Pihlanto Pekka 
Sotilaallinen pidättyvyys ei tehoa terroristeihin


Julkaistu Turun Sanomissa 26..9.2001

Terrori-iskujen vastatoimet askarruttavat

Yhdysvaltoihin suunnattujen terrori-iskujen vastatoimiin näyttää otetun kantaa lähinnä seuraavista näkökulmista: oikeudellisesta, sotilaallisesta, inhimillisestä ja kostoa janoavasta. Oikeudellinen kanta katsoo, että teot suunnitelleet ja rahoittaneet taustavoimat on saatava oikeudelliseen vastuuseen teoistaan ja näytön on oltava riittävä. Sotilaallinen näkökulma katsoo, että isku jo merkitsi sotatilaa, johon reagoidaan vastahyökkäyksellä - kunhan vain kohde löytyy. Inhimillisen näkökulman kannattajat tähdentävät ensisijaisesti, että sivulliset eivät saa kärsiä mahdollisista vastatoimista. Kostajat ovat lähellä sotilaallista kantaa, mutta motiivina on ”silmä silmästä”, ja seurauksista sekä uhreista ei juurikaan piitata. 

Näillä näkökulmilla on yhteyksiä toisiinsa. Oikeudellista näkökantaa on lähes mahdotonta toteuttaa ilman jonkinlaisia sotilaallisia operaatioita, sillä muutoin syyllisiä ei saada tuomioistuimeen. Sotilaallinen ratkaisu taas vaatii perusteluja, mm. oikeudellisia, mutta myös terroritoiminnan hävittämiseen tai ainakin sen edellytysten heikentämiseen tähtäävää perustavoitetta, joka ei aivan kaikessa seuraile lakipykäliä. Kostoa janoavat edustavat sotilaallisen näkökulman äärimmäistä muotoa. Inhimillinen näkökulmakin sisältää monta mahdollisuutta, äärivaihtoehtoina: pidättäydytään kokonaan vastatoimista ja toivotaan parasta, tai ryhdytään jopa maltilliseen sotilaalliseen operaatioon, mutta varmistetaan, että syyttömät eivät kärsi. 

Mikä on realistisin vaihtoehto? Kun liikkeellä ovat fanaatikot, joiden logiikka poikkeaa jyrkästi länsimaisesta, jotakin lienee pakko tehdä sotilaallisesti. Syyllisten kiinnisaaminen tai tuhoaminen esimerkiksi Afganistanissa tuntuu toivottomalta tehtävältä, mutta jo terroristien harjoitusleirien ja tukikohtien tuhoamisella on tiettyä psykologista ja ennalta ehkäisevääkin merkitystä, vaikka ne onkin jo tyhjennetty. Hyökkäys mainittuun maahan tuntuu paitsi todennäköiseltä, myös tietyssä määrin perustellulta sikäläisen hallituksen asenteenkin johdosta, mikä osoittaa selvää terrorismin suosimista. Pakistanin johdon asenne on toinen, vaikka senkin tiedetään sallineen terroristien koulutusleirit alueellaan. 

Sotilaallisten toimenpiteiden ilmeisesti toteutuessa on syytä toivoa rajoittumista täsmäiskuihin, jotka säästäisivät viattomat sivulliset - ongelmana vain on, että terroristit kätkeytyvät siviiliväestön joukkoon. Yhdysvallat tullaan varmasti syyllistämään joka tapauksessa iskujen alettua, mutta on aihetta syyllistää myös ne, jotka tämän iskujen kierteen aloittivat. Mikään ei viittaa siihen, että täysi sotilaallinen pidättyvyys saisi terroristit lopettamaan tai edes supistamaan toimintaansa. 

Pekka Pihlanto 
professori 
Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20010926 (20010926) o o AJK kotisivu