä ohjeistuksena. Konsernin arvot ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Eettistä toimintaa ohjaavat lisäksi eturistiriitatilanteiden hallintaa tukevat periaatteet. Periaatteet sisältävät lähempiä määräyksiä ja ohjeita muun muassa hyvän tavan noudattamisesta.

Pankin uhkaamaa liiketoiminnan siirtämistä verovapaaseen maahan ei voi parhaalla tahdollakaan pitää eettisesti kestävänä, hyvän tavan mukaisena ja vastuullisena toimenpiteenä. OP-Pohjolan tapaus onkin valitettava esimerkki siitä, miten ylevät periaatteet ja käytäntö eivät vastaa toisiaan. Hyvin usein erilaisissa organisaatioissa juhlapuheet ja käytännön toiminta ovat aivan eri maailmoista.

Pohjola-konsernin eettisissä ohjeissa mainitut vastuullisuus ja yhdessä menestyminen saattaisivat toteutua veroja välttelemällä lähinnä osakkeenomistajien kannalta. Sen sijaan pankin asiakkaat eivät voine mieltää tätä toimintaa tervetulleeksi ”yhdessä menestymiseksi”. Päinvastoin on mahdollista, että monet asiakkaat harkitsisivat talletustensa siirtämistä muihin pankkeihin, jos uhkaus toteutettaisiin.

Pankki on myös antanut ymmärtää, että liiketoiminnan siirtäminen vaikkapa Ruotsiin veisi Suomesta työpaikkoja. Liiketoiminnan siirron on sanottu toteutuvan tarvittaessa ”yhdessä yössä, napin painalluksella”. Jos se olisi näin helppoa, on vaikea uskoa sen vaikuttavan työtilanteeseen Suomessa. Nappia voisi kaiketi painaa täälläkin.

Mikäli pankki jatkaisi uhkaamillaan linjoilla, sen loogisesti seuraavana liikkeenä saattaisi olla sopivien liiketoimintojen siirtäminen veroparatiiseihin. Suomalaiset pankit ovat selvinneet finanssi- ja velkakriisissä suhteellisen puhtain paperein, verrattuna niiden euromaiden pankkeihin, joita nyt tuetaan ja taataan veronmaksajien varoilla. Tosin pankkikriisimme aikoihin suomalaisetkin pankit joutuivat turvautumaan yhteiskunnan apuun.

Niinpä odottaisi suomalaisten pankkien varjelevan mainettaan sekä osoittavan toimissaan yhteiskuntavastuuta.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20121008 (20121008) o Kotisivu o Webmaster