Pekka Pihlanto
Vanhukset tunnistettava aidoiksi ihmisiksi

Vakka-Suomen Sanomat 25.11.2010

Nykyisin pyritään organisoimaan uudelleen vanhusten hoitoa ja muuta sosiaalipuolta säästöjen toivossa. Hyvin usein tässä käy erityisesti suurissa laitoksissa niin, että pääasia eli vanhukset unohtuvat ja heitä pidetään vain säästökohteina, joita pallotellaan hoitopaikasta toiseen.

Tämän suorastaan ihmisarvoa vähättelevän toiminnan taustalla voi nähdä uusliberalistisen talousajattelun, joka on juuri tuottanut maailmalle finanssikriisin ja talouslaman. Sille on ominaista puutteellinen ihmiskäsitys: ihminen on vain mekaaninen olio, jota sopii käsitellä tasalaatuisena massana. Ihmistä ei yleensä edes ajatella, kun talous jyrää kaiken muu yli.

Koska näyttää siltä, että niin sanottua sydämen sivistystä ei kansalaisilla enää sanottavasti ole, on syytä muistuttaa, että ihminen ei ole vanhanakaan aivoton ja tunteeton paketti, johon voidaan kohdistaa kauppatavaran käsittelyyn käytettäviä logistiikan periaatteita.

Hänessä on myös henkinen ulottuvuutensa. Ihminen ajattelee ja ymmärtää, hänessä on sekä tunteita että järkeä, joiden avulla hän kokee elämänsä yksilöllisesti. Tämän lisäksi ihminen on myös koko ajan suhteissa ympäristöönsä, josta hän ottaa vastaan virikkeitä. Tyly kohtelu aiheuttaa hänelle murhetta, ja pienikin laiminlyönti saattaa jossakin yksilössä merkitä vakavaa henkistä iskua.

Vanhallakin ihmisellä on edelleen tarve tuntea mielihyvää, turvallisuutta ja arvonantoa. Vaikka hänen liikkumiskykynsä, näkönsä, kuulonsa tai muistinsa olisi huono, hän odottaa elämältään vielä jotakin – ellei muuta niin rauhaa ja arkirutiinien tuttua jatkuvuutta.

Aidosti empaattinen hoitaja ei tarvitsisi vanhusten kohtelussa mitään erityisiä sääntöjä, sillä hän toimii luontaisesti oikein. Epäempaattinen ei taas säännöistä välttämättä piittaa. Silti niitä tarvitaan, jotta hoitohenkilökunnalla olisi jokin virallinen selkänoja pyrkiessään tekemään ihmisille oikein.

Hoito-organisaatioiden nykyiset tylyt periaatteet ja yksisilmäiset säästötavoitteet luovat helposti motiivin potilaiden epäinhimilliselle kohtelulle. Silloin empatiaa tunteva henkilökunta joutuu ristiriitatilanteesiin kun byrokratia ja omatunto vetävät eri suuntiin. Organisaatioiden säännöt ja periaatteet olisikin uudistettava niin, että ne tunnistavat hoidettavat vanhukset aidoiksi ihmisiksi ja velvoittavat heitä sellaisina kohtelemaan.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku/Velkua

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20101126 (20101126) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster