Pekka Pihlanto
Viisas yliopistomies kiteyttää

Acatiimi No. 5, 4.6.2009

Silmiini osui äskettäin Turun yliopiston maineikkaan rehtorin, sittemmin kanslerin Tauno Nurmelan (1907-1985) puhe, jonka hän piti Turun yliopiston lukuvuoden avajaisissa 5.9.1966. Hän käsitteli laajaan humanistiseen oppineisuuteensa ja kokemukseensa nojautuen yliopistolaitoksen kehitystä ja erityisesti universitas-ideaa.

Nurmela esitti muun muassa seuraavan kiteytyksen: ”...aina kun julkinen valta, kirkko, taloudelliset mahtitekijät tai muut alkuperäiselle universitas-idealle vieraat voimat ovat pyrkineen alistamaan yliopiston suoranaisesti palvelemaan omia todellisia tai kuviteltuja päämääriään, ne ovat kääntyneet ihmistä, yhteiskuntaa, ihmiskuntaa ja loppujen lopuksi itseäänkin vastaan.”

Kovaa tekstiä. Hän viittaa muun muassa tiettyihin totalitaarisiin valtioihin, jotka syyllistyivät täysimittaisesti kuvatun kaltaiseen yliopiston hyväksikäyttöön. Meidän yliopistolaitoksemme viimeaikaiset ja uuden yliopistolain mukanaan tuomat muutokset eivät tietenkään liity mitenkään tällaisiin äärimmäisiin tapauksiin, mutta kuten Nurmela toteaa, pienempiä esimerkkejä on löydettävissä jokaisesta maasta ja jokaiselta aikakaudelta.

Herää siis huolestunut ajatus, että nyt kun yliopistoja ”avataan yhteiskuntaan” lisäämällä voimakkaasti ulkopuolisten tahojen määräysvaltaa yliopistojen hallinnossa ja korostetaan vahvaa rehtoria, jota puolestaan nämä ulkopuoliset voimat epäilemättä heiluttavat, ollaanko tekemässä hallaa universitaksen perinteiselle autonomialle? Vaikka samalla valtiovallan holhous hieman vähenisikin, ongelma on silti todellinen.

Mitkä ovat ne ”omat todelliset tai kuvitellut päämäärät”, joita yliopistojen uudet isännät mahdollisesti tulevat ajamaan? Minkälaisia ovat ne ideologiat ja ajatusmallit, jotka heitä tosiasiallisesti ohjaavat? Näistä on jo keskusteltu perusteellisesti aikaisemmin monessa yhteydessä, joten en enää palaa niihin tässä tarkemmin. Jokainen yliopistolaitoksesta kiinnostunut voi pohdiskella niitä vielä itse tykönänsä.

Rehtori Nurmelan puhe herätti aprikoimaan myös sitä, voiko meidän aikamme enää tuottaa hänen kaltaisiaan syvällisiä ja kuvia kumartelemattomia ajattelijoita – esimerkiksi yliopistomaailmaan.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20090604 (20090604) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster