Pekka Pihlanto
Lissabonin sopimuksen haitat olisi pitänyt tuoda esiin

Helsingin Sanomat 30.6.2008

EU nousi hetkeksi otsikoihin, kun irlantilaiset torjuivat Lissabonin sopimuksen. Meillä ei ole katsottu tarpeelliseksi kysyä kansalaisten mielipidettä. Riittää, että poliittiset päättäjät ja muut vaikuttajat ovat omaksuneet EU:n idean karvoineen päivineen. Samalla he ovat katsoneet tarpeettomaksi valistaa kansalaisia siitä, mitä uusi sopimus todella merkitsee kansalliselle päätöksenteolle. Ja sitten sanotaan, että kansalta ei kannata kysyä neuvoa, sillä se äänestäisi vääristä asioista! Jos on suuri osa äänestäjistä menettänyt luottamuksensa poliitikkoihin, ovat myös poliitikot menettäneet uskonsa kansaan.

Lissabonin sopimus sisältää monia huolestuttavia piirteitä, joista olisi ollut hyvä keskustella tasapuolisesti ennen sen ratifiointia. Mitä merkitsee pienelle valtiolle EU:n muuttuminen oikeushenkilöksi ja päätöksenteon sujuvuuden lisääntyminen? Entä moniongelmaisen Turkin mahdollinen mukaantulo unioniin? Poliitikot ja muut vaikuttajat ovat pitäneet muutoksia pelkästään hyvinä.

Miksi ei ole mainittu lainkaan sitä, että uuden perussopimuksen tultua voimaan voidaan tehdä enemmistöpäätöksin myös sellaisia päätöksiä, jotka ovat maamme kansallisen edun vastaisia – ja valitusoikeutta ei ole? Lieneekö ajateltu, että muut päättäkööt meidän asioistamme, koska tähänkään asti olleita vaikutusmahdollisuuksia ei ole uskallettu täysimääräisesti käyttää? Mehän emme pääministerin lausuman mukaan ole EU:ssa jarruttamassa vaan vauhdittamassa asioita.

Lissabonin sopimuksen varjopuolet olisi kuitenkin pitänyt tuoda painokkaasti esiin jo ennen kuin eduskuntamme ratifioi sen. Eikä keskustelu ole vieläkään myöhäistä, vaikka asioiden eteneminen on jo paljolti muiden käsissä. Olisi nimittäin viisasta – ja rehellistä – tuoda karutkin tosiasiat kansalaisten tietoon. Huonompi vaihtoehto lienee se, että asioiden todellisesta laidasta tietämättömät kansalaiset ja myös yllätyksiin valmistautumattomat poliitikkomme saavat kauhistella Brysselistä saapuvia ikäviä uutisia, kun kansallisia etujamme vahingoittavia lakeja alkaa valmistua. Se jos mikä tulee syömään EU:n uskottavuutta – sitä, mitä siitä nyt vielä on jäljellä.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulu
 

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20080701 (20080701) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster