Pekka Pihlanto
Johdon palkitseminen perustuu usein virheellisiin oletuksiin

Kauppalehti 12.10.2010

Nokian entisestä sisäpiiristä on viime aikoina kuultu kriittisiä näkemyksiä. Erääksi syyksi yhtiön alamäkeen on katsottu johdon palkitsemisjärjestelmät. Palkitsemisjärjestelmien haitat ovat kyllä olleet pitkään tiedossa, mutta yleensä niitä ei ole otettu vakavasti. Näin on myös Nokiassa.

Vallitseva palkitsemisideologia ottaa ihmisestä huomioon vain hyvin kapean osa-alueen, taloudellisen hyödyn tavoittelun. Lisäksi se tekee ihmisen käyttäytymisestä virhepäätelmän kuvitellessaan taloudellisten kannustimien sitouttavan yksilön pitkällä aikavälillä. Raha ei kuitenkaan sitouta enää sen jälkeen kun sitä on saatu riittävän paljon. Päinvastoin se avaa tuomansa taloudellisen riippumattomuuden myötä saajalle uusia vaihtoehtoja yrityksen ulkopuolelta. Muun muassa Nokia onkin menettänyt lähivuosina monta hyvin palkittua johtajaa.

Toiseksi palkitsemisjärjestelyissä unohdetaan usein työyhteisö ja sen merkitys luovuudelle sekä tuloksille. Kun joitakin palkitaan ja toisia ei, aikaisemmat luovat pienryhmät hajoavat ja työntekijät luopuvat luovasta kokeilusta sekä leikittelystä. Juuri näin kerrotaan käyneen Nokiassa.

Entiset nokialaiset ovat myös esittäneet näkemyksiä, että niin äsken väistynyt toimitusjohtaja kuin hänen edeltäjänsäkin saivat epäonnistuneilla organisaatiomuutoksilla aikaan tilanteen, jossa byrokratia ja päättämättömyys rapauttivat aikaisempaa hyvää työskentelyilmapiiriä. Samalla innovaatioiden esiin pääsy hidastui ratkaisevasti.

Tämä seikka osoittaa, että nykyiset palkitsemisjärjestelmät perustuvat aivan liian lyhyen aikavälin tuloksiin. Johtajat ovat usein jo kuitanneet palkkionsa silloin, kun heidän tekemänsä virheellisten päätösten vaikutukset ovat vasta alkaneet muhia organisaatiossa. Palkittu johtaja saattaa olla jo muualla, kun hänen tekemänsä virheet näkyvät tuloksissa ja osakekursseissa.

Johdon palkitsemisjärjestelmien taustalla olevat oletukset yksilön ja ryhmien käyttäytymisestä sekä ylimmän johdon päätösten tulosvaikutusten aikajänteestä ovat siten monelta osin liian suoraviivaisia. Järjestelmiä olisikin korjattava, mutta liian monet hyötyvät nykymenosta. Siksi järjestelmiä ei niin vain muuteta järkevämmiksi. Osakkeenomistajat näyttävät usein olevan liian heikkoja – tai hyväuskoisia – saadakseen aikaan todellisia parannuksia.

Voisivatko sisäpiiristä lähteneiden paljastusten edustamat empiiriset näytöt aloittaa terveen muutoksen Nokiassa ja muuallakin? Ainakaan tulospalkkioita saaneiden entisten johtajien lausumia ei voida sivuuttaa leimaamalla ne kateuden tuottamiksi.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20101013 (20101013) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster