Tieteen avoimuudesta 

20000403 Mielipide Helsingin Sanomat

Tehdyn selvityksen mukaan huomattava osa  pro gradu-tutkielmista ja diplomitöistä julistetaan salaisiksi niiden sisältämän yrityksiä koskevan tiedon johdosta. Pääkirjoittaja on aivan perustellusti huolestunut tieteen avoimuudesta (HS 28.3.), sillä
tieteen tulosten julkisuus on ehdottoman tärkeä yliopistojen uskottavuuden kannalta.

Kyseiset maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoon sisältyvät tutkielmat eivät kuitenkaan mielestäni vielä edusta varsinaista tieteellistä tutkimusta, vaan niiden tekijät vasta harjoittelevat tutkijana toimimista. Tästä syystä en pitäisi näiden töiden salaiseksi julistamista kovin vakavana kysymyksenä. Tutkielmat kiinnostavat muita yleensä vain juuri niiden mahdollisesti sisältämän yritystiedon johdosta. Lisensiaatintöiden ja väitöskirjojen salaaminen ei sen sijaan tule eikä saa tulla kysymykseen. On oltava tarkkoina, että näitä tutkimuksia rahoittavat eivät pääse vaikuttamaan tuloksiin, eivätkä salaamaan niitä.

Tutkielmien arvostelun jääminen ulkopuolisilta piiloon merkitsee vain sitä, että on luotettava yliopiston opettajien ammattitaitoon ja moraaliin - samaan tapaan kuin tenttien arvostelussakin. 
 

Pekka Pihlanto
professori
Turun kauppakorkeakoulu
 

Asko Korpela 20000403 (20000403) o o AJK kotisivu