Pihlanto Pekka 
Toisenlainen optio

Julkaistu Suomen Kuvalehdessä 5/2004
Suhtautumisesta sotilaalliseen liittoutumiseen

Suhtautumisesta sotilaalliseen liittoutumiseen on virinnyt keskustelua jopa päättäjien taholla. Nyt puhutaan jo vaihtoehdoista, eikä enää pelkästään siitä, että kiirettä ottaa kantaa ei ole. 

Jos maamme luopuu puolustus- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa Nato-optiosta, sen tilalle voidaan uumoilla ilmestyvän toisenlaisen option. Suomi tulee ikään kuin tunnustaneeksi, että Venäjällä on tietty "optio" Suomeen. Ainakin kynnys maamme sotilaalliseen painostamiseen mahdollisessa kriisitilanteessa alenee. Ennen Viron Nato-kytkentää oli uskottavissa, että Viro on tässä mielessä meihin verrattuna etulinjassa. 

Venäjä on muun muassa viisumivapauttaan kiiruhtaessaan moittinut EU:n politiikkaa. Maamme Nato-option hylkääminen lisäisi todennäköisyyttä, että Suomi joutuu rauhantahtoisuudestaan huolimatta tulevaisuudessa toimimaan ukkosenjohdattimena Venäjän ja EU:n välisissä erimielisyyksissä. 

Virolaiset ovat nyt paremmassa asemassa kuin me, sillä he ovat menneisyytensä opettamana arvioineet tilanteen toisella tavalla kuin suomalaisten enemmistö. 

Pekka Pihlanto
Turku 

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20040131 (20040131) o o AJK kotisivu