Pihlanto Pekka 
Senaatti-kiinteistöt puristavat yliopistoilta rahaa tyhjästä

Julkaistu Turun Sanomissa 12.5.2002
 
Selvitysmies Pekka Pajakkala on tehnyt ehdotuksen yliopistojen tilakustannusten pienentämiseksi (TS 4.5.). Ehdotus sisältää oikean suuntaisia, mutta riittämättömiä toimenpiteitä. Suurin epäoikeudenmukaisuus nykyisessä käytännössä on vuokrien periminen yliopistojen lahjoitusvaroin rakennetuista kiinteistöistä ja lahjoitusmaista. Lahjoittajien tahto on tässä sivuutettu täysin. Selvitysmies ehdottaakin, että lahjoitusmaista ei perittäisi enää vuokraa, mutta maat jäisivät edelleen Senaatti-kiinteistöjen hallintaan. Valtiovarainministeriön edustaja luonnollisesti vastustaa ehdotusta ja toteaa, että raha ei tule tyhjästä. Varsinkin lahjoituskiinteistöistä Senaatti-kiinteistöille kannettava vuokra tulee kyllä tyhjästä, sillä uhrauksen on tehnyt aikoinaan lahjoittaja, eikä valtio. 

Uusien kiinteistöjen pääomavuokran alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä helpottaisi hieman yliopistojen budjettitilannetta, mutta nollavuokra entiseen tapaan olisi vielä parempi. Yliopistojen tilat ovat yleensä sen luonteisia, että niille on vaikea arvioida mitään markkinavuokraa - jos nyt sellaisen periminen valtion sivistyslaitokselta olisi edes periaatteessa mielekästä. Vuokrien indeksisidonnaisuuden puolittaminen vain puolittaa epäoikeudenmukaisuuden. Miksi yliopistojen pitäisi maksaa automaattisesti inflaatiosta, johon ne eivät voi mitenkään vaikuttaa? Yleensähän vuokratasosta neuvotellaan - tasa-arvoisten osapuolten kesken. Tästä ei voi nykyisessä mallissa puhua. 

Tilavuokrien kantaminen yliopistoilta on kuitenkin ideana kokonaisuudessaan maho, samoin kuin Senaatti-kiinteistöjen toiminta-ajatuskin. On keinotekoista kammeta yliopistoja osittain markkina-ajattelun piiriin, kun niiden toiminta kuitenkin rahoitetaan yliopistojen perustehtävien osalta edelleen valtion budjetista. Yritysmaailmasta kritiikittä kopioitu malli ei toimi "osittaisen markkinatalouden" olosuhteissa. 

Tilavuokrien parissa näpertelyä perustellaan tietysti tehokkuuden vaatimuksella. Yliopistot pystyvät kuitenkin järkeistämään tilankäyttönsä ilman keinotekoisia vuokrapaineitakin. Lisäksi yliopistoja ohjataan sekä niiden tulosten eli tutkintojen määrien että budjettiruuvin avulla. Siinä on aivan riittävästi tehokkuuspaineita yliopistoille. Tähän malliin eivät Senaatti-kiinteistöt ja niiden perimät vuokrat istu. Senaatti-kiinteistöstä on muodostunut veronkantaja, joka lypsää rahaa yliopistoilta ja rakennuttaa kiinteistöjä, vuokratakseen ne taas yliopistoille, ja kierre jatkuu. 

Koskahan joku keksii, että samanlainen välikäsi voisi palkata yliopistojen henkilökunnan ja vuokrata nämä siten yliopistoille? Tietysti hintaan, joka kattaa välikäden hallinnon kulut ja tuottaa vielä ylijäämää vaikkapa henkilöstöresurssien kehittämiseen tai muuhun hyvään tarkoitukseen. 

Pekka Pihlanto 
professori 
Turun kauppakorkeakoulu 

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20020512 (20020512) o o AJK kotisivu