Pekka Pihlanto
Yliopistolaki vähentäisi autonomiaa ja asiantuntemusta

Kauppalehti 19.3.2009

Kauppalehden pääkirjoittaja ehdottaa (16.3.) aivan perustellusti, että yliopistolaista keskusteltaisiin. Lain väitetään lisäävän yliopistojen autonomiaa. Tämä pitää jossakin määrin paikkansa taloudellisen itsenäisyyden osalta, mutta ei koske tieteellistä ja opetuksellista autonomiaa. Päinvastoin nämä vähenevät hallituksiin valittavan ulkopuolisten enemmistön myötä.

Verrattaessa tätä asetelmaa yritysmaailmaan voidaan kysyä, lisääntyisikö yrityksen autonomia, jos enemmistö yhtiökokouksessa edustetusta päätösvallasta siirrettäisiin lainsäädännön muutoksella ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille, vaikka omistajat saisivatkin valita nämä? Tässä tapauksessa puhuttaisiin kaiketi yrityksen haltuunotosta tai valtauksesta, eikä asiantuntemuksen lisäyksestä. Analogia ei tietenkään toimi aivan yksi yhteen, sillä valtio ”omistaa” yliopistot, mutta esimerkki havainnollistanee riittävästi kaavaillun muutoksen radikaalisuutta.

Ulkopuolisten jäsenten tuoman hyöty ei ole läheskään varma, sillä esimerkiksi yrityksissä tai julkisessa hallinnossa hankittu pätevyys tuo harvoin sellaista näkemystä, joka voisi hyödyttää yliopiston tutkimus- ja opetustoiminnan strategista suuntaamista. Parhaimmillaankin näiden henkilöiden yliopistokokemus lienee hankittu perustutkinnon suorittajana tai tohtoriopiskelijana. Muun muassa talouden asiantuntemusta voitaisiinkin aivan hyvin ostaa yliopiston ulkopuolelta normaaliin tapaan.

On myös todennäköistä, että alansa parhaat voimat eivät ole käytettävissä, ja niinpä yliopistojen hallituksiin saatetaan joutua valitsemaan kakkosketjua ja työuraansa lopettelevia henkilöitä.

Myöskään yliopistojen verkottumisen ja vuorovaikutuksen lisääminen ympäröivän yhteiskunnan kanssa ei edellytä päätösvallan siirtämistä verkostokumppaneille. Sama koskee ulkopuolista rahoitusta. Miksi rahoittajan pitäisi olla hallituksen jäsen? Toivottavasti ei ajatella, että hallituspaikka olisi palkkio rahoituspanoksesta. Kun kumarretaan yhdelle rahoittajalle, karkotetaan samalla monta muuta.

Näyttääkin siltä, että yliopistojen hallintoa aiotaan muuttaa nykyisestä asiantuntijavetoisuudesta maallikkovaltaisuuden suuntaan. Koska uudistuksen julkilausutut perustelut eivät kestä loogista arviointia, voidaan vain arvailla, mitä tässä on takana. Muutos ei lupaa hyvää yliopistojemme kehitykselle, jonka monisatavuotinen historia on melkoinen menestystarina. Ministerien haltioituneet lausunnot yliopistolaista joutuvatkin tosiasioiden edessä outoon valoon.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20090319 (20090319) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster