Pekka Pihlanto
Innovaatioita rahalla vai niukkuudella?

Helsingin Sanomat 19.8.2010

Marko Junkkari kirjoitti (HS Merkintöjä 15.8.) professori Bengt Holmströmin lausuneen, että Suomessa innovaatiot on käsitetty aivan väärin. Maassamme on hänen mukaansa noudatettu virheellistä politiikkaa kun on annettu tutkijoiden käyttöön runsaasti julkista rahaa ja sallittu heidän käyttää vapaasti luovuuttaan.

Holmströmin esittämät Amerikan esimerkit kertovat, että raha on tuhoisaa innovatiivisuudelle, sillä innovaatiot syntyvät niukkuudesta. Holmströmin mallin mukaan hankkeiden tavoitteet pitää lisäksi määritellä pilkuntarkasti. Kaupallisesti menestyvät innovaatiot syntyvät hänen mukaansa usein pakosta ja tarpeesta ratkaista jokin selkeä ongelma.

Vaikuttaa siltä, että Holmström ja suomalainen käytäntö määrittelevät innovaation eri tavalla. Siinä eräs todennäköinen syy erimielisyyteen. Holmströmin näkemys innovaation tuottamisesta muistuttaa paljolti ongelman ratkaisua. Pilkuntarkasti määriteltävissä oleva ongelma on lähinnä rutiiniluontoinen. Todella uutta merkitsevät keksinnöt ovat etukäteen ajateltuina siinä määrin epämääräisiä ja niiden etsinnän tulokset epävarmoja, että hankkeen tarkka etukäteisohjelmointi ei olisi ollut mahdollista.

Oikeat innovaatiot edellyttävät syntyäkseen Holmströmin kammoamaa tutkijoiden vapautta ja resursseja – sekä aikaa että rahaa. Ne edellyttävät myös luottamuksen ilmapiiriä ja luovaa yhteistyötä tutkijoiden kesken. Monet innovaatiot ovat syntyneet sattumalta kun on tavoiteltu jotakin aivan muuta. Yritysten nykyinen neljännesvuosiajattelu aikapaineineen ja lyhytnäköisine tavoitevaatimuksineen ei suosi oikeaa innovatiivisuutta.

Johtaja, joka kuvittelee voivansa jatkuvasti ohjelmoida ”innovaatiot” tuotekehittelijöille, ei voi pitkän päälle menestyä. Lopulta aina joku keksii vapaan kehittelytyön tuloksena jotakin aivan uutta, jota ei ole voitu etukäteen kuvitella. Silloin ohjelmoidut ongelmanratkaisut osoittautuvat auttamattomasti vanhentuneiksi.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20100819 (20100819) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster