Pekka Pihlanto
Turvallisempaa ydinvoimaa?

Turun Sanomat, Kirjoittajavieras-palsta 19.4.2011

Japanin ydinvoimalaonnettomuus nosti ydinvoiman kertaheitolla otsikoihin, ja eduskuntavaaleissa se nousi suosituksi kampanjateemaksi. Järkiperäisesti ajatellen katastrofin ei voi sanoa vaikuttaneen maamme ydinvoimalaturvallisuuden tilaan mitään. Kuitenkin kun periaatteessa aina mahdollisen onnettomuuden seuraukset ovat kaikkien nähtävissä, riski tuntuu ihmisten mielissä aikaisempaa konkreettisemmalta.

Noin vuosi sitten kun uudet ydinvoimalaluvat olivat meillä ajankohtaisia, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön professori Hannu Vanharanta ehdotti, että voimalaluvat ratkaistaisiin huutokauppamenettelyssä, eli luvan saisi siitä eniten tarjoava tuottaja. Tämä olisi tuonut valtion kassaan selvää rahaa, joka olisi käytetty voimaloiden turvallisuuden parantamiseen.

Muutoin niin mieluusti markkinavoimien nimiin vannova hallitus ei kallistanut korvaansa ehdotukselle, ja syykin on ymmärrettävä. Hallitus halusi pitää itsellään täyden päätösvallan lupien saajista. Ideaa voisi kuitenkin soveltaa siltä osin, että tulevaisuudessa mahdollisesti myönnettävien lupien saajille asetettaisiin tuntuva lakisääteinen turvallisuusmaksu. Se käytettäisiin nimensä mukaiseen tarkoitukseen, erikseen säädettävien ohjeiden mukaisesti. Voittoa tavoittelevat yhtiöt kun ilmeisesti pyrkivät minimoimaan näidenkin menojen määrän. Maksu voitaisiin säätää myös jo olemassa ja tekeillä oleville ydinreaktoreille.

Ydinvoimatuotanto on erittäin kannattavaa. Kun perusinvestointi on kuoletettu, voimalat tahkoavat silkkaa rahaa niiden omistajille. Arkipäivän havainnotkin viittaavat siihen, että olivatpa sääolosuhteet mitkä tahansa, sähkön hinta nousee varmasti. Miksei siis valtio ottaisi rahaa sieltä, missä on maksukykyä? Voimalayhtiöt tietenkin valittaisivat, että niiden kilpailuasema heikkenisi, mutta valtiovallan tulisi ajatella kansalaisten turvallisuutta. Voimaloiden kannattavuuden ja maksun suhdetta tulisi arvioida puolueettomin tutkimuksin.

Miksi emme siis panostaisi aikaisempaa turvallisempaan ydinvoimaan? Ydinvoima tulee hyvin todennäköisesti olemaan pitkään keskeinen osa energiantuotantoamme. Olisi päänsä panemista pensaaseen yrittää luopua kokonaan ydinvoimasta ja jättää se esimerkiksi omaamme epävarmempaa turvallisuuskulttuuria edustaville naapurimaille. Nämä täydentäisivät varmasti halukkaasti meidän energiaomavaraisuutemme aukot.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela