Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Kreikka-saatavien alaskirjauksiin lykkäystä?


Helsingin Sanomat 14.9.2011

Talousasiantuntijat ovat jo pitkään suositelleet Kreikan asettamista velkasaneeraukseen, mutta EU-poliitikot eivät ole vielä ottaneet ehdotusta kuuleviin korviinsa. Heitä vaivannee edelleen idealismi, joka pakottaa heidät uskomaan sokeasti talouskriisissä olevan Kreikan kykyyn selviytyä veloistaan, vaikka yhä useamman mielestä tosiasiat puhuvat aivan muuta.

EU-poliitikoilla on myös mielessään sinänsä aiheellinen pelko, että pankkien Kreikalle antamien lainojen arvon radikaali leikkaaminen aiheuttaisi näille liian suuria luottotappioita. Kreikan pankkien lisäksi vaaravyöhykkeessä olisivat erityisesti saksalaiset ja ranskalaiset pankit. Niillä kaikilla on taseissaan Kreikan velkapapereita, joiden todennäköinen arvo on jo nyt huomattavasti nimellisarvoa alempi.

Jos näiden saatavien arvo nyt sopimuksin pudotettaisiin vaikkapa puoleen, kirjanpidollinen muutos olisi dramaattinen, sillä tappion kirjaaminen voisi horjuttaa pankkien vakavaraisuutta kohtalokkaasti. Kassavirtoihin ei tällä kirjauksella olisi aivan välitöntä vaikutusta – se vain vahvistaisi jo nyt yleisesti tiedossa olevan asian, että osa saatavasta menetetään. Toisaalta tunnetunkin tosiasian kirjallinen vahvistaminen heikentäisi luottamusta ongelmapankkeihin ja niiden voisi olla vaikea saada rahoitusta muilta pankeilta.

Ajatuskokeena voisi kuitenkin pohtia, mitä seuraisi siitä, jos EU:ssa säädettäisiin pikaisesti lykkäyksistä Kreikalle myönnettyjen lainojen tappiokirjauksiin, niin että pankkien ei tarvitsisi heti kirjata näitä saataviaan käypään arvoon. Siten pankkien vakavaraisuudelle ei aiheutuisi välitöntä uhkaa, ja ne voisivat jatkaa toimintaansa.

Toinen asia on, olisiko tällainen edes periaatteessa mahdollista, ja jos olisi, pystyisivätkö EU-maat pikaiseen päätökseen. Jotakin pitäisi kuitenkin tehdä nopeasti.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20110914 (20110914) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster