Pekka Pihlanto
Onhan perintöverotuskin kahdenkertaista

Helsingin Sanomat 27.1.2010

Osinkojen verotuksesta keskusteltaessa tuodaan säännöllisesti esiin argumentti, että osinkojen verottaminen merkitsee kahdenkertaista verotusta, sillä ennen kuin yritys voi jakaa voitostaan osinkoja, sen on maksettava siitä yhteisövero.

Tämä perustelu ei kuitenkaan ota huomioon sitä näkökohtaa, että yhtiö ja sen osakas ovat eri oikeushenkilöitä ja eri verosubjekteja. Varsinkin pörssiyhtiöissä yhtiö ja osakas ovat hyvin etäällä toisistaan. Sen sijaan perheyhtiön ja sen omistajan voidaan katsoa olevan taloudellisesti hyvin lähellä toisiaan – jos sille halutaan panna painoa asiassa.

Niin sanottu kahdenkertainen verotus ei kuitenkaan liity meillä pelkästään osinkoihin. Myös perintöverotus on samoilla kriteereillä kahdenkertaista kuin osinkoverotuskin. Miksi siis katsotaan kohtuulliseksi, että esimerkiksi lapset joutuvat maksamaan perintöveroa sellaisesta omaisuudesta, josta heidän vanhempansa ovat maksaneet vaikkapa tuloveron?

Verolainsäädäntömme ei vaikuta tässä valossa johdonmukaiselta. Selitys lieneekin lähinnä fiskaalinen. Toisin sanoen valtion on kerättävä tuloja sieltä, mistä niitä helpoimmin saa. Samalla perusteella voidaan siis puoltaa osinkotulojenkin verotusta. Toinen vaihtoehto on poistaa sekä osinkojen että perinnön ”kahdenkertainen” verotus kokonaan.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20100127 (20100127) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster